Gunnar Winther

10

Åpen folkekirke vant Møre

Publisert: 22. sep 2015

Åpen folkekirke vant valget av leke kandidater med 54 mot 46 prosentpoeng i Møre bispedømme.

Dette må betegnes som en fantastisk mobilisering i det som tradisjonelt har blitt oppfattet som et svært konservativt bispedømme. Hadde ikke det konservative flertallet (9 mot 1) i det sittende Møre bispedømmeråd dobbeltsikret seg ved å gå for en udemokratisk indirekte valgomgang, ville dette resultatet betydd 4 av 7 plasser til Åpen folkekirke - i skarp kontrast til de 2 som nå er vunnet.

Det konservative flertallet i Bjørgvin, Agder & Telemark og Tunsberg bispedømmer har valgt samme strategi som Møre, og vi må av den grunn vente til 8. desember på en endelig avgjørelse i Kirkevalget. Dette kan bli en svært stor belastning for Den norske kirke i månedene som kommer.

Det nye Kirkemøtet må sørge for at dette aldri gjentar seg.

Kommentar #1

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Feilpublisert.

Kommentar #2

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Sitat Bonhoeffer

Publisert nesten 6 år siden

Alt du ikke kan takke Gud for, er ingen ting å takke for.

Kommentar #3

Kari Karstensen

2 innlegg  5 kommentarer

Problematisk valgordning

Publisert nesten 6 år siden

Ordningen med indirekte valgomgang har flere probelmatiske sider. Jeg mener det var galt av Kirkemøtet å vedta en ordning som forskjellsbehandler kirkemedlemmenes adgang til å øve innflytelse - avhengig av hvilket bispedømme man bor i. Vi kan også tenke oss en situasjon der tre lister skal konkurrere om fire mandater - da kan det bli mange "bortkastede" stemmer.

I tillegg finner jeg det dypt udemokratisk at vi har ett valg spredt på ulike tidspunkt. Velgerne deltar altså med ulik informasjon og ulike forutsetninger. Hvordan hadde det sett ut om vi sparte fordelingen av de siste mandatene i kommunestyrer og fylkesting til utpå høsten? Ville vi akseptert at en liten gruppe velgere skulle havne på vippen og gjøre sine valg basert på mulig anger, problemer med konstitueringer eller den politiske debatten i etterkant av hovedvalgdagen? Disse velgerne har til alt overmål dobbel stemmerett!

I tillegg vitner det om lite respekt for alle de som har stemt ved kirkevalget at vi må vente flere måneder på resultatet fordi det er laget kompliserte særordninger.

Vi kan reagere på politisk taktikeri fra bispedømmene som har vedtatt indirekte ordninger, men valgordningen har så mange prinspielt betenkelig side at den må avviklkes uavhengig av om vi liker resultatet.

Hvis jeg blir valgt til Kirkemøtet, vil jeg arbeide for en enklere og mer demokratiske valgordning. Det får jeg heldigvis svar på snart - i stedet for å måtte drive valgkamp og vente fram til 8. desember.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere