Dag Løkke

10

Flue på veggen i 1877

Jeg drømte i natt at jeg var flue på veggen under bispemøtet høsten 1877. De seks biskopene var delt på midten i et stridsspørsmål. Biskopene i Tromsø, Hamar og Kristiansand var tilhengere av sykling. De andre tre mente at Jesus aldri hadde syklet.

Publisert: 31. okt 2015

Jeg fikk med meg bare en liten del av debatten:

Essendrop (Kristiania): "Da var det saken om å sykle på kirkevei. "

Jørgen Moe (Kristiansand): "Jeg mener at det må være tillatt."

Essendrop: "Jesus og disiplene brukte Apostlenes hester."

Moe: "Men de levde i en helt annen tid!"

Essendrop: "Hvor i Bibelen står det at vi kan sykle?"

Moe: "Selvfølgelig står det ikke noe om det i Bibelen. Den må tolkes i en større sammenheng. "

Essendrop: "Vi må holde oss til Bibelen. Den er vår rettesnor i alle ting."

Tønder Nissen (kirkestatsråd på besøk): "Jeg så Dem på sykkel nede i byen her en dag, Essendrop!"

Essendrop: "Det var min kones. Jeg skulle rekke et møte."

Moe: "Der ser vi, det er ikke så nøye likevel!"

Essendrop: "Deres gode venn Asbjørnsen sykler aldri, så vidt jeg vet."

Moe: "Det er ikke lett å sykle oppe i Nordmarken." (Ikke ennå, kunne vi ha tilføyd!)

... da hørte jeg en sykkelbjelle i det fjerne, kanskje var det vekkerklokka ...

Jeg fikk med meg at de til slutt ble enige om at det gikk an å leve med to syn i denne saken. Og de hadde heldigvis ikke noe kirkemøte å forholde seg til. 

Kommentar #1

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg fikk med meg at de til slutt ble enige om at det gikk an å leve med to syn i denne saken.

Morsomt og viktig innlegg. Vi kristne kan stå sammen selv om vi ikke er enige i alt hele tiden. :)

Kommentar #2

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Ja, morsomt innlegg. Men det kunne vært sant også. Husker at mange var skeptiske til at vi skulle få flere kanaler på TV. Det var farlig. Eller farge TV. Husker ikke så goddt det, men har hørt i ettertid at det var synd for flere. Eller sikkert når TVn kom også. Vet ihvertfall at det fantes sekter på vestlandet som ikke fikk (får?) ha TV. Noen lever som man gjorde på 1800-tallet. Og skal man være sikker på at man lever etter bibelen, så bør man kanskje gjøre det. Det spørs hva man vektlegger i bibelen.

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg fikk en underlig følelse av drømmen din.

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg drømte i natt at jeg var flue på veggen under bispemøtet høsten 1877. De seks biskopene var delt på midten i et stridsspørsmål. Biskopene i Tromsø, Hamar og Kristiansand var tilhengere av sykling. De andre tre mente at Jesus aldri hadde syklet.

Jeg tror jeg har tolkningen:

Det å ha sex er omtrent det samme som å sykle til jobben!

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Fremkomstmiddel

Publisert rundt 6 år siden

Fint og morsomt innlegg! Nå skal det sies at Herren var mer moderne enn da syklene kom, Han for på kjeruber og fløy på vindens vinger i noe som i eldre bibler er beskrevet som ildhester og ildvogner... til forveksling noe a la fly?

Kommentar #5

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Arne Paasche Aasen ?

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
De andre tre mente at Jesus aldri hadde syklet.

Om jeg ikke minnes feil, så har Arne Paasche Aasen et dikt over dette tema.  Det var en ihuga kristen som kom syklende til presten i bygda og sa at han og andre var lite tilfredse med at  presten tente seg ei pipe i ny og ne. For det gjorde ikke Jesus i følge de bibelske tekster. Hvopå presten repliserte at det sto temmelig lite om hans sykling i den samme bok.

Jeg tar høyde for at detaljer og kanskje forfatter er er feil. Men diktet/poenget finnes - Johannessen finner det nok fram.

Ellers illustrerer Løkke kanskje litt ufrivillig  avgrunnen mellom  islam og kristendom av i dag. I Saudi-Arabia og mulig flere spinngærne regimer har ikke kvinner lov til å kjøre bil. Også lite trolig at de har lov å sitte skrevs over et sykkelsete. Slikt kan tenne kåte arabere. Trafikfarlig også, med dårlig eller ingen sikt.  Dessuten kan kjeden gripe tak i burkaen.

Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

TV

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, morsomt innlegg. Men det kunne vært sant også. Husker at mange var skeptiske til at vi skulle få flere kanaler på TV. Det var farlig. Eller farge TV. Husker ikke så goddt det, men har hørt i ettertid at det var synd for flere. Eller sikkert når TVn kom også. Vet ihvertfall at det fantes sekter på vestlandet som ikke fikk (får?) ha TV. Noen lever som man gjorde på 1800-tallet. Og skal man være sikker på at man lever etter bibelen, så bør man kanskje gjøre det. Det spørs hva man vektlegger i bibelen.

Å, jo da - jeg husker jo godt da TV'en kom, og det var slett ikke alle kristne (ikke bare "sekter på Vestlandet") som ville ha et slikt apparat i hus.  Det gikk mange år før min egen farmor dristet seg til å se Dagsrevyen :-)

Kommentar #7

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Bra innlegg

Publisert rundt 6 år siden

Her har du virkelig satt kniven i religiøsitetens galskap, spesielt det fundamentalistiske  religiøse idioti. Takk!

Kommentar #8

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Eller

Publisert rundt 6 år siden

Nå er kirken virkelig ute og sykler.

Det er jo et generelt uttrykk for hvor galt det kan gå, er det ikke?

Kommentar #9

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Sykling – et adiaforon

Publisert rundt 6 år siden

Min nettvenn Dag Løkke har skrevet et riktig fornøyelig innlegg. Og det har til og med sluppet gjennom uten at moderator har reagert. Jeg trodde jo at det var forbudt med humor på Verdidebatt.

Nå regnes sykling som et adiaforon i etikken. Det finnes naturligvis tusenvis av moralsk likegyldige handlinger som ikke omtales i bibeltekstene. Det hadde derfor vært bedre med et eksempel på et virkelig etisk problem slik at vi kunne se at det er en parallell til spørsmålet om enkjønnet ekteskap.

Det sies så vidt jeg vet ikke noe om pedofili i bibeltekstene. Men Løkke mener vel ikke at det også er et adiaforon bare fordi det ikke omtales der? Det viser seg nemlig at en del muslimske asylsøkere i Nederland har ønsket å få inn sine barnebruder. Hvordan vil Løkke reagere om noen da påpeker at spørsmålet ikke er omtalt i Bibelen, og at vi derfor heller ikke kan avvise at muslimer tar med sin barnebruder?

Jeg tror for øvrig at det var Helga Haugland Byfuglien som i sin tid argumenterte for enkjønnet ekteskap nettopp med henvisning til at bibeltekstene ikke sier noe om dette. Samtidig var hun så uheldig at hun nevnte at det var homoseksuelle handlinger som blir avvist i Bibelen. Så jeg antar at hun mener at homofile og lesbiske gjerne kan gifte seg bare de avstår fra sex.

Jarl Henning Ulrichsen

PS. Jeg skulle for øvrig ønske at det var atskillig færre biskoper i Dnk. For hva i all verden skal vi med alle disse middelmådige biskopene. Og dessuten: Det står ikke noe om biskoper i Bibelen.

Kommentar #10

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk og god natt!

Publisert rundt 6 år siden

Takk for hyggelige kommentarer!

Til Petter Kvinlaug (# 3) kan jeg nevne at du finner bilde fra det omtalte bispemøtet i 1877 på nettstedet "Oslobilder" ved å søke videre på ordet "bispemøte". Da kan du selv vurdere hvilken opphisselse denne svartkledde og kvinneløse forsamling vekker hos flere av oss her! 

Min nettkamerat Jarl Henning Ulrichsen (# 9) har som forventet oppfattet det humoristiske i mitt innlegg, og det er jeg takknemlig for. Men allerede i avsnitt tre har han glemt det igjen. Der stiller han meg et seriøst spørsmål som han selv vet svaret på, og som han helt sikkert forstår at jeg deler hans mening om. 

Som kjenner av Skriften, så vet han at biskoper ikke er nevnt der. Det gjelder for øvrig også professorer. Professorer og biskoper er derfor blant adiafora. Vi kan velge om vi er for eller imot. Men selv har han valgt et fag som det er bibelsk belegg for, og som vi derfor må støtte. De skriftlærde er behørig omtalt i bøkenes bok! 

Med denne sluttkommentar ønsker jeg dere alle en riktig god natt og en god søndag!

Kommentar #11

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Drømmer

Publisert rundt 6 år siden

Om drømmer sier Freud at de er en kongsvei til selvinnsikt.

Gordon Johnsen (Modum Bad) sier at drømmer er Guds glemte språk.

Bibelen sier at i de siste tider skal unge ha syner og gamle skal ha drømmer.

Drømmer er sentrale i bibelen og vi kan nevne noen eksempler som;

Drømmeren Josef i GT,

Nebukanesars drømmer i Daniels bok (GT),

Josefs drøm om å flykte til Egypt med Maria og Jesubarnet (NT)

Videre vet vi at Frans av Assisi ble vel mottatt av kirken fordi pave Innocent hadde hatt en drøm som gjorde at han forsto viktigheten av kristen etterfølgelse uttrykkt gjennom Frans orden.

Drømmenes billedlige språk oppfordrer oss til å forsøke å forstå den dypere meningen.

Den som har drømmen forstår den på sin måte.

Dersom drømmen hadde vært min, ville jeg forstått den som en påminnelse om at "nå er kirken virkelig ute og sykler" på en negativ måte.

Jeg ville forstått bispemøtet fra 1877 som et historisk brudd med kirkens tradisjon.

Både syklingen og bruddet ville jeg forstått som at kirken er løsrevet fra sine røtter og på vei ut i det blå.

Men drømmen er altså gitt til deg, Løkke og det er du som er invitert til refleksjon.

Kommentar #12

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Det endelige beviset

Publisert rundt 6 år siden

Lilli Spæren er selvsagt inne på noe.

Hvis Vårherre ga meg drømmen for å varsle om et forfall, så kan det selvsagt tenkes at dette forfallet startet med at noen biskoper begynte å sykle. Men i 1877 hadde man kun velocipeden ("Veltepetter" med det store hjulet foran), og en slik hadde neppe bispinne Essendrop. Så jeg har enten drømt litt feil, eller så har Vårherre ikke vært så nøye med detaljene.

En annen ting er at årstallet kan ha vært feil. I 1877 hadde ennå ikke Johan Christian Heuch blitt biskop, og han kjempet jo iherdig mot "Vantroens Væsen" og den liberale teologi. Derfor tror jeg forfallet må ha begynt noe senere. Kanskje da parlamentarismen ble innført i 1884. Den var jo et kraftig anslag mot kongen av Guds nåde. Men biskopene argumenterte mot denne også, så forfallet kan ikke ha begynt så tidlig heller. Jeg tror nesten jeg må overlate drømmetydningen til deg, Lilli. Det er du som er eksperten her. 

En siste mulighet kan imidlertid være at innleggsforfatteren var inspirert av Cornelis Vreeswijks "I natt jag drömde ..." og benyttet dette som et "litterært grep". Da er det ettertrykkelig bevist at forfallet er langt fremskredet. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere