Levi Fragell

102

Vil kirken tape sin siste sak – kampen mot dødshjelp?

Prevensjon, abort, frie samliv, homfili…I land etter land taper kirken sine særegne etiske merkesaker. Nå gjenstår kampen om selvbestemt dødshjelp.

Publisert: 6. okt 2015

Når nå USAs mediafokuserte delstat California i disse dager har fattet sitt endelige vedtak om å tillate aktiv dødshjelp, er dette nok en grunn til å innse at det «kristne» USA så vel som den vestlige verden for øvrig nå opplever en historisk endring i synet på rett og galt i privatlivet. I løpet av bare en generasjon er abort blitt lovlig på flere kontinenter, homofili og ikke-ekteskapelig sex aksepteres og - minst like epokegjørende – aktiv dødshjelp støttes av et flertall i land etter land. Inntil disse dager har denne slags gjerninger i lange perioder og i mange land  ikke bare vært forbudt ved lov, men har vært den kristne etikks tusenårige spesifikke synder. Advarslene mot dødshjelp har til nå vært en samlende kampsak for de fleste trossamfunn, og det kom som et sjokk på mange da den høyt respekterte sørafrikanske erkebiskop Desmond Tutu i fjor - etter Nelson Mandelas død - erklærte at han heretter vil bruke resten av sitt liv til støtte for de døende, i kampen for aktiv dødshjelp. (Avisen The Guardian 12.7.14. Samtidig er nå Jojo Moyes` roman om selvvalgt livsavslutning, Et helt halvt år, en av verdens mest populære bøker. Og i det sterkt religiøse USA følger nå altså California fire andre amerikanske delstaters legalisering av dødshjelp – i tillegg til flere europeiske land.

 Kampen mot aktiv dødshjelp har til nå først og fremst vært ført av eutanasimotstanderne i religiøse trossamfunn, ofte knyttet til kristelige partier og grupper med navn som Menneskeverd og Pro Vita. Flere av disse miljøene baserer seg på litteratur av kjente kristne apologeter som amerikanerne Francis A. Schaeffer og C. Everett Koop. Disse to er forfattere av boken  Menneske – hva er du verd? (Luther Forlag, 1982.) Her levnes lite håp for et samfunn som aksepterer selvbestemt eutanasi. I apokalyptiske ordelag heter det at ”neste skritt blir å kvitte seg med de mennesker som er uønskede, handikappede eller en byrde for samfunnet. Det kan gjelde senilitet, skrøpelighet, tilbakeståenhet, sinnslidelser og inkontinens. Men når det har gått så langt, dreier det seg ikke lenger om barmhjertighetsdrap. Vi befinner oss i stedet på samme plan som nazistene under annen verdenskrig.” Boken baserer disse dystre utsikter på utbredelsen av det humanistiske livssyn: ”Nå som humanismen har tatt over i Vesten, har vi også et lavt syn på mennesket.”

  Det må innrømmes at lutherske og reformerte ”folkekirker” ofte har vært mer nyanserte og mindre agitatoriske, til tross for disse kirkers samlede motstand mot dødshjelp – så langt. Men på internasjonale konferanser om temaet har man ofte kunnet treffe enkelte teologer som også er medlemmer av eutanasiforeninger, faktisk også i ledende posisjoner. Professor Ulla Schmidt ved Universitetets teologiske fakultet sier det slik i tidsskriftet Minerva (3/07): ”Vi kan altså slå fast at holdning til eutanasi og kristendom ikke henger så entydig sammen som det har vært vanlig å anta, verken når det gjelder konklusjon eller argumentasjon.” 

 Den katolske kirke har vært – og er - en sentral aktør i kampen mot eutanasi på den globale livsynsarena, på samme vis som i spørsmålet om abort. Denne kirke har gjort eutanasi til et viktig lærespørsmål. I et hyrdebrev fra de nordiske katolske biskoper av 11. februar 2002 heter det at eutanasi er ”en alvorlig synd mot Gud”. Disse advarsler fra kirken, gjør at katolikker har vært toneangivende i alle aksjoner mot aktiv dødshjelp. I Norge har fra katolsk side blant andre Janne Haaland Matlaryr ført ordet. ”Selv om offeret ønsker å bli tatt av dage, er den som utfører udåden eller bistår til dette, en morder, ” skriver hun i Vårt land. (3.6.09) De nye toner vi nå hører fra Vatikanet, bærer et varsomt bud om at en slik ordbruk nå kan bli mindre selvfølgelige fra dette hold.

Blant religiøse og sekulære livssyn er det den internasjonale livsynshumanismen som mest markant og konsekvent har støttet selvbestemt eutanasi.  Det som forener livsynshumanister og kristne tilhengere av aktiv dødshjelp er det felles etiske ideal om barmhjertighet.  I humanismens spesifikke argumentasjon for såkalt aktiv dødshjelp, har imidlertid prinsippet om menneskets rett til selvbestemmelse stått sentralt. Dette filosofiske og etiske grunnsyn har gjennom historien ofte har stått i opposisjon til religiøse idealer – ikke minst slike som har vært knyttet til livsprosessene: seksualitet, forplantning, prevensjon, abort, selvmord og – dødshjelp. Men som sagt, nå samles stadig flere i synet på fellesverdien empati så vel som respekt for det enkelte menneskes valg om eget liv – og egen død. 

 

          

 

 

Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Kirken vil aldri tape noe som helst

Publisert rundt 6 år siden

Kirken som består av kristne som bekjenner, forkynner og lever evangeliet i verden vil aldri noen gang tape verdikampene. Denne kirken kan bli liten, upopulær og forfulgt fordi den ikke viker unna det misjonsoppdraget den er gitt, men den blir aldri borte.

Kommentar #2

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
I humanismens spesifikke argumentasjon for såkalt aktiv dødshjelp, har imidlertid prinsippet om menneskets rett til selvbestemmelse stått sentralt. Dette filosofiske og etiske grunnsyn har gjennom historien ofte har stått i opposisjon til religiøse idealer – ikke minst slike som har vært knyttet til livsprosessene: seksualitet, forplantning, prevensjon, abort, selvmord og – dødshjelp. Men som sagt, nå samles stadig flere i synet på fellesverdien empati så vel som respekt for det enkelte menneskes valg om eget liv – og egen død.

Så kan de som frykter at ”neste skritt blir å kvitte seg med de mennesker som er uønskede, handikappede eller en byrde for samfunnet," se om dette skrittet er i samsvar med "humanismens spesifikke argumentasjon."

Kommentar #3

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Kirken som består av kristne som bekjenner, forkynner og lever evangeliet i verden vil aldri noen gang tape verdikampene.

De har jo allerede gjort det...Kvinnelige prester er jo fysj og fy, homofile prester likeså, for ikke å snakke om homofile ekteskap... og nå "kampen" om aktiv dødshjelp.

Kirken taper jo på alle fronter... og folk flest bryr seg ikke om dogmene kristne bekjennere fremmer...

Kommentar #4

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Det ser bare sånn ut

Publisert rundt 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Kirken taper jo på alle fronter... og folk flest bryr seg ikke om dogmene kristne bekjennere fremmer...

Det er de som i hjertet tror og med munnen bekjenner at Jesus er Herre, som er en del av den egentlige kirke på jord.

Denne egentlige kirken er ikke automatisk de bygningene vi ser eller de organiserte samlingene av mennesker slik vi gjerne tror.

Denne kirken jeg snakker om er bygget av levende stener og det er den kirken som aldri vil tape noen verdisaker, for den kirken er det bare Jesus Kristus som er Herre over.

Kommentar #5

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Kirken taper, men innkasserer gevinsten

Publisert rundt 6 år siden
Jeg er enig med Hans Petter Skoug i at kirken har tapt og fortsatt taper i alle disse saker som kjempes fram av en stadig mer verdibevisst sekulær sivilisasjon, men Lilli Spæren kan ha "rett" i at kirken har vært dyktige til å fordekke denne realitet - og nettopp vært i stand til å innkassere æren for alle humane fremskritt gjennom historien.
Kommentar #6

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
og nettopp vært i stand til å innkassere æren for alle humane fremskritt gjennom historien.

Det forundrer meg ikke nei... De "innkasserer" jo stadig vekk at folks moral og etikk, som deres trossystem liksom er årsaken til, er noe som kommer fra kristendommen så det ville ikke forundre meg om de innkasserte andre ting også...

Har faktisk fått påstanden "Det var den kristne tro som frigjorde kvinner...!", av en kristen mann en gang... Han var tydeligvis ikke i stand til å fatte at kvinne frigjøringen var PÅ GRUNN AV kristendommens påstander om at kvinnen var underlagt mannen....eller at både geistelige og kristne mørkemenn kjempet i mot kvinne frigjøringen til det siste...

De fleste kristne i dag tror at kirken alltid har vært denne lydhøre og fromme gjengen som står der nå og tenker ikke over at denne motstanden mot kristne dogmer blandt folk flest i dag ville kommet LENGE før om kristendommens dogmer og doktriner ikke var tvunget på oss av kirke og statsmakt.. og håndhevet med død og fengsel.... Idag har ikke kirken tvangs verktøyet lenger og færre og færre indoktrinerer ungene sine (et verktøy som også var mye brukt før i tiden..) og derfor er kirken nødt til å tape i disse spørsmålene. Folk ser at kristne og kirken i alle år har kjørt en undertrykking og en diskriminering av grupper som IKKE er riktig og de kristne påstandene (dogmene) taper over hele linja....

Kommer ikke til å bli noe bedre for kirken heller, opplysningen har kommet for langt til at slike syn som er tuftet på gamle dogmer og ignorante påstander vinner frem...

Kommentar #7

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Denne kirken jeg snakker om er bygget av levende stener og det er den kirken som aldri vil tape noen verdisaker, for den kirken er det bare Jesus Kristus som er Herre over.

Kanskje på tide at denne Jesus Kristus innfinner seg da, hvis ikke er det ikke en eneste grunn i verden til å ta påstandene om denne Jesus Kristus alvorlig heller!! Og ihvertfall at det er riktig å forfølge, diskriminere, undertrykke og vise intoleranse mot andre mennesker over slike påstander!!!! Det håper jeg du forstår....?

Så enten så får Jesus Kristus stå frem for kravene om intoleranse, diskriminering og undertrykking av grupper som hans skribenter mente han sto for eller så følger vi en bedre modell, en modell som er langt mer inkluderende og tolerant og moralsk. Er ikke verre enn det Spæren!! Og siden ingen Jesus Kristus er i stand til å stå frem (sålangt ihvertfall) tenker jeg vi gjør lurt i å følge den modellen som sikrer ALLE mest mulig rettferd og lykke jeg og la gamle påstander som aldri har vært riktige være nettopp det, løse påstander som ikke har noen verdi.

Kommentar #8

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

De humanitære fremskritt og æren

Publisert rundt 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
kirken har vært dyktige til å fordekke denne realitet - og nettopp vært i stand til å innkassere æren for alle humane fremskritt gjennom historien

Det er bra med humanitære framskritt.

Hvem som står ansvarlige for dem er underordnet, men når ateister vil innkassere æren uten å ha bidratt, så må det da være lov å korrigere dem.

Jeg håper at både ateister, muslimer, budhister, jøder, kristne og hinduer etc vil kappes om å gjøre verden til et bedre sted gjennom visdom og sann barmhjertighet. Jeg ærer den som æres bør uansett trosbakgrunn, når det foreligger noe av sann verdi.

Jeg har flere yndlingsforfattere, en av dem er en ateist ved navn Irvin Yalom, en annen er en katolikk ved navn Henry Nouwen. De er viktige stemmer på hver sin arena. Nouwen har en spesiell plass som et troens forbilde. Yalom er en god fagperson på sitt felt.

Kommentar #9

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Det er bra med humanitære framskritt.

Så hvorfor i all verden fremmer du kirken og kristendom som noe positivt da, når dette for det meste har stått i mot humanitære fremskritt? Minner om at bibelen selv ikke er endret på et eneste av disse områdene, der er kvinners og homofiles rettigheter overhodet ikke ivaretatt på noen måte og den ENESTE grunnen til at kvinner og homofile har rettigheter i dag er humanitære fremskritt tvunget frem av det sekulære samfunnet, ikke kirken eller kristendommen, Jesus Kristus eller gud.....

Og aktiv dødshjelp er vel ikke det siste kriken kan sette seg på bakbena på tenker jeg... Tipper det blir en del skriking hvis noen fremmer polygame ekteskap også jeg....  ;)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere