Finn Olav Felipe Jøssang

8

Er Ånden delt?

Er også «Åndens ledelse» et område vi må innfinne oss med to ulike syn på saken?

Publisert: 28. aug 2015

Både Geir Magnus Nyborg og Sturla Stålsett berører «Åndens ledelse» i sine siste innlegg. Men der Nyborg trekker frem at «Skriften, ledet av Ånden, taler inn i vår tid og våre liv», mener Stålsett at«Ånden taler til menigheten på stadig nye måter og fra nye hold, gjennom levd liv og ny kunnskap i troens lys». Finnes det altså en «ny kunnskap» de som ønsker å være «ledet av Ånden og Skriften» har gått glipp av?

 

I både såkalte liberale og konservative fløyer ser synet på likekjønnet vigsel ut til å bli det definerende «valgløftet» foran høstens kirkevalg. Mens «valgkampen» pågår og problemstillingen diskuteres i det vide og brede både innenfor og utenfor kirkens vegger, leder både Nyborg og Stålsett oss til et timelig spørsmål: Gir vi kirkens Herre taletid i debatten?

 

Omskjærelsen. Det tok ikke mange årene før én problemstilling ble særlig påtrengende for den nyetablerte kristne kirke: Hadde Åndens utgytelse erstattet omskjærelsens krav, eller var det fortsatt nødvendig å følge Moseloven for å bli akseptert av Gud? Ifølge NTs egne beretninger skapte spørsmålet visstnok heftige diskusjoner og partidannelser i kirken. Enklere ble det ikke av at Jesus ikke hadde sagt noe eksplisitt om saken. Hvorfor gjorde han ikke det? Hvordan kunne han glemme å uttale seg om noe så sentralt? Saken skapte dermed et skille mellom en «konservativ» og en«liberal» fløy slik at apostlene selv måtte ta affære, og innkalle til et ekstraordinært møte.

 

Åndens ledelse. Ikke uventet forteller Lukas at det under møtet var et «hardt ordskifte», og i møte med polemikken kunne apostlene valgt et av tre alternativer: Stemme over det, innfinne seg med å ha to syn på saken, eller beholde det tradisjonelle jødiske syn. I stedet valgte apostlene et fjerde: Hva sier Den hellige ånd?

 

I lys av erfaringene med Den hellige ånds ledelse siden pinsedag, dypere innsikt i profetenes tale om en ny pakt, og faktumet at uomskårne ikke-jøder også hadde fått Åndens gave (Apg 10), stolte de på Åndens definitive ledelse mens debatten raste. Dette gjorde at de med stor frimodighet kunne skrive «Den hellige ånd og vi har besluttet...» (Apg 15,28) når de så utformet sitt offisielle syn.

 

Kunne kirkens ledere gjort det samme i dag? Tror vi at Den hellige ånd kan lede oss på samme måte nå, som da? Med andre ord, tror vi på mer enn Den hellige ånds eksistens og «livgivende kraft»? Eller har overfrimodige pinsekarismatikere skremt oss fra å søke Åndens ledelse i teologiske enkeltspørsmål? 

 

Begynnelsen til visdom. Omskjærelsesdebatten krevde visdom. Apostlene kjente godt til ordspråket som het at «gudsfrykt var begynnelsen til visdom» (Ord 1,7). Gudsfrykt - en æresfrykt og ydmykhet innfor Gud - ga dem visdom til å søke Åndens ledelse mens ordskiftet sto på som verst.

 

Debatten rundt likekjønnet vigsel krever visdom. Mye visdom. Men tilnærmer vi oss spørsmålet med samme ydmykhet og gudfryktighet som apostlene?

 

Kjærlighet. Maria Saxegaard påpekte i Aftenposten 13. august at vi må ta Jesus på alvor når han sa «Du skal elske din neste som deg selv», og Saxegaard har rett – nestekjærlighetsbudet er utvilsomt noe av det mest sentrale Jesus underviste.Men det han sa rett før er like sentralt:«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand» (Matt 22,37). Engasjerer vi oss like mye for dette siste som det første?

 

«Gud er kjærlighet» skrev apostelen Johannes, med oppfordring til å elske hverandre slik Gud har elsket oss (1. Joh 4,8). Men kan det hende at vi med våre (post)moderne øyne ofte leser det mer som «kjærlighet er Gud»? Tilber vi «kjærligheten» istedenfor Gud, som er kjærlighet?

 

Den som har ører. Det hadde vært meget praktisk om Guds sønn fortsatt vandret rundt som et vanlig menneske og vi kunne intervjuet han på direkten. Men dersom vi – for tankeeksperimentets skyld ­– kunne bedt han om å omsider ytre seg i spørsmålet om likekjønnet vigsel ville han muligens påpekt at han allerede har gitt oss svaret vi trenger: «Den som har ører, hør hva Ånden sier til menigheten» (Åp 2,7).


Finn Olav Felipe Jøssang
Bibelinspirator og redaktør (ungdom)
Bibelleseringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere