Morten Andreas Horn

81

Forvirring om selvmord etter Pressens Faglige Utvalg

Selvmord: PFU henla TV 2, felte NRK. Ikke rart noen er forvirret.

Publisert: 9. sep 2015

Jeg skjønner godt at NRK-Brennpunkt er forvirret og ikke vet hvilken lærdom de skal ta av PFUs fellelse i klagen på dokumentarfilmen ”Den siste reisen”. Selv om NRK fikk kritikk for ikke å ha utvist nok varsomhet i dekningen av et assistert selvmord i Sveits, har utvalget sendt tvetydige signaler om hvordan norske journalister skal forholde seg til Vær Varsom-plakatens punkt 4.9.

Punktet lyder slik: Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.

I Norsk Presseforbunds veileder gis flere tips til hvordan man i praksis kan redusere faren for smitteeffekt når det viktige samfunnsproblemet selvmord skal omtales:

  • Unngå å framstille selvmord som eneste løsning
  • Unngå forherligende omtale av selvmord
  • Unngå å publisere avskjedsbrev eller bilder fra åstedet
  • Unngå detaljert beskrivelse av selvmordsmetoden
  • Gi informasjon om hvor selvmordsutsatte mennesker kan få hjelp
  • Samarbeide med fagfolk om presentasjon av fakta ifm. selvmor.

Brennpunkts dokumentar bryter med disse anbefalingene. Filmen framstiller selvmord som eneste farbare utvei for kvinnen. Den kan ikke sies å forherlige selvmord, men har romantiserende elementer, slik Kringkastingsrådet også påpekte. Filmen går uvanlig langt i å presentere åstedet for selvmordet, og hele gjengivelsen av hovedpersonens begrunnelse for selvmordet og avskjed med verden går langt utover et enkelt avskjedsbrev.

Ikke minst er beskrivelsen av selvmordsmetoden ekstremt detaljert; rolig og pedagogisk framstilt av dr. Erika Preisig. Det opplyses om kostnadene ved selvmordsmetoden, og hvordan man kan få avslag i prisen hvis man har dårlig økonomi. Det finnes ingen henvisning til hjelpeinstanser, heller ikke knyttet til den ledsagende nettartikkelen. Brennpunkt-redaksjonen unnlot bevisst å involvere fagfolk under forberedelsen av filmen.

Det er vanskelig å se for seg hvordan man mer demonstrativt kan blåse i VVPs oppfordring om å redusere faren for smitteeffekt. Ikke bare har Brennpunkt brutt med rådene (som stammer fra WHO og norsk ekspertise på selvmordsforebygging) – i tilsvaret til PFU og Kringkastingsrådet sto de knallhardt på at de har gjort alt rett. Blant oss leger omtales en slik reaksjon på kritikk som at vi er ukorrigerbare, og det regnes som skjerpende.

For meg som står utenfor pressen virker dette uforståelig: Man tenker intuitivt at ”god presseskikk” må være å følge anbefalingene i VVP 4.9 og veilederen for selvmordsomtale. Når Brennpunkt ignorerer nesten alle disse anbefalingene skulle man tro de hadde brutt med god presseskikk. Men det mente altså ikke PFU, med unntak av medlemmet Henrik Syse. Spørsmålet man sitter igjen med blir da: Hva er egentlig ”brudd på god presseskikk”, hvis dette ikke er det?

Saken blir enda mer komplisert fordi PFU i vinter frikjente TV 2 for publiseringen av en annen film om assistert selvmord, ”The suicide tourist”. Publiseringen av filmen (innspilt i 2007) og tre relaterte artikler på tv2.no ble klaget inn av bl.a. meg, med påstand om brudd på VVP 4.9: Detaljert framstilling av metode, fravær av alternativer til selvmord, sensasjonspreget oppslag, glorifisering av selvmord og fravær av informasjon om hjelpetiltak for selvmordsutsatte seere.

PFU-klagen på TV 2s publisering ligner mye på Brennpunkt-klagen jeg senere skrev sammen med rådene for lege- og sykepleieetikk og leder av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Lars Mehlum. Den ble imidlertid avvist av PFU etter forenklet behandling, fordi TV 2 iflg. sekretariatet åpenbart ikke hadde brutt med god presseskikk.

Utvalgsmedlem Henrik Syse, som ville felle NRK for brudd på VVP, opplyste for øvrig at han ikke var til stede under behandlingen av TV2-klagen, og ikke ville gått inn for forenklet behandling hvis han hadde visst om den. I behandlingen av klagen på ”Den siste reisen” ble det sagt at dokumentaren i TV 2 var mindre problematisk, og at det var derfor den saken ble avvist mens NRKs film ble tatt opp til behandling i utvalget.

Sammenligner man Brennpunkts og TV 2s innslag er det først og fremst klare likheter. Men ”The suicide tourist” er noe mindre detaljert ift. metodebeskrivelsen. Oppslaget på tv2.no hadde også i margen lenker til en del tidligere reportasjer om aktiv dødshjelp, deriblant fagfolk som Lars Mehlum og meg selv.  Men det var ingen hjelpelinjer for selvmordsutsatte – i sterk kontrast til et annet TV 2-oppslag om selvmord og mobbing, som hadde hengt på hele ni slike lenker.

Mest slående var imidlertid hvordan TV2 gjennom fire tett påfølgende oppslag ga en sensasjonspreget og glorifiserende omtale av selvmord: Overskrifter og uttrykk som «For første gang i Norge», «eksklusivt», «- Hvis du drikker dette, kommer du til å dø!», «- Selvdrap er en fantastisk mulighet!» og «Familien: – Stolt av at pappa tok sitt eget liv. Ingress: Etter at Craig Ewert lot seg filme mens han tok sitt eget liv, er familien enda mer overbevist om at han gjorde rett.»

Interessant nok prosederte både TV 2s Jan Ove Årsæther og NRKs Odd Isungset på at deres filmer ikke handlet om selvmord, men om assistert selvmord, og at det var noe annet. I sitt siste møte sa PFU klart fra at denne distinksjonen ikke er holdbar. Den har da heller ikke noe fundament i medisinsk eller juridisk forståelse av selvmord, eller i formuleringer i VVP eller veilederen. Heller ikke veilederens forfatter, Redaktørforeningens Reidun Kjelling Nybø, støtter denne distinksjonen.

Norske journalister må altså forholde seg til VVP 4.9 når de skriver om det kompliserte og viktige samfunnsspørsmålet assistert selvmord. Men hvordan skal de egentlig forholde seg? NRK er med rette frustrert og forvirret over at deres egen dokumentar ble felt – mens TV 2s publisering ikke en gang ble diskutert i PFU fordi den så åpenbart var i samsvar med god presseskikk. Kanskje PFU burde bla fram klagen på TV 2 fra februar, og se om den fortsatt er innafor?

FØRST PUBLISERT PÅ JOURNALISTEN.NO

Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Takk for ditt engasjement

Publisert over 6 år siden

Du er en viktig stemme.

Kommentar #2

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Vær Varsomplakatens hensikt er neppe å stoppe saklig og relevant informasjon om et politisk tema.

Kommentar #3

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vær Varsomplakatens hensikt er neppe å stoppe saklig og relevant informasjon om et politisk tema.

Det har du sikkert rett i!

Det er nok derfor det heter "Vær Varsom"-plakaten, og ikke "Hold Munn"-plakaten eller "Hysj Hysj"-plakaten, eller "Dette snakker vi ikke om"-plakaten.

Norsk Presseforbunds veileder (se mitt hovedinnlegg) gir mange råd om hvordan man kan gi saklig og relevant informasjon om f.eks. det politiske temaet assistert selvmord, og samtidig utvise varsomhet overfor mennesker som er i en sårbar situasjon.

F.eks. er denne TV2-artikkelen et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres på en god måte.

Til sammenligning var begge de to omtalte publiseringene, TV2s om "The Suicide Tourist", og NRKs "Den siste reisen", eksempler på hvordan det blir når man IKKE tar slike hensyn.

Kommentar #4

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.

>Ikke minst er beskrivelsen av selvmordsmetoden ekstremt detaljert; rolig og pedagogisk framstilt av dr. Erika Preisig

Men dette er altså relevant informasjon ettersom dette er et politisk tema. Da er det påkrevd med kunskap om hva handlingen faktisk innebærer. Hensikten med Vær varsomplakaten er altså neppe å stoppe denne typen informasjon, og det blir feil å forsøke å bruke den slik.

Koperingsrisikoen er også lav, ettersom dette ikke er metoder man uten videre kan kopiere på egen hånd.

Vær varsomplakaten selv ville også tre utover sitt mandat om den var ment rent politisk. Formuleringen er at man skal unngå å bidra til selvmordshandlinger. Formålet er ikke at man skal unngå å påvirke til endret politikk når det gjelder assistert selvmord.

Kommentar #5

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Men dette er altså relevant informasjon ettersom dette er et politisk tema. Da er det påkrevd med kunskap om hva handlingen faktisk innebærer. Hensikten med Vær varsomplakaten er altså neppe å stoppe denne typen informasjon, og det blir feil å forsøke å bruke den slik.

Koperingsrisikoen er også lav, ettersom dette ikke er metoder man uten videre kan kopiere på egen hånd.

Det er ikke påkrevd med informasjon om hva metoden går ut på, i den grad av detaljering som filmen viste. Det ville oppfylt almenhetens krav til informasjon, og gitt oss et diskusjonsgrunnlag, om man hadde gitt en mindre detaljert framstilling. Eller om man hadde avstått fra å koble informasjon om metoden med filmatisering av et ekte menneske som utfører selvmord på denne måten. Dette er eksempler på hvordan man kunne vært varsom, samtidig som man oppfylte oppgaven med informasjon.

Din teori om kopieringsrisikoen er dårlig fundert, fordi du setter som premiss at "kopi-selvmord" er noe man utfører for egen hånd, og "uten videre". Det minner om NRKs redegjørelse, som hadde formuleringer som "selvmord er ofte impulshandlinger", etc. Det er bare at slik er det ikke - dvs., det er slik, men det er også slik at mange selvmord er planlagte og resultatet av en langvarig prosess.
Assistert selvmord er per definisjon en form for selvmord man ikke utfører på egen hånd, man trenger assistanse. Men det er potensiale for en smitteeffekt, både ift. selvmordshandlingen [henvende seg til Sveits for å få assistert selvmord] og ift. "vanlige" selvmord.

Under redegjørelsen for Kringkastingsrådet (jeg tror den lar seg laste ned fra nett, fra journalisten.no) fortalte jeg nærmere om denne mekanismen/smitteeffekten. Du kan ellers få mer informasjon fra min kollega Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Dvs. - jeg forutsetter da at du ER ute etter informasjon om dette? Og at du i så fall er interessert i å høre hva fagfolk kan fortelle?

Kommentar #6

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke påkrevd med informasjon om hva metoden går ut på, i den grad av detaljering som filmen viste. Det ville oppfylt almenhetens krav til informasjon, og gitt oss et diskusjonsgrunnlag, om man hadde gitt en mindre detaljert framstilling. Eller om man hadde avstått fra å koble informasjon om metoden med filmatisering av et ekte menneske som utfører selvmord på denne måten. Dette er eksempler på hvordan man kunne vært varsom, samtidig som man oppfylte oppgaven med informasjon.

Dette er ren synsing om grensene og hva som er nødvendig, så det lar jeg ligge. Min innvending var at du misbruker Vær Varsomplakaten politisk. Du er selvsagt ikke enig, men det får den enkelte som leser innvendingen reflektere over.

>Din teori om kopieringsrisikoen er dårlig fundert, fordi du setter som premiss at "kopi-selvmord" er noe man utfører for egen hånd, og "uten videre". 

Nei, selvsagt kan noen kopiere mer kompliserte og mindre spontane handlinger også. Jeg benekter ikke at kunskap om muligheten for assistert selvmord også kan ha smitte-effekt. Men den største risikoen er nok det mer tradisjonelle selvmordet. Viktigere er det at man er over i at Vær varsomplakaten brukes politisk.

>Assistert selvmord er per definisjon en form for selvmord man ikke utfører på egen hånd, man trenger assistanse.

Selvsagt. Men her må vi altså se til plakatens intensjon og mandat, og ikke henfalle til en firkantet og ufleksibel ordrett tolkning. Språket er ikke alltid nøyaktig nok til å formidle en intensjon presist.

Og ikke minst må man se på konteksten. Om dette var "Norge rundt" ville saken måtte sees annerledes enn som et innlegg i en politisk diskusjon.

>Dvs. - jeg forutsetter da at du ER ute etter informasjon om dette? Og at du i så fall er interessert i å høre hva fagfolk kan fortelle?

(Moderator har fjernet avsporing)

Som avsluttende ord vil jeg si at livet tilhører den enkelte, ikke staten.

Kommentar #7

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt. Men her må vi altså se til plakatens intensjon og mandat, og ikke henfalle til en firkantet og ufleksibel ordrett tolkning. Språket er ikke alltid nøyaktig nok til å formidle en intensjon presist.

Det bør da være av betydning at såvel Reidun Kjelling Nybø, ass.generalsekretær i Norsk Redaktørforening, samt nevnte Lars Mehlum - en av de fremste fagfolkene på dette feltet i Norge, og en av pressens viktige premissleverandører da dette punktet i VVP ble utformet, er enig med meg i at assistert selvmord er en form for selvmord, og således berøres av VVP 4.9. Ja, Lars Mehlum var altså en av de som var med på å klage "Den siste reisen" til PFU, sammen med meg og de profesjonsetiske rådene for legeetikk og sykepleieetikk.
Det bør vel også telle at PFU selv, i den TV-overførte behandlingen av klagesaken vår, slo eksplisitt fast at filmen "Den siste reisen" handlet om selvmord, og ble omfattet av VVP 4.9.

Selvsagt kan du være uenig - men det er litt merkelig at du selv nå henfaller til en ufleksibel tolkning (du avviser og kaller for "politisk" at det var berettiget å anvende VVP 4.9 på filmen "Den siste reisen"), uten at du (så vidt jeg kjenner til) har noe faglig grunnlag for en slik tolkning, og uten at du framfører argumenter for det. Du snakker om plakatens "intensjon og mandat" - men hvor har du egentlig hentet dette fra? De andre aktørene, de som altså sto mer sentralt i utformingen, har ikke støttet ditt syn.

Du har gjentatte ganger snakket om at jeg fremmer et politisk syn, og dermed forsøker du å diskvalifisere meg. Men jeg - og de andre klagerne - har jo ikke klaget på at Brennpunkt lager en film om aktiv dødshjelp, eller for den saks skyld at de lager en film som noen vil tolke som et innlegg for legalisering av aktiv dødshjelp. Det VI klaget på var måten Brennpunkt forholdt seg til dette, innenfor rammene av eksisterende norsk lov og helsepolitikk.
Men aller mest klaget vi på at pressen selv, gjennom VVP 4.9 og veilederen for selvmordsomtale, gir én versjon av hvordan pressen selv ønsker å behandle selvmord. Og så kommer altså en annen versjon til syne gjennom f.eks. denne Brennpunkt-dokumentaren.

(Moderator har fjernet kommentar til en kommentar som er slettet)

Kommentar #8

Daniel Joachim Kleiven

34 innlegg  145 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Veldig bra, Horn. Systematisk og grundig. Her er du på ditt beste!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere