Tone Wilhelmsen Trøen

Stortingspresident (H)
6

Riktig behandling, minst mulig venting

Formålet med pakkeforløp i psykiatrien er ikke at tilbudet skal bli likt til alle pasienter, 
men det skal sikre at tilbudet til alle blir like godt.

Publisert: 21. sep 2015

I en kronikk (Vårt Land 16. september) hevder psykiater Trond F. Aarre og psykolog Mehdi Farshbaf i at verdiene som ligger til grunn for pasientens helsetjeneste, ikke går i hop med planen om å lage pakkeforløp innenfor psykisk helse.

De advarer mot en standard-isering av tilbud til en pasientgruppe med ulike sykdomsforløp og individuelle behov for behandlingsopplegg­ også innenfor­ samme diagnose.

Like godt. Pakkeforløp og standardisering har to hovedformål: Å redusere unødvendig venting, og å sikre at alle får best mulig behandling. Begge deler vil bety et løft i behandlingstilbudet for psykiske lidelser. Ikke minst handler dette om å øke kvaliteten på behandlingen. Pakkeforløp skal sikre at tilbudet som gis er basert på en standard forankret i den beste kunnskap vi har om hva som hjelper.

Aarre og Farshbaf peker på at det ikke er opplagt at en bør gi samme behandling til alle som for eksempel har depresjon, fordi­ årsakene kan være mange og sammensatte. Jeg er enig i dette.

Man må naturligvis ta hensyn til dette når man utarbeider­ standarder­ for behandling av psykiske lidelser. Formålet er ikke at tilbudet skal bli likt til alle pasienter, men pakkefor-
løpene skal sikre at tilbudet til alle blir like godt.

Skjønn. Aarre og Farshbaf uttrykker bekymring for at stand-
ardiserte pakkeforløp reduserer klinikernes frihet, og pasientens rett og ønske til å medvirke i hvilket behandlingstilbud som skal ytes.

Men klinikere og klinisk skjønn er en viktig del av å gi god behandling til alle psykisk syke. Pakkeforløp vil ikke endre­ dette. Samtidig vet vi at variasjonen i behandlings-
tilbudet for psykisk syke er 
altfor stor, noe som ikke minst gir uforutsigbarhet­ og usikkerhet for pasienter og pårørende­. Vi vet at det er varierende­ 
hvordan faglige retningslinjer etterleves, og mye av forskjellene­ i behandlingen av psykisk 
syke skyldes andre ting enn 
forskjeller mellom pasientene selv.

Pakkeforløpene og standardene vil bli utviklet i sam-
arbeid med fagpersoner fra 
klinisk praksis, fastleger, pasienter og pårørende i arbeidsgrupper. Dette for å forankre innholdet i pakkene godt med fagmiljøene og sikre at pasienter og pårørendes erfaringer 
og kompetanse tas med i arbeidet­.

I Høyre mener vi det er positivt at fagmiljøene tar en aktiv rolle. Det har vært viktig for oss å invitere til en dialog om dette, slik at resultatet for psykisk helse kan bli like godt som for kreftpakkeforløpene. Det arb-eidet har lykkes godt fordi fagfolkene selv passet på kvaliteten og drev utviklingen i arbeidet.

Målet er vi sikkert enige om: Å bedre kvaliteten i det psykiske helsevernet. Pasientens helsetjeneste forutsetter at pasientene­ har trygghet i at man får nok behandling­, rett behandling og rask behandling. Her vil pakkeforløpene spille en viktig rolle.

Kommentar #1

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

Psykoterapi for diagnosen PTSD

Publisert rundt 6 år siden

Siden Høyre og regjeringen ønsker at terapi skal ta utgangspunkt i hvilken psykiatrisk merkelapp brukeren har fått, mener de da at en med diagnosen PTSD etter en trafikkulykke og en med diagnosen etter 10 år med incest og/eller barnemishandling trenger omtrent like lang terapi? I Danmark, som er helseministerens forbilde, er standarden for diagnosen 15 timer med psykoterapi.

Tror dere på ramme alvor at det monner for barndomstraumer type II? Jeg har en bakgrunn med gjentatte menneskeskapte traumer fra jeg var 3 år (eller mindre) og til jeg var i tenårene. Jeg trenger mange måneder bare for å bli trygg i relasjonen. Derfor spør jeg: Vil jeg og andre med tidlige interpersonlige traumer som har diagnosen PTSD, kunne få tre-fire-fem år med terapi, selv om pakkeforløpstandarden bare er noen måneder?  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere