Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Vi driver ikke kampanjejournalistikk

Publisert: 21. okt 2015

Kristin Clemet beskyldte i går Vårt Land for å bedrive kampanjejournalistikk. Bakgrunnen er vår dekning av samarbeidspartienes disputt om penger til flyktninger bør kunne tas fra budsjettposter som tidligere har vært brukt til såkalt langsiktig bistand.

Hun kritiserer oss for måten vi har presentert et intervju med henne på og for den kritikken mot hennes synspunkter som vi etterpå satte på trykk fra Kjell Magne Bondevik.

Vi vil gi Clemet rett på ett punkt: Da ­Bondevik tok kontakt med Vårt Land fordi han ønsket å kommentere Clemets utsagn, burde vi ha opplyst ham om at det var Vårt Land som hadde kontaktet Clemet – for å høre hva hun hadde å si om kravet om ikke å bruke bistandsmidler til flyktninger. Vårt Land spurte henne ikke om synspunkter på Frps politikk. Det er derfor forståelig at Clemet opplever Bondeviks kritikk som urettferdig, når han sier at hun ikke har fokus på Frp. Det er en glipp fra Vårt Lands side at vi ikke opplyste Bondevik om dette. Det beklager vi.

Men grunnen til at vi nettopp tok kontakt med Clemet var fordi vi ønsket en balansert dekning: KrFs kritikk av Høyre og Frp skulle ikke få stå uimotsagt. Svært få av dem vi hadde kontaktet i Høyre, ønsket å si noe. Vi var derfor fornøyd med at Civita-leder Clemet var villig til å si det flere personer på høyresiden faktisk mener.

Samme uke hadde vi også et større­ ­intervju med utenriksminisiter Børge Brende­ om det samme sakskomplekset. I dette intervjuet kritiserte han synspunkter som har kommet fram fra både KrF, Venstre og flere bistandsorganisasjoner.

Vi mener derfor at Vårt Land ikke driver kampanjejournalistikk, ei heller at vi blander nyhetsjournalistikk med kommentarer og lederartikler, slik Clemet også beskylder oss for.

Først publisert i Vårt Land 21.10.2015

Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Sikkert vanskelig

Publisert nesten 6 år siden

Å drive en avis, og å stå midt i blæsten, kan sikkert være en utfordring.

Selv om den klassiske og rene partipressen mer eller mindre offisielt ble "avlyst" for en del år siden, er det mye parti- og ideologigjenkjennelse i mediene. Ingen er i tvil om f.eks. hvor Dagbladet står ideologisk og dermed ofte også partipolitisk. Avisen startet opp som et organ for partiet Venstre, men har endt opp til venstre (med liten "v"). Det samme med Aftenposten, som i sin tid var et høyre-organ, men som også har sklidd til venstre.

Den tradisjonelle arbeiderpartipressen står imidlertid last og brast. Grunnen kan være at de alt befinner seg ideologisk til venstre. Her, blant alle potetene på vestsiden av det store vannet, har vi Oppland Arbeiderblad – som forøvrig er den eneste gjenværende lokale dagsavisen. Med en slik dominerende stilling skulle man kanskje trodd at avisen ville forsøke å balansere litt, forsøke å mildne den partipolitiske profilen noe og bli mer vidtfavnende for slik å ikke støte fra seg lesere fra det brede laget i allmuen. Men nei, herover går avisen politisk mest under navnet "Pravda". 

I det hele tatt. Partipolitiske målinger blant journalister viser stadig at de, som skulle dekke hele landet og folket og reflektere et bredest mulig spekter – også ideologisk, nettopp befinner seg tydelig ute på venstresiden. Og ettersom aviser i stor grad er meningsbærende, er det ikke til å unngå at det er venstresidens idelogi og eventuelle politiske triumfer (her er «eventuelle» stadig mer aktuelt) som bejubles – om så tydelig nok mellom linjene. 

Vårt Lands nærmeste parti i politikken er KrF. Det er greit nok. For meg personlig er det faktisk helt fint. Men ettersom altså journalister og kommentatorer flest ofte ligger til venstre i politikken, er Vårt Land sin posisjon til vestre for "eget" eget parti – alternativt på venstresiden i "eget" parti. Å prøve å antyde noe annet, er naturligvis helt uten enhver troverdighet. For som Kristin Clemet helt riktig skriver:

«Alle politisk interesserte forstår at avisens politiske redaksjon er skeptisk til KrFs samarbeid med Høyre og FrP, og at den ser mer positivt på et sentrum/venstre-samarbeid. (...) Men dessverre forplanter denne holdningen seg inn i den ordinære journalistikken ved at avisen ofte faller for fristelsen til å konstruere eller forstørre konflikter på sentrum/høyre-siden og forstørre tegn til godt samarbeid på sentrum/venstre-siden.»

Hadde det bare vært Kristin Clemet. Men det er det nok ikke. Fenomenet er så tydelig at mange, i alle fall målt ut fra det som framkommer på VD, meg selv inkludert, ikke lenger forventer nøytrale eller balanserte analyser fra Vårt Land om KrF sin posisjon som et av regjeringens samarbeidspartier og i spørsmålet om retningsvalget som KrF åpenbart har bestemt seg for å vurdere før valget i 2017. Hadde det vært opp til avisen, hadde dette valget vært rimelig enkelt.

Vider er det nå en gang slik at heroldene alltid er de mest synlige og hørbare. Det ligger i sakens natur. Og selv om de alle er utsendt av kongen, er det naturligvis også forskjell på herolder. Ettersom det er lenge siden at folk her til lands lært å lese og skrive og etter hvert også stadig mer har fått evnen til egen refleksjon, står vi her nederst på kirkebakken og gjør oss våre tanker – også om budbringeren.

Ja, det er forskjell på folk – også på Vårt Lands kommentatorene. Noen er mer nesegrus og større fan av Jonas enn andre. Berit Åalborg for eksempel, er blant de som typisk... Men for all del. Fair enough. Dette er naturligvis helt i orden. Vi bare ser det vi ser, og så hører vi det vi hører.

Vel, slik bør vi kunne enes om at ærlighet varer lengst – også i avisredaksjoner. Mediene skal i sin natur framføre meninger – også sine egne. Og så lever de ikke i et ideologisk vakuum. Derfor driver alle mer eller mindre bevisst kampanjejournalistikk, men trolig mest bevisst – også Vårt Land. Å benkete dette, er ikke ærlig og det er naturligvis ikke troverdig. Da er det nok langt bedre å bruke tiden og spalteplassen på andre og mer konstruktive og aktuelle temaer.

Kommentar #2

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Nja....muligens ikke i denne saken

Publisert nesten 6 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Vi mener derfor at Vårt Land ikke driver kampanjejournalistikk,

Hvorfor redaktørenes og journalistenes rolle , deres egne preferanser både personlig og politisk, ikke skulle påvirke Vårt Lands redaksjon, må det være tillatt å stille seg undrende til.

Om Aalborgs synspunkter bare skulle gjelde denne saken kan man sikkert diskutere hvem som har rett. Men,om hennes beskrivelser er av mere generell karakter står synpunktene ikke til troverdighet. Selvsagt velger Vårt Lands redaktører og journalister side i ulike spørsmål gjennom valg av tema, personer, journalistisk tilnærming/vinkling osv.Det angivelige klare skillet i Vårt Land ,mellom kommentarer og lederartikler , og "Nyhetsjornalistikk, som Aalborg fremhever, bør hun ikke bruke for lang tid på å argumentere for. Der er Vårt Land (som forøvrig er en svært leseverdig avis), i den samme klubben som de fleste andre publikasjoner - etter mitt ytterst subjektive skjønn.

Kommentar #3

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Utilfredsstillende forklaring fra Aalborg

Publisert nesten 6 år siden

"Vi vil gi Clemet rett på ett punkt: Da ­Bondevik tok kontakt med Vårt Land fordi han ønsket å kommentere Clemets utsagn, burde vi ha opplyst ham om at det var Vårt Land som hadde kontaktet Clemet – for å høre hva hun hadde å si om kravet om ikke å bruke bistandsmidler til flyktninger. Vårt Land spurte henne ikke om synspunkter på Frps politikk. Det er derfor forståelig at Clemet opplever Bondeviks kritikk som urettferdig, når han sier at hun ikke har fokus på Frp. Det er en glipp fra Vårt Lands side at vi ikke opplyste Bondevik om dette. Det beklager vi.

Men grunnen til at vi nettopp tok kontakt med Clemet var fordi vi ønsket en balansert dekning: KrFs kritikk av Høyre og Frp skulle ikke få stå uimotsagt. Svært få av dem vi hadde kontaktet i Høyre, ønsket å si noe. Vi var derfor fornøyd med.." (Aalborg)

Foruten at jeg er enig i konklusjonene til de to andre kommentatorene for innlegget, så vil jeg legge til noe mer. Aalborg er tydelig på å få fram at VL ikke driver kampanjejournalistikk. Når vi ser på det siterte ovenfor så ser ut til til, for meg, at det var nettopp det de gjorde i denne saken, nemlig at deres kampanje/fokus var å få en motstemme. iveren til å få til dette gjorde at de ikke var nøyaktige nok - og offeret ble Clemet. Derfor, etter mitt syn, burde en logisk konsekvens være at en ikke bare beklager samtalen / infoen til Bondevik, men at dette ble sånn fordi det tross alt var en intensjon om å få en motstemme (balansert dekning).

Kommentar #4

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er vel derfor norske media på folkemunne

Publisert nesten 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
I det hele tatt. Partipolitiske målinger blant journalister viser stadig at de, som skulle dekke hele landet og folket og reflektere et bredest mulig spekter – også ideologisk, nettopp befinner seg tydelig ute på venstresiden.

går under navnet "journalistisk venstreparti". Journalister flyr som andre skravlende kråker gjerne i flokk. Og hadde det ikke vært for momsfritak og tunge, statlige subsidier, hadde de fleste norske medieforetak neppe klart å holde hodet over vannet.

Dette gjelder i særdeleshet avsen Vårt Land...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere