Mads Tore Tengesdal

41

Hva er det vi kristne holder på med?

Jeg kom hjem fra to uker på Lesvos denne uken hvor jeg hjalp til med å ta imot ca. 23 000 muslimske flyktninger/migranter som kom over havet i båter fra Tyrkia. Vi ga dem en varm velkomst, ga barna tørre klær og var medmenneske.

Publisert: 9. okt 2015

Hva er det vi kristne prøver å formidle gjennom disse endeløse diskusjonene her på VD?

Hva om vi heller bruker tiden på å lese i Bibelen, og lære hva den formidler om nestekjærlighet?

Hva om vi heller bruker vår tid på vår neste som trenger oss?

Hva om flere kristne faktisk hadde lest og prøvd å forstå Rom 12?

Hva er det vi kristne egentlig holder på med?

Kommentar #101

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

@Tengesdal

Publisert over 5 år siden

Da jeg kom hjem fra Afrika for 8 år siden. Jeg skrev det samme som deg. Hvorfor er det ingen som bryr seg? Vi lever i vår luxus og ingen bryr seg. Det ,var for meg, en grell kontrast

Den kontrasten er det ikke mange som ser. Du blir så ivrig, at du vil fortelle alle. Du fortsetter der og da sprekker du!

Jeg anklager deg ikke for det du har gjort Tengesdal, jeg ville sagt det samme selv. Du vil ikke skryte av deg selv, det er ikke det som er poenget. men vi må bry oss. Jeg har vært i samme situasjon selv, reist mye og sett mye.

Jeg tenker da jeg var ung. Jeg var ikke så veldig rask men jeg var flink til å løpe langt, eller mellomdistanse. Problemet var at jeg åpnet veldig hart og så sprakk jeg!.

Jeg spilte mye fotball, Jeg traff som regel en back som var mye raskere enn meg. Den første spurten vant han, den andre og den tredje også men da det kom over fem var han helt ferdig. Da var jeg konge.

Er det ikke bedre å holde ut i det lange løp? Det er det våre barn er avhengige av, i siste instans menneskeheten.

Kommentar #102

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
For meg er vår neste alle de som vi møter på vår vei, helt uavhengig av familierelasjon, trosfelleskap og andre menneskelig definerte parametere. Disse er vår familie, våre venner, våre naboer, butikkansatte, våre kolleger, de narkomane vi møter, tiggere, de vi går forbi på gaten. Med andre ord alle de vi møter på vår vei.

Jeg er enig i det du skriver i kommentaren Mads Tore.  Bra knappen ble aktivert.  Jeg skrev jo det samme. 

Kommentar #103

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Gud gjør veien krokete for de som gjør urett

Publisert over 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
"Vår neste er først og fremst vår egen hjord ... ", sier du. Det var antakelig nettopp slik presten og levitten tenkte, i liknelsen om den barmhjertige samaritan

Da du trekker fram presten og levitten, da er jeg uenig med deg.  Passer ikke Gud først og fremst på sin egen flokk og gjør veien krokete for de som gjør urett?  Blir alle frelst uansett?  Har ikke Guds kjærlighet noen grenser?

Gud tar vare på sin flokk. Han er hyrden. At kjærligheten har begrensinger kommer klart fram i Bibelen. Adam brøt med Guds regelverk og falt ut av paradis. Har kjærlighetsbudet til vår neste også begrensinger?

Bibelen forteller oss om Guds kjærlighet for sin flokk. Hyrden passer meget godt på sin flokk, de troende som får nåde og evig liv i paradis.

Mennesket har sin frie vilje. Til å søke Gud eller til å forkaste Gud. De som søker Gud får Guds omsorg. De blir innlemmet i Guds flokk og blir av de som den gode Hyrden øser sin kjærlighet og omsorg utover. Han som er kjærlighetens universelle skaper og kjærlighet, bare pøser på med herlighet, den ubeskrivelige herlighet.

l kraft og Han som er kjærlighet.

Esek 34, 17-24 forteller oss om hyrden:

17 Dere, min flokk! Så sier Herren Gud: Se, jeg dømmer mellom en sau og en annen, mellom værer og bukker: 18 Er det ikke nok at dere får gå på det beste beitet, om dere ikke også skal tråkke ned resten av beitemarkene? Er det ikke nok at dere får drikke det klare vannet, om dere ikke skal grumse til resten med føttene også? 19 Skal flokken min ete det som dere har tråkket ned, og drikke det dere har grumset til?
20 Derfor sier Herren Gud: Se, jeg dømmer mellom de fete og de magre sauene. 21 Dere driver bort alle de svake med siden og bogen og stanger dem med hornene til dere får spredt dem og drevet dem ut.22 Derfor vil jeg redde flokken min, den skal ikke lenger bli til bytte. Slik skal jeg dømme mellom en sau og en annen.

23 Jeg vil sette én gjeter over dem, og han skal gjete dem, min tjener David, han skal gjete dem, han skal være deres gjeter. 24 Jeg, Herren, skal være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem.
 Jeg, Herren, har talt.

Vers 22 forteller at Gud skal redde flokken sin og at Jesus skal bli flokkens gjeter.

Men er Guds flokk kun de troende og hvor langt strekker Guds kjærlighet seg da det gjelder kjærligheten til Hans flokk? Og hva med nestekjærligheten?

Jes 66, 2:

Det er den hjelpeløse jeg ser til,
den som har en motløs ånd
og skjelver for mitt ord.

Sal 146, 9 (kan ta med 5-9)

Han holder enker og farløse oppe,

men gjør veien kroket for dem som gjør urett

Kommentar #104

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Kjærligheten begrenser seg til de Gud har omsorg for?

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Men er Guds flokk kun de troende og hvor langt strekker Guds kjærlighet seg da det gjelder kjærligheten til Hans flokk? Og hva med nestekjærligheten?

I Matt 25, 41-46 forteller Jesus om de som ikke kommer inn. De som ikke er velsignet av Gud. Og det er klart hvem som ikke kommer inn i flokken. Og slik jeg forstår det er blant de som ikke tror og som ikke oppfyllte kjærlighetsbudet.

De som ikke ga fattige mat og drikke. De som ikke tok i mot fremmede, osv. Matt 25, 41-46:

41 Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. 42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ 44 Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ 45 Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Her er det klinkende klart hvem som ikke kommer inn. Men samtidig tyder det på at de som oppfyller kjærlighetsbudet kommer inn, selv om de ikke tror på Gud.

Hvorfor skulle de allikevel komme inn? Jo fordi, etter min ringe forståelse, de som oppfyller kravene i Matt 10, 41-42 får frelse ved Jesus. Fordi Guds kjærlighet for sin flokk og de Han har omsorg for er så stor, at de som viser nestekjærlighet til de som er i Hans flokk blir belønnet.

Matt 10, 41-42:

Lønnen for å ta imot en disippel

40 Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. 41 Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. 42 Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn!»

Slik viser Gud sin store kjærlighet for sin flokk at også de som gjør godt mot en av de gud har omsorg for blir belønnetOg belønningen er frelse. For Gud er gjeteren som gjør alt det gode vi kan tenke oss og belønner de som gjør godt mot de gud har omsorg for.

Kommentar #105

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Bare utrolig tåpelig uttalelse fra en som visstnok er både dr. theol og dr. philos. Hva i all verden ønsker du å oppnå med slike kommentarer??? Tror du kanskje at jeg er guddommelig? Det kan jeg i så fall avkrefte her og nå.

En usedvanlig tåpelig kommentar.  Hva gjør deg i stand til å dømme andre?  Så hårsår går det da ikke an å være i en debatt.  Hvorfor ser du deg overlegen andre troende.  Du gjør jo det da du dømmer andre. 

Du tar jo usedvanlig hardt og unødvendig i.  Og det for andre gang i denne tråden.  Ikke mye nestekjærlighet å se hos deg da du dømmer andre. 

Kommentar #106

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Temperaturen på kjærligheten

Publisert over 5 år siden

Det var greit å få tatt temperaturen på kjærligheten blandt oss kristne her inne på VD og basert på resultatet er vi tilsynelatende en relativ kjølig og utrydningstruet art. Ikke mye å skryte av, men sikkert vel vert et spark i skinnleggen.

Jeg foretrekker en konsentrisk kristendom.

Kommentar #107

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Dere må høre på denne

Publisert over 5 år siden

Hver gang jeg hører den sangen gråter jeg....

https://www.youtube.com/watch?v=EYzfTdIZoP0

Det er noen som ser han bærer tungt. Det er krig og forferdedelighet. Han sier "Han er ikke tung, han er min bror!" Hør hvor fint The Hollies synger!

Kommentar #108

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

:-)

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er noen som ser han bærer tungt. Det er krig og forferdedelighet. Han sier "Han er ikke tung, han er min bror!" Hør hvor fint The Hollies synger!

Ja, men Kvinlaug - dette var da et flott punktum for denne tråden!

Kommentar #109

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Jeg kom hjem fra to uker på Lesvos denne uken hvor jeg hjalp til med å ta imot ca. 23 000 muslimske flyktninger/migranter som kom over havet i båter fra Tyrkia. Vi ga dem en varm velkomst, ga barna tørre klær og var medmenneske. Hva er det vi kristne prøver å formidle gjennom disse endeløse diskusjonene her på VD? Hva om vi heller bruker tiden på å lese i Bibelen, og lære hva den formidler om nestekjærlighet? Hva om vi heller bruker vår tid på vår neste som trenger oss? Hva om flere kristne faktisk hadde lest og prøvd å forstå Rom 12? Hva er det vi kristne egentlig holder på med?

Ja, det ytterst smertefulle ved å være observatør og tilskuer til krigshandlingene i Syria, og hvor rekken av drap og vold mot uskyldige unge og gamle knapt er mulig å bære, i vissheten om de skremte, utslitte,syke og gamle som må flykte hals over hode.

Gleden over barn, venner, familie og meningsfulle aktiviteter forsvinner i et hav av fortvilelse og raseri, over ondskapens tilsynelatende endeløshet. Der hvor hatets mangfoldiggjøring og vekst, skaper frykt og stillstand hos mange. Handlingslammelse er selvsagt ikke noe alternativ, men noen ganger  gjenstår bare det fortvilede spørsmålet - hva skal vi gjøre ?

Kommentar #110

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Han sier "Han er ikke tung, han er min bror!"

Sånn skal det være. 

Kommentar #111

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Tusen takk til Haug og Johannessen

Publisert over 5 år siden

Har jeg noen gang sagt det før?

Jeg synes det er en verdig slutt på denne trråden.

Kommentar #112

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Petter Kvinlaug,kom.19.

Publisert over 5 år siden

Du svarer Oddbjørn Johannessen ,kom18: "Hva skal vi konkret gjøre mener du?"                                 Jeg tillater meg å ymte frem en kommentar på det. Med det samme milliardene ruller,så kan det rulles frem 1 ektra til trengende nordmenn. Det trengs mange studenthybler,høyhus i nærheten av studiestedet kanskje? Husleien må subsidieres,så studentene slipper å splitte seg mellom studiet og attåtjobb for å rekke rundt. I Oslo  ble husleiereguleringen opphevet og prisene skjøt i været. Studenter er kanskje med på å finansiere bolig nr.2.                                                                                                                                                  Det er vel kjent at det mangler lærlingeplasser.Noen hver kjenner vel noen som har kjent på kroppen hvorda det er både for den som trenger en lærlingeplass for å komme videre og familiene deres som lider med. 

De fleste kommuner har underdekning av jordmødre.Her og Nå(NRK ) tok opp dette. Kommuner kan ha så lite som 10% stilling,så jordmora er avhengig av attåtjobb for å kunne bli i mommunen,og det er mangel på slikt.

Er det ikke så at det er underbemanning på både sykehus og alders/sykehjem,mens friske unge/yngre går på arbeidsledighetstrygd i samme kommune. Bevilgning til nye stillinger kan føre arbeidsledige fra trygd til å bli skattebetalere.

Du kan selv spinne videre på hvor mye 1 ekstra milliard kunne betydd for å avhjelpe plager og lidelser på hjemmebane.

Men det kanskje ikke nok kristendemonstrasjon i det?

Kommentar #113

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Det var greit å få tatt temperaturen på kjærligheten blandt oss kristne her inne på VD og basert på resultatet er vi tilsynelatende en relativ kjølig og utrydningstruet art. Ikke mye å skryte av, men sikkert vel vert et spark i skinnleggen.

---

Hehe, du har vel et poeng.  Men en trøst er det kanskje at det står ikke mye bedre til blandt oss ikke-kristne.  Mennesker er mennesker okkesom.

Uavhengig av livssyn får vi minne hverandre på viktigheten av de små, men store tingene.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere