Sorle Stenersen Hovdenak

11

Farvel til Document.no

Livsfarlig demagogi

Publisert: 30. des 2010

Jeg har i flere år skrevet og postet ting på Document.no, en nettside som har vært viktig som et kritisk talerør mot den utvikling vi ser i Norge og Europa, med særlig fokus på islam. Jeg har beundret redaksjonen som har klart å få til et nettsted ut fra begrensede ressurser og med en formidabel medieopinion mot seg.

I dag har det imidlertid blitt postet en artikkel der av en anonym person som kaller seg Akershus festning. Artikkelen bærer navnet Religion mot islam? og tar til orde for etableringen av en ny religiøs tro. Artikkelen konkluderer som følger:

Denne nye religionen, eller vekkelsen hvis den i noen grad er basert på troen på Jesus, kan muligens både kombinere folks alltid tilstedeværende spirituelle behov, samt samle befolkningen rundt en felles og konstruktiv tro. Utøvere av andre religioner, deriblandt islam, blir betraktet som vantro og tvangsomvendt.

Jeg har behov for å kommunisere at dette tankegodset er meg fullstendig fremmed. Jeg er dypt sjokkert over at dette har blitt publisert på Document.no, noe jeg også har formidlet til redaksjonen.

Dette er livsfarlig tankegods, galskap og verste form for demagogi. Jeg assosierer det også umiddelbart med hvordan nazistene i sin tid forvrengte kristendommen og kirken til å bli bærer av den nasjonalsosialistiske ideologi, da med hatet vendt mot jødene.

Jeg beklager dypt den fullstendig uventede og sjokkerende vending i Document.nos redaksjonelle linje, og hverken kan eller vil fra nå av bli assosiert med dette nettstedet.

Kommentar #151

Torkel Norum

0 innlegg  22 kommentarer

Dokumentasjon?

Publisert over 11 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

 Trekker jeg strikken for langt Jan ? OK, men gi meg i så fall eksempler. Hva angår USA/Israel konteksten er jeg ikke så sikker på at jeg er enig med deg. Jeg anser heller mange av Documents aktører å tilhøre hva vi kan kalle "Det anti-Vestlige høyre", altså det anti-demoktratiske, bent frem reaksjonære. Med en forankring i en europeisk, og ikke en trans-atlantisk høyretradisjon.

Det er vel strengt tatt du som har påtatt deg en dokumentasjonsoppgave om du ønsker å bli tatt seriøst i din mildt sagt elleville kritikk av Document.no og Hans Rustad.

Du bommer også på noe helt vesentlig. Document.no er ikke et "forum", men et redaksjonelt nettsted. Det du kaller et "forum" er i realiteten leserkommentarer, slik du også finner det under artikler på avisenes nettsteder.

Kvaliteten på disse kommentarene er naturligvis svært varierende, også hos Document.no, fra det nærmest brilliante til bare tull, og jeg ser ikke bort i fra at om du leter lenge nok vil du kunne finne noe som med en smule velvilje kan kategoriseres som "brunt". I så fall vil du kunne rette kritikk mot redkasjonens moderering, men det er vel et noe annet tema er det ikke?

(Om jeg skal mene noe om det som var trådens opprinnelige tema, er jeg enig i at den artikkelen Sorle reagerte på ikke burde blitt publisert.)

1 liker  
Kommentar #152

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

I leserinnleggene speiles også forumets leserkrets.

Publisert over 11 år siden

Det står ikke til å nekte at Document har utvilet seg til et nettsted som i økende tiltrekker seg det ekstreme. Neida, du har vel rett, ikke så mye i det redaksjonelle som i kommentarene. Men det viser vel med all tydelighet hvor nettstedet har funnet sine tilhengere.

Det er trist, for utgangspunktet var vel i sin tid det beste. Hva angår redigeringen av innleggene, eller manglende sådan, som du påpeker, så bidrar det vel til å bekrefte det generelle bildet.  Man ser i leserinnleggene en tendens til nasjonalistisk patos og svada i retorikken, som kan lede tankene henn på mellomkrigstidens facistiske retorikk.Forøvrig er vel de mest høylytte høyreradikalerne også gjengangerne i nettstedets kommentater. Det burde i seg selv være tankevekkende!

Man ser skjelden at redaksjonen står opp mot, kritiserer, sine leseres ekstremisme.

1 liker  
Kommentar #153

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

For med det samme mål ....

Publisert over 11 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Det står ikke til å nekte at Document har utvilet seg til et nettsted som i økende tiltrekker seg det ekstreme. Neida, du har vel rett, ikke så mye i det redaksjonelle som i kommentarene. Men det viser vel med all tydelighet hvor nettstedet har funnet sine tilhengere.

 

Har du lest kommentarene fra Dagbladets tilhengere  iblant?

Skjønt deres kommentarspalter har til tide vært så ekstreme at jeg antar du ikke leser avisa lenger. Også de er modererte av Dagbladets redaksjon og viser hva avisen går god for - ikke sant?

For du dømmer vel avisen redaksjonelt på bakgrunn av det avisens tilhengere skriver? Eller skal  de virkelig ekstreme kommentarene som presenteres der måles med andre mål?

Kommentar #154

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

En avis ståsted gjenspeilers for en stor del i dens lesere!

Publisert over 11 år siden

Jeg leser faktisk ikke Dagbladet, med mindre det skulle ha en oppsiktsvekkende førsteside.Debattsidene har jeg skjelden vært inne på, med mindre det har vært helt spesielle saker. Så jeg må derfor i stor grad anta. Men jeg vil anta at det da dreier seg om raddis kommentarer av forskjellig slag ? Ja til islam, ja til innvandring etc, for å sette det noe på spissen.

Man kan vel formellt sett si at dette  ikke vil være Dagbaldets mening, i en unyansert form, men det står allikevel ikke til å nekte at en avis/massemediums redaksjonelle holdninger/politiske ståsted gjenspeiles hos avisens lesere. På samme måte som det gjelder Documents og dets lesere/debattanter. Man kjøper for eksempel skjelden en avis eller et magasin man er totalt uenig med, med mindre man skulle ha en eller annen faglig interesse av det. Man leser vel heller ikke, og debatterer vel skjelden over tid, på et nettsted hvis ståsted man ikke på noen måte deler!

Men jeg leser som sagt ikke avisen, så det er mulig jeg har misoppfattet poenget ditt!

1 liker  
Kommentar #155

Anders Ulstein

0 innlegg  3 kommentarer

Lukten av forvirring

Publisert over 11 år siden

Hovdenak vil helst begrave tråden. Det skjønner jeg. Det er poenget. Hovedank har sagt at det lukter fascisme ("livsfarlig demagogi" osv) på Document.no men så vil han ikke være med lenger.

Det er denne mangelen på forstand og varsomhet som er overraskende - både når det gjelder Hovdenak og Verdidebatt som lar faste skribenter framsette beskyldninger om fascisme og rasisme (Gule) om konkurrende nettsteder. Og så la det bli stående. Det skulle fått redaktøren til å reagere.

Et såkalt forum for verdidebatt blir et forum der man kan slenge ut fascismebeskyldninger. Den som vet noe om hvordan "fascisme" ser ut, vet at dette er ganske absurd. Men i dag er det slik. Dette er giften i debatten. Den får altså blomstre på VD. Og dette får vi trolig mer av.

En annen debattant, Kjell Aarsund, sauser sammen naszisme, Vigrid og nasjonalisme som så klistres på Document. Her blottstiller Aarsund hele den sykdommen som vederfarer Norge for tiden: Vigrid og co vaker under overflaten, skal vi tro Aarsund og folk med slike tanker flokker seg nå om Document:

"De klamrer seg ofte til en politisk nasjonalisme som en "offisiell ideologi". Men det er jo i beste tradisjon, det samme gjorde jo NS, som var motstandere av partisystemet, og mente at nasjonen skulle være det samlende, og demokrati og partier en vederstyggelighet som skapte spilittelse. Litt idehistorisk kunnskap skader ikke. Deres retorikk er ofte fyllt av nasjonalromatisk patos og svada. Ja det er på mange måter en blåkopi av NS retorikken" (Aarsund).

Nei litt kunnskap skader ikke... Norge ble født i nasjonal patos: politisk nasjonalisme er hva skapte de moderne nasjonalstatene som Norge. Det er så og si pr definisjon offisiell ideologi. Fordi også NS var nasjonalistiske så er man litt naszistisk om en litt nasjonal? Dette er Mor Lille-logikk og den brukes for å stemple det styggest stemplet som finnes, Quisling og NS på en motdebattant.

Aarsund kunne for eksempel sjekke hva Documents redaktør har skrevet om Le Pen, Haider og BNP. Han kunne sjekke hva nasjonalisme betyr i sine mange varianter. Om han mener nasjonalisme er noe illegitimt er det greit, da er han i bås med dagens kulturelite, men å stemple nasjonalister eller de som tror det nasjonale er samlende og avgjørende som NS-aktige da har han parkert seg selv helt på utsiden av flertallet. Han kunne også sjekke hvilken rolle nasjonalisme og det nasjonale hadde for motstandsbevegelsen, for holdningskampen under krigen, ja for hele den norske nasjonsbyggingen fra 1814 til etterkrigstiden. Aarsund er kanskje ikke en viktig stemme men han bygger på tidsånden, en logisk konsekvens.

Hva vi trenger er en åpen og modig debatt. Men jeg tror ikke Vårt Land ønsker akkurat det. Det er for farlig også for dem for de vet at mange som betaler abonnementet trolig er mer hjemme hos Document. Mens andre er i venstresidens godhetsverden. Vårt Land vil ikke overleve ærlighet, og journalistene og redaktørene vil neppe makte en dommedag over seg selv.

Verdidebatt er et sted som i stedet for å utfordre er til for å absorbere. Her skal en få utløp. Man tiltrekker seg litt trafikk, lar følelsene løpe. Verdidebatt skal favne om de konservative og de SV-kristne får å nevne to kategorier - det lar seg ikke gjøre. Man gir det skinn av åpenhet og dialog og alt det der, men det er et alternativ til å faktisk mene noe, ta valg. Redaktørene er balansekunstnere som justerer litt her og der. Verdidebatt handler mer om kontroll, overlevelse uten å ta et oppgjør for en avis som balanserer mellom regimetro og et uavhengig grunnfjell - det politisk korrekte og det definitivt ukorrekte. VL har giftet seg med venstresidens godhetspolitikk i årevis. Det lar seg ikke vedlikeholde; Verdidebatt er et forsøk på å utsette det uungåelige bruddet.

VL får ha sine strategier for meg, men når denne verdidebatt så blir et forum for sjikane mot nettsteder som til forskjell fra VL har faktisk mot og integritet så blir saken en annen.

Hovdenak og Gule er brikker i denne strategien. Underlig at de to så og si enes om at det lukter fascisme fra Document. Jeg vet ikke helt hva dette lukter, men imponerende er det ikke. Når Gule går litt for langt stenges tråden. Anfindsen blir sensurert osv. Man holder dem alle i lenkene. Men det ligger fast at VD har spaltister som får fremme slikt grums, samtidig som Anfindsen som den høflige mann han er bukker når redaktøren fjerner referanser til Julia Caesar.

Det er altså lov å anklage folk for fascisme, men ikke lov å sitere en kulturkonservativ. Gule få lov å kalle slike posisjoner for "klassisk rasisme" som han nå har omdefinert til å dreie seg om "krenkelser og anstendighet" - Gule style. Skal Gule liksom balansere Anfindsen - som er typisk VL strategi, er dette ikke særlig balansert. Da har man tatt side. Gule er ikke hvem som helst, humanetiker med bakgrunn som terrorist. Hvorfor er denne mannen spaltisk på VD?

Julia Caesar må sensureres, klippes ut, for hun må for all del ikke nå fram til VLs lesere, mange ville faktisk være helt enig med henne. Caesar klarer det så og si ingen norske kommentatorer klarer, å formulere en bredre kulturkritikk. Hun ser innvandring og seksualmoral m.m. som uttrykk for en stat som overkjører folket. Man skal opplære, konstruere, forandre oss. Eliten vet best. Språket og tidsånden endres. Det er klassisk motkultur å avsløre dette, det er klassisk elitekultur å fremme det.

Caesar må klippes bort fra spaltene fordi en ikke vil eksponere leserne for dette - det er ganske sterkt. Da må man ha en veldig god sak. Men å tillate flere å kalle en konkurrerende nettsted fascistisk og rasisitisk finner VD tydeligvis helt OK.

VL og DN har mistet kompasset, og de har nok for lenge siden mistet de lesrene som ser dette. Men man vil nok ikke utfordre de moderate, dem som har de kulturkonservative verdiene men som ikke er så bevisst. Så best å holde Caesar ute.

Men kanskje har redaktørene en liten tvil, kanskje hører de et svakt historisk sus i tretoppene og lurer på hva det er de hører ...

2 liker  
Kommentar #156

Tronn Røtvoll

0 innlegg  6 kommentarer

Agendaen bak document.no

Publisert nesten 11 år siden

Jeg har på siden til document stilt spørsmål om hva som er agendaen bak siden deres.
Selv skriver de:

"Document.no er et nettsted for politisk analyse, kommentarer, essays og reportasjer."

Dette har vært innlegg uten noen form for negative karakteristikker av noe eller noen der jeg har hevdet at de har et ensidig fokus på kun islamkritisk stoff og har liten verdi som en side for bred samfunnsdebatt som de har forsøkt å fremstille den som.

De har i det siste vært veldig opptatt av at debatt ikke må knebles og for åpenhet, men dette gjelder tydeligvis ikke for noe som stiller spørsmål rundt deres egen funksjon.

At de er en side for debatt rundt slike ting er jo greit det, men da burde de kanskje gå ut åpent å si det når andre saker ikke kommer igjennom eller blir presentert.
Dette gjelder også saker som er innenfor "deres" tema, men ikke har sammenfallende syn.

Det som fikk meg til å tenke på dette var at saken rundt Demokratenes Håvar Krane ikke ble nevnt med ett ord der.

Når det er sagt så kommer jeg fortsatt til å lese innlegg der.

Kommentar #157

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

document i august

Publisert nesten 11 år siden

Til Tronn: som det framgår av innlegg du kan lese fra tidligere i år,har jeg hatt noen kritiske kommentarer til document og Hans Rustad. Ingen foreteelser og ingen mennesker er feilfrie.

   Slik det har utviklet seg i Norge nå er det klappjakt på enhver dissenter. Her deltar tidligere terrorister  hånd i hånd med gamle mao-stalinister med å føre hat-kampanjer mot document og Hans Rustad.

   Det er knapt noe menneske i Norge som er så loyal overfor Nato og USAs kriger som Rustad,likeledes overfor Israel. Men det å være for Israels fortsatte eksistens er en forbrytelse i Norge. Når da dette forbindes med Islam-kritikk er du utenfor loven i kafkas forstand og anonyme dommere vil dømme deg for tankeforbrytelser som også er diffuse.

  Mot denne Inkvisisjonsgalskap må vi stå opp for document i demokratiets og ytringsfrihetenes navn. Det er ingen i redaksjonen der som har hatt andre motiver enn å debattere samtidsproblemer til fordel for det norske folk og verdenssivilisasjonens beste.

  Nå er tiden inne, i heksejaktens tid, å si at document har hatt og har en historisk rolle i nasjonens liv som en råk for frimodige ytringer som Grunnloven anbefaler.

    Ikke glem pastor Niemöllers historiske setning.

    janhaarstad@hotmail.com

 

3 liker  
Kommentar #158

Tronn Røtvoll

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden

Jeg har ikke sagt noe om at document.no ikke kan få være islamkritisk jeg.
Det er det ikke opp til meg å bestemme noe om.

Det jeg sier er at de har et ensidig fokus på kun islamkritiske ting og ikke på en bredere samfunnsdebatt som de fremstiller siden som.
Hans Rustad kan vel stå fram å si noe om dette da.
Har de fokus på andre sider ved samfunnet og politikken?
Er document.no åpne for de som er kritisk til det de skriver?

Det nærmeste er vel det som Christian Skaug skriver i en e-post til meg "Det Christopher Caldwell kaller revolusjonen i Europa vil forbli et dominerende tema."

Du sier:

"Nå er tiden inne, i heksejaktens tid, å si at document har hatt og har en historisk rolle i nasjonens liv som en råk for frimodige ytringer som Grunnloven anbefaler."

For det første vil jeg si at jeg har opplevd veldig lite til denne heksejakten på document.no.
De er nevnt litt i pressen, men i veldig liten grad.

På hvilken må mener du de har hatt en historisk rolle?

Kommentar #159

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Sivilisasjonssammenstøtet

Publisert nesten 11 år siden

Tronn: takk for tilbakemelding. Det er svært lenge siden kjente intellektuelle begynte å skrive om Clash of Civilizations, noe som Bassam Tibi hevder begynner med Sayyed Qutbs verker på 1960-tallet.

   Innen det offisielle Norge er det få eller ingen som har villet ta innover seg den erkjennelsen av at vi lever i epoken av Clash of Civilizations og hva som måtte hende av vold i Rinkeby eller Rosengård blir forsøkt bagatellisert. Dette er naturligvis ingen tilfeldighet da den globale makteliten ( som Norge er en del av) har vedtatt en ny religion for verden som heter multikulruralisme. Som i Spania under Inkvisisjonen.

  Den eller de som måtte forholde seg skeptisk eller kritisk til dette er ille ute. Derfor har document.no blitt MEGET OMTALT i media som noe farlig og suspekt noe.

  I dette,at document har våget å ta tak i fliker av virkeligheten, som har vært politisk ikke-korrekt,har bloggen spilt en viktig rolle i norsk kulturliv.

    janhaarstad@hotmail.com

3 liker  
Kommentar #160

Tronn Røtvoll

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden

Ja det er greit at de har vært mye omtalt i media og kanskje spesielt i det siste.

Men poenget var var at ytringsfriheten de setter så høyt gjelder tydeligvis ikke for deres nettsted. Det er veldig lav toleranse for meningsmotstandere der og disse blir systematisk sensurert.

For de fleste gjør vel dette siden uinteresann som debattforum siden saker ikke kan belyses fra flere sider og man ender opp med cyberkamerater som klapper hverandre på skulderen i pur ekstase hver gang man sier det samme med nye ord.

Kommentar #161

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden

Du peker på et generelt problem, som er at det er få nøytrale nyhets- og bloggsider. Det gjør det av og til vanskelig å orientere seg. Man må nesten hente informasjon fra flere ulike steder og vurdere det opp mot hverandre. 

Kommentar #162

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Situasjonen

Publisert nesten 11 år siden

Tronn: nå er det faktisk slik at mange partier,politikere og skribenter som har forholdt seg kritisk til offisiell tenkning og politikk,nærmest ber om unnskyldning for at de har sagt noe ukorrekt de siste årene. Det er i en slik situasjon du må forstå at document er hardt sensurert om dagen.

    Nå er det også slik at mange i Norge tror at dette sjokket ved massakren har skapt et nytt slags Norge som skal kunne løfte landets åndelige/politiske liv opp til nye kvaliteter. Jeg skulle også ønske det var slik, men vi lever i en verden hvor det planlegges nye militære inngrep i land som Syria,Somalia og Iran. Kanskje vil også Israel angripe Hamas på Gaza igjen?

   Det skulle være enkelt å forstå at såfremt Vesten sender ut voldelige bomeranger til islamske regioner,vil disse bomerangene før eller senere vende tilbake til de vestlige metropolene som sendte ut volden.

  Tanken er idealistisk og vakker, men det går faktisk ikke an under globalismen å skape en slags særvirkelighet i ett enkelt land i Thorbjørn Egners ånd. Til det er vår økonomi og handel samt politikk altfor implisert i verdensstrukturene, ja Norge forsøker faktisk å spille større enn de er innen verdenspolitikken.

  Europa er i kjempekrise. Og som det gamle norske ordtaket går: når matkrybben er tom,bites hestene. Det vil de gjøre til gangs i den kommende vinteren.

     janhaarstad@hotmail.com

2 liker  
Kommentar #163

Tronn Røtvoll

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden

Jan Hårstad: Jeg tror ikke du leser innleggene mine.

Du kommer hele tiden tilbake til problemer med islamister i Norge og Europa.
Jeg har ikke nevnt dette i det hele tatt. Jeg snakker om nettstedet document.no, agendaen deres og dobbeltmoralen deres med at de roper så høyt om ytringsfrihet samtidig som de sensurerer alt som ikke sammenfaller med deres overbevisning på eget nettsted.

Ville jeg diskutere islam og islamister er det lett å finne tråder for det her.

Kommentar #164

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Tronn Røtvoll. Gå til den siterte teksten.

Du kommer hele tiden tilbake til problemer med islamister i Norge og Europa.
Jeg har ikke nevnt dette i det hele tatt. Jeg snakker om nettstedet document.no, agendaen deres og dobbeltmoralen deres med at de roper så høyt om ytringsfrihet samtidig som de sensurerer alt som ikke sammenfaller med deres overbevisning på eget nettsted.

Ville jeg diskutere islam og islamister er det lett å finne tråder for det her.

Det kan bli en lang diskusjon dette, men jeg er både enig og uenig med deg. Jeg er enig i at den har en slagside som kan være slitsom på en del områder, men det i seg selv ugyldiggjør ikke argumentene om at det er ting som skjevdekkes i norsk presse.

Det er bare å bruke noen minutter på å se Dagsrevyen eller debatter på NRK, så bekreftes det.

Kommentar #165

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Om å lese

Publisert nesten 11 år siden

Tronn: all norsk debatt siden 22 juli har jo handlet ekstremisme mot ekstremisme:Al-Qaida versus Breivik. Jeg leser meget nøye hva du skriver, men i en kontekst om spørsmålet om sensur på document,ville 99% av norske oppegående ANTA at det her dreide seg om utkutting av for harde synspunkter og retorikk. Det er ikke så galt å oppfatte det slik fordi andre brukere av document også har vært utestengt på grunn av denslags.

    De korrekte i Norge er ute etter å gi Hans Rustad en på tryne.

Det de naturligvis burde ha gjort såfremt de var noenlunde siviliserte og ærlige,var å tilkjenne ham respekt for å ha luket ut hardcore hat og denslags.

    janhaarstad@hotmail.com

2 liker  
Kommentar #166

Tronn Røtvoll

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden

Du har fortsatt ikke klart å få med deg poenget i postene: 

"Jeg leser meget nøye hva du skriver, men i en kontekst om spørsmålet om sensur på document,ville 99% av norske oppegående ANTA at det her dreide seg om utkutting av for harde synspunkter og retorikk. Det er ikke så galt å oppfatte det slik fordi andre brukere av document også har vært utestengt på grunn av denslags."

Her er det ikke snakk om å kutte "harde synspunkter og retorikk", det dreier seg om det faktum at de sensurerer stoff som ikke sammenfaller med deres syn uavhengig av hvordan det er formulert og at de ikke tåler at noen stiller et kritisk spørsmål offentlig på deres side om hvordan siden drives og framstilles.

Kommentar #167

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Okai,Tronn

Publisert nesten 11 år siden

Okei,Tronn, da har du ikke noe annet valg enn å finne deg en annen blog.Du kan jo prøve

dine sensurerte synspunkter på verdidebatt? Alt godt. Jan H.

 

1 liker  
Kommentar #168

Tronn Røtvoll

0 innlegg  6 kommentarer

Takk for det!

Publisert nesten 11 år siden

Har jo uansett ikke noe mål om å bruke min tid på islamkritikk for noen håndfull folk der.
og blogger finnes det nok av, men det var jeg som trodde at document.no var mer variert enn den er.

Verdidebatt er jo en kjempeflott side med utrolig mange flinke skribenter :)


Mvh Tronn

Kommentar #169

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja TVANG nytter iallefall ikke.

Men at mange muslimer har funnet Jesus og dermed fred i hjertet. DET synes jeg  er godt å vite.

De ser at noe er større enn islamMest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere