Kristin Clemet

73

Vårt Lands kampanjejournalistikk

Avisen faller ofte for fristelsen til å konstruere eller forstørre konflikter på sentrum/høyre-siden og forstørre tegn til godt samarbeid på sentrum/venstre-siden.

Publisert: 20. okt 2015

Onsdag tok Vårt Land kontakt for å stille meg to spørsmål. Det ene gjaldt «dragkampen om hvordan Norge skal betale for alle flyktningene som kommer», og om «Høyre (burde) la seg true av KrF til å gi slipp på skatteletter, for eksempel».

Jeg svarte at jeg er enig med både Solberg og Støre i at alle partier bør bidra, at alle steiner må snus, og at ingen områder ­eller «hjertesaker» allerede i utgangspunktet bør være skjermet. Jeg sa også at jeg personlig syns det er litt upassende med mye politisk «krangling» i en så viktig og alvorlig sak, der tusenvis av flyktninger banker på vår dør. Jeg sa derfor at jeg syns det hadde vært fint om alle partier kunne bli enige om finansieringen av den flyktningstrømmen som nå kommer til Norge.

På konkret spørsmål om hvorvidt bistanden burde være skjermet, sa jeg at det etter min mening ikke er noen saklig grunn til bare å skjerme dette området – blant annet fordi vi vet at mye av ­bistanden dessverre ikke virker eller er skadelig. Men jeg la også til at det ikke er slik at det er like lett å ­omdisponere alle poster på statsbudsjettet. I noen tilfeller er det umulig – i andre tilfeller svært vanskelig. Men det er dette ­embetsverket nå arbeider med når «alle steiner snus».

Det andre spørsmålet gjaldt en artikkel av Minerva-skribent Jan Arild Snoen i Aftenposten, der han på generelt grunnlag var sterkt kritisk til KrF og mente at Høyre må bryte samarbeidet med KrF, dersom Høyre skal ha håp om å vinne valget i 2017. Jeg sa til Vårt Land at jeg er uenig i Snoens analyse. På spørsmål forklarte jeg samtidig hvordan det kan ha seg at Snoen, som en uavhengig skribent på høyresiden, kan gi uttrykk for så stor frustrasjon, samtidig som Vårt Land ikke greier å oppdrive noen misfornøyde fylkesledere i Høyre.

Årsaken er at man i Høyre er svært «godt oppdratt» til å samarbeide med andre partier, og derfor strekker seg veldig langt overfor sine samarbeidspartnere, blant annet ved å venne det andre kinnet til når man for ­eksempel blir utsatt for sterk kritikk av dem man samarbeider med. Men jeg la også til at det selvsagt er grenser også i Høyre. Dersom «fotfolket» i Høyre føler at partiet nærmest utsletter seg selv, og det begynner å gå dårlig for partiet, vil det komme reaksjoner også der.

I Vårt Land 16. oktober blir disse to spørsmålene sauset sammen og mine uttalelser blir fremstilt på en nokså merkelig måte. Jeg bruker ikke båndopptaker når jeg snakker med journalister, men jeg føler meg sikker på at jeg ikke har brukt uttrykket «urimelig KrF-krav», slik Vårt Land skriver. Avisen omgjør mine uttalelser om hva jeg kunne ønske meg fra samtlige partier til en kritikk av KrF – som de så kaller en «kraftsalve» og en «bredside» mot KrF.

I tillegg kobler avisen mine generelle uttalelser om samarbeidspartiet Høyre til den konkrete flyktningsaken – og avisen fortsetter med sin klipp- og lim-taktikk blant annet ved å gjengi at jeg «gruer meg til bare å høre om den prosessen (KrF skal igjennom for å drøfte samarbeidskonstellasjoner frem mot 2017) i to år» – mens avisen behendig unnlater å gjengi at jeg rett etterpå sa at jeg gledet meg til å følge programprosessen i partiene, fordi jeg mener de er mye mer interessante enn «spillet», som pressen ofte er mest opptatt av.

17. oktober har Vårt Land innhentet kommentar fra Kjell Magne­ Bondevik, som mener jeg er «respektløs» og «nedlatende» – hvoretter det pøses på med nye påstander og misforståelser fullstendig grepet ut av luften. Avisen lar for eksempel Bondevik kritisere meg for at jeg ikke heller setter søkelyset på Frp, ­eller for at jeg ikke er opptatt av ­effekten av andre politikkområder enn bistand – men det er jeg jo. Men det var altså ikke dette Vårt Land spurte om.

Det er en gylden regel i journalistikken at det skal være et tydelig skille mellom ­meningsbærende lederartikler og kommentarer, og det som skal være nøytral journalistikk. Vårt Land lever dessverre ikke alltid opp til denne standarden. Alle politisk interesserte forstår at avisens politiske redaksjon er skeptisk til KrFs samarbeid med Høyre og FrP, og at den ser mer positivt på et sentrum/venstre-samarbeid.

Men dessverre forplanter denne holdningen seg inn i den ordinære journalistikken ved at avisen ofte faller for fristelsen til å konstruere eller forstørre konflikter på sentrum/høyre-siden og forstørre tegn til godt samarbeid på sentrum/venstre-siden. Dermed ender det ofte med det jeg vil kalle kampanjejournalistikk. Intervjuet med meg, og de følgene det har fått, er et godt eksempel.

Først publisert i Vårt Land 20.10.2015

Kommentar #1

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Bra innlegg

Publisert nesten 6 år siden

Det som beskrives har også skjedd her på verdidebatt. F.eks at når det løftes fram et innlegg her så kan redaksjonen finne på å sette opp i ingressen den mest provoserende ytring i hele teksten som forfatteren ikke har valgt å løfte fram spesielt sett utfra helheten i teksten. Så at det foregår når intervju verbalt blir foretatt overrasker meg absolutt ikke. Dette eks jeg viser til vil forvrenge teksten og skjerpe konfliktene...og når så noen reagerer på det i tråden nedenfor så skaper redaskjonen både problemer for kommentatorer og for forfatteren av innlegget fordi de reagerer med surhet og det som verre er. Når det er deres egen skyld.

Jada.

Bra innlegg!

Kommentar #2

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Avsporing

Publisert nesten 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Det som beskrives har også skjedd her på verdidebatt. F.eks at når det løftes fram et innlegg her så kan redaksjonen finne på å sette opp i ingressen den mest provoserende ytring i hele teksten som forfatteren ikke har valgt å løfte fram spesielt sett utfra helheten i teksten. Så at det foregår når intervju verbalt blir foretatt overrasker meg absolutt ikke. Dette eks jeg viser til vil forvrenge teksten og skjerpe konfliktene...og når så noen reagerer på det i tråden nedenfor så skaper redaskjonen både problemer for kommentatorer og for forfatteren av innlegget fordi de reagerer med surhet og det som verre er. Når det er deres egen skyld.

Dette har nok ingenting med Clemets innlegg å gjere. Å forvrenge andres meiningar og skjerpe konfliktane tek fleire debattantar seg av på eiga hand. Redaksjonen har gjort fleire forsøk på å dempe konfliktar.

Når redaksjonen legg opp ingrssar held vi oss strnegt til formuleirngar frå innlegg, vi verken vrir eller forvrengjer tekstar. At nokon stundom kunne tenkt seg einn annan ingress, er heilt OK, men vi har alltid henta ingressen frå debattantens eigne formuleirngar.

Kommentar #3

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Dette har nok ingenting med Clemets innlegg å gjere. Å forvrenge andres meiningar og skjerpe konfliktane tek fleire debattantar seg av på eiga hand.

Ok, takk for innspill.

Jeg vil gjerne svare på det, slik jeg erfarer det.

Jeg oppfatter det som relevant å peke på at en er med på å forandre inntrykket av en tekst/et innlegg når man velger ut en passasje nede i teksten og velger det som ingress - når situasjonen er slik at forfatteren av innlegget ikke har ment at denne passasjen kom først. Å trekke fram dette mener jeg er en relevant historie å nevne til det Clemet forteller er hennes opplevelse med Vårt Land (som jo eier verdidebatt). Men jeg vil gjerne presisere at det jeg sier i min forrige kommentar gjelder kun 1 innlegg. Jeg kan derfor ikke generalisere om dette. Det beklager jeg at det kunne inspireres til. Takk for innspillet om det fra moderator.

Når det gjelder bekreftelsen på at det blir valgt ut ingresser etter forfatterens egne ord så har jeg ikke påstått noe annet. Men at det har en effekt når man fikser på rekkefølge - som kan være uehldig - det står jeg for.

Kommentar #4

anne marie fredriksen

0 innlegg  1 kommentarer

kampanjejornalistikk

Publisert nesten 6 år siden
Jeg er helt enig i det Clemet skriver angående VL jornalistene. Nå har jeg hatt avisen i ett år.  Når jeg leser de forskjellige jornalistenes artikler, vet jeg nå hva den enkeltes synsing og menig er. Spesielt Berit Ålborg  er veldig tydelig på hvem hun liker eller misliker. Det å la seg intervjue av en jornalist er jo egentlig en risikosport. Jornslisten har ikke samme agenda som den som blir intervjuet. For meg virker det som at Jornalister er mere interesert i få frem motsetninger enn fakta.        

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere