Anne-Margrethe Lorentzen

2

Skolen og vår kristne kuturarv

Norge har en tusenårig tradisjon som et kristent land. Men i dag er de kristne verdiene under press, også i skolen.

Publisert: 1. sep 2015

Ved enkelte skoler føler kristne lærere og elever seg direkte mobbet på grunn av sin kristne tro. Ved en skole ble det lagt ned forbud mot å synge julesanger. Partiet De Kristne synes at dette er meningsløst.

 

En offentlig skole skal passe for alle elever, uansett livssyn og religiøs orientering. Men kristendommen har en særstilling i vårt lands historie og kultur.  De kristne verdiene har gjennom mange århundrer bidratt sterkt til å gjøre landet vårt til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn. Det er i stor grad kristendommens respekt for livet og enkeltmennesket som har gitt oss et samfunn som mennesker flykter til, og ikke fra. Vår kristne kulturarv er noe som enhver offentlig skole må ta inn over seg. Dersom elever eller lærere som bekjenner seg til en kristen tro opplever seg mobbet ved en offentlig skole, er det noe som er alvorlig galt. Man må kunne forvente at en skole respekterer religionsfriheten. Mobbing på arbeidsplassen er naturligvis ikke forenlig med arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene oppfyller disse kravene.

 

Det har vært mye debatt om skolegudstjenester. Noen synes å mene at det er galt å gi skoleelevene et frivillig tilbud om å være med på skolegudstjeneste i forbindelse med skoleavslutningen før jul. Det er Partiet De Kristne uenig i.

 

I nyhetssendingen tirsdag 25. august opplyste NRK at bandet Enslaved er invitert til å besøke barne- og ungdomsskoler for å presentere sin musikk og hva de står for. Mange reagerer på dette, fordi de opplever at dette bandets musikk har et element av satanisme. Men dersom dette er akseptabelt for vår offentlige skole, er det underlig at et tilbud om å få være med på skolegudstjenester ikke anses som akseptabelt. Dersom hensynet til nøytralitet ikke er til hinder for å presentere skoleelever for noe som har et element av satanisme, kan ikke dette hensynet være til hinder for å tilby elevene å delta på en skolegudstjeneste dersom de ønsker det.

 

En offentlig skole kan ikke være så «verdinøytral» at den tar avstand fra sentrale deler av vårt lands kultur. Vi er ikke tjent med en offentlig skole som i «verdinøytralitetens» navn heller barnet ut med badevannet.

 

Partiet De Kristne mener for øvrig at den klassiske kristendomsundervisningen igjen bør bli en obligatorisk del av læreplanen for alle elever som er medlem av Den norske kirke. Undervisning om andre religioner og filosofier bør på grunnskolen legges inn under samfunnskunnskap, sik vi ser det.

Et stort flertall av norske foreldre velger å la sine barn bli døpt i Den norske kirke, og under dåpen bekrefter de at de ønsker at barnet skal oppdras i den kristne tro og forsakelse. Da er det etter vår mening naturlig at disse barna får en klassisk kristendomsundervisning i skolen, slik det har vært i århundrer i vårt land. I dette tilfellet vil argumenter av typen «skolen må være verdinøytral» ha liten relevans, for disse foreldrene har allerede gjort et valg, og det valget er ikke verdinøytralt.

 

En bred forståelse av kristendommens betydning for utviklingen av norsk kultur er helt vesentlig for å tolke det norske samfunnet. Det er derfor viktig at alle elever i norske skoler får en innføring i det grunnleggende innholdet i den kristne lære, og får kjennskap til den kulturelle skatten som har formet norsk kultur i generasjoner.

Mange foreldre har tatt sine barn ut av den offentlige skolen fordi de opplever at skolen har sviktet sin oppgave når det gjelder kristendomsundervisning. De har i stedet valgt å la  barna gå på kristne privatskoler. Partiet De Kristne støtter opprettelsen av slike skoler, men samtidig er det viktig å ha en offentlig skole som flest mulig kan være fornøyd med. Skal man oppnå dette, må skolens undervisning og arbeidsmiljø oppleves som tilfredsstillende. Å mobbe lærere eller elever for deres kristne tro er ikke noe godt bidrag i så måte.

 

Anne-Margrethe Lorentzen

1. kandidat

Partiet De Kristne, Bergen

Kommentar #1

Odin Fredrik Rustad

7 innlegg  15 kommentarer

Og hva går de til?

Publisert rundt 6 år siden

Det er ingen tvil om at det i dag ikke lenger er lærere alene som kan formidle hva det vil si å tro på de kristne sannheter, fordi det rett og slett ikke er noen som er i stand til å gjøre dette med blikket fra innsiden. Men at den store frelsende løsningen skal være å finne i landets norske kirker er jeg likevel skeptisk til. DNK stiller som oftest opp som fritidstilbud for ungdom, som om de var åndelig for svake til å delta i ordentlige gudstjenester.

I mer enn tusen år (for å følge argumentet om tidbundet tradisjon) feiret kristne messe til minne om Jesus, vår Herre og frelser--ikke for menighetens underholdning. Derfor var presten inntil 1965, etter Vatikankonsil II bak bordalteret med ryggen vendt mot menigheten, inntil forvandlingen var gjort og menigheten fikk motta Jesu legeme. Messen ifølge det tridentinske ritualet gir sannelig en kraftfull følelse av at man sammen og gjennom apostlens etterfølgers veiledelse (presten) vender seg mot noe høyere og usynlig men høyst merkbart.

Det hellige, endog kun begrepet om hellighet finnes knapt som rester i DNK. Alt kan forandres, og alle kan og bør helst påberope seg Den hellige ånds inspirasjon så alle kan i skjønn forening av alt og ingenting fortelle om sin tilknytning ti sin personlige Gud.

Ungdommen har fått nok personinnstillinger. Det finner de på Facebook. Selvrealisering og virkeligheten som en buffé har alle fått nok av.

Hvis Partiet de kristne skal vise seg som alternativ for noe nytt må det bety å tale for avskaffelse av den bestemt ukristne tradisjonen å ha valg slik DNK har lagt seg til.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anne-Margrethe Lorentzen. Gå til den siterte teksten.
Ved enkelte skoler føler kristne lærere og elever seg direkte mobbet på grunn av sin kristne tro. Ved en skole ble det lagt ned forbud mot å synge julesanger. Partiet De Kristne synes at dette er meningsløst.

Dere blir mobbet fordi alle blir behandlet likt? Mens dersom dere får forrang så skal det være greit for alle som får sin tro eller livssyn nedprioritert?

Det kalles egoisme det, ikke generelt sett vurdert som en god egenskap. Ikke det at jeg forventer mye godt fra partiet De kristne.

Kommentar #3

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

"Det er i stor grad kristendommens respekt for livet og enkeltmennesket som har gitt oss et samfunn som mennesker flykter til, og ikke fra."

Pussig. I følge det jeg kjenner til om norsk migrasjonshistorie, så var Norge preget av stor utvandring fram til 1930, deretter en langt lavere nettoutvandring fram til 60-tallet, og fra 70-tallet av har Norge vært et nettoinnvandringsland. I følge det jeg vet om norsk livssynshistorie, ser det ut til at utvandringen har sunket i takt med avkristningen og sekularismens fremvekst, mens innvandringen har økt. Så mye for det argumentet altså. 

Kommentar #4

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anne-Margrethe Lorentzen. Gå til den siterte teksten.
Norge har en tusenårig tradisjon som et kristent land. Men i dag er de kristne verdiene under press,

Her glemmer du helt at disse såkalte verdiene ble TVUNGET på landet i det meste av tiden kristendommen har vært i landet... Så den "tradisjonen" har også vært innført med tvang og ikke ved faktisk valg... For vel hundre år siden mistet kirken sin "rett" til å tvinge disse "verdiene" (hva enn disse verdiene liksom skal være, er visst ingen som helt vet det.....) på oss og hva skjedde da? Jo, vi luket ut dette med å følge gamle dogmer og påstander og såkalte gudegitte regler og  byttet de ut med lover for mennesker av mennesker, noe som sålangt har gitt oss både moral og toleranse som er høyere enn det disse kristne "verdiene" noengang klarte å vise til... Så hvorfor noen skulle ønske seg disse "verdiene" tilbake i vårt samfunn er meg en gåte... Blir jo kun får å ta tilbake skritt over det meste av moral og etikk det...

Må kun være fordi man også håper at tilbedelsen av jesus blir obligatorisk igjen... hva annet kan det være..?

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Kristnet ved tvang, avkristnet ved valg? H.I ønsker mer tvang, mindre valg? Nostalgi, det var så mye bedre før.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere