Marianne Solli

19

Guds utvalgte folk?

Er jøder eller palestinere de "rette jøder"? Hva viser DNA?

Publisert: 19. okt 2015

I de serere år har historikere, antropologer og genetikere gitt oss kunnskaper om folkevandringer og bosettinger i tidligere tider. DNA-vitenskapen er kilde til å gi pålitelig informasjon om våre aner langt bakover i tid.

Israels jødebefolkning hevder blant annet retten til sitt land på grunn av en bibelsk tolkning om at de er guds folk.

DNA-vitenskapen slår imidlertid bein under disse påståtte gudegitte rettighetene. Allerede i 2001 kom Dr. Ariella Oppenheim, biolog ved the Hebrew University, ut med en DNA-forskningsstudie over hjemvendte jøder i Israel og deres opprinnelse. Samtidig forsket hun også på endel palestinere, som hadde blitt tvangsflyttet fra Israel i 1948. Resultatene var til dels oppsiktsvekkende: Størstedelen av de hjemvendte jødene var ikke "blodsjøder", mens endel av palestinerne var det. Noen av palestinerne hadde dessuten også DNA-kromosom, som stadfestet at de var etterkommere av "Cohens" ... arbeidere ved oldtidens templer og synagoger for jøder.

De jøder som var spredt rundt i verden og som fikk tillatelse til å vende hjem til Israel på grunn av sin jødiske herkomst, syner nå ... i stor grad ... etter gentesting, ikke å holde mål som ekte jøder. Da legges kun genfellesskapet til grunn, ikke konvertering.

Testene viser altså at jødene ikke er etterkommere av Abraham, men av khasarer, et nomadefolk fra østen.

Senere DNA.forskning av blant andre Dr. Eran Elhaik m. fl. bekrefter Oppenheims studier.

DNA-vitenskapen har derved også bekreftet resultater endel historikere og antropologer har kommet frem til: Jødene i Israel er ikke etterkommere av Abraham, men noen nesstammer fra kong Bulan i Khazaria.

Kommentar #51

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Gullberg

Publisert rundt 6 år siden

Det ser ut til at du og noen andre ikke forstår hva begrepet "utvalgt" innebærer i jødisk troslære. Jødene ble ikke valgt av Gud fordi de er bedre enn andre på noen som helst måter. Snarere ser vi at Herren er mer enn misfornøyd med jødefolket gjennom historien, og viser uttrykk for det. Jødene ble utvalgt for å spre monoteismen og gjennom læren finne og realisere seg selv der.

Jahve er ikke bare jødenes - men alle menneskers Gud. Nettopp fordi monoteismen viser at det bare finnes én Gud, så finnes det bare én menneskehet. Gud skapte ikke først jøden; men mennesket. Alle mennesker er faktisk Guds skapninger. Ideen om Gud som alle menneskers skaper og Herre betyr at alle folk har samme grunnstatus, er av samme art og at alle mennesker ubetinget bærer samme verdi.

Noe helt annet er det behov jødene har av å kunne bo trygt og sikkert og pleie sin identitet og religion, uten å være avhengig av andre politikeres og folks varierende forgodtbefinnende og nåde - slik det har vært i århundrer på århundrer. Av historisk åpenbare grunner er dette et legitimt behov. Men dette er og blir et politisk spørsmål. Ikke et teologisk og religiøst.

1 liker  
Kommentar #52

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Nyhagen

Publisert rundt 6 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Noe helt annet er det behov jødene har av å kunne bo trygt og sikkert og pleie sin identitet og religion, uten å være avhengig av andre politikeres og folks varierende forgodtbefinnende og nåde - slik det har vært i århundrer på århundrer. Av historisk åpenbare grunner er dette et legitimt behov.

Jeg tror kanskje jeg forstår begrepet "utvalgt" et hakk bedre enn du indikerer, for jeg er 100% enig i de to første avsnittene du skriver. Jødene ble ikke utvalgt på grunn av sin suverenitet, men for at Gud skulle vise nåde over et stabeist av et folk som han kalte til å frembringe Jesus.

Men dersom det du skriver i ditt tredje avsnitt var tilfellet, så bør man også kunne mene noe om hvorfor over halvparten av verdens jøder ikke har gjort aliyah etter i løpet av de siste 67 år. Til tross for episoder av antisemittiske ytringer i flere land, forblir de aller fleste velintegrerte jøder i de samfunn de bor uten ønske om å bryte opp. Det være seg USA, Frankrike, Iran, Tyskland m.fl. Emigrasjonen fra Israel er også anseelig.

Eller er vi blitt så fastlåst i våre tankesett at vi tror at historie alltid må gjenta seg?

Kommentar #53

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen. (Matteus 5:17-18)

Hei igjen..

Nei Jesus kom ikke for å fjerne LOVEN og profetiene, Han kom for å oppfylle dem.

Først hvilke lov var det Jesus tenkte på når Han sier Han ikke er kommet for å oppheve loven, men å oppfylle den.

Hva betyr det å oppfylle noe, det betyr gjøre jobben ferdig.

De ti bud ble aldri gitt til menneskene fordi de skulle følges, fordi ingen klarer å følge dem. For Herren sier har du brutt et av de minste budene, da har du brutt dem alle.

Det var nå Israelittene sa at de kunne klare seg uten Gud, det var da de fikk de ti bud. I følge bibelen så ble ikke de ti bud gitt til de som ikke var jøder (hendinger), de ti bud ble KUN gitt til Jødene. Det var jødene som fikk denne avtalen med Gud. Gud viste at Jødene ikke kunne holde de ti bud, så hvorfor gav Han dem da?

De ti bud ble gitt for å åpenbare hva synd er. De ti bud ble gitt for å vise mennesker Guds standard for å komme inn i Himmelriket.

Så menneskene klarte ikke å oppfylle de ti bud, de klarte ikke følge dem. Det kom da en som kunne følge dem ned til oss som ble menneske. Jesus Kristus.

Så han oppfylte for oss det kravet som egentlig vi skulle oppfylle, nemlig å holde de ti bud. Ved Hans verk sier Jesus, Jeg har tatt på meg oppgaven med å oppfylle de ti bud for deg og meg. Slik at du trenger ikke å oppfylle dette kravet selv.

Derfor sier vi at den første pakten eller avtalen (DGT) som ble skrevet med Jødene kunne ikke frelse eller berge menneskene, da ingen klarte å følge de ti bud. Den Gamle pakten kalles for loven om synd og død, fordi den kunne ikke bringe frelse. Hadde de ti bud kunne bringe frelse, ja da hadde ikke Jesus trengt å komme.

Når da Jesus kom da OPPFYLTE Han Den gamle avtalen for meg og deg Han FJERNET IKKE DEN. Loven står ved lag, men vi trenger ikke å oppfylle loven, de ti bud – fordi det klarer vi ikke. Fordi ved den nye fødselen, det å bli født på ny så er loven innbakt i ånden – fordi oppfyllelse av loven er kjærlighet, dette trenges mere forklaring rundet..

Jesus gav oss derfor ett nytt bud også kalt det ellefte budet. Slik jeg har elsket dere skal dere elske hverandre. Fordi vi står igjen med kjærligheten, fordi loven er oppfyllt. Deter sier vi at DNT er loven om ÅND OG LIV

Det er mere jeg kunne ha forklart rundet dette, men nå trenger jeg søvn..

Kommentar #54

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Den nye avtalen ser ikke til etnisk opphav.

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
da får Myhre svare. Og i morgen er det atter en ny dag...

Vi har alle veier å gå for å få mere og dypere forståelse fra bibelen.

Det at du har sett og brukt mye tid på de etniske, DVs de fysiske avstamningene fra stammene er med på å informere og vise mere forståelse med det som har med de slektsledd gjennom historien. Det er godt og nyttig..

Men ifølge den nye avtalen som Jesus kom med har den etniske og fysiske avstamningen ingenting med om du er jøde, muslim, etc å gjøre, fordi en er ånd som teller. Med andre ord, den fysiske avstamningen ingen kan ikke få deg frelst, altså til himmelen. Det er kun ved å ta imot Jesus Kristus enn kan bli født på ny og få en ånd i seg som er podet inn på det samme treet som Jesus Kristus er på.

Fordi den er ved ånd en arver Guds rike. Jødene hadde en avtale med Gud vdr DGT, Jesus kom og oppfylte den avtalen og skrev en ny avtale. Den nye avtalen krever at en tar imot Jesus, hvis ikke - så vil en ikke se Guds rike. Det er det den nye avtalen handler om. Bli tatt opp som et barn i Guds rike.

Derfor bør fokuset på å få folk frelst - det er det som teller til slutt...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere