Hans Olav Brendberg

63

Russland i Syria

Publisert: 6. okt 2015

Israel Shamir kommenterer frå Moskva - i denne kommentaren forklarar han logikken bak den russiske offensiven i Syria, og kva mål russarane har for krigen. Artikkelen bør lesast av alle som ønskjer å forstå den komplekse situasjonen:

http://www.unz.com/ishamir/if-they-are-bombed-they-are-daesh/

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Kommentator i The Independenet, norskættede Robert Fisk, har en spesiell oppfatning av hva Russlands mål er i Syria:

http://www.independent.co.uk/voices/what-s-russia-up-to-in-syria-i-would-wager-theyre-after-something-big-retaking-palmyra-a6669446.html

Kommentar #2

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Ønsketenkning.

Publisert rundt 6 år siden

Farter man rundt på nettet og forsøker å orientere seg om det som foregår i Syria for tiden er det en ting som virker felles for alle medier: Det underliggende prinsipp er ønsketenkning. Hva enten det gjelder Russisk, Engelsk eller Amerikansk mainstream. Man har et ønske og selekterer i et hav av utsagn, hendelser og detaljer ting som måtte peke i retning av at man får sitt ønske oppfylt.

Det samme fornemmer jeg i de dypere analysene. Også hos Shamir og Fisk det er lenket til.

Personlig er jeg meget skeptisk til det Russerne foretar seg i Syria. Det er min oppfatning så langt at US/Nato/EU burde fått fortsette å steke i sitt eget fett i Midt Østen. Russland burde fortsatt med å pleie sitt forhold til alle aktørene og blitt stående i sin rolle som meglernasjon til det ble en åpning. 

Et betenkelig trekk for Putin er at kun 39 % av russerne som er Putins maktbase støtter hans initiativ i Syria. Det er et puslete tall til Putin å være.

Kommentar #3

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Det er mykje rett

Publisert rundt 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Det underliggende prinsipp er ønsketenkning. Hva enten det gjelder Russisk, Engelsk eller Amerikansk mainstream. Man har et ønske og selekterer i et hav av utsagn, hendelser og detaljer ting som måtte peke i retning av at man får sitt ønske oppfylt.

i det du seier. Men det alternativet du skisserer - at russarane held avstand - trur eg ikkje finst. Grunnen til at Kreml tek initiativet er at dei vil unngå å måtte velja enno dårlegare alternativ neste gong. Og russarane har lært av feilen dei gjore i Libya - det er ikkje noko plass til ei "meklarrolle" når Vesten er ferdig med å øydeleggja.

I tillegg tvilar eg på at det er noko "Vesten" tilbake. Russarane har lenge vore ute etter samarbeid med Tyskland. Sjølv om Russland er mest beinveges truga av den amerikanske politikken, trur eg det er ein bonus for amerikanarane at dei samstundes sparkar beina under EU - og tvingar EU ned på kne. Mellom anna gjennom det pågåande flyktningekaoset. Slik undergrev dei sjansen for ei tysk-russisk forståing.

Men det er stor fallhøgd alle vegar. Russland er no avhengig av at deira avgrensa militæraksjon faktisk når måla. Om ikkje inviterer dei til nye framstøyter frå vest. Nett som dei elendige resultata i Finland 1939-40 fungerte som argument for dei i den tyske leiinga som ønskte krig mot Sovjetunionen (medan Sjukovs siger mot japanarane i aust rett før sikra fred mellom Sovjet og Japan gjennom heile krigen).

Så russarane er avhengig av å lukkast - og det er ein fårleg posisjon å vera i. Zbigniew Brzezisnky har gått ut og kravd at USA må straffa Russland militært når russarane går til åtak på amerikanske "assets" (al-Nusrafronten). Om USA gjer noko militært mot russarane, er det brot på den fremste "speleregelen" under den kalde krigen: At ein alltid skulle unngå direkte konfrontasjon mellom amerikanske og russiske styrker (og føra krig indirekte). Det er truleg på grunn av dette Kina har eit hangarskip liggjande i området.

Om USA følgjer opp det Brzesinsky seier, trur eg vi alle kan byrja nedteljinga.

Kommentar #4

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Regler.

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Og russarane har lært av feilen dei gjore i Libya - det er ikkje noko plass til ei

Det meste tyder på at du har rett i dette. Når jeg nevner Russlands meglerrolle tenker jeg vel i et større og lengre perspektiv enn Syria. Om man skulle lykkes i å smadre Syria og Assad vil vel konfliktene fortsatt stå i kø. Ikke minst i Midt Østen.

Slik jeg oppfatter tingene har Russland i flere omganger lykkes i en meglerrolle som konfliktdemper. Med en videreutvikling av dette sporet med muligheter til å bygge seg opp i en slik posisjon vil Russland få større gjennomslagskraft for sine ønsker om å utvikle FN til et avgjørende organ og gjennom FN kunne utvikle det som jeg mener er Putins ultimate mål i henhold til Valdaitalen: En verden styrt av regler og ikke makt. I denne sammenheng er jeg redd Russland svekker sin posisjon gjennom sin inngripen i Syria. På en måte bekrefter Putin en verden styrt av makt slik jeg ser det. Derav min skepsis.

Når det gjelder reglene har Putin selvsagt de på sin side i Syria. Likeledes når han understreker at Obama, Hollande, Märkel eller han selv ikke har stemmerett i Syria. Heller ikke de mange tilreisende daeshkrigere. Det er det kun irakerne som har. Også opposisjonen.

Det dreier seg tross alt om prioriteringer og jeg er ikke enig med deg i at Russland ikke hadde noe valg. Putin vil nødig innrette seg slik at han ikke har noe valg slik jeg tenker om han. Men han er også kjent som en som unngår å involvere seg i noe han ikke på en eller annen måte er rimelig sikker på å vinne. Hva det måtte være er det muligens ingen som foreløbig ser.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere