Jan Hårstad

1125

Varslet for to år siden.

Det kriminelle norske verdensbildet.

Publisert: 2. nov 2015

 

           Hvis Norge skulle overleve denne epoken av amatørpolitikere,ignoranter og ekstremnaivister, må det komme til et slags nasjonalt oppgjør med den offisielle norske pressen som helt åpenbart ser det som sin hovedoppgave å tildekke europeisk virkelighet nå.

          "Utsikten til verden kan tildekkes med en avis" skrev den berømte polakk Lec og det er situasjonen i Norge også.

          Denne uka har tyske Der Spiegel som forsidetekst: Deutschland in Ausnahmezustand.Kontrollverlust.  Oversatt til norsk skulle dette bli: Tyskland befinner seg i en unntakstilstand. Har mistet kontrollen.

         Dette er det aller viktigste landet i Europa og sentral partner for Norge på etthvert område. Og parolen blant mediaindustrien i Norge er nå: Hysj! Vi må ikke fortelle noen at Tyskland er iferd med å drukne i vold. Det er også Sverige hvor det nå i byer som Malmø,Gøteborg og Stockholm daglig skytes på gatene. Har man stått for kriminalimport gjennom tyve år, må man ikke bli forundret over kriminalisering.

         Den sentrale borgerlige avisa i Hellas er ekathimerini.com  som ser verden fra SørEuropa og det blir noe helt annet enn hva vi lever med. En frykter at Hellas bryter sammen:

        "Det er ikke umulig at Hellas vil ende opp som et fullstendig isolert land på kanten av stupet med tusenvis av asylanter stuet sammen innenfor dens grenser."

        Avisa har også 1 november et intervju med Michael Møller som er generalsekretær for FN i Geneve. Han sier uhyre interessante ting som bidrar til å undergrave den offisielle norske lesningen av flyktningekatastrofen:

       "Den krisen vi står overfor idag, den visste vi ville skje.

        Vi fortalte lederne i Europa at den ville finne sted- for minst to år siden.

        Vi kommer til å få mere av dette og atskillig verre."

      

         Thierry Meyssan på voltairenet.org/  er en av de mest kjente Midtøsten-analytikerne i verden og artiklene hans oversettes til alle sentrale språk. Han skriver 30 oktober at flyktningekrisen har vært forberedt over lang tid og at de viktigste aktørene i den er følgende personer:

          Topp industralist fra Tyskland: Ulrich Grillo

          Islamistpresident i Tyrkia: Erdogan

          FNs flyktningesjef: Antonio Guterres

          Milliardglobalist: George Soros.

           Hvis vi tar Grillo først. Tyskland har i perioden 2014-2015 vært rammet av omfattende streiker som også har omfattet nøkkelbedrifter som Lufthansa og Staatsbahn,lange konflikter. Den klassen som Grillo representerer har sagt at fagforeningene er for sterke,lønningene er for høye,Tyskland er ikke konkrransedyktig på verdensmarkedet.

         Sett fra det industrielle Tysklands side hadde det vært en fordel å knuse fagforeninger,innføre jungellover på arbeidsmarkedet og splitte arbeiderklassens gamle solidaritetsnormer. 1 million personer fra den tredje verden ville medføre dette.

         Islamist Erdogan drømmer om et islamsk Tyrkia med tung innflytelse/makt over Europa. At JihadTyrkia ble stoppet utenfor Wien på 1600-tallet er på ingen måte glemt. For å forbli i den historiske metafor: Erdogan vil ha revansj med en erobring av Wien.

         Dette skjønner østerrikerne bedre enn de fleste. Nå er det ikke et eneste våpen å oppdrive i landets våpenbutikker. Borgervernere utstyrt med jaktrifler og hagler er hva mange østerrikere driver på med.

        FNs Guterres: det viktigste prosjektet for FN nå er Agenda 2030 som er globalistutopier satt i system. Alle raser,folkeslag,religioner skal sammensmelte i babelsk Utopia og dette skal da også være en forutsetning for fattigdommens eliminering og fredens inntog. Som analytiker Nafez Ahmed bemerker:

       " FNs Agenda 2030 for å redde verden er ikke noe annet enn et fikenblad for Big Business planer."

       Soros: helt åpenbart er det Imperiet Soros tilsynelatende styrer selv,nært knyttet opp til det som er de sentrale planene til verdens globaliseringsmaskiner såsom Bilderberger,Trilateral,Council on Foreign Relations,etc etc. I korthet går det ut på eliminering av nasjonalstatene for opprettelse av one world government. Dette er også den sosialdemokratiske SosialistInternasjonalen helt enig i da den har "global governance" i alle moderne sluttdokumenter fra konferansene sine. (Se deres web side) Så Støres AP er også blant globaliseringsgjengen.

      Men alt dette er ikke noe nytt. I sin bok Praktisk Idealisme skriver EU-prosjektets far,Coudenhove-Kalergi følgende som her gjengis i engelsk oversettelse:

     "The man of the future will be of mixed race. Todays races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space,time,and prejudice.

      The Eurasian-Negroid race of the future,similar in its appearance to the Ancient Egyptians,will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals."

     Merkel er innehaver av Kalergis ærespris. Hjelper det til noen forståelse i Norge?

        

Kommentar #1

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Men de kommer til å gå i vannet.

Publisert rundt 6 år siden

Fra Hårstad: "The man of the future will be of mixed race. Todays races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space,time,and prejudice.

The Eurasian-Negroid race of the future,similar in its appearance to the Ancient Egyptians,will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals."

Dette er en beskrivelse av fremtiden som kan bomme hva detaljer angår, men som i prinsippet er helt topp. Slik kommer det etterhvert til å gå, og det er velkomment.

Men forutsetningen er en frigjøring av arbeidet på globalt nivå. Støre, og Hårstads "globalister", står for en motsatt tendens.Den veldige innstrømmingen av mulig arbeidskraft fra "asiatiske" områder er, som det forlengst er klargjort, tilsynelatende i overensstemmelse med EU-kommisjonens Hvitbok fra 1992.

Men det europeiske borgerskap kommer til å brenne seg, for det vil vise seg at den s.k. "asiatiske" produksjonen bare kan organiseres på mafiotisk nivå. Det er dette som gjør det berettiget å si at flyktningestrømmen har i seg kjernen til kriminalitet, nemlig i organisert, ikke i rent individuell form: Klanøkonomi, slik den irsk-italienske kulturen tok form i USA fra 1880.

Igjen: Det gjelder om å bruke kanaler inn i (og innenfor) arbeiderbevegelsen, og forklare alt dette i god marxistisk tradisjon, ikke med en informasjonsvirksomhet som unnlater å avgrense seg klart fra raseteorier.

Kommentar #2

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

"Raseteorier"?

Publisert rundt 6 år siden

I det dokumentet som hele sikkerhet/politikorpset i Tyskland samlet seg om og som ble lekket til pressen heter det blant annet: "Tyskland importerer nasjonale og etniske konflikter fra andre folk såvel som andre rettsoppfatninger og samfunnsoppfatninger."

  Det jeg forsøker å beskrive er disse "nasjonale og etniske konfliktene" som nå dominerer voldsbildet i et Tyskland i unntakstilstand. Jeg er ikke opphengt i raseteorier som jeg aldri noen gang har studert.

  Alle de i USA som nå studerer den pågående valgkampen der, er enige om at det der med klassebevissthet spiller en mindre rolle enn noen gang til fordel for etniske konflikter.

  Etter beste evne forsøker jeg å beskrive samtidsutviklinger uten å være ideolog for verken raseteorier eller tradisjonell marxisme. Det siste mestrer Sandemose best av oss alle.

Kommentar #3

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Skift heller skrivestil

Publisert rundt 6 år siden

Hårstad: "Jeg er ikke opphengt i raseteorier som jeg aldri noen gang har studert."

Meget bra. Men det jeg peker oå, er at du ikke er aktiv nok til å avgrense deg fra slike teorier. Leserne misforstår, og det er ikke rart.

Hvorfor ikke ta imot en slik kritikk, og justere skrivemåten nå og da?

Kommentar #4

Ola Bog

286 innlegg  67 kommentarer

Hvorfor ikke ..

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor ikke ta imot en slik kritikk, og justere skrivemåten nå og da?

Den oppfordringa støtter vi.
For å si det mildt, på en mandag. 

Kommentar #5

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Jørgen Sandemose

Publisert rundt 6 år siden

foreslår at Jan Hårstad endrer skrivestilen for å unngå at han blir misforstått, noe som nok er vel ment. Personlig har jeg ingen problemer med Hårstads skrivestil. Det kan vel hende at andre har det, men jeg tror helst det er folk som ikke forstår eller vil forstå Hårstad. Og det tror jeg skyldes helt andre ting enn skrivemåten, men en fordomsfullhet og en tankestrigling som er resultat av den jernharde politisk korrekte indoktrineringen i dette samfunnet. Det er få som skriver så enkelt, morsomt og lettfattelig om tidens dårskap hos elitene og den såkalte venstresiden som Hårstad. Det disse ledende gruppene driver med, er jo en form for absurd teater og fullstendig avskåret fra all normal fornuft. Allikevel får de drive på. Spørsmålet da blir: Hvorfor reproduseres dette vrøvlet, dag etter dag, måned etter måned, år etter år? Selvfølgelig fordi det ikke er noen som protesterer, og spørsmålet er da: Hvorfor protesterer ingen (så få)?

Sandemose har i andre sammenhenger foreslått å kontakte vitale deler av arbeiderbevegelsen, og spørsmålet blir da: Hva i all verden er vitale deler av arbeiderbevegelsen?

Han har også foreslått å kontakte migrasjonsmassene for å gjøre dem revolusjonære. Spørsmålet blir da: Hvordan skal Sandemose få folk dypt indoktrinert i islam og såkalt asiatiske tenkemåter til å bli marxistiske revolusjonære?

I sitt innlegg i denne tråden skriver Sandemose at det gjelder å bruke kanaler inn i og inne i arbeiderbevegelsen for å drive med marxistisk skolering. Spørsmålet blir da: hva slags kanaler er det her snakk om?

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Dette er en beskrivelse av fremtiden som kan bomme hva detaljer angår, men som i prinsippet er helt topp. Slik kommer det etterhvert til å gå, og det er velkomment.

Kunne Sandemose utdype dette? 

Kommentar #7

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Barbarisk kultur.

Publisert rundt 6 år siden

 

       For en kort tid tilbake dukket det opp en liten runde med debatt om Marx her på verdidebatt. Det var ikke grenser for hvor bak mål og stupid Marx var og jeg befant meg i den posisjon at jeg skrev det absolutt motsatte. Jeg har aldri noen gang deltatt i ritualet om at "Marx er død", men de som har gjort det best i Norge i så henseende er jo de såkalte "sosialister" som sogner til Klassekampen. Det er nesten ikke mulig å finne en tekst i det "sosialistiske" Norge som er skrevet i Marx metode og ånd.

      Derfor også relevansen av Arnt Folgerøs spørsmål: hvor finner Sandemose disse organisasjoner,miljøer,institusjoner idag hvor han/vi vil virke for sosialistisk ideologi og verdensbilde? Skriver du en marxistisk tekst til Klassekampen eller Ny Tid,er det mest sannsynlig at du får en krass avvisning fra debatt-redaksjonen.

    Det eneste tema jeg kan innrømme aggresjoner og "rasisme" på er alt som har med Islamisme å gjøre. Allerede Byzans-imperiet og Romerrikets filosofer definerte ørken-religionene blant beduiner,senere Islam, som det fullstendige barbari.

   Men min "rasisme" har aldri rettet seg mot individer da jeg på min arbeidsplass har hatt gode relasjoner til muslimer.

   Hvis ikke det imperialistiske Jihad (Sayyed Qutb/Hassan al-Banna-tradisjonen) nedkjempes snart,blir Europa i løpet av relativt kort tid et Islamsk Kalifat.

  På dette temaet ser jeg ikke bort fra at jeg kommer til å skrive setninger som kan oppfattes som rasistiske,men jeg har lyttet til Sandemoses melding i kommentar 3.

  Jeg kan ikke garantere at det hjelper.

Kommentar #8

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Det er nesten ikke mulig å finne en tekst i det "sosialistiske" Norge som er skrevet i Marx metode og ånd.

Marx sine metoder og ånd har en sentral rolle, blandt annet i historiefaget, men dagens historikere er nok mer villige til også ta hensyn til andre forklaringsmodeller enn hva som var vanlig da Hårstad og Sandemose kranglet som verst i sine studiesirkler :-)

Dagens historikere er mer opptatt av å justere kartet etter terrenget og ikke så skråsikkert hevde kartets teoretiske ufeilbarlighet.

Kommentar #9

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Haug #6

Publisert rundt 6 år siden

At produksjonsforholdene i større og større grad - på godt og vondt - forener menneskeheten, holder jeg for å være utvilsomt. At menneskene biologisk blir enhetlige, er et nødvendig sideresultat. Jeg ser fram til å se ut som en egypter. Gjerne som en fra de første dynastier, og helst ikke en fra dagens fordummede slamske samfunn.

Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser fram til å se ut som en egypter. Gjerne som en fra de første dynastier, og helst ikke en fra dagens fordummede slamske samfunn.

Jeg tror du må ha misforstått hvilken retning gener blir videreført i reproduksjonen? :-)

Kommentar #11

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Kortfattet om noen puerile greier jeg nettopp leste

Publisert rundt 6 år siden

 

Hårstad: “Derfor også relevansen av Arnt Folgerøs spørsmål: hvor finner Sandemose disse organisasjoner,miljøer,institusjoner idag hvor han/vi vil virke for sosialistisk ideologi og verdensbilde? Skriver du en marxistisk tekst til Klassekampen eller Ny Tid,er det mest sannsynlig at du får en krass avvisning fra debatt-redaksjonen.”

 

 

Unnskyld uttrykket, men for anledningen anvender både Folgerø og Hårstad en nærmest ufattelig barnslig tilnærmingsmåte. Politisk virksomhet er en del av dagligdagen. Politiske resultater må måles svært langsiktig. Det er latterlig å se på verdenshistorien gjennom en periodisering som er basert på tiden det tar å skrive en artikkel, og den tid en redaksjon bruker til å avvise den.

 

Når det gjelder Hårstad, har hans ytringer vært så tvilsomme at de tilmed har innbefattet at han hevder at rasetilhørighet er viktigere enn sosiale relasjoner, når det gjelder religionstilhørighet. Jeg synes slikt er vanvittig, og det er klart at Folgerø har rett i at jeg burde valgt et annet uttrykk enn ”skrivestil”. Men jeg valgte uttrykket for å holde meg på et mest mulig vennlig plan.

 

Jeg har personlige forbindelser til alle de fora (fagforeninger, bekjentskapersgrupper, innsenderflokker) jeg mener er brukelige til å spre politiske standpunkter. Selv her på bygda der jeg bor for øyeblikket, er det nok å ha på seg en fagforeningslue for å komme i snakk med elektrikere som skal på et møte i klubben, der de kunne ønske å ha med seg noen sidebetenkninger om asylsituasjonen. Og sådant mye mer.

 

Alt har sin virkning, og vi bør handle etter beste evne. Å skrive surmulende innlegg på verdidebatt, uten å gidde å adressere, er det bare liten vits i. Å pakke slike innlegg inn med raseteorier (og så benekte at man har dem) er mindre bra. Da er det vel nesten fortjent å bli refusert her og der?

 

For øvrig har jo Brendberg inngått kontrakt om å skrive et innlegg som besvarer alle Folgerø/Hårstads spørsmål – vaksinert mot all denne arbeiderromantikken. Kanskje dere skal avvente det som der kommer?

 

 

 

 

Kommentar #12

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Genetiske trynefaktorer

Publisert rundt 6 år siden

Herstad: "Jeg tror du må ha misforstått hvilken retning gener blir videreført i reproduksjonen? :-)"

De genetistiske raseteoriene bobler fram overalt, ser vi. Herstad mener at desperate ansiktsuttrykk er arvegods.

Kommentar #13

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
De genetistiske raseteoriene bobler fram overalt, ser vi. Herstad mener at desperate ansiktsuttrykk er arvegods

Nei, jeg gjør ikke det, Sandemose. For en gangs skyld er jeg helt på linje med deg, beklager min lille spøk :-)

Jeg kan ikke se jeg har kommentert "desperate ansiktsuttrykk", kun ditt fromme håp om å få lov til å ligne en egypter etter hvert som menneskene blir vant til å formere seg på tvers av landegrensene?

Kommentar #14

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
At produksjonsforholdene i større og større grad - på godt og vondt - forener menneskeheten, holder jeg for å være utvilsomt. At menneskene biologisk blir enhetlige, er et nødvendig sideresultat. Jeg ser fram til å se ut som en egypter. Gjerne som en fra de første dynastier, og helst ikke en fra dagens fordummede slamske samfunn.

For egen del går det litt raskt i svingene here. Jeg kan ikke umiddelbart se at produksjonsforholdene ---> forent menneskehet. Jeg er heller ikke viss på hva 'forener' skulle bety i denne sammenheng, ikke en gang i dette ordets mest nøytrale og teknisk betydning. 

Og hva menes med at vi 'blir biologisk enhetlige'? Viser ikke all naturhistorie det motsatte? 

Jeg avfeier ikke hva du sier; det går bare litt fort. 

Kommentar #15

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Puerilt?

Publisert rundt 6 år siden

Sandemose! Når man kaller en annen for å være en barnslig tulling, virker det noe påtatt å be om unnskyldning i samme slengen. Mener man at noen er en tulling, så hjelper det vel ikke å be om unnskyldning?

Jeg stilte en del spørsmål, og Sandemose overdrar ansvaret for å komme med tilsvar til saksløse Hans Olav Brendberg. Det er vel heller ikke etter "boka"?

Jeg tror ikke anklager om puerilitet er et godt utgangspunkt for noe ordskifte, og jeg skjønner ikke hvorfor Sandemose i det hele tatt opererer på verdidebatt dersom han har så mange gode kanaler til arbeiderbevegelsen der han kan få utløp for sin politiske virksomhet.

Sandemoses noe nedlatende holdning til folk som ikke fullt ut deler hans synspunkter, er selvfølgelig noe han har sin full adgang til. Jeg har en mistanke om at det blant annet kan komme av at Sandemose kommer fra det norske kulturborgerskapet, der man i sin tid hentet sine proletære erfaringer ved sjølproletarisering, noe som for "ekte" proletarer virket som en besynderlig praksis, at man skulle bli belært av moralpreikende "småborgere" hva det innebar å være "arbeider".

Som sagt, jeg synes premissene for dette ordskiftet er noe tvilsomme, men jeg skal bare kort enda en gang nevne hva som jeg oppfatter som et hovedproblem. For om lag ett år siden satt jeg og prata med en klubbleder på et mekanisk verksted som la ut om hvordan firmaer, som var i gang med et stort bygge- og anleggsarbeid på stedet, drev og sendte utenlandske arbeidere fram og tilbake mellom Norge og utlandet for å unngå og betale skatter og avgifter osv., osv. Hele opplaget var laget for å unngå og ansette norske arbeidere for å gjøre jobben, noe som ville bli "for dyrt" for entreprenørene. Jeg sa at han måtte skrive om saken i avisa, og om han trengte hjelp til å ta opp saken, kunne jeg eller andre bistå.  Mer ble det ikke av saken, og spørsmålet er da: Hvorfor ble det ikke noe mer med denne saken. Det er flere årsaker til det, men den viktigste tror jeg er at denne praksisen er blitt den sedvanlige i bygg- og anleggsbransjen, og dermed er det ingen som vil ta den opp, for da kan man jo risikere å bli beskyldt for blant annet  "fremmedfiendtlighet". Slik er stoda i Norway, som Hårstad kaller landet, men vi får trøste oss med Sandemoses kontakt med vitale deler av arbeiderbevegelsen. Puerilt?

Kommentar #16

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

:D

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
etter hvert som menneskene blir vant til å formere seg på tvers av landegrensene

Hvor sannsynlig er dette, Herst @ d? 

Kommentar #17

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Sak, saklig, sakesløs

Publisert rundt 6 år siden

Folgerø: "Når man kaller en annen for å være en barnslig tulling, virker det noe påtatt å be om unnskyldning i samme slengen. Mener man at noen er en tulling, så hjelper det vel ikke å be om unnskyldning?"

Hvor har jeg kommet med slike anklager?

Jeg deltar på Verdidebatt for å få folk som Folgerø til å innse at han kan gjøre mer med de saker de hører om, enn å la dem gli bort i tåka.

Brendberg er slett ikke sakesløs.

Kommentar #18

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Du er jo marxist,Sandemose.

Publisert rundt 6 år siden

 Sandemose skriver: Hårstads "ytringer har vært så tvilsomme at de tilmed har innbefattet at han hevder at rasetilhørighet er viktigere enn sosiale relasjoner når det gjelder religionstilhørighet. Jeg syns slikt er vanvittig..."

   Det er klart du syns det,det strider jo mot marxismen. Jeg har ikke på lang tid betraktet meg som marxist,jeg skrev sogar at jeg ga kritisk støtte til tyske Pegida.

  Det som er Sandemoses problem er at han tror alle som ikke skriver langs vedtatte Marx-sannheter er vanvittige og puerile.

  Jeg er overbevist om at Sandemose får stor oppslutning blant elektrikere og fagforeningsfolk der han snakker med dem. Spesielt hvis han tar noen avsnitt fra Coudenhove-Calergis raseteorier som han fant positive saker i.

  Lykke til.

Kommentar #19

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Skrivestil.

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor ikke ta imot en slik kritikk, og justere skrivemåten nå og da?

Hvis "skrivestil" handler om å kommunisere hensiktsmessig og effektivt med sine lesere er det ingen grunn til å belære Jan Hårstad. Ta en titt på lista "Lesernes anbefalinger" her på forumet. Til tider fyller Hårstad nær halve lista!

Kommentar #20

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Jørgen Sandemose

Publisert rundt 6 år siden

har rett. Han har ikke kalt meg en barnslig tulling, men kalt min tilnærming nærmest ufattelig barnslig. Hvis man ser nøye etter, har jeg heller ikke påstått at Sandemose har kalt meg en barnslig tulling, bare tatt utgangspunkt i hans uttalelse som eksempel på et heller motsetningfylt utsagn, beskyldning og unnskyldning. Når er det sikkert de som vil mene at "nærmest ufattelig barnslig" og "barnslig tulling" er ekvivalente, men det mener ikke jeg.

Forøvrig mener jeg at Brendberg i denne sammenheng er sakesløs, og så kan andre debattanter her inne fortsette ordskiftet om desperate ansiktsuttrykk er genetisk betinget.

PS. I motsetning til Hårstad kaller jeg meg fremdeles marxist (burde man egentlig gjøre det med alle "marxistiske" vaskoppene i omløp), men jeg har også andre "guder" på "repertoaret", og det virker jo som også Sandemose har.

Kommentar #21

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Vanvittig puerilt

Publisert rundt 6 år siden

Hårstad: “Det som er Sandemoses problem er at han tror alle som ikke skriver langs vedtatte Marx-sannheter er vanvittige og puerile.”

 For det første: Hårstad gjentar her Folgerøs påstand, som jeg har etterlyst belegg for. Det er nok en gang bare å slå fast at jeg ikke har kalt Folgerø/Hårstad for puerile og/eller vanvittige. Hvis Hårstad hadde fått slike anklager mot seg selv, ville han ha gjennomskuet dem straks, og sagt grundig fra.

Når det gjelder raseteorier: Her kan det ikke være spørsmål om å slutte seg til marxisme eller ei. Det er spørsmål om en ny “teori” fra Hårstads side, som ingen tidligere har framsatt, og som står i opposisjon til alle kjente saks-relevante teorier. I tillegg er det en type teori som er kjent for å ha avlet rasisme og useriøse holdninger generelt. Dette siste ekskluderer slett ikke teorien, men det må kreves at Hårstad forklarer hvorfor han omfavner den. Inntil så skjer, bør han ikke bli overrasket over at progressive debattanter unnlater å anvende hans øvrige – til dels utmerkede – skrifter i propaganda overfor “elektrikere og fagforeningsfolk”.

 

 

 

 

Kommentar #22

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Hva er proletarisering av Selvet?

Publisert rundt 6 år siden

 Folgerø. “… og så kan andre debattanter her inne fortsette ordskiftet om desperate ansiktsuttrykk er genetisk betinget.”

 

Nei, Folgerø selv har forsatt en løs ku ute å sprade. Han gyter nemlig ut følgende personvurdering:

 “… Sandemose kommer fra det norske kulturborgerskapet, der man i sin tid hentet sine proletære erfaringer ved sjølproletarisering, noe som for "ekte" proletarer virket som en besynderlig praksis, at man skulle bli belært av moralpreikende "småborgere" hva det innebar å være "arbeider".”

 

Hva i all verden har dette med undertegnede å gjøre? Jeg har tatt avstand fra sjølproletarisering så lenge jeg kan huske. Jeg er takknemlig for en mest mulig detaljert redegjørelse fra Folgerø.

 

Kommentar #23

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Les hva du skriver.

Publisert rundt 6 år siden

 Min erfaring med Sandemose er at enhver debatt med han ender opp i en endeløs kverulering og jeg begynner å bli lei allerede.

  I kommentar nr 11 er overskriften noe om "puerile greier" og  omtale av et Hårstad-synspunkt betegnes som "vanvittig."

  Men i kommentar 21 heter det at han "har ikke kalt Folgerø/Hårstad for puerile og/eller vanvittige."

  Kan ikke Sandemose være så snill at han leser det han selv skriver?

  En svakhet ved Hårstad er at han har ingen akademisk skolering og opererer ikke med gjennomarbeidede teoretiske systemer for hver linje han skriver. Det burde jeg selvsagt ha hatt men livsløpet mitt har hatt en annen retning. Jeg er den første til å innse at dette er en svakhet,i så henseende står jeg nærmere elektrikere enn akademikere. Jeg kan altså ikke redegjøre for hvordan min "teori" hører hjemme innen academia. Beklager.

Kommentar #24

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Hei alle sammen

Publisert rundt 6 år siden

Har ikke overskuddsmentalitet nok til å delta men vil bare si hei og takk for sist til Sandesmose. Arbeidet du har gjort overfor Hårstad og hans fortellinger er virkelig godt og den observante leser har nok lært en del om mye forskjellig.

Her bør haug, hårstad, følgerø mm kjenne sin plass og lutre sine ører. 

Ellers en aldri så liten hyggelig nikk og blink til Herstad. 

Respekt. Keep it real. Peace out.

Kommentar #25

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Fra Hårstad: "The man of the future will be of mixed race. Todays races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space,time,and prejudice.

The Eurasian-Negroid race of the future,similar in its appearance to the Ancient Egyptians,will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals."

Dette er en beskrivelse av fremtiden som kan bomme hva detaljer angår, men som i prinsippet er helt topp. Slik kommer det etterhvert til å gå, og det er velkomment.Har du noe imot mennesker av ulik etnisitet?

Kommentar #26

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Ta en pille og la den vente

Publisert rundt 6 år siden

Pedersen: "Har du noe imot mennesker av ulik etnisitet?"

Gud hjelpe. Hvordan skulle dét være psykisk mulig?

Har du noe imot mennesker av lik etnisitet?

Ta heller og slapp av for dagen.

Kommentar #27

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Har du noe imot mennesker av lik etnisitet?Nei, men jeg ser det ikke som noe mål at vi skal være mest mulig like, og undrer meg over at noen kan mene det skal være et mål eller noe å trakte etter.

Du svarte forøvrig ikke på spørsmålet mitt.

Kommentar #28

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Det gikk sannelig an!

Publisert rundt 6 år siden

Pedersen: "Du svarte forøvrig ikke på spørsmålet mitt."

Hva er "lik etnisitet"?

(Det er av hensyn til deg selv jeg spør.)

Kommentar #29

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Jeg bare byttet ut rase med etnisitet siden man er generelt enig at det ikke finnes ulike menneskeraser, men jeg kan bruke ordet rase om det blir enklere.

Spørsmålet er altså hvorfor du i #1 sier du ser frem til at det ikke lenger finnes ulike menneskeraser, men gir ditt bifall til at alle etter hvert vil tilhører samme  "The Eurasian-Negroid race," som Coudenhove-Kalergi vistnok spår.

Et slikt utsagn fremstår ganske oppsiktsvekkende uansett hvordan man vrir og vender på det. Er det noe galt i det at vi ikke har samme rase? Er det en fordel at vi har samme rase?

Kommentar #30

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Redegjørelse

Publisert rundt 6 år siden

Sandemose: "Jeg er takknemlig for en mest mulig detaljert redegjørelse fra Folgerø".

Som du ser av teksten min, har jeg ikke påstått at du har sjølproletarisert deg. Jeg sier at du kommer fra kulturborgerskapet (og det er vel riktig?), og at det i sin tid var ganske vanlig at folk fra det kuturradikale borgerskapet hentet seg proletære erfaringer ved å sjølproletarisere seg. At du ikke gjorde det, tar jeg til etterretning, men om det hadde vært tilfelle, ville jeg ikke ta det som noe kritikkverdig. Det jeg kritiserer, er holdninger til folk som sjølproletariserte seg og som jeg faktisk møtte en del av i den tiden jeg jobbet på bryggeri og på skipsverft o.l. som industrimaler. da jeg seilte til sjøs, var ikke AKP-ml oppfunnet, så jeg møtte dem ikke der. (NB. Jeg hevder altså nå ikke at du var medlem i AKP-ml, men det kan jo kanskje være tilfelle?) Disse folkene drev og "fortalte" meg og andre hvordan det var å være arbeidere, og jeg kan bare si at jeg ønsket dem f-- i vold, for det visste jeg godt nok sjøl.  Det du skriver, minner meg om holdningene til slike sjølproletariserte folk. Jeg er motakelig både for gode kunnskapstips og andres livserfaringer, men jeg tror at jeg selv har best kjennskap til mine egne erfaringer.

Kommentar #31

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Løsningen er en egypter

Publisert rundt 6 år siden

Sandemose: du har ikke svart på mine opfølgende spørsmål. Det var store påstander du kom med, så jeg ønsket at du skulle forklare nærmere.

Hvorfor skulle produksjonsforhold føre til en forent menneskehet? Dette, som du muligvis mener er av sosial art, ble hurtig fulgt opp også med en påstand om biologi: vi ville bli "gamle egyptere." Fra sosio til bio? Med nødvendighet? 

Uansett: Herstud nevner i farten at folk snart vil venne seg til å kopulere over landegrensene. Men hvorfor det - når multikulturalismen allerede er her? 

Man kan si mangt om multikulturalismen. Men vellykket er den ikke. Og aldri i trange tider. (Her skjønner jeg at enkelte oldschoolere, ikke du, får munnen i vann ved å tenke på hva dette kan gjøre med oppslutningen om klassekamp og omveltning av alt sammen.) Men du tenker jo enda et skritt frem? Hvor multikulturalismens fadeser plutselig er en skinnende gylden gammelegypter? Eller hva mener du med at "menneskene biologisk blir enhetlige"? Er de ikke det? Mente du ikke at Hårstad var i (påstått) farlig farvann med prat om raser?

Du sier du er opptatt av å tenke svært langsiktig. Men fortsatt er målet ditt det samme. En gammelegypter. Slik at det fascistoide tankegodset til EU svelges blidt unna. Hva er det med denne utpregede top-down administrasjonsmodellen som fascinerer så mange, også på venstrefløyen? Som om folk var mus de kunne flytte hit og dit etter egne teorier og drømmer? 

Jeg tenker du ser for deg at globaliseringen av produksjonsforholdene også vil lede til en global revolusjon. Eller ragnarokk, som noen ville kalle det. 

Den samme gamle renhetstanken dukker opp i alle mulige former. Nå tales det om at løsningen er en egypter, at vi alle blir egyptere, det samme. Én, ren rase. Ett mennesketypos for hele planeten. Planeten skal ha samme menneskelige identitet. Så kan det liksom bli fred? Men har man så ikke innrømmet at forskjeller lett leder til konflikter? 

Hvorfor kan man ikke bare forstå at i vår virkelighet er det forskjeller som gjelder? Dette har naturen vist oss fra sin spede start til det vell av former vi ser i dag. Hos dagens sosialister ser vi en nærmest metafysisk tro på at mennesket er unndratt de livets lover som overalt ellers gjelder. Men - der er territorier, der er resurser, press, konflikt, noen må dra, noen blir. Ja, vi har lært på skolen å tenke pent og oppføre oss ordentlig og rettferdig. Men viser ikke historien oss hver gang hvor labilt dette fernisset er? 15 år på skolebenk kan ikke reversere hva som ligger i oss etter milliarder av år. Ikke en gang et fjernt fremtidig projisert bilde av en gammelegypter motstår det, Sandemose. 


 

Kommentar #32

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Ad notam til Folgerø

Publisert rundt 6 år siden

Jeg beklager at jeg ikke klarer å skrive bedre enn at det minner noen om hva personer som Brynjulf Mugaas, Pål Steigan & gelikere har stått for. Men uavhengig av dette mener jeg det er like skadelig å la denslags elementer, og deres fordums eksistens, diktere hva en tør skrive og ikke skrive. Ettersom jeg har vært tillitsvalgt blant industriarbeidere I nærmere femten år uten å forlate gølvet I særlig grad, og uten å beholde styrehonorarer som rettelig bør gå til klubbstrukturen, har jeg ikke inntrykk av at folk har tatt meg for Mugaas-type. Skjønt det er jo mulig.

 

Jeg har ikke vært medlem av AKP, hverken I Norge eller I Tyrkia (de to formene er jo temmelig like), og jeg opponerte mot kunstproletariseringa fra første stund. Sjøl ble jeg “proletarisert” etter fjorten måneders arbeidsledighet. Jeg var vitenskapelig assistent, og deretter forskningsstipendiat, i til sammen ti år ved Institutt for Filosofi i Oslo. Jeg hadde da vært åpen og aktiv motstander av AKP i seksten år allerede.

Kommentar #33

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Ta det med fatning.

Publisert rundt 6 år siden

Pedersen: "Et slikt utsagn fremstår ganske oppsiktsvekkende uansett hvordan man vrir og vender på det. Er det noe galt i det at vi ikke har samme rase? Er det en fordel at vi har samme rase?"

 

Er du motstander av jordskjelv? Er jordskjelv et mål i seg selv?

Er du tilhenger av jordskjelv? Er det et mål i seg selv å avskaffe jordskjelv?

 

Med andre ord: Her er det snakk om noe som en person (undertegnede, i beskjedenhet), anser som en nødvendig langsiktig konsekvens av en progressiv økonomisk utvikling. Det er meningsløst å være motstander eller tilhenger.

 

Kommentar #34

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Om polemikk og gjenferd og ymse anna

Publisert rundt 6 år siden

Eg ser – ikkje utan eit visst nostalgisk vemod – at sansen for infam, sarkastisk polemikk innanfor eit bysantinsk univers av underforståtte premiss er ei av dei gamle kunstartane frå venstresida som framleis lever. Eigentleg hadde eg tenkt å halda med unna slik diskusjon, men sidan eg uansett blir gjort til tema i diskusjonen – anten eg skriv noko eller ikkje – så kan eg liksogodt klårgjera mine eigne posisjonar.

Når det gjeld temaet «Hårstads skrivemåte» trur eg Slagsvold på mange måtar har sagt det som skal seiast. Talet på «liker»-klikk på Hårstad sine bidrag er svært stort, og Hårstad er truleg ein av dei som dreg flest lesarar til «Verdidebatt». Hårstad har ein langt meir polemisk skrivemåte enn det eg i utgangspunktet likar, men det er jo først og fremst ein smakssak.

Når det gjeld Hårstads innhald er nok det av eit slag som folk som reknar seg for å vera «progressive» vil rynka på nasen av. Det har Sandemose truleg rett i. No reknar ikkje eg meg for å vera «progressiv», og eg trur Hårstad har rett i at multikulturalismen og liknande «progressive» prosjekt er den glansfyllte innpakninga til fenomen som lyser elitistisk maktbrynde lang veg. Så langt har Hårstad rett. Om det å bruka omgrepet «fascistisk» er klårgjerande i denne samanhengen er eg meir usikker på.

Pål Steigan og Brynjulv Mugås har også vorte gjort til tema. Mugås veit eg lite om, men Pål Steigan kjenner eg litt. Eg er litt usikker på kvifor dei to er relevante, men eg tolkar Sandemose i retning av at dei to utgjer ein slags hovudfiende. Om eg er litt velviljug ein slags taktisk hovudfiende? Det er eit standpunkt som sikkert ville vera mogleg å grunngje på eitt eller anna tidspunkt i historia. Om det er slik i dag er eg meir usikker på.

Sandemose hevdar at Steigan og AKP i stor grad er same type fenomen som Erdogans AKP. Det er eit interessant synspunkt, som det er mogleg å forstå. Her på kysten blir fenomenet kalt «med»: Når to ulike ting ligg i same kompassretning frå utkikkspunktet vil dei bli liggjande framfor kvarandre på «same stad». Nyttar du forlenginga av den rette lina mellom dei to tinga som utgangspunkt kan du nytta slike «med» til å finna eigen posisjon. Det kan vera nyttig. Det politiske universet er eit fleirdimensjonalt univers, og Sandemose sitt observerte med i denne saka fortel meg nokså tydeleg at vi har ulike politiske posisjonar. Det er sjølvsagt ikkje til hinder for at vi i andre saker kan sjå dei same meda – og soleis ha posisjon på den same politiske aksen.

I tråden har det også vore litt diskusjon om proletarisering. Dette er Sandemose i mot av prinsipp, medan eg oppfattar Folgerø som meir nyansert. Eg har sjølv hatt det store privilegium å kunna samarbeida med sjølvproletariserte folk som td. Arne Byrjeflot i samband med kampen mot norsk EU-medlemsskap i 1994. Byrkjeflot er etter mi meining ein svært dyktig og kunnskapsrik fagforeiningsaktivist og lokalpolitikar. Eg trur det har vore viktig – og positivt – for norsk fagrørsle at folk av hans type har valt å nytta store delar av livet på å utvikla ein fagleg oppsosisjon av det slaget du ser på td. Trondheimskonferansane. Og eg har store vanskar med å sjå kvifor dette skulle vera «prinsippielt» feil. Her trur deg Sandemoses observerte med – AKP = AKP (Steigan = Erdogan) – kan vera forklaringa på denne prinsippielle feilslutninga.

Folgerøs meir pragmatiske kritikk trur eg har meir for seg. Eg har ingen vanskar med å sjå for meg at det også var mykje politisk tungetale i den karismatiske fasen av AKP-rørsla, og at denne tungetalen for utanforståande kunne vera plagsam. Problematikken er sikker kjent frå andre samanhengar, og det finst sikkert andre folk her på Verdidebatt som kan fortelja om liknande røynsler.

For AKP var proletariseringa likevel naudsynt – av di fotfeste i eit politisk potent proletariat var naudsynt om det verdsbiletet dei hevda skulle gje meining. Slik var proletariseringa ein logisk konsekvens av den «indian summer» som marxismen og dei tradisjonelle venstrekreftene opplevde på syttitalet. Ei siste bløming før den politisk korrekte vinteren sette inn.

Men om ein vender blikket frametter – mot ein ny vår av eitt eller anna slag – trur eg nok Hårstads polemikk gjev ein meir påliteleg kurs Sandemoses tru på at kapitalismen skal frigjera produktivkrefter på globalt nivå saknar fundament. Problemet med den globaliserte kapitalismen er jo at denne utviklinga av produktivkrefter meir og meir er i ferd med å bli underordna. Det er andre trendar som er langt sterkare.

Om du til dømes har eit vassverk som i alle år har gjeve innbyggjarane tilgang på godt og billig vatn, så vil dette i dag gje for lite «verdiskaping». Om kommunen derimot får dårleg økonomi og blir tvunge til å selja vassverket til private, kan ein auka betalinga for vatnet mykje. Slik aukar «verdiskapinga».

Denne formen for «kapitalisme» utviklar ikkje produksjonskreftene – det er det motsette som skjer. Grunnen til at mange i dag har Lenovo PC er at Lenovo overtok IBMs nisje i marknaden. Selskap som IBM og andre har dei siste tredve åra måtta nytta enorme summar på å kjøpa opp eigne aksjar på amerikanske børsar – og slik syta for stigning i aksjeverdiar og utbyte til aksjonærane. Desse pengane vart tidlegare nytta til forsking og utvikling, men i dag blir dei nytta til reine finansoperasjonar i staden for til langsiktig investering. I eit land som USA er difor industrien i forfall. Det same gjeld Frankrike og mange andre vestlege land.

Det som skjer er ei reføydalisering. Både dei klassiske frihandelsteoretikarane som Adam Smith og Rickardo, og dei sosialistiske læregutane deira (Marx!) ønskte å frigjera produktivkreftene frå den massive vekta av passiv ran av verdiar som det føydale jordeigarmonopolet kunne krevja inn (alle «bompasseringane» som du måtte betala i det førrevolusjonære Frankrike, til dømes). I dag blir vi reføydalisert av ein global kapital på jakt etter objekt for slik passiv innkrevjing (bompengar, vassavgifter osb. i privat regi). Den kredittfinansierte eigedomsmarknaden som gjer det dyrare å bu for kvar generasjon er eitt av dei viktigaste uttrykka for dette.

Den klassiske venstresida er som Isaiah Berlin påpeikte daud. Men det politisk korrekte gjenferdet lever vidare – og tener i stor grad som ei forlenga arm for denne reføydaliseringa. Eg trur Hårstads polemikk kan vera nyttig for å bryta gjenferdets makt.

Kommentar #35

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Om sviktende dømmekraft

Publisert rundt 6 år siden

Jeg trakk inn henvisninger til Brendberg fordi han har opptrådt merkbart usaklig i tilstøtende forbindelser i det siste – ganske kontært til hans virksomhet ellers, forresten.

Det er merkelig å få høre at man skulle være ”mot” proletarisering, som er et grunnleggende og konstruktivt fenomen i den vestlige verden fra 1400-tallet av. Jeg kan ikke annet enn å regne det som en typisk-freudiansk forsnakkelse når Brendberg bruker dét ordet, når det er sjølproletartisering det egentlig er tale om her.

 Rent bortsett fra at det er synd på Byrkjeflot på bakgrunn av de latterlige, kjønnsladede angrep på ham fra feministisk hold, skal jeg ha sagt at han absolutt ikke bør roses for sin innsats vedrørende Trondheimskonferansen. Tvert om, han er den viktigste kraft i nedrivingen av alle radikale tilløp til en radikal fagopposisjon som fant sted på den første konferansen, i 1991. Mer om dette siden. Han er sikkert et rimelig forbilde for en mann med Brendbers verdenssyn. Trondheimskonferansen er i dag en årlig barnehage for reformistiske eliter i fagbevegelsen, og i beste fall totalt unyttig for en seriøs fagopposisjon.

 Ellers får vi høre:“Sandemoses tru på at kapitalismen skal frigjera produktivkrefter på globalt nivå saknar fundament.” Hvor i all verden har jeg gitt uttrykk for en slik tru? Jeg har den iallfall slettes ikke – men av litt andre typer av årsaker enn de Brendberg nå legger fram. Hans teorier om føydalisme før og nå er forøvrig rent spekulative og ukorrekte, noe jeg gjerne tar opp i en seriøs sammenheng – hvilket kan si en sammenheng hvor Brendberg forsøker å begrunne saklig.

Når det gjelder Hårstad, har jeg I en replikk som Brendberg elegant eller uelegant overser, forklart hvorfor jeg opprinnelig brukte ordet “skrivestil”. At Brendberg er lite interessert i reelle konsekvenser, framkommer tydelig når han overser den negative sammenheng Hårstads rasetale kan fungere i. Jeg er enig i at Hårstads forskjellige innlegg kan fungere nyttig i politisk sammenheng. Men vi som kunne ønske å peke på hans argumenter for å støtte en fornuftsoffensiv i politikken, blir i en viss grad hindret i å gjøre det fordi vi kan risikere å bli slått i hartkorn med hans fullstendig ubegrunnede rase-standpunkter. At Hårstad ikke tenker på dette, antyder at han ikke er så veldig interessert i å nå fram med sine synspunkter.

 

 

Kommentar #36

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

I tillegg

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
som Brendberg elegant eller uelegant overser,

til Steigan har vi altså fått ei grunngjeving for at også Byrkjeflot er ein del av hovudfienden, og at Trondheimskonferansane er ein barnehage for reformisme - i motsett til Sandemoses alltid like korrekte posisjon (Steigan = Erdogan).

Ingenting nytt frå Sandemose, med andre ord. Men meir av det same (eg forventar ingenting nytt frå Sandemose heller).

For min del stadfestar dette berre det eg før har tenkt: "Venstresida" i marxistisk meining er eit steindaudt prosjekt, og det er på høg tid å rista støvet ut av sandalane og gå vidare.

Kommentar #37

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Redegjørelse

Publisert rundt 6 år siden

  

         Problemet med Sandemose er at han verken er istand til å lese hva han selv skriver om puerile og vannvittige,eller lese hva undertegnede skriver. For i siste innlegg her fortsetter han å utlegge seg om Hårstads "rasetale" og "ubegrunnede rase-standpunkter".

        Hvordan dette henger sammen har jeg allerede i kommentar 2 bemerket slik:

"Jeg er ikke opphengt i raseteorier som jeg aldri noen gang har studert."

       Og i kommentar 7:

"Det eneste tema jeg kan innrømme aggresjoner og "rasisme" på er alt som har med islamisme å gjøre."

      Sandemose kan umulig ha lest dette for han blåser tingene ut av alle proposjoner som om jeg skulle være en forsinket leder av Mjøens Raseinstitutt på Vindern.

      Det som imidlertid er en interessant utvikling registrert av samfunnsforskerne i USA i særdeleshet,er at etnisk bevissthet - tør vi kalle det rasebevistthet? - for tiden spiller en større og større rolle i amerikansk politikk på bekostning av tidligere typer av klassebevissthet.

     Og jeg løftet fram et sitat fra sikkerhetsapparatet i Tyskland som tyder på at en beslektet utvikling er på gang der: "Tyskland importerer nasjonale og etniske konflikter fra andre folk..."etc

     Hvor langt dette nå har kommet i Tyskland framkommer av en uttalelse fra leder i Alternative für Deutschland, Marcus Pretzell,nylig:

    "Forsvaret av den tyske grensen med våpenmakt (Waffengewalt) som den siste utvei (Ultima Ratio) er selvinnlysende."

    De borgerkrigene som Sverige,Tyskland og Frankrike går svanger med,vil etter mitt skjønn bli dominert av etnisk bevissthet og religionsbevissthet og i langt mindre grad av klassebevissthet.

    Et slikt synspunkt skulle ikke kvalifisere meg som "rasetale."

Kommentar #38

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Dette

Publisert rundt 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
De borgerkrigene som Sverige,Tyskland og Frankrike går svanger med,vil etter mitt skjønn bli dominert av etnisk bevissthet og religionsbevissthet og i langt mindre grad av klassebevissthet.

trur eg er ein riktig observasjon, sjølv om eg er usikker på om det vil koma så langt som til borgarkrig (men Ukraina er jo eit døme på at borgarkrigen ikkje treng vera så langt unna, og fornuftige folk som Alain Soral åtvarar jo mot ei jugoslavisk utviklng i Frankrike).

Det er langt meir vettugt å diskutera på ei slik plattform enn å diskutera med utgangspunkt i eit fiktivt arbeidarklassemedvit.

Kommentar #39

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Refeudaliseringa

Publisert rundt 6 år siden

Hans Olav Brendberg kjem inn på to svært viktige spørsmål i innlegget sitt. Det eine har med ideologisk genealogi å gjera, det andre med utviklinga av kapitalismen.

Det kan ikkje vera den minste tvil om at den politiske korrekstskapen som herjar i dei vestlege samfunna, med sine utløyparar til andre stadar i verda, har sine røter på venstresida. Den politiske korrektskapen er ein "venstresideting" som har fått gjenomslag i så å seia heile det politiske universet. Den er altså vorten ei hegemonisk forståing. Og den politiske korrektskapen representerer ei pervertert forståing. Den er pueril av di den den let barnslege emosjonar styra politikken, og den "stikk hovudet under dyna" av frykt for å "sjå verda som ho er." Som Robin Haug ville seia, ein kan ikkje bryta sambandet og koplinga mellom humanisme og sanning, da går det gale.

Brendberg kjem og inn på utviklinga av kapitalismen som inneber ei refeudalisering når finanskapitalen et seg inn og "kapitaliserar" verksemder med sine finansoperasjonar. Døma hans  med IBM sitt oppkjøp av eigne aksjer for å maksimera eige utbytte, privatisering av offentlige verksemder og interesser, samt bankslaveriet i den norske boligmarknaden, er gode døme. Finanskapitalens operasjonar er vortne hovedgeskjeften til kapitaleigarene i Vesten av di det ikkje er lønsamt nok å investera i (over)produksjon. Finansverda har fått eit sjølstende til å gjera det ho vil, og det er ikkje til å koma bort frå at det har samanheng med dei "finanskrisene" me har hatt dei siste 50 åra. Eg skriv finanskriser med hermeteikn av di eg veit at Sandemose vil hengja seg opp i akkurat dette omgrepet om han kommenterer det eg og Brendberg skriv.

Utgangspunktet for dette ordskiftet var at Sandemose gjorde framlegg om at Hårstad bør leggja om stilen for å unngå å verta slått i hartkorn med såkalla rasistar. Eg trur at rådet frå Sandemose var godt meint, men unødvendig, sett med mine auge. Det er folk her inne som representarer det store og ideologisk utsugande fleirtalet og som medvitne framstiller Hårstad som rasist av di han seier og skriv om "det som er", men som fleirtalet av naturlege grunnar ikkje ser eller vil sjå av di dei er impregnert med ein forkvakla moralisme og ein jernhard indoktrinering. Når til dømes Hårstad skriv om at representantar for Gyllent Dagry i Hellas vert haldne innesperra bak lås og slå, er det ikkje av di han er medlem av partiet, men for å syna korleis regimet i Hellas bryt med rettstryggleik og eigne demokratiske ideal. Når han siterar den ungarske statsministeren Orban, er det av di Orban påpeikar ting som vestlege leiarar elles ikkje tør eller vil seia. Eg har ingen grunn til å tru at Hårstad går med planar om å melde seg inn i partiet til Orban.

Det er ingen som forvaltar sanninga aleine, og nasjonalkonservative som Orban har og viktig innsikt som den politiske korrektskapen ikkje vil skal koma fram, av di det er eit trugsmål mot deira eigne "sanningar". Dei skuldingane som haglar over folk som Hårstad, er og eit godt døme på den marxistiske arven, der det gjeld ikke berre å knusa opposisjonen med argument, men og med våpen, ostrakering og utrydding, noko som er fascisme i siste instans.

Kommentar #40

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

I denne tradisjonen

Publisert rundt 6 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Dei skuldingane som haglar over folk som Hårstad, er og eit godt døme på den marxistiske arven, der det gjeld ikke berre å knusa opposisjonen med argument, men og med våpen, ostrakering og utrydding, noko som er fascisme i siste instans.

skal "feil" standpunkt nedkjempast, og slutten på prosessen er at dei feiltenkjande blir "ikkjepersonar". Både Hårstad og eg har vel på kvar vår veg endt opp i posisjonen som ikkjepersonar på norsk venstreside - og eg meiner Hårstad har all ære av å ha kome so langt.

Det viktigaste er å vera forplikta på sanninga, og skriva det ein sjølv meiner. Det er vel nett avdi Hårstad her let vera å følgja "skriveråd" at han av og til får sagt vesentlege ting.

Kommentar #41

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Skerp dere.

Publisert rundt 6 år siden

Innleggene fom 37 tom 39 kan være instruktive på flere måter, men jeg skal innskrenke meg til å peke på at det er to helt forskjellige ting å hevde at rasemessige faktorer objektivt bestemmer religionstilhørighet, og at folk subjektivt for øyeblikket er opptatt av etnisitet og raser. Både Brendbergs og Hårstads mange feillesninger er nå blitt absurdistiske i formen. Jeg vil ikke delta i dette. Hårstad kan passende nøye seg med å søke hjelp hos Folgerø, som har innsett de forvekslinger han (Hårstad) gjør.

Kommentar #42

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Eg trur at rådet frå Sandemose var godt meint, men unødvendig, sett med mine auge.

Klart. 

Å påpeke en virkelighet er aldri å nomativt enige og oppfordre. Man kan også referere at mange reagerer langs etniske og religiøse identitetsmarkører når trykket blir stort; hverken de som refereres eller den som refererer, imidlertid, er av den grunn rasist eller fremmedfiendtlig. 

Men Sandemose skal vokte seg vel for å ikke havne i de mangslungne totalitære tradisjonene. Leflingen med top-down modeller for sosial ingeniørkunst ("management" som det heter i dag, som var vi mus som skulle trilles på plass i løpehjulet) var og er en uting. Denne trangen finnes også på høyresiden - men i langt mindre monn. Som du er inne på: PK er et monster fra kommunismens glansdager. 

Sannheten er "i gresset," der nede, hos oss alle. Sannheten er intet uten en genuint demokratisk kultur. 

Kommentar #43

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Hummer og kanari.

Publisert rundt 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
et slags nasjonalt oppgjør med den offisielle norske pressen som helt åpenbart ser det som sin hovedoppgave å tildekke europeisk virkelighet nå.

Tilbake til denne verdens virkelighet: Fulgte Dagsrevyen i går. Spenningene i Tyskland rundt innvandringstsunamien ble ikke nevnt. Ei heller innvandringskonfliktene i Sverige.

Men også NRK maner å se farene ved innvandring. Om enn beskrevet i et mer metaforisk språk.

For vi fikk vite at innvandring av amerikansk/canadisk hummer til norskekysten bekymrer ansvarlige myndigheter. Den innvandrede hummeren representerer en trussel mot den norske hummerbestandens overlevelse og helse.:-)

Kommentar #44

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Den innvandrede hummeren representerer en trussel mot den norske hummerbestandens overlevelse og helse.:-)

..som alltid, det viktigste først :)

Kommentar #45

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

AND THE WINNER IS

Publisert rundt 6 år siden

Jeg har foretatt en liten opptelling av antallet “bra” på de ulike kandidatene. Med forbehold om tellefeil er dette resultatet etter kommentar #44. I parentes står antall kommentarer (samt innlegg for Jan Hårstads vedkommende).

 

Jan Hårstad:                         37 bra (på 6)

Jørgen Sandemose:                3 bra (på 12)

Ola Bog:                                0 bra (på 1)

Arnt Folgerø:                        11 bra (på 5)

Robin Haug:                         12 bra (på 4)

Hermod Herstad:                    1 bra (på 3)

Mons Henrik Slagsvold:           5 bra (på 2)

Christian Festø:                      0 bra (på 1)

Atle Pedersen:                        2 bra (på 3)

Hans Olav Brendberg:             9 bra (på 4)

Kersti Zweidorff:                     1 bra (på 1)

 

Så vidt jeg kan se, er det en ganske klar tendens.

 

Jarl Henning Ulrichsen

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere