Tor Øyvind Westbye

21

KrFs demografiske problem

Valgforsker Bernt Årdal mener det er et "mysterium" at ikke KrF gjorde det bedre i lokalvalget trass i å ha gjort en god valgkamp. Ikke så rart spør du meg. Partiet har demografien og langsiktige trender imot seg.

Publisert: 29. sep 2015

De fleste kommentatorer er enige i at KrF gjorde en god valgkamp. De ble til og med kåret til valgkampens vinner av bransjenettstedet "Kampanje". Likevel endte partiet på 5,4% i årets lokalvalg. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra de to foregående valgene som begge endte på 5,6%. Det dårligste resultatet i partiets etterkrigshistorie var fra stortingsvalget i 2009, da partiet endte på 5,5 %. 

Ser man på statistikken over valgresultater, ser vi at KrF jevnt over har gjort det noe bedre i stortingsvalg enn lokalvalg. Derfor var det godt gjort av Hareide å klare å løfte partiet opp fra 5,5% i stortingsvalget i 2009, og lande på 5,6 i 2011 som var et lokalvalg. Men tiden jobber mot partiet. De demografiske gruppene som har sluttet opp om partiet blir mindre, og medlemsmassen til partiet har blitt redusert med over 1000 medlemmer hvert år. Medlemsmassen til partiet er veldig gammel, og hvert år dør det antegeligvis flere medlemmer enn de klarer å rekruttere nye. 

Dersom KrF og Hareide ikke klarer å finne noen nye store saker å mobilisere på, slik de gjorde på slutten av 90-tallet med kontantstøtten, vil partiet måtte regne med fortsatt nedgang. Hvis ikke noe dramatisk skjer og Hareide fortsetter å gjøre en god jobb som partileder, vil en statistisk fremskriving av valgresultater sett opp mot det fallende medlemstallet medføre at valgene i 2017 og 2019 begge vil ende på omkring 5,0% for KrF. 

Men fremskrivingen viser samtidig at partiet kan holde det gående lenge. Først i stortingsvalget i 2025 vil partiet havne under sperregrensen. Så spørs det om dette er utviklingstrekk som er hugget i sten, eller om partiet kan klare å tiltrekke seg helt nye velgergrupper. 

Kommentar #1

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere