Audun Wold

4

Var ikke Gud død likevel?

Publisert: 12. sep 2015

107 muslimer, samlet til fredagsbønn i Grand Mosque i Mekka, er drept.  Flere hundre er såret.

Ulykka skjedde når ei byggekran veltet og to utstikkere rammet som spyd(fly) fra himmelen, gjennom taket, i muslimenes aller helligste moskè. Moskèen som rommer selveste Kaba,muslimenes aller helligste bygning.  Bygningen de danner ringer rundt, world wide, når de ber. Datoen for ulykka; 11. September!

Dette åpner for uante muligheter for spekulasjon både for muslimer og andre troende, så vel som for vantro.....

Anyone?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Dette åpner for uante muligheter for spekulasjon både for muslimer og andre troende, så vel som for vantro.....

Anyone?

Hvilken verdi skulle slike spekulasjoner ha? Hvorfor oppfordrer du til dette?

Har du selv noe du vil bidra med, eller ønsker du bare å få andre til å delta i en opphetet diskusjon som du kan more deg over?

Kommentar #2

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Det er trist å lese

Publisert over 5 år siden

Det finnes ingen glede i andres nød og elendighet.

Kommentar #3

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Hvilken verdi?

Publisert over 5 år siden

Da bør du først stille deg spørsmålet:  Hvilken verdi har muslimers tro på at Allah beskytter dem til enhver tid?  Eller kanskje: Fører en slik tro til fatalisme og determinisme?

Jeg vil først og fremst få muslimer i tale.  Det blir nok vanskelig.  Som sagt, de tror ikke noe kan hende dem uten at Allah har en finger med i spillet.

Noen kristne vil spørre om dette er "payback-time".  Mange muslimer, også i Norge, jublet 11. September 2001. De mente det var Allahs straff over de vantro.  Kanskje satt mange av de omkomne å ba om et nytt 11. September 2001?  Ville Gud slå ned på det?  Straffer han dem for å ikke ta inn flyktninger fra Syria? Var det en straff for at de bedriver Jihad?  Eventuellt Allah straff for at de ikke bedriver tilstrekkelig Jihad? Osv, osv.......

Denne hendelsen åpner for mange slike spekulasjoner.  Om det kan føre til de aller mest troende tenker over hva de egentlig tror på, kan det være en god bi-effekt.

Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Publisert over 5 år siden

God works in spectacular ways.

Kommentar #5

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
God works in spectacular ways.

For sure....

Kommentar #6

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Å anse denne tragiske hendelsen som "guds straffedom"

Publisert over 5 år siden

er jo helt i tråd med gammeltestamentlig tenkemåte. I eldre tider ble alt ondt som skjedde ansett som et tegn på guds misnøye eller vrede, og så ofret man gjerne et barn eller to og noen kuer, for å blidgjøre gud.

Dessverre tenker en del troende slik fremdeles..... DET er det mest tragiske midt oppi tragedien!

Stakkars Gud, som blir tillagt slike morderiske egenskaper.

Mvh Sverre

Kommentar #7

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

11. September,

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
er jo helt i tråd med gammeltestamentlig tenkemåte.

er ikke en hvilken som helst dato for muslimer.

http://counterjihadreport.com/2015/09/11/the-long-history-of-septemb er-11-muslim-atrocities/

Det vil bli mye spekulering om denne hendelsen blant muslimer. Mang en lærd i KSA sitter nok nå og klør seg i hodet, letende etter svar i sine mange bøker.  Hva skyldes ulykka (om de bruker det som betegnelse på det som skjedde)?  Er det noen, helst en kuffar, som vi kan henge i nærmeste kran?  Må vi ha hjelp fra kuffar for gjenoppbygginga?  Det siste er det vel ingen fare for, kuffar har ikke engang adgang til Mekka.

Burde du ikke tilføyd "og muslimsk" etter "gammeltestamentlig"?

Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Que será, será

Publisert over 5 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Ulykka skjedde når ei byggekran veltet og to utstikkere rammet som spyd(fly) fra himmelen, gjennom taket, i muslimenes aller helligste moskè. Moskèen som rommer selveste Kaba,muslimenes aller helligste bygning. Bygningen de danner ringer rundt, world wide, når de ber. Datoen for ulykka; 11. September!

Denne ulykken føyer seg bare inn i rekken av flere store tragedier som har utspilt seg i Mekka. Muslimer ser kanskje ikke på dette som Allahs dom, men sier nok insj Allah når også slikt skjer. Det gjør det lettere å leve med for alle de berørte.

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
er jo helt i tråd med gammeltestamentlig tenkemåte. I eldre tider ble alt ondt som skjedde ansett som et tegn på guds misnøye eller vrede, og så ofret man gjerne et barn eller to og noen kuer, for å blidgjøre gud.

Dessverre tenker en del troende slik fremdeles..... DET er det mest tragiske midt oppi tragedien!

Stakkars Gud, som blir tillagt slike morderiske egenskaper.

Noen kristne har ikke skjønt hva som skjedde da Jesus opphevet forbannelsen som fulgte i sporene av å gjøre mot Guds vilje.
Jesus HAR gjort opp for alle feilgrep gjort av mennesker til alle tider,men det er visst for godt til å være sant når det fortsatt er viktig å gå djevelens ærend ved å dømme i tråd med loven i GT.

Islam som ideologi praktiserer denne lovrelaterte praksisen.De har ingen Jesus som redningsmann.

Det er ikke synd på Gud,men på mennesker som kaster vrak på nåden i Jesus.

Hvordan muslimer tolker denne ulykken vet jeg ikke...men den kan sikkert være grunn til mye konspirasjonstenkning. 

Kommentar #10

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Que, serà, serà,

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Denne ulykken føyer seg bare inn i rekken av flere store tragedier som har utspilt seg i Mekka. Muslimer ser kanskje ikke på dette som Allahs dom, men sier nok insj Allah når også slikt skjer. Det gjør det lettere å leve med for alle de berørte

men ikke akkurat på samme vilkår som i sangen du kanskje tenker på.

Ja, det har hendt mange ulykker i forbindelse med Hajj.  Derfor har de da også i det siste bl.a. bygd ut mange av de veiene pilgrimene følger mellom de obligatoriske "eventene".

At de fortsatt sier InshaAllah kan du være sikker på.  Allahs dom, og Allahs dom, fru Blom?.  De ser i alle fall på dette som en hendelse der Allah vil si dem noe.  Og om dette er en hendelse som bringer godt eller ondt for dem i framtida, og på Dommedag, vet de ikke.

Men de omkomne er ganske sikkert akseptert av Allah som martyrer.  Sannsynligheten for at de ba når de ble drept, tilsier dette.

Kommentar #11

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
At de fortsatt sier InshaAllah kan du være sikker på.

Det ble som ventet dårlig med muslimstemmer her, men jeg fant et par på nettet: https://www.youtube.com/watch?v=PYzREMaj-_w

Look at the kaffirs below; they seem soo happy that muslims have died in Mecca; but Allah is only testing us and it was already mentioned in the Quran [Quran: 3:120] "If good touches you, it distresses them; but if harm strikes you, they rejoice at it. And if you are patient and fear Allah , their plot will not harm you at all. Indeed, Allah is encompassing of what they do"

----------

every muslim has wish to die on that place where this accident happened today, if you are happy to see this as you are disbeliever its not your fault.

-----------

they are too lucky i wish i was among for those who died in there Allahu Akbar Allahu Akbar They're in heaven

Kommentar #12

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det ble som ventet dårlig med muslimstemmer her, men jeg fant et par på nettet: https://www.youtube.com/watch?v=PYzREMaj-_w

Look at the kaffirs below; they seem soo happy that muslims have died in Mecca; but Allah is only testing us and it was already mentioned in the Quran [Quran: 3:120] "If good touches you, it distresses them; but if harm strikes you, they rejoice at it. And if you are patient and fear Allah , their plot will not harm you at all. Indeed, Allah is encompassing of what they do"

----------

every muslim has wish to die on that place where this accident happened today, if you are happy to see this as you are disbeliever its not your fault.

-----------

they are too lucky i wish i was among for those who died in there Allahu Akbar Allahu Akbar They're in heaven

-----------

Al-Baqara -155 And certainly, We shall test you with something of fear, hunger, loss of wealth, lives and fruits, but give glad tidings to As-Sabirin (the patient ones, etc.). 156 Who, when afflicted with calamity, say: "Truly! To Allah we belong and truly, to Him we shall return"

-----------

Prophet Muhammad said: "Whoever goes out to perform Hajj, and he dies, then Allaah will write for him the reward of a person who performs Hajj until the Day of Resurrection..." [Saheehut-Targheeb wat-Tarheeb no.1114]

--------------

I pray to Allah, He may grant me death at his Holy Mosque. Kafirs cannot understand these blessings from Allah.

------------

The Martyrs in Islam besides the best of shuhada in the battlefield who are free from shirk: "The one who drowns is a shaheed, the one who dies of a stomach disease is a shaheed, the one who is burnt is a shaheed, the one who dies from the plague is a shaheed, the woman who dies giving birth is a shaheed, and the one who is crushed by a collapsing building is a shaheed" -hadith sahih / May Ar-Rahman accept them as shuhada'. Our people die as Muslims and it is a right for them to go to jannah

--------------

shame on you Alhumdulliah we r a muslim and we proud to death in makkah

------------

Every muslim in the world are want like this death. reason they are death in the house of Allah.

------------

we believe that Allah has given them the best place in the side because they died in a state of worship to him and on the day Allah bless Allah akbar . Allah knows what is not known by humans . I hope we as Muslims always prepared to face Allah we never know when Allah would send an angel of death to kill us . Aamiin ya rabbal alaamiin

Slik kan jeg fortsette, og da blir det kanskje betraktet som blasfemisk å kalle dette en ulykke?

Kommentar #13

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Enig i hva du skriver her

Publisert over 5 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Burde du ikke tilføyd "og muslimsk" etter "gammeltestamentlig"?

For den kristne GT og den muslimske GT skiller som definitivt på mange områder.

På en av dem er slik ejg forstår det er at i forhold til muslimsk hellige skrifter redder "Allah" Moses og folket ut fra slaveriet. og da er det vel heller ikke Israels barn (jødene), men Ismaels etterfølgere som blir utfridd. I tillegg så blir ikke Rødehavet delt, men de blir fraktet over i båter, og Farao og hans menn setter etter i båter. Disse båtene senker "Allah." Stor forskjell, siden passasjen gjennom Rødehavet har en veldig stor betydning for den kristne troen, som verken jøder eller muslimer forstår, nemlig dåpen.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #14

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Ikke alle har fått med seg The Harbinger.

Publisert over 5 år siden

Rabbi Jonathan Cahn, mannen bak boken og filmen ‘The Harbinger’, som selges i millioner for tiden, besteselger på New York Times boksalgsliste blant annet. Hovedbudskapet hans er at både Amerika og Israel (og andre land) står foran dommen for sitt frafall.

Her er noen av tegnene som gjør det klart at hva som skjer idag er en oppfyllelse av profetiene i Jesaja 9-10 :

The Stone of Judgement som ble plassert på Ground Zero av amerikanske ledere og det gamle drama ble dermed gjenonopptatt. Den gamle mysteriet som påvirker dine sparepenger, bankkontoen din, din økonomiske fremtid, og den amerikanske og den globale økonomien The Sign Of The Sycamore og den profetiske åpenbaringen den inneholder om Wall Street og fremtiden til America som en supermakt spesielt. The Mystery Of The Erez Tre som ble lagt ned ved hjørnet av Ground Zero i oppfyllelsen av en bibelsk profeti. Den dagen visepresidentkandidaten ytret den gamle forkynnelsen av dommen … over Amerika Mysteriet som er skjult i bakken av USAs Grunnlovsfedre & det profetiske budskap den inneholder for denne tiden. Hvordan de to største kollapser i økonomisk historie hvert fant sted på nøyaktig samme dag og time, på nøyaktig år og dag ordinert fra oldtiden Profetien som ble proklamert til verden ble talt fra Capitol Hill dagen etter 9/11 – og deretter kom til oppfyllelse. Obama gjentar profetien ved å skrive Esaias ord på en av grunnstokkene til det nye World Trade Center forleden.

Rabbiens tese er at på grunn av at Ameria/USA har vendt seg bort fra Gud, så står ulykken for døren for dem, som det var for det falne Israel som årsak til at de ble sendt i diasporaen for sin ulydighet i år 70. Det urgamle drama av dommens dag for frafall er iferd med å spille seg ut på nytt, sier Jonathan Cahn.

Se siste oppdatering fra Jonathan Cahn om mulige hendelser i september:'

https://www.youtube.com/watch?v=HbCIPFktGWU

Kommentar #15

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Snart over

Publisert over 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Se siste oppdatering fra Jonathan Cahn om mulige hendelser i september:'

Shemita-året og Blodmånene er over om kort tid. Ingenting spesielt har skjedd så langt slik flere lovet. Den avgåtte formannen i PDK i Farsund, Henry Østhassel, har imidlertid varslet at han ikke tar sjansen på å reise til Løvhyttefesten i Israel i år. Skremslene virker..

Kommentar #16

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Til Larsen og Rasmussen.

Publisert over 5 år siden

Dette  går over min forstand og inn i prestens.......

Kommentar #17

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Skille mellom muslimsk og kristen tro

Publisert over 5 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Dette går over min forstand og inn i prestens.......

Som du skrev til Sverre Avnskog, burde ikke han ha skrvet den muslimske GT, da muslimene har en noe annen forståelse av hvordan ting skjedde og utviklet seg på Abrahams tid og på Moses tid osv.

Jeg ønsket bare å belyse forskjellen for deg, men slik du svarer så tror jeg du faktisk ikke vet forskjellen.

Det gjør ikke noe.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #18

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Israel det hellige land

Publisert over 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Se siste oppdatering fra Jonathan Cahn om mulige hendelser i september:'

Bare et fysisk land er hellig, og som Bibelen proeterer om, og det er Israel, alle andre nasjoner er hedninge nasjoner. Forundres litt over en person som setter USA inn i en posisjon som det mest hellige landet når Bibelen taler om Israel som senteret for dette.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #19

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg hadde ikke tenkt å diskutere kristen tru her inne.

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Som du skrev til Sverre Avnskog, burde ikke han ha skrvet den muslimske GT, da muslimene har en noe annen forståelse av hvordan ting skjedde og utviklet seg på Abrahams tid og på Moses tid osv. Jeg ønsket bare å belyse forskjellen for deg, men slik du svarer så tror jeg du faktisk ikke vet forskjellen. Det gjør ikke noe. MVH Rolf Larsen

Dette fordi jeg ikke kan se de store farene ved kristendommen, og at religion bør være en personlig sak. Men ettersom dette tross alt er et diskusjonsforum, vil jeg likevel svare.

Historien du nevner låter usannsynlig for meg.  Det låter mer sannsynlig å bruke båter enn at Gud deler vannet.  Hvorfor kunne ikke Gud bare gitt dem båter.  Eller kan Gud bare skape levende ting?  Han er jo til og med snekker i Himmelen.

Jeg ser på det som en myte. I likhet med myter som Syndfloden; hvor ble vannet av? Og hvorfor slapp Adam av pungdyr bare i Australia?  Babels tårn?  Hvorfor ligner nabofolks språk så mye på hverandre; kunne svenskene like godt snakket mandarin?  

Jeg stopper der. Jeg vil ikke oppfattes som blasfemisk, men det er mangt å undres over.  Vi får alle tro det vi vil.  At vi likevel kan leve fredelig sammen, er for meg det viktigste.

Kommentar #20

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Ikke heller tenkt å diskutere kristen tro

Publisert over 5 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Dette fordi jeg ikke kan se de store farene ved kristendommen, og at religion bør være en personlig sak. Men ettersom dette tross alt er et diskusjonsforum, vil jeg likevel svare.

Historien du nevner låter usannsynlig for meg. Det låter mer sannsynlig å bruke båter enn at Gud deler vannet. Hvorfor kunne ikke Gud bare gitt dem båter. Eller kan Gud bare skape levende ting? Han er jo til og med snekker i Himmelen.

Jeg ser på det som en myte. I likhet med myter som Syndfloden; hvor ble vannet av? Og hvorfor slapp Adam av pungdyr bare i Australia? Babels tårn? Hvorfor ligner nabofolks språk så mye på hverandre; kunne svenskene like godt snakket mandarin?

Jeg stopper der. Vi får alle tro det vi vil. At vi likevel kan leve fredelig sammen, er for meg det viktigste.

Ville bare vise til forskjellene, men nå som du mener det låter mer fornuftig med båter, er det fordi det er slik et menneske tenker, og vil ha skrevet en religionstekst.

Når vi da sammenligner den kristne med den muslimske, kan vi se at det å dele vannet faktisk viser til noe. Det er en profeti om noe som skal skje i fremtiden. Hele GT slik det er skrevet i den kristne Bibelen viser til noe spesielt, som ikke den muslimske gjør. 

I den kristne troen er 1 Mosebok en profeti, der Abraham og hans sønn Isak faktisk gjenspeiler Gud og Hans Sønn jesus.

I den muslimske troen har Abraham gitt alt til sin sønn Ismael, han ofrer nesten denne sønnen, men det er ikke noen form for gjenspeiling der ennå, ikke mot noen Guds Sønn, fordi de tror ikke på Kristus. De sier Kristus er en profet, som ikke døde på korset, men det bare så slik ut.

Alt som står i den kristne versjonen av GT peker egentlig på Kristus og menigheten, men jeg kan ikke forklare alt for deg fordi jeg har ikke fått studert alt ennå.

Hva den muslimske toren sier om det gammeltestamentlige, vet jeg eda mindre om, men jeg vet de har byttet ut viktige elementer fra den kristne troen og gjort til deres egen. Som bekrevet over og tidligere

Når det kommer til de spørsmålene om syndeflod og hvor alt vannet ble av? Babels tårn og hvorfor nabofolks språk ligner slik på hverandre osv. Jeg har ikke svar andre svar til dette enn at Gud bruker disse historiene for oss slik at vi skal kunne vokse åndelig og for å søke Gud enda mer. Men det er ikke det beste stedet og søke Gud på, man bør begynner på et noe lettere sted, som Kristus, og lese NT først.

Når man har lært å kjenne Gud gjennom Kristus, da bør man lese GT. Det er min anbefaling.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #21

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Siste oppdatering før det braker løs.

Publisert over 5 år siden

Shemita-året og Blodmånene er over om kort tid. Ingenting spesielt har skjedd så langt slik flere lovet. 

Det kan jo være verdt å ta med seg Jonathan Cahn siste oppdatering (for 1 uke side)

https://www.youtube.com/watch?v=ukiso0Hd0QI

Kommentar #22

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Alltid..

Publisert over 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Det kan jo være verdt å ta med seg Jonathan Cahn siste oppdatering (for 1 uke side)

Alltid noe som skal komme i nær framtid. Alltid.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere