Hans Olav Brendberg

63

Gode, gamle Jim Crow

Publisert: 6. okt 2015

 

Lynsjing er ein god, gamal skikk som vi kjenner frå det gamle regimet i sørstatane i USA. No er denne skikken kome på moten igjen. Og vi har meir godt nytt å venta på frå det heilage landet i vekene som kjem:

 

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/video-death-chanting-israeli-mob-rejoices-palestinian-teen-executed

Kommentar #1

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Gode (?) gamle Jim Crow

Publisert rundt 6 år siden

jeg ble nysgjerrig på denne gode gamle Jim Crow, nå vet jeg mer:

 

Jim Crow-lovene var en rekke lover som gjaldt i flere amerikanske delstater mellom 1876 og 1965. Lovene innebar rasemessig segregering, gjennom å påby at de offentlige områdene hvor svarte og hvite kunne ferdes skulle holdes adskilt. Dette gjaldt for eksempel skoler, sykehus, offentlig transport, restauranter og hoteller. I realiteten innebar lovene, selv om de ga uttrykk for at svarte og hvite var likeverdige, at svarte ble utsatt for omfattende diskriminering.

Jim Crow-lovene ble avviklet gradvis etter 1954, da USAs høyesterett erklærte en rekke raseskillelover grunnlovsstridige. De siste lovene ble opphevet i 1964 og 1965.

Kommentar #2

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Jim Crow

Publisert rundt 6 år siden

er det segregerte samfunnets trufaste vaktar, og kjem tilbake i ulike former opp gjennom historia. No driv han med lovlaus avretting av tenåringar i Jerusalem.

Berre for å seia det heilt tydeleg: Det vi haustar no er Oslo-prosessen sine frukter. Det røyndomsbiletet vi vart selt under Oslo-prosessen var like oppdikta og uverkeleg som "demokratiseringa" av Libya med bomber, og som dei "moderate opprørarane" som dukkar opp som gjenferd frå tom luft no når russarane går til krig mot jihadismen.

Israel Shahak, som i ein annan tråd her blir skulda for å vera "antisemitt", var heilt klår på at Oslo-prosessen var ein svindel, koka saman av ei udugeleg PLO-leiing og ei sionistisk "venstreside" som var verdsmeistrar i falskspel. Han la aldri skjul på at han røysta på Benjamin Netanyahu i 1996 - som det minste av to vonde.

Netanyahu har heller ikkje skapt denne tragiske situasjonen - sjølv om han naturlegvis har ein god del ansvar for lovløysa vi ser. Men Netanyahu sitt ansvar er avgrensa, og politikken hans dei siste tiåra har i alle fall vore logisk og konsistent - utan dei massive mengdene med oppdikta røyndom som andre har servert.

"Fool me once - shame on you. Fool me twice - shame on me" seier amerikanarane. Det er på tide å koma ut av fastlåste tankemønster for nokon kvar.

Kommentar #3

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

The ballad of Oslo's children

Publisert rundt 6 år siden

LatmaTV har laget en nydelig ballade med referanse til lærdommen fra Oslo, september 1993. Israel og PLO signerte - og slle uttalelser fra den palestinske ledelse forut for dette som klart uttrykte at målet var å ødelegge staten Israel skulle nå

være å betrakte som historie nå da Arafat hadde undertegnet det han selv kalte "the peace of the brave."

Dessverre fulgte ord og handling ikke opp det som den signerte avtalen innebar....

https://www.youtube.com/watch?v=DgOS6ZOvcJs

Muhammed, det 7. århundres grunnlegger av islam, signerte en gang en 10-års fredsavtale med den arabiske fiendestammen Koreish. Muhammed forbedret sine militære posisjoner og brøt Hudibiyya avtalen og slaktet Koreishstammen.

Slike avtaler har forsøplet Midt-Østen opp igjennom årene. Med referanse til Muhammed er det lagt føringer for at det er lov å lyve og lov å bryte avtaler inngått med ikke-muslimer. Slik araberne vurderer (midlertidlige) fredsavtaler så er de av den annen part uttrykk for svakhet som skal utnyttes.

16.11.98 uttalte Arafat i Ramallah: "When we chose the peace of the brave (the Oslo and Wye accords), we chose it with trust in the Prophet who agreed to the Treaty of Hudibiyya." Slik visste araberne at den avtale som var inngått bare var å betrakte som en midletidlige ordning og ikke en virkelig permanent og ekte fredsavtale.

Mens Israel på sin side førsøkte å følge opp hvert komma og hvert punktum i avtalen med den forståelse at avtalen var like forpliktende for araberne som den var for dem, så visste araberne at de ut fra tradisjon kunne si og underskive - for så å fravike det i neste nu.

Noen eksempler:

Jordanian Television (September 13, 1995)
"Since we cannot defeat Israel in war we do this in stages. We take any and
every territory that we can of Palestine, and establish sovereignty there,
and we use it as a springboard to take more. When the time comes, we can
get the Arab nations to join us for the final blow against Israel." Yasser Arafat

Stockholm, Sweden (Jan 30, 1996)
"We Palestinians will take over everything, including all of Jerusalem. Peres and Beilin have already promised us half of Jerusalem. The Golan Heights have already been given away, subject to just a few details. We will take over everything including all of Jerusalem! We of the P.L.O. will now concentrate all our efforts on splitting Israel psychologically into two camps. Yasser Arafat

Egyptian Magazine (May 2001)
Our agreements with the Israelis are like the Trojan horse. I explain to our people that this is the only way to get into the walls of Jerusalem, like the wooden horse the Greeks used against the Trojans." Faisal Husseini, Arafat's representative in Jerusalem

Palestinian Television Jan. 11, 2001)
"We are discussing the current problems and when we speak about Jerusalem it doesn't mean that we have forgotten about Hebron or about Jaffa or about Acre..we are speaking about the current problems that have priority at a certain time. It doesn't mean that we have given up... We have announced a number of times that from a religious point of view Palestine from the sea to the river is Islamic." [Note: Jaffa and Acre are Israeli cities.] Sheikh Ikrima Sabri - The Palestinian Authority appointed Mufti of Jerusalem and Palestine

Palestinian Television Sept. 1, 2000)
"We exaggerate when we say 'peace'... what we are speaking about is 'Hudna', a temporary ceasefire. Arab "Palestinian" Knesset Member Abdel Maleh.

I tider som denne tror jeg Israel skal være glad for at de har en Benjamin Netanyahu som statsminister som har skjønt at avtaler med arabere historisk ikke er verdt papiret de er skrevet på ... selv om det da blir det og vanskelig å komme noen hakk videre på en troverdig måte...

Kommentar #4

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Eg er samd

Publisert rundt 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
I tider som denne tror jeg Israel skal være glad for at de har en Benjamin Netanyahu som statsminister som har skjønt at avtaler med arabere historisk ikke er verdt papiret de er skrevet på ... selv om det da blir det og vanskelig å komme noen hakk videre på en troverdig måte...

i at Netanyahu er eit langt betre val enn Peres eller andre som seier motsette ting alt etter kva munnvik han snakkar gjennom. Men det er ikkje sant at avtalar med arabarar ikkje er verdt papiret dei er skrive med. I si tid vart det med like god grunn påstått at avtalar med jødar ikkje var verdt papiret dei var skrive på. Heller ikkje dette var sant - men det vart trudd. Og denne trua la grunnlag for ymse slag destruktivitet.

Men skal ei avtale vera noko verdt, kan du ikkje selja henne gjennom massiv desinformasjon. Ein avtale som skal halda må byggja på at ein får bort falskspelet - retta mot dei som blir bunde av sine leiarar. Både israelarane og palestinarane vart halde for narr, og Netanyahu har ære av at han ikkje vart med på bløffen. Som statsleiar har han seinare måtta freista å halda avtalens bokstav i avtalar han alltid har vore imot. Det er ei vanskeleg øving som ein kan seia mykje om - utan at eg trur det fører diskusjonen so mykje vidare.

Palestinarane vart lova at Oslo-prosessen var vegen fram til ein eigen stat. Det var det aldri grunnlag for i dei avtalane som vart inngått. Oslo-avtalane er ikkje eit "steg på vegen" mot ein palestinsk stat. Derimot representerer dei ei internasjonalisering av okkupasjonen, der det vestlege samfunnet (og Noreg) skal garantera for israelsk tryggleik medan palestinarane blir lokka ut i evig rettsløyse der PLO-leiinga si fremste rolle er å vera kollaboratørar og underleverandørar av "tryggleik" for Israel. Utan at denne rolla gjev palestinarane noko tryggleik for liv og eigedom.

Det er denne massive desinformasjonen som gjer at vi no sklir i retning vald. Mange har langt større ansvar for desinformasjonen enn Netanyahu. Men det er også mange som burde sjå etter meir konstruktive ting å gjera enn å ri rundt eit standard pliktløp på sin vanlege kjepphest.

Kommentar #5

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Hudaybiya-avtalen

Publisert rundt 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Muhammed, det 7. århundres grunnlegger av islam, signerte en gang en 10-års fredsavtale med den arabiske fiendestammen Koreish. Muhammed forbedret sine militære posisjoner og brøt Hudibiyya avtalen og slaktet Koreishstammen.

Slike avtaler har forsøplet Midt-Østen opp igjennom årene. Med referanse til Muhammed er det lagt føringer for at det er lov å lyve og lov å bryte avtaler inngått med ikke-muslimer. Slik araberne vurderer (midlertidlige) fredsavtaler så er de av den annen part uttrykk for svakhet som skal utnyttes.

Litt på siden av innleggets tema, men her er det på sin plass å korrigere Ny gaards propaganda-versjon av Hudaybiya-avtalen (som han i kjent stil bruker for å forsøke å "belegge" løgnaktighet hos arabere og muslimer).

I Midtøsten-forsker Dag Henrik Tuastads innsiktsfulle bok "Palestinske utfordringer" (2014), står å lese (s 90): 

Ved Hudaybiya utenfor Mekka inngikk profeten Muhammed i år 628 en våpenhvile med ikke-muslimene i byen, som han var i konflikt med. Muslimene fikk gjennom avtalen rett til hvert år å dra på en tre dagers pilegrimsreise til Mekka.

Etter at avtalen var inngått kunne livet vende tilbake til det normale. Karavanene fortsatte å passere muslimenes tilholdssted Medina uten å bl angrepet, og handelen kom i gang igjen i handelsbyen Mekka. Våpenhvileavtalen var ment å vare i ti år. Men den ble brutt ved at noen muslimer ble drept i Mekka under muslimenes pilegrimsreise.

I de to årene som var gått siden avtalen ble gjort i Hudaybiya, hadde tiden arbeidet for Muhammed. Stadig flere hadde sluttet seg til ham, både fra Mekka og fra omkringliggende beduinstammer. Da Muhammed og muslimene i 630 red inn i Mekka, etter å ha erklært at våpenhvilen var over, erobret de byen uten motstand. (Tuastad refererer her til professor Knut Vikørs bok "Ei verd bygd på islam") 

Hudna - eller langvarig våpenhvile - som Hamas har tilbudt Israel, har sine historiske røtter i disse hendelsene. Men propagandaversjonen av Hudaybiya benyttes for å "underbygge" at hudnaens «egentlige mål» er å erobre hele det historiske Palestina, slik Muhammed ved "taktisk spill" erobret Mekka. 

Den historiske versjonen viser imidlertid at avtalen var en fredelig måte å løse konflikten på. Dessuten var overtagelsen av Mekka fredelig - og de fleste beboerne ønsket faktisk at muslimene overtok byen (ref. William Montgomery Watt: Muhammad: Prophet and Statesman)     

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere