Shadi Alzaghari

12

Den nye Intifadagenerasjonen

Om vi ser på alle som er blitt skutt og drept av den israelske hæren de siste dagene, kommer det frem at de aller fleste er mellom 11 og 25 år, hvilket trolig ikke beror på tilfeldigheter.

Publisert: 11. okt 2015

Hvem er de drepte?

De drepte er i hovedsak barn og ungdom som ikke var født da den første intifadaen startet i 1987, og kun var småbarn da den andre intifadaen startet i 2000. Disse ungdommene kjemper mot den massive urettferdigheten de opplever. De har vært vitne til at Abu Ekhdera og El Dawabsheh-familien ble brent til døde av bosettere. De er ungdom som hver dag blir stoppet, ydmyket og banket opp ved checkpoints over hele Palestina. De er barn og ungdom som lever under fattigdomsgrensen fordi foreldrene blir fratatt arbeidsmuligheter og mobilitet som en følge av den israelske sikkerhetsmuren.

 

Hva vil de?

Dersom man opplever å ha begrensede muligheter for å oppnå god livskvalitet vil ikke kravene til bedring være høye. Det de palestinske ungdommene i første rekke ønsker er å kunne leve slik som ungdommer flest rundt om i verden gjør. De ønsker å gå på skole uten å bli banket opp. De håper å kunne møte venner og familie i andre palestinske byer uten å bli stoppet og sendt tilbake. De drømmer om å kunne gå til ro for kvelden uten å være bekymret for om de selv eller familiemedlemmer vil bli arrestert i løpet av natten. De vil være aktive på sosiale medier uten å være redde for at en status eller kommentar kan være nok til å få dem arrestert. De drømmer om bevegelsesfrihet og jobbmuligheter, for å kunne leve anstendige liv.

 

 

Hvordan skal kampen føres?

Palestinsk ungdom har vist seg å være kreative i metodevalg i kampen for rettferdig. De siste dagene har de vist en enorm mobiliseringsvilje i kampen for å bekjempe urett. De står opp mot okkupasjonsmakten og tvinger dem til å lytte til kravene om endringer. De manøvrerer kløktig i bruken av sosiale medier, trolig inspirert av suksessen hos ungdommer i andre land. Samtidig har de mistet troen på verdenspressen, de føler seg sviktet og oversett. Svaret blir da å opprette egne mediekanaler med direktesendte klipp, for å vise verden det som faktisk skjer, og ikke det som okkupantene ønsker å vise.

 

Israel/Palestinakonflikten kommer ikke til å bli løst uten at den israelske okkupasjonsmakten stanser sin overdrevne maktbruk. Drap på hundrevis av palestinske ungdommer reduserer ikke konfliktnivået, snarere tvert imot. Den israelske hæren burde tatt lærdom fra de siste to intifadaene og krigene mot Gaza - og ikke minst av det som har skjedd i Palestinas nærområder i den senere tid.

Kommentar #301

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

@ Johannessen: Du beskylder meg for fanatisme

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Eikaas (#278):

Han (dvs. djevelen) kjenner til Guds løfter til israelittene, og har alltid forsøkt å gjøre Guds ord til intet, - gjøre Gud til en løgner og en som ikke har makt til å holde sine løfter, - ved å tillintetgjøre folket. Han ser at Gud nå oppfyller sine løfter og vet at hans tid snart er omme. Og han raser!

Som vi alle selv kan se både i historien og i nåtiden.

Jeg ber deg derfor om å begrunne beskyldningen, og hvorfor det siterte er "fantisme uten refleksjoner".

Kommentar #302

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Ingen

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
På den andre siden kan ikke ateister påberope seg mer gyldighet over sine politiske argumenter enn alternativene. Jeg antar at dine politiske argumenter er etisk forankret i ditt livssyn. Da er det en realitet at ditt livssyn er ikke mindre et påstandsparadigme enn et hvilket som helst gudebasert livssyn. Dette er jo opplagt selvom det ikke er politisk korrekt.

har noko anna enn sitt eige vit å byggja på når ein skal vurdera verda.

Innbilte eifelbeinstårn tener ikkje til noko anna enn å øydeleggja diskusjonen.

Religiøse livssyn står like stødig/ustødig som ikkje-religiøse.

Men religiøse livssyn er ofte meir realistiske når det gjeld å sjå grensene for kva mennesket kan vita sikkert, og kva vi berre må tru. Dei er kort sagt medvitne om eiga tru - medan ateistar ofte endar opp i umedvite sjølvforsvar når du nærmar deg dei trusbaserte dogmene deira.

Kommentar #303

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Når stenene roper

Publisert over 6 år siden

Jeg tror muslimene kan i sannhet ha missforstått Mohammad like mye som jødene har missforstått Moses og de kristne missforstått Jesus.

Dommedag kommer ikke, ifølge Mohammad (Fred være med ham) før stenene roper: O Muslim, en jøde gjemmer seg bak meg - kom og drep ham!"

Og når morderen løper frem for å drepe jøden, så hopper jøden frem fra bakom stenen og setter kniven i halsen på morderen.

Sånn går det med den blodtørstige. Det han hadde forespeilet sin fiende, blir ham selv til del.

Mohammad. God bless!

Begynner å tro på Islam - fullstendig underkastelse til Gud, Han som ikke gjør forskjell på folk.

Mange palestinere vil falle i den fella de har satt opp for jødene, men en rest av palestinerne vil også bli reddet. Og da skal Gud ta det vederstyggelige blodofferet bort fra deres munn, og deres menneskeofringer skal opphøre. Gud skal rense dem som han vil rense resten av Juda. Og den rest av palestinerne som blir frelst skal være som fyrster i Juda.

Når Messias kommer.

(Påstandene i dette innlegget er basert på Bibelens ord)

Kommentar #304

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Jeg går ut fra

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Israel er kommet for å bli. Det er på tide at den nye generasjon ikke opplæres i vold, terror og faenskap, og at de heller lærer seg å bygge sin egen positive fremtid.

Jeg tar det for gitt at det er israelerne du her snakker om, palestinerne har jo som kjent ikke noe land og knapt nok noen fremtid så det kan vel ikke være de du sikter til i det siterte.

Kommentar #305

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hei

Vet ikke om du har fått det med deg, men det går bra med Ahmad Manasra.

Ble litt irritert når jeg så at israelske myndigheter har frigjort bilder som viser at det går bra med gutten, men ble samtidig glad for å høre at det går bra med ham. Og når A er sagt så godtar jeg B selv om jeg gjerne skulle ha sluppet å høre det i utgangspunktet.

Gutten han knivstakk vet jeg ikke noe om, men håper det går bra med ham. Syns det er tragisk å høre at 13 åringer handler på denne måten. De er knapt nok tørr bak øra.

Men nå går det altså bra med Ahmad Manasra, og midt opp i det hele, så greier jeg å glede meg over det, til tross for det som har skjedd. Mest for gutten sin skyld. Jeg bare tenker som så at han fikk høre at en 13 år gammel palestiner var blitt drept av Israel - og han gjorde gjengjeld. Forståelig nok isolert sett. Jeg sier som Jesus sa; "Tilgi dem, fordi dem vet ikke hva dem gjør.".

Den bønnen håper jeg dekker over flere av oss.

Kommentar #306

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Respektløs eksponering

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Ble litt irritert når jeg så at israelske myndigheter har frigjort bilder

Angående offentlig eksponering av bilder av Ahmad Mansara, som du reagerte på: 

Jeg kan nevne at Physicians for Human Rights sist fredag kom med skarp kritikk av den israelske regjering for publisering av bilder av 13-årige Ahmad i sykesengen på Hadessah Medical Centre. I sin kritikk påpeker de følgende:

* Bildet er tatt av en mindrerårig i varetekt, publisert uten foreldrenes tillatelse. Det er i strid med israelsk lov
* Bildet er tatt av en pasient under behandling på sykehus - i strid med medisinsk etikk, som forutsetter konfidensialitet og respekt for pasienten
* Spesielt foruroligende er at instruks om publisering av bildene kom direkte fra Helseminister Yaakov Litzman og ble sendt ut fra statsministerens kontor
* Mens detaljer om pasientens helsetilstand ble brettet ut for offentligheten, ble foreldrene forhindret fra å få besøke sin sønn på sykehuset. De fikk heller ikke informasjon om guttens tilstand 
* De publiserte bildene av Ahmed viser at han er lenket til sengen. Dette er i strid med israelsk lov, som forbyr slik behandling av mindreårige

I tillegg kan nevnes at foreldrenes hjem i Beit Hanina i Øst Jerusalem skal ha blitt stormet av sikkerhetsstyrker. Broren Ibrahim (17) skal ha blitt banket opp.

Vi kan dessuten forvente at hjemmet blir lagt i grus, som kollektiv straff av familien (selvfølgelig et klart brudd med internasjonal rett). Med erfaring fra tidligere praksis: Når huset først er revet, vil familien ikke få tillatelse til å gjenoppbygge det.

Da vil familien sannsynligvis ikke se annen utvei enn å flytte til Vestbredden, fordi det er dyrt og vanskelig å skaffe husvære i Øst Jerusalem. Og vips; så har israelske myndigheter lyktes med å "renske" enda noen palestinere ut av ulovlig annekterte Øst Jerusalem.     

Kommentar #307

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Og vips; så har israelske myndigheter lyktes med å "renske" enda noen palestinere ut av ulovlig annekterte Øst Jerusalem

Så da vant ikke Ahmad Manasra noen ting på å forsøke å drepe en jevnaldrende. Derimot går det fra galt til værre med hele hans familie. Det er vel det signalet israelske myndigheter vil sende til alle potensielle "frihetskjempere".

Siden israel stadig vekk gjør seg skyldig i brudd på internasjonal lov lurer jeg på om det er Israel eller lovene det er noe galt med. Kan det være at internasjonal lov er mangelfull på noen måte?

Uansett, man trenger ikke internasjonal lov for å forstå at det er feil å publisere bilder av en i sykeseng på denne måten.

Det viktigste er likevel at det går bra med ham, så får vi ønske dem en god fremtid på Vestbredden.

Jeg tipper offeret blir glad for å høre at han og hele hans familie måtte forlate byen.

Da kan han få sykle i fred.

Kommentar #308

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Då er vi i alle fall

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Uansett, man trenger ikke internasjonal lov for å forstå at det er feil å publisere bilder av en i sykeseng på denne måten.

samde om dette!

Det hadde hjelpt mykje om ein hadde rydda opp i slike detaljar - sjølv om ein er usamde elles!

Kommentar #309

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Det hadde hjelpt mykje om ein hadde rydda opp i slike detaljar - sjølv om ein er usamde elles!

Der er vi helt på bølgelengde.

Kommentar #310

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Og vips....

Publisert over 6 år siden

Og vips...,

så var det ikke lenger den knivstukne jødiske gutten som var offeret, men den knivstikkende palestinske.

Slik det ofte blir i den norske mediehverdagen når det gjelder denne konflikten: Den palestinske morderen, - eller wannabe-morderen, - blir offeret i fremstillingen når israelske jøder forsøker på å beskytte seg selv og sine liv.

En typisk overskrift er feks: Palestiner skutt og drept i Jerusalem, - og først etterpå kan vi lese/høre at han ble skutt mens han knivstakk en sivil israelsk jøde.

Kommentar #311

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ikke så rart..

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
En typisk overskrift er feks: Palestiner skutt og drept i Jerusalem

Siden 1. oktober er over 70 palestinere blitt drept..

Kommentar #312

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Hvorfor det?

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Siden 1. oktober er over 70 palestinere blitt drept..

Hvorfor det?

Kommentar #313

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Og vips...,

så var det ikke lenger den knivstukne jødiske gutten som var offeret, men den knivstikkende palestinske.

Beste jeg har hørt i dag. Måtte le. Det er jo sant.

Folkemengden krevde å få Jesus drept og Barabas løslatt.

ABB fremstår mer og mer som et offer bak murene.

Rart hvordan alt kan snus på hodet.

Kommentar #314

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Rart hvordan alt kan snus på hodet.

Så sant!

Kommentar #315

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Siden 1. oktober er over 70 palestinere blitt drept

Jeg kjenner ikke til kilden din Gullberg, eller om du overdriver med vilje. Men det riktige antallet er 41, iflg nyhetsbyrået AP.

http://www.nrk.no/verden/israel-odelegger-hus-pa-vestbredden-1.12611886

Kommentar #316

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

@ Gullberg

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ikke til kilden din Gullberg, eller om du overdriver med vilje. Men det riktige antallet er 41, iflg nyhetsbyrået AP.

Men spørsmålet som du fremdeles ikke har besvart, er: Hvorfor det?

Kommentar #317

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Hvorfor det?

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Siden 1. oktober er over 70 palestinere blitt drept..

Hvorfor det?

Kommentar #318

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Kvifor det?

Publisert over 6 år siden

Kvifor det?

I 1926 oppsøkte Sholom Schwartzbard leiaren av den ukrainske eksilregjeringa – Simon Petljura. Han drog fram ein pistol og drap han.

Mordaren var Schwartzbart, offeret Petljura.

Det førdet til at «Den internasjonale ligaen mot rasisme og antisemittisme» vart oppretta. Ikkje til støtte for drapsofferet. Men til støtte for mordaren.

I 1936 oppsøkte den kroatiske jøden David Frankfurter leiaren av det sveitsiske NSDAP – Wilhelm Gustloff. Gustloff hadde aldri vore skulda for vald av noko slag, men var aktiv i å spreida antijødisk propaganda i Sveits.

Frankfurter skaut Gustloff fem gongar i hovudet. I samband med rettssaka stilte ei mengd kulturpersonlegdomar opp for å forsvara drapsmannen, og sverta offeret.

Eg meiner både Frankfurter og Schwartzbard har fått gater oppkalt etter seg i Israel.

Så lenge den tilfeldige drapsmannen er jøde som drep ein ikkje-jøde er altså alt i orden?

Medan alt blir veldig umoralsk når rollene byttar.

Kvifor?

Kommentar #319

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden

(Som vanlig) et godt svar fra herr Brendberg, men jeg venter fortsatt på svaret fra herr Gullberg.

Kommentar #320

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
* Bildet er tatt av en mindrerårig i varetekt, publisert uten foreldrenes tillatelse. Det er i strid med israelsk lov
* Bildet er tatt av en pasient under behandling på sykehus - i strid med medisinsk etikk, som forutsetter konfidensialitet og respekt for pasienten
* Spesielt foruroligende er at instruks om publisering av bildene kom direkte fra Helseminister Yaakov Litzman og ble sendt ut fra statsministerens kontor
* Mens detaljer om pasientens helsetilstand ble brettet ut for offentligheten, ble foreldrene forhindret fra å få besøke sin sønn på sykehuset. De fikk heller ikke informasjon om guttens tilstand
* De publiserte bildene av Ahmed viser at han er lenket til sengen. Dette er i strid med israelsk lov, som forbyr slik behandling av mindreårige

I tillegg kan nevnes at foreldrenes hjem i Beit Hanina i Øst Jerusalem skal ha blitt stormet av sikkerhetsstyrker. Broren Ibrahim (17) skal ha blitt banket opp.

Vi kan dessuten forvente at hjemmet blir lagt i grus, som kollektiv straff av familien (selvfølgelig et klart brudd med internasjonal rett). Med erfaring fra tidligere praksis: Når huset først er revet, vil familien ikke få tillatelse til å gjenoppbygge det.

Jeg vil gjerne vite kildene du bruker, og når det gjelder lovene: lovtekstens navn og paragrafer.

Kommentar #321

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Så lenge den tilfeldige drapsmannen er jøde som drep ein ikkje-jøde er altså alt i orden?

Medan alt blir veldig umoralsk når rollene byttar.

Kvifor?

Litt saksopplysninger om de to personene som Brendberg henviser til:

Om Simon Petljura iflg Wikipedia: "Han ble senere myrdet av den jødiske anarkisten Sholom Schwartzbard, sannsynligvis som en hevn for de pogromene Petliura var ansvarlig for." Kommentar av meg: Jeg vet ikke hvor mange jøder som ble drept i disse progromene.

Om Wilhelm Gustloff skriver dansk Wikipedia: "Wilhelm Gustloff (30. januar 18954. februar 1936) var en tysk politiker og leder af NSDAPs udlandsafdeling i Schweiz.Gustloff var ansvarlig for distributionen af antisemitiske hetzskrifter, herunder de berygtede Zions Vises Protokoller. Den antisemitiske holdning kostede ham livet d. 4. februar 1936 , da en jødisk student David Frankfurter skød ham. Til stede under begravelsen var Adolf Hitler, Joseph Goebbels og mange medlemmer af Hitlerjugend."

Spørsmålet om hvorfor nettopp disse to ble utpekte mål, er vel dermed besvart.

Men dette var to hendelser fra hhv 1926 og 1936. Brendberg gav intet svar på hvorfor de 41 palestinerne ble drept.

Jeg spør derfor igjen: Hvorfor det?

Kommentar #322

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
(Som vanlig) et godt svar fra herr Brendberg,

Nei, Hallman. Det var ikke noe godt svar. :-)

Som du selv kan forstå av mitt svar til ham.

Langt mindre var det svar på det spørsmålet som ble stilt.

Mvh Sigurd

Kommentar #323

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Plask

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet om hvorfor nettopp disse to ble utpekte mål, er vel dermed besvart. Men dette var to hendelser fra hhv 1926 og 1936. Brendberg gav intet svar på hvorfor de 41 palestinerne ble drept.

Og der gjekk Eikaas på trynet.

Joda Eikaas – båe desse mordarane hadde motiv. Vi kan diskutera om desse motiva var meir og mindre gode. Sjølv synest eg det er i overkant å skyta folk fem gongar i hovudet avdi dei har gjeve ut ei berykta bok.

Men no er det slik at mordarar vanlegvis har motiv, og at dei sjølve meiner desse motiva er gode. Difor tek dei seg rett til å vera aktor, domar og eksekutør.

Om dei tinga du ramsar opp hadde vorte brukt som grunnlag for tiltale mot Petljura og Gustloff ville dette vore ei anna sak. Men det var ikkje tilfelle.

I staden vart dei myrda. Og mord er alltid forbode – uansett motiv.

Tvilar du på at ein del av dei palestinske mordarane har motiv? Kan slike motiv frikjenna ein drapsmann?

I mine augo: Nei.

Kvifor har så desse fleire titals palestinarane vorte drepne. Nokre av dei som følgje av legitimt sjølvforsvar. Andre som følgje av simpelt mord.

I ein rettsstat ville domsstolen sortert, og sytt for at dei som skaut i sjølvforsvar vart frikjent. Medan dei som utnytta situasjonen til simpelt mord ville vorte dømt.

Det vil ikkje skje i Israel.

Kommentar #324

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Fordi de vil ikke ha mer okkupasjon

Kommentar #325

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Hei

Vet ikke om du har fått det med deg, men det går bra med Ahmad Manasra.

Ble litt irritert når jeg så at israelske myndigheter har frigjort bilder som viser at det går bra med gutten, men ble samtidig glad for å høre at det går bra med ham. Og når A er sagt så godtar jeg B selv om jeg gjerne skulle ha sluppet å høre det i utgangspunktet.

Gutten han knivstakk vet jeg ikke noe om, men håper det går bra med ham. Syns det er tragisk å høre at 13 åringer handler på denne måten. De er knapt nok tørr bak øra.

Men nå går det altså bra med Ahmad Manasra, og midt opp i det hele, så greier jeg å glede meg over det, til tross for det som har skjedd. Mest for gutten sin skyld. Jeg bare tenker som så at han fikk høre at en 13 år gammel palestiner var blitt drept av Israel - og han gjorde gjengjeld. Forståelig nok isolert sett. Jeg sier som Jesus sa; "Tilgi dem, fordi dem vet ikke hva dem gjør.".

Den bønnen håper jeg dekker over flere av oss

Han ble flyttet fra sykehuset til fengslet i dag

Kommentar #326

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Og der gjekk Eikaas på trynet.

Joda Eikaas – båe desse mordarane hadde motiv. Vi kan diskutera om desse motiva var meir og mindre gode. Sjølv synest eg det er i overkant å skyta folk fem gongar i hovudet avdi dei har gjeve ut ei berykta bok.

Men no er det slik at mordarar vanlegvis har motiv, og at dei sjølve meiner desse motiva er gode. Difor tek dei seg rett til å vera aktor, domar og eksekutør.

Om dei tinga du ramsar opp hadde vorte brukt som grunnlag for tiltale mot Petljura og Gustloff ville dette vore ei anna sak. Men det var ikkje tilfelle.

I staden vart dei myrda. Og mord er alltid forbode – uansett motiv.

Tvilar du på at ein del av dei palestinske mordarane har motiv? Kan slike motiv frikjenna ein drapsmann?

I mine augo: Nei.

For meg er det helt ufattelig at du i det hele tatt har mage til å sammenligne to ledende jødehatere og jødeforfølgere med vanlige sivile jøder som står og venter på en bussholdeplass, for så å bli kjørt ned og angrepet med kjøttøks. En si den jødiske gutten! 

Hvorav i alle fall den ene av jødehaterne var ansvarlig for et antall drap på jøder ene og alene fordi de var jøder, og den andre,-  lederen for det sveitsiske nazistpartiet, - i beste fall aldri kom lenger enn til å forfølge dem.

Og dette sagt, så mener jeg at motivene til de to jødiske attentatsmennene var bedre begrunnet enn motivene til de palestinske. De jødiske fant seg selv og sin slekt og venner direkte truet på livet av Petljura og Gustloff. Det samme kan ikke sies om palestinernes ofre.

Men jeg har dårlig tid: Må stikke. Kommer tilbake

Kommentar #327

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Eg samanliknar ikkje ofra

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
For meg er det helt ufattelig at du i det hele tatt har mage til å sammenligne to ledende jødehatere og jødeforfølgere med vanlige sivile jøder som står og venter på en bussholdeplass, for så å bli kjørt ned og angrepet med kjøttøks.

eg samanliknar mordarane.

På tjue og trettitalet kunne ein vilt framan jøde lett koma seg innpå ambassadørar, leiarar av eksilregjeringar og liknande. Det var ei uskuldig tid.

Ingen palestinar vil nokon gong koma i nærleiken av dei som er ansvarlege for dei overgrepa som foregår på Vestbreidda.

Kommentar #328

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Manglende rettssikkerhet

Publisert over 6 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil gjerne vite kildene du bruker, og når det gjelder lovene: lovtekstens navn og paragrafer.

Min kilde er nyhetsartikkel i Haaretz, som refererer til uttalelsen fra Physicians for Human Rights. Du finner artikkelen her: http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.680696  

Den oppgir ikke spesifikke lovtekster og paragrafer, annet enn "in violation of juvenile and privacy laws". Men det er ingen grunn til å betvile opplysningene fra PHR, ettersom ethvert sivilisert land har lover som sikrer barn den type rettsbeskyttelse det her er snakk om. Det ville vært oppsiktsvekkende om Israel ikke hadde det, når vi vet at Israel f.eks. ratifiserte konvensjonen om barns rettigheter i 1991.

Men det israelske lovverket og internasjonale konvensjoner til barns beskyttelse, håndheves ikke av myndighetene uavhengig av mindreårige barns etniske/religiøse opphav. Det ser vi dessverre som et mønster, der palestinske barn i Øst Jerusalem og på den okkuperte Vestbredden gis et - mildest talt - meget svakt rettsvern av israelske myndigheter.

Flere israelske og internasjonale organisasjoner - deriblant UNICEF - har f.eks. påpekt systematisk og institusjonalisert mishandling av mindreårige palestinske arrestanter, fra de blir anholdt og gjennom hele prosessen til evt fengsling. 

Hvis spørsmålet ditt også retter seg mot den sannsynlige kollektive avstraffelse av familien, er det flere artikler f.eks. i FNs menneskerettighetserklæring som kan være relevante for å beskytte individer mot den type rettsovergrep: Artikkel 6, kanskje den mest opplagte: Den sier at ethvert menneske har overalt alt krav på å bli anerkjent som retts-subjekt.  

4. Geneve-konvensjon, artikkel 33 er også verdt å nevne her. Den sikrer okkupert befolkning mot kollektiv avstraffelse: - Ingen beskyttet person kan straffes for en forseelse som han ikke selv har begått. Kollektiv straff og enhver form for trusler eller terror er forbudt. Plyndring er forbudt. Represalier overfor beskyttede personer og deres eiendom er forbudt.   

Brudd på denne artikkelen regnes som krigsforbrytelse. Som okkupasjonsmakt har Israel likevel jevnlig benyttet seg av ulike former for kollektiv straff i okkupasjonens snart 50-årige historie - dessverre uten reaksjoner fra det internasjonale samfunn. 


Kommentar #329

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Under sterk tvil

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ikke til kilden din Gullberg, eller om du overdriver med vilje. Men det riktige antallet er 41, iflg nyhetsbyrået AP.

Ja, jeg hørte også på NRK Alltid Nyheter kl. 12:30 at de opererer med tallet 41.

Jeg er i sterkt tvil om jeg bør fortelle om min kilde så lenge som du anser det som en mulighet at jeg overdriver med vilje. Men her kommer den, og det blir nok også siste gang jeg besvarer et spørsmål fra en på et slikt debattnivå som deg:

http://www.alhaq.org/documentation/field-updates-2015/970-al-haq-special-focus-unlawful-killings-of-palestinians-by-israeli-occupying-forces-since-september-2015

Kommentar #330

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

When in doubt..

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
(Som vanlig) et godt svar fra herr Brendberg, men jeg venter fortsatt på svaret fra herr Gullberg.

Dette har jeg da besvart en zillion ganger i løpet av tiden på VD.

Det er

Okkupasjonen!
Kommentar #331

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hamas' målsetning

Publisert over 6 år siden

Bare et lite innsmett: Må vi ikke midt oppi dette huske på hva Hamas egentlig har som mål? De har ikke som mål å få Israel til å oppgi okkupasjonen, de har som mål å utslette staten Israel, og etablere en islams stat for muslimer, etter forbilde av f eks Iran!

Dette bakteppet bør man ha når man vurdererer konflikten, etter min mening.

Hadde Hamas hatt som mål å bli kvitt okkupasjonen og jobbet aktivt for dette med fredelige midler, så ville det ikke forundre meg om de hadde hatt en egen stat for mange år siden.

Men det er jo ikke det de ønsker. De ønsker en form for islamsk revolusjon, og vi vet alle hva det innebærer. Etablering av religiøst prestetyre, sharialover, sterke begrensninger av personlig frihet, religiøst tyranni, steining, avhogging av hender som straff osv.

Jeg brukte en del av dagen til å studere nettsider som omtaler Hamas' charter, og det kan ikke være mye tvil om hva som er deres mål.

Rent bortsett fra det, er jeg personlig motstander av all vold og tilhenger av øyeblikkelige fredsforhandlinger.

Men de som stadig påstår at Hamas bare vil ha en slutt på okkupasjonen har etter min mening et troverdighetsproblem.

Og faktisk er det flere og flere palestinere som heller ville foretrekke å bli en del av Israel. Og jeg må innrømme at jeg ser et mye større potensiale i Israel til å kunne utvikle seg til en stat for hele området med demokratiske rettigheter for alle.

Om Hamas får gjennomført sinn mål: Utselette Israel og opprette en religiøs, islamsk stat, er jeg redd vi kan skyte en hvit pil etter demokratiske rettigheter langt ut i fremtiden.

Situasjonen i dag minner meg litt om situasjonen i Iran da hele den vestlige verden og den vestlige verden hilste den grusomme religiøse lederen i Iran tilbake som en frigjøringshelt. Og så etablerte han et av verdens verste islamske terrorregimer noensinne: Ayatolla Khomeini. Større tragedie for Iran eller for verden kan man vel ikke tenke seg. Og hans stat er tydeligvis et forbilde for Hamas.

Noe å trakte etter?

Men altså: jeg støtter ingen vold fra noen av partene. Og Israel kunne velge å reagere med mindre hardhet enn de gjør.

Mvh Sverre

Kommentar #332

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
eg samanliknar mordarane.

På tjue og trettitalet kunne ein vilt framan jøde lett koma seg innpå ambassadørar, leiarar av eksilregjeringar og liknande. Det var ei uskuldig tid.

Ingen palestinar vil nokon gong koma i nærleiken av dei som er ansvarlege for dei overgrepa som foregår på Vestbreidda.

Sammenligningen er som tidligere påpekt ikke relevant.

Ofrene og motivene til morderne er jo slett ikke likegyldige. De to jødiske attentatmennene hadde som sagt god grunn til å frykte at livene deres og deres nærmestes var truet av Petliura og Gustloff.

Det samme gjelder overhode ikke for de palestinske morderne og deres ofre.

Mens de to jødiske hadde var målrettede i sitt valg av "ofre" ut fra hva disse hadde gjort personlig og hadde til hensikt å gjøre i fremtiden, så velger palestinerne ut helt tilfeldige og uskyldige sivile. Eneste kriteriet er at offeret må være jøde.

Så virker det som du unnskylder at palestinerne dreper uskyldige sivile, siden de ikke lenger kan "koma seg innpå ambassadørar, leiarar av eksilregjeringar og liknande"?

Kommentar #333

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Fordi de vil ikke ha mer okkupasjon

Gullbergs påstand var det det siden 1. okt var blitt drept over 70 palestinere. Nå viste det seg at han var noe "unøyaktig", og at det riktige antallet ligger på 41-42.

Mitt spørsmål var da hvorfor de var blitt drept?

Så er ditt svar at det var fordi "de ikke vil ha mer okkupasjon".

Mener du da at israelerne dreper tilfeldige palestinere bare fordi de er mot det som du kaller "okkupasjon"? At de er blitt drept uten annen bakgrunn enn at de var mot "okkupasjonen"?

Kommentar #334

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Dårlig utgangspunkt

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Bare et lite innsmett: Må vi ikke midt oppi dette huske på hva Hamas egentlig har som mål? De har ikke som mål å få Israel til å oppgi okkupasjonen, de har som mål å utslette staten Israel, og etablere en islams stat for muslimer, etter forbilde av f eks Iran!

Dette bakteppet bør man ha når man vurdererer konflikten, etter min mening.

Les PLOs charter, og du vil se at PLO har lignende målsetting. Men dette hindret ikke Israel og PLO å sitte i langvarige hemmelige forhandlinger som vi vet endte opp i Oslo-avtalen i 1993. PLO-charteret er så langt uendret, men PLO har forpliktet seg til å "stryke det som ikke passer" den dagen en endelig forhandlingsløsning blir undertegnet. (Noe den forøvrig ikke ser ut til å bli).

På samme måte er heller ikke Hamas-charteret som bl.a. omfatter tilintetgjørelse av Israel noe til hinder for at det i dag foregår hemmelige forhandlinger mellom Israel og Hamas. Hamas vil - selvsagt - endre sitt charter den dagen en avtale med Israel blir undertegnet. Noe Hamas forøvrig også har offisielt sagt til media.

Kommentar #335

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg hørte også på NRK Alltid Nyheter kl. 12:30 at de opererer med tallet 41.

Jeg er i sterkt tvil om jeg bør fortelle om min kilde så lenge som du anser det som en mulighet at jeg overdriver med vilje. Men her kommer den, og det blir nok også siste gang jeg besvarer et spørsmål fra en på et slikt debattnivå som deg:

http://www.alhaq.org/documentation/field-updates-2015/970-al-haq-special- focus-unlawful-killings-of-palestinians-by-israeli-occupying-forces-since-september-2 015

Din påstand, uten å oppgi noen kilde, var at: "Siden 1. oktober er over 70 palestinere blitt drept". (#312)

Nå kom du med en kildehenvisning, og jeg siterer fra den:

"Since the beginning of 2015, 72 Palestinians have been killed by both Israeli forces and settlers. Since the beginning of October alone, Israel has killed 42 Palestinians".

Kommentar #336

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Petljura

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Ofrene og motivene til morderne er jo slett ikke likegyldige. De to jødiske attentatmennene hadde som sagt god grunn til å frykte at livene deres og deres nærmestes var truet av Petliura og Gustloff.

Det samme gjelder overhode ikke for de palestinske morderne og deres ofre.

utgjorde slett ikkje noko trugsmål mot jødar frå sin posisjon i eksil i Frankrike. På det tidspunktet mordet skjedde hadde bolsjevikane eit valdsmonopol i Petljuras heimland - Ukraina. Dette valdsmonopolet kom særleg til uttrykk gjennom NKVD - ei hemmeleg politistyrke som i viktige delar av Ukraina var svært dominert av jødar (åtte av ti i Kiev osb.).

Dette valdsmonopolet var eit trugsmål mot ukrainarar (det var NKVD og eit ukrainsk kommunistparti som også hadde sterk, jødisk representasjon) som ti år etter organiserte det som vart ein massesvolt med millionar av daude.

Men likevel er drapet på den landflyktige politikaren Petljura "greitt". Avdi det finst ein dobbel målestokk: Om mordaren er jøde, og offeret er ikkjejøde, så skal ein heia på mordaren.

Når mordaren er ikkje-jøde, og offeret er jøde - då er det eit utilgjeveleg brotsverk.

Jødane i Sveits vart ikkje utrydda i Holocaust. Det var ikkje populært i Sveits at ein jødisk utlending myrda ein lokal partileiar - tvert om vart dette drapet brukt i nazistisk propaganda.

Med dette drapet sette attantatmannen tryggleiken til sveitsiske jødar på spel. Og drapet kan for den del ha vore medverkande til at eit par titusen jødiske flyktningar vart avvist på grensa - med undergangen som følgje.

Likevel er Eikaas full av forståing for drapsmannen.

Er det ikkje på tide å slå fast: Eit mord er eit mord er eit mord?

Eller har jødar ein eller annan særrett til å utnemna seg til aktor, domar og bøddel i same person?

Kommentar #337

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Dette har jeg da besvart en zillion ganger i løpet av tiden på VD.

Det er

Okkupasjonen!

Din påstand var det det siden 1. okt var blitt drept over 70 palestinere. (Nå viste det seg at du var noe "unøyaktig", og at det riktige antallet ligger på 41-42.)

Mitt spørsmål var da hvorfor de var blitt drept?

Så er ditt svar at "det er okkupasjonen!".

Mener du da at israelerne dreper tilfeldige palestinere bare fordi de er mot det som du kaller "okkupasjon"? At de er blitt drept uten annen bakgrunn enn at de var mot "okkupasjonen"?

Kommentar #338

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvordan vet du at de SELVFØLGELIG vil endre charteret?

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Les PLOs charter, og du vil se at PLO har lignende målsetting. Men dette hindret ikke Israel og PLO å sitte i langvarige hemmelige forhandlinger som vi vet endte opp i Oslo-avtalen i 1993. PLO-charteret er så langt uendret, men PLO har forpliktet seg til å "stryke det som ikke passer" den dagen en endelig forhandlingsløsning blir undertegnet. (Noe den forøvrig ikke ser ut til å bli).

På samme måte er heller ikke Hamas-charteret som bl.a. omfatter tilintetgjørelse av Israel noe til hinder for at det i dag foregår hemmelige forhandlinger mellom Israel og Hamas. Hamas vil - selvsagt - endre sitt charter den dagen en avtale med Israel blir undertegnet. Noe Hamas forøvrig også har offisielt sagt til media.

Og milliondollarspørsmålet: Hvorfor kan de ikke endre charteret øyeblikkelig, og samtidig slutte å skyte raketter inn i Israel?

Jeg fatter ikke hvorfor Hamas holder på med dette? Det skader jo kun dem selv! Og vanskeliggjør klimaet!

Men det jeg er mest interessert i er hvordan du kan vite med så stor sikkerhet at Hamas SELVFØLGELIG vil endre charteret den dagen en avtale er undertegnet. Charteret er fullt av sterkt antisemittisk tankegods, blant annet om at Israel er med på en verdensomspennende konspirasjon for å overta verdensherredømme, medlemmer av Hamas er forpliktet til å utrydde jøder overalt der det er mulig osv.

Mvh Sverre

Kommentar #339

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Hamas vil - selvsagt - endre sitt charter den dagen en avtale med Israel blir undertegnet.

Slik PLO gjorde i forbindelse med Oslo-avtalen?

Kommentar #340

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
utgjorde slett ikkje noko trugsmål mot jødar frå sin posisjon i eksil i Frankrike. På det tidspunktet mordet skjedde hadde bolsjevikane eit valdsmonopol i Petljuras heimland - Ukraina.

Jeg henviste til at Petljura var ansvarlig for et antall progromer, og dermed etter alt og dømme var ansvarlig for at et antall jøder var drept. Kanskje også noen av attentatmannens nærmeste, for hva jeg vet.

Ellers har jeg ikke forsvart noen av mordene. Begge burde avgjort heller blitt stilt for retten. Var det i så fall en reell mulighet?

Derimot har jeg påvist at din sammenligning er irrelevant. Ja fullstendig horribel!

Men jeg må pause igjen. Kommer tilbake.

Kommentar #341

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Din påstand var det det siden 1. okt var blitt drept over 70 palestinere. (Nå viste det seg at du var noe "unøyaktig", og at det riktige antallet ligger på 41-42.)

Mitt spørsmål var da hvorfor de var blitt drept?

Så er ditt svar at "det er okkupasjonen!".

Okkupasjonen

rettferdiggjør dermed overdrivelser

skulle man tro.

Kommentar #342

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Då er vi samde om

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Ellers har jeg ikke forsvart noen av mordene. Begge burde avgjort heller blitt stilt for retten. Var det i så fall en reell mulighet?

at ingen - heller ikkje jødar - på privat grunnlag kan oppnemna seg til aktor, domar, jury og bøddel i ein og same person, og ta livet av andre menneske berre på grunn av jødane si tragiske historie.

Det er eit stort framsteg.

Eg går ut frå at vi også er samde om prinsippet om at jødiske mordarar bør dømast til ei normal straff etter mord?

(av dei to mordarane eg nemnde, vart den eine frikjent avdi han var jøde. Den andre fekk dom og straff i Sveits - trass i den internasjonale kampanjen).

Om Petljura og Gustloff kunne vorte stilt for retten? Naturlegvis - både Frankrike og Sveits var rettsstatar på dette tidspunktet. Gustloff vart vel tiltalt for å gje ut "Sions vise" - men Sveits hadde ikkje dødsstraff for å gje ut bøker på det tidspunktet.

Det sytte David Frankfurter for å gjera noko med - heilt på eiga hand.

Kommentar #343

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Enkelt

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Men det jeg er mest interessert i er hvordan du kan vite med så stor sikkerhet at Hamas SELVFØLGELIG vil endre charteret den dagen en avtale er undertegnet.

Svaret på dette spørsmålet er enkelt. Israel vil selvsagt (og selvsagt er jo dette) aldri undertegne en avtale med Hamas uten at det samtidig blir fjernet slike artikler i Hamas-charteret. Det skulle nesten bare mangle..

Kommentar #344

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
rettferdiggjør dermed overdrivelser

skulle man tro.

Neida, jeg blingset mellom januar og oktober. Men det gjør meg ikke til en lystløgner slik Eikaas antyder, og i mangel på gode argumenter så tvinges man også til å koke suppe på spiker.

Kommentar #345

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Gullbergs påstand var det det siden 1. okt var blitt drept over 70 palestinere. Nå viste det seg at han var noe "unøyaktig", og at det riktige antallet ligger på 41-42.

Mitt spørsmål var da hvorfor de var blitt drept?

Så er ditt svar at det var fordi "de ikke vil ha mer okkupasjon".

Mener du da at israelerne dreper tilfeldige palestinere bare fordi de er mot det som du kaller "okkupasjon"? At de er blitt drept uten annen bakgrunn enn at de var mot "okkupasjonen"?

Ja det stemmer, nøyaktig antallet er 45 med de som dessverre døde også i dag.

I følge til tallene på palestinere som mistet ivet i de siste Gaza krigene var det opp til 90% sivile..dette sier til og med de israelere.

Når det gjelder alt som ha skjedde siden 01.okt så var også mist parten små barn og unge gutter som ha kastet stein på soldatene.

Leser du artikklen min så vet du hvorfor de kasterstein. Men vet du hvorfor blir de skutt og drept uten at de truer livet til noe soldater?

Kommentar #346

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Neida, jeg blingset mellom januar og oktober. Men det gjør meg ikke til en lystløgner slik Eikaas antyder, og i mangel på gode argumenter så tvinges man også til å koke suppe på spiker.

Men, fortsatt så gjenstår jo spørsmålet hvordan du fikk 41 til å bli 70.

Var det suppe på en spiker også?

Kommentar #347

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
I følge til tallene på palestinere som mistet ivet i de siste Gaza krigene var det opp til 90% sivile..dette sier til og med de israelere.

Når det gjelder alt som ha skjedde siden 01.okt så var også mist parten små barn og unge gutter som ha kastet stein på soldatene.

Leser du artikklen min så vet du hvorfor de kasterstein. Men vet du hvorfor blir de skutt og drept uten at de truer livet til noe soldater?

Hvordan kan du sitte å si dette og regne med at Gud i himmelen skal gå god for det du sier? Har han ikke øyne å se med? Er Gud blind? Er det ditt budskap? Stakkars mann. Du må gjerne ljuge mennesker opp i ansiktet, men Gud ser, og det funker ikke på han. Sorry mclorry.

Kommentar #348

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Men, fortsatt så gjenstår jo spørsmålet hvordan du fikk 41 til å bli 70.

Var det suppe på en spiker også?

Da får du få det inn med teeskjeer:

Jeg skrev at det var 72 drepte palestinere siden 1. oktober. Det skulle vært 1. januar.

Kommentar #349

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
at ingen - heller ikkje jødar - på privat grunnlag kan oppnemna seg til aktor, domar, jury og bøddel i ein og same person, og ta livet av andre menneske berre på grunn av jødane si tragiske historie.

Det er eit stort framsteg.

Eg går ut frå at vi også er samde om prinsippet om at jødiske mordarar bør dømast til ei normal straff etter mord?

(av dei to mordarane eg nemnde, vart den eine frikjent avdi han var jøde.

Det finnes visst ingen grenser for hva og hvor mye, - og hvor frekt, - du er villig til å fordreie sannheten.

Sholom Schwartzbard  ble ikke frikjent fordi han var jøde, men fordi Petljura var den som gav ordrene til de progromene som medførte at 14, - fjorten, - av Schwartzbards slektninger var blitt drept i Ukraina. (https://en.wikipedia.org/wiki/Sholom_Schwartzbard)

Når du på denne bakgrunn likestiller mordene på Petljura og den nazistiske lederen Gustloff med mordene på tilfeldige, uskyldige, sivile, jødiske menn og kvinner, og forsøksvist også barn, så er det bare så sjokkerende at jeg greier ikke å sette ord på det.

Men inntrykket du gir er avgjort at du må bære på et intenst hat mot jøder?

Kommentar #350

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Svaret på dette spørsmålet er enkelt. Israel vil selvsagt (og selvsagt er jo dette) aldri undertegne en avtale med Hamas uten at det samtidig blir fjernet slike artikler i Hamas-charteret. Det skulle nesten bare mangle..

Jada, dette vet vi jo av erfaring. Man kan stole på PLO. Og sikkert da også Hamas.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere