Hallgeir Reiten

215

Utvidet oljesamarbeid med Iran er en skandale

Det bør snart ringe noen klokker i de sentrale politiske miljøene i Oslo om hvilket land som er viktigst å støtte maksimalt for å fremme fred og stabilitet i Midt-Østen. Det er uten tvil Israel.

Publisert: 15. okt 2015

I dag kommer meldingen om at Norge utvider oljesamarbeidet med Iran. Det er en skam.

Iran er beviselig blant statene i verden som bidrar mest til terror-aktiviteter. Iran er den fremste støttespilleren til terrororganisasjonen Hezbollah i Libanon. Iran støtter Hamas aktivt med våpen og annet militært utstyr. Iran er også en meget aktiv spiller i noen av de farligste og verste krigssonene i verden for tiden, blant annet i Syra og Jemen. Den iraelske statsministeren Benjamin Netanyahu hadde nettopp en glimrende gjennomgang av alt dette i sin tale til FNs hovedforsamling.

Om Norge nå velger tettere oljesamarbeid med Iran, så er det en skandale. Og at det er en regjering med Høyre og FrP som går i bresjen for dette, er en enda større skandale. FrP har for eksempel tidligere vært blant partiene som har ropt aller høyest om at Norge ikke bør støtte terrorstater og terrorgrupper. I realiteten skjer altså dette når FrP kommer til makten. I tillegg har aldri støtten til palestinske organisasjoner fra Norge vært større enn i år.

I Midt-Østen finnes det et reelt demokrati: Israel. Israel er nå i startfasen når det gjelder utvinning av nyoppdagede olje- og gassressurser. Men her toer Norge og norske virksomheter sine hender, og har vært ytterst skeptiske til å bidra. Slik har Norge kommet bakpå med tanke på leveranser til den israelske olje- og gassvirksomheten. I stedet velger altså den norske staten tilsynelatende samarbeid med terrorstaten Iran. Det er dobbeltmoral på øverste hylle, det komplette hykleri.

Den norske oljebransjen står nå som kjent overfor store utfordringer. Dette har, for å nevne noe gitt store ringvirkninger for underleverandører som verft, utstyrsleverandører og oljeserviceselskap. Norge burde heller hjelpe Israel å utnytte sine olje- og gassressurser på best mulig vis. Det kan gi den norske offshorenæringen nye og viktige muligheter. Det vil også bidra til at den Israelske staten får bedre muligheter til å bidra til fred og stabilitet i regionen – som nå er preget av krig, kaos og terror. At den israelske staten får nye inntekter fra olje- og gassvirksomhet vil også gi den mulighet til å ta enda bedre vare på sine egne innbyggere - inkludert de mange med arabisk bakgrunn.

Jeg forventer mer av Høyre og FrP enn samarbeid med skrekkregimer som notorisk bryter menneskerettighetene, bidrar til terror og aktivt forsøker å skaffe seg atomvåpen. Det siste året har Iran forhandlet om å få opphevet sanksjonene. Samtidig har dette landet henrettet flere mennesker enn noen gang tidligere. Den iranske presidenten har samtidig også nesten til kjedsommelighet gjentatt Irans posisjon om å utslette staten Israel, innta Jerusalem og se USA som sin største fiende. Dette er en stat som opfordrer til folkemord. Tysk etterretning kan også opplyse om at Iran fortsatt jobber aktivt med å skaffe seg mer kjernefysisk materiale.

Det bør snart ringe noen klokker i de sentrale politiske miljøene i Oslo om hvilket land som er viktigst å støtte maksimalt for å fremme fred og stabilitet i Midt-Østen. Det er uten tvil Israel. 

Om islamistene skulle få kontroll i Syria og mer innflytelse i Jordan, så vil Israel ha islamister å forholde seg til på alle sider. Det kan medføre et skrekkscenario i Midt-Østen som kan ende med full katastrofe. Israel vil selvfølgelig ikke sitte rolig og ta imot sin egen udergang som folk og nasjon. Det israelske folket har full rett til å forsvare seg selv mot krig og terror. En fullskala krig mellom Israel og radikaliserte nabostater, kan meget fort involvere hele verden. Derfor er det tvingende nødvendig å sikre at Israel framover har stor nok økonomisk og militær styrke til å kunne skape terrorbalanse i Midt-Østen. Alternativet er langt verre: En regional krig med potiensial til å kunne utvikle seg til en verdenskrig og/eller en atomkrig.

Denne realiteten skjønte også AP-høvdingen Haakon Lie. Jeg håper at Arbeiderpartiet, med støtte fra NATOs eminente generalsekretær Jens Stoltenberg, også vil reflektere over om partiets standpunkter angående Midt-Østen de siste tiårene snart kan være modne for revisjon.

Kommentar #1

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

VL bereder grunnen...

Publisert nesten 6 år siden
Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Edrue politikere

Publisert nesten 6 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Det bør snart ringe noen klokker i de sentrale politiske miljøene i Oslo om hvilket land som er viktigst å støtte maksimalt for å fremme fred og stabilitet i Midt-Østen. Det er uten tvil Israel.

Ingen edrue politikere kjøper påstanden om at en okkupasjonsmakt i snart 50 år - og som gjennom sin okkupasjon bryter Genevekonvensjonene og gjør okkupasjonen helt ulovlig - kan betraktes som et land som fremmer fred og stabilitet i Midtøsten.

Kommentar #3

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Alternativet

Publisert nesten 6 år siden

Hei igjen, Leif.

Kan du da skrive litt om hvordan du ser for deg et alternativt Midt-Østen - som bedre ivaretar fred, demokrati og menneskerettigheter enn mitt alternativ?

Kommentar #4

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Det har vore

Publisert nesten 6 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Den iranske presidenten har samtidig også nesten til kjedsommelighet gjentatt Irans posisjon om å utslette staten Israel, innta Jerusalem og se USA som sin største fiende.

presidentval i Iran sidan den gongen. Det er han nye no. Obama har gjort sin avtale, og den blir ståande. Her er det pengar å tena for norsk næringsliv, og den retorikken du spelar opp er såleis gått ut på dato. Elles har Russland gått inn i Syria for å rydda opp - og Putin og Netanyahu har gjort dei naudsynte avtalane for å garantera Israelsk tryggleik.

Med andre ord: Slapp av, og send delegasjonar til Iran slik at norsk næringsliv kan bli med på boomen.

Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Goto gate

Publisert nesten 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.

Med andre ord: Slapp av, og send delegasjonar til Iran slik at norsk næringsliv kan bli med på boomen.

Det sies i nyhetsmedia at flyene til Teheran nå er fullastet med forretningsfolk, og tar jeg ikke mye feil er det også blant disse en god del nordmenn og skandinaver forøvrig.

Kommentar #6

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Han nye i Iran, Hans Olav.

Publisert nesten 6 år siden

Om du tar deg tid til å høre på noen av eksemplene på hva "han nye" i Iran faktisk sier i Benjamin Netanyahu sin tale, så faller det du sier på sin egen urimelighet. Jeg kunne gitt deg hundre andre linker for å underbygge det.

Kommentar #7

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Flyene til Iran

Publisert nesten 6 år siden

Om flyene til Iran er fulle av norske forretningsfolk, så viser det sett fra mitt synspunkt manglende evne til etisk refleksjon. Både fra forretningsfolkene og fra den norske regjeringen, bare så det er sagt.

Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Det bedre alternativet

Publisert nesten 6 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Kan du da skrive litt om hvordan du ser for deg et alternativt Midt-Østen - som bedre ivaretar fred, demokrati og menneskerettigheter enn mitt alternativ?

Det bedre alternativet må for det første være å få slutt på selve roten til all bitterheten og håpløsheten som Israel har påført palestinerne gjennom det ordet som Netanjahu nekter å ta i sin munn: "Okkupasjonen".

Dernest må man bli ferdig med tanken på en tostats-løsning. 22 år med arbeid for dette har vist seg futilt, og Netanjahu har vitterlig sågar tatt ære for å ha torpedert det også. Alle med litt sans for Realpolitik vet at det aldri vil bli noen fred i området med to stater. Og det er jo dessuten ikke slik som du hevder at Israel er et "reellt demokrati". Det er i dag som i 1948 da David Ben Gurion ble spurt av FN om hva slags nasjon Israel skulle være og han svarte: "Et jødisk demokrati." Noe som 2 millioner ikke-jøder i mer eller mindre grad merker hver eneste dag.

Jeg ser for meg en énstats-løsning med like rettigheter for alle og uten særretter for noen grupper av borgere som absolutt eneste farbare vei til "fred, demokrati og menneskerettigheter". Men hindrene som skal forseres før dette kan bli en realitet er formidable, og inkluderer man Gaza, så vil heller ikke jødene være i flertall.

Og slik sett kan det se ut som om profeten Daniel vil få rett: "Krig fast besluttet inntil enden."

Kommentar #9

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

RE: Det bedre alternativet

Publisert nesten 6 år siden

Sett fra min synsvinkel er det nok vanskelig å se for seg hvordan det alternativet du beskriver overhode kan føre til mer stabilitet og fred i Midt-Østen.

Kommentar #10

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Hadde Netanyahu

Publisert nesten 6 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Om du tar deg tid til å høre på noen av eksemplene på hva "han nye" i Iran faktisk sier i Benjamin Netanyahu sin tale, så faller det du sier på sin egen urimelighet

sitert ordrett, og utan å plukka ting fullstendig ut av kontekst, hadde dette vore eit argument.

(Netanyahus tale var forresten eit bra stykke retorikk).

Men så langt har eg ikkje sett han nye har sagt noko om Israel som ikkje eg kunne sagt i ein heldig augneblink.

Men for all del - kom gjerne med døme om det finst noko.

Kommentar #11

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Om stabilitet og fred

Publisert nesten 6 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Sett fra min synsvinkel er det nok vanskelig å se for seg hvordan det alternativet du beskriver overhode kan føre til mer stabilitet og fred i Midt-Østen.

Det var den israelske fungerende utenriksminister Ayelet Shaked som skrev da Gaza-krigen i 2014 var på sitt mest intense: "Det palestinske folket har erklært oss krig, og vi må svare med krig. Ikke en operasjon, ikke en saktegående en, ikke en med lav intensitet, ingen ødeleggelser av terrorinfrastruktur, ingen målbevisste drap. Nok av dulgte antydninger. Dette er krig .. Det er ingen krig mot terror, og ikke en krig mot ekstremister, og ikke en gang en krig mot Palestinian Authority .. Dette er en krig mellom to folk. Hvem er fienden? Det palestinske folk .. Hva er så skremmende med å forstå at hele det palestinske folk er fienden? Hver eneste krig er mellom to folk, og i enhver krig så er det folket som startet krigen, hele det folket, fienden.. Bak hver terrorist står dusinvis av menn og kvinner uten hvilke han ikke kunne la seg engasjere i terrorisme. De er alle kjempende fiender, og deres blod skal være på alle deres hoder. Dette inkluderer også martyrenes mødre .. De burde følge sine sønner, ingenting kunne være mer rettferdig. De burde forsvinne, slik som deres fysiske hjem hvor de oppdro slangene burde forsvinne. Hvis ikke vil flere små slanger vokse opp der."

Og jeg på min side strever for å se muligheten for fred og stabilit med slike frontfigurer.

Kommentar #12

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Om du tar deg tid til å høre på noen av eksemplene på hva "han nye" i Iran faktisk sier i Benjamin Netanyahu sin tale, så faller det du sier på sin egen urimelighet. Jeg kunne gitt deg hundre andre linker for å underbygge det.

Om du hadde kunnet gi en eneste direktelink til noe som Irans president har sagt (altså han nye, som har sittet som president i over to år nå) som er slik du beskriver det og ikke er noe som blir gjengitt av en eller annen israeler, så ville det virke mer troverdig.

Iran har en høyt utdannet, ung befolkning. Store deler av folket ønsker et godt forhold til vesten og et mer demokratisk styre. Det er disse gruppene som en håper at et større samarbeid med vesten vil styrke. Vi får stadig vekk høre gjennom media hvor ille det er i Iran, det er nå positivt at vi får noen gode beskrivelser også. Iran er et stort land, med mye folk og vel verdt et besøk. Jeg har selv tatt taxi i Teheran, filmen anbefales. 

Kommentar #13

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Hva iranerne selv sier

Publisert nesten 6 år siden

Slik jeg leser det, så tolker jeg deg slik at Netanyahu foran hele FNs hovedforsamling serverte ikke troverdige utsagn om sitater fra iranske ledere.

Når du ber om flere referanser til hva iranerne sier og gjør, skal du få det. Jeg skal  opplyse deg med iranernes egne ord:

Først: For ordens skyld både Hamas og Hezbollah fortsatt på både EUs terrorliste og USAs terrorliste. 

Det iranske nyhetsbyrået IRNA har en flott artikkel fra oktober 2015 om hva Hamas selv sier om Iran. "In an exclusive interview with IRNA, the movement’s deputy for international affairs Osama Hamdan said Iran has always been the number one supporter of Palestinian nation (...) Referring to the past successes of Hamas vis-à-vis the Zionist army, he said the biggest defeat for Israel is yet to come".

Dette rapporterer IRNA den 15. august at terrorganisasjonen Hezbollah sier om Iran: "Hezbollah Deputy Secretary Sheikh Naim Qassem underlined the need for readiness and vigilance against the Zionist plot aimed at spreading sedition in the region. Addressing the 6th General Assembly of the World Assembly of Ahl-ul-Bayt (AS) here, Sheikh Qassem said Muslim countries are facing three challenges today, namely lack of independent decision making, the Zionist regime and Takfiri terrorism. He described Iran as the pillar of resistance and a role model for challenging the enemies". Hezbollah kjemper som kjent sammen med Iran på bakken i Syria.

Irans åndelige leder Ali Khamenei sa den 11. september 2015 i et intervju på iransk TV: "I'd say (to Israel) that they will not see (the end) of these 25 years".

I et intervju med TV-kanalen Channel One utdyper Irans president Hassan Rouhani i følge IRNA hvorfor Iran ønsket en avtale med G5+1:

"Economic growth was our prime objective during the nuclear negotiations. The best way to insulate enemy's infiltration is economic security and power, he concluded by wishing welfare and bright future for the people of Iran".

Ved en annen anledning sa Rouhani i følge IRNA: "If we will create a strong economy, sufficient employment opportunities and enough target markets for our exports, we will be capable of competing with major world companies then the ways for influence of the enemies will be blocked".

I en artikkel fra så sent som 11. oktober 2015 kan IRNA også fortelle at Iran med suksess har testet en ny generasjon ballistiske raketter som skal erstatte Shabab 3. En ballistisk rakett kan som kjent bære atomstridshoder. Artikkelen kan du lese her.

Arbeidet med å teste ballistiske raketter fortsetter altså Iran ufortrødent med også etter atomavtalen med G5+1. I tillegg får Iran også levert nye S-300 Raketter fra Russland.

President Rouhani oppfordret ellers nylig til størst mulig oppslutning om Quds dagen (Quds er som kjent Jerusalem). IRNA skriver: "The President reiterated that the huge public turnout in the global ceremonies to be held on the occasion will deliver a stronger message to the usurper regime of Israel that its aggressive massacre and occupation will end soon".

General Mohammad Ali Jafari i den iranske revolusjonsgarden sa den 12. oktober 2015 blant annet dette om Irans rolle i Syria: "Syria is the forefront of Islamic resistance against occupying forces of the Zionist regime". Jafari sa også at Irans støtte til det brutale syriske regimet vil fortsette.

Det iranske parlamentet la eller nylig unilateralt til en ekstra artikkel i atomavtalen med G5+1 som forutsetter at også Israel må gi fra seg eventuelle atomvåpen. Dette har fått lite oppmerksomhet fra verdenspressen.

Så sent som i dag sa den iranske generalen og sjefen for luftvåpenet Amir Ali Hajizadeh følgende som alle entusiaster med tanke på avtalen med Iran bør lese nøye. http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13940724000733

Til sist skal jeg gi deg en godbit fra den snille Hassan Rouhani selv. Les hva han sier her.

Kommentar #14

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg leser det, så tolker jeg deg slik at Netanyahu foran hele FNs hovedforsamling serverte ikke troverdige utsagn om sitater fra iranske ledere.

Det er en korrekt tolkning. Det er meningsløst å bare se til den ene siden i en konflikt og høre hva de gjengir om sin motstander hvis en ønsker et objektivt bilde. Det er vel neppe noen som hevder at Støre gir et godt og objektivt bilde av Høyres politikk?

Ellers synes jeg det du kommer med av sitater ikke er så ille, egentlig bare resirkulering av gammelt svada til internbruk i landet. Ingen konkrete trusler.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere