Lilli Spæren

172

Gud har en adresse

Publisert: 24. okt 2015

 

I det høye og hellige har han sin bolig.

Og hos den som er sønderknust og nedbøyet i sin ånd.

Har jeg tunge byrder å bære som sliter og gjør meg urolig.

Så vet jeg at han er nær, kjenner mitt navn og holder meg i sin hånd.

 

Jeg ble umåtelig glad da jeg fant ut at Gud har slik en adresse.

Nå vet jeg hvor han er å finne.

Hellighet og alminnelighet, i kirkens messe.

I hjertets dyp når jeg lukker han inne.

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Gud kommer fra Teman

Publisert nesten 6 år siden

Den opprinnelige adressen er Teman på Paranfjellet, det står det i Hab.3.3.

http://sv.bibelsite.com/nor/habakkuk/3.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Teman_(Edom)

Kommentar #2

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Guds bolig er hos oss

Publisert nesten 6 år siden

Takk til Lilli Spæren, det var fint det du skrev i innlegget ditt. Gud har valgt å ha sin adresse hos oss! Han har valgt seg en bolig hos oss. Og jeg legger gjerne til at Han ikke melder adresseforandring før han har hentet oss alle hjem til seg! 

Men nå går det opp for meg at Kjell G. Kristensen bare driver og tuller med oss. Har du laget deg et eget "system" på basis av dine private bibelstudier uten noen hjelp fra annen litteratur? Og uten kunnskap om allmenn historie? En gang skrev du at vi ikke vet tidspunktet for Jesus fødsel fordi ingen ved den anledning hadde notert seg datoen! ☺

Spørsmål til Kjell: Har du hatt det moro med oss i ti tusen kommentarer, eller mener du alvor? 

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Svar til Dag

Publisert nesten 6 år siden

Dag Løkke:

Spørsmål til Kjell: Har du hatt det moro med oss i ti tusen kommentarer, eller mener du alvor?
________________________________________________________

Hva sier du egentlig med dette? Kan du bekrefte at du ikke tar Guds ord seriøst, og at du mener at det å sitere fra skriften om de aktuelle temaene, er å tulle med de som har gjort seg opp sine egne selvstendige meninger? Jeg tar hvert ord fra Gud på alvor, det er sikkert. Jeg har ikke lagt til, eller trukket fra noe.

Så, nei, jeg har ikke hatt det moro med noen, men synes at det må ha vært lærerikt for flere enn meg å se hvordan skriftene fungerer som rettesnor? De er jo fortalt i et gåtefullt og mystisk språk nærmest i symbolske vendinger, og som ikke har full sammenheng noen steder.Ikke alle er med på å se det slik, men samtykker gjerne i når skriften sier:

"For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt.” (1.Kor.13.9-12)
Men dette har jo sammenheng med Åp.5.5, og at skriften på en måte er forseglet (v1, Jes.29.11 og Dan.12.9) Men du mener altså at bibelkunnskap er å bedrive ap med folk, og at det ikke er til nytte eller lærdom for noen?

Kommentar #4

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Bibelen kan ikke forstås løsrevet

Publisert nesten 6 år siden

Til Kjell (## 1 og 3):

Selvfølgelig tar jeg Bibelen på alvor. Men den må forstås og tolkes ut i fra sin historiske kontekst og ut fra hva vi vet om dens tilblivelse. Vi kan ikke ta løsrevne bibelsteder og lage teorier ut fra dem alene. Når du sier at Gud kommer fra Teman, så lurer jeg på hva slags oppfatning du har av Gud. Er Gud for deg et menneskeliknende vesen som kom fra et sted som het Teman?

Når profeten Habakkuk skriver i sitt kultpregede språk, og i en litterær form som vi ikke er vant til, så kan vi ikke ta det bokstavelig når han sier at "Gud kommer fra Teman".

Gud er jo alle tings opphav, og skaperen av universet! Hva er Gud for deg, Kjell?

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Opphav

Publisert nesten 6 år siden

Dag Løkke:

Når du sier at Gud kommer fra Teman, så lurer jeg på hva slags oppfatning du har av Gud.

Er han en mann som kom fra er sted som het Teman?

Er ikke Gud alle tings opphav, og skaperen av universet?

Hva er Gud for deg?
_________________________________________________

Selvfølgelig kan man følge bibelhenvisningene, det er disse som klarner opp i tekstforholdene. Hab.3.3 viser til Jes.6.3 Note : Teman: område i Edom, ofte brukt om hele landet. Paran-fjellet: høyde i Paran-ørkenen. Når Gud åpenbarer seg, sies det iblant at han kommer fra fjellene i sør, der han viste seg for Israel under ørkenvandringen. Jf. 5 Mos 33,2.

Den oppfatning jeg har fått om Gud er at han er en utvikling fra Adam, 1.Kor.15.22,45, 1.Mos.5.1, Heb.6.1 (av hebr, adamah = av jord/jordisk) :

1 Mos 2,7 viser til 1 Mos 1,27, 1 Kor 15,45ff
Note : mennesket, jorden: På hebr. heter «menneske» adam og «jord» adamah. levende skapning: kan også oversettes «sjel». Ordet betegner her mennesket som helhet. Samme uttrykk brukes om dyr og fisker i 1,20.21.24.30.

Heb.7.14: Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen.

Dette leder til en fremtid som er ukjent for oss, Bibelen er profetisk inntil man ser alt det skapte og nye som skal bli til. Den nye himmel og jord.

Jeg har ikke sagt at Gud har skapt universet, hvor står dette? Det står at menneskene som dyrene er en del av naturen og har sitt opphav fra naturens side. (Jak.3.7) Gud har ikke skapt naturen, men kan tilbakestille alt i naturen ved å forflytte tidsepokene tilbake i tid. (2.Kong.20.8-11)

 

 

 

Kommentar #6

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

I begynnelsen skapte Gud

Publisert nesten 6 år siden

Hvor står det at Gud har skapt, sier du? Ditt spørsmål forundret meg. 

Min overskrift her er fra 1. Mos. 1,1. Her står det at det var Gud som skapte himmelen og jorden. I dag vil vi måtte si universet, ikke sant?

Gud er det navnet som vi setter på Skaperen. Det er selve definisjonen.

Du omtaler derimot "Gud" som et menneske som er etterkommer av Adam. (Jeg kan da si som deg og spørre om hvor det står?) Det er uten mening for en som tror at Gud er Gud. Det blir helt håpløst å samtale om dette med deg når du opererer med løsrevne bibelsteder og utleder hva som helst av dem, og når du heller ikke kjenner Bibelen såpass at du vet at dens aller første vers forteller at Gud skapte det hele. 

Jeg sier ikke at alle må tro på dette. Men det er grunnleggende for en som tror.

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

I begynnelsen av hva? (Jes.46.10)

Publisert nesten 6 år siden

Dag Løkke:

Hvor står det at Gud har skapt, sier du? Ditt spørsmål forundret meg.

Min overskrift her er fra 1. Mos. 1,1. Her står det at det var Gud som skapte himmelen og jorden. I dag vil vi måtte si universet, ikke sant?

Gud er det navnet som vi setter på Skaperen. Det er selve definisjonen.

Du omtaler derimot "Gud" som et menneske som er etterkommer av Adam. (Jeg kan da si som deg og spørre om hvor det står?)
____________________________________________

Dette var din konklusjon.

Jeg spurte ikke etter din definisjon av himmel og jord som univers, men skriften sin. Du spør meg om forklaringer fra Bibelen samtidig som du avviser dem, slikt noe må jeg desverre avvise. Måten man kommer frem til hva ordene betyr og hvordan man kommer frem til dem er for komlisert til å forklare dem her. Men teknikken går ut på at Bibelen (hele skriften) forklarer seg selv gjennom en metode som kalles "let/søk" så skal du finne metode. (Matt.7.7) På det du spør om, studer mitt forrige innlegg. Hvordan kan Herren være en avstamming fra Juda uten at han fra først av var fra menneskene (adamah)?

Jesus sier i Tomasev.18 om den begynnelsen du siterer fra:Disiplene sa til Jesus: Si oss hvordan vår ende skal bli! Jesus sa da: Har dere funnet begynnelsen, siden dere søker etter enden? For der hvor begynnelsen er, der skal også enden bli. Salig er den som vil stå ved begynnelsen, han skal kjenne enden og skal ikke smake døden. (Se Jes.46.10)

Kommentar #8

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Gud går här på jorden

Publisert nesten 6 år siden

Gud har en adresse her på jorden, og jeg vil gjerne lede oss tilbake til temaet med denne flotte sangen av svensken Tore Littmarck, og samtidig be om unnskyldning for de siste kommentarers avsporinger: 

Vers 1:

Gud går här på jorden, han går på gator och torg.

I kåk och höghus bor den, som vet vår glädje och sorg.

Refreng:

Ty så älskar Gud världen trots all ondskap och hån.

Att i sin hand han bär den, att han sänder sin son.  

Kommentar #9

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Guds adresser

Publisert nesten 6 år siden

Herren har to adresser selv om Han aldri har forlatt sin trone.

Adresse 1

Jes 66, 1 Så sier Herren: Himmelen er Min trone, og jorden er en skammel for Mine føtter. Hvor er det huset dere kunne bygge for Meg? Hvor finnes stedet der Jeg kunne hvile? 

Adresse 2. 

Jes. 57.15  For så sier Den Høye og Opphøyde, Han som troner for evig, Han som har navnet Hellig: I det høye og hellige bor Jeg, og hos den som har en sønderknust og ydmyk ånd, for å gjenopplive de ydmykes ånd, og for å gjøre de sønderknustes hjerte levende. 

Gal. 4. 6 Og fordi dere er sønner, har Gud sendt Sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: «Abba, Far!»   

(Så en liten parentes til Kjell

Jer.32.17 Å, Herre Gud! Se, Du har dannet himmelen og jorden ved Din store kraft og ved Din utrakte arm. Det er ingenting som er for vanskelig for Deg.)

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det overrasker meg ikke..

Publisert nesten 6 år siden

Ove K. Lillemoen:

(Så en liten parentes til Kjell

Jer.32.17 Å, Herre Gud! Se, Du har dannet himmelen og jorden ved Din store kraft og ved Din utrakte arm. Det er ingenting som er for vanskelig for Deg.)
_____________________________________________

Takker så mye for denne oppgaven!

Heb.1.10: Og videre: Du, Herre, grunnla jorden i begynnelsen, og himmelen er et verk av dine hender.

Job 37.18: kan du hjelpe ham med å hamre ut himmelhvelvingen
fast som et speil av støpt metall?

(Jes 66, 1 Så sier Herren: Himmelen er Min trone)
Åp.4.4-6: Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet sju fakler, det er Guds sju ånder. Framfor tronen var det som et glasshav, lik krystall.

Esek.1. (Esekiel får se Guds herlighet ) Utdrag:

Jeg så, og se! – en stormvind kom fra nord, en stor sky og flammende ild. Det var lysglans omkring den, og ut fra midten blinket det som av skinnende metall, ut fra ilden. Og det kom noe som lignet fire levende skapninger ut fra den. Slik så de ut: De lignet mennesker. Men hver av dem hadde fire ansikter og fire vinger.

Jeg så på skapningene, og se! – det sto et hjul på jorden inntil dem på alle fire sider. Hjulene så ut som de var laget av noe som lignet krysolitt, og alle fire hjul var like. Det så ut som de var laget slik at det ene hjulet var inni det andre. 17 De kunne bevege seg til alle fire sider, men de snudde seg ikke når de gikk. Hjulene var høye og skremmende, og det var fullt av øyne rundt om på alle de fire hjulringene.

19 Når skapningene beveget seg, beveget også hjulene seg ved siden av dem. Og når skapningene løftet seg fra jorden, løftet hjulene seg også. Dit ånden ville at de skulle gå, dit gikk de. Og hjulene løftet seg sammen med dem, for skapningenes ånd var i hjulene. De gikk når skapningene gikk, og stanset når de stanset. Og når de løftet seg fra jorden, løftet hjulene seg sammen med dem, for skapningenes ånd var i hjulene. Over hodene på skapningene var det noe som lignet en hvelving. (1.Mos.1.8: Gud kalte hvelvingen himmel…) Den var utspent over hodene deres og så ut som is – skremmende…

Under hvelvingen strakte vingene deres seg ut mot hverandre. Hver skapning hadde enda to vinger, to vinger som dekket kroppen. Og jeg hørte lyden av vingene når de beveget seg. Det var som lyden av veldige vannmasser, som røsten av Den veldige. Støyen var som lyden av en hær. Når de stanset, senket de vingene. Det lød et drønn fra hvelvingen over hodene deres når de stanset og senket vingene.

Over hvelvingen som var over hodet på dem, var det noe som så ut som safirstein og lignet en trone. Oppe på tronen satt det en som var lik et menneske av utseende. 27 Fra det som syntes å være hoftene og oppover, så jeg noe som lignet skinnende metall, omgitt av noe som så ut som ild. Og fra hoftene og nedover så jeg noe som så ut som ild omgitt av lysglans. Lysglansen så ut som buen i skyen på en regnværsdag. Det var dette Herrens herlighet lignet, slik så den ut. Da jeg fikk se det, kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden, og jeg hørte røsten av en som talte.

Håper man kan se dette i et nyere lys om oppbygninger og meninger om ord i Bibelen?

Kommentar #11

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Hvem er du, Nelly Forum?

Publisert over 5 år siden

Hvor ble det av deg, Lilli Spæren?

Du har skiftet navn til Nelly Forum og blitt 99 år gammel! Og så har du logget ut for godt. Det siste har du selvsagt full rett til, men jeg kan ikke helt forstå at redaksjonen i Verdidebatt har tillatt deg å ta avskjed under falskt navn. De har antakelig ikke oppdaget det ennå. Men du ville vel ikke at vi skulle søke på det riktige navnet ditt for å se hva du har skrevet her.

Det siste hovedinnlegget ditt var forresten bra! 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere