Kjetil Nilsen

64

Enn om de holdt seg i ro?

Kan ikke palestinerne bare slutte med all vold, ta avstand fra all terror, rydde opp i "eget hus" - ja kort sagt roe seg ned? Underforstått: da blir det vel fred

Publisert: 21. okt 2015

Omtrent slik lød budskapet fra en av skribentene her på Verdidebatt i en tidligere kommentar.

Spørsmålet man i så fall bør stille seg i forlengelsen av dette, blir da om israelsk okkupasjonspolitikk styres av i hvilken grad de okkuperte vil underordne seg okkupasjonen?

Er okkupasjonen i seg selv ellers uten politisk mål og mening? Har okkupasjonen ingen egen maktpolitisk agenda - dvs bare de okkuperte slutter å gjøre motstand (voldelig eller ikke-voldelig) så opphører okkupasjonen og "alt blir bra"? Rettferdighet og sikkerhet for alle? 

Hvordan forklarer man i så fall bosettingspolitikken - en bevisst politisk koloniseringsstrategi som har vært ført siden okkupasjonens morgen, f.eks. lenge før Hamas ble etablert i 1987? Bevæpning av voldelige bosettere som beskyttes av soldater? Annekteringen av Øst-Jerusalem? Storstilt fordriving – ja, etnisk rensing - av okkupert sivilbefolkning fra dag én av okkupasjonen, f.eks. fra den ressursrike Jordan-dalen?

Igjen; ligger det ingen egendefinerte israelske politiske motiver bak okkupasjonen? Finnes ingen israelsk koloniseringsstrategi?

Svaret er enkelt, og avsløres ved at israelske myndigheter har befestet sitt lands nærvær som okkupasjonsmakt så sterkt at man idag knapt kan se hvor Israels grenser begynner og slutter. En-statsløsningen er de facto en realitet allerede. Riktignok er den basert på apartheid og militærdiktatur i den delen av landet som kalles "Judea og Samaria", der innbyggerne med "feil" etnisk/religiøs tilhørighet er fullstendig rettsløse.  

Denne politiske utviklingen har ikke vært drevet fram av palestinerne, men styrt med stø hånd av israelske myndigheter selv i 48 år - helt bevisst. 

Vi ville ende opp med en svært overfladisk politisk analyse om vi overser at dominerende krefter i det israelske politiske establishment fornekter at det i det hele tatt er en okkupasjon. Som kjent; de opererer med "Judea og Samaria" som rettferdig gjenerobret land, og legger den politiske og militære strategien ut fra det. Denne sionistiske visjonen kan ikke palestinerne rokke ved - uansett hvor "puddelaktige" de måtte forholde seg. Okkupasjonen ville bli forvaltet like brutalt undertrykkende uansett.  

Kommentar #1

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Dette er

Publisert rundt 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke palestinerne bare slutte med all vold, ta avstand fra all terror, rydde opp i

ekstremt naivt å tru på at det er mogleg å få palestinarane til å slutta å gjera motstand. Vald og audmjuking er ein del av den palestinske kvardagen, og på dette treet veks det frukter. Heile tida.

I tillegg har ein diskredittert den gamle, sekulære leiinga for palestinarane (Abbas) ved å parkera dei på eit sidespor som kollaboratørar i eit "tryggleikssamarbeid" der Israel har alle rettar, palestinarane har alle plikter.

Den valden som du ser no er spontan, desorganisert, individuell og ustoppeleg. Og den som trur det finst palestinske leiarar som kan stoppa han, har ikkje fått med seg kva som har skjedd dei siste femten åra. Arafat kunne kvela slikt - men ingen palestinske leiarar i dag er i stand til det. Dei freistar i staden halda seg sjølve flytande ved å snakka ut av begge munnviker.

Det er også ekstremt naivt å tru at det er mogleg å løysa dette med politimetodar - å slå ned opprør, å fengsla dei som nyttar vald. Storbritannia slo ned det United Irishmen sitt opprør i 1798. Dei slo ned opprøret i 1848. Samstundes sytte dei for at millionar av irar svelta i hel. Dei slo ned opprøret i 1867. Dei diskreditterte Parnell, slik at han enda på eit sidespor.

Storbritannia vann krigen mot irane - kvar gong.

Men i lengda går det jo ikkje. Under første verdskrig døydde ein av stiftarane av fenianarrørsla - O'Donovan Rossa. Og republikanarane trong berre å ta heim hans daude lekam - så slo ulmebrannen igjen flammer. Irane fann opp den moderne geriljakrigen, og igjen vatna irsk blod draumen om irsk fridom.

Netanyahu har ikkje anna å falla tilbake på enn maktbruk og retorikk om lov og orden. Når denne intifadaen er slått ned, har Israel berre vunne ein ny phyrros-siger.

Som Patric Pearse sa i gravferda til O'Donovan Rossa

"They think that they have pacified Ireland. They think that they have purchased half of us, and intimidated the other half. They think that they have foreseen everything. They think that they have provided against everything; but the fools, the fools, the fools! they have left us our Fenian dead, and while Ireland holds these graves, Ireland unfree shall never be at peace."

Sjølv om Israel kjøper halvparten av palestinarane, og tvingar den andre halvparten ned på kne: Det er for mange graver, for mange ruinar der til at dette blir ei varig løysing. Så lenge palestinarane har desse ruinane og gravene vil det aldri bli fred før palestinarane blir fri.

Kommentar #2

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvorfor utelater du viktige fakta, Nilsen?

Publisert rundt 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke palestinerne bare slutte med all vold, ta avstand fra all terror, rydde opp i

Det blir noe i nærheten av rene løgner når du forsøker å beskrive dynamikken i konflikten i Midt-Østen HELT UTEN å så mye som NEVNE selvmordsbomber i Israelske busser, selvmordsbombere på israelske markeder, rakettutskytninger mot mål inne i Israel osv. Og hvordan KAN du mene at du gir en dekkende beskrivelse av konflikten når du bevisst utelater at den ene parten har nedfelt skriftlig at de har som mål å utselette den andre parten, stjele dens landeområder og etablere et relisiøst diktatur a la Iran?

Hvordan KAN du mene at du presenterer sannheten om dynamikken i konflikten når du bevisst helt utelater den ene partens ugjerninger?

Jeg er virkelig oppgitt over hvordan palestina-venner ramser opp israelernes ugjerninger og fremstiller dette som SANNHETEN om konflikten.

Skjønner virkelig ikke Nilsen at Israel agerte i forhold til selvmordsbombere som drepte israelere inne i Israel, da de stengte grensene?

Har det liksom INGEN betydning for hvordan konflikten utviklet seg?

Jeg har adskillig sympati med palestinerne men selv DE har vel gjort ukloke ting som i siste ende har rammet dem selv?

Skulle Israel bare sitte med hendene i fanget og akseptere terroren og drepte israelere?

Når man skal vurdere årsak/virkning i denne konflikten så grenser det til ren løgn å ramse opp alle den enes partens ugjerninger, og fortie den andre partens.

Krever du ikke større balanse av deg selv, Nilsen?

Mvh Sverre

Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Er det ekstremt naivt å tro at voksne mennesker

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
ekstremt naivt å tru på at det er mogleg å få palestinarane til å slutta å gjera motstand. Vald og audmjuking er ein del av den palestinske kvardagen, og på dette treet veks det frukter. Heile tida.

er i stand til å slutte å drepe?

Ja, ja, jeg har visst større forventninger til voksne mennesker enn deg! Når man føler seg ydmyket så er man bare nødt til å være voldelig mot en eller annen, liksom. Samme hvem det er?

Bare man får slått og sparka og gjerne skutt litt, så er det greit. Og her hjemme applauderer vi og forstår at mennesker må jo få lov til å være litt voldelige når de er sinte.

Mvh Sverre

Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva skal vi konkludere med, da, Nilsen?

Publisert rundt 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet man i så fall bør stille seg i forlengelsen av dette, blir da om israelsk okkupasjonspolitikk styres av i hvilken grad de okkuperte vil underordne seg okkupasjonen?

Er okkupasjonen i seg selv ellers uten politisk mål og mening? Har okkupasjonen ingen egen maktpolitisk agenda - dvs bare de okkuperte slutter å gjøre motstand (voldelig eller ikke-voldelig) så opphører okkupasjonen og "alt blir bra"? Rettferdighet og sikkerhet for alle?

Det spiller INGEN rolle hva palestinerne foretar seg? For alt israelerne gjør, gjør de av ren ondskap?

Om palestinerne dreper israelere med selvmordsbombere inne i Israel, så har det ingen betydning for strengere grensekontroll, for det ville Israel gjort uansett bare for å være onde?

Er det ALDRI en annen grunn for israelske handlinger enn å ydmyke palestinere maksimalt?

Bør ikke en som vil reflektere over årskak/virkning og dynamikken i en konflikt se på hvilke ugjerninger som blir begått på BEGGE SIDER, dersom man vil gi en fyldestgjørende og sann fremstilling av hvordan konflikten utvikler seg?

Det er nesten utrolig å se hvordan tilhengerne på BEGGE sider så ENSIDIG fokuserer på bare den andre partens ugjerninger, og tier om "sin egen" parts.

Mvh Sverre

Kommentar #5

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Kjente spørsmål

Publisert rundt 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det spiller INGEN rolle hva palestinerne foretar seg? For alt israelerne gjør, gjør de av ren ondskap?

Interessant at nettopp du spør - nok en gang. Skribenten jeg refererer til som utgangspunktet for artikkelen, er faktisk deg. Hvilket pussig sammentreff.

Ettersom du ikke forstår hovedpoenget i artikkelen: - Okkupasjonen har sin egen brutale dynamikk - og okkupasjonen er et redskap for en politisk målsetting. Det endelige politiske målet med okkupasjonen er kolonisering, og det forblir upåvirket av hvordan de okkuperte palestinerne forholder seg til okkupasjonen.

Når du derfor spør: "For alt israelerne gjør, gjør de av ren ondskap?", ser du sikkert nå selv at det blir litt platt. Men mye av det som skjer i okkupasjonens navn må likevel betegnes som ondskap - f.eks. tortur og mishandling av barn.   

En tidligere artikkel jeg skrev på VD baserte seg på en rapport fra den israelske rettighetsorganisasjonen B'Tselem. Rapporten het Abuse and Torture in interrogations of dozens of Palestinian minors in the Israel Police Etzion Facility (2013). Tolv år tidligere kom de forresten med en tilsvarende rapport: Torture of Palestinian Minors at Gush Etzion Police Station.     

Min artikkel fra 2013 het Vestbredden: Avhør med startkabler, - jaondskap, dokumentert av B'Tselem.
En "kjenning" dukket raskt opp i kommentarfeltet med spørsmålene sine, da som nå - ikke særlig berørt av den brutale dokumentasjonen av mishandling av mindreårige arrestanter: 

Er alt rene idyllen blant palestinerne? Kunne de valgt noe annerledes for å oppnå fredelig sameksistens eller ligger absolutt all skyld hos israelerne? Jeg blir alltid nysgjerring når folk så ensidig legger skylden på den ene part.... Har du gjort deg noen tanker om palestinerne kunne gjort noe annerledes?    

Kommentar #6

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Ondskap

Publisert rundt 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det spiller INGEN rolle hva palestinerne foretar seg? For alt israelerne gjør, gjør de av ren ondskap?

er ei avsporing.

Den første generasjonen israelarar etter 1948 var veldig kløyvde - og opplevde at det verdisystemet dei trudde på gjekk i knas. Ein indre konflikt dei ikkje fann noko løysing på.

Løysinga vart at nye generasjonar vaks opp - som løyste det heile på den enklaste og mest logiske måten: Palestinarane fanst ikkje - og i den grad dei fanst, var det ein realitet ein ikkje forheldt seg til.

Slik samla det israelske samfunnet seg meir og meir kring det Donald Harman Akenson kallar ein "paktskultur" - ein form for statseksistens som i stor grad fungerer som eit lukka system. Som alltid reagerer likeeins på utfordringar: Ein set vognene i ring, og fyrer laus på alt som er der ute i mørket. Militært - men også intellektuelt.

Palestinarane har gjort to kardinalfeil: Dei trudde på den israelske "venstresida" utan å leggja merke til at ho handlar like mykje på instinkt som høgresida når ein lagar vognborg. Høgresida er kanskje meir populistiske og styggare i kjeften - men eg ville mykje heller spandera ein kveld saman Reuven Rivlin enn med nokre av dei "progressive" sionistane i Knesset.

Det ville neppe koma mykje ut av det - men det gjer det heller ikkje av Amos Oz og hans åndsbrør.

Den andre kardinalfeilen den palestinske leiinga har gjort er at dei har hatt eit alt for dårleg kart over amerikansk politikk. Dette heng delvis saman med at palestinarane i ein kritisk periode hadde eit nokså tett samarbeid med europeisk, marxistisk venstreside (ein tek dei venene ein får).

Det er ikkje vondskap som driv den israelske kjøtkverna. Det er klåre mål - ideologisk og geopolitisk - kombinert med ein vilje til å gjera det som trengst for å nå desse måla. David Ben-Gurion, Vladimir Jabotinsky, Lenin og Stalin var på kvar sine måtar produkt av den same politiske kulturen. Denne politiske kulturen er annleis enn den vestlege.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere