Anders Tyvand

58

Hvem har ansvar for barna?

«I dag outsourcer vi leksene til foreldrene», sa SV-leder Audun Lysbakken i NRKs valgsending onsdag kveld. Men er det ikke heller slik at vi outsourcer stadig mer av ungenes barndom til det offentlige?

Publisert: 28. aug 2015

Når jeg hjelper barna mine med lekser, har det aldri slått meg at jeg utfører en oppgave for det offentlige. Jeg mener også at det perspektivet blir fullstendig galt. Når jeg hjelper ungene med lekser, følger jeg opp et ansvar som jeg helt naturlig har som forelder. For selv om vi har både skoleplikt og rett til skolegang i Norge, så har vi som foreldre fortsatt et overordnet ansvar for barna våre.

SV ønsker seg en heldagsskole, der en større del av ansvaret for barna overlates til det offentlige. Leksene skal gjøres på skolen, og skolen skal ikke lenger «basere seg på en forventning om at foreldrene følger opp», som Bård Vegar Solhjell formulerte det i en kronikk i Aftenposten i forrige uke.

For meg er det noe som skurrer – både ideologisk og faglig. Det bør være en selvfølge at foreldre følger opp barnas skolegang. Det er viktig for elevenes læring og utvikling, og foreldre som engasjerer seg bidrar til å skape bedre holdninger blant elevene, bedre læringsmiljø og bedre relasjoner mellom elev og lærer. Derfor bør vi jobbe for å få flere foreldre til å følge opp barnas skolegang – ikke forsøke å viske dem ut av bildet.

Professor Thomas Nordahl benytter begrepet «outsourcing av barndommen» i en artikkel publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider i oktober 2013. Dette beskriver en modell for rollefordeling mellom skole og hjem der foreldre overlater mest mulig ansvar til skolen.

Lysbakken snur dette perspektivet fullstendig på hodet, og snakker altså om at ansvar outsources til foreldrene. Jeg mener det blir galt, men det gir kanskje mening dersom målet er å gjøre barndommen mest mulig institusjonalisert.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Enig i grunntrekkene her, men vil bare poengtere at foreldre har opplæringsplikt, men det er ikke skoleplikt i Norge. Det styrker ditt poeng. Barneloven slår fast at det å finne en passende utdannelse, faktisk er foreldrenes ansvar. 

Kommentar #2

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.
vil bare poengtere at foreldre har opplæringsplikt, men det er ikke skoleplikt i Norge.

Det er sant at det ikke er skolelikt i Norge. Men de få som har forsøkt i dag å ha eksvis hjemmeundervisning, de har fått bråk med det påståtte barnevernet.

Men selv kan barnevernet  (barne fjerent er det riktige ord på dem da )ta barn ut av sine hjem og plassere dem på en institusjon hvor mange har blitt nektet skole og undervisning i det hele tatt.

men skolen trenger mange ganger å bli påmint om at det ikke er skoleplikt i norge. de blir for makt syke og glemmer at det er ingen lov å gå på skole. Kun undervisningsplikt. Man kunne hatt barna hos gode gamle flinke dyktige lærer og fått den undervisningen man teengte, jeg tror mange barn hadde kommet mye bedre ut av skolen med slikt. Da behøvde heller ikke undervisningen pågå i mange timer da barnetbarna vil få mere egen konsentrert undervisning. Og hele barndommen til barna blir ikke en evig skoledag,

Men later til at alt som er bra for barn skal barnevernet ødelegge. Det sosiale klarer man fint å ornde med andre aktivitet på barn.  Og barn leker sammen uansett det ser man om sommeren da dem ikke har skole,.

Kommentar #3

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Repetisjon gir læring.

Repetsijon kan meget godt gjøres på skolen en annen dag.

Ergo faller grunnlaget for å drive lekseskoler ut.

lekser er  ikke nødvendig for læring, repetisjon er nødvendig for læring. Det kan tas på skolen neste dag eller en annen dag.

Så lenge som skolen har barna der allerede, skulle det ikke være problem å ha leksehjelp i løpet av alle de timene. Men du vet dem har så store klasser så store skoler osv.

Og tiden er dem ikke flinke til å bruke til læring. Barna kunne hatt mindre og kortere skoledager om det var selve læringen som var ponenget med skolen. Men det er blitt en ansatalt og oppbevaringsplass for barna. Og barna liker det ikke over så lang tid.

Noen barn liker seg i skolen slik er det. Men alle er galde for sommerferie. Det blir uansett hvor gald man kan være i å gå på skolen, for meget for mange barn, ja de fleste er glad for fri!

Lekser er unødvendig.....ta det neste skoledag eller en annen dag. Det er faktisk godt kjent at å sove på et nytt matriell skal være svært bra!

Kommentar #4

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Både og... Likte å se hvor guttungene mine sto og står jeg og hvor de var/er i utviklingen jeg og da er faktisk lekser en grei pekepinn, pluss at jeg fikk supplere litt selv...

Er heller ikke helt enig med repetasjon... Repetesjon har lett for å bli kjedelig, ihvertfall for noen. Jeg trengte ikke å repetere når jeg gikk på skolen, det satt med en gang (ihvertfall det meste av det...) og det gjorde skolen gudjammerlig kjedelig når lærerne følte det var behov for å repetere og gjenta og jeg "datt" ofte ut av undervisningen... Gikk opp to til tre karakterer i alle fag det siste året (niende) da jeg fikk lov til å jobbe to dager i uken og skole tre... Det hjelp ihvertfall meg, og de fleste som var satt i den "spesial klassen" skolen opprettet for de "skolevanskelige", de som i dag kalles skole trøtte... Ingen lekser og ingen repetering og det var utrolig deilig for meg...

Er slik enda på kurs og seminarer... Blir det for tungtraust og kjedelig og repiterende "detter" jeg ut fordi jeg ikke klarer å finne det interessant lenger, det samme gjør jeg når foredragsholdere presenterer en vegg av tekst og begynner å lese det høyt... Er som regel ferdig å lese det før foredrags holderen er kommet midtveis i første settning og blir sittende å tenke på helt andre ting i ren kjedsomhet til han har lest ferdig... Og må ofte slite litt for å komme inn igjen hvis en ny vegg av tekst dukker opp igjen..

Når det er sagt så kan min far fremdeles latinen han måtte pugge og repetere på skolen ( som ble banket inn med spanskrør den gangen han gikk på skolen) og han er åtti... At latinen var totalt bortkastet å lære var ikke så nøye... Han husker det enda... :)

 

Syntes heller ikke at jeg utfører noe arbeid for det offentlige når jeg gjør lekser med gutta mine. (har bare den minste på skolen enda.. ) Som jeg sa, jeg supplerer ofte med mer enn det de skal igjennom og på karakterene syntes det ihvertfall at de har fått "hjelp" med leksene... Ikke minst i engelsk, norsk og mattematikk (de tre fagene jeg anser som de aller viktigste og fulgt dem opp spesielt i disse fagene), der stiller både minsten og han to store brødre med veldig gode karakterer. Min mellomste hadde bare topp karakterer på skolen, han er som meg, det sitter på første forsøk og repetesjon er derfor unødvendig... Noe skolen klarte å fange opp i hans tilfelle og han fikk i tillegg mer avanserte skoleoppgaver... Noe jeg skulle ønske at jeg hadde fått også den gangen jeg gikk på skolen... isteden for å bli stemplet som skole vanskelig og mer eller mindre overlatt til meg selv som "straff"... Men alt det gode det IKKE gjorde meg...  :)

 

 

Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Men HVORFOR blir det galt?

Publisert over 5 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Når jeg hjelper barna mine med lekser, har det aldri slått meg at jeg utfører en oppgave for det offentlige. Jeg mener også at det perspektivet blir fullstendig galt. Når jeg hjelper ungene med lekser, følger jeg opp et ansvar som jeg helt naturlig har som forelder.

"et ansvar som jeg helt naturlig har"

NATURLIG er nøkkelbegrepet.

"perspektivet blir fullstendig galt" fordi det er UNATURLIG og OPPKONSTRUERT.

Audun Lysbakken har en UNATURLIG og OPPKONSTRUERT virklighetsforståelse. Virklighetsforståelsen hans er hentet fra vårt samfunn og hans ideologi.

Han og hans like har glemt hva mennesker primært er.

I opplysningstiden ble tanker om NATURLIGE rettigheter sterke. Det er opplysningstiden SV og andre glemmer.

Det NATURLIGE kan utledes fra antropologien, arkeologien, historisk psykologi, evolusjonspsykologi, osv. Slikt forteller oss hva mennesket egentlig er. Eller hva som er naturlig for oss.

Ut fra dette kan vi konkludere med hva som er naturlig liv for oss - følelsesmessig og sosialt.

Når man mister dette perspektivet kan man konstruere samfunn etter ideologi.

Få vekk ideologien fra naturlig liv. Det er en undertrykkende maktfaktor. Skal man ha et oppkonstruert samfunn så må man ha VOKTERE av ideologien. Disse vokterne må ha MAKT over andre mennesker, som gir konsekvenser om vi andre bryter med ideologien.

Da er vi tilbake til det opplysningstiden tok et oppgjør med: Føydalisme.

Audun Lysbakken står for en nyføydalisme hvor alle mennesker blir brikker i samfunnsmaskineriet og hvor likhet er religion. Det er litt underlig at de ikke ser at det var slik også fascistene ville ha det: En enhetlig stat med funksjonærer og byråkrater som voktere av enheten og statens ideologi, hvor alle var brikker i spillet. Det hele ble finansiert med eiendomsprivilegier, fordi private er effektive på å drive økonomi.

Slik drives nå den kinesiske makten. Norge har en"demokratisk" versjon av dette, hvor SV vil dramatisk øke konstruksjonismen på bekostning av det naturlige.

ER SKOLEN NATURLIG?

Jeg nevnte antropologien, arkeologien, historisk psykologi, evolusjonspsykologi som redskap for å se det naturlige. Grader av organisert opplæring kan nok finnes innenfor denne rammen. Men da er normalen (det mest naturlige) at det er sterkt dominert av foreldrene. Det er det ikke i vårt oppkonstruerte samfunn.

I den oppkonstruerte postopplysningstiden vi lever i er foreldrene en ideologisk skoles redskap for å bedre skoleresultatene. Og barna og kontakten med skolen er et av samfunnets redskap for å overvåke hjem og privatliv.

Det er en relativ grotesk samfunnsutvikling som drives frem gjennom sverting av familien - det naturlige.

Kommentar #6

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Er heller ikke helt enig med repetasjon... Repetesjon har lett for å bli kjedelig, ihvertfall for noen. Jeg trengte ikke å repetere når jeg gikk på skolen, det satt med en gang (ihvertfall det meste av det...)

For noen er ikke repetisjov viktig. det du skriver underbygger bare argumentet for at lekser ikke er så viktig. I såfall ikke for læringen sin del repetisjon er ofte og brukt som argument for å ha lekser.

Men det er slik at repetisjon kan gjøres neste dag på skolen eller en annen dag. Lekser er ikke viktig .Barn er ulike, noen klistre mye seg til andre ikke. Skolen burde vist mer hensyn til enkeltindividet slik at det ikke blir kjedelig som du opplevde eller annet for et annet barn.

Du kunne vell bare fått noe annet å jobbe videre i da....

i første klassen var jeg god i matte og regnet rask ut matte boka, fikk da ei ekstra matte bok jeg regna i. Det var greit for meg jeg likte matten i første.

Et annet barn jeg har selv opplevde noe mindre artig, barnet hadde gjort mere i arbeidsboka enn hva dem skulle, og da tok bare læreren og visket ut hele arbeidet til barnety. Slikt er lite skolemotiverende og gir liten lyst. de må sørge for også de som har tempo i visse saker og liker å stå på. Barn er ulike i de ulike trinn osv. Og dette må tas hensyn til.

Kommentar #7

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det er svært mye vås med skolene, tur skal dem på i all slag s vær.

Ble for  noen år tilbake vitne til en hendelse på barneskolen jeg ikke likte. De hadde vært på tur med disse små i et ufyselig vær som selv vær vante meg kunne komme til å fryse i om jeg hadde vært ute lenge nok. det lille barnet på skolen skrek og skrek av  at det frøs etter at skolen hadde vært på tulltur i uværet.

Da foreldren kom for å hente barnet (jeg mitt) da kjeftet læreren på faren og sa at barnet måtte ha ull på slike kalde dager. merket meg at i lista for tur sto det ull eller fliseklær. Dette barnet hadde fliseklær og var kledd etter oppskriften i papairet fra skolen. Noe jeg merket meg grunnet at jeg reagerte på at skoeln skyldte på foreldrene.Mitt barn hadde tilfeldigvis en svær diger ullgenser på. bruker også flise i blant.

Men altså når skolen ikke hadde brukt hodet og dratt tilbake til skolen da været var så dårlig og kaldt og ekkelt, så skulle altså skolen prøve å laste foreldrene for at skolen som tvang barna på tur ikke tok ansvar og dro tilbake til skolen igjen. Eller boikottet hele turen grunnet uvær.

Der husker jeg godt fra egen tid på skolen, da hadde læreren mere vett og dro ikke ut på tur i uvær med barna. Hva feil det skolen og lærere nå!

Skoleturer ble avlyst om det var uvær før....selvsagt

Kommentar #8

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Skoleturer av alle slag skulle vært frivillg. Dt har ingenting med undervisning å gjøre....

Kommentar #9

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Været her kan være dritt tøft i blant. Selv den mest vante kan fryse og plageis i uvær er en bare lenge nok ute. De går dagsturer med barna i timer i uvær. Spør du meg så er det barnemisshandling. Så mye har jeg selv frøset etter å selv ha kledd meg godt om en bare er lenge nok ute. Det er ikke lenge en klarer seg ute i dritt vær her før en kjenenr at det er ubehagelig.

I blant egner ikke selv gode klær seg. Hold barna inne i uvær....

Kommentar #10

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Men så lenge skolene skal være en oppbevaringsboks for barn , så er turer nødvendig i blant.....i god vær

Kommentar #11

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Noen ganger går de for lange turer, turene er tydeligvis beregnet på dem voksne lærere.barna går omtrent dobbelt så langt som de voksne da de har mye mindre ben. Samme om du sykler med barn på liten sykkel de sykler omtrent dobbelt så langt om ikke mere.  Så kan man jo se på at de voksne stopper opp å venter på de mindre, og når de mindre kommer går dem videre. Da har dem voksne fått pause men ikke de små.

Bergegn en tur etter små barn heller. Turen er for tung og lang når små barn kommer hjem fra skolen og sovner av etterpå.

Ut på tur aldri sur er vist et motto de voksne har laget. Kan godt kjønne det kan være kjønt for dem voksne av å til. Turen er jo akkurat passe flott for dem.Men det handler ikke om surskap fra barnas side når barna kan komme ti å fryse så de skriker slik jeg såg den flykktninge barnet noen år tilbake. Og heller ikke bra når barn er så sliten etter tur at dem sovner av når de kjem hjem.

Det handler ikke om surskap nei!!!

Kommentar #12

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Søren ikke militæret barna er i

Kommentar #13

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
. Jeg trengte ikke å repetere når jeg gikk på skolen, det satt med en gang (ihvertfall det meste av det...) og det gjorde skolen gudjammerlig kjedelig

Tenkt på at om en har lest ei god bok som en liker veldig godt selv....så husker man svært mye  av den etterpå uten å lese den på nytt. Læring handler jo også en del om intresser og om man faktisk liker fagetdet man leser. da jeg gikk gravid for første gang som 18 åring , så slukte jeg bøker om svangerskap og fødsel, etter på kunne jeg selvsagt det meste utenatt. Jeg var jo da svært nysjerrig og opptatt av det barnet jeg bar så intressen var der. Lærte mye da jeg. gubben eller mannen sa jeg mest var utdannet jordmor ( mohahaha) . Vell gøy den men...

Så andre bøker jeg har lest liker jeg dem intreser  dem meg så sitter det. Derimot gørr kjedelige saker som man knapt orker å høre på, huffvære man gidder knapt gi det plass i hodet for det er så gørr. da lær man nok det vanskeligere.

Tenkte på en konferansetime jeg var på for ei tid tilbake for mitt barn(en av dem) lærerinna sa at fysikk var det morsomste hun viste på grunnskolen.....vell man er ulik. Holdt på å kjede meg i hjel i slike timer. Men vet ikke m de var så god til å gjøre timene artige heller da. Hører jo om at barna har fortalt om saker fra fysikktimer i dag som jeg aldri opplevde at dem gjorde. Så Gud vet....har vell noe å si læremåten også.

Vet jeg hadde en bror i barndommen henter han hadde tid å hjelpe meg med leksene. Og jeg vet ingen i verden som var så flink å lære fra seg som han. ikke en lærer jeg har møtt. han har så fredelig et vesen bror min når han skal lære fra seg. ingen suring og utålmodighet.  En sinna sur og stresaa og iritabel lærer sier vell sitt......får ondt i magen bare jeg tenker på slike lærere

Kommentar #14

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Var ikke så aller værst i første.....heller ikke andre, da hadde vi ei koselig litt eldre dame som kjente mammaen min godt. Og sånt skal jo bety noe. Og vi ba fadervår vær morgen. Syntes det var koselig jeg.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere