Arnfinn Clementsen

45

Hvordan takler vi flyktningekatastrofen

Hva er det som skjer i vår verden? Det som skjer i Europa nå med flyktningene er en katastrofe av ufattelige dimensjoner. Det vi ser på TV-skjermen er ingen “skrekkfilm”, men hard og brutal virkelighet.

Publisert: 6. sep 2015


Jeg har hørt noen si at mange av flyktningene ser jo ikke så fattige ut, og de har til og med mobiltelefon, men en slik mangel på forståelse av problemet og i tillegg mangel på medmenneskelighet, kan jeg ikke fatte. Dette handler om mennesker som risikerer sine liv for å komme til trygghet og frihet. De må tas på alvor. Samtidig er det selvsagt ingen lettvinte svar på hvordan denne katastrofen skal løses.

Hundretusener har flyktet fra skrekkregimer i Syria, fra Midt-Østen og Afrika. Hver enkelt av disse er verdifulle mennesker som deg og meg. Flyktningeproblemet er enormt komplisert og sammensatt, men hele Europa må våkne og ta tak i dette og skape en samordnet innsats på flere plan. Alle flyktningene som har kommet til vårt kontinent er Europas felles utfordring. Vi kan heller ikke lukke oss inne i vår egen lille verden i Norge og tenke at dette ikke angår oss.

Etter at 71 døde ble funnet i en lastebil, kjørt inn i døden av ubarmhjertige menneskesmuglere, blir det nå krisemøter og hastemøter i EU og FN, og det burde det vært på agendaen for lenge siden. Verdenssamfunnet bør gjøre mer for å stanse krigen i Syria og Libya og løse problemene på den Afrikanske siden av havet. De ekstreme gruppene som ønsker å destabilisere verden må stanses.

For Norges del må vi gjøre vår del av dette og hjelpe med å stabilisere situasjonen spesielt på det humanitære plan og hjelpe flyktninger primært og der det er mulig i nærområdene. Her er det bred politisk enighet, og vi kan gjøre mye mer sammen med resten av Vest-Europa. Regjering og hjelpeorganisasjoner må samordne sin innsats og stå side ved side, og sørge for at hjelpen kommer dit den skal.

Så bør vi også ta imot vår del av Syriaflyktninger. Det er viktig å kartlegge hvem som ikke kan hjelpes i nærområdene. Det gjelder politiske og religiøse flyktninger, og ikke minst forfulgte kristne. Her må Norges kommuner være med og ta del i et felles ansvar. De 8000 Syriaflyktninger som Norges Storting har vedtatt å ta imot ekstra over tre år, burde ikke være noen stor utfordring for norske kommuner. For de fleste kommuner betyr det bare noen få i året.  I forhold til hundretusener på flukt blir tallet 8000 lite, vi må beholde proporsjonene når dette blir diskutert. Men ting endrer seg, det kan bli aktuelt å ta imot flere.
Uansett er det viktig å vite hvem en tar imot i Norge, slik at disse er de som ikke kan hjelpes i nærområdene, blant annet pga forfølgelse.

Noen snakker som om flyktningene er ekstreme politiske eller religiøse mennesker, enkelte har til og med hevdet at de er ”sendt” av ISIL. Det faller på sin urimelighet, selv om det inn i mellom kan være kriminelle og ekstreme. De fleste kjemper for å gi sine familier en verdig framtid i et land uten krig og diktatur. Men desto viktigere er det at kriminelle eller politisk ekstreme ikke får komme inn, eller bli raskt sendt ut hvis norsk lov brytes. 

Det som er sikkert er at hvis ikke ekstraordinære ting gjøres nå, vil flyktningebølgen fortsette og forsterkes og “oversvømme” Europa uten at vi er forberedt på å takle dette, og det vil ramme både flyktningene og skape uro i flere og flere land. Det er på den internasjonale arena de virkelig store avgjørelser må tas for å stoppe denne forferdelige tragedien.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.
Det som er sikkert er at hvis ikke ekstraordinære ting gjøres nå, vil flyktningebølgen fortsette og forsterkes og "oversvømme" Europa uten at vi er forberedt på å takle dette, og det vil ramme både flyktningene og skape uro i flere og flere land. Det er på den internasjonale arena de virkelig store avgjørelser må tas for å stoppe denne forferdelige tragedien.

Sant

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hvordan kan vi være sikre på noen ting ut fra det vi ser av bevegelse oppover på kartet?

Publisert over 5 år siden

Vi har f.eks. alle hatt vondt av bildet av Aylan og Nrk har gitt oss denne oversikten over hans situasjon

http://www.nrk.no/norge/aylan-og-familien-bodde-i-tyrkia-1.12537229

Hvis det var noen som drepte Aylan - hvem skulle det i så fall være? Familien havnet i Kobane nær den tyrkiske grensen. Familien flyktet til Tyrkia, da IS svingte inn på tunet. De havnet i Istanbul. Etter at de kurdiske styrkene jaget ID ut av Kobane vendte familien tilbake. Og.. så kom IS på nytt .. og det ble Istanbul på nytt. Først bodde de litt rundt omkring, så søkte de seg mot en flyktningeleir. Far trivdes ikke i Tyrkia - han ville til Kanada - det forteller farens søster som bor i Kanada. Faren kom seg aldri til å søke Kanada på ordinært vis. Ifølge søsteren skyldes det at familien hadde vansker med å få flyktningedokument fra FN og utreisedokument fra de tyrkiske myndigheter.


Far hadde et tannproblem. Søsteren hadde samlet inn penger til dette formål, men hadde vansker med å overføre store summer som kunne benyttes til tannimplantant i Tyrkia. Så bestemte far, søsteren og farfar at han skulle forsøke å ta seg inn i Europa for å høyne sin levestandard slik at han fikk fikset tannproblemet.


Søsteren skaffet fram penger som skulle brukes til å betale menneskesmuglerene. Familien fikk plass i en overlastet båt i dårlig stand. Ingen redningsvester ble delt ut. Båten ga seg ut på havet i dårlig vær. P.g.a. av de høye bølgene fikk båtens kaptein panikk og hoppet over bord. Så veltet båten - far greide ikke å redde sine.

Ja, hvem har skylda?  Far - vi får ha med oss i betraktningen at mor ikke ville være med på denne reisen da hun ikke er svømmedyktig, men var Aylan det? - familien, IS - de kan jo pendle inn og ut av Tyrkia alt etter som IS svinger inn og trekker seg tilbake - Assad - tror ikke han er noen trussel for kurdere; det er imidlertid Tyrkia som ikke anstrenger seg for å hjelpe dette folket - menneskesmuglere og bakmenn; de som kun ser på denne folkevandringen som big business - FN, hjelpeorganisasjoner og andre som vi må fram med historieboka for å finne sist de ordnet opp i noe av størrelse - og dette kommer vel ikke som noen overraskelse - det har pågått i mindre niva siden 2011 - nå har de sterkeste i flokken funnet ut at nok er nok og har satt seg i bevegelse mot det land de har øverst på sin wanted liste - nå er det i verv av migrant og privat enterprise de vandrer.

IS kan bekjempes, men det koster litt på strategisentralene i stormaktssamveldet. Hvis USA og Russland kan enes om å spille på lag med Assad til nyvalg kommer etter fred i Syria er gjenvunnet kan "gutta på tur" returnere for å delta i gjenoppbyggingen av landet sitt.
Historien om familien til Aylar viser alt annet enn en god flyktningeshitorie. Her er det trolig slik for de fleste - at det er Vesten med økonomiforbedring som er hoveddrivkraften.
Det er flykningekremen vi ser velte inn over Europa nå - de som ikke har denne kraften eller pengene som trengs er overlatt til kanskje en mer troverdig flyktningestatus enn disse som nå trenger seg inn.. og på.
Vesten kan ikke gi verdens fattige velstand. Vi kan hjelpe noen - i ordnede former og etter vurderinger gjort - ikke som av denne selvgående invasjonsstyrken.

Og - nå er det bare igjen ca. 1.800.000 i Tyrkia - 250.000 i Irak - 1.200.000 i Libanon - 625.000 i Libanon - 133.000 i Egypt og ingen i noen av Gulf-statene.

Nå har Vatikanet besluttet å ta 2 familier, så nå blir alt mye bedre. 

Jeg bruker bevisst ordet invasjon over - hadde dette vært flyktninger jfr. orginalversjonen av en flyktning så hadde de innordnet seg myndigheter og hjelpeorganisasjoner.

Når - og hvor - vil noen få oversikt over hvem som daglig passerer inn i et land - hvem de er - hva de har i bagasjen - hvor de har tenkt seg?. Er de 8000 i ordnede former historie?  Er det disse som trenger seg først i køen som avspiser de som det var tenkt å hjelpe?  Er ikke denne fortroppen å regne som de kvekeste og de som har mest ressurser, mens de som kanskje mer skulle ha hatt forrang sitter fast?

Her går folk av skaftet og skal ha med seg en koffert ekstra når de reiser på ferie slik at disse stakkars flyktningene kan få noe tøy og saker som ellers hadde gått i bosset eller Fretex-dunken. Ser du en "flyktning" som framstår ubemidlet - de er kledd akkurat som deg og meg - de har samme mobil som deg og de har ganske sikkert verdisaker og penger med seg.

“Humaniteten” blir selvdrivende. Mediene sørger for at det ikke stilles kritiske spørsmål. Godhet trumfer alle andre hensyn. Det er noe religiøst og endetidspreget over denne politikken. Når så man tidligere et samfunn som i rekordfart ødslet vekk velferden på den måten Europa gjør?

Min hypotese er at naiv godhet er en erstatnings"religion". Folket har mistet sitt moralske grunnfjell fordi media og eliten er særskilt aggressive mot den kristne tro, men folk er i behov av noe som ligner på åndelig og framstår moralsk riktig. Dette framstår for venstresiden og frafalne kristensosialister som erstatningsreligionen i det tilsynelatende avkristede sekulærsamfunnet Norge.

Mitt anliggende er at siden det i verden pr. idag finnes ca. 60 mill. flyktninger så er det opplagt at det ikke er noe gjennomførbart i å sende signaler om at bare du setter deg i bevegelse så går det til seg i øvre del av Europa.
Dagene går uten at det er noe som tyder på at Europa - EU - eller Det europeiske råd greier å samles om noen føringer som gir håp om demping av folkevandringen og som kan gi nasjonene en mer enhet om hvem som skal prioriteres og hvem som skal returneres rimelig umiddelbart.

Tyskland og Ungarn er de land som allerede er over - og Tyskland er langt over det nivå som ankom i 2014 - de øvrige ligger pr. 31.07 ennå bak 2014-tallene, men august og dagene i september har vært preget av en folkevandring som overgår alle tidligere nivå.

Opprinnelseslandet er først og fremst Syria - dernest i rekkefølge etter antall Afghanistan, Kosovo (hvorfor?, Eritrea ( her er det flere land som stiller ? ved om dette er nødvendig lenger), Serbia ( hvorfor?), Pakistan ( time out years ago??), Irak, Iran, Nigeria, Russland ( hmmm). Her er det etter min vurdering flere adresser som ikke holder i den situasjon vi er nå.

De som får sine søknader innvilget er i rekkefølge fra disse landene: 1- Syria 2- Eritrea 3-Afghanistan 4- Irak og 5- Iran. Her er det med unntak av Eritrea en viss forståelse for hvorfor, men i tider som dette så tenker jeg barnefamilier må prioriteres og unge menn gis midlertidlig opphold med klar beskjed om at de skal returnere så fort situasjonen i hjemlandet endrer seg.

Sverige er det land som har gitt flest opphold sett i forhold til folketall. Så følger Sveits ( tallene gjelder EU-land).

Balkanruten har nå gått forbi Libya/Tunis ruten, men det er "svømmeturen" fra Tyrkia til Hellas som er hovedfartsåren.

Overfartsåre Libya/Tunis har i perioden jan-juni 2015 hatt følgende topp 3 opprinnelsesland: 1, Eritrea 23.878 2. Nigeria 10.747 3. Land i Sahara-området 9.766.

Overfatsåre Tyrkia til Hellas: 1. Syria 78.190 2. Afghanistan 32.581 ( hvorfor et så høyt tall?) 3. Pakistan 6.641 ( hvorfor er de i det hele tatt med i denne ruten?)

Balkanruten: 1. Afghanistan ( hvorfor så høyt tall her?) 29.245 2. Syria 28.749 3. Kosovo 23.260

Druknet under migrasjon: 2014- 3279 2015- 2373.
I Dagsrevyen hørte jeg at Balkanruten skal krympes for europeere- de skal umiddelbart i retur, men spør du meg må det meste i retur i en tid som denne. Særlig fordi det kun er de ressurssterke og rike som nå har satt seg i bevegelse - de som er enda mer sårbare sitter fast - og skal de det? Hvis ikke, så må lista for asyl opp og opprinnelsesland krympes til et minimum. Dette må ut, slik at svermen får kunnskap om hvor landet ligger .- i klartekst og uten unnatak.

En alternativ stemme til mediastrømmen er bl.a. UKIP leder Nigel Farage.  Siden denne strømme av mennesker er ukontrollert sett i forhold til om de er virkelige flyktninger i henhold til FN's definisjon eller er å anse som migranter er vanskelig å anslå - likeså om alle er å anse som harmløse og som vi har sett i media - dokumenter på at du er fra Syria - da det kan se ut som rimelig at opprinnelig adresse Syria gir forrang - kan kjøpes i fullt sett samme hvor du kommer fra - også det big business.

https://www.youtube.com/watch?t=228&v=x2hFQ4cm_3E

Kommentar #3

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.
Det som skjer i Europa nå med flyktningene er en katastrofe av ufattelige dimensjoner. Det vi ser på TV-skjermen er ingen "skrekkfilm", men hard og brutal virkelighet.

Takk til Arnfinn for et flott innlegg!

Kommentar #4

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Bare trist ...

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Her går folk av skaftet og skal ha med seg en koffert ekstra når de reiser på ferie slik at disse stakkars flyktningene kan få noe tøy og saker som ellers hadde gått i bosset eller Fretex-dunken. Ser du en "flyktning" som framstår ubemidlet - de er kledd akkurat som deg og meg - de har samme mobil som deg og de har ganske sikkert verdisaker og penger med seg.

Ufattelig trist at vi har mennesker med slike holdninger i vårt land. Skammelig!

Jeg reiser selv ned til Lesbos om litt over en uke, for å bidra i regi av Dråpen i havet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere