Marianne Solli

19

Guds utvalgte folk?

Er jøder eller palestinere de "rette jøder"? Hva viser DNA?

Publisert: 19. okt 2015

I de serere år har historikere, antropologer og genetikere gitt oss kunnskaper om folkevandringer og bosettinger i tidligere tider. DNA-vitenskapen er kilde til å gi pålitelig informasjon om våre aner langt bakover i tid.

Israels jødebefolkning hevder blant annet retten til sitt land på grunn av en bibelsk tolkning om at de er guds folk.

DNA-vitenskapen slår imidlertid bein under disse påståtte gudegitte rettighetene. Allerede i 2001 kom Dr. Ariella Oppenheim, biolog ved the Hebrew University, ut med en DNA-forskningsstudie over hjemvendte jøder i Israel og deres opprinnelse. Samtidig forsket hun også på endel palestinere, som hadde blitt tvangsflyttet fra Israel i 1948. Resultatene var til dels oppsiktsvekkende: Størstedelen av de hjemvendte jødene var ikke "blodsjøder", mens endel av palestinerne var det. Noen av palestinerne hadde dessuten også DNA-kromosom, som stadfestet at de var etterkommere av "Cohens" ... arbeidere ved oldtidens templer og synagoger for jøder.

De jøder som var spredt rundt i verden og som fikk tillatelse til å vende hjem til Israel på grunn av sin jødiske herkomst, syner nå ... i stor grad ... etter gentesting, ikke å holde mål som ekte jøder. Da legges kun genfellesskapet til grunn, ikke konvertering.

Testene viser altså at jødene ikke er etterkommere av Abraham, men av khasarer, et nomadefolk fra østen.

Senere DNA.forskning av blant andre Dr. Eran Elhaik m. fl. bekrefter Oppenheims studier.

DNA-vitenskapen har derved også bekreftet resultater endel historikere og antropologer har kommet frem til: Jødene i Israel er ikke etterkommere av Abraham, men noen nesstammer fra kong Bulan i Khazaria.

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ja, mest khasarer

Publisert rundt 6 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Testene viser altså at jødene ikke er etterkommere av Abraham, men av khasarer, et nomadefolk fra østen.

Vi vet i dag at de fleste askenazi-jøder er etterkommere av konvertitter fra Kaukasus-regionen, mer spesifikt khasarne som var en nasjon som gikk over til jødedommen som et svar på at islam kom mot dem fra øst, og kristendommen fra vest. Omsider migrerte store deler av disse vestover til bl.a. det østlige Europa og også nordover til dagens Russland. Og derfra kommer de fleste av dagens israelere.

Men den andre store av de tre grupper israelske jøder er sefardi-jødene, med røtter i Nord-Afrika og Spania ("sefardi"=spansk).

Så en DNA-test på jøder (som egentlig kommer fra mange folkeslag i verden) fortoner seg ganske meningsløs.

Og Bibelens jødiske stammer er for århundrer siden absorbert i andre folkegrupper. Det nærmeste man kommer til disse er hos palestinerne hvor noen kan føre sine aner tilbake til områdene i 2000 år.

Kommentar #2

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Berberar

Publisert rundt 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Men den andre store av de tre grupper israelske jøder er sefardi-jødene, med røtter i Nord-Afrika og Spania ("sefardi"=spansk).

Det er fleire ting som tyder på at at den høge konsentrasjonen av jødar i dette området kom av at stammar av berbarar konverterte til jødedomen. Ordet "berber" er forresten det same som det greske "barbar".

Kommentar #3

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Rut

Publisert rundt 6 år siden

Moses sa: "Ingen ammonitt eller moabitt skal ha adgang til Herrens forsamling. Selv ikke etterkommerne deres i tiende ledd skal ha adgang til Herrens forsamling. Slik skal det være for all fremtid."

Men moabitterkvinnen Rut sa (til No'omi): "Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake! For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden om noe annet enn døden skulle skille meg fra deg."

"Da No'omi så at hun var fast i sitt forsett om å gå med henne, holdt hun opp med å tale med henne om det."

Etter bokstaven hadde ikke Rut en nubbsjans, men etter ånden sto døren åpen for henne, og hun ble en del av Israel. For hun oppga alt sitt eget. For dette er hun endog en av de som er nevnt i Jesu stamtavle. Vi får håpe hun består både Guds og DNAs-test.

Kommentar #4

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Jødene ser på seg selv som et paktsfolk (en pakt med Gud ) og det som har holdt  de sammen i tusenvis av år er de jødiske festene og et ønske om engang å samles i Jerusalem. 

Jeg håper Anders Helge Myhre trår til snart.

Kommentar #5

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Vi er alle utvalgt av Gud

Publisert rundt 6 år siden

Israel var Guds utvalgte folk i gammeltestamentlig tid. Jesus ble født inn i dette folket. Med Jesus begynte imidlertid noe nytt. Da han sa "gå ut i all verden og gjør alle mennesker til mine disipler", startet en ny æra. Nå er vi alle omfattet av begrepet Guds folk. 

Nå spiller det ikke lenger noen rolle om vi er jøde eller greker, om vi er trell eller fri, om vi er kvinne eller mann. Hvem som tilhører Guds folk eller ikke, kan ikke avgjøres ved DNA- eller andre tester. Vi er Guds folk. 

Du må gjerne etterlyse en kommentar om Israels tolv stammer, Knut Rasmussen, men det har ingen betydning for dette spørsmålet i vår tid, altså om hvem som er Guds folk i dag. 

Kommentar #6

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Fikk tips fra ham

Publisert rundt 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper Anders Helge Myhre trår til snart.

Jeg fikk linker fra Myhren og også tips fra Nygaard, og det er derfor jeg har vært inne og lest om dette nå i flere dager. Synes det er uhyre interessant.

Ellers kan man kanskje gå ut fra at utryddelsesleirene tok de fleste med det "riktige" blodet. 

Takk for respons!

Kommentar #7

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Hvorfor så meningsløst?

Publisert rundt 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Så en DNA-test på jøder (som egentlig kommer fra mange folkeslag i verden) fortoner seg ganske meningsløs.

Snart er vel nærmest hele verdens befolkning gentestet mht. å få vite mer om herkomst, så hvorfor ikke teste disse? Det kom jo frem mye interessant (for noen) i alle fall. 

Kommentar #8

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Nytteløst

Publisert rundt 6 år siden

Til Marianne

Jeg tror han mener nytteløst. At det ikke har noen hensikt. Jeg mener også at det ikke har noen hensikt å teste alle med DNA for å finne ut hvem som tilhører Guds folk. Mener du det selv, Marianne, at det bare er dem med jødisk avstamning som tilhører Guds folk i dag? Jeg trodde du var åpen for at det gjelder oss alle? 

Kommentar #9

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Til k. 8

Publisert rundt 6 år siden

Om noe er meningsløst eller nytteløst for noen, så er det alltids noen andre som finner et slags velbehag i å utføre dette arbeidet. Jeg vet ikke hva som er den reelle hensikten bak slikt genforskningsarbeide, men selv trodde jeg at historikere, antropologer og genetikere hadde et slags samarbeid ... hver fra  sitt område, og at de sammenlignet sine resultater opp mot hverandre for å se hvor mye som stemmer overens. Det står ofte i slike rapporter at "det stemmer også med hva historiker "den og den" har kommet til" ... eller noe slikt.

Ellers er jeg selv ikke så opptatt av hva det gamle testamentet sier om dette utvalgte folket, men jeg trenger ikke å gå lengre enn til en god venninne av meg for å finne en som nærmest er hekta på dette utvalgte folket, og som sender store beløp hver måned til ett eller annet formål for israelere. 

Kommentar #10

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Jeg ser at du er som jeg fra Finnmark. Du forlot læstadinismen tidlig. Myhren hadde et innleg om religionen nordpå. Du kan vel skrive noe om det?   

Kommentar #11

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Hei igjen

Publisert rundt 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser at du er som jeg fra Finnmark. Du forlot læstadinismen tidlig. Myhren hadde et innleg om religionen nordpå. Du kan vel skrive noe om det?

Hvor finner jeg det innlegget? Ellers har jeg nok skrevet noe om dette i et par bøker, uten at jeg kan reklamere her.

Kommentar #12

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

I så fall..

Publisert rundt 6 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Ellers er jeg selv ikke så opptatt av hva det gamle testamentet sier om dette utvalgte folket, men jeg trenger ikke å gå lengre enn til en god venninne av meg for å finne en som nærmest er hekta på dette utvalgte folket, og som sender store beløp hver måned til ett eller annet formål for israelere.

I så fall vil jeg kunne støtte deg i å tale din gode venninne til fornuft enn fremfor å pugge GT..

Kommentar #13

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

He he

Publisert rundt 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
I så fall vil jeg kunne støtte deg i å tale din gode venninne til fornuft enn fremfor å pugge GT..

du skulle prøvd selv! Ellers er hun et meget fornuftig menneske og kan masse. For husfredens skyld er vi blitt enige om å la temaet ligge. 

Kommentar #14

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Opp til deg..

Publisert rundt 6 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Ellers er hun et meget fornuftig menneske og kan masse. For husfredens skyld er vi blitt enige om å la temaet ligge.

Opp til deg selvsagt, men minner allikevel om visdomsordene til vår folkedikter Bjørnstjerne: "Fred er ei det beste, men at man noget vil!"

Kommentar #15

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Du ser til det fysiske, men det er det åndelige som teller

Publisert rundt 6 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
I de serere år har historikere, antropologer og genetikere gitt oss kunnskaper om folkevandringer og bosettinger i tidligere tider. DNA-vitenskapen er kilde til å gi pålitelig informasjon om våre aner langt bakover i tid.

Prøv å forstå hva Paulus sier her.. Paulus var selv jøde.

For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet.  Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde.Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.

(Romerne 2:28, 29 NB)

En jøde som ikke er frelst, eller en muslim som ikke er frelst er ikke Guds barn. De som er Guds barn og flok er de som har blitt frelst, dvs født på ny, omskjært i hjerte.. Det er den nye fødselen som gjør deg til et sønn eller datter av Gud. Den biologiske avstamningen får deg ikke til Faderens Rike..

Kommentar #16

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Helt utrolig

Publisert rundt 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Prøv å forstå hva Paulus sier her.. Paulus var selv jøde.

hva Wara skriver.

Nå står det svart på hvitt i bibelen at Paulus var av Benjamin stamme, og så skriver Wara at Paulus var jøde! (Juda stamme.) 

Han var av Benjamin stamme, Fil.3, 5.   5 Jeg er omskåret på den åttende dagen, jeg er av Israels folk og Benjamins stamme, hebreer av hebreere, lovlydig fariseer,  6 en brennende ivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven.

Men det er alltid hyggelig når noen ønsker mer opplysninger om folket av Israel, og her kommer en konklusjon:

Etter nøye gransking av Israels historie er nok sannheten denne:

1. Den største delen av Israels befolkning er konverterte jøder, som egentlig har sitt opphav i Israels 12 "bortkomne" stammer. De har blitt borgere i landet, i skjul av jøde-konverteringen.

2. Den andre delen av Israels befolkning er de ekte jødene, fra Juda stamme. De er nok de nikkende, og svartkledde i befolkningen.

3. Så har vi araberne, de er en stor gruppe, dersom vi tar med hele Israel.

4 Den siste parten av befolkningen er nok en del hedninger.

DETTE BETYR, AT ALLEREDE IDAG BEGYNNER BIBELENS PROFETIER OG OPPFYLLES.

AT ALLE DE 12 STAMMENE AV ISRAEL VENDER TILBAKE TIL ET FRAMTIDIG STOR-ISRAEL!

Israels 12 stammer er oss europeere,men også fra USA, Canada, New-Zealand, Australia og Sør-Afrika.


http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_er_oss_europeere_del_1/http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_2/http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_3/http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_4/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_5/

"I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav deres fedre til arv." Jer.3,18. "Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest …" Jes.49,12. "Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jorden ytterste ende." Jer.31,8.I de siste dager skal noen rope ut budskapet om hjemvendelse, nettopp til folk i nord: "Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne …" Jer.3,12. Når den rette tiden opprinner, oppfordrer Gud disse folkene til å finne ut hvilken hovedvei deres forfedre i sin tid vandret nordover på, og merke den slik at alle kan se hvor deres vei engang gikk: "Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på den hovedveien, den veien du gikk! Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!" Jer.31,21.

Dette er en tydelig oppfordring til Guds eiendoms folk om å prøve å finne ut hvor forfedrene deres i sin tid kom fra.

KANSKJE JEG KAN FÅ VÆRE SÅ FRI NÅR JEG SIER, AT JEG ER EN SOM ROPER UT BUDSKAPET OM HJEMVENDELSE, NETTOPP TIL FOLK I NORD!

Kommentar #17

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Paulus var jøde

Publisert rundt 6 år siden

Paulus var nok jøde, Anders Helge Myhren. I tillegg var han romersk borger.

Jeg foreslår at du oppdaterer deg, f.eks. på Store norske leksikon: søk på jøder. 

Du har rett i at ordet jøde kommer fra Juda stamme, og det var om dem betegnelsen først ble brukt. Men allerede flere hundre år før Jesu fødsel, ble navnet benyttet om hele befolkningen i landet. Det er derfor ingen tvil om at både Jesus og Paulus var jøder. Du kan ikke lage din egen private definisjon og regne med at den skal gjelde for alle, Myhren. 

Det som jeg synes er helt utrolig (jfr overskriften i forrige kommentar), er at det er så mange her som ikke lytter til fagfolk, men som koker i hop private teorier suget av eget bryst, eller bygget på høyst tvilsomme tolkninger av egen bibellesing. I hundrevis av år har dyktige teologer innenfor våre store og etablerte kristne kirkesamfunn forsket i disse sakene, og skrevet mange bøker om dem, men ikke noe av dette vil dere høre på. Det er det mest utrolige på dette forumet. 

NB: dette gjelder selvsagt ikke alle på Verdiforum, men noen av de mest aktive. 

Kommentar #18

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
KANSKJE JEG KAN FÅ VÆRE SÅ FRI NÅR JEG SIER, AT JEG ER EN SOM ROPER UT BUDSKAPET OM HJEMVENDELSE, NETTOPP TIL FOLK I NORD!

Reis i forveien og bered grunnen for den hvite mann du, Myhren.

Kommentar #19

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Den eneste måten

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Reis i forveien og bered grunnen for den hvite mann du, Myhren.

og bli statsborger i dagens Israel på, er å konvertere til jødedommen. Det vil jeg absolutt ikke gjøre. ,

Men den dagen kommer, da det blir fritt å reise inn til løfteslandet vårt. Da skal jeg være med, om jeg lever og har helsa...Kanskje statsministeren tilogmed nøder oss å komme...

Kommentar #20

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Som leseren skjønner..

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Paulus var nok jøde, Anders Helge Myhren.

så er det ikke lenger nok å lese ordrett fra bibelen...ifølge Dag Løkke.

Kommentar #21

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
så er det ikke lenger nok å lese ordrett fra bibelen...ifølge Dag Løkke.

Det er ikke vanlig å skille Benjamin fra herskerstammen Juda, omtrent på samme måte som det ikke er vanlig å skille en same ut av Norge.

Om Benjamin sa han (Moses): Herrens elskede er han! Trygt bor han hos ham. Hele dagen holder han sin hånd over ham - han hviler mellom hans skuldrer. (5. mos 33,12)

Kommentar #22

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Umulig

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Du kan ikke lage din egen private definisjon og regne med at den skal gjelde for alle, Myhren.

Du kjenner ikke broder Myhren. Å få han til å snu i dette temaet er det umuliges kunst. Jeg har også forsøkt.. :-)

Kommentar #23

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Den gamle pakt - og nye

Publisert rundt 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Jødene ser på seg selv som et paktsfolk (en pakt med Gud ) og det som har holdt de sammen i tusenvis av år er de jødiske festene og et ønske om engang å samles i Jerusalem.

Dette er vel det sentrale? Jødene  tilhører "den gamle pakt", som Gud etablerte med sitt folk. - Og de holder sammen som "ett folk" inntil "Den Nye Pakt" etableres her på jord. Den som og er beskrevet som "Det Nye Jerusalem"

Det interessante er altså å studere hva som ligger i paktsbegrepet, slik jeg forstår det? Det jeg har lært om "Guds Pakt", Guds evige Pakt, at vår Gud lar oss alldri være alene og uten ledelse!  Når menneskeheten beveger seg bort fra Han, kommer en Guds Manifestasjon og bekjentgjør Hans vilje for oss. - Derfor er det slik, at når vi lytter til disse Guds Manifestasjoner besvarer vi Guds kallen og kaller oss troende.

Jødene vil holde sammen som ett folk inntil vi når en  erkjenner av vår felles ledelse;  - og vi  Guds egen  menneskehet etablerer  vår " nye pakt" med ham. Slik går mine tanker om dette. Derfor respekterer jeg også jødene i deres kamp.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #24

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Skjønner deg

Publisert rundt 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Du kjenner ikke broder Myhren. Å få han til å snu i dette temaet er det umuliges kunst. Jeg har også forsøkt.. :-)

... og sammenlign komm. 12, 13 og 14, så skjønner du også meg. Heldigvis er vi litt forskjellige, og heldigvis tenker vi også forskjellig. :-)

Kommentar #25

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Dine tanker

Publisert rundt 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Slik går mine tanker om dette.

er heldigvis ikke mine tanker, Muller! Ei heller bibelens!

Kommentar #26

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
er heldigvis ikke mine tanker, Muller! Ei heller bibelens!

Jeg forstår at du tar avstand fra min person. - Men kanskje du heller skulle fortalt meg hva du mener som er feil?

Jeg har bar én stemme, og den søker alltid å komme nærmere de riktigere svarene. 

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #27

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg tar ikke

Publisert rundt 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår at du tar avstand fra min person. - Men kanskje du heller skulle fortalt meg hva du mener som er feil?

avstand av deg som person, Muller, bare hva du skriver.

Jeg har i noen år nå fulgt med på hva du mener om forskjellige emner og jeg er alltid uenig med deg. Hvorfor? Jo, svaret er vel å finne i personregisteret hvor du forteller litt om din tro:

Om Mette Solveig

Jeg er bare meg, og representerer ikke andre med min penn her i debatten.
Bahailæra, som undertrykkes på det sterkeste i Iran, ga meg et sterkt vendepunkt i livet, også i forhold til å se den kristne læra i et nytt og spennende lys. 
Ellers kan det vel bare sies at jeg er underveis? Synes jeg lærer hele tiden.
Jeg tror på den ene Gud og de store profetene. Mitt livssyn står derfor ikke i konflikt med noen av de tidligere store åpenbaringer, som har brakt vår sivilisisjon stadig fremover. - 

Hilsen Mette (Sitat Slutt)

Om Bahailæa kan vi lese:

Troen bygger på profeten Baha'u'llahs åpenbarte skrifter, som kalles tavler. I tillegg vektlegges andre skrifter og brev fra sentrale baha'ier (se nedenfor), samt hellige skrifter fra andre religioner. Sentral i baha'i-troen er enhetstanken: Det finnes bare én Gud, uendelig opphøyet over menneskets erkjennelse. I sin kjærlighet til skaperverket og menneskene, og for at menneskene skal kunne lære å kjenne og elske Gud, sender Gud sine profeter (Guds budbringere), som gir veiledning til menneskene. Blant profetene kan nevnes KrishnaBuddhaMosesJesus og Muhammed. Menneskeheten utvikler seg stadig, og profetene formidler det samme budskapet på stadig nye måter som tar hensyn til den tidsalderen og den kulturen han opererer i. Ifølge baha'i-troen har således alle religioner et felles grunnlag, de såkalte evige sannheter (f.eks. Guds enhet og gjensidighetsprinsippet). I enhetstanken ligger derfor også religionenes enhet og menneskehetens enhet.

Kommentar #28

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Alltid uenig

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Jeg har i noen år nå fulgt med på hva du mener om forskjellige emner og jeg er alltid uenig med deg. Hvorfor? Jo, svaret er vel å finne i personregisteret hvor du forteller litt om din tro:

Ja, enklere kan det vel ikke uttrykkes? Takk for din ærlighet. 

;-) Mette

Kommentar #29

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Det som jeg synes er helt utrolig (jfr overskriften i forrige kommentar), er at det er så mange her som ikke lytter til fagfolk, men som koker i hop private teorier suget av eget bryst, eller bygget på høyst tvilsomme tolkninger av egen bibellesing. I hundrevis av år har dyktige teologer innenfor våre store og etablerte kristne kirkesamfunn forsket i disse sakene, og skrevet mange bøker om dem, men ikke noe av dette vil dere høre på. Det er det mest utrolige på dette forumet.

Skal vi ta det en gang til..

Det er ved tro du blir frelst.

For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus. (Galaterne 3:27,28 Norsk Bibel 88/07)

Nå kan vi forstå 1 Korinterne 9:19–20 hvor Pauls snakker om sin tjeneste som sjelevinner.

For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell, for å vinne så mange som mulig.  For jødene er jeg blitt som en jøde, for å kunne vinne jøder. For dem som er under loven, er jeg blitt som en som er under loven, enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven. (1 Korinter 9:19, 20 Norsk Bibel 88/07)

Vi må forstå at det øyeblikket en hedning ble en ny skapning (frelst, født på ny) så stopper han å være hedning. Vi har tre etniske oppdelinger her av mennesker. Vær ikke til anstøt, verken for jøder eller for grekere (hedningene) eller for Guds menighet. (1 Korinter 10:32 Norsk Bibel 88/07)

Det er ingen hedninger eller Jøder i Guds menighet. Vi er alle én i Kristus Jesus.

Jødene stoppet å være jøder og hedningene stoppet å være hendinger i det øyeblikket de ble en ny skapning (frelst, født på ny)

Dette er viktig.

Folk som prøver å leve under den Gamle pakten (DGT - loven om synd og død) må skjønne, i følge skriftene fra Gal 3:21 så kan ikke den gamle pakten (DGT - loven om synd og død) gi evig liv til menneske.

Den gamle pakten (DGT - loven om synd og død) kan ikke gi rettferdighet til menneske. Hvis denne loven kunne gi rettferdighet, da hadde ikke Kristus trengt å dø for oss, fordi vi trengte bare å følge den Mosaiske loven, de ti bud og Han ville vært levende og rettferdiggjort.

Men fordi den gamle pakten ikke var levende eller rettferdiggjort, så måtte denne loven bli dekket med blodet fra okser og geiter hvert år. Blodet representer livet en type liv av Gud som måtte gi til den nye skapningen (frelst, Født på ny). Den Mosaiske pakten ble gitt til mennesker som er åndelig død.

Ingen av de ti bud kan måle seg med en som er Guds barn. Det er bare en lov som er for den nye skapningen (De som er født på ny, frelst) – ” Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre”.

Så vi ser at det er en enorm forskjell mellom loven om åndelig liv i Kristus og loven om synd og død i den gamle pakten.

For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. (Romerne 8:2 Norsk Bibel 88/07)

Så ser vi hva Jesus selv sier til Nikodemus

Johannes 3:3-10

3 Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. 4 Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?

5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

(Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.)

Så ser vi at Nikodemus får refs av Jesus, fordi han burde vist dette med å bli født på ny

 

9 Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje? 10 Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?


Og her er hvorfor Nikodemus burde ha vist det med å bli født på ny åndelig. Det står i Det Gamle Testamente.


Esekiel 36:26-27

26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.

27 Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

 

Kommentar #30

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

så er det ikke lenger nok å lese ordrett fra bibelen...ifølge Dag Løkke.Poenget er ikke om du er jøde eller Greker, poenget er om du har Jesus i hjerte. Det er IKKE ved fysisk avstamning du kommer til Faderens Rike.. det er ved tro På Jesus Kristus. Derfor har genene ingen betydning..

Jesus sier det klart og tydelig til Nikodemus.. DU må blir født på ny.. det er en åndelig fødsel som gjøre deg til Jøde.. ja gjett riktig.. (Se forrige kommentar)

De virkelige jødene er de som har blitt født på ny, de er de som skal arve Gud rike..

DGT ble oppfylt av Jesus, dvs avtalen som ble ingått med Israelske folk og Gud ble sluttført med Jesus (dog ikke alle lovnader er oppfylt) Det kom en ny avtale på bordet, en ny pakt ble inngått..

Det er dette som er evangeliet.. Jesus kom for å frelse verden.

Dermed så mistet jødene den første avtalen, fordi den ble oppfylt. De må nå komme inn i den nye avtalen. Fordi den gamle avtalen er oppfylt av Jesus..

Jøde VAR Guds folk, intil avtalen ble fornyet med nye betingelser.. For å bli Gud fol idennye avtalen så må du bli født på ny, ta imot Jesus i hjerte. Da er du blitt Guds barn igjen, da er dere Hans sønner og døtre og arvinger til Guds rike..

Kommentar #31

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Det hjelper ikke om du har det fysiske DNA'et i deg, Du må Ha Guds DNA i deg..

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Nå står det svart på hvitt i bibelen at Paulus var av Benjamin stamme, og så skriver Wara at Paulus var jøde! (Juda stamme.)

Hvordan kan en gå seg så vil, og ikke se dette.. For min del kunne Pauls vært afrikaner av avstamning.. Det har INGEN betyding. Det som er av betydning er om du har Guds DNA i deg. For å få Guds DNA så må du motta Jesus i ditt hjerte, dvs bli født på ny..

Det er ved tro og ikke ved fysisk avstamning du blir Guds folk i dag. Isralittene VAR Guds utvalgte og det ligger mange profetier om Israel som nasjon som vil bli oppfyllt. Men de er ikke Gud folk, de kan bare bli det ved å ta imot Jesus Krsitus. De som tror på noe annen bør konvertere til jødedommen..

Kommentar #32

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Det som er av betydning er om du har Guds DNA i deg. For å få Guds DNA så må du motta Jesus i ditt hjerte

så du mener at DHÅ er større enn DNA?

Kommentar #33

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Innlegget het,

Publisert rundt 6 år siden

"Er jøder eller palestinere de "rette jøder"? Hva viser DNA?"

I utgangspunktet er overskriften feil, det burde ha stått: Hvem er Guds eiendomsfolk, er det jøder eller palestinere?

Da blir svaret, bare de ekte jødene, de som er av Abraham, Isak og Jakobs ætt. Og i tillegg de 11 andre stammene som er spredt i Europa, USA, og diverse andre steder. (Jakob fikk navnet Israel og han fikk 12 sønner og en datter, Dina. )

Det Wara skriver er i utgangspunktet riktig, når det gjelder hvem vi er i Kristus. Men vi kan ikke hoppe bukk over det gamle testamentet og løftene der.

Kommentar #34

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Men vi kan ikke hoppe bukk over det gamle testamentet og løftene der.

Hvorfor ikke? Du er jo et fremfragende eksempel selv i det du hopper bukk over det gamle testamentet.

Kommentar #35

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Stefan er avlogget

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor ikke? Du er jo et fremfragende eksempel selv i det du hopper bukk over det gamle testamentet.

selv om det bare er 5 minutter siden han var inne og skrev.

Men da håper jeg at han tar seg en laaang pause etter den siste korka kommentareren.

Kommentar #36

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Men da håper jeg at han tar seg en laaang pause etter den siste korka kommentareren.

Du hopper bukk over lovens ord og blir sinna når jeg påpeker det. Er det rett?

Du sier det jo selv på hjemmesida di: "Når England sier hopp, så hopper vi.."

Her er enda et gullkorn fra sida di:

En ærlig kristen justerer sin tro etter Bibelen.
En uærlig kristen juster Bibelen etter sin tro.

Kommentar #37

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Det Wara skriver er i utgangspunktet riktig, når det gjelder hvem vi er i Kristus. Men vi kan ikke hoppe bukk over det gamle testamentet og løftene der.

hm..

Det er ved ånd det blir liv. Da velder det levende vannet i din ånd (mageregionen).

Derfor er DGT testamentet oppfylt av Jesus DGT var loven om synd og død, DNT er loven om ånd og liv.

Du kan ikke få ånd å liv ved å være under loven (De ti Bud) Når du er i Jesus, da er det ånd og liv som gjelder. Kommer du til brønnen og graver dypt der, ja da kommer alt fra helbredelse, indre fred, ro og harmoni opp.

Men lovenandene mot jødene har da ingeting med din frelse å gjøre.. absolutt ingenting. Du har sikkert hørt utrykket, den som velsigner Israel den blir velsignet av Gud og den som forbanner Israel bli forbannet selv.. Når du forbanner noen, da dømmer du, du fordømmer.. vi vet hva orddet sier om det.

For poenget er at alle velsignelsene er for de som er født på ny og inni Kritus Jesus. For nøkklene er, hvem enn du forbanner i Kristus legeme, da forbanner du deg selv, fordi vi er podet inn på det samme åndelige legeme. Det blir som om at når du er sint, så hogger du av deg armen. Men det er deg selv du hogger på. Slik blir det også når en forbanner andre, det er deg selvdu forbanner fordi vi er på samme legeme..

Loven er oppfylt av Jesus, Og Jesus ga os et nytt bud, elsk hverandre slik som Jeg har elsket dere..

Derfor ved å velsigne andre, vise kjærlighet for alle, ja da blir du velsignet..

Det er ikke noen fordømmele for den som er inni Kristus..

Kommentar #38

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Vi er alle utvalgt

Publisert rundt 6 år siden

Til Rudi Wara (#29 og #30): 

Hvis din kommentar (#29) var til meg, så skjønte jeg ikke det med å "ta det en gang til", fulgt av en masse bibelsteder. Men vi deler jo troen på Jesus Kristus - at det er Han som frelser oss. (Troen vår frelser ikke, men Jesus som vår tro er rettet mot, frelser oss.)

Din andre kommentar (#30) bygger på en kommentar fra Myhren (#20) hvor han karikerer min henvisning til en faglig fundert opplysning i Store norske leksikon om at Jesus var jøde. Hvor i Bibelen det skulle stå at Jesus ikke var jøde, sier Myhren ikke noe om. Så hans bemerkninger er helt uten substans og mening. Han snakker hele tiden om Bibelen, men meningene sine tar han likevel ut av løse lufta, eller fra forskjellige useriøse kilder. Når vi andre viser til faglig fundert litteratur, så vil han ikke høre. Da er det helt håpløst å diskutere med ham. 

Til Mette Solveig Müller (#28):

Du kan derfor ta det helt avslappet, Mette. Jeg kjenner ikke så mye til din Bahai-religion, men du har ofte gode meninger om ting uansett. Dette vil ikke Myhren innse. Den frustrasjonen deler flere av oss med deg. Løsningen er vel egentlig bare å logge av, og ta oss en kopp kaffe isteden. Men vi må endelig huske å spørre før vi logger av, ellers får vi kritikk på det også (jfr #35)! 

Til Marianne Solli (hovedinnlegget):

Unnskyld disse bevegelsene litt bort fra temaet. Jeg for min del holder fast på at vi alle er Guds utvalgte folk! Det går som en rød tråd gjennom hele Det nye testamente at Israel som Guds utvalgte folk (i GT) er avløst av et nytt og større perspektiv (i NT), der vi alle er inkludert. I dette perspektivet spiller det ingen rolle hvem som er jøde eller greker (eller norsk), hvem som er trell eller fri, hvem som er kvinne eller mann, eller hva som helst annet vi måtte være. ☺ 

Kommentar #39

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Takk

Publisert rundt 6 år siden

til alle dere som holder tråden aktiv! Selv har jeg vært noe opptatt med sykehusbesøk m.m., da jeg har en svoger som er blitt hjerteoperert i går ... utblokking av årer. Det har gått helt fint, men dette har stått i fokus for meg i disse dager.

Det var litt forbausende at dette innlegget mitt fikk så god respons, men jeg synes dere har holdt tråden fint og jevnt oppe med vettuge kommentarer alle sammen.

Til Dag ... jeg synes ikke her har vært så mye avsporing fra temaet i hovedinnlegget ... så pass må man regne med.

Kommentar #40

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ikke så mye til din Bahai-religion, men du har ofte gode meninger om ting uansett. Dette vil ikke Myhren innse. Den frustrasjonen deler flere av oss med deg.

Takk for en veldig hyggelig kommentar til meg. Den er godt å få noen hyggelige ord iblant, selv om jeg er fullstendig klar over at flere finner mitt (ukjente) livssyn problematisk. - Slik er det jo i dag med alt det nye og ukjente som fort oppleves som en trussel mot det bestående, når kunnskapen mangler.

Vår Gud har skapt oss alle med en iboende evne til å lære hans vilje å kjenne. - Her står vi alle likt - og er alle utvalgte.

vennlig hilsen Mette

Kommentar #41

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

2 x takk

Publisert rundt 6 år siden

Takk til deg også, Marianne, for hyggelig tilbakemelding!

Og takk til deg, Mette, jeg er så enig i det du sier om Gud her! ☺

Kommentar #42

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Aldri nok..

Publisert rundt 6 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Heldigvis er vi litt forskjellige, og heldigvis tenker vi også forskjellig. :-)

Det kan ikke sies for ofte: Der hvor alle er enige, der tenkes det også lite.

Kommentar #43

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Samme tanke her ☺

Publisert rundt 6 år siden

Eller sagt på denne måten:

Der alle tenker likt, tenker ingen særlig mye! 

Kommentar #44

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Hvis din kommentar (#29) var til meg, så skjønte jeg ikke det med å "ta det en gang til",

nei det var egentlg ment til Myhre, beklager Dag..

Kommentar #45

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Da forstår jeg deg bedre, takk for oppklaringen! Alt i orden! ☺

Kommentar #46

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Så flott da...

Publisert rundt 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
nei det var egentlg ment til Myhre, beklager Dag..

da får Myhre svare.

Og i morgen er det atter en ny dag...

Kommentar #47

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Guds DNA?

Publisert rundt 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.


Det hjelper ikke om du har det fysiske DNA'et i deg, Du må Ha Guds DNA i deg.. Publisert I går kl. 20:08 Kommentar #31 Anders Helge Myhren – gå til den siterte teksten. Nå står det svart på hvitt i bibelen at Paulus var av Benjamin stamme, og så skriver Wara at Paulus var jøde! (Juda stamme.)

Hvordan kan en gå seg så vil, og ikke se dette.. For min del kunne Pauls vært afrikaner av avstamning.. Det har INGEN betyding. Det som er av betydning er om du har Guds DNA i deg. For å få Guds DNA så må du motta Jesus i ditt hjerte, dvs bli født på ny..

Det er ved tro og ikke ved fysisk avstamning du blir Guds folk i dag. Isralittene VAR Guds utvalgte og det ligger mange profetier om Israel som nasjon som vil bli oppfyllt. Men de er ikke Gud folk, de kan bare bli det ved å ta imot Jesus Krsitus. De som tror på noe annen bør konvertere til jødedommen..Den ... Wara, må jeg tilstå at jeg stusser fælt over. Går det an å si at Gud har/hadde DNA, som vel er noe rent menneskelig? Jeg får til at det blir noe malplassert å snakke om DNA, som jo alle jordens mennesker er bærere av. Da blir Gud omgjort til et fysisk menneske, er det slik å forstå? DNA bæres gjennom mennesker og alle andre levende vesener ... helt fra tidenes morgen. 

Jeg lurer også på hvordan jøder flest (Guds utvalgte folk ...) tenker og mener om at de må turen gjennom Jesus for å være riktige guds folk. Dette blir for meg riktig så vrient å få inn i hodet mitt. 

Kommentar #48

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Den ... Wara, må jeg tilstå at jeg stusser fælt over. Går det an å si at Gud har/hadde DNA, som vel er noe rent menneskelig? Jeg får til at det blir noe malplassert å snakke om DNA, som jo alle jordens mennesker er bærere av. Da blir Gud omgjort til et fysisk menneske, er det slik å forstå? DNA bæres gjennom mennesker og alle andre levende vesener ... helt fra tidenes morgen. Jeg lurer også på hvordan jøder flest (Guds utvalgte folk ...) tenker og mener om at de må turen gjennom Jesus for å være riktige guds folk. Dette blir for meg riktig så vrient å få inn i hodet mitt.

Hei igjen..

Fokuset med å nevne dette med DNA var å få frem bilde på at det er ikke det fysiske DNA som gjelder, men Guds "DNA"

Mend Guds DNA så er det snakk om at en er født av Gud. Om det finnes et åndelig GUDs "DNA" slik vi tenker DNA på, kan jeg selvsagt ikke vite. Men DNA er selv byggesteinen for kroppen. Og med GUDS DNA så er det at vi har fått en ny ånd og DHÅ inni oss som da er den nye byggesteinen.  Derfor ga jeg bilde på dette med DNA.

Ordet sier at vi må tro på Jesus Kristus, da først kan vi få en ny ånd og bli podet inn på livets tree. Drikke fra den samme kilden av levende vann.. DVS ÅND og LIV.

Jødedommen sier at Jesus ikke er Gud, ikke er Guds Sønn. Dermed har de ikke tilgang til livets tree Jesus Kristus.

Nå Jesus kom ned til SITT folk, da kjente de ikke igjen Gud, de fornektet den Guden de trodde på. Jesus kom ned for å fullføre den første avtalen som ble gjort med Jødene. Den første avtalen var blandt annet de ti Bud. Jesus oppfylte de ti bud for alle, men det er bare de som tar imot Jesus den blir aktiveret for. Med det verket Jesus gjorde på korset så skrev Gud en ny avtale, den gamle avtalensom jødene hadde med Gud, den ble sluttført og en ny avtale, pakt ble inngått. Den pakten nektet mange jøder å godta, denne nye pakten sier at vist du vil være Guds barn, Bli Guds sønner og døtre i riket til Gud. Da må du ta imot Jesus Kristus i ditt hjerte. Den gamle avtalen har blitt gjort opp med Jødene og en ny avtale ble gitt..

Derfor VAR jødene Guds folk, de ER ikke Guds folk mere, når de ikke er villig til å ta imot Jesus i sitt hjerte. For å komme til Faderens rike, så må du ta imot den nye avtalen, den som Jesus har skrevet og gitt til oss.

Ingen kommer inn i riket ved å hoppe over gjerde, alle må gå via Jesus Kristus. For der ligger frelsen.

Derfor sier Paulus som var jøde, det er ikke ved kjøtt og blod du er Guds folk, det er ved ånd (omskjærelsen av hjerte. De virkelige jødene, er de som har blitt omskåret i hjerte, dvs de som har tatt imot Jesus Kristus. For det ikke ved det ytre, men ved det indre du er Guds barn og folk.

Men det tar ikke bort mange av lovnadene som Gud har gitt til nasjonen Israel, disse løftene står ved lag. Jesus vil komme tilbake til Israel, slik som Han forlot den. Jerusalem vil være sentret når Jesus kommer tilbake. Det er ved tro du blir frelst ikke ved etnisk opphav.

Kommentar #49

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Takk til k. 48!

Publisert rundt 6 år siden

Takk Rudi Wara; da tror jeg at jeg skjønner deg litt bedre. Men der er alltid noe å lure på, så nå får jeg ikke dette her til å stemme:

Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen. (Matteus 5:17-18)

Kommentar #50

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Enkelt sagt..

Publisert rundt 6 år siden

Dersom jødene skulle være et spesielt utvalgt folk av Gud i kraft av at de er en egen folkegruppe, eller om de skulle ha et felles DNA, ja så kommer man ikke utenom å konkludere med at Gud også er en formiddabel rasist hvis jødene er spesielt velsignet.

Og det tror jeg ikke Gud er. Tvertimot, så skriver f.eks. apostelen Peter i sitt brev fra Babylon til de troende i Kaukasus-områdene:"Men dere er et utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat dere skal forkynne hans dyder som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys."

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere