Johannes Morken

Redaktør
443

Ung skribent – skriv kronikk!

Vårt Lands debattredaksjon utlyser med dette ein kronikk-konkurranse som skal inspirere unge deltakarar i den verdi- og religionsorienterte delen av samfunnsdebatten.

Publisert: 3. nov 2015

Vi er ute etter unge debattantar som kan setje verdispørsmål på dagsorden og utfordre vante førestellingar. Ein kronikk er naturleg nok faktabasert. Vi føreset gode kunnskapar. Men stemma må gjerne vere personleg, og meiningane tydelege.

Etikk. Kronikken må kaste lys over eit spørsmål i debatten om politikk, etikk og verdiar – eller i skjeringsfeltet der religion og samfunn møtest.

Vi er i denne runden ute etter bidrag frå menneske som er 25 år eller yngre. Lengde: 4.500 teikn med mellomrom og opp til maksimalt 6.000 teikn med mellomrom.

Vinnaren får årets Petter Dass-stipend. Dette stipendet vert delt ut av Vårt Land kvart år under Petter Dass-festen første torsdagen i ­desember.

Dette stipendet skal i år gå til ei ung stemme som har utmerka seg i Vårt Lands debattfora om verdispørsmål og religionens plass i samfunnet – og som fortener støtte til å utvikle seg vidare som debattant.

Vi delte ut Petter Dass-stipendet til ein ung skribent første gongen i 2013. Vinnaren den gongen blei Daniel Joachim Kleiven. Han har i tida etterpå brukt mykje krefter og tid på å utvikle seg som skribent og debattant. Vi har hatt fleire kronikkar av han i avisa og på verdidebatt.no, og han har sin eigen blogg der han borar i djupna av viktige spørsmål.

Kvinne. Er du ung og kvinne, er det ekstra grunn til å spisse pennen. Offentleg debatt har eit underskot av kvinner. Dei beste bidraga blir publiserte – i Vårt Land og på verdidebatt.no eller kanskje berre på verdidebatt.no, eit forum der vi ønskjer fleire unge stemmer. Frist for innsending: ­
20. november 2015.

Send bidrag til debatt@vl.no

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hvordan skrive en kronikk

Publisert over 5 år siden

Veldig bra tiltak! Jeg har savnet dette på nettavisene, konkuransser og lignende som oppmuntrer folk til å skrive, men mange som føler de har noe å formidle eller ønsker å ytre seg har ikke nødvendigvis de beste skriveferdigheter. Dette fant jeg på regjeringens hjemmeside..

Hvordan skrive en kronikk - En kronikk er en litt lengre artikkel som er saklig og informativ, men ikke tørr. Det er ofte et faglig innhold, men skrevet med et normalt språk uten bruk av fagterminologi.

Hensikten med å skrive en kronikk er at det er mulig å få spalteplass til å informere og sette en viktig sak på trykk uten at den er knadd til av en av avisas journalister. Dermed har man mer kontroll på innhold og form.

Kronikk er en egen måte å skrive på. Her er noen tips til skrivingen:

Tittel: skal kort si hva saken handler om Ingressen eller innledningen (ca. tre linjer) må inne holde hovedpoenget i kronikken Bruk mellomtitler, dvs korte underoverskrifter i teksten Når du starter selve artikkelen så skal det viktigste først: begynn med konklusjonen Gå deretter over til de t som unnebygger konklusjonen Hold deg til ett poeng av gangen Fakta skal være korrekte og kilden skal oppgis (men fotnot er fungerer ikke) Ironi og humor er vanskelig å bruke, for det kan lett feiloppfattes Det er viktig å unngå forkortelser. De må forklares og da er de nytteløse Det er lurt å forsøke å unngå ”stammespråk” du skal egentlig skrive for alle Forsøk å skrive et vanlig norsk uten fremmedord Unngå lange sitater - fortell heller innholdet med egne ord og gi referanse Sett punktum. Ofte. I kronikken må det være lett å skille mellom fakta/dokumentasjon og dine egne meningsytringer Spiss til språket ditt. Mener du spade så skriv det, ikke skriv manuelt graveredskap Ikke involver for mange, men si fra til overordnede Husk å sjekk med avisen hvor mange tegn de tillater

Og til slutt: skriveglede gir uttelling!

Her er en lenke til en hjemme siden til Magne Lindholm. Han er lærer på Journalisthøgskolen i Oslo og her er det også mange gode innspill:

Kommentar #2

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Kvinnelige, tildekkede skribenter

Publisert over 5 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Er du ung og kvinne, er det ekstra grunn til å spisse pennen. Offentleg debatt har eit underskot av kvinner.

I den multikulturelskende avisen Vårt Land vil de selvfølgelig legge seg langflate for å rekruttere kvinnelige unge skribenter, spesielt hvis de er muslimske og skriver et eller annet fint om verdier. Hvis de er tildekket med hijab eller annen muslimsk bekledning, blir de bært frem på gullstol av Vårt Lands redaksjon. Dette har vi sett uttallige eksempler på, for eksempel i mitt satiriske innlegg Et redaksjonsmøte i Vårt Land fra 2011, men det er like aktuelt i dag. 

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Fordomsfullt

Publisert over 5 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
I den multikulturelskende avisen Vårt Land vil de selvfølgelig legge seg langflate for å rekruttere kvinnelige unge skribenter, spesielt hvis de er muslimske og skriver et eller annet fint om verdier. Hvis de er tildekket med hijab eller annen muslimsk bekledning, blir de bært frem på gullstol av Vårt Lands redaksjon. Dette har vi sett uttallige eksempler på, for eksempel i mitt satiriske innlegg Et redaksjonsmøte i Vårt Land fra 2011, men det er like aktuelt i dag.

Dette var da en ualminnelig fordomsfull måte å møte et positivt initiativ på! 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere