Guro Klausen

1

Begrenser åpenhet

Det er fremdeles usikkerhet om hvordan verden skal finansiere implementeringen av de nye bærekraftsmålene.

Publisert: 9. okt 2015

I kjølvannet av at FNs generalforsamling vedtok sine nye utviklingsmål i slutten av september, lanserte OECD denne uken sine anbefalinger til hvordan aggressiv skatteplanlegging bør håndteres av det internasjonale samfunnet.

Skatteinntekter er statens hovedkilde for å finansiere utvikling, og OECD kommer med en rekke tiltak for å hindre ulovlig skatteunndragelse.

OECD er en organisasjon med svært begrenset medlemskap. 80 prosent av verdens land er ekskludert fra å være med på å ta beslutninger i organisasjonen. Åpenhet er det sikreste virkemiddelet vi har for å bekjempe skatteunndragelse, men OECD ønsker å begrense åpenheten, og vil ikke at offentligheten skal få innsyn i rapporteringer som kan avsløre skatteunndragelse.

Bærekraftsmålene som ble vedtatt av FNs generalforsamling skal fremme utvikling i hele verden. Da er det merkelig at en organisasjon som OECD i dag har tatt monopol på å anbefale endringer som kan bidra til å finansiere denne utviklingen. Dette ble klart i sommer da FNs medlemsland var samlet i Etiopia for å legge en slagplan for hvordan målene skal finansieres.

Istedenfor å gi FN et mandat til å finne de beste løsningene på problemet med ulovlig skatteunndragelse, kjempet USA og deres allierte en hard kamp for å opprettholde OECD som hovedarena for å finne disse løsningene.

Norge, som forhandlingsledere i forkant av konferansen i Etiopia, bidro til å skape et forhandlingsklima hvor de mektigste landene i verden fikk overkjøre flertallet av verdens land som kjempet for beslutningsmakt i FN på skattespørsmål.

FN er det nærmeste vi kommer et demokratisk organ på internasjonalt nivå, men OECDs anbefalinger er allikevel det nærmeste man i dag kommer et globalt regelverk for å bekjempe ulovlig skatteunndragelse.

OECD sine anbefalinger evner ikke å ta innover seg at det er nettopp globale løsninger og globalt samarbeid som trengs for å løse svakhetene ved det globale skattesystemet som muliggjør ulovlig skatteunndragelse i stor skala. Det er både urealistisk og udemokratisk at OECD skal komme med de anbefalingene verden trenger for å bekjempe skatteunndragelse.

Mens verdens mektigste menn (ja, det er stort sett menn) i dag representerer et fåtall av de rikeste landene i verden, oppfordrer vi til mer demokratiske og inkluderende prosesser for å finne løsningene på hvordan utviklingsmålene skal finansieres.

Først publisert i Vårt Land 8.10.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere