Shadi Alzaghari

12

Den nye Intifadagenerasjonen

Om vi ser på alle som er blitt skutt og drept av den israelske hæren de siste dagene, kommer det frem at de aller fleste er mellom 11 og 25 år, hvilket trolig ikke beror på tilfeldigheter.

Publisert: 11. okt 2015

Hvem er de drepte?

De drepte er i hovedsak barn og ungdom som ikke var født da den første intifadaen startet i 1987, og kun var småbarn da den andre intifadaen startet i 2000. Disse ungdommene kjemper mot den massive urettferdigheten de opplever. De har vært vitne til at Abu Ekhdera og El Dawabsheh-familien ble brent til døde av bosettere. De er ungdom som hver dag blir stoppet, ydmyket og banket opp ved checkpoints over hele Palestina. De er barn og ungdom som lever under fattigdomsgrensen fordi foreldrene blir fratatt arbeidsmuligheter og mobilitet som en følge av den israelske sikkerhetsmuren.

 

Hva vil de?

Dersom man opplever å ha begrensede muligheter for å oppnå god livskvalitet vil ikke kravene til bedring være høye. Det de palestinske ungdommene i første rekke ønsker er å kunne leve slik som ungdommer flest rundt om i verden gjør. De ønsker å gå på skole uten å bli banket opp. De håper å kunne møte venner og familie i andre palestinske byer uten å bli stoppet og sendt tilbake. De drømmer om å kunne gå til ro for kvelden uten å være bekymret for om de selv eller familiemedlemmer vil bli arrestert i løpet av natten. De vil være aktive på sosiale medier uten å være redde for at en status eller kommentar kan være nok til å få dem arrestert. De drømmer om bevegelsesfrihet og jobbmuligheter, for å kunne leve anstendige liv.

 

 

Hvordan skal kampen føres?

Palestinsk ungdom har vist seg å være kreative i metodevalg i kampen for rettferdig. De siste dagene har de vist en enorm mobiliseringsvilje i kampen for å bekjempe urett. De står opp mot okkupasjonsmakten og tvinger dem til å lytte til kravene om endringer. De manøvrerer kløktig i bruken av sosiale medier, trolig inspirert av suksessen hos ungdommer i andre land. Samtidig har de mistet troen på verdenspressen, de føler seg sviktet og oversett. Svaret blir da å opprette egne mediekanaler med direktesendte klipp, for å vise verden det som faktisk skjer, og ikke det som okkupantene ønsker å vise.

 

Israel/Palestinakonflikten kommer ikke til å bli løst uten at den israelske okkupasjonsmakten stanser sin overdrevne maktbruk. Drap på hundrevis av palestinske ungdommer reduserer ikke konfliktnivået, snarere tvert imot. Den israelske hæren burde tatt lærdom fra de siste to intifadaene og krigene mot Gaza - og ikke minst av det som har skjedd i Palestinas nærområder i den senere tid.

Kommentar #51

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Før Israel ble etablert i 1948, så var det jødene som var "palestinere".

Publisert over 6 år siden

I 1939 eksisterte det et palestinsk flagg - hvordan tror du det så ut?
Svaret finner du på linken - merk deg og det tyske flagget - dette er før krigsutbruddet.

http://www.factualisrael.com/1939-palestinian-flag-look-like-surprised/ 

Forløperen til avisen Jerusalem Post - Palestine Post - ble etablert i 1932 av Geshon Agronsky. "During its time as The Palestine Post, the publication supported the struggle for a Jewish homeland in Palestine and openly opposed British policy restricting Jewish immigration during the Mandate period. According to one commentator, "Zionist institutions considered the newspaper one of the most effective means of exerting influence on the British authorities".

I 1948 ble Palestine Post utsatt for et terrorangrep forberedt av den nazi-trenede Fawzi el-Kutub - kjent som "ingeniøren".

I 1950 endret avisen navnet til Jerusalem Post.

Fra 1920 til 1948 eksisterte den palestinske området etter internasjonal lov

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp

og var jødisk i alle dets hovedområder. Fram til 1960-årene var navnet "Palestina" en benevnelse som ga jødisk gjenklang hos folk verden over. Det 4000 år gamle jødiske hjemland - Israel - "det hellige land" og "Palestina" var alle sånn sett å betrakte som synonymer.

Så her har igjen narrativen bli tilpasset plan B i det arabiske prosjekt om å vinne tilbake det som ble etablert i 1948. Før 1967/1973 hadde de arabiske naboland til hensikt å fjerne staten Israel og kaste jødene på sjøen. De hadde ikke til hensikt å etablere noen "Palestinsk" stat. De ønsket å gjenvinne landområdet og fordele det på sine eksisterende land.

Plan B ble en eventyrfortelling som Alzaghari er talsmann for.

I 1948 ble ca. 150.000 arabere igjen i Israel. Nå bor det nærmere 2 mill. arabere i Israel og de klager ikke. Det eneste de kan være engstelig for er at araberene utenfor eller noen gærninger innenfor roter til deres fredlige sameksistens med den jødiske befolkning.

Det som skjedde var at britene rotet det hele til - lovet seg bort til begge parter.

Kommentar #52

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Falastin

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Forløperen til avisen Jerusalem Post - Palestine Post - ble etablert i 1932 av Geshon Agronsky.

.... og avisen Falastin - som betyr Palestina på arabisk - ble etablert i 1911 i Jaffa, om det interesserer.

Kommentar #53

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Det palestinske folket

Publisert over 6 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Det er nevnt tidligere og det må fortsettes å nevnes: Det palestinske folkets absolutt største fiender er i dag de militante islamske revolusjonære gruppene som f.eks. Hamas, Hizbollah, Al Qaida, staten Iran, osv. Disse har en langt mer utvidet agenda for området og ser på Israel som den største hindringen i denne prosessen.

Jeg har nevnte det før, og sier det her igjen: Det finnes ekstremister som fisker i rørt vann her. Også blant fiendene av israel. De benytter et narrativ som skaper sympati for kampen mot Israel, men har ikke palestinernes fremtid som primær-mål. Det palestinske folkets tragiske og skrekkelige skjebne er her faktisk intet annet enn et instrument i hendene til disse kreftene i deres kamp for den islamske revolusjonen i nærområdene. Palestinerrnes skjebne blir her det mediale narrativ som kjøres frem i vestlige medier for å fremme sin agenda og mobilisere antipati mot- og ensidig kritikk av Israel; som faktisk anses som flaskekorken og dermed hovedfienden av den islamske revolusjonen.

sine fiendar er mange, og Nyhagen har sjølvsagt rett i at mange brukar den palestinske saka som fotball. Oppramsinga han kjem med er elles ei blanding av skitt og kanel. Hizbollah har td. halde seg strengt til konseptet "libanesisk suverenitet" etter at rørsla vaks av seg barnesjukdomane - og har utvikla ein godt fungerande allianse med sekulære maronittar i den frie, patriotiske rørsla. Hizbollah gjer i praksis det som Stoltenberg & co berre pratar om: Dei slåss mot IS og al-Qaida i den syriske borgarkrigen. Dei driv og hjelp og skulering til kristne sjølvforsvarsmilitsar i denne borgarkrigen.

Hizbollah kasta den israelske hæren ut av sør-Libanon i ein langtrekt geriljakrig som israelarane tapte. Israels forsøk på å diktera vilkår gjennom invasjon i 2006 førte til ein av dei mest opplagte militære fiaskoane den israelske hæren har opplevd.

Ei slik patriotisk, libanesisk rørsle ramsar Nyhagen opp saman med nazi-islamistane i al-Qaida. Det trur eg seier det meste om kor mykje omsorgen hans for palestinarane er verdt.

Og ja - fram til no har staten Israel vore den største hindringa mot etablering av ein palestinsk stat på Vestbreidda og Gaza. Slik er det ikkje lenger - ideen om ein palestinsk stat er stein daud. Dermed må Israel styra nokre millionar palestinarar utan borgarrettar, omlag slik jødar i si tid var rettslause i det russiske imperiet. Og dei har berre eitt middel til å halde desse rettslause millionane nede: Maktbruk og atter maktbruk.

Kva er det ein så brukar seia i slike tilfelle? "Lukke til"?

Kommentar #54

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Javel?

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
I 1948 ble ca. 150.000 arabere igjen i Israel. Nå bor det nærmere 2 mill. arabere i Israel og de klager ikke. Det eneste de kan være engstelig for er at araberene utenfor eller noen gærninger innenfor roter til deres fredlige sameksistens med den jødiske befolkning.

Skaff deg litt kunnskap om korleis palestinarane i Israel opplever sionistregimet før du byrjar uttala deg på deira vegne:

http://www.amazon.com/The-Other-Side-Israel-Journey/dp/0385514565

http://www.amazon.com/Doctor-Galilee-Struggle-Palestinian-Israel/dp/0745327869

Kommentar #55

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Okkupasjonen

Publisert over 6 år siden

 Israel ha mistet t stort mulighet for å kunne ha rettferdig fredsavtale..Jeg er redd at vi får Ikke så bra muligheter igjen

Kommentar #56

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Israel tapte ikke...

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Israels forsøk på å diktera vilkår gjennom invasjon i 2006 førte til ein av dei mest opplagte militære fiaskoane den israelske hæren har opplevd.


Nei da, sludder og vås. Israel tapte ikke denne krigen. Det Israel gjord var å opptre sivilisert og med tilbakeholdenhet. Hadde Israel benyttet sine mulighet og militære krefter hadde de gjort som i landene rundt, dvs. gjort rent bord. Man hadde bedrevet massedrap etter modell av Svart September f.eks. Eller man hadde gjort som Assad nå i Syria eller som Assads motstandere, dvs. bombet byer og bydeler sønder og sammen med tusener av drepte. Eller de kunne gjort som IS, dvs. henrettet sivilie og vist det på youtube etc. for å sette skrekk i folk flest worldwide.  Israel gjør altså ikke dette av hensyn til sivile, borger-rettigheter og sivil sikkerhet. Israel er altså den staten som evner å opptre sivilisert men som blir kritisert sønder og sammen på de mest sekulative måter av folk som Brendberg. Dette sier noe om Brenberg og hans kollegers verdier og holdninger. De ser ut å represente en ekstremversjon av nasjonalisme der alle humane hensyn er underordnet deres og andres påståtte nasjonalisme. Fri og bevare oss fra en slik nasjonalisme der nasjonalismen komer i første rekke og borger-rettigheter og sivil sikkerhet er underordnet.   

 

Kommentar #57

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Jeg sier det igjen og igjen, det er ikke viktig for meg hva slag religion og tro har de som okkuperer Palestina...

For meg er det svært avgjørende hvilken religion det er i Israel og  i Midtøsten. Dette har fra gammelt av vært jødisk område og der skal de også få bli. Islam har ingen tilhørighet der. 

Kommentar #58

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Breaking the silence: Okkupasjonen er problemet

Publisert over 6 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Israel ha mistet t stort mulighet for å kunne ha rettferdig fredsavtale..Jeg er redd at vi får Ikke så bra muligheter igjen

Sist uke kom organisasjonen Breaking the silence med et hjertesukk av en aktuell kommentar på sin Facebook-side. Minner om at organisasjonen består unge israelske menn og kvinner med førstehånds kjennskap til hva israelske myndigheters okkupasjonspolitikk innebærer i praksis. Det er disse som blir satt til å utføre den skitne jobben med undertrykkelse av den okkuperte befolkningen. De vet hva de snakker om.

Her er kommentaren - i min oversettelse: 

- Nok en gang opplever vi å være omgitt av utålelig vold og en enorm smerte og sorg over de mange ofrene. Vi har erfart det samme utallige ganger tidligere: sorg over tap av venner, naboer, eller medlemmer i nær familie.

- Av en eller annen grunn er det likevel en og samme idé som fortsetter å lede veien videre: Langvarig okkupasjon og militær kontroll over daglivet til palestinerne. Ingen annen løsning har vært forsøkt.

- Naftali Bennett (utdanningsminister): "Vi krever frie tøyler for IDF soldatene."
- Ayelet Shaked (justisminister): "Vi gir ikke nok støtte til kommandantene i felten."
- Gadi Eisencott (IDF Chief of Staff): "IDFs hender er ikke bundet. IDF har full handlefrihet i Judea og Samaria."

- Hva er det vi ikke har gjort? Som soldater beskjøt vi oppviglerske enkeltpersoner; vi bombet og ødela hjemmene til terrorister som en form for straff; vi drepte uskyldige palestinske politimenn som hevn; vi iverksatte portforbud og sperret av gater og hele byer; vi "fakket" og "oppdro" palestinere ved  kontrollpostene; vi "forstyrret den daglige rutine" ved å kaste tåregass- og sjokkgranater mot hjemmene til folk; vi satte opp mobile kontrollposter uten grunn ved innkjørselen til landsbyer; vi banket opp arrestanter - men likevel: Det fungerer fortsatt ikke.

- Det fungerer ikke, og uskyldige sivile og soldater fortsetter å bli rammet hver eneste dag.

- Våre valgte regjeringsmedlemmer fra den høyreorienterte bosetter-bevegelsen, Ayelet Shaked,  Naftali Bennett og deres venner, sender flere soldater til de okkuperte områdene for å løse med militær makt, det som krever en politisk løsning. I tillegg, anklager de regjeringen - som de selv er en del av (!) – for å «binde hendene» på IDF.

Men de som virkelig binder opp IDF er den politiske bosetter-vennlige høyresiden. De tvinger våre soldater til å forlenge det virkelige problemet vi står overfor - okkupasjonen.

Kommentar #59

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Abrahams arv

Publisert over 6 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
De trenger ikke å bli muslimer, de må bare trekke seg ut av Palestina :-)

Verdens desidert langtrekkende arveoppgjør griper om seg, og det er stygt.

Isak og Ismails folk kjemper begge om den samme arven: Kanaans land. De er bevæpnet med bønner og bly. Dem skyter seg fram og vil inn - for å sikre seg arven. Det er meget stygt. Det er like før Abraham snur seg i graven, og da blir det jordskjelv i Israels land.

Spørsmålet er: "Hvem er Abrahams rettmssige arving?" og hvorfor søker araberne å utslette Isak (Israel)? Hva er motivet? Hvorfor sier en milliard av Ismails tilhengere at Isaks 15 millioner mennesker ikke har noen rett, og at det er de som søker å utslette Ismail?

Svaret er enkelt: Arv.

Dersom jødene skal trekke seg ut av Israel - hvor skal de gjøre av seg da? De har jo ikke noe andre jødiske nasjoner de kan reise til. Det har jo araberne - de har en mengde nasjoner til disposisjon - Gud har rikelig velsignet Ismail - så hvorfor kan ikke araberne trekke seg ut av Israel? Arbaerne har jo store deler av jordens overflate til disposisjon, som Gud har gitt dem.

Jeg har aldri forstått hvorfor araberne på liv og død må ha Israels land. Et land dem ikke har fått, som er like foran øynene demmes. Skal araberne jage jødene ut av Israel og tilbake til de landene som sendte dem i gasskamre?

Er det slik Ismail skal sikre seg Isaks rett på? Mon tro om det er rett i Guds øyne.

Er det missunnelse som er Ismails drivkraft?

Er det fordi Abraham sendte Ismail fra seg, og Isak ble arving til landet?

Isak betyr: den som ler.

Ismail ble møtt av en engel i ørkenen, og Gud hørte hans gråt.

Begge ble velsignet av Gud.

Jesus sa: "le med den som ler (Isak), og gråt med den som gråter (Ismail)".

Men å gi den som gråter rett over landet Israel - er det samme som å gjøre urett, og da blir det aldri fred. Og det tror jeg Ismail ville ha forstått, for da Abraham døde, så begravde både Isak og Ismail sin far sammen.

Nei, la den som ler gråte, og den som gråter le, for det er bare når dem ler sammen og gråter sammen at det kan bli og være fred. Og da trengs ingen grenser. Bare respekt.

Det er ikke bare "hvem som har rett" som er viktig, men "hva som er rett".

Så kan palestinerne rope på intifada så mye de vil.

Da Isak ble født, innså Ismail som da var 13 år, at han ikke lenger var arving. Han gjorde derfor narr av Isak. Da sier jeg som Sara sa til Abraham: "Ta og jag denne kvinnen og gutten hennes ut herfra, for hennes sønn skal ikke arve med min sønn, med Isak!" Det gjorde Abraham vondt, for han var glad i Ismail. Men Gud sa: "Lyd Sara i det hun sier til deg. For også Ismail vil jeg velsigne fordi han er din sønn, men i Isak skal det nevnes deg en ætt." Og Isak ble som kjent far til Israel. Og er det nå Gud som har gjort det alt sammen, så syns jeg synd på verdenssamfunnet som har oppviglet palestinerne til å kreve "sitt eget land".

Så mye man kan forstå bare ved å lese Bibelen.

Du sier at du er fornøyd bare Israel trekker seg tilbake til grensene fra 1967. De grensene er ikke forsvarsbare - og da krever du det umulige. Krev heller noe som er mulig å få til. Innse Israels behov for sikkerhet.

For den som vil drive Isak ut - blir selv drevet ut.

Kommentar #60

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Sikkerhet?

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Innse Israels behov for sikkerhet.

Ingen nasjon kan bygge sin sikkerhet på okkupasjon, slik israelske myndigheter har gjort i snart 50 år (....men motivet for okkupasjonen er nok vel så mye forankret i ønske om kolonisering av land). Fortsatt okkupasjon undergraver egen sikkerhet, og er etisk fullstendig uakseptabelt.

...og sikkerhet? Har ikke den okkuperte palestinske sivilbefolkning også krav på sikkerhet? Senest i går ble 13-år gamle Ahmad Sharaka fra al-Jalazun utenfor Ramallah gravlagt. Guttungen ble skutt søndag av en israelsk soldat. Skutt i halsen

Kommentar #61

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Unge arabere og tilfeldige jøder er offer for?

Publisert over 6 år siden

Abbas har satt Oslo i null - Netanyahu innbyr til videre samtaler.  Tempelhøyden er lenge blitt brukt om kampsone - ulming - der jøder i en flokk på 5-7 får tett bevoktet vandring der de skal bevege seg konstant - ikke sette seg ned eller gi gjensvar til trakkassering de blir utsatt for av betalte av Muslim Brotherhood kvinner og menn.

Abbas har gitt "sine" et budskap om at hele Al-Aqsa er "vårt".  "De (jødene) har ingen rett til å sette sine møkkete føtter der."  Og:  "Vi velsigner hver bloddråpe som blir ofret for Jerusalem, som er rent og ekte blod, blod utgytt for Allah."  Så stiller de opp - kvinner som menn - for å kjøre kniv inn i tilfeldige jøder eller forsøke seg som selvmordsbomber.  En politisk støtte - oppmuntring til drap i religiøs forkledning.

Fra Gaza proklamerer presteskapet at "Brødre, dette (vandringen) er hvorfor vi minnes hva Allah gjorde med jødene.  Nå skjønner vi hvorfor jødene bygde mur.  De gjorde det ikke for å hindre rakettangrep, men trodde at det ville hindre avskårne struper."  Så vises det fram en stor kniv med oppfrodring til:  "Mine brødre på Vestbredden - stikk!"

I motsetning til alle andre steder i verden hvor et folk oppfordres til å drepe et annet folk ville det ha kommet fordømmelser og lange journalistiske analyser om hvorfor og hva som må til for å stoppe drap på tilfeldige som drepes - men her er uansett ansvar for konkrete handlinger fokus på antall drepte der arabere som alltid ligger sterkt i forkant for det kan synes slik at for dem er en død araber mer verdifull enn en levende.  Dårlig politikk, spør du meg.  Men - det holder liv i "saken" for enøyede aktivister som Nilsen som gjør oss kjent med mange av de som ofres til liten eller ingen .... hmmm ... nytte .. vel vitende at jo mer han skriver om "saken" på denne måten, jo flere unge vil ende opp som propaganda - for så å gå i glemselens dal neste uke - da er det nye navn og politisk religiøs fremkalt lidelse.

Media bidrar og til mer blod - de venter på Israel og den gjengjeldelse som de vet vil komme - så fyrer de på - og kanskje de lykkes til å få opp de helt store overskriftene, men fred blir det uansett ikke og liv går tapt for intet.

Arabere er nå midt i en nærmest psykotisk kampanje der "Drep jøden hvor enn du ser de!" viser oss en ondskap som ikke lar seg bortforklare - og den viser og at aktivister ikke har mot til å si ifra at de ikke støtter opp om dette og ønsker forhandlinger som kan føre fram til .. ihvertfall noe.  Hvis sannheten er at det ikke er noe å forhandle om, så er det heller ingen grunn til å drepe tilfeldige..

Kommentar #62

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Abbas har satt Oslo i null - Netanyahu innbyr til videre samtaler. Tempelhøyden er lenge blitt brukt om kampsone - ulming - der jøder i en flokk på 5-7 får tett bevoktet vandring der de skal bevege seg konstant - ikke sette seg ned eller gi gjensvar til trakkassering de blir utsatt for av betalte av Muslim Brotherhood kvinner og menn. Abbas har gitt

vet ikke hvor skal jeg starter men det ser ut til at du har veldig mye feil info..

Abbas en av de som ha jobbet mest når det gjelder Osloavtalen, dette har Natanyaho sagt flere ganger til og med.

Fortell meg hvor og i hvilket muslimske-arabiske land ha noe jøder blitt drept i de siste 50 årene?hvor mange? 1 person?5? Vil du vite hvor mange arabere ha blitt drept?

Har du lyst å høre hva Natanyaho og andre israelske ledere drev med siden Osloavtale?hvor mye land har de tatt?og hvor mye bossetninger? vann?hvor mange barn ble skutt og drept?

Uansett hva du prøver å si så ingen kan forandre på at israel okkuperer Palestina og at palestinere har rett til å kjempe for å få sitt land tilbake.

Kommentar #63

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Svaret er enkelt: Arv.

ARV? Jeg flere andre historien når det gjelder denne saken, men her har jeg ikke lyst å diskutere religjon..her diskuterer jeg bare okkupesjonen og urett

Kommentar #64

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Blind vold

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Senest i går ble 13-år gamle Ahmad Sharaka fra al-Jalazun utenfor Ramallah gravlagt. Guttungen ble skutt søndag av en israelsk soldat. Skutt i halsen

Han (13) og hans fetter (15) tok oppfordringen om å drepe for å gjøre seg til "martyrer". De knivstakk en tilfeldig mann på gata. En mann på 25 år. Deretter kom en guttunge på 13 år syklende forbi, og "martyrene" kastet seg over ham og knivstakk ham med mange stikk i overkroppen. Vitner som var vitner til det sa det var grusomt. Guttungen på 13 år ble liggende i en blodpøl på gata, han mistet raskt bevistheten og ble hvit i ansiktet før ambulansen kom til stedet. Da vitner løp til stedet, løp den ene angriperne fra åstedet og ble truffet av en bil. Den andre, løp mot politiet. Han nektet å stoppe på oppfordring, men fortsatte å løpe mot polititet med kniven i angrepsposisjon løftet over hodet - klar for nye hogg. Da ble han skutt. Og han ble selv liggende i en blodpøl - og han skjønte nok at han skulle dø - det rant mye blod fra halsen hans og han hadde problemer med å puste - men han var ved bevisthet til det siste. Det var på ingen måte noen heroisk død, men en stor tragedie.

Et vitne beskrev situasjonen som "to ungdommer med masjette-kniver som gikk til angrep".

Får håpe den ikke navngitte gutten på 13 år overlever, så ikke Ahmad Shakaras siste gjerning på jord var et overlagt drap.

Kommentar #65

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Bind for eine auga

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Abbas har satt Oslo i null - Netanyahu innbyr til videre samtaler. Tempelhøyden er lenge blitt brukt om kampsone - ulming - der jøder i en flokk på 5-7 får tett bevoktet vandring der de skal bevege seg konstant - ikke sette seg ned eller gi gjensvar til trakkassering de blir utsatt for av betalte av Muslim Brotherhood kvinner og menn.

Abbas har gitt "sine" et budskap om at hele Al-Aqsa er "vårt". "De (jødene) har ingen rett til å sette sine møkkete føtter der." Og: "Vi velsigner hver bloddråpe som blir ofret for Jerusalem, som er rent og ekte blod, blod utgytt for Allah." Så stiller de opp - kvinner som menn - for å kjøre kniv inn i tilfeldige jøder eller forsøke seg som selvmordsbomber. En politisk støtte - oppmuntring til drap i religiøs forkledning.

 

 

Nygård: Kvifor i helvete skal Abbas driva «tryggleikssamarbeid» med Israel berre for at Israel skal få fred til å stela meir jord på Vestbreidda? Er ikkje Abbas – på ein eller annan måte – ansvarleg for å ta vare på palestinarane sine interesser? Joda – eg ser at du hevdar at det er heilt «uskuldig» når dei nasjonalreligiøse trampar igjennom al-Akhsamoskeen. Men det finst ein «track record» her som du ikkje omtalar. For det byrjar alltid heilt «uskuldig». Og så når dei på heilt «uskuldig» vis har fått tilgang, byrjar dei oppføra seg som dei eig heile staden. Og så kjem ein eller annan galning med automatvåpen – Baruch Goldstein eller noko – og går amok. Og så må Israel «av tryggleiksgrunnar» gjera desse «uskuldige» besøka til ein permanent tilstand.

Salamitaktikk heiter dette,og få har så lang røynsle (nesten hundre år) med salamitaktikk som palestinarane. Då dette byrja for hundre år sidan var det under 10% jødar i landet, og arabarane eidge det meste. Men neida – jødane skulle ikkje overta noko. Dei skulle berre ha ein tilfluktsstad. Det var berre snakk om å gje plass til nokre flyktnignar.

Sidan har det aller, aller meste vorte stole – overteke med makt, utan kompenasjon – av jødane.

I går skreiv du:

«I 1948 ble ca. 150.000 arabere igjen i Israel. Nå bor det nærmere 2 mill. arabere i Israel og de klager ikke. Det eneste de kan være engstelig for er at araberene utenfor eller noen gærninger innenfor roter til deres fredlige sameksistens med den jødiske befolkning.»

Men dette er ikkje sant. Palestinarane i Israel er svært lite nøgde med stoda – og dette er i ferd med å byggja seg opp til ein fårleg situasjon. Israel har heller ingenting å gje sine eigne, palestinske innbyggjarar enn bly (for femten år sidan skaut drap dei 13 for å få slutt på demonstrasjonane):

http://www.jonathan-cook.net/2015-10-12/israel-is-a-terrorist-state/

Kommentar #66

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Et vitne beskrev situasjonen som "to ungdommer med masjette-kniver som gikk til angrep".

Får håpe den ikke navngitte gutten på 13 år overlever, så ikke Ahmad Shakaras siste gjerning på jord var et overlagt drap.

Skulle du viste hvor mange barn og kvinner ble drept av israelene..

Kommentar #67

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Kilde?

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Han (13) og hans fetter (15) tok oppfordringen om å drepe for å gjøre seg til "martyrer". De knivstakk en tilfeldig mann på gata. En mann på 25 år. Deretter kom en guttunge på 13 år syklende forbi, og "martyrene" kastet seg over ham og knivstakk ham med mange stikk i overkroppen. Vitner som var vitner til det sa det var grusomt. Guttungen på 13 år ble liggende i en blodpøl på gata, han mistet raskt bevistheten og ble hvit i ansiktet før ambulansen kom til stedet. Da vitner løp til stedet, løp den ene angriperne fra åstedet og ble truffet av en bil. Den andre, løp mot politiet. Han nektet å stoppe på oppfordring, men fortsatte å løpe mot polititet med kniven i angrepsposisjon løftet over hodet - klar for nye hogg. Da ble han skutt. Og han ble selv liggende i en blodpøl - og han skjønte nok at han skulle dø - det rant mye blod fra halsen hans og han hadde problemer med å puste - men han var ved bevisthet til det siste. Det var på ingen måte noen heroisk død, men en stor tragedie.

Et vitne beskrev situasjonen som "to ungdommer med masjette-kniver som gikk til angrep".

Får håpe den ikke navngitte gutten på 13 år overlever, så ikke Ahmad Shakaras siste gjerning på jord var et overlagt drap.

Hvilken hendelse er det du refererer til her? Kilde? 
- Hva har dette med drapet på 13-årige Ahmad Shakara å gjøre?  

Kommentar #68

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Å diskutere MØ uten å ta hensyn til religion,

Publisert over 6 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
ARV? Jeg flere andre historien når det gjelder denne saken, men her har jeg ikke lyst å diskutere religjon..her diskuterer jeg bare okkupesjonen og urett

blir vel omtrent som å diskutere Profeten Mohammad, uten helligheta og "yrkestittelen" Profet.

Ønskelig og fornuftig, men totalt umulig!

Kommentar #69

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
blir vel omtrent som å diskutere Profeten Mohammad, uten helligheta og "yrkestittelen" Profet.

Ønskelig og fornuftig, men totalt umulig!

For å gjør det enklere for deg så mente jeg om de som okkuperte Palestina var muslimer elelr kristene ville jeg mente det samme om dem.

Hadde jeg kritisert(jødene) ville du sikkert kalt meg antisamisk?? men når jeg lar det være å snakke om religjon kommer du med slike kommentarer...

Kommentar #70

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Hi hi

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Nei da, sludder og vås. Israel tapte ikke denne krigen. Det Israel gjord var å opptre sivilisert og med tilbakeholdenhet. Hadde Israel benyttet sine mulighet og militære krefter hadde de gjort som i landene rundt, dvs. gjort rent bord. Man hadde bedrevet massedrap etter modell av Svart September f.eks. Eller man hadde gjort som Assad nå i Syria eller som Assads motstandere, dvs. bombet byer og bydeler sønder og sammen med tusener av drepte. Eller de kunne gjort som IS, dvs. henrettet sivilie og vist det på youtube etc. for å sette skrekk i folk flest worldwide. Israel gjør altså ikke dette av hensyn til sivile, borger-rettigheter og sivil sikkerhet

No var jo ikkje dette ein krig med Svart September, Assad eller IS. Det var ein krig mot Hizbollah. Kva tid har Hizbollah drive massedrap av sivile etter at rørsla vaks av seg barnesjukdomane? Det finst alltid bandittar og lovlause å samanlikna seg med her i verda - om det er målestokken. Men er ikkje det naturlege i dette tilfellet å samanlikna seg med Hizbollah - som var dei ein kriga mot? Då vil ein sjå at Israel og Hizbollah i stort sett same grad prioriterte militære mål (bortsett frå det israelske regnet med klasebomber dei siste 72 timane av krigen, då den diplomatiske løysinga i stor grad var ferdiggjort. Men dette var vel i stor grad uttrykk for israelsk frustrasjon med ein tapt krig).

Under krigen i 2006 rapporterte IDF kvar dag at dei hadde erobra Bint Jbeil. Og kvar gong synte det seg at - det hadde dei ikkje. Gong etter gong dementerte geriljasoldatane til Hizbollah dei israelske "sigersrapportane". Etter kvart mista israelarane tillit til meldingane frå sine eigne militære, og halve Israel såg på Hizbollah-TV der programmet "Whos next" gav namn og identitet til israelske falne lenge før IDF frigav dei same opplysningane. Den israelske overkommandoen lova at Hizbollahs rakettartilleri snart var knekt - og neste dag svara Hizbollah med å senda fleire rakettar.

Krigen i 2006 var slutten må Olmert og Peretz sine politiske karrierar. Og den som tek seg tid til å sjå på rapporten frå Winograd-kommisjonen vil vel sjå at israelarane sjølve meinte krigen var "suboptimal".

Tapet vart kamuflert i retorikk - George W. Bush sa at "det skulle bli ei  ny makt i Sør-Libanon". Men dette var retorikk - utfallet av krigen var at Hizbollah stod sterkare enn nokon sinne, og dette har gjeve grunnlaget for ei ny likevekt i libanesisk politikk.

Men neida - Israel tapte ikkje krigen. Keisar Hirohito avslutta andre verdskrig med ei erklæring om at krigen den siste tida hadde utvikla seg på ein måte som ikkje trong vera til Japans fordel. Skal vi vera samde om det: Sjølv om Israel ikkje tapte krigen, så utvikla krigen seg på ein måtte som ikkje utan vidare var til Israels fordel?

Kommentar #71

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Hva mener dere?

Publisert over 6 år siden

Hva mener dere om det som skjer i Palestina i dag? situasjonen utvikler seg veldig fort og ting blir alvorlige

Kommentar #72

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg er ikke så sikker

Publisert over 6 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
For å gjør det enklere for deg så mente jeg om de som okkuperte Palestina var muslimer elelr kristene ville jeg mente det samme om dem. Hadde jeg kritisert(jødene) ville du sikkert kalt meg antisamisk?? men når jeg lar det være å snakke om religjon kommer du med slike kommentarer...

på at du gjør det enklere for meg.

Men du gjør det adskillig mer moro.  Om det er frivillig eller ufrivillig, eller om det beror på visse språkproblemer, vet jeg ikke.  Men antiSAMISK i forbindelse med MØ velger jeg å tolke som humor, stor humor;-)

Du kommer uansett, enten du liker det eller ei, ikke utenom det faktum at religion er og blir en del av realpolitikken i MØ.

Ble du fornærmet av mitt ønske om å diskutere Muhammad avkledd hans "hellighet"?

Kommentar #73

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Ble du fornærmet av mitt ønske om å diskutere Muhammad avkledd hans "hellighet"?

Nei ikke i hele tatt.. du kan diskutere det du vil..men jeg kommer ikke til å diskutere religjon 

Kommentar #74

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg sympatiserer med ditt ønske

Publisert over 6 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Nei ikke i hele tatt.. du kan diskutere det du vil..men jeg kommer ikke til å diskutere religjon

om å ta religionen ut av problemene i MØ.

Men mener du det er realistisk?

Kommentar #75

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Men mener du det er realistisk?

Begge sider har sin egen historie om hvordan ting ha væert 4000år siden. Jeg tenker at det er mye bedre å diskutere det som skjer nå i Palestina.

Kommentar #76

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
en jeg kommer ikke til å diskutere religjon

Jeg holder med deg. Man bør legge religion og historie til side for å lage en fred for fremtiden. Det er to ting man aldri kan komme til å bli enige om; historien og religionen. Fremtiden derimot, den kan man skape nå og bør være lettere å bli enig om. 

Et spørsmål i den forbindelse er hvorfor man klamrer seg til volden som i 70 år har vist seg mislykket. Det burde være tid for å forsøke noe helt annet. Dialog er det mest åpenbare alternativet til vold. En "kamp" for å gjøre seg mest lekker for den andre vil kunne være mer fruktbar om man ønsker andre forhold enn i dag. 

Kommentar #77

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Helt enig

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er to ting man aldri kan komme til å bli enige om; historien og religionen. Fremtiden derimot, den kan man skape nå og bør være lettere å bli enig om.

Et spørsmål i den forbindelse er hvorfor man klamrer seg til volden som i 70 år har vist seg mislykket. Det burde være tid for å forsøke noe helt annet. Dialog er det mest åpenbare alternativet til vold. En "kamp" for å gjøre seg mest lekker for den andre vil kunne være mer fruktbar om man ønsker andre forhold enn i dag.

Er helt enig med deg.

Som sagt jeg ønsker at vi kan finne løsning slik at alle oss kan leve i fred..men vi kommer ikke til å gå på ny (OslOavtale) som vi får ikke noe av.

Kommentar #78

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg forstår det.

Publisert over 6 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Begge sider har sin egen historie om hvordan ting ha væert 4000år siden. Jeg tenker at det er mye bedre å diskutere det som skjer nå i Palestina.

Men det er bare det at partene drar med seg den lange historien.

Den er ikke glemt. Snarere tvert i mot undervises og indoktrineres det kanskje om denne mer enn noen gang, hos alle parter.

Det har vel vært oppe forslag om å gjøre Jerusalem til en "internasjonal" by, under FN-beskyttelse og tilgang for alle religioner.  Dette kan kanskje sees på som et forsøk på å omgå religiøse føringer og ditto spenninger, uten at jeg kan huske at noen av partene har omfavnet dette.

Kommentar #79

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Det har vel vært oppe forslag om å gjøre Jerusalem til en "internasjonal" by, under FN-beskyttelse og tilgang for alle religioner. Dette kan kanskje sees på som et forsøk på å omgå religiøse føringer og ditto spenninger, uten at jeg kan huske at noen av partene har omfavnet dette.

Jeg sier Ja til dette forslaget

Kommentar #80

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg også.

Publisert over 6 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Jeg sier Ja til dette forslaget

Det heter at 1 svale gjør ingen sommer.

Det gjør neppe 2 heller,.....dessverre.

Kommentar #81

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Hvilken hendelse er det du refererer til her? Kilde?
- Hva har dette med drapet på 13-årige Ahmad Shakara å gjøre?

Jeg beklager. Jeg forvekslet Ahmad Shakara med Ahmad Manasra fra knivangrepet i Jerusalem i går.

Kommentar #82

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Men det er bare det at partene drar med seg den lange historien.

Så lenge de gjør det og ikke ser fremover er alt annet som å bære havre til en død hest. Det blir ikke fred av å se bakover. 

Kommentar #83

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg nøyer meg med et enkelt svar.

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Så lenge de gjør det og ikke ser fremover er alt annet som å bære havre til en død hest. Det blir ikke fred av å se bakover.

Jeg aktiverte Bra!-knappen.

Kommentar #84

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det som burde skje...

Publisert over 6 år siden

var at du, Alzaghari  med følge - du, Nilsen med følge - du, Kristiansen med følge og en haug med andre gikk i demo og sa - "nok er nok - vi må ut av denne offringen av vår fremtid og forlange at Abbas/PA/PLP greier å forhandle fram noe for Judea og Samaria - Hamas får seile sin egen sjø og IDF får håndtere de etter provokasjonsadferd - nå vil vi ut av martyr- og flyktningerollen - vi vil se om det er mulig å redde noe av det som er blitt tapt i tidligere dårlige valg og aggressorkriger - vi aksepterer at den jødiske staten Israel er kommet for å bli - vi vil ikke ha videre stridigheter og vi er villig til avvæpning og internasjonal overvåkning i påvente av om det er mulig å få en andre arabisk stat ut av det britiske mandatområdet.  Vi forlanger at Abbas & co. får orden på sine innbyggere og daglig bruker media seint og tidlig at ordren om å stikke kniv eller i det hele tatt skade, drepe tilfeldige jøder er opphørt og straffet blir den... o.s.v." 

Hvis ikke dette eller annet skjer, så er det jo et tegn på at arabere og lefties kun er fornøyd hvis Israel opphører å eksistere og jødene forsvinner

https://www.youtube.com/watch?v=zlTt5xSWzjE 

og da er det slik verden går videre - 4 jøder drept 17 arabere de siste 11 dagene - for hva?

2014 - 2000 arabere - noen titall jøder - for hva? 

Da vil det bli "The never ending story" inntil media begynner å våge å fortelle sannheten og FN slutte å oppføre seg som det er like nasjoner som befinner seg i voteringene - det er noen frie demokratier - mange land styrt av depoter, diktatorer og skinndemokrati - og - det er Israel - som blir saumfart og behandlet på en helt særskilt måte.

Med den tilgang som finnes til sannhet i våre dager, så er det ikke lenger mulig for media og NGO organisasjoner å skjule sannheten.

Kommentar #85

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
og da er det slik verden går videre - 4 jøder drept 17 arabere de siste 11 dagene - for hva? 2014 - 2000 arabere - noen titall jøder - for hva?

32 palestinere som ble skutt og drep i de siste 10 dagene..deres alder mellom 11-25 år

2014- ca 500 palestinske barn

Kommentar #86

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Ja, akkurat - Alzaghari

Publisert over 6 år siden

For hva?  Hvem er det som vil at sin egen nasjons framtid skal ofres for ...?? noe som fører til ingenting??  Blir vel ikke mere fred eller kvitt Israel fordi om unge arabere er villige til å la seg drepe for ?? - om det blir 500 - 5000 eller whatever??

Kommentar #87

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
var at du, Alzaghari med følge - du, Nilsen med følge - du, Kristiansen med følge og en haug med andre gikk i demo og sa - "nok er nok - vi må ut av denne offringen av vår fremtid og forlange at Abbas/PA/PLP greier å forhandle fram noe for Judea og Samaria -

Hvis noe skal skje må begge parter kaste bunkene med hatretorikk fremfor å snu dem og starte forfra hver dag. En helt ny start i tankegang er det som trengs. 

De burde ta med seg konetrollene, sette seg ned på en strand, la vann og sand sildre mellom tærne mens de nyter tre kopper te og sludrer om barnebarnas fremtid. De kunne bestemme seg for at de har stukket unna nok penger for en viss tid og at andre kan få slippe til som ser andre verdier enn å krige. De kunne gå ut i det forfriskende Middelhavet og ta en dukkert, leke med en ball, ta med barnebarna på picknik og høre hva de kan tenke seg om de får bli venner med hverandre. De kan spise middag sammen i hverandres telt, de kan besøke en severdighet sammen... i det hele tatt. Vi som ler rått av slike scenarier bør spørre oss hvorfor det er til å virkelig flekke visdomstennene av. Slik partene burde spørre seg "hvorfor har vi ikke gjort dettte før?". 

Dagens rute fører til et nytt kapittel i sikkerhetsgjerdet hvor det ligger en haug med sønderskutte lik. Der står det et stort skilt med blindgate. Og det er hva det er. 

Kommentar #88

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
For hva? Hvem er det som vil at sin egen nasjons framtid skal ofres for ...?? noe som fører til ingenting?? Blir vel ikke mere fred eller kvitt Israel fordi om unge arabere er villige til å la seg drepe for ?? - om det blir 500 - 5000 eller whatever??

De heter unge palestinere og ikke unge arabere.

Si dette til okkupentere,det er de som må bare trekke seg og drar der de ha kommet ifra..

Okkupasjonen må ta slutt, uansett hvor mye det koster oss.."nordmann i 1940-1945

Kommentar #89

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Det har vel vært oppe forslag om å gjøre Jerusalem til en "internasjonal" by, under FN-beskyttelse og tilgang for alle religioner.

Det må jo til for at Herrens ord ved profeten Sakarias skal kunne bli oppfylt:

"Se, jeg gjør Jerusalem til et giftbeger for alle folkene omkring. Også Juda rammes under beleiringen av Jerusalem. Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal skade seg selv. Og alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne." Sakarja 12,2

Hva vil det si å "løfte Jerusalem"? Jo - det er de som løfter på Jerusalem for å veie hennes veier, for å veie hennes rettferdighet, hennes trofasthet og moral. Ja løfte og vende på henne for å bruke henne som målestokk. Folkene bruker henne som målestokk for å forsvare seg selv - og gjøre seg bedre i sine egne øyne - selvrettferdighet. Jesus sa: "Døm ikke for at dere selv ikke skal bli dømt. For med den dom dere dømmer skal dere selv dømmes, og med det mål dere veier opp med, skal dere selv bli veid opp med." Det er på den måten verdens folkeslag skader seg selv med å løfte på Jerusalem, når de fordømmer styresmaktene i Jerusalem. 

Alle jordens folkeslag er representert i de Forente jordens folkeslag (Nasjoner), så det er jo ikke noe å undres over at FN gjerne tar på seg oppgaven med å styre jødenes hovedstad: Jerusalem. Tydeligvis mener FN at den beste til å styre jødenes evige hovedstad er alle andre enn jødene selv.

Men det kommer ikke til å skje, for det står at når de forente folkeslagene vender seg mot Jerusalem og til og med går til angrep på byen, så skal Herren svare med et voldsomt jordskjelv. Deretter skal Herren samle alle folkene i dommens dal. Dette skal ifølge Joel skje etter at Gud har vendt lagnaden for Juda (1948) og Jerusalem (1967) og ført dem ut fra folkene og til Israels fjell. Når verden går til angrep på Israel - skal Herren brøle fra Sion. Da er det nok. Da har Herren fått nok. Da kommer han. Det står skrevet.

"For se, i de dager og på den tid, når jeg vender skjebnen for Juda og Jerusalem, da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats (Elohim dømmer) dalen. Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land." (Joel 3,7)

Abraham skal føres frem som vitne. Isak skal vitne. Jakob, han som fikk hedersnavnet Israel, skal vitne. Og de skal alle vitne for Gud.Ja, til og med Ismail skal vitne og si: Det er Israels land.

En dag er nok, nok.

Kommentar #90

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hvorfor vil du opprettholde noe som blir en reprise på en reprise?

Publisert over 6 år siden

Disse områdene ble tapt i krig fra landene Jordan og Egypt i forsvarskrig vunnet på 6 dager i 1967.  Israel angrer seg nok storlig over at de ikke annekterte Judea og Samaria den gang, men i seiersrusen var de fornøyd med å den oppnådde tilgang til Klagemuren. 

PA/PLO o.s.v. vil ikke ha noen fredelig løsning tydeligvis - det kunne de fått tiår tilbake.  Det er tydelig at "okkupasjon" i retorikk både kan gå tilbake til 1948 og til 1967 - selv om begge kriger ble vunnet og araberene forlot sine hjem fordi de trodde at dette skulle bli lett match, slik at de kunne vende tilbake igjen etter et par uker.

Når det ikke ønskes noen statsdannelse, men Israel fjernet - så gjenstår enten å snu den agendaen eller å gjøre det beste ut av "The never ending story", men jeg - hvis jeg var araber - ville aldri ha funnet meg i et lederskap som tar knekken på sin egen framtid - hvis statsdannelse. 

Hva ville du har gjort hvis du fortsatt befant deg der nede, Alzaghari - ville du ha lystret Abbas og sett det som at livet ditt er mere verdt som død enn levende?

Kommentar #91

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Disse områdene ble tapt i krig fra landene Jordan og Egypt i forsvarskrig vunnet på 6 dager i 1967. Israel angrer seg nok storlig over at de ikke annekterte Judea og Samaria den gang, men i seiersrusen var de fornøyd med å den oppnådde tilgang til Klagemuren.

svar ærlig nå: hvis det skjer nå krig  mellom Iran og israel eller mellom syria og israel og de vinner over israel og tar landet, ville du bare aksepterte det? akuratt som du prøver å presse meg til å aksepterer at israel vunnet krigen i 1967....hva om før 1967? svar da

Kommentar #92

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Sløret, Hallman!

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Abraham skal føres frem som vitne. Isak skal vitne. Jakob, han som fikk hedersnavnet Israel, skal vitne. Og de skal alle vitne for Gud.Ja, til og med Ismail skal vitne og si: Det er Israels land.

En dag er nok, nok.

Paulus seier det slik:

«For bokstaven slår i hel, men Anden gjer levande. Sjølv den tenesta som førte til død, den som var føreskriven med bokstavar hogne i stein, var omgjeven av ein slik herlegdom og glans at israelittane ikkje greidde å sjå Moses i andletet. Så sterkt stråla det, endå det var ein glans som vart borte.  Kor mykje sterkare glans har ikkje då Andens teneste?  For var det ein herleg glans kring den tenesta som førte til fordømming, så må den tenesta som fører til rettferd, stråla med ein endå rikare glans. Ja, det som den gongen var omgjeve av herlegdom, har mista glansen sin. For no strålar ein herlegdom som er så uendeleg mykje klårare. For når det var herleg, det som vart borte, kor mykje herlegare må ikkje då det stråla som blir ståande?

    Når vi no har slikt eit håp, går vi frimodig fram.  Vi gjer ikkje som Moses, som la eit slør over andletet så israelittane ikkje skulle sjå den minkande glansen før han var borte.  Men dei vart forherda. For heilt til denne dag ligg dette sløret der når dei les frå den gamle pakta, og det blir ikkje fjerna, for det er i Kristus det blir teke bort.  Ja, heilt til denne dag ligg det eit slør over hjartet deira når det blir lese frå Moselova.  Men når dei vender om til Herren, blir sløret teke bort.  Herren, det er Anden, og der Herrens Ande er, der er fridom.»

Daudens teneste fører til daude, og det sløret Moses la framfor augo fører til at israelittane ikkje ser Herren. For det er jo ikkje slik at Herrens ord når fram til Israel. Hadde eg som lærar late elevane mine lesa ein tekst frå nytestamentet ville eg vorte arbeidslaus.

Det er ikkje slik at Herrens ord blir æra – tvert imot blir det brent:

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/05/28/bible.burning/index.html?iref=topnews

og Jesu namn blir nytta som bannskap. Kyrkja der Herren metta tusenvis med nokre brød og fiskar bilr tent på, og veggane svina til med hebraisk grafitti som siterer «Aleinu»-bøna som hevdar at Herren er ein «avgud».

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Multiplication

Er du sikker på at du ikkje har fått ein flik av sløret framfor augo sjølv?

«Døm treet på fruktene», står det. Er det ikkje framleis slik at daudens teneste gjev daude?

Kommentar #93

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Ja, for ikke å si "salige er de som skaper fred.............."

Kommentar #94

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Nygård

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
I 1948 ble ca. 150.000 arabere igjen i Israel. Nå bor det nærmere 2 mill. arabere i Israel og de klager ikke.

Meiner du framleis at 2 millionar palestinarar med israelsk statsborgarskap er vel fornøgde?

Kommentar #95

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Grøss

Publisert over 6 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Palestinsk ungdom har vist seg å være kreative i metodevalg i kampen for rettferdig. De siste dagene har de vist en enorm mobiliseringsvilje i kampen for å bekjempe urett. De står opp mot okkupasjonsmakten og tvinger dem til å lytte til kravene om endringer. De manøvrerer kløktig i bruken av sosiale medier, trolig inspirert av suksessen hos ungdommer i andre land. Samtidig har de mistet troen på verdenspressen, de føler seg sviktet og oversett. Svaret blir da å opprette egne mediekanaler med direktesendte klipp, for å vise verden det som faktisk skjer, og ikke det som okkupantene ønsker å vise.Israel/Palestinakonflikten kommer ikke til å bli løst uten at den israelske okkupasjonsmakten stanser sin overdrevne maktbruk. Drap på hundrevis av palestinske ungdommer reduserer ikke konfliktnivået, snarere tvert imot. Den israelske hæren burde tatt lærdom fra de siste to intifadaene og krigene mot Gaza - og ikke minst av det som har skjedd i Palestinas nærområder i den senere tid.

Hvorfor tok ikke palestinerne imot tilbudet om Vestbredden i 2008?

For øvrig grøsser jeg når jeg leser det siterte fra trådstarter. "Kreative i metodevalg"? Og hva skulle IDF lært av intifadaene og krigene i Gaza? At terroren må få råde og anarkiet overta? Nei, slik fungerer ikke en velfungerende stat som har som fremste oppgave å beskytte sine innbyggere.

Jeg ville likt å sett en hvilken som helst vestlig stat hamle opp med det Israel og Jerusalem nå igjen opplever på en annen måte enn det Israel gjør. De lever med en konstant frykt for en kniv i ryggen. Hvor som helst. Når som helst.

Kommentar #96

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Ja, Brendberg

Publisert over 6 år siden

Selvsagt gjør jeg det.  Hadde de ikke villet leve i demokratiet Israel, så hadde de vel flyktet eller utvandret til et av sine arabisk muslimske naboland?  Dette er ikke noe du kan påstå deg å ha sannheten på uansett, Brendberg.  Det at du er en flittig bokleser og finner en og annen bok som understøtter dine synspunkt finnes sikkert, men det sier ingenting om hvordan arabere som helhet kjenner hverdagen i et land med friheter de kan se langt etter i den arabiske verden.  De klager ikke ..

https://www.youtube.com/watch?v=I9tfXf0llSk

Kommentar #97

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor tok ikke palestinerne imot tilbudet om Vestbredden i 2008?

Hva innholder tilbudet, kan du forklare litt mer!

Kommentar #98

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Nederlag i krig og påfølgende tap av landområder

Publisert over 6 år siden

er det vanlige.  Det er slik arabere har proklamert det i alle år etter 1967 - "From the river to the sea ........... will be free."  Israel har selvsagt visst at deres nasjon har bare en mulighet til videre overlevelse - alle kriger må vinnes.

Israel har denne landfliken - dette er deres hjemland - hvis så skulle skje at en nasjon eller en samlet armada av nasjoner nedkjempet Israel - hva tror du da ville skje? 

Israel er med sine totalt 14 mill. jøder fortsatt uten lojale venner.  USA er en lunefull venn høyst avhengig av presidentvalgene.  Jordan, Egypt og Saudi Arabia er på avslappet nivå med Israel - likeså Libanon minus Hizbollah. 

Syria og fremtiden tror jeg har nok med seg selv og vi kan se bort i fra en god stund.  Iran har spilt poker med USA og vant hele potten.  Hva de vil bruke denne gevinsten gjenstår å se, men MØ er MØ og her er verden uforutsigbar - kanskje den er mest forutsigbar i Israel når alt kommer til alt?

Det er nok lite jeg kan gjøre med et eventuelt tap av nasjonen Israel og en eventuell ny fordriving av jøder, men jeg vil jo gjøre alt jeg kan for å vekke opinion o.s.v., men jeg har liten tro på at verdenseliten eller FN vil stå opp for Israel' s eksistensielle rett.  Ser ingenting til den idag.  Israel er internajonalt en alenegåer som skal vuderes etter en helt særegen standard.

Det er derfor Israel er så opptatt av sikkerhet bak egne grenser og slik det er nå så fungerer Judea og Samaria nærmest som en buffersone mot verre fiender en unge sinte arabere i steinkasterlauget.

Kommentar #99

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Ukjent for deg?

Publisert over 6 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Hva innholder tilbudet, kan du forklare litt mer!

Er det ukjent for deg at palestinerne flere ganger er tilbudt Vestbredden i bytte for fred og anerkjennelse av Israel som en jødisk stat?

Kilde: miff.no

Kommentar #100

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Same graut, verma opp igjen

Publisert over 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor tok ikke palestinerne imot tilbudet om Vestbredden i 2008?Den palestinske forhandlingsposisjonen har lege fast i tre tiår. Den israelske regjeringa har i desse tre tiåara ikkje vore viljug til å betala prisen for fred.

Ein fredsavtale vil vera ein dårleg og kjip avtale for palestinarane. Det er Abbas som må banka avtalen på plass, og bura inne dei som gjer motstand. Dette er ikkje ein ufårleg prosess. Fredsavtalar for statslause folk er fårleg politikk. Mange av dei leiande republikanarane som tvang Irland laus frå Storbritannia vart drepne i borgarkrigen etter fredsavtalen i 1921. Det er mangel på innsikt i palestinarane sin forhandlingsposisjon som gjer at israelvener trur at dette dreier seg om gummistrikk.

Den israelske kommentarnettstaden +927 oppsummerer det heile greitt:

 

«For 26 years, Abbas has presented the same set of conditions for a permanent agreement.A Palestinian state established onthe pre-1967 lines with its capital in East Jerusalem, and a mutually agreed upon resolution to the issue of the refugees. That is the price. He has not moved a fraction of an inch since 1988. Those are the conditions he presented in Oslo in 1993 and that’s what was on the table during a series of talks that took place when Ariel Sharon was foreign minister during Netanyahu’s first term as prime minister in the 1990s (is there anyone who even remembers those talks? There was a meeting-and-a-half or so). That was Abbas’s position at Camp David in 2000, at Taba in January 2011, and at Annapolis in 2007. The Palestinian position has consistently been that Israel would take 2-to-4 percent of the West Bank and compensate them for every yard of territory. In the eyes of the Palestinians, this is a huge concession compared to what was granted them under the partition agreement of 1947, and in light of their historical rights. You can agree or you can disagree, but that is their price and apparently there is no way to maneuver around it.

 

And yet generations of Israeli politicians who should have known better have tried to bargain over that price, as if they were in a Middle Eastern bazaar.

http://972mag.com/on-palestinian-positions-israeli-pundits-are-all-spin/90137/

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere