Sturla J. Stålsett

25

Feil folk i folkekirken?

Nyborg konsentrerer seg om personer, ikke sak. Han sorterer og rangerer. Ordene hans bidrar etter min mening til en grunnleggende kirkelig mindreverdighetsfølelse hos mange av kirkens medlemmer.

Publisert: 27. aug 2015

Ett av de viktigste spørsmålene i Den norske kirke i dag – ja, i enhver kirke – er hvem den består av og hvem den er til for. Åpen folkekirke går til valg på at kirken er for alle som vil tilhøre den. Det burde være innlysende for en kirke som tror på ham som sier «kom til meg alle dere som strever». Han som satt til bords med utstøtte, enten de var fattige eller rike, rettferdige eller syndere – i egne eller andres øyne.

Det er ikke selvsagt. Stadig vil noen sortere kirkens medlemmer. I Vårt Land 26. august er det Geir Magnus Nyborg som beklager seg over folkekirkens folk. Problemet er at de engasjerer seg. Og at det de vil si, ikke passer med Nyborgs meninger. Eller «Paulus» da, som for Nyborg går ut på ett.

Lite respekt. Nyborg kaller næringslivslederen og kirkemedlemmet Stein Erik Hagen for «Kongen av Pizza Grandiosa». Og i merkelappene «milliardærer, artister, åpne kirkefolk og andre» er det lite respekt å spore.

Da er det annerledes med de «kristne brødre og søstre» som Nyborg mener urettmessig kritiseres når de diskriminerer, og «noen av våre beste» som Nyborg har mistet til den katolske kirke. Kirken sitter visst igjen med feil folk. Sånne som oss.

Nyborg konsentrerer seg om personer, ikke sak. Han sorterer og rangerer. Ordene hans bidrar etter min mening til en grunnleggende kirkelig mindreverdighetsfølelse hos mange av kirkens medlemmer.

Vi i Åpen folkekirke vil heller bygge kirkelig likeverdsfølelse.
Mange søker til kirkens rom ved viktige vendepunkter i livet, i stille stunder en ettermiddag, eller til en konsert i ny og ne. Men de vet ofte ikke om de tør regne seg som «troende», eller «kristne» eller «kirkelige» nok.

Til for dem. Folkekirken er til for dem. Folkekirken er også deres. Deres ord må ha vekt. Like stor vekt som ordene fra Nyborg eller ethvert annet medlem.
Dette handler ikke om å «tilpasse seg tidsånden». Det handler om å være åpen for at «Ånden taler til menigheten» på stadig nye måter og fra nye hold, gjennom levd liv og ny kunnskap i troens lys.

Åpen folkekirke vil være med å virkeliggjøre troen på at kirken er et annerledes fellesskap; et fellesskap som ikke stenger ute. Kirkens murer, om de finnes, kan bare bygges utenfra. Noen går ut, eller snur i døra, fordi de ikke ønsker å være sammen med de folkene som er der. Jesus trivdes i det samtiden så på som «dårlig selskap». Det bør kirken også gjøre.

Vi i Åpen folkekirke gleder oss over alle som vil høre til i kirken. Og vi vil arbeide hver dag for å holde dørene på vid gap. Så får andre bekymre seg over hvilke folk – sånne som oss – som da slipper til.

Også dette står på spill i kirkevalget – som Geir Magnus Nyborg med all uønsket tydelighet demonstrerer.

Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Ikke feil folk, men feil teologi

Publisert over 6 år siden

Jeg tror ikke noen konservative kristne har imot at kirken rommer alle. Det er den nye teologien som gjør at konservative kristne ikke lenger opplever folkekirken som sann og troverdig.

Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Samme stridsspørsmål i USA

Publisert over 6 år siden

Jonathan Cahn redegjør for mulige hendingene i september.

Se: https://www.youtube.com/watch?v=HbCIPFktGWU

Kommentar #3

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

feil teologi sier Lilli

Publisert over 6 år siden

Hvem er du som har mer kompetanse på teologi enn biskopene?

"Torsdag ettermiddag ble det klart at av tolv biskoper i Den norske kirke http://www.vl.no/troogkirke/bispeflertall-vil-si-ja-til-homovigsel/ ønsker at kirken skal kunne vie homofile. Men i et forsøk på å finne en løsning som kan samle alle, anbefaler de åtte imidlertid at kirken samler seg om en forbønnsliturgi for homofile som er viet borgerlig. Mindretallet kan imidlertid ikke slutte seg til dette."

Gjør det ikke inntrykk på deg at DnKs øverste teologiske kompetanse er uenig med deg?

Ellers er et bra at Sturla påpeker den ukristenheten (mine ord) som motstanderne viser.

Skal virkelig Paulus eller andre som levde i en annen tid bestemme hva DnK skal være i 2015 ?

Kommentar #4

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Folket er ikke feil, men kirkens ledelse er feil.

Publisert over 6 år siden

Det er nærliggende å spørre, hvem skal styre kirkens lære? Demokratiet, eller Skriften? Men da blir de neste spørmålene, hvilken tolkning/er av Skriften skal være gyldige og dermed gjeldende? Og er det en kirke verdig å ha mange skriftsyn? Bør ikke DNK samle seg snart om et skriftsyn? For det er vel dypest sett avgjørende for læren vedr. hvilket skriftsyn som bli lagt til grunn.

Alt som Paulus sier skal ikke gjelde for alle tider, men det Jesus sier bør vel gjelde? Skriften, konteksten/miliø og tidene er stadig i en symbiose med hverandre. Ikke alt er derfor statisk, mye er derfor dynamisk og tilpassningsdyktig for å nå mennesker med evangeliet. Sturla Stålsett, hva skal til for at Den Norske Kirke igjen skal fremstå som homogen og troverdig i lære/innhold, tro og liv?

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Nei...

Publisert over 6 år siden
Svein-Tore Andersen. Gå til den siterte teksten.
Gjør det ikke inntrykk på deg at DnKs øverste teologiske kompetanse er uenig med deg?

Det gjør ikke inntrykk i positiv retning, da de er avvikende i forhold til bibel, bekjennelse og tradisjon. Pave Benedikt har sagt at det ikke er utenkelig at antikrist kan være professor i teologi, så teologisk utdanning har lite å si i denne sammenhengen. Det er Peters bekjennelse som er kirkens grunnlag til alle tider.

Den nye teologien som biskopene i folkekirken forfekter undergraver denne bekjennelsen og er derfor ikke tro mot evangeliet. De forkynner billig nåde, fravær av livets to utganger og bestrider Jesus som sann Gud og sannt menneske og verdens Frelser.

Du spør hvem jeg er; jeg pleier å kalle meg for en sein som roper, ikke teolog, ikke rik, ikke kjendis, bare en enkel kristen.

Kommentar #6

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

ok

Publisert over 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Det gjør ikke inntrykk i positiv retning, da de er avvikende i forhold til bibel, bekjennelse og tradisjon. Pave Benedikt har sagt at det ikke er utenkelig at antikrist kan være professor i teologi, så teologisk utdanning har lite å si i denne sammenhengen. Det er Peters bekjennelse som er kirkens grunnlag til alle tider.

Den nye teologien som biskopene i folkekirken forfekter undergraver denne bekjennelsen og er derfor ikke tro mot evangeliet. De forkynner billig nåde, fravær av livets to utganger og bestrider Jesus som sann Gud og sannt menneske og verdens Frelser.

Du spør hvem jeg er; jeg pleier å kalle meg for en sein som roper, ikke teolog, ikke rik, ikke kjendis, bare en enkel kristen.

Men er det ikke slik at BIskopene er med i lærenemda som nettop skal finne ut av teologiske spørsmål ?

For meg gjør det mye større inntrykk hva de mener enn hva alle lekfolk måtte mene.

Når skal det synke inn for folk at DnK står for noe helt annet i dag enn feks den gang vi hadde en Erkebiskop som satt i Nidaros. DnK er ikke en statisk ordning. Bare tenk på kvinnelige prester og hva Paulus mente om det.

Kommentar #7

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Kristus er grunnlaget

Publisert over 6 år siden

Til Lilli Spæren (#5):

Det er nok ikke Peters bekjennelse som er kirkens grunnlag, Lilli. Kirkens grunnlag er Jesus som Peter bekjente seg til! Det trodde jeg faktisk at du visste? Jesus Kristus er kirkens eneste grunnlag. Det er Ham vi alle tror på. 

Ellers er jeg med på at vi ikke må forkynne en billig nåde. Det gjør heller ikke noen av biskopene så langt jeg har forstått dem. For nåden er gratis! Guds nåde er enestående, ufattelig og helt betingelsesløs! Den må ikke gjøres "billig".

Ellers har jeg begynt å venne meg til "steinen" som roper. Den gjør mindre innrykk enn tolv biskoper som er enige om at uenigheten i det spørsmål som stadig er oppe nå, og mange andre saker, ikke er kirkesplittende. Du har jo meldt deg ut av Den norske kirke, Lilli, men du har likevel full anledning til å mene noe om oss. 

Det hender jeg er enig med deg i noe også, innimellom! Kanskje du med meg/"oss" også? Forklaringen på det, er at vi alle forstår stykkevis. Men en vakker dag skal vi få se det hele, Lilli, alle sammen! Da er all strid og alle uenigheter glemt. 

Kommentar #8

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

En liksom kirke gavner ingen.

Publisert over 6 år siden

I utgangspunkt burde det være opplagt at en kirke består av folk som kjenner troens tilhørighet til akkurat denne kirken.  Kjenner en ikke den tilhørighet, så finnes det alternativer.

Sturla, du er sønn av en far som ga sikkert flere enn meg denne refleksjonen - er dette først og fremst en biskop i DNK eller en politiker ikledd ei biskopkappe i DNK?  Hadde det da - i fall svaret er det sistnevnte - vært mer rimelig å sette ? ved om din far misbrukte sitt biskopverv til politisk virksomhet?

Åpen folkekirke har etter min vurdering ingen sak.  Det er selvsagt at vi alle som går i to sko ikke er perfekte innfor den levende Gud - vi er alle i behov av å bøye kne ved korset og ta imot den nåde som ble gitt til ???? alle - ja, alle inkludert de homoseksuelle - hvis de er oppgradert til å være i den ene særhensynsgruppen som skal ivaretas til styringsrådende for det norske (kirke)samfunn.

Det hele er et ikke-problem.  Splittingen kommer m.a.o. fra en konstruert problemstilling i og med at synd er noe enkeltmenneske står til ansvar for - det er mellom den enkelte og Gud. Selvsagt går det fint an å være homoseksuell og troende. Det er noe mellom den troende og Gud - det er i den relasjonen/konteksten det som kommer ut av bl.a. homoseksualiteten skal reflekteres og samsnakkes.

Du sier det selv ... nesten:  "Mange søker til kirkens rom ved viktige vendepunkter i livet, i stille stunder en ettermiddag, eller til en konsert i ny og ne. Men de vet ofte ikke om de tør regne seg som «troende», eller «kristne» eller «kirkelige» nok."  Selvsagt er disse mer enn velkomne og det er jo ikke tukt de vil møte, men forhåpentligvis et åndelig nærvær som kan gjøre de mer trygg på sin vandring med Gud - det er jo det som er frågan - ikke at disse som er innom på besøk skal legge lista og styre kirken.

Skal kirken i det hele tatt gavne noen, så må det jo være ... en kirke?

Kommentar #9

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Kirken er vårt hjem

Publisert over 6 år siden

Dette var ikke særlig pent, Knut.

Jeg har sett av tidligere kommentarer fra deg at du faktisk har evne til refleksjon. Men nå benyttet du dine gode evner på en særdeles ufin måte. Å stille et så upassende spørsmål om en biskop, synes jeg var vondt å se. Det er flere biskoper som har hatt en politisk posisjon tidligere. Og enda flere prester. Det er da ikke noe galt i det! Å forsøke å diskvalifisere en svært dyktig og elsket biskop på denne måten, var svært lite vakkert. 

Det er også helt irrelevant å stille sønnen til ansvar for faderen. Eller omvendt. 

Å kalle Den norske kirke for en "liksomkirke", er også svært nedlatende og hånlig. De aller fleste av oss som er aktive i denne kirken, det gjelder både frivillige og ansatte, kjenner kirken vår som et hjem. Den betyr faktisk noe for oss. Tenker du ikke på det når du omtaler kirken på denne måten? 

Kommentar #10

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Er det så  ille ikke å få den siste velsignelse når en vet med seg selv at himmelriket er "vårt" i følge Bergprekenen ?  Er det ikke fint at en med striden som grunnlag vet med seg selv å være blant de få levende martyrer i DNK ?  Når en likevel har den hele kirkens velsignlse innen rekkevide, det er bare den sluttlige, ekteskapelige det står på ?  Når en vet  at deler av kirken er positive ?  Og vet en har  svært mange folk på laget som ellers er likegyldige eller sterkt negative til  religion ?   Og  kan stole på de mange som sier at  det vil gå seg til om noen år ?

Når en er en liten prosent av en liten prosent av folket,  kjennes det ikke egoistisk og lite kristent  å presse fram en endring som skaper så mye uro  ?

Kommentar #11

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

utrolig

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Sturla, du er sønn av en far som ga sikkert flere enn meg denne refleksjonen - er dette først og fremst en biskop i DNK eller en politiker ikledd ei biskopkappe i DNK? Hadde det da - i fall svaret er det sistnevnte - vært mer rimelig å sette ? ved om din far misbrukte sitt biskopverv til politisk virksomhet?

er det rester av arvesynd?

Kommentar #12

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Å kalle Den norske kirke for en "liksomkirke", er også svært nedlatende og hånlig. De aller fleste av oss som er aktive i denne kirken, det gjelder både frivillige og ansatte, kjenner kirken vår som et hjem. Den betyr faktisk noe for oss. Tenker du ikke på det når du omtaler kirken på denne måten?

---

Nei jeg tror ikke Nygaard med flere tenker særlig på det.  Mange kristne, spesielt i USA og den tredje verden, tror vi lever i de siste tider og at dommedag er nær.  De leser f.eks Johannes åpenbaring som om det var en historiebok og tolker begivenheter i vår tid rett inn.  Ett av mantraene til den gjengen er det store forfallet, og de mener den liberalisering de observerer i kirker som f.eks DKK er endel av dette forfallet.  I dette spillet har djevelen, og Antikrist, en rolle som pådriver for det nevnte forfall.

Da hjelper det ikke at DKK m.fl. faktisk har hengivne kristne.  For kirkene er "korrupt og inspirert av verdensånden".  Deres observasjoner blir en bekreftelse av at deres endetidsfantasier er sanne.

Interessant nok har det alltid fantes kristne som mener de lever i de siste tider.  Og en dag, om veldig lenge, vil de få rett: Jorda vil slukes i et flammehav når sola ekspanderer.  Sånn ca om 4 milliarder år.

Kommentar #13

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Arvesynd? Kall det heller politisk engasjement

Publisert over 6 år siden

Klassekampen hadde i 2006 denne refleksjonen knyttet til biskop Stålsett:  "Oslos forrige biskop, Gunnar Stålsett, sto stadig i allianse med politiske organisasjoner, og var ikke redd for å tale makten imot, for eksempel under Irak-krigen. For det ble han både elsket og kritisert.

– Gikk Stålsett for langt i å agere politisk?

– Stålsett gikk for langt på noen måter. Men hans styrke er at han gjorde Kirka til en forsvarer av utsatt menneskelighet, han viste truede grupper som homofile, fattige og tiggere alminnelig menneskelig verdighet. Og det var helt i tråd med Kirkas primære oppgave. Gunnar Stålsett gikk feil noen steder, men totalt sett er han en av de største velsignelser Kirka har sett etter 2. verdenskrig, sier Roger Jensen"

http://www.klassekampen.no/37588/article/item/null/kirka-blander-kortene 

Til Løkke:  Jeg mener at DNK bør bestrebe seg på å være en Kirke - å ikke ende opp med å bli en liksom kirke.  Og om det koster splitting og Åpen folkekirke tar seg av liksom delen det vil framtiden vise.

Kommentar #14

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Klassekampen i kirkekampen

Publisert over 6 år siden

Jeg konstaterer, Knut Nygaard, at du ikke vil lytte til berettiget kritikk. Det er også interessant at du bruker Klassekampen til å legitimere din kirkekamp! Det er greit nok, men dine metoder, din måte å beskrive en biskop og en kirke på, er langt fra OK. Kirken er allerede kirke, uansett hva du mener. Den er nemlig tuftet på Jesus Kristus, og ikke på dine eller mine eller andres meninger. Heldigvis. 

For øvrig er jeg takknemlig for agnostikeren Frode Melands gode støtte. Han opptrer atskillig mer kristelig enn mange på ytre høyre fløy i kirkelandskapet, om jeg må få uttrykke det slik. Jeg er også sikker på at Frode oppfatter dette som en kompliment, noe det også er ment som. ☺

Kommentar #15

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
For øvrig er jeg takknemlig for agnostikeren Frode Melands gode støtte. Han opptrer atskillig mer kristelig enn mange på ytre høyre fløy i kirkelandskapet, om jeg må få uttrykke det slik.

---

Takk i like måde :)

Men - også dette er et endetidstegn.  For folkekirken "lefler og smisker" visstnok med både humanister og muslimer og det som verre er.  Forfallet sprer seg og enden er nær.

Peace, love and happiness - sier nå jeg.

Kommentar #16

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det burde være opplagt, Stålsett

Publisert over 6 år siden

at det er en viss forskjell på det å omgås - som du selv skriver:  " Han som satt til bords med utstøtte, enten de var fattige eller rike, rettferdige eller syndere – i egne eller andres øyne." - er Jesus i en helt annen kontekst enn da han stilte sine disipler - de 12 på valg og ga de på kort varsel beskjeden: "Følg meg."   Du vet og at for 11 av de 12 så innebar lydighet på Jesu invitasjon at de for sin tro måtte bøte med livet.

Her er det to forskjellige kontekster - å omgås som er en selvfølge - og det å ta det kristne budskapet personlig på alvor.  Vi ser ingen steder at de Jesus tok et måltid med eller som fikk sin stund med han ble de som ble satt i verv og oppgaver som de ikke var åndelig skolert for.  Ut fra dette burde det være innlysende, Stålsett at det er kun mobilisering i denne valgrunden der en kirke skal stemmes over om det skal være en kirke for folket - av folket - tilpasset folket eller en kirke som fortsatt skal ha en link til Ordet og hva det avstedkommer at det blir å legge valget i hendene på omgås - det koster oss nemlig noe å følge Han.

Ingen spør seg om Jesus faktisk er til stede i det som foregår.  Det står faktisk noe om en trang port - noe dermed mer enn antyder at folket som sådan går en bredere vei.  Det sier og noe om at det ikke er så mange på som går denne veien mot den trange porten som det er på den brede.

Jesus er veien, sannheten og livet.  Han er den som kan fjerne alle tankesett og forurensninger som legger seg på sinnet som kan hindre åndelig klarsyn.  Det er han vi kan bekjenne våre synder for og bli vasket hvitere enn snø.

Jesus er håpet for de som opplever håpløshet - han er Den Hellige - han er vår venn - han er Guds enbårne Sønn - han er brødet for de sultne - han er for oss alle - for all skapning - og i hans fotspor får vi kraft og styrke til vår egen vandring gjennom livet og videre inn i evigheten.

Kommentar #17

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Den norske kirke et trossamfunn?

Publisert over 6 år siden

Sturla J. Stålsett skriver i innledningen i sitt innlegg: “Ett av de viktigste spørsmålene i Den norske kirke i dag – ja, i enhver kirke – er hvem den består av og hvem den er til for. Åpen folkekirke går til valg på at kirken er for alle som vil tilhøre den. Det burde være innlysende for en kirke som tror på ham som sier «kom til meg alle dere som strever».

Stålsett synes ikke å ha innsett at Den norske kirke (DNK) knapt kan sies å være et trossamfunn annet enn i navnet. Jeg vet heller ikke om han ønsker at DNK skal være et samfunn av personer som tror på Kristus. Mellom 70 og 75 prosent av Norges befolkning er medlemmer av DNK. Samtidig viser en meningsmåling om livssynssympatier at mindre enn 40 prosent av folket sier at de tror på Gud. Antallet som tror på Kristus er trolig vesentlig mindre. Det betyr at en stor del av DNKs medlemmer ikke kan oppfattes som kristne – i alle fall ikke om begrepet ‘kristen’ skal ha noen rimelig mening. DNK er blitt en seremonimester ved høytidelige anledninger og synes å være tilfreds med at medlemmene møter opp til dåp, konfirmasjon og bryllup, samt lar sin døde begrave av en prest.

I innledningen til Stålsetts innlegg burde det ha stått: Kirken er for alle som vil tilhøre Kristus. Åpen folkekirke har i stedet mottoet: Kirken er for alle som vil tilhøre den. Spørsmålet om personlig tro synes å være fullstendig underordnet.

Jarl Henning Ulrichsen

Kommentar #18

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Saken er ikke Hagen, Stålsett eller Nyborg

Publisert over 6 år siden
Sturla J. Stålsett. Gå til den siterte teksten.
Nyborg konsentrerer seg om personer, ikke sak.

Saken gjelder om ekteskapet er en skaperordning mellom mann og kvinne, innstiftet av Gud.

Jesus Kristus, Menneskesønnens, Guds Sønns forståelse av ekteskapet går frem av skriftlesningen i Den norske kirkes vigselliturgi, se formuleringen nedenfor der Den norske kirke har uttrykt det slik: "... vår Herre Jesus Kristus sier ...".  Formuleringen viser at Dnk hittil har sett på ekteskapet som en skaperordning slik også den Augsburgske bekjennelsen ser på det (uthevelser tillagt):

"Gud har skapt oss til å leve i fellesskap med ham og med hverandre. Han har ordnet det slik at mann og kvinne skal være ett og stadfestet dette fellesskapet med sin velsignelse. Ekteskapet er Guds gode gave. Å leve sammen som mann og kvinne er å leve i tillit og kjærlighet, dele gleder og sorger og trofast stå ved hverandres side livet ut. Guds ord vitner om ekteskapet at det er hellig og ukrenkelig. Det står skrevet i Første Mosebok:

Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!» 1 Mos 1,27-28a Og vår Herre Jesus Kristus sier: Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.» Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som Gud altså har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. Matt 19,4-6"

Kommentar #19

Geir Magnus Nyborg

34 innlegg  15 kommentarer

Svar til Stålsett

Publisert over 6 år siden

Jeg har svart på Stålsette innlegg - se Stålsett som vrangleser, på verdidebatt.no

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere