Øyvind Årdal

10

Homoekteskap i kyrkja - kvar står KrF?

Det klassiske kristne synet på ekteskapet står no under press ved det komande kyrkjevalet. I debatten i TV2 vart KrFs partileiar hardt pressa av programleiarane for å seie sitt syn på homofilt ekteskap, men han nekta å svare. Kva ligg bak dette?

Publisert: 6. sep 2015

Har ikkje veljarane krav på å få vite kvar Hareide står i denne viktige saka? Sist fredag var vi med på skuledebatt i eit fullsett Parken Kulturhus i Ålesund. KrFs Simon Molvær Grimstad, partiet sin 3.kandidat ved valet i 2013, oppmoda alle til å stemme ved kyrkjevalet slik at alle kunne få gifte seg i kyrkja. Er dette det moderne KrF anno 2015?

Vi i Partiet Dei Kristne (PDK) veit at det er svært mange i KrF og folket elles som deler vårt syn. No vil vi utfordre dykk til å stå fram og vise at de framleis vil kjempe for respekten for Bibelen og klassisk kristendom i dette landet. Den som teier samtykkjer! Ver med i kyrkjevalet, og gjennom organisasjonen «Levende Folkekirke» kan du finne ut kven av kandidatane på nominasjonskomiteen si liste som framleis vil kjempe for det klassiske ekteskapet i kyrkja. Godt val!

Øyvind Årdal
1.kandidat til fylkestinget
PDK Møre og Romsdal

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Nils-Petter Enstad

120 innlegg  206 kommentarer

Kirken selv avgjør dette

Publisert over 5 år siden

Øyvind Årdal følger opp det som er et slags kjennetegn på det partiet han representerer, nemlig å spre mistenksomhet og halvsannheter om KrF. Nå vil han ha svar på hvor KrF står i spørsmålet om homofile skal få rett til å gifte seg i kirken.
Det spørsmålet er det Kirkemøtet som skal avgjøre, og verken politiske partier eller politiske fora. Det burde man forvente at en førstekandidat til et fylkesting var klar over.
Det kan ellers nevnes at KrF stemte imot de endringene i ekteskapsloven som ble vedtatt for noen år siden. Det burde også en med Årdals politiske ambisjoner kjenne til.

Kommentar #2

Øyvind Årdal

10 innlegg  9 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hva slags halvsannheter har jeg kommet med her, Nils-Petter Enstad? Fint om du kan være litt konkret. Jeg kom med et par soleklare faktaopplysninger, og dessuten et spørsmmål til KrF. Hva hjelper det hva KrF vedtok for flere år siden. Spørsmålet er hva de mener idag. Det er det Hareide ikke vil si noe om. Man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne hvorfor. Jeg forstår at du selv er med i KrF. Kanskje du kan svare på hvor du selv står i dette spørsmålet. Det kan vel ikke være noe poeng i et demokrati å hemmeligholde sine politiske standpunkter. Velgerne har krav på å vite hvor en politiker står i et så viktig spørsmål. 

Kommentar #3

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Øyvind Årdal. Gå til den siterte teksten.
Det klassiske kristne synet på ekteskapet står no under press ved det komande kyrkjevalet. I debatten i TV2 vart KrFs partileiar hardt pressa av programleiarane for å seie sitt syn på homofilt ekteskap, men han nekta å svare. Kva ligg bak dette? Har ikkje veljarane krav på å få vite kvar Hareide står i denne viktige saka? Sist fredag var vi med på skuledebatt i eit fullsett Parken Kulturhus i Ålesund. KrFs Simon Molvær Grimstad, partiet sin 3.kandidat ved valet i 2013, oppmoda alle til å stemme ved kyrkjevalet slik at alle kunne få gifte seg i kyrkja. Er dette det moderne KrF anno 2015? Vi i Partiet Dei Kristne (PDK) veit at det er svært mange i KrF og folket elles som deler vårt syn. No vil vi utfordre dykk til å stå fram og vise at de framleis vil kjempe for respekten for Bibelen og klassisk kristendom i dette landet. Den som teier samtykkjer! Ver med i kyrkjevalet, og gjennom organisasjonen «Levende Folkekirke» kan du finne ut kven av kandidatane på nominasjonskomiteen si liste som framleis vil kjempe for det klassiske ekteskapet i kyrkja. Godt val! Øyvind Årdal 1.kandidat til fylkestinget PDK Møre og Romsdal

Knut Arild Hariede velger å ikke tone flagg i spørsmålet om samkjønnet kirkelig vigsel ved årets kirkevalg. Det er foreløpig av taktiske årsaker, og presset fra begge leire i saken er selvsagt betydelig.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2015/09/03/194870545/hareide-holder-homo-standpunkt-hemmelig

Det finnes flere forklaringer når valget for Krf i 1997 gav rekordhøye13,7 % av stemmene og 25 mandater på Stortinget. I tillegg fikk KrF regjeringsmakt og Kjell Magne Bondevik som statsminister. Mange mente at partiet opplevde en slags "folkeliggjøring" som en følge av færre moralske pekefingre , og enten det skyldes vinsmaking eller en sigarrøyk fra statsministerstolen - så fikk Krf betalt i form av velgeroppslutning.

I 2009, da partiet bare fikk 5,5 % av stemmene og 10 mandater på Stortinget, var dette stemningsskiftet åpenbart over, og stort sett bare grunnfjellet i Krf tilbake.

I denne konteksten er det lett å forstå Hareides tilbakeholdenhet, dvs frykten for velgerreaksjonene. Om det egentlig er noe å frykte er mere usikkert, men at lederen i Norges største og eldste kristne parti ikke våger å ta offentlig standpunkt i et av de mest omtalte kirkelige spørsmålene de siste tiårene, fremstår som unødig unnvikende. For dem som har fulgt debatten og utviklingen i spørsmålet- også internt Krf - så finnes  det stadig flere som ser ut til å ville vurdere kirkelig vigsel for samkjønnende.Derfor er selvsagt trådstarters spørsmål relevant, selv om KRF`s ofisielle syn så langt er et klart nei til kirkelig vigsel av samkjønnende.

Prinsippielt mener jeg også at han  ikke kan avkreves svar på alt tenkelig og utenkelig, spesielt ikke dersom svarene og begrunnelsen bør gis god plass og ikke passer i et tabloid format, slik som i dette spørsmålet.Men, som leder for landets største og eldste kristne parti skjønner jeg ikke at Hareide ikke toner flagg. Så langt jeg har registrert har både Støre, Grande og Solberg ,samt en rekke andre politikere, tilkjennegitt sine standpunkt i saken. 

Samtidig mener jeg at den nye ekteskapsloven fra 2008 hadde initiativtagere som også så for seg at loven i praksis også skulle "implementeres" i kirken, selv om dette ikke nødvendigvis var et uttalt mål.

For Krf tror jeg heller ikke nødvendigvis at Hareides offentliggjøriing av sitt standpunkt vil medføre stemmetap for Krf, uansett hans personlige standpunkt.I et lengre perspektiv vil dette selvsagt kunne påvirke velgeroppslutningen og gi stemmeflukt til andre "uttalte kristne partier". Spesielt om KRF endrer sin offsielle politikk og ikke bare partiets leder. For både de svenske og danske søsterpartiene har spørsmålet vært løftet frem, og sterke krefter i disse partiene vil gå for kirkelig vigsel. Hvilket selvsagt er et helt legitimt standpunkt uansett politisk eller teologisk vurdering.Så jeg savner ganske enkelt åpenhet rundt det som også kan være kontroversielle valg.

Det tror jeg Krf  vil være best tjent med, uansett hvordan Hareide har konkludert.For min egen del vil jeg oppfordre alle velgere til kirkevalget om å stemme på de kandidatene som fastholder et historlsk og teologisk velfundert syn på ekteskapet som en forening mellom mann og kvinne.

Kommentar #4

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det skal bli interessant å se hvordan media reagerer på at Hareide holder sitt syn skjult. Da det stormet som verst rundt en muslimsk politiker som ikke ville si noe om hvor han sto, sammenlignet jeg reaksjonene de forskjellige politikerne fikk for eventuelt reaksjonære syn.

I 2009 gikk Hareide mot sitt partis syn vedrørende lovgivning. Vil han være like tolerant når det kommer til kirken, eller vil han der flagge annen holdning?

Kommentar #5

Greta Aune Jotun

204 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Øyvind Årdal. Gå til den siterte teksten.
å seie sitt syn på homofilt ekteskap, men han nekta å svare. Kva ligg bak dette?

Har ikkje veljarane krav på å få vite kvar Hareide står i denne viktige saka?

Det kan synes som tausheten er taktisk spill, av to grunner: KrF ønsker å holde på de velgerne som ville ha forlatt partiet om han hadde offentliggjort støtte til homofilt samliv/kirkelig vigsel av homofile - og - et ønske om å bevare roen i partiet. Men tausheten er feig politikk. Hvem vil stemme på et parti som ønsker å skjule for velgermassen hvilket syn partiet har i et så viktig spørsmål? Jo, de som står last og brast med partiet uansett utvikling, vil nok stemme - av "gammel vane". Hvorfor profilerte KrF-ere som står for et kristenkonservativt syn på ekteskapet, ønsker å arbeide for et parti som ikke lenger er tydelig i verdispørsmål, handler kanskje mer om å holde på posisjoner enn å være tro mot verdier? 

Kommentar #6

Torry Unsgaard

11 innlegg  496 kommentarer

KrF sitt syn.

Publisert over 5 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor profilerte KrF-ere som står for et kristenkonservativt syn på ekteskapet, ønsker å arbeide for et parti som ikke lenger er tydelig i verdispørsmål, handler kanskje mer om å holde på posisjoner enn å være tro mot verdier?

Den partipolitiske striden om homofile ekteskap ble foreløpig avsluttet da den nye ekteskapsloven, barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven ble endret. Partnerskapsloven ble også opphevet.  Det var bare KrF og Frp som stemte mot. Nå synes det også som om Fremskrittspartiet har endret syn og støtter de nye lovene. KrF er derfor det eneste partiet på Stortinget som står tydelig for det tradisjonelle synet på ekteskapet. Jeg viser til partiprogrammet, hvor det i avsnittet om familiepolitikk står følgende:

KrF er opptatt av å sikre ekteskapet mellom en mann og en kvinne i ekteskapet. Dette har vist seg å være den mest stabile rammen rundt barns oppvekst. Ekteskapet som en ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon i kulturer over hele verden.

Om ei uke skal kirken ha sitt eget valg. Valget kan bli avgjørende i spørsmålet om den skal vie homofile. Dette er spørsmål som kirken selv må avgjøre. KrF ønsker ikke at de politiske partiene skal overstyre kirken. Dessverre ser det ut til at mange i kirken dilter etter partipolitikerne, også i en sak som denne. Jeg håper at de mange Ap-, Venstre- og Høyre-velgerne, som nå skal stemme i kirkevalget, ikke følger rådene fra Jonas, Trine og Erna, og stemmer for at kirka skal vie homofile.

Hareide ønsker å skille mellom partipolitikk på riksplan og kirkepolitikk/teologi. For KrF er det viktig at den norske kirken blir mest mulig selvstendig og ikke lar seg styre av politikerne på partitoppene. Særlig gjelder det i teologiske spørsmål.

 Det kan også ligge partipolitiske hensyn bak Hareides handlemåte. Det må en partileder ha lov til midt i valgkampen. Det betyr ikke at partiet er utydelig i et verdispørsmål som dette. Jeg viser til at partiets øverste organ, landsmøtet, har vedtatt den programformuleringen som er gjengitt ovenfor.

For øvrig er det viktig for et politisk parti å vinne posisjoner, der hvor avgjørelser tas, hvis en skal nå fram i verdispørsmål og andre politiske spørsmål.

Jeg følger anbefalingene fra ”Levende folkekirke” når jeg deltar i kirkevalget. Videre synes jeg at det er viktigere enn noen gang å støtte det eneste partiet på Stortinget, i Sør-Trøndelag fylkesting og i Trondheim bystyre som står for det tradisjonelle synet på ekteskapet.   

Kommentar #7

Torry Unsgaard

11 innlegg  496 kommentarer

Korreksjon

Publisert over 5 år siden

Se kommentar #6. Den første setningen i sitatet med programformuleringen hadde dessverre en ordfeil. Slik skulle det stått:

KrF er opptatt av å sikre ekteskapet mellom en mann og en kvinne i lovverket. Dette har vist seg å være den mest stabile rammen rundt barns oppvekst. Ekteskapet som en ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon i kulturer over hele verden.

Kommentar #8

Nils-Petter Enstad

120 innlegg  206 kommentarer

Kirken avgjør - ikke politikerne

Publisert over 5 år siden

Jeg prøver en gang til: Spørsmålet om kirkelig vigsel av homofile par er det kirken selv gjennom sine organer som skal avgjøre, ikke verken partier, politikere eller politiske organer.
Når det er sagt, kan jeg legge til at jeg godt forstår at en representant for Partiet De Kristne har behov for å opprettholde uklarhet og forvirring om dette. Sa slipper han å snakke om den politikken partiet hans stort sett ikke har.

Kommentar #9

Øyvind Årdal

10 innlegg  9 kommentarer

Nødvendig oppklaring

Publisert over 5 år siden

Nils Petter Enstad, i ditt første innlegg mente du at jeg kom med halvsannheter. Jeg venter fortsatt på en konkretisering av hva du sikter til. Så sier du at PDK har behov for å opprettholde uklarhet og forvirring om dette. Det er å snu saken på hodet. Vi er klokkeklare på hvor vi står når det gjelder samkjønnet ekteskap, både i samfunn og kirke. Hensikten med mitt innlegg var nettopp å få slutt på den uklarhet og forvirring som nå råder i KrF. Velgerne har krav på åpenhet i et så viktig spørsmål. Eller er det noen som har noe de vil skjule? Takk til dere i KrF som tydelig viser at dere står sammen med oss i dette! Vi setter stor pris på det. Så ville det være fint om du Nils Petter Enstad ikke går rundt grøten, men tilkjennegir ditt syn på denne saken. Både jeg, og sikkert mange andre, venter på et konkret svar svar fra deg.

Kommentar #10

Nils-Petter Enstad

120 innlegg  206 kommentarer

Hallo?

Publisert over 5 år siden

Skulle jeg ha noe å skjule? Jeg har ikke vært medlem av Den norske kirke på 40 år!
Men la meg gjøre et forsøk på å være presis: Det er kanskje ikke en halvsannhet å gi inntrykk av at hva man eventuelt stemmer ved et kirkevalg har å gjøre med hva man mener politisk. Det er snarere en hel usannhet.
At man i PDK har behov for å konstruere en uklarhet i KrF ifht et valg som ikke har noe med KrF som parti å gjøre, forstår jeg veldig godt. Med tanke på hvordan en del PDK-"politikere" har framstått i media i det siste, er det all grunn for både deg og andre til å snakke om andre ting. Forståelig, men uærlig.

At det er noe folkekrav å få vite hva jeg mener om kirkevalget og de tema som ruller og går i en kirke jeg ikke har tilhørt på 40 år, er selvsagt bare tull.
Jeg står for det synet som mitt kirkesamfunn står for - i motsetning til Dnk har dette kirkesamfunnet nemlig ett syn på den saken.
Min replikk handlet altså ikke om saken som sådan, men om et lurvete forsøk på å gjøre politikk ut av noe som - i denne sammenheng - ikke er det.
Var dette klart nok for deg?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere