Sigurd Eikaas

34

Et underordningsproblem?

Har vi i kristne organisasjoner like ofte et underordningsproblem som et ledelsesproblem?

Publisert: 29. okt 2015

Jeg har fulgt med på det Vårt Land skriver om konflikten Åpne Dører er rammet av, senest 26. oktober om samlingen de hadde i helgen. Jeg kan ikke hjelpe for at spørsmålet trenger seg på: Har vi i kristne organisasjoner like ofte et underordningsproblem som et ledelsesproblem?

Vi i Norge er så vant til at alt skal være demokratisk og at alle skal være med å bestemme alt, at vi kanskje tror at det er den eneste kristelige styreform?

Ja, visst er demokratiet et Gud-gitt gode. Men betyr det at alle alltid skal ha samme rett til å være med å bestemme alt? For eksempel over den måten en organisasjon skal ledes på og over de avgjørelser som blir tatt? Er det ingen som lenger skal være gitt et spesifikt ansvar for å lede og ta avgjørelser? Og er underordning under et lederskap blitt borte fra de kristne idealer?

I artiklene om Åpne Dører er det blitt rettet påstander om autoritært lederskap, trakassering og avvisning, men disse er få og uspesifiserte. Samtidig er det tydelige krav om mer demokrati og medinnflytelse.

Det som altså like gjerne kan være saken ut fra hva jeg kan lese, er at noen er uenige i noen av de avgjørelsene som er tatt. De synes også uenige i ­ledelsesstruktur og i statutter. Selv om dette er noe som i en organisasjon som Åpne Dører blir avgjort på internasjonalt nivå. Men kort sagt kan saken være at her er det flere som vil være med å bestemme.

Dette kan selvfølgelig være feil framstilling, men hvis det er lederskapet som er problemet, så bør ufine herskemetoder og eventuelle trakasseringer dokumenteres på en bedre måte enn det som er kommet frem i de artiklene som jeg har lest.

Og heri ligger en kritikk av Vårt Land som nok har skrevet flere artikler om denne konflikten, men som har etterlatt seg et heller ullent bilde av hva den egentlig går ut på. De har satt fullt søkelys på den, men uten å gi leserne noe egentlig grunnlag for å forstå den.

For om dette virkelig handler om maktmisbruk fra lederskapet eller et diktatorisk styresett, så er det absolutt på sin plass at Vårt Land skriver om det. Men det er ikke nødvendigvis tilfellet hvis det egentlig handler om at ansatte og aktive krever å få mer innflytelse over organisasjonens ledelse og daglige drift.

Da kan dette like gjerne handle om et underordningsproblem som et ­ledelsesproblem. Og det at avisen skriver om det, kan bli ikke bare en urettferdig skandalisering av organisasjonen, men like mye ødeleggende og skadelig for «opprørerne» selv.

Det har skjedd før også at jeg har ønsket at Vårt Land hadde vært litt varsommere i sitt journalistiske arbeid. Dette underbygges forøvrig ytterligere i denne saken av at Vårt Land har måttet foreta rettelser på enkelte punkter i forhold til tid-
ligere framstillinger.

Men for å dra meg tilbake til det som egentlig er den mer generelle problemstillingen som jeg ønsket å ta opp: Er vi er blitt så individualistiske og selvhevdende i dette landet at vi ikke lenger evner å underordne oss et lederskap? Er dette i så fall et kristent ideal? Og hvor lenge kan vi da regne med at ­lederne våre orker å fortsette?

Vårt Lands nyhetssjef Trygve W. Jordheim svarer.

Først publisert i Vårt Land 29.10.2015

Kommentar #1

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det er i hovedsak to måter å løse dette på: Enten demokrati, eller autoritært lederskap.  I praksis, også i våre samfunn, ser vi en blanding av disse to løsninger.

Valg av løsning er knyttet opp til eierskap.  Ta staten som eksempel: Hvem eier staten? Vi, borgerne.  Hver stemme teller like mye, altså demokrati.  Samtidig er det av praktiske grunner, i de forskjellige statlige forvaltningsorganer, nødvendig med en viss grad av lederskap.  Hvis ikke brukes all tid på å diskutere alle mulige slags detaljer og man får ikke gjort forvaltningsjobben.

I næringslivet er det en viss grad av demokrati, kjempet fram gjennom arbeidstakerorganisasjoner og kloke politikere (heldigvis!).  Samtidig er bedriften eid av noen.  Det sier seg selv at de som eier bedriften har en sterkere stemme enn de som er leid inn som arbeidstakere.  Det er altså mer top-down autoritært ledeskap i en bedrift enn i staten.

Så hva med en religiøs organisasjon, som kirken?

Ja, si det.  Hvem eier kirken?  Er det medlemmene, staten, en internasjonal organisasjon?  Noen må jo eie de materielle verdiene kirken/menigheten rår over, f.eks forsamlingslokaler.  Ordet "folkekirke" bør vel indikere at folket - medlemmene - har eierskap og bestemmelsesrett.  Ordet "katolsk" betyr almenn, og burde vel indikere noe av det samme.  Men i praksis - hvem skal bestemme hva som er den rette lære og hvordan organisasjonen skal fungere?

Det finnes ikke noe generelt svar på dette.  Forskjellige kulturer har forskjellige holdninger.  I Norge har vi en veldig flat struktur måte å se verden på, vi er alle like.  I andre land, som f.eks Japan, er respekten for lederen mye sterkere.  I Nord-Korea har respekten gått over til frykt og angst.  Enkelt skal det ikke være.

Kommentar #2

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Den "norske" kirke?

Publisert over 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Men i praksis - hvem skal bestemme hva som er den rette lære og hvordan organisasjonen skal fungere?

Gud?

Kommentar #3

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
nødvendig med en viss grad av lederskap. Hvis ikke brukes all tid på å diskutere alle mulige slags detaljer og man får ikke gjort forvaltningsjobben.

Takk for saklig og oversiktlig prinsipiell tenkning rundt temaet.

Jeg har ikke kommentert noe på denne tråden, da jeg ønsket å avvente Jordheims svar, og nok også ønsker å fremme mine eventuelle synspunkter i denne saken i papiravisen, først og fremst.

Det var dessuten først godt ut på dagen i går at jeg ble oppmerksom på at redaksjonen også hadde lagt innlegget mitt ut her på VD.

Men vi møtes nok igjen her på VD. :-)

Kommentar #4

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Om demokrati er

Publisert over 5 år siden

et "Gud-gitt gode" , hvordan kan det ha seg at kirken og andre kristne organisasjoner stort sett har motsatt seg demokratiske reformer?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere