Hans Olav Brendberg

63

Statusendring på tempelhøgda?

Publisert: 6. okt 2015

Som Johathan Cook påviser, er det ein israelsk offensiv for å endra statusen til området kring al-Akhsa som er årsaka til at valdsspiralen i Jerusalem er sett i spinn. Statsrettsleg har dette området ei brokete historie, men når det gjeld kontrollen over viktige heilagdomar som al-Akhsa, gravkyrkja og andre stader har regimet vore forbausande stabilt gjennom skiftande tider. Det er ei muslimsk, veldedig stifting som eig og kontrollerer den sokalla «tempelhøgda», og som har gjort det sidan før britane okkuperte Jerusalem i 1917.

 

Sist nokon freista gjera store endringar når det gjeld kontrollen med dei heilage stadene i Jerusalem vart dette den utløysande årsaka til Krim-krigen på 1850-talet. Denne gongen kjem offensiven frå jødiske, religiøse nasjonalistar på toppen av alt som elles går gale for tida i regionen.

 

For femten år sidan fanst Koranmuseet i Baghdad – ei av dei viktigaste samlingane av religiøs kjeldelitteratur i den arabiske verda. Nasjonalmuseet i Baghdad fanst. Gadhaffis «kunstige elv» som gav vatn til eit veksande libysk jordbruk fanst. Det romerske Palmyra fanst. Den amerikanske krigen mot Irak, og det som har skjedd etterpå, har sytt for at mykje av det som er menneskeættas felles kulturarv er øydelagt og bort for godt. Egyptarane sytte heldigvis for at deira viktigaste institusjonar vart verja av borgarvern under kaoset som følgde den sokalla «arabiske våren».

 

Som Jonathan Cook påpeikar brukte israelske styresmakter Baruch Goldsteins massakre i Hebron som brekkstong for å leggja sentrum i byen øyde, og gje jødane permanent fotfeste i heilagdomen i byen. Slik vatnar ein jødisk messianisme. Om ein no på same måte endrar statusen til al-Akhsa, er det nok eit steg på denne vegen.

Dei sassanidiske persarane vart støtta av jødane då dei i 614 erobra Jerusalem. Titusenvis av kristne vart massakrert, og jødane reiv det dei kom over av kyrkjer og kristne heilagdomar. Desse massakrane og øydeleggjingane var ein av hovudgrunnane til at den muslimske kalifen kunne erobra Jerusalem nesten utan vald nokre tiår seinare. Dei kristne innbyggjarane såg på den muslimske erobringa som ei frigjering frå det persisk/jødiske tyrraniet. Ei av dei få kyrkjene som overlevde denne øydeleggjingsbølgja var den bysantiske fødselskyrkja i Betlehem.

Eg er diverre redd for at eg skal få oppleva øydeleggjinga av denne heilagdomen i mi levetid, etter at han har overlevd i vel 1 500 år. Ting går fort no.

 

http://mondoweiss.net/2015/10/israel-lights-again

 

Kommentar #1

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Messianske tider - eller vanlege tider?

Publisert rundt 6 år siden

Ultraortodokse og nasjonalreligiøse jødar finst i mange slag, og det let seg ikkje gjera å sortera dei på nokon enkel måte. Habad er til dømes i rask vekst i Russland - heilt sikkert på grunn av ei forståing mellom leiinga av Habad og leiinga i Kreml. Andre greiner har andre kjepphestar, og politisk er det dei sefardiske ultraortodokse som har bitt mest frå seg dei siste tiåra.

Likevel er det eitt skilje som er verdt å ha med seg: Medan nokre av desse trur at vi lever i vanlege tider, trur andre at vi lever i messianske tider, og at Israels herredøme i verda snart vil bli ein realitet.

På mange måtar er dei som trur vi lever i vanlege tider dei mest trivelege - både til kvardag og helg. Men NB: Dette er berre ein omtrentleg tommelfingerregel.

For dei som er interessert i å forstå korleis jødisk fundamentalisme fungerer, er boka til Israel Shahak og Norton Mezvinsky framleis ei god innføring. Ho ligg gratis på nett her:

http://www.ipk-bonn.de/downloads/Jewish_Fundamentalism_in_Israel.pdf

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Denne frykten for statusendring er ikke ny

Publisert rundt 6 år siden

Den har ligget der parallelt med aktivismen til Temple Mount Heritage Fond. 

Dette er ikke poltisk anlagt aktivisme, men religiøs - Our core beliefs: "The Temple Mount, known in the Torah as Mount Moriah, is the holiest spot in the world for all mankind.

We believe that the Temple Mount should be open to people of all faiths and affiliations who wish to come and experience the spiritual meaning of this site, which is holy to everyone, not just the Jews.

We further believe that it is every Jew’s G-d-given right and privilege to come to this place, the home of G-d on our physical plane, and connect to that divine presence. It is the only place in the world where a Jew is obliged to ascend and to pray."

M.a.o. så er ikke dette noe religiøst erobringstokt, men et utrykk for at også jøder, som hele menneskeheten, har et hellig forhold til Mount Moriah.

Den siste setningen er ikke i tråd med det Brendberg har i sine litteraturtilfang.

Vårt oppdrag: "The Temple Mount Heritage Foundation has four main aims. We seek to strengthen the connection between the people of Israel and the Temple Mount; increase awareness about the importance and centrality of the Temple Mount; encourage visits to the Temple Mount in a manner appropriate to Halacha (Jewish Law); and offer educational activities relating to the Temple Mount, including lectures, workshops, classes, and tours.

Our overall goal is to increase recognition of the importance of the Temple Mount to Jews, to Israel, and to the world at large.

http://templemountheritage.com/temple-mount-heritage-foundation-2/

Hvis vi tar oss tid til å bli med en gruppe ortodokse jøder i alle aldre og deres sikkerhetsvakter på en svært saktegående vandring inne på Tempelhøyden, så ser vi hvordan det arter seg. Her er det ganske få mourabitouns, men de er ganske så støyende - noen vifter med koranen og jødene opptrer ganske så stille. En heller selsom vandring, der en uten å ha satt seg inn i bakgrunnen kan undres - er det verdt det? Jødene bruker mobilen til å få med seg inntrykkene - som trolig er svært blandet - og som vi skjønner - de av oss som har lest innleggene til David Lindhjem - her er det rimelig god plass til mer bygging.

https://www.youtube.com/watch?v=hUSpJ5j5WNM

Endringene som fryktes er at jødene skal få lov til å be - noe som vi ser påpasses nøye

https://www.youtube.com/watch?v=CGuHAwhuqF0

eller at mosken skal bli ødelagt av Israel.  Nå er jo muslimene de som faktisk står i fare for å gjøre det i og med at Al-Aqsa benyttes som base for å angripe uønskede jødiske besøkende.  Kommer politiet, så eskaleres det til vanlig arabisk krigføring med steinkasting, fyrverkeri og Molotows. 

Det tok sin tid før politiet kom - første gang 05.11.14.  Siden har det vært sterkt begrenset antall besøkende.  Isrealsk lederskap gjenok at status ikke ville forandres.  Ifølge politisjef Yohanan Danino er området et sentrum for "hellig krig" og alle som ikke forholder seg til nåværende status skulle ha vært nektet adgang - da med hint til de mest høyreorienterte ortodokse jødene som har en agenda om statusendring. 

Hamas og Islamic Jihad fyrer opp under muslimsk frykt og holder det varmt at Israel har til hensikt å ødelegge mosken noe som fører til kroniske opptøyer og terror/trakassering. 

Situasjonen er nå den at:  !. Det er strenge regler for jødiske besøk i svært begrenset omfang.  2.  Jødiske og ikke-muslimer kan besøke området fra søndag til torsdag.  Besøket må skje innenfor de 4 timene det disse dagene er mulig å ta en vandring.  3.  Det er ikke lov å gå inn i moskeene 4. Jøder med religiøst utseende må ha følge av politi og waqf vakter.

Kommentar #3

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Alle sekteriske konfliktar

Publisert rundt 6 år siden

har sin versjon av "Karius-politikk". I Nord-Irland var det oransjemarsjane gjennom katolske område med ordensband og lambeg-trommer. I Jerusalem handlar det nokså mykje om  tempelhøgda.

Nygård får det nesten til å høyrast ut som ei økumenisk bønesamling der folk frå dei ulike religionane kan samlast på eit område med god plass. Det er nokså langt frå sanninga. Hadde dette vore etter avtale og i god forståing mellom dei det galdt ville sjølvsagt ikkje nokre spaserande jødar som bad gjort stort frå eller til.

Men det er ikkje dette det dreier seg om.

Jødiske bøner finst av mange slag - det finst vakre, det finst morosame, og det finst dei som får håret til å reisa seg på ryggen din. Eg er ikkje sikker på om Nygård har fått utdelt meny. Sjølv har eg hatt gleda av å lesa opprinnelege versjonar av "Birkat ha-Minim" - og eg ville heller hatt Pussy Riot på høgt volum i Nidarosdomen enn nokre fromme ultraortodokse som mumla "Birkat ha-minim".

Forsovidt forstår eg godt Netanyahu. Han har nett gått på eit større utanrikspolitisk nederlag, og for Netanyahu er det heilt OK med bråk i Jerusalem. Då er "Karius-politikk" på Tempelhøgda eit sikkert kort.
Her har Netanyahu mange metodar for å banka på den nakne nerven. Eit populært reidskap har vore rørsla for det tredje tempel - som ønskjer å riva dei muslimske heilagdomane for å byggja eit tredje tempel i staden. Denne rørsla arbeider trutt med sitt. Mellom anna har nokre millionærar i Texas invistert millionar i genteknologi for å avla fram den raude kviga som er kjent frå det gamle testamentet - og som ein treng om ein i det heile tatt skal gjennomføra prosjektet. Sist eg høyrde frå dei for eit par år sidan hadde dei ein kalv som nesten nådde opp til krava - men enno er ikkje kviga på plass.

På åttitalet var det berre so vidt israelske tryggleikstenester greidde avsløra ein plan om store bilbomber frå jødiske ekstremistar.

For nokre år sidan vart ein "Sanhedring" organisert av rabbi Steinsaltz. Og slik putlar dei med ymse ting for å halda ved like trugsmålet om ei øydeleggjing av denne verdsarven.

Det er gode grunnar til at palestinarane er redde for framtida til heilagdomen. Men førebels tyder alt på at dette er Netanyahu som driv Karius-politikk for å få merksemda bort frå at Iran-politikken har slege feil. Då passar det med litt ferskt blod.

Status quo har sikra alle religionane som har Jerusalem som heilag by heilt sidan Krim-krigen. Den israelske rydjinga av nabolaget framfor Vestmuren har gjeve god plass til ortodokse jødar. Eg ser ingen gode grunnar for å rota med dette - og det er Israel som okkupasjonsmakt som overtek ansvaret for dei avtalane som gjeld. Men eg hadde gjerne sett at vår regjering hadde protestert tydelegare mot israelske provokasjonar.

Kommentar #4

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Kan du dokumentere

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Her har Netanyahu mange metodar for å banka på den nakne nerven. Eit populært reidskap har vore rørsla for det tredje tempel - som ønskjer å riva dei muslimske heilagdomane for å byggja eit tredje tempel i staden

det du legger inn som premiss i utsagnet ovenfor - at Netanyahu sitter med høyreradikale ultraortodokse som politisk arbeidsmetode - og da ikke fra noen av dine ekstreme "Karius"- levrandører.

Poenget er - det er ingen staturendring på gang - de israelske myndigheter ønsker selvsagt ikke at det blir "Karius"-tilstander på Tempelhøyden eller i Jerusalem.  Det er Abbas/PA på den ene siden og Hamas/Islamic Jihad som ønsker oppmerksomhet og da er en mulig tredje intifada en mulighet i en tid der Hamas ikke har ammo eller raketter til en ny omgang av Håpløs Krig og Hizbollah er opptatt med krigføring for Assad i Syria. 

Dine hint om at det som skjer i Jerusalem er ønsket av Netanyahu - "Men førebels tyder alt på at dette er Netanyahu som driv Karius-politikk for å få merksemda bort frå at Iran-politikken har slege feil. Då passar det med litt ferskt blod." - er så langt unna israelsk tenkning som det er mulig å komme.  Israel har vist oss - mer enn noen annen nasjon vil jeg påstå - at trygghet og sikkerhet for hver eneste borger både jøde og araber er en nedfelt poltisk holdning.  Her byttes en borger - jøde - med langt over tusen terrorister/mordere.  Til og med levninger av døde soldater går i bytte for et større antall levende lovovertredere og fiender av nasjonen. 

Både dine kilder og dine holdninger skurrer, Brendberg.

Kommentar #5

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Kan du dokumentera

Publisert rundt 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
det du legger inn som premiss i utsagnet ovenfor - at Netanyahu sitter med høyreradikale ultraortodokse som politisk arbeidsmetode - og da ikke fra noen av dine ekstreme

det du påstår om kven som står bak opptrappinga?

Krisa no har bygt seg opp gjennom lengre tid - mellom anna i sokalla "prislapp-åtak" frå jødiske fundamentalistar. Det er visst frykteleg vanskeleg for det israelske politiet å finna drapsmennene når palestinarar blir utsett for mordbrann og liknande.

Men det er ingen tvil om at ei sterk jødisk rørsle ønskjer bråk no. Om og eventuelt korleis Netanyahu spelar på lag med denne rørsla er sjølvsagt eit spørsmål som er vanskeleg å kasta lys over - her kan ein berre gjera eigne vurderingar ut frå tidlegare røynsler.

Her litt om desse fredelege og fromme i tempelrørsla:

https://electronicintifada.net/content/video-temple-movement-rabbi-proselytizes-genocide/14870

Kommentar #6

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Heilt fersk

Publisert rundt 6 år siden

kommentar frå Jonathan Cook som ikkje deler mitt inntrykk av at Netanyahu har interesse av den forverra situasjonen. Nasaret-baserte Cook er alltid verdt å lesa, også når ein er usamd:

http://www.jonathan-cook.net/2015-10-06/netanyahu-better-not-disturb-the-status-quo/

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere