Hans Olav Brendberg

63

Russland på veg inn i Midt-Austen

Publisert: 25. sep 2015

Russland er på veg tilbake som makt i Midt-Austen – og dette har konsekvensar for krigen i Syria, for tilhøvet mellom Russland og Israel,  flyktningekrisa i Europa og for Erdogans etter kvart ustabile regime i Tyrkia.

På eit debattforum er det vanlegvis uskikk å berre strø om seg med lenker. Men denne gongen meiner eg at eg har gode grunnar. Flyktningekrisa i Europa, krigen i Syria og ei rad andre hendingar heng saman, og dei siste russiske initiativa har konsekvensar for lang tid frametter. Informasjonen i vestleg presse om kva som skjer er i tillegg i beste fall mangelfull.

Eg legg difor ut ei lenke til Israel Shamirs siste oppsummering frå Moskva. Shamir er ein personleg ven, og eg formidlar gjerne spørsmål og kontakt. Eg har også løyve til å laga og publisera omsetjingar av tinga hans. I utgangspunktet hadde eg tenkt å gjera dette – men det er travle tider. Difor gjer eg det heller slik som dette:

http://www.unz.com/ishamir/russia-comes-back-to-the-middle-east/

Kommentar #1

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

The Judo Master.

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
På eit debattforum er det vanlegvis uskikk å berre strø om seg med lenker.

Personlig tåler jeg godt en lenke når den leder til interessante og vesentlige informasjoner. Det er absolutt tilfelle med Israel Shamirs analyse. Takk for den.

Personlig merker jeg meg Shamirs heading «Judo Master» og hva han beskriver under denne headingen. Antar han regner dette som noe som har rot og bakgrunn i Putins betydelige judoferdigheter. 

Jeg har selv interessert meg for personen Putin og hans handlingsmønster sett i lys av hans kompetanse i judo. Dette er en kampsport Putin begynte med allerede som 14-åring og han oppnådde raskt bemerkelsesverdige resultater. Siden har han dyrket sporten regelmessig og er fortsatt aktiv. Det er grunn til å tro  at kampsporten Judos grunnprinsippper sitter i ryggmargen på Putin i enhver form for kamp og ethvert møte også politisk. Jeg tolker Shamirs heading som en antydning om at han er av samme oppfatning.

Tre sentrale elementer i Judo skal nevnes. Det ene er at ferdigheter og teknikk er viktigere enn fysisk styrke. Poenget er å bruke egne ferdigheter på en slik måte at man utnytter den energien motstanderen bruker til sin egen fordel med minst mulig bruk av egen energi. Putin var raskt ute med å hevde at sanksjonspolitikkenpå sikt ville være til Russlands fordel da den ville føre til større diversifisering og kompetansehevning innen russisk industri hvilket er i ferd med å skje. 

Motreaksjonene mot vestlig landbruk kom fort og viktigere enn å straffe Vesten var at dette gav anledning til å stimulere og viderutvikle russisk landbruk med maksimal selvforsyning som mål. Selvforsyning av mat var et viktig punkt allerede i Putins tiltredelsestale. På dette området har det også vært en positiv utvikling for Russland. Slik utnytter Putin den økonomiske «energien» som Vesten legger i sanksjonene til egen fordel med bruk av minst mulig energi. 

Det andre viktige elementet i judo er timing. Hovedprinsippet her er med minst mulig anstrengelser å te seg slik at motstanderen bruker mest mulig krefter og ved feilreaksjoner og når utmattelsen nærmer seg går man inn med sine ferdigheter for å legge motstanderen i matta. Det er interessant å se på timingen av det russerne foretar seg i Syria nå i en slik kontekst.

Det tredje elementet som skal nevnes er judoens krav om detachment i forhold til pasjoner. Her konvergerer Putins judobakgrunn med hans bakgrunn som ortodoks kristen. Dypt integrert i ortodoks praksis er noetisk bønn og hesychasia. Dette er en gammel kristen mystikerpraksis med røtter tilbake til ørkenfedrene. Sterkt forenklet kan man si at det handler om å ta syndene ved roten gjennom mental askese, en askese som innebærer å avverge pasjonenes adgang til bevisstheten ved å blokkere de allerede på tankestadiet. Målet med dette er at intellektet skal fungere helt rent og uberørt av pasjoner. 

Jeg antar at det er dette Shamir sikter til når han sier at «Putin’s manners are non-confrontational; a Judo master, he does not argue with his opponent, rarely voices his disagreement.» Selv når han i rask rekkefølge forholder seg til Netanyahu, Erdogan og Mahmoud Abbas samtidig som han er alliert med President Assad! Det skulle være nok å være sur for! Men han møter dem alle med respekt og vennlig elskverdighet slik jeg forstå Shamirs glitrende beskrivelse. 

Kommentar #2

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Det er eit høgt spel

Publisert rundt 6 år siden

der Putin ikkje let seg sperra inne av dei vestlege initiativa. I tillegg knirkar dei vestlege alliansane avdi vestleg politikk ikkje fungerer. Stagnasjonen i EU, flyktningekrisa - ei rad problem tårnar seg opp, og så langt har Kreml vore svært dyktige til å utnytta sitt eige handlingsrom. Ikkje med rå kraft - men ved hjelp av judo.

Kommentar #3

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Bak kulissene

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Russland er på veg tilbake som makt i Midt-Austen

Svært gode innlegg.

Her er noen løse tråder som jeg raskt vever sammen.

Moskva kalles det tredje Roma. Etter Konstantinopel og Roma. Derfor besøkte Paven Erdogan i anledning åpningen av hans storstilte slott i Ankara i november i fjor. Paven møtte også Erkebiskopen av Konstantinopel, som han hadde møtt i Jerusalem i mai tidligere dette året. Den neste som sto på Erdogans invitasjonsliste var Putin. Med forbrødring mellom den katolske og den ortodokse kirke som bakteppe entrer generalen den røde løperen i Tyrkia. Når paven satte sine føtter i Roma satte Putin sine føtter i Konstantinopel. Putin møtte forøvrig paven i Roma i juni 2015 og i november 2013 rett før han gikk inn i Ukraina - og tok Krim og Sevastopol 44 grader nord og 33 grader øst. Så vidt jeg vet er det britene som har trukket lengde og breddegrader over jorden. Det var et spark i siden til både mektige Storbritannia og Frankrike, for den som forstår symbolikken og historien. Kong Frankrike selv (pave Francis - kongen av Midas), forsto nok symbolikken, han møtte jo da også både Obama og dronningen av Storbritannia innen en uke i fjor, og deretter utpekte verdens ledere nordmannen Stoltenberg som ny leder av NATO. Dette ble lansert rett etter at dronningen av Storbritannia hadde reist fra Roma. Riksvåpenet til Ukraina - en tryzub symboliserer en høygaffel som kong Neptun bruker til å spidde fisk og ryste havet. Den symboliserer også en falk som flyr nedover. Vi kan kalle den en malteserfalk, eller som den egentlig heter: en gyrfalk, også kalt norsk falk. Falken skulle overleveres til keiseren av Roma og dronningmoren på allehelgens dag. Dagen da ukrainerne gikk til valg og stemte på sjokoladekongen - Dagen da Paven reiste til Jordan. Og etter valget - da sto han på Tempelplassen. Så hvem er sjokoladekongen egentlig? Og hvem er den Stefan, jesuitten fra Ukraina, som var Pavens læremester? Kanskje vi må til Roald Dahl for å finne svaret?

Det er bare rett og rimelig at Ros befester sin makt som den mektigeste i det ytterste norden. Den dagen Obama møter Putin i New York er det den siste av i alt fire blodmåner dette året. Og det er jødisk høytid. Timing er, som herr Slagsvold var inne på i sitt glimrende innlegg - svært viktig. Ros allierer seg med sine muslimske venner for å ta Leviatan - det store gassfeltet som Israel planlegger å åpne i utgangen av 2017. Alle de arabiske nasjonene sikler over dette funnet, og Russland kan begrunne et angrep med tap i Ukraina. Da får Ros et stort bytte, og får tatt hevn på USA på grunn av Ukraina som befinner seg rett nord for Israel over Svartehavet.

Det står i Jobs bok: "Hvem er så dristig at han tør å vekke Leviatan - det store dyret som bor i havet?" Det er vel dyret i menneskehavet dette sikter til og som vil bli vekt i 2017/2018. I 2018 er det nytt jubileum. Da er Israel 70 år. Det var en symboltung akt dette Putin nå har gjort. En muslimsk katedral - et høysete i det tredje rom. Et sete. Og det et førersete. For både det første og andre rom har inntatt Jerusalem, da er det rett og rimelig at også det tredje får anledningen? Først Netanyagu - deretter Abbas og Erdogan. Deretter Obama på blodmånens dag - og FN's 70 års jubileum. Og nasjonene samler seg til Herrens dag.

Putin fremstår mer og mer som en tsar - eller en pave - eller en hybrid mellom disse to - en Judo Master. Og ringen som er smidd for nesa til fyrsten av Ros er ferdig smidd. Og det var vel dette Jesus mente da han sa: "Kall ingen på jorden mester. For en er deres mester." Mesteren over alle mestere er Herren. Og han legger ringen i nesa på fyrsten av Ros og drar han ut sammen med alle hans allierte - en stor hær. Herren kommer snart. Abba. Jesus sa: "løft øynene og se - markene er alt klare til høst." Det er bare å se på det Ukrainske flagget. Blå himmel og endeløse kornmarker ferdig til høst. Flaggget til Donbass er naturligvis en sol som stiger opp av Svartehavet. Og denne solen er paven selv. Derfor sto han på Tempelplassen i Jerusalem den 26. mai 2014 med solen som gikk opp over det store havet over kornmarkene i nord.

Rome never died.

Kommentar #4

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Et fascinerende perspektiv.

Publisert rundt 6 år siden

Etterat den verste svimmelheten har lagt seg vil jeg takke Stefan Hallman for et utrolig spennende og fascinerende perspektiv på begivenhetenes gang. 

Jeg sitter igjen med spørsmålet: Hvem står bak all denne påfallende timingen? Eller for å spørre på en annen måte: Hvem forvalter «tilfeldighetenes» lover? Jeg har en mistanke om at herr Hallman og jeg er enige om svaret.


Kommentar #5

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Tilfeldighetenes spill

Publisert rundt 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Etterat den verste svimmelheten har lagt seg vil jeg takke Stefan Hallman for et utrolig spennende og fascinerende perspektiv på begivenhetenes gang. Jeg sitter igjen med spørsmålet: Hvem står bak all denne påfallende timingen? Eller for å spørre på en annen måte: Hvem forvalter «tilfeldighetenes» lover? Jeg har en mistanke om at herr Hallman og jeg er enige om svaret.

Jo takk i lige måde Mons Henrik Slagsvold. Jeg ble henrykt av å lese din artikkel: "The Judo Master". Helt enkelt genialt. Du skriver lettfattelig og ryddig, og det er enkelt å følge dine logiske resonementer.

Den russiske munken Philotheus av Pskov skrev i 1510 et brev til Storhertugen Vasilij den tredje. Han skriver: "To Roma har falt. Det tredje står. Og det vil ikke komme noe fjerde. Ingen skal fjerne ditt kristne tsar-dømme." 

Nå kan det virke som "ingen" fjernet både tsar og tsardømme, og erstattet dette, men Roma står.

Som en liten digestiff: Moskva - i likehet med Roma og Konstantinopel - er bygd på sju høyder. 777.

Tilfeldig naturligvis.

Kommentar #6

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Det er alltid interessant å lese deg her på VD, Brendberg. I mange innlegg kommer du med en stemme som er sårt tiltrengt i debatten. Du er tøff og avvikende men likefullt saklig og velskrevet. Norsk debatt trenger disse perspektivene hvor konsensus og trampetakten underlegges et kritisk lys. Jeg kan gjerne legge til at Slagsvold også bidrar med mange fornuftige bidrag! Takk!

Kommentar #7

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Putins sanne ansikt?

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
På eit debattforum er det vanlegvis uskikk å berre strø om seg med lenker. Men denne gongen meiner eg at eg har gode grunnar

Jeg lenker sjelden her på debatten, men jeg kom over en interessant liten video - i denne videon fra RT blir russlands president, Vladimir Putin, fremstilt som romersk keiser.

Paven landet i sin Alitalia på Joint Base Andrews, Maryland, USA for 5 dager siden. På sitt statsbesøk har han blant annet vært på Capitol og talt i en joint session i Kongressen og for FNs generalforsamling. Det virket som alt var som det skulle være da Romas ubestridte leder sto foran Senatet og mottok dennes hyllest i noe som muligens kan sammenlignes med den gangen Dronningen av the United Kingdom talte til den samme forsamlingen. Det var i denne talen hun påpekte at selv om hun ikke hadde kronen på, så håpet hun at alle kunne se henne, som den som bærer "the hat of state, er også the head of state." En treffelig video av hennes statsbesøk og for å forstå sammenhengen er å finne her. For som Franklin D. Roosevelt sa det så treffende en gang: "In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way." 

Tredelingen av makten er upåklagelig, med den dømmende makt i Vatikanet i Roma, Monarken i City, Westminster og Buckingham i London, og den utøvende makt i The Mall i Washington. Det er så sirlig gjennomført at det er en fryd å se det. Og New York er i sannhet New York. Og dette er enda bare den vestlige delen av riket. I dette trianglet er Paris skjult som en diamant.

Lua som kong Midas brukte var en rød frygisk lue. Under revolusjonen i Frankrike ble lua et symbol på frihet. Og Paris - han fra Troja - han skal også ha brukt en slik lue. Derfor fant lua veien til Argentina, og ble nasjonalsymbol, og plassert på en pinne i nasjonalvåpnet - i påvente av den rette mann, sirlig dandert med en laurberkrans. Paven ble trent av en Stefan fra Ukraina. Stefan betyr laurbærkrans. Den rette mannen ble valgt etter at Benedikt holdt sin siste gudstjeneste for Malteserordenens 900 års jubileum. Og telefonen ringte i Buenos Aires. Telefonkoden til Buenos Aires er 541. One World Trade Center med sine 541 meter åpnet i november i fjor, og for å ta det samtidig: I alle ulykker med boing 777 - har til sammen 541 mennesker omkommet. 5+4+1=10 - en mann med én ring. Lua symboliserer i dag - kongen av Frankrike - som jo er verdens konge. Derfor hender det at Paven tar på seg en rød lue. Folk tror det symboliserer julenissen. Det symboliserer kong Midas. Meg bekjent vil det svare til Mamon. Han er for øvrig vikar, og vil gå til side når den virkelige "kongen av Frankrike" dukker opp: Antikrist. Derfor ble paven innsat på st. Josefs dag. Josef var jo stefaren til Messias. Og antikrist vil jo gi seg ut for å være Messias og vil få pavens velsignelse.

Om noen timer letter Pavens fly til Roma. Fra lufta vil han ha god utsikt til blodmånen. I kjølevannet og jetstreamen fra Paven, ruller neste fly inn på rullebanen, og løperen rulles ut for ingen ringere enn Putin. Er han den Mahdi som muslimene venter på? Den såkalt treddende imam?

Obama, Stoltenberg, Xi Jinping. Alle er spent på hva Putin har å si. Det er ti år siden sist han fant det bryet verdt å besøke FN.

I det østlige romerriket er muligens Roma monarken. Konstantinopel den utøvende makt som har blitt overgitt til fyrsten av Moskva, på samme måte som kongeriket ble overgitt fra Paris til London. Derfor er Frankrike 33 og Storbrittania 44. Usa er 1. Russland er 7. Jerusalem er stedet for dom. Konstantinopel svarer til Paris. Moskva til Washington. Jerusalem til London. Og på veien mellom London og Moskva ligger Berlin som en bolle.

Motto for London OL i 2012 var Zion i London. Og 266 dager etter åpningssermonien i London - den 19. april 2013 ble Boston åsted for det terrorangrepet mange så for seg ville skje i London. En maraton er 42 km og 195 meter. Den 195 dagen i året er 14. juli - Frankrikes og revolusjonens nasjonaldag. Og skal vi tro filmen "The hitchikers guide to the galaxy" er 42 svaret på alt. 42 er tallet for Tsjekkia, og midt i ærverdige Praha ligger den astronomiske klokken. 42 er 21x2. 21 er 7x3 eller 777. 42 blir da 777+777. Det er to interlocking triangler. En ovenfra og en nedenfra. En fra nord og en fra sør. En fra øst og en fra vest. Derfor utga New Zealand en mynt i 2012 som forespeiler ringen fra Ringenes Herre på den ene siden, og Elizabeth på den andre. One Ring to rule them all. 266 dager er 9 måneder, tiden fra unnfangelse til fødsel. Derfor var det en kjempebaby med i London Ritualet i OL-åpningen i 2012. 266 er også tallet for paven - han er den 266 paven. Men å forstå dette helt det gjør jeg ikke. Men i 1936 innledet Tyskland olympiaden med en bjelle. I London var bjellen på plass igjen, og avisoverskriften var: "Den nye kongen av Frankrike ringte lekene i gang". Det var vinneren av Tour de France som hadde fått æren av å åpne lekene. Tour betyr også tårn på fransk. Og jeg vet at den største klokka - den står på bakken i Moskva - Tsarklokken, og den har aldri ringt. Den ble for tung for tårnet. Tsar betyr Cæsar på russisk.

Jeg vet ikke når Putins fly vil lande i USA, men det skulle ikke forundre meg om også han vil være i lufta med paven, og se blodmånen skinne over Atlanteren. Kanskje de møtes der ute på havet og kan hilse til hverandre fra flyvinduet.

Det må kunne sier å være joint base session. Og perfekt timing av Judo Master.

Tilfeldig? Ja, kanskje det.

Det blir spennende å høre hva Putin har på hjertet i morgen.

28 september 2015 kan bli en historisk dag.

Kommentar #8

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Det er uansett et stort renn av  såkalt viktge folk til USA om dagen!

Kommentar #9

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Putins tale

Publisert rundt 6 år siden

i FN no kjem til å bli ein av dei viktige talane hans. Ikkje like frispråkleg som talen i Valdai, men kanskje enno viktigare når det gjeld å markera Russlands nye rolle.

Opninga av Europas største moske i Moskva er ei symbolsk førebuing av denne rolla. "The Saker" set dette i perspektiv:

http://www.unz.com/tsaker/russias-civilizational-choice/

Kommentar #10

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Judo i FN.

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Ikkje like frispråkleg som talen i Valdai, men kanskje enno viktigare når det gjeld å markera Russlands nye rolle.


Takk igjen til Hallman for en svimlende antydning  om en virkelighet bak og utenfor vår felles virkelighet.

Ellers er jeg enig med Brendberg i at det blir uhyre spennede å følge Putins viktige tale i FN. Er enig i at den neppe blir så frispråklig som Valdaitalen. Det eneste som er sikkert er at Putin kommer til å omtale sine «partnere», i den senere tid også omtalt som «opponenter», med den største respekt. Også dette er en judorefleks da den gjensidige respekt er et viktig element som bl.a. kommuniseres ved at kamphanene i judo bukker dypt, ærbødig og respektfullt for hverandre etterat matchen er avgjordt. Ingen form for triumfering på motstanderens bekostning.

Kommentar #11

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Og takk

Publisert rundt 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Takk igjen til Hallman for en svimlende antydning om en virkelighet bak og utenfor vår felles virkelighet.

til Hallman frå meg også. Poenget mitt har ikkje vore å oversjå hans bidrag, men han har sopass luftige perspektiv at det er vanskeleg å kommentera dei utan å gjera eit større arbeid som eg diverre ikkje har tid til å gå inn på no.

Men Hallman har sjølvsagt eit poeng når det gjeld Russland som det tredje Roma. Og om Putin representerer tyngde i internasjonal politikk, så er det avdi han personifiserer Russland. Det er hans evne til å samla russarane som gjev han makt, ikkje Russlands litt vaklande økonomi kombinert med byrjande militærmakt.

Men dette med å "personifisera Russland" er eit vanskeleg stykke. For nokre år sidan kåra russarane Aleksander Nevski som den største russaren gjennom tidene. Det var Nevski si vilje og evne til å forsvara ortodoksien mot krosstoga frå Roma som gjorde han til Russlands redningsmann.

Slik vil ein djupare diskusjon om Russland aldri kunna gå utanom ortodoksien og Kristus si rolle. Sjølv ein revolusjonspoet som Aleksander Blok let Kristus gå fremst i "Dei tolv". Og om kommunismen gjekk til åtak på den ortodokse kyrkja, så bygde han på ein brorskapstanke som ikkje er utan kristne røter. "Kommunisme er den kristne brorskapstanken, skamfert med Occams kniv", som Israel Shamir uttrykkjer det.

Og då Russland igjen var truga, var det den jødiske regissøren Eisenstein som gav mot til russarane i storfilmen "Alexander Nevsky". Det finst ein andeleg dimensjon som høyrer med, sjølv om han er full av motsetningar.

Kommentar #12

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Og takk

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Men Hallman har sjølvsagt eit poeng når det gjeld Russland som det tredje Roma. Og om Putin representerer tyngde i internasjonal politikk, så er det avdi han personifiserer Russland

Må innrømme at jeg blir svimmel selv når verdensbevigenhetene kan minne om Bulgakovs "Mesteren og Margarita". I Bulgakovs klassiker, kommer Satan til Moskva og sammen med sine medhjelpere skaper han usikre tider i den russiske hovedstaden. Boken blir ofte tolket som en sammenligning av politiske forhold og samfunnsforhold mellom Jerusalem på 30-tallet e.Kr. og Moskva på 1930-tallet, der begge byene blir beskrevet som maktens, grusomhetens og det politiske mords by.

Kan bli mindre svimmel av judo.

Takk til Brendberg som bringer det hele ned på landejorda igjen.

Kommentar #13

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Putins grunnmur

Publisert rundt 6 år siden

I dag er det naturleg nok fokus på Putins tale i FN, og den russiske, diplomatiske offensiven andsynes Syria.

Dette er toppen av isfjellet. Botnen av isfjellet er Russlands evne til å overleva, sjølv når landet blir møtt av fiendlege reaksjonar. Russland er eit relativt fattig land, med BNP om lag som Italia. Det er kort veg til avgrunnen for det finansielle systemet deira. Omsetjarane til «The Saker» har no omsett Glazyevs innlegg i det nasjonale tryggleiksrådet i Russland. Eit svært interessant dokument for dei som er interessert i bakgrunnen for dagens nyhende - sjølv om dette er for dei spesielt interesserte

http://thesaker.is/sergey-glazyevs-report-about-urgent-measures-to-counter-threats-to-the-existence-of-russia/

Kommentar #14

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Hmm.

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Glazyevs innlegg i det nasjonale tryggleiksrådet i Russland. Eit svært interessant dokument for dei som er interessert i bakgrunnen for dagens nyhende - sjølv om dette er for dei spesielt interesserte

Som "spesielt interessert". Har du en idé om hvordan dette dokumentet blir mottatt i Washington og hvilken virkning tror du det har?

Kommentar #15

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Kva skjer i USA?

Publisert rundt 6 år siden

Det er jo eit godt spørsmål, som eg knapt er kvalifisert til å svara på. Ein kan i alle fall leggja merke til desse tinga: Glazyevs åtak på den russiske sentralbanken er ikkje noko som skjer i løynd bak Kremls murar – det skjer heilt offentleg. Russarane gjer ikkje noko forsøk på å løyna at liberalistane i finanssektoren sit utsett til for politiske åtak.

Eg trur dette er eit så viktig spel at eg trur dokumentet blir motteke ulikt av ulike maktgrupper i Washington. For dei nykonservative skrivebordsgeneralane er dette dårleg nytt. For Wall Street er dette potensielt dårleg nytt. For andre kan dette vera eit spor å følgja om dei vil tilbake til maktposisjonar.


Det vil bli spanande å sjå korleis Russland blir kommentert frametter - i nykonservative publikasjonar, i "The American Conservative", i New York Times. Posisjonane vil nok bli synlege nokså raskt.

Pat Buchanan er i alle fall tydeleg i sine konklusjonar: Globalismen er på retur, den nye nasjonalismen er på frammarsj. Eg trur han har fleire viktige poeng:

http://www.theamericanconservative.com/buchanan/the-new-nationalist-world-order/

Kommentar #16

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Ros tar ansvar

Publisert rundt 6 år siden

Ifølge den engelskspråkelige tv-kanalen Press-tv, som driftes av den iranske regjeringen, har Teheran inngått en avtale med Moskva, Damaskus og Bagdhad om å opprette en felles base i Bagdhad for å samkjøre kampen mot Isis. Et interviu med en talsperson for basen, legger grunn til å anta at koalisjonen kan vokse med flere nasjoner. Lenke til tv-reportasjen følger under:

Iraq cooperating with Iran, Russia and Syria against Daesh  

Den israelske avisen Israel Hayom gjengir i dag en artikkel utgitt av den kuwaitiske avisen Al-rai, at Russland og Iran har avtalt å sende tropper til Syria. Russiske soldater skal plasseres i Aleppo og Latakia, mens Iranske soldater skal utplasseres i Damaskus. Dette vekker naturligvis bekymring i Israel.

Den første til å melde om dette i Norge er ikke overraskende nok miff.no. Lenke følger under:

Israel frykter iranske soldater like ved grensen

Lenke til Israel Hayom: www.israelhayom.com

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere