Arne Reidar Hæåk

1

Islam ei landeplage?

Publisert: 24. okt 2015

Neste veke kjem Hege Storhaugs bok "Islam den 11.landeplage". Eg har ikkje lese boka, berre det eg reknar med er eit kort utdrag og baksideomtale, men allereie tittelen viser kor Storhaug vil. Islam blir stilt på linje med landeplagene som råka Egypt, og islam ser for Storhaug ut til å vera ei like stor landeplage som kristendommen var det for Øverland.

Hovudproblemet med tittelen er at Storhaug generaliserer. I tillegg uttrykkjer denne eit fiendebilete av islam og dermed indirekte eit bilete av alle muslimar som er urettvist og usant. 

Det finst ikkje ei utgåve av islam, men mange. Det er likt for alle religionar. Då kan me ikkje skjera alle muslimar over ein kam slik Storhaug gjer iallfall i tittelen på boka. 

Hege Storhaug har på nettstaden til organisasjonen sin lagt ut eit lite utdrag frå boka om kva ulike kjende filosofar har sagt om islam opp gjennom tidene. Det er voldsomme utsegner om Muhammed og islam av mellom andre Thomas Aquinas, David Hume og Voltaire. Så avsluttar ho med spørsmålet om kvfor me ikkje kan snakka frå levra og hjernen i dag. Ho meiner altså at me i dag burde seia det same som mellom andre Voltaire som sa at Koranen lærer oss frykt, hat og forakt for andre. Det ho ikkje seier er at Voltaire ikkje berre var fiendtleg overfor islam, men og overfor jødane. Så når det gjeld synet på islam og jødar er ikkje Voltaire noko førebilete, og det er heller ikkje passande å uttrykke seg på same måte i dag som på 1700-talet.

Det er trekk ved islam me bør vera kritiske til som synet på fråfall frå islam og spørsmål knytt til likestilling. Det rettferdiggjer likevel ikkje å omtala islam som ei landeplage. Det nører opp under islamofobi og negative haldningar til muslimar og inviterer ikkje til dialog.

Kommentar #51

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Nok en gang, Storhaug og Øverland

Publisert over 6 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Det kan bli spennende?

Det aller mest spennende må da være om vi kunne få en forklaring på fenomenet vi har vært vitne til gjennom et par-tre årtier, venstresidens  høyst ulike holdninger til  Øverlands og Storhaugs landeplager, jfr. min kommentar # 6 i denne tråden.  Med et spesielt fokus på den gjennomgripende sekularisering som samfunnet har gjennomgått de siste 85 år, noe som Øverland utvilsomt har en del av æren for.  Vil Storhaug noensinne bli æret, et menneske som så, som skjønte, og som turde å skrive om den nye landeplagen  ?

Kommentar #52

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er det som er noe av problemet

Publisert over 6 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Muhammed er eit førebilete for alle muslimar. Det tyder likevel ikkje at alle muslimar har same syn på han eller tolkar kjeldene om Muhammed likt.

I henhold til skriftene så virker Mohammed litt psyk. Det virker ikke som om han husker, når han våkner opp om morgenen, hva han gjorde i går.

Du kan finne mye forskjellig om Mohammed. Mye bra og mye dårlig. Du finner oppfordring til vold og mord i koranen. Det er ikke lovlig i vårt samfunn. Du finner ingen oppfordring til mord eller vold i NT.

Nå skal ikke vi tolke koranen. Det får muslimene gjøre og så få vi ser hva de gjør. Der ligger fasiten. Mange har allerede sett nok. Noen vil tydeligvis se mer....

Kommentar #53

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Nisi.

Publisert over 6 år siden

Venstresidens forsøk på å skape en "kosebamseversjon" av islam er bare ett av mange uttrykk for den løgnaktighetskulturen som er blitt den offisielle ideologien i dette samfunnet. Det er grunnlaget for denne løgnaktighetskulturen som er hovedspørsmålet for kritikken i dag, mener jeg. Om Storhaug får et monument eller ikke, er ikke så viktig. Hun gjør selvsagt en god jobb for å vise hvordan islamsk praksis er og praktiske konsekvenser av den islamifiseringen som pågår i Europa, uaktet av hva folk som Lars Gule & co måtte mene om det. Det er jo folk her på verdidebatt som går mer i dypden av islamkritikken og som har et bredere og dypere perspektiv på islam enn at Muhammed inngikk ekteskap med en ni-åring (barnebud), som vel ikke var noe uvanlig i datatidens arabiske samfunn, og som vel også ikke er uvanlig i visse samfunn den dag i dag. Både Sandemose og Robin Haug viser lovende takter i sin islamkritikk, mener jeg, men de har ikke evnet å se islamofilien i sammenheng med den politisk korrekte løgnaktigheten som gjennomsyrer dette samfunnet  så sterkt og som har så mange "skrudde" apologeter overalt, også her inne.

Kommentar #54

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Dette er det viktige

Publisert over 6 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Hovedspørsmålet er dog: Hvorfor i all verden er det ingen (?) som skriver om hvordan og hvorfor det svenske (og det norske) samfunnet har gjort den politisk korrekte løgnaktigheten til en institusjon, og ikke bare til en hvilken som helst institusjon, men til en viktig og grunnleggende samfunnsinstitusjon. Løgnen i de vestlige samfunnene i dag har den samme funksjonen som løgnen i Stalins Sovjetunionen og Øst-Europa.

spørsmålet som krev utgreiing: Kva røter har PK, og kvifor har desse usanningane ei så omfattande, samfunnsberande kraft?

Eg trur eg set meg ned og kladdar eit innspel, så kan vi diskutera om ei veke eller to.

Kommentar #55

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Takk for svaret

Publisert over 6 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Muhammed er eit førebilete for alle muslimar. Det tyder likevel ikkje at alle muslimar har same syn på han eller tolkar kjeldene om Muhammed likt. Det finst eit enormt kjeldemateriale om Muhammeds liv, og biletet som blir teikna av han er svært mangfaldig. Den einaste kjelda som er frå tida like etter Muhammed levde, er Koranen, som fortel lite direkte om livet hans. Hadith- og sirallitteraturen (profetbigrafiane) er frå 800- og 900-talet.

Jeg hadde et innlegg om dette tema som jeg glemte å linke til.

Håper du og andre her leser det og mine kommentarer til kommentarene som ikke ble så altfor mange.

For de som ikke bryr seg om det tar jeg med her fra mine to avsluttende kommentarer:

"Du skriver "Skal religiøs fanatisme avta i den muslimske verda, då må det vere muslimar innafor dei muslimske landa som må ta opp religiøse forestillingar til diskusjon."Ja nettopp. Muslimene her i landet bruker faktisk imamer fra disse landene, med forskjellig tolknings tradisjon forstår jeg, som har kun tre måneders oppholdstillatelse her i landet har jeg fått vite, som sine lærere og rådgivere. Hvem skulle så lære våre skolebarn det rette, fredelige og pasifiserende? Hvor skal pensum hentes fra? Å forsøke å få vite noe om dette blir altså av noen oppfattet som svartmaling av en gruppe mennesker. Forstå det den som kan."

"Hadia Tajik oppsummerte sitt noe uryddige budskap i spissformuleringen: Gi dem en Koran før islamistene tar dem.

Du kan jo lese her .., og forsøke å gjøre deg opp en mening om hvem som skal lære unge norske muslimer - og andre som vil vite hva Koranen forkynner - hva?

Usman Rana skrev i sin prisbelønte artikkel: "Rasmussen og hennes likesinnede, som Aftenpostens tendensiøse journalist Halvor Tjønn og sosialantropologen Unni Wikan, bør ha i mente at det naturlig nok behøves adekvat akademisk pondus innenfor islamsk vitenskap og troverdig bekjennelse til islamsk lære for å bidra til tolkning av teologien."

Mitt spørsmål står, og blir nok stående, ubesvart: Hvem skal undervise i henhold til hvilke godkjent pensum???

Ellers ser det ut til at Robin H kan bidra med eksempler fra Koranens "visdom

Kommentar #56

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Hovedspørsmålet

Publisert over 6 år siden

Brendberg: "Eg trur eg set meg ned og kladdar eit innspel, så kan vi diskutera om ei veke eller to".

Glimrande! Eg vonar at fleire "tek opp hansken" og set seg ned føre tastaturet, for dette er eit spørsmål som aldri vert teke opp i dei etablerte mediene. De avviser jo berre problemstillinga og kallar dei som måtte stikka snutan fram, for umenneske og fascistar, slik opposisjonen (dissidentantane) i Aust-Europa vart kalla av makta der i si tid.

Kommentar #57

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Eksempel på den hardhendte Muhammed finn me i historia om drapet på jødene som hadde stått imot han i Medina. På den andre sida finst det mykje stoff om Muhammed som retferdig, empatisk og god. Det er altså eit svært samansett bilete som blir teikna av Muhammed.

Nå synes jeg at du burde gå i tenkeboksen og spørre deg selv om en skal akseptere drap slik som her. Dette var ikke i en krigssituasjon. Dette var en straff fordi de ikke ville omvende seg og følge ham.

En skal også ha i mente at Koranen snakker om bekjempelse av alle som ikke tror på Allah og hans sendebud. Derfor blir det direkte flaut å høre om "tolkning" og sammensatt bilde" av Islam.

Drap som her mener jeg enhver må ta avstand fra.

Kommentar #58

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Nå skal ikke vi tolke koranen. Det får muslimene gjøre og så få vi ser hva de gjør.

Et lite sidespor.

Kan en egentlig akseptere i dag at en religion går så langt at den sier at de som ikke tror på Allah og hans sendebud skal bekjempes med alle midler?

Kommentar #59

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Kan en egentlig akseptere i dag at en religion går så langt at den sier at de som ikke tror på Allah og hans sendebud skal bekjempes med alle midler?

Nei, vi kan ikke det!

Kommentar #60

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

En fascistoid telemachus?

Publisert over 6 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Både Sandemose og Robin Haug viser lovende takter i sin islamkritikk, mener jeg, men de har ikke evnet å se islamofilien i sammenheng med den politisk korrekte løgnaktigheten som gjennomsyrer dette samfunnet så sterkt og som har så mange

Islamofilien er et symptom. Et viktig symptom, et svært synlig symptom, men fortsatt bare et symptom. Ikke av egentlig selvstendig og genuin viktighet. Islam er i seg selv ressentiment - men i globofascismens setting tjener denne to formål: den tause majoritet fristes til sin egen ressentiment, og oversettes hurtig som "rasister"; den høyrøstede moralistiske islamofile og selvhatende minoritet fristes til enda en avart speilet ressentiment: de skriker mot "jævlene". Slik kan også muslimene selv, ikke minst, virkelig få dyrke sin holdning på et enda høyere nivå.

Men slik er det også med PK: et elendighetens og åndsfattigdommens språk som brer seg i takt med elitenes stadige hardere og mer fascistoide globale grep om selveste guden telemachus, avstandskrigeren. ("IKT".)

Jeg har skrevet litt spredt om slike ting her på Verdidebatt, men det ligger lenger tilbake i tid i mitt lille arkiv herinne. Jeg har et lite innlegg om Kinderegget som symbol på vårt menneskesyn som kanskje kunne gi ansatser. 

Men jeg er absolutt enig med deg, Folgerø: vi burde sannelig skrive mer om dette. 

__

Her er også et innlegg jeg i farten fant - om ikke med direkte relevans for ditt forehavende her, Folgerø.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread246168/ 

Hitler, Mao og Stalin var så tydelige. I dag er makten langt mer diffusert. Apparatene er i enorme nettverk, og simulakraene er nå overalt. I folks hender til enhver tid. En kunstig skapt autisme tar plass, og alt som ikke passer i de stadig mer innsnevrede kategorier gis samme skjebne som puslespillet får av det rasende barnet med den store hammeren. 

Kommentar #61

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Helt greit med muslimsk diskriminering

Publisert over 6 år siden

Helt greit når det er selveste islam som forlanger det ;-)  Slikt kalles diskriminering og ulovlig forskjellsbehandling  i det norske sekulære dagligliv.  Men det er jo mye og mangt innen islam som bryter med norsk lov og sedvane.  Men hvorfor blir det slikt spetakkel når kristne følger sin bok ?

Grieghallen har de siste dagene fått kraftig kritikk, etter at byens storstue aksepterte kjønnsdelte innganger under den islamske eid-feiringen i høst.

Det er klart at vi må tilpasse oss islam så fort som Norge nå forandres.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere