Kristen Edvard Skaar

25

Engelen Gabriel 
i Åpen folkekirke

Engelen Gabriel taler og leder i Åpen folkekirke. Slik oppleves det i hvert fall av en av lederne der. Han ledes av engelen. Selv leder han andre i arbeidet for Åpen folkekirke.

Publisert: 21. sep 2015

Det er ikke tale om en hvilken som helst leder. Nei, han har vært leder i menighetsråd og er medlem i Mellomkirkelig råd. Ved høstens kirkevalg stod han på øverste plass i Åpen folkekirkes liste over kandidater til Agder og Telemark bispedømmeråd. Lederen som ledes av engelen Gabriel, heter Kjetil Drangsholt. I et lengre intervju i Fædrelandsvennen med overskriften «Skylder på engelen Gabriel» (avisens bilag God Helg 12. september) kunne vi lese om engelens ledelse.

Lei seg. Drangsholt forteller at han ble svært lei seg ­etter Kirkemøtets vedtak i 2014 om ikke å tillate kirkelig vigsel av likekjønnede par. Men så skjedde­ det: «Men da var ­Gabriel der, engelen. ‘Kom igjen, Kjetil. Ikke gi deg. Stå på’» Journalisten spør: «Mener­ du ­engelen Gabriel – helt på ­ordentlig?» Og Drangsholt svarer: «Ja, ­Gabriel».

Journalisten forklarer at ­engelen Gabriel er «han som – ifølge tradisjonen – forteller mennesker om åpenbaringer som kommer direkte fra Gud».

Drangsholt mener altså at engelen Gabriel ledet ham til å arbeide for det Åpen folkekirke står for. Det var vel grunnen til at han valgte å gå i bresjen.

Videre i intervjuet forteller Drangsholt om flere situasjoner der engelen Gabriel har fortalt ham hva han skulle gjøre. Han viser, ifølge avisen, «med høyre­ hånd hvordan erkeengelen skyver han opp og fram, ­eller demper han rolig ned. Journalisten fortsetter at «Drangsholt tuller ikke. Absolutt ikke».

Sentralt. Jeg har tatt med så pass mye av intervjuet for å vise hvor sentralt engelen Gabriels ledelse står i Drangsholts liv. Og altså også når det gjelder hans virke for å innføre kjønnsnøytrale ekteskap i kirken. Han sier ikke direkte at engelen nå leder ham i arbeidet for Åpen folkekirke. Men ifølge Drangsholt oppmuntrer engelen ham til å «Stå på».

Denne engleledelsen kan vi selvsagt bare riste på hodet av og tenke «Ja, ja, han om det». Men så enkelt er det ikke. Han som mener at han ofte blir ­ledet av engelen Gabriel, er altså­ ­leder i Den norske kirke. Nå som medlem i sentralkirkelig råd. Og snart vel også som medlem i bispedømmeråd og delegat til Kirkemøtet. Der lar han seg vel lede av engelen? Det er jo veldig greit å ha en engel på sin side i debatter.

Svermerisk. Vil Åpen folkekirke ha ledere som lar seg lede på denne måten? Ja, da sier det svært mye om denne organisasjonen. Hva med Den norske kirke – kan den ha slike svermeriske ledere?

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 19.09.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Vel, det er mange

Publisert over 5 år siden

som mener det, men da må de selvsagt stå for en konservativ linje i teologien.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden

“The president of the United States has claimed, on more than one occasion, to be in dialogue with God. If he said that he was talking to God through his hairdryer, this would precipitate a national emergency. I fail to see how the addition of a hairdryer makes the claim more ridiculous or offensive.”

Sam Harris.

Spennende spørsmål. Tro i det store og hele er troen på noe som ikke kan bevises. Hva skiller en som tror på Gud, en som tror på en Gud han "snakker" med, og en som snakker med engelen Gabriel? Hvilke av disse er helt ok og hvilken av disse er helt utenfor det akseptable?

Jeg klarer ikke å skille.

Om jeg er bekymret avhenger av mannen ville jeg tro. Om mannen henger sammen så kan man leve med noen særegenheter, hvis ikke så henger han ikke sammen uansett om det kommer i uttrykk med engelen Gabriel eller ikke.

Kommentar #3

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg klarer ikke å skille.

Det er helt i orden -- dette innlegget er åpenbart ikke myntet på deg i det hele tatt.

Skaar gir en tankevekkende påpekning av nyreligiøst svermeri i sentrale deler av Dnk. Men tro meg, det finnes også i andre kirkesamfunn! Jeg tror vi i altfor liten grad har problematisert disse tendensene. Det har naturligvis sammenheng med en svak trosopplæring - og det syn at alle troende "må få tro som de vil." En nyreligiøst informert tro er tross alt bedre enn ingen tro! Men det er et perspektiv som tar knekken på en kirke, som er bundet av en trosbekjennelse med et konkret innhold.

Kommentar #4

Pål Georg Nyhagen

218 innlegg  1811 kommentarer

Gud i lommen til DnKs Kjetil Drangsholt

Publisert over 5 år siden

Engelen Gabriel deltar altså aktivt i det norske samfunnsdebatten, feks. til fordel for Åpen Folkekirke. Fra før har vi fått klar melding om at Gud implisitt står bak 22. juliterroren, samt at  tidligere forlagsredaktør Anne Gjeitanger kanaliserer selveste jomfru Maria... Og kongehusets Märtha Louise har som kjent tett kontakt med en rekke andre engler og er tidvis i munter passiar med de døde. Og ennå er det altså noen sløvinger som spør etter spor av Gud i den norske virkeligheten?

Å stille seg på samme side som kjærligheten og dermed posisjonere debattmotstanderen i motsetning til kjærligheten selv er en vanlig hersketeknikk, dessverre: Men nå griper man like greit direkte til engelen Gabriel, og dermed Gud; og plasserer med makten og fasiten i hånden dermed den som ikke deler ens egne samfunnspolitiske og telogiske meninger i motsetning til Herren selv. Her tilraner DnKs Kjetil Drangsholt seg uslåelig styrke på andres bekostning. Argumentasjonen er et eksempel på velformulert, sympativekkende og snilt svermeri, men er dog en forkledd enkel loviskhet og direkte beregnende grov maktposisjonering.

Men det er dog visvas som oftest konstituerer den "egentlig"  rett-troende. Her blir det vel bare heretter å bøye seg: Drangsholt legger forholdene til rette for teologisk stalinisme i fromme engleklær. Han vet godt at rundt i menighetene er det alltid mennesker som trenger noen til å fortelle dem hvordan Gud vil at tingene egentlig skal være.

Vi stilles altså helt fritt i følgende valg: Velger du heretter å følge Åpen Folkekirke generelt og DnKs Kjetil Drangsholt spesielt, dvs Guds vilje presentert av engelen Gabriel selv, så går du en trygg fremtid i møte og får leve lenge i landet.

Eller... går du freidig din egen onde vei?!

Da er det vel bare å overgi seg og stille oss bak Dnks Kjetil Drangsholts ytringer heretter; å risikere å stille seg i motsetning til Gud har som kjent en pris.

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Om så en engel forkynner et annet evangelium...

Publisert over 5 år siden

skal han være forbannet.

Galaterbrevet advarer mot å lytte til både mennesker og engler som forkynner et annet evangelium enn det Jesus og apostlene forkynte.

Kommentar #6

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Vesentlig

Publisert over 5 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Galaterbrevet advarer mot å lytte til både mennesker og engler som forkynner et annet evangelium enn det Jesus og apostlene forkynte.

Så absolutt på sin plass med den advarselen. Men så, hva var det Jesus og apostelene forkynte? Og - hvilke apostler skal man ta hensyn til? Det virker som om noen velger seg sine favoritter og utelater andre.

Kommentar #7

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Evangeliet i GT og NT

Publisert over 5 år siden

I Jesaia står det at Herrens lidende tjener er såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred og ved Hans sår har vi fått legedom. Han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for forbrytere.

1.Kor sier Paulus at korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Jesus sier at hans rike er ikke av denne verden. Han sier videre at han skal dø og oppstå og komme tilbake for å dømme levende og døde. Han sier også at den som vil følge Ham må fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge ham.

Den nye teologien som reduserer Jesus til et sosialetisk forbilde og bibelen til en samling av myter, er antikristelig. Det forundrer derfor ikke at denne teologien eller rettere sagt teosofien blir formidlet av en såkalt engel.

Bibelen er ikke så uklar som mange vil ha det til. Evangeliet er faktisk så enkelt at ikke en gang en dåre skal fare vill, som bibelen uttrykker det. Men et mysterium er det i sin himmelske logikk.

Kommentar #8

Kristen Edvard Skaar

25 innlegg  29 kommentarer

Engel som sannhetsvitne?

Publisert over 5 år siden

Nei til engleord i kirkelig debatter

Først av alt: Jeg mener at det finnes engler. Vi leser om dem i Bibelen. Jeg kan fortelle om flere engleopplevelser. Det hender at jeg gjør det, slev om noen smiler av det. Et englevitnesbyrd mener jeg kan gå ann hvis det passer i sammenhengen og ikke strider mot det Bibelen forteller oss. Men å bruke dette i debatter er helt forkastelig. Og særlig av en leder som skal lede andre. Det blir lett noe autoritativt over det man sier hvis man trekker inn engler eller noe som man mener Gud har vist eller fortalt en. Det skal mot til å stå imot dem som sier de handler slik engler eller Gud vil. Derfor blir vel all form for henvisning til engleopplevelser en form for maktspråk?

Med sin engleledelse mener jeg K. Drangsholt har plassert seg helt på sidelinjen i den kirkelige debatten. Ja, utenfor den. For her er det jo ikke bare snakk om engler som hjelpere i selvutviklingen. Men om en bestemt engel som hjelper han til å mene det han gjør i kontroversielle teologiske og kirkelige spørsmål. Han mener jo ikke bare at det engelen leder han til, er godt og sant for han. Nei, det skal gjelde hele kirkens forståelse av ekteskapet. Dermed gjør han engelen Gabriel til et sannhetsvitne for alle i kirken.

Står vi ikke da igjen med engelen Gabriels ord mot Jesu ord om ekteskapet?

Kan K. Drangsholt virkelig tas på alvor med sine meninger? Eller er det slik at bare man er homoliberal kan man få mene det man vil?

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
Det er helt i orden -- dette innlegget er åpenbart ikke myntet på deg i det hele tatt.

Det ga meg nå en mulighet til å gjøre et poeng kjent, så får de som synes det er greit ta det til seg, og resten la være. Du er da en av de som mener at din tro er mer riktig og høyverdig, uten at jeg ser at din tro skiller seg ut på noen som helst måte. Rart og se fra sidelinjen at folk som tror slår hverandre i hodet med hvor rar den andres tro er.

Kommentar #10

Einar Bovim

2 innlegg  9 kommentarer

Wigdels poeng...

Publisert over 5 år siden

...er ikke dumt. Ville Skaar ha reagert på samme måte dersom Benestad hadde sagt at han lot seg lede av engelen Gabriel i SIN kamp?

Kommentar #11

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Skaars poeng..

Publisert over 5 år siden
Einar Bovim. Gå til den siterte teksten.
...er ikke dumt. Ville Skaar ha reagert på samme måte dersom Benestad hadde sagt at han lot seg lede av engelen Gabriel i SIN kamp?

..er vel at Benestad et co ikke ville ha kunnet la seg lede av engler, fordi de ikke er like teologisk forvirret. Eller?

Kommentar #12

Einar Bovim

2 innlegg  9 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg vet ikke om det er Steenhoff eller Wigdel som er ironisk, men hvis Steenhoff mener som han gjør om hva som er Skaars poeng, er det nok min erfaring at han tar skammelig feil. Såkalt konservative kristne sier seg etter det jeg erfarer vel så ofte ledet av overnaturlige krefter som det de såkalt liberale gjør, forskjellen er bare at de bruker et noe annerledes språk.

Kommentar #13

Kristen Edvard Skaar

25 innlegg  29 kommentarer

Men engelen Mikael og jeg - - -

Publisert over 5 år siden

I kommentaren fra Kjetil Drangsholt fremgår det at han står ved det som han sa i intervjuet i Fædrelandsvennen. Dessuten kan jeg ikke se at han kritiserer mitt innlegg.

Så han holder fast på sitt subjektive(1) og sekteristiske (2) englesyn.

1) Engelen Gabriel og han mener det samme om kjønnsnøytrale ekteskap -  hevder han. Men hva hvis han møter en annen som sier: Engelen Mikael og jeg mener noe annet. To jeg-er med hver sin engel på sitt parti. Hans subjektive oppfatning forsøker han å gi en viss guddommelig begrunnelse. Så står han vel sterkere? Ja, kanskje helt til han møter en annen med sin subjektive engleopplevelse som begrunnelse for sitt syn. Det viser vel bare at slike subjektive begrunnelser for meninger ikke kan benyttes i debatter?

2) Jesu ord om at ekteskapet er for en mann og en kvinne (Mat.. 19,4-6; Mar. 10,6-9), betyr visst ingenting for han. For engelen Gabriel og han mener noe annet. Dette er religiøst svermeri. En slik engletenkning tas det i Bibelen klart avstand fra.(Gal.1,8).

Jeg vil kritisere at slikt tas frem i en debatt samme hvilken side som evnt. benytter seg av det.(Moderator har, også etter avtale med trådstarter, tatt ut en melding sendt trådstarter på sms)

Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kristen Edvard Skaar. Gå til den siterte teksten.
1) Engelen Gabriel og han mener det samme om kjønnsnøytrale ekteskap - hevder han. Men hva hvis han møter en annen som sier: Engelen Mikael og jeg mener noe annet. To jeg-er med hver sin engel på sitt parti. Hans subjektive oppfatning forsøker han å gi en viss guddommelig begrunnelse. Så står han vel sterkere? Ja, kanskje helt til han møter en annen med sin subjektive engleopplevelse som begrunnelse for sitt syn. Det viser vel bare at slike subjektive begrunnelser for meninger ikke kan benyttes i debatter?

Her oppsummerer du kristendommen med eller uten engler. Om Gabriel sier det til deg, eller du tolker bibelen, så er det din subjektive mening, tolkning og utvelgelse av tekster.

Igjen finner jeg det rart at en som tror på noe som ikke kan bevises rakker ned på en annen som gjør det samme.

Kommentar #15

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Alternativet

Publisert over 5 år siden
Kristen Edvard Skaar. Gå til den siterte teksten.
1) Engelen Gabriel og han mener det samme om kjønnsnøytrale ekteskap - hevder han. Men hva hvis han møter en annen som sier: Engelen Mikael og jeg mener noe annet. To jeg-er med hver sin engel på sitt parti. Hans subjektive oppfatning forsøker han å gi en viss guddommelig begrunnelse. Så står han vel sterkere? Ja, kanskje helt til han møter en annen med sin subjektive engleopplevelse som begrunnelse for sitt syn. Det viser vel bare at slike subjektive begrunnelser for meninger ikke kan benyttes i debatter?

Men er det ikke subjektive, påståtte opplevelser av kontakt med engler eller Gud/Jesus/DHÅ selv som er grunnlag for store deler av Bibelen?

Hvordan fikk Paulus sin informasjon og inspirasjon? Forfatteren av mosebøkene? Johannes med Åpenbaringen?

Jeg er enig i at det kan føre veldig galt avsted om man bruker noens påståtte kontakt med sin "mektige, men usynlige venn" som autoritativt grunnlag for å lede mennesker. Når et menneske ikke bare sier at "jeg mener dette", men "jeg og erkeengelen Gabriel mener dette" eller "jeg og Skaperen Av Universet Og Omegn mener dette", for å gi seg selv og sin mening (falsk?) tyngde, så kan dette misbrukes for å utøve ufortjent makt og autoritet over sine medmennesker.

Men det er jo nettopp dette - kontakt med mektige, usynlige venner, som så kan brukes som maktmiddel over mennesker - kristendommen og Bibelen er tuftet på!

Hvordan vet man at Paulus' påståtte opplevelser var mer genuin eller av mer guddommelig opphav enn Drangsholts påståtte opplevelser? Fordi Jesus sa at Paulus var genuin, ifølge Paulus, som jo som kjent var genuin fordi Jesus sa det gjennom Paulus, ifølge Paulus?

Kommentar #16

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Lysets engel?

Publisert over 5 år siden

2 Kor.11,13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger. 

Kommentar #17

Kristen Edvard Skaar

25 innlegg  29 kommentarer

Englesyn i New Age og hos K. Drangsholt

Publisert over 5 år siden

Engler finnes. Bibelen omtaler dem. De har levd i folks fromhetsliv. Man har hatt skytsengel eller opplevd englehjelp. Så lenge dette ikke får en dominerende plass i troen og ikke overordnes Bibelens ord, mener jeg at det kan fungere i kristen sammenheng.

Men det er annerledes i ny-åndeligheten, New Age. Her får englene en selvstendig plass som ikke samsvarer med Bibelens englesyn. De får der gjerne samme betydning som Gud eller erstatter troen på ham. Man synes å være særlig opptatt av erkeenglene og deres påståtte kraft. Gjennom meditasjon kan man få visjoner av f.eks. erkeengelen Gabriel. Visualiseringsteknikker kan også være en hjelp til englemøtet. Gabriel kalles for den moderne budbringeren. Han kan hjelpe til med å forandre oss, se klart hva vi skal gjøre og til å kommunisere klokt. Dette kan vi gjerne be om støtte til. Så engelen Gabriel oppleves i New Age som en god hjelper som det er godt å samarbeide med.(Theolyn Cortens: Erkeenglenes kraft)

Kjetil Drangsholt forteller at engelen Gabriel fikk han til å gå i bresjen for Åpen folkekirke. For han sa: "Kom igjen Kjetil - - - Stå på!" Men det er ikke bare i denne situasjonen at Gabriel  har sagt hva han skal gjøre. Og "erkeengelen skyver han opp og fram og demper han rolig ned" (God Helg, bilag til Fædrelandsvennen 12/9). Han sier at han vil holde fast på sin engletro og at det er en sammenheng mellom det kontemplative og operative hos han. Han snakker om meditasjon og bønn, men sier ingenting om at han benytter dette  i forholdet til engelen. Imidlertid synes jeg at hans kontakt med engler ligger svært nær det jeg har redegjort for som vanlig i New Age. Dermed kan hans englesyn lede inn i New Age - tenkning som fører langt bort fra kristen tro.

Hvordan stiller man seg til dette i Åpen folkekirke der K. Drangsholt jo er en regional leder? Er det helt greit med ledere der som har en spiritualitet som  passer i en New Age - sammenheng? Er alt gangbart blant lederne bare man har "det rette" synet på kjønnsnøytrale ekteskapsinngåelser?

Kristen Edvard Skaar

Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kristen Edvard Skaar. Gå til den siterte teksten.
Engler finnes. Bibelen omtaler dem. De har levd i folks fromhetsliv. Man har hatt skytsengel eller opplevd englehjelp. Så lenge dette ikke får en dominerende plass i troen og ikke overordnes Bibelens ord, mener jeg at det kan fungere i kristen sammenheng.

De finnes, ikke noe rart så lang, man kan ha kontakt med engler, ikke rart så langt. (Egentlig like rart som å snakke med engler). Så mener du at det tar litt for stor plass hos denne karen, og da blir det brått rart?

Igjen, forstår jeg ikke hvordan mennesker som tror på svært rare ting kan ha så liten forståelse for hverandre.

Kommentar #19

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Visst fins de

Publisert over 5 år siden

... en gang jeg lå på sykehuset og nettopp hadde våknet etter to operasjoner, neddopet av smertestillende medisiner, "så" jeg alle slags utrolige syner svevende over senga; blant annet englelignende vesener, som svevde på noe ballongaktig ... fra den ene siden av taket til den andre. Ganske fascinerende egentlig, men de englene, de virkelige englene, som deretter tok over, overgikk disse svevende vesener på alle punkter; de gjorde en fantastisk innsats. Og .... de finnes i alle fall. 

Kommentar #20

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
neddopet av smertestillende medisiner, "så" jeg alle slags utrolige syner svevende over senga; blant annet englelignende vesener, som svevde på noe ballongaktig .

He he. Syntes de "englene" man treffer når man ikke er beddopet er langt mer betryggende ja... Også kalt leger og sykepleiere, de som virkelig redder ditt liv...  :)

Kommentar #21

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

De var litt skjønne

Publisert over 5 år siden

disse fantasienglene, så da de virkelige englene mente at jeg burde nok ha mer medisiner hadde jeg endel kvaler med å velge mellom fantasienglene og litt smerter, men jeg kom til at jeg heller burde tåle noe smerter og slippe disse hallusiasjonene, så slik ble det. Jeg fikk endel tabletter, som jeg kunne ta ved behov, men jeg lot dem ligge i begeret ... noe de virkelige englene syntes var merkelig. Men de kunne jo ikke se de andre englene, og det holdt jeg stilt med. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere