Torry Unsgaard

12

Sentrum er styrket.

Hvem vant?

Publisert: 16. sep 2015

Valget er over og det diskuteres om hvem som vant. Arbeiderpartiet ble det klart største partiet, og i massemedia blir de oftest utpekt som vinnere. Fremgangen for partiet var imidlertid ikke så stor, 0,4 % i fylkestingsvalget og 1,3 % i kommunevalget.

De virkelige vinnere var nok Miljøpartiet de grønne med en fremgang på 3,8 % i fylkestingsvalget og 3,4 % i kommunevalget. Senterpartiet hadde også framgang med henholdsvis 1,6 % og 1,8 % i de to valgene.

De store taperne var regjeringspartiene med til sammen 6 % tilbakegang for de to partiene, hvis en regner gjennomsnittet for de to valgene. Også støttepartiene til regjeringen fikk en viss tilbakegang, Venstre 0,7 % og KrF 0,2 %.

Samlet ble det mest framgang for partier som samarbeider både til høyre og til venstre, og som i utgangspunktet ikke er bundet opp i noen av disse retningene. Sentrumspartier kalles de gjerne. Det er flere slike sentrumspartier, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet de grønne. Samlet fikk disse partiene 23,5 % av stemmene, og de hadde en fremgang på 4,5 %. Det er betydelig fremgang for partier som ikke er så opptatt av om det er Arbeiderpartiet eller Høyre som dominerer, men som først og fremst arbeider for sine hjertesaker. Kanskje neste valg blir et spørsmål om hvor stor innflytelse disse partiene skal få; på viktige saker som miljø, primærnæringer, distriktsutbygging, verdi- og livssynsspørsmål? Sentrums- og motkulturinteressene er styrket, sier Berit Aalborg i dagens Vårt Land.

 

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Sentrum?

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Samlet ble det mest framgang for partier som samarbeider både til høyre og til venstre, og som i utgangspunktet ikke er bundet opp i noen av disse retningene. Sentrumspartier kalles de gjerne. Det er flere slike sentrumspartier, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet de grønne. Samlet fikk disse partiene 23,5 % av stemmene, og de hadde en fremgang på 4,5 %. Det er betydelig fremgang for partier som ikke er så opptatt av om det er Arbeiderpartiet eller Høyre som dominerer, men som først og fremst arbeider for sine hjertesaker.

Det sentrum du her beskriver, er vel en temmelig diffus størrelse?  Er MDG et sentrumsparti?  At partiet erklære seg som blokkuavhengig, betyr ikke ikke nødvendigvis at partiet har mer til felles med KrF enn eksempelvis SV.  

At "motkulturinteresser" er styrket (jf. Berit Aalborg), kan være en riktig observasjon, men her er det nok snakk om til dels ganske ulike "motkulturer".  Det er ikke usannsynlig at MDG har trukket til seg en del velgere som vil markere en protestholdning mot de etablerte politiske partiene, mens Senterpartiet scorer høyt blant rurale velgere som er mot kommunesammenslåinger og andre sentraliseringstiltak.

Hva har forresten dagens Senterpartiet og Venstre til felles?

Kommentar #2

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Sentrum

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det sentrum du her beskriver, er vel en temmelig diffus størrelse? Er MDG et sentrumsparti?

Jeg skriver om sentrum på en høyre-venstre akse. Jeg er fullt klar over at dette er en ufullstendig måte å beskrive det politiske landskapet på.

Miljøpartiet de grønne sier at de kan samarbeide både mot høyre og mot venstre, slik som de andre sentrumspartiene. Jevnfør forhandlingene som er annonsert i Oslo. Derfor kalte jeg dem et sentrumsparti. For SV virker samarbeid mot høyre uaktuelt, i hvert fall på nasjonalt plan.

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg skriver om sentrum på en høyre-venstre akse. Jeg er fullt klar over at dette er en ufullstendig måte å beskrive det politiske landskapet på.

Folkets politiske sentrum finnes langs aksen AP/Frp/Høyre. Det er hvor tyngden ligger. Totalt sett er ikke denne aksen styrket fordi AP ikke går tilsvarende frem som de andre går tilbake. De komplementære partiene har gått tilbake bortsettt fra SP. MDG tar det de andre mister. MDG, SP og AP er valgets vinnere. 

De stadige omkampene om hvem Krf skal støtte har nok krevet sitt av oppslutningen. I praksis har mange Krf'ere valgt en annen linje på kommunenivå enn regjeringsnivå. Hareide kommer til å få en tung jobb med å samle partiet på borgerlig side. Han kommer til å bli enda tynnere i stemmen om han skal bli nødt til å stå lenge i spagat mellom høyre og venstre. Maktkampen virker å være vel så sterk internt i Krf som overfor andre partier. Jeg har inntrykk av at Krf er blitt et parti hvor man virkelig tyner formannen sin ved hver eneste anledning. Det finnes ingen som kan fylle Hareides plass i dag. Han er på et vis den opplagte lederen. Om hans rolle blir overtatt av en AP-tilhenger vil det samme skje med ham etter kort tid. Om jeg var Krf'er ville jeg valgt en retning som ga mest mulig intern samling av de +4% i oppslutning, slik at kreftene kunne brukes utad. Men nei, jeg blir ikke Krf'er og en slik holdning har ikke grobunn i Krf. Intet eller alt er mottoet, tegnet i sort-hvitt på veggene. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere