Atle Sommerfeldt

29

Start boikott av varer fra Vestbredden

Sanksjoner mot Israel bør begrenses til selskaper og finansinstitusjoner 
som støtter opp under anneksjonspolitikken.

Publisert: 24. aug 2015

I sommer er det blitt dratt i gang en ny debatt om økonomiske sanksjoner mot nåværende regjering i Israel.

KFUK/M kritiserer ledelsen i Den norske kirke, inkludert ­undertegnede, for at vi «bare» har oppfordret til boikott av selskaper og produkter knyttet til okkupert område («Dagens smale boikott fungerer ikke», Vårt Land 30. juli). Stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan (KrF) angriper KFUK/M for deres engasjement for en full boikott av staten Israel­ («Boikott fremmer ikke fred», Vårt Land 12. august).

LES OGSÅ FREDRIK GLAD-GJERNES OG ØYSTEIN MAGELSSEN: Blind lojalitet styrker ekstremistene (Vårt Land 20. august)

Bakgrunnen for mitt engasjement i saken er Borg bispedømmes nære relasjoner til Den evangelisk-lutherske kirken i Jordan og Det hellige land, og beretningene vi får fra dem og deres nettverk om livet under okkupasjon som palestiner og kristen. I tillegg var jeg en sentral aktør i Den norske kirkes arbeid for økonomiske sanksjoner mot apartheid-Sør-Afrika.
Illegitimt. Det sør-afrikanske apartheidregimet var et illegitimt regime som med grunnlag i en l­iten minoritet kontrollerte et stort landområde. I tillegg ­koloniserte Sør-Afrika nabolandet­ Namibia.

Økonomiske straffetiltak mot dagens regjering i Israel må ­begrunnes annerledes enn sanksjonene mot apartheidregimet. Den israelske regjeringen har ­legitimitet som valgt av befolkningen i staten Israels internasjonalt anerkjente territorium. Selv om dagens politikk favoriserer jødisk etnisitet sterkere enn tidligere, gir regjeringens politikk i eget land ikke grunnlag for økonomiske straffetiltak.

Okkupasjon. Det er derfor ikke menneskerettighetssituasjonen i Israel som kan være grunnlaget for sanksjoner. Dersom det var tilfelle, har Grøvan rett i at andre land i regionen ligger langt nærmere økonomiske straffetiltak. Grunnlaget for å drøfte nødvendigheten av å innføre økonomiske straffetiltak mot dagens regjering i Israel, må begrunnes et annet sted:

Den vedvarende okkupasjonen­ og annekteringen av land som det internasjonale samfunnet betrakter som grunnlaget­ for en palestinsk stat. FNs delingsplan fra 1947 la til grunn at mandatområdet skulle deles i en arabisk og en jødisk stat. I dag forstås dette som grensene fra før Seksdagerskrigen i 1967.

PLO aksepterte omsider dette­ i Oslo-avtalen, mens dagens ­israelske regjering - i motsetning til blant annet Begin-regjeringen i 1978 og Rabin-regjeringen på 1990-tallet - har undergravet denne løsningen.

I den sittende israelske regje­ringen er det partier som vil ­annektere hele området Israel okkuperer etter 1967. Når dagens regjering systematisk fører en annekteringspolitikk på okkupert område, stiller dette Israel i samme klasse som Marokko i Vest-Sahara, Kina i Tibet, Russland på Krim og apartheid-Sør-Afrika i Namibia.

Isolasjon. Den israelske regjeringens isolasjon av Gaza gjør det umulig for befolkningen å skaffe seg levebrød og bevege seg fritt. Når dette også rammer gjenoppbyggingen etter de to siste krigene,­ kan dagens politikk overfor Gaza gi grunnlag for straffetiltak.

Det er selvfølgelig ikke slik at fredsprosessen utelukkende strander på den israelske regjeringens manglende vilje til ­seriøse fredsforhandlinger. Men samtidig har den sittende israelske­ regjeringen enda til gode å fremstå med en seriøs vilje til reelle forhandlinger.

De mest ytterliggående par­tiene­ i regjeringen og deres­ allierte i de ytterliggående miljøene­ av bosettere står ikke tilbake­ for de mest ytterliggående­ ­palestinere, verken i retorikk eller­ handlinger.

Dersom det er legitimt å boikotte en palestinsk regjering som inkluderer Hamas, er det like legitimt å boikotte dagens israelske regjering med grunnlag i noen av partiene som inngår i koalisjonen. Jeg mener imidlertid at det ikke vil tjene prosessen verken å opprettholde boikotten av Hamas eller å innføre boikott av dagens israelske regjering.

Økonomiske sanksjoner er et ikke-militært virkemiddel det internasjonale samfunn har. De må innrettes presist og med ­mulighet for å kunne gi resultater.­ Med grunnlag i de tre momentene ovenfor, mener jeg at økonomiske straffetiltak mot dagens israelske regjering bør innrettes som følger:

Begrenses. Sanksjonene bør begrenses til selskaper og finansinstitusjoner som er involvert på okkupert område og som slik støtter opp under anneksjonspolitikken.

Oppheving av sanksjoner bør knyttes til at den israelske regjeringen tar avgjørende skritt for å avvikle okkupasjonen, også av Øst-Jerusalem, og reell mulighet for befolkningen i Gaza til å gjenoppbygge landområdet og bevege varer og mennesker fritt.

Dersom regjeringen fortsetter sin anneksjonspolitikk, bør man kunne vurdere å innføre flere sanksjoner.

Dette er betydelig mindre enn det EU, Norge og USA har iverksatt overfor Russland, mer enn det noen tør å nevne i forhold til Kinas Tibet-anneksjon, og i nær slekt med tiltakene mot Marokko knyttet til Vest-Sahara.

Ringvirkninger. Store deler av israelsk næringsliv er involvert i virksomhet på okkupert område. Derfor vil ringvirkningen av slike begrensede sanksjoner, bli større­ enn man ser ved første blikk. Nettopp Israels grunnleggende demokratiske karakter, gjør at muligheten for at sanksjoner får en virkning, øker. Det israelske samfunnet er preget av et meget åpent og omfattende ordskifte i det offentlige rom.

Dagens regjering kan ikke ture frem uavhengig av hva ­befolkningen mener, slik diktaturer kan. Mye tyder på at store ­deler av Israels befolkning ikke vil ­akseptere økonomiske innstramminger for å tilfredsstille anneksjonspolitikken til den ­sittende regjering.

Støtter ikke. I motsetning til hva debattinnlegget fra KFUK/M kan gi inntrykk av, støtter ikke den toneangivende delen av fredsbevegelsen i Israel, med Peace Now som den største, en generell boikott av staten Israel.­ Derimot støtter blant annet­ Peace Now sanksjoner mot den delen av næringslivet som er ­involvert på okkupert område.

Min oppfordring til KFUK/M er derfor å organisere en konkret kampanje for boikott av varer­ innført fra okkupert område. Dette er krevende, men mulig med det nettverket de og andre har i området.

KrF bør omdefinere sin Israel-politikk slik at den samsvarer med den realiteten dagens israelske regjering representerer.

De trenger ikke lete lenge for å finne alternative analyser og røster i det israelske samfunnet.

FØRST PUBLISERT SOM KRONIKK I VÅRT LAND 24.8.2015

Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Israel og Hamas er i ferd med å inngå en lengre våpenhvile

Publisert rundt 6 år siden

Israel vil da oppheve sin del av blokaden. Hva Egypt gjør på sin side vites ikke. IS står i Sinai og de vil gjerne inn og ta et oppgjør med Hamas. En oppheving vil si at det igjen er mulighet for arbeidsinnvandring inn til Israel. Gaza vil importere varer via Kypros under oppsyn av NATO ( hmm... Tyrkia?? - det er ikke mange dagene siden Hamas-ledelsen var på besøk i Tyrkia) inntil en flytende offshore havn - 3 km ute i Middelhavet - blir opprettet. 

Hamas på sin side lover å avstå fra å fyre av en eneste rakett i 8 år.  Hvordan de skal få til dette vites ikke, men kanskje noen må på avvendingskurs - gå med håndjern - ikke vet jeg.  I 8 år.  Vi skriver da 2023 som en mulig dato for neste rakettoppskyting i en eller annen klasse.

Legger inn en oversikt over små og store insidenter i Gaza.  Siste rakettfavfyring var 18.08, men som så mange ganger før så lykkes de heldigvis ikke å få de over den grønne linje.  Det er mange no go arrangement for NGO'ere i disse tider i Gaza

http://www.gaza-nso.org/?p=incident-alerts

Ikke skal de bygge tunneler heller.  Her blir det store omlegginger og mange må på omskolering - eller skal de bygge tunneler andre retninger enn Israel?

Fangeutveksling skal inngå i avtalen.  Det vil i så fall være en gevinst åkkesom når et eventuelt brudd kommer, for kommer gjør det vel nok?  Israel er seriøse på dette med fanger - de vil og ha levninger av sine døde.

Det er noen hinder i løypa for avtalen.  PLO/PA klager over at de ikke er blitt orientert om hva som foregår.  Ikke ble de tatt på råd heller.  Det synes for PLO/PA som klart at Hamas/Gaza løsriver seg fra resten av de omtvistede områder inkludert Jerusalem.  Den poltiske enhet som ligger inne i Oslo-avtalen smuldrer følgelig helt bort.  Hamas-ledelsen har vært - som nevnt - i Tyrkia for å legge fram og diskutere avtalen - likeså Qatar og Egypt, men ikke samsnakket med PA/PLO.  I en eventuell statsdannelse vil Gaza være den eneste forbindelsesvei med Middelhavet.

Det er Tony Blair som skal ha vært drivkraften i dette prosjektet.

Vil minne Sommerfeldt om at Gaza var okkupert av Egypt fram til at området ble tapt i 6-dagers krigen.  Tror ikke Israel kjenner noe behov for å annektere dette området, men våpenhvile og aller helst varig fred er .... nei, det er vel ikke det ... allikevel?

Hvis dette blir virkelighet, så vil det få stor påvirkning på den allerede påbegynte endringen i den muslimske og arabiske verden i deres syn på nabo Israel.  Det har allerede flyttet seg mange hakk - Egypt, Jordan og Saudi-Arabia er mer eller mindre friends med Israel.  IS er et uroelement som hjelper naboene til mer å finne hverandre.  Her kan det utenkelige skje - at Hamas får hjelp av Israel hvis IS blir for nærgående.

Det andre som vil følge av avtalen er at de omtvistede områder for to separate identiteter - en i Gaza og en i Ramallah.   

Er dette kun å betrakte som en pause for Hamas der deres egentlige mål - å fjerne staten Israel er like intakt - eller har de innsett at det aldri kommer til å skje?  Hvis så - så vil dette være starten på avviklingen av martyrgisselperioden.  Gaza vil begynne på en ny samfunnsutviking.  Folket vil endelig få fred og mulighet til et liv i anstendighet.  Israel vil se de med ny briller - som seriøse samfunnsbyggere og ikke trøbbelmakere.

http://www.timesofisrael.com/hamas-israel-deal-imminent-to-the-dismay-of-palestinian-factions/

Israel har nå nylig inngått en avtale med en ikke-eksisterende stat som i det stille har prøvd å vinne mediaoppmerksomhet minst i samme tidsspranget som den arabiske gjenvinningslysten via eventyret om palestina - Kurdistan - om å dekke trefjerdedeler av sine oljeforsyninger fra denne ikke-eksisterende staten.  Mer enn en tredjedel av den nord-irakiske eksport som utskipes via Tyrkia går til Israel. 

Nå er det vel mang en boikotter som støtter ikke-eksisterende kurdere, men de har tydeligvis ingen problemer med å handle med og til Israel.

Sommerfeldt og GG får finpusse boikottengasjementet sitt og grensene for de som de vil for meg, men deres engasjement og hva de bidrar med og til har de null oversikt og kontroll over.

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Store konsekvenser

Publisert rundt 6 år siden
Atle Sommerfeldt. Gå til den siterte teksten.
Sanksjonene bør begrenses til selskaper og finansinstitusjoner som er involvert på okkupert område og som slik støtter opp under anneksjonspolitikken.

Alarmklokkene ringer allerede i de israelske banker av frykt for at Europa går inn for at israelske banker som er aktive på Vestbredden skal boikottes. Det fleste boliger i bosettingene er finansiert av israelske banker, og dersom disse banker skal boikottes, dvs. ikke lenger får kreditt i europeiske finansinstitusjoner, snakker man om ikke mindre enn et ragnarrokk i Israel. Europeiske banker har som kjent allerede blitt rådet til en slik boikott av en europeisk komite.

Kommentar #3

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Boikott også av reggaeartist

Publisert rundt 6 år siden

(MODERAYOR HAR FJERNET EN LANG AVSPORING OG ENDRET OVERSKRIFTEN I SAMSVAR MED DETTE)

En sideeffekt av BDS - som påstås å angripe Israel og ikke den enkelte jøde er det som har foregått i Spania nå der det ble boikott av den israelske reggaeartisten Matisyahu 523 år etter at Spania sist drev ut jødene i den spanske inkvisisjon i 1492.

Kommentar #4

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Israel blomstrer!

Publisert rundt 6 år siden
Atle Sommerfeldt. Gå til den siterte teksten.
Min oppfordring til KFUK/M er derfor å organisere en konkret kampanje for boikott av varer­ innført fra okkupert område. Dette er krevende, men mulig med det nettverket de og andre har i området.

Følger ikke Sommerfeldt med? Salget av israelske varer øker i takt med boikottaktvistenes bestrebelser for det motsatte. Heller ikke Kina ser ut til å bry seg om de norske aktivistenes surmuling. Fikentreet (Israel) blomstrer! Grupper som bekjenner seg til den kristne tro, bør sannelig ha viktigere saker å drive med enn å boikotte et av verdens demokratier. Hva med alle islamske stater? Hvor mange boikottoppfordringer sender dere ut hvert år til land som nekter kristne å eie en Bibel eller vitne om sin tro? Palestina-komiteens politiske charter, som er boikottaktivistenes bibel, er ikke noe fredsdokument. 

Kommentar #5

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Nye signaler i israelsk utenrikspolitikk

Publisert rundt 6 år siden

Tzipi Hotovely er for tiden fungerende utenriksminister i den israelske regjering, og ved sin tiltredelse talte hun til israelske diplomater og tjenestemenn i utenriksdepartementet.Hun gledet noen med sine uttalelser, men sjokkerte andre, fordi det var en ny og uvant vinkling som alle i departementet for fremtiden må forholde seg til, og som statsråden ville pålegge alle israelske utenriksstasjoner til også å gjøre.“Det er viktig å slå fast,» sa hun: «at hele dette landet er vårt. Vi har ikke kommet hit for å be om unnskyldning for det.» og «Det er på tide at vi forteller verden at vi ikke bare er smarte, men at vi også har retten på vår side.» Hun sa at Israel er nødt til å skifte fokus i sin utenrikspolitiske argumentasjon - fra sikkerhetsspørsmål til respekt for internasjonal folkerett og likebehandling av Israel i internasjonale fora.

Atle Sommerfeldt bør lese seg opp på de historiske dokumenter, som verden har forsøkt å tie i hjel:San Remo-resolusjonen, “Israels Magna Carta” fra 1921, som bestemte med folkerettslig autoritet at det skulle opprettes et jødisk hjemland i området som ble kalt Palestina. FN overtok forpliktelsen i 1945, og første steg på veien ble opprettelsen av Israel i 1948. Før biskopen går videre med sin deltakelse i BDS-kampanjen bør han lese seg opp på disse og andre folkerettslige dokumenter i etterkant av 6-dagerskrigen i 1967, og Oslo-avtalene fra 1993 og 95. Kanskje enda flere.

I den nevnte tale siterte Hotovely fra Eksodus (2. Mosebok) der israelittene av Gud ble lovet hele Kanaaens land. Selv om hun representerer det moderate høyrepartiet Likud, står hun i dette spørsmålet sammen med to statsråder fra det mer ytterliggående høyrepartiet «Det jødiske hjem», Naftali Bennett og Ayelet Shaked. De går inn for at Israel skal annektere hele det bibelske kjerneområdet Judea og Samaria, og går mot opprettelse av en palestinsk stat med Øst-Jerusalem som hovedstad. Spesielt Hotovelys referanse til Toraen som begrunnelse for denne retten sjokkerte mange av tjenesemennene og diplomatene. «Det er første gang noen i utenriksdepartementet har oppfordret oss til å bruke vers fra Toraen i vårt diplomatiske virke i utlandet», sa en av dem. Hotovely avsluttet sin tale med å love at hun ville kjempe for at utenriksministeriet skulle få tilbake sin tidligere lederfunksjon i det israelske diplomatiet. Det ser ut til å ha skjedd . 

Arvtakeren etter president Simon Peres, nåværende president Rivlin viste nylig i sin tale 17. august at han følger opp de nye signalene i israelsk utenrikspolitikk: Han lovpriste de jødiske beboerne i Judea og Samaria og sa: Bosetningene i landet Israel er uttrykk for vår rett, vår historiske rett, vår nasjonale rett, som er avledet av vår kjærlighet til landet Israel, en erkjennelse av at våre røtter her har sitt opphav.  

Simon Peres hadde ikke fått seg til å si noe slikt, og venstresidens ledere i Israel er sikkert like opprørte som vår hjemlige biskop over presidentens uttalelser. Gallup-resultater tyder på at disse nye signalene vil få øket oppslutning når et nytt valg finner sted i Israel innen 1917.

Lutheranere i og utenfor DNK krymper oss/seg når vi leser biskopens argumentasjon for økonomisk  å kneble den jødiske stat, som er i sin fulle rett både teologisk og folkerettslig til å føre den forannevnte politikk. Biskopens fallhøyde er stor.

Kommentar #6

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

"Hele landet vårt."

Publisert rundt 6 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
"Det er viktig å slå fast,» sa hun: «at hele dette landet er vårt. Vi har ikke kommet hit for å be om unnskyldning for det.»

Her blir man jo nysgjerrig på hva den fungerende utenriksministeren i Israel mener med "vårt". Kanskje noen burde minne Hotovly at som regjeringsrepresentant taler hun for hele folket - inkludert 2 millioner arabiske israelske statsborgere? Og selv blandt israelske diplomater og tjenestemenn i utenriksdepartementet skal det i følge sigende finnes en og annen representant for sistnevnte gruppe. Jeg får meg ikke helt til å tro at hun er like bevisstløs som sin overordnede som fra tid til annen gjør seg til talsmann for alle verdens jøder på sine reiser til utlandet.

Kommentar #7

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Boycott-nytt

Publisert rundt 6 år siden

Ny infomasjon dukker stadig opp. 

Daily Mail: Seventy years on from the end of the Second World War the full, shocking scale of the Nazi-inspired Holocaust in Ukraine is finally being revealed - thanks to pioneering work by a French Catholic priest to research the truth of the industrial-scale killing.

Around 2,000 mass graves of Jewish victims have been located where men, women and children were shot and buried by the Germans and their collaborators.


Read more.

Kommentar #8

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Jødehat fra prekestolen

Publisert rundt 6 år siden

Ja det er litt spesielt at en biskop i Dnk har et så problematisk forhold til jødestaten. Han prediker fra en bok som nesten bare er skrevet av jøder og han tror på Jesus som var en jøde.

Nei det er ikke Abrahams, Isak og Jakobs Gud vi tilber, men  Abrahams, Ismails Gud. Ismail ble som kjent ble opphav til araberne . Derfor skal vi hjelpe fram palistinerne .

 Dette skifte i teologi kan skyldes  at Jakob også ble kalt Israel og Israel er noe vi ikke liker?

Det tar seg ikke ut at en biskop viser sitt jødehat så åpenlyst.


Kommentar #9

Arne Ørum

6 innlegg  17 kommentarer

Umulig å boikotte Israel «litt»

Publisert rundt 6 år siden

I det palestinske samfunnet, og innenfor den pro-palestinske opinionen internasjonalt, også her i Norge, har BDS-bevegelsen fått stadig større oppmerksomhet. Palestinske organisasjoner ber oss delta i en internasjonal bevegelse for å trekke ut investeringer og å sette i verk boikott og sanksjoner mot Israel. Biskop Sommerfeldts holdning i denne saken ser ut til å være at vi skal kunne tilpasse boikott og sanksjoner (BDS) slik at de primært rammer Israels folkerettsstridige okkupasjon av Vestbredden og stengningsregimet overfor Gaza, og ikke Israel. I teorien er det selvsagt mulig å tenke seg noe slikt, men i den typen virkelighet som vi snakker om her blir nok det vanskelig. Blant dem som har gått i bresjen for BDS, blant palestinerne og blant Palestina-aktivister internasjonalt og her hjemme, er det få som ser på Israel som en legitim statsdannelse som har livets rett. Derfor går BDS-bevegelsen, og de fleste av BDS-aktivistene i Norge også inn for full boikott av Israel, og ikke slik Sommerfeldt tar til orde for, en begrenset variant. Når BDS-aktivistene har blitt utfordret, har de ikke villet svare på hvor grensene for boikotten skal gå og hva som er kampanjens endelige mål,    - eller de har rett og slett vært uærlige, slik prof. Norman Finkelstein har hevdet. Finkelstein var som kjent, i årevis en av de virkelig store heltene i den internasjonale Palestina-bevegelsen: Anti-sionistisk jøde, etterkommer av overlevende fra Holocaust, og angivelig så truende for Israel og et pro-israelsk establishment i USA at han mistet akademisk karriere og stillinger. Finkelstein kritiserte BDS-bevegelsen for uærlighet, for ikke å være åpne mht virkelige målsettinger, slutten på tostatsløsningen etc. I dag er ikke Finkelstein så populær lenger blant Palestina-vennene.  

I praksis er det umulig å boikotte "litt,"så å si tilpasset menneskerettighetene, slik Sommerfeldt vil. I BDS-bevegelsen snakkes det mye om menneskerettigheter, om Israels brudd på disse rettighetene, men det sies lite om hvem man ellers er alliert med i kampen mot Israel, og hva som er status for menneskerettighetene i denne kampen, og hvis denne kampen vinnes. Altså hvis Israel taper. Finkelstein har også etterlyst målsettingene for BDS-bevegelsen. Er det den mye omtalte enstatsløsningen? Og er det i så fall den gamle palestinske målsettingen om èn sekulær demokratisk stat med like rettigheter for alle som fortsatt gjelder? Hva sier Sommerfeldts palestinske kolleger om dette?                                                                      

Kommentar #10

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Takk!

Publisert rundt 6 år siden

Takk til Atle Sommerfeldt for viktig nyansering og det som vel også må kunne oppfattes som korreks av den kristne ungdomsorganisasjonen KFUK/M sin frenetiske politiske aktivisme i denne saken – muligens kun i denne utvalgte saken – blant all verdens elendighet og skrekkelige lidelseshistorier som til en hver tid velter innover oss.

Jeg er enig med Sommerfeldt i mye av begrunnelsen for hans oppfordring til selektiv boikott, men ikke i hele resonnementet og dermed heller ikke i konklusjonen. Derfor kan jeg ikke støtte den.

Derimot støtter jeg konsekvent enhver nyansering av synet på og hvordan vi forholder oss til I/P-konflikten, som jo utmerker seg, og som vel også må kunne sies å være unik, når det kommer til den himmelropende mangelen på nyansering – fra ensidige heiagjenger på begge sider her hjemme. 

Her er heller ikke kirken og kirkelige organisasjoner, som konsekvent støtter den palestinske siden, noe unntak – noe som umiddelbart og eventuelt ville blitt karakterisert som hederlig.  

Kommentar #11

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Du taler mot Guds Ord, biskop

Publisert rundt 6 år siden

Hvordan kan du som biskop tale Guds Ord mitt i mot? Har ikke Gud som ikke kan lyve sagt at Han har gitt Israel landet til evig eiendom? Og gitt sin ed på det? Hvordan kan du da si at Israel skal gi landet til filistinerne? Du henviser til menneskebud og ikke til Guds Ord, og står dermed i fare for å havne i den kategorien Jesajas beskriver: "Dette folks førerere er forførere, og de av folket som lar seg føre, er fortapt." (Jesajas 9, 16). Da er jo Norge i ferd med å gå i det gamle Israels synder. Det var vel ikke til Hagars sønn, Ismail, eller til Keturas sønner, Herren sa: "Det landet som jeg ga til Abraham og Isak gir jeg til deg." Men til Israel sa Han dette. Du taler Herren i mot. 

Herren spredte Israel til jordens ende og har ført dem tilbake derfra etter sitt ord som han talte ved Moses i Moab. "Når alt dette kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt fram for deg, og du tar det til deg i ditt hjerte ute blant alle folkeslagene som Herren din Gud har drevet deg bort til, og du så vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og lyder hans røst i alt det jeg pålegger deg i dag, både du og dine barn, da skal Herren din Gud vende din skjebne og være barmhjertig mot deg. Herren din Gud vil igjen samle deg fra alle de folk han har spredt deg ut blant. Om du så er drevet bort til himmelens grense, skal Herren din Gud samle deg derfra, og derfra skal han hente deg. Herren din Gud vil føre deg til det landet som dine fedre inntok, og du skal innta det igjen."

Herren har ført sitt folk tilbake til fedrenes land, og de er i ferd med å innta det.Om Gud har sagt at Israel skal innta sin eiendom - sin rettmessige arv - hvorfor sier da du som er biskop at vi skal legge kjepper i hjulene for dem, og søke å overdra arven til en annen, på urettmessig vis? Er du ikke da Guds fiende? Skal vi som Guds menighet lyde menneskebud eller Herrens Ord? Eller vil du avfeie det hele med å si at jeg må være en ekstremist, på lik linje med de jødene som slår seg ned i Judea og i Samaria i tro til at Gud vil holde sitt ord? 

Abraham trodde Gud og det ble regnet ham til rettferdighet. Hvorfor tror du ikke at Gud vil holde sitt ord? Og hvis du tror det - hvorfor taler du ham da i mot?

Kommentar #12

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ahava

Publisert rundt 6 år siden

Ting kan tyde på at boikotten av produkter fra de okkuperte områdene har en effekt. Det i Norge ikke helt ukjente selskapet Ahava trengte investorer, men ingen investorer i hverken USA eller Europa syntes å ta sjansen. Derfor blir da aksjemajoriteten i eierselskapet nå solgt til kinesiske Fosum.

Kommentar #13

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Ahava

Publisert rundt 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Ting kan tyde på at boikotten av produkter fra de okkuperte områdene har en effekt. Det i Norge ikke helt ukjente selskapet Ahava trengte investorer, men ingen investorer i hverken USA eller Europa syntes å ta sjansen. Derfor blir da aksjemajoriteten i eierselskapet nå solgt til kinesiske Fosum.

Ahava er også navnet på en elv nordvest for Babylon, hvor Esra samlet en gruppe jøder før reisen til Jerusalem etter fangenskapet i Babylon. De brøt opp derfra for å dra til Jerusalem, og Gud Herren holdt sin hånd over dem og fridde dem underveis fra fiender og folk som lå i bakhold mot dem. (Esra 8,21-31)

Esra og Nehemja forteller at til tross for at jødene møtte mye motstand og at det var mange som prøvde å hindre dem fra å bygge opp igjen Jerusalem, og de skremte dem med boikott og andre virkemidler, for det var mange som mente at jødene ikke hadde noen som helst rett hverken i Jerusalem eller i Judea eller Benjamin, eller at de hadde noe der å gjøre i det hele tatt. På tross av alt dette førte Gud likevel Judas hus hjem fra fangenskapet i Babylon, og de slo seg ned i Jerusalem, Juda og Benjamin, som Gud hadde sagt ved sitt Ord til profetene. Templet ble gjenreist, byens murer ble gjenreist og folket omvendte seg til Herren.

Gud lot det lykkes for Israel den gangen, og Han vil holde sitt Ord også denne gangen, for Han har sagt at Han vil føre Israel bort til et fremmed land, og atter har han sagt at han vil spre dem i alle land. I Babylon var de bortført til et fremmed land. Ved Romerne ble de spredt i alle land. Men Herren henter dem hjem for øynene på oss. Og mens våre biskoper sitter og formulerer boikottskriv som skremmer potensielle investorer, kan kineserne høste godt av denne investeringen i fremtiden.

Motstanderne ble stående med skjegget i postkassa og måpe. "Da alle våre fiender hørte dette, og alle folkene rundt om oss så det, da sank de meget i sine egne øyne. Og de forsto at det var med vår Guds hjelp dette var blitt fullført." (Nehemja 6,16)

Ahava har også en annen betydning.

Det hebraiske ordet for kjærlighet er Ahava (JHVH)

For Gud er kjærlighet.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere