Mehdi Farshbaf

1

Nei til ensretting av behandling i psykisk helsevern

Brukermedvirkning og muligheten til å behandle pasientene der de er, må være kjernen i et pakkeforløp.

Publisert: 28. sep 2015

I sitt svar på vår kronikk understreker Tone Wilhelmsen Trøen at formålet med pakkeforløp er kortere ventetid og at tilbudet til alle blir like godt. Dette er gledelig, og vi støtter helhjertet all innsats som har dette som formål.

Samtidig er vi fremdeles usikre på hva som vil bli innholdet og rammene i pakke­forløpene og hvordan de vil virke på ett fagområde som er svært forskjellig fra kreftfeltet.

Vi er alle enige om målet; bedre kvalitet i det psykiske helsevernet. Det er fortsatt behov for mer effektive intervensjoner, større grad av brukermedvirkning og bedre­ samhandling mellom de ulike ­aktørene. Samtidig kommer vi ikke utenom at kjernen i pakkeforløp er standardisering, ikke kun av ventetid, men også av innhold, varighet av behandling og ­behandlingsmetodikk. Hvis konklusjonen er at det er behov for slike «pakkeforløp», er det viktig å se på premissene bak.

Psykisk smerte. De fleste mennesker som søker hjelp hos det psykiske helsevernet, opplever psykisk smerte, mangel på mestring og meningsløshet i en så stor grad at deler av livet blir uhåndterlig. De har ikke en psykisk sykdom, men har smertefulle opplevelser, både i fortid og nåtid, som er uforenelig med psykisk velvære, kreativitet, relasjonelle behov og aktivitet. Vi mener at premisset om at mennesker kommer til oss fordi de har en sykdom og at vi skal «fikse» dem i tråd med den ene riktige metoden, etter å først ha satt den «rette» diagnosen, er feilaktig. Dessverre ser dette premisset, som er med på å tømme menneskelige erfaringer for mening og instrumentalisere behandlingen, å være en viktig forutsetning for pakkeforløp.

Unike. Mennesker som kommer til det psykiske helsevernet, trenger fagfolk som er i stand til å se at de er unike med hensyn både til ressurser og smertefulle opplevelser. Dette krever fagfolk som først og fremst tilpasser seg og er tro mot det pasienten til enhver tid har behov for og kommuniserer.

Dette krever at vi tar brukermedvirkning på alvor og setter pasientenes behov i sentrum. Variasjon i behandling som er faglig fundamentert og springer ut av 
pasientenes behov er, slik vi ser det, av det gode og vil øke kvaliteten på det psykiske helsevernet.

Ensretting. En ensretting av behandlingen med vilkårlige behandlingslengder og metodisk innsnevring er i strid med forskningsfunn og klinisk erfaring og vekker brukernes bekymring.

Vi er helt enige i at en standardisering av ventetider er ønskelig og nødvendig. Den største hindringen for et psykisk helsevern med god kvalitet, er dårlig tilgjengelighet og hjelp som kommer for sent. Vi er glade for at partiet Høyre er opptatt av dette.

Vi ønsker pakkeforløpene velkommen så sant både fagfolk og brukere får være med på å forme innholdet og rammene, slik at brukermedvirkning og fagfolkenes mulighet til å behandle pasienten der han er, blir ivaretatt.

Mehdi Farshbaf og Trond Aarre

Nordfjord Psykiatrisenter (NPS)

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 28.9.2015

Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mehdi Farshbaf. Gå til den siterte teksten.
Den største hindringen for et psykisk helsevern med god kvalitet, er dårlig tilgjengelighet og hjelp som kommer for sent.

Psykisk helsehjelp bør være like lett tilgjengelig som både lege og fysioterapeut.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere