Tore Hansen

53

Israel

Publisert: 22. aug 2015

Jeg skrev først om frelsen og hva vi er frelst fra. Nå ønsker jeg å skrive om hvordan Bibelens Gud ønsker at en som kaller seg kristen, skal fungere i forhold til Israel. Når det finnes ett sånt vanvittig kjør mot det eneste demokratiet i Midtøsten, så må man sette seg ned og lese Guds Ord, og ikke VG, Dagblad, NRK, Aftenposten, med flere. Det vil bare forvirre å lese hva denne verdens talsmenn sier. For det som utspenner seg rett foran våre øyne, kunne bibelen fortelle oss flere tusen år tilbake.

I mai 1982, så var jeg en gutt på 13 år, og ikke kristen, ikke opptatt av politikk eller vet noe om Midtøsten problematikken. Jeg er ikke interessert i nyheter generelt. Så titter jeg tilfeldig på TV, og ser en Israelsk tanks dytter bort en FN tanks/beltebil som forsøker å hindre Israelske soldater å komme frem. Da skjer det noe som brenner seg fast i hukommelsen. Jeg merker ett sinne gløde opp i mitt hjerte, og får avsky mot Israelerne. Uten at jeg vet noe som helst over konflikten. Jeg ble overrasket. Det tar meg mange år i ettertid, for å forstå hva som skjedde.

Men det finnes en som kan forklare den følelsen som steg opp i meg. Han heter Sakarja, og levde for rundt 2500 år siden. Han forteller om en situasjon som aldri har blitt oppfylt i historien. Og dette sier Sakarja:

"Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt.  Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. " Sakarja 12:2-3.

Tumleskål kan også bety beruset av vin. Og dette oppstår når man vil skade og ødelegge innbyggerne i Jerusalem. Men før det skjer, så må det jo oppstå ett fiendeskap som berører såpass store mengder mennesker i alle verdens nasjoner, at (omtrent) alle blir revet med i beruselsen, og lar seg rive med i å gå til krig mot de som da bor i Jerusalem og stedene rundt. Og vi ser tendensen gror og øker ettersom verden mer og mer blir urolig.

På 30 tallet så vi en lignende beruselse. Da var det Adolf Hitler og nazistene som tok grep og forførte tyskerne. Så selv oppriktige tyskere med jøder som naboer (og historisk sett så er jødene dyktige til å integrere seg) reiste seg opp mot sine jødiske naboer. Og ikke bare spredte denne følelsen seg i Tyskland, nei den spredte seg til landene rundt, selv de landene som vi anså som gode demokratiske land, som vårt eget. Det var en tumleskål, en beruselse. Men neppe oppfyllelsen av Sakarjas profeti. Men i Hesekiel 37, står det om resultatet av den tidens beruselse av jødehatet:

" Så sa han til meg: Menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør hva de sier: «Våre knokler er tørket inn, vårt håp er knust. Det er ute med oss!»  Tal derfor profetord og si til dem: Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land.  Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav!  Jeg gir dere min ånd så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt og satt det i verk, sier Herren." Hesekiel 37 Les gjerne hele profetordet i Hes. 37:1-11.

Bokstavelig talt, Gud førte sitt folk ut av gravene, fra Hitlers dødskammere og leire, mot sitt eget land. Og en annen profeti gikk i oppfyllelse. Les hele den utrolige fortellingen om det nøyaktige årstallet i 1948 nedfelt i Bibelen, hvor Israel fikk tilbake sitt land:

Guds overnaturlige tider

Så når Paulus sier:

"Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme.  Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg." Romerne 11:1-2.

Men vi er i den nye pakt og den gamle pakten eksisterer ikke. Vel, i bruksanvisningen for kristne, dvs. Bibelen står det noe annet. Vi kan lese hva Gud sier i Jeremia:

"Så sier Herren, han som satte solen til å lyse om dagen og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten, han som rører opp havet så bølgene drønner, Herren over hærskarene er hans navn:  Lar jeg disse ordningene vike, sier Herren, da skal også Israels ætt for alltid opphøre å være et folk for mitt ansikt." Jeremia 31:35-36.

Den dagen solen ikke lyser, og månen og stjernene slutter å lyse om natten, da skal Israels ætt opphøre å være et folk for Gud. Og det har ikke skjedd enda.

Vi må ikke glemme at pakten Israels ætt kom inn i, var ikke i utgangspunktet en frelse pakt. Det var en pakt som Gud hadde med Gudsmannen Abraham, og vi kan lese om pakten i 1 Mos. 15. Både i den gamle pakt og i den nye pakt, så må den rettferdige leve av tro, kun av tro. Selv mange kristne lever ikke i tro, og kan heller ikke vente at de kommer til himmelen etter sin død. Det står "men den rettferdige skal leve ved sin tro" Hab. 2:4 og " men uten tro er det umulig å tekkes Gud" Hebr. 11:6.

Funksjonen til Israel var å spre Guds Ord til alle nasjoner, og for at Messias skulle komme i en nasjon som var adskilt for Gud. Da de (fleste) forkastet Messias, og like før Jesus dro opp til himmelen, så spurte de jødiske disiplene Jesus "Herre! gjenreiser du på den tid riket for Israel?   Han sa til dem: Det tilkommer ikke dere å vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt;" Ap.Gj. 1:6.

Dette var noe de troende tenkte på da, og det er noe de troende tenker på nå, i læren om endens tid, den tid vi er i nå. Derfor, for å virkeliggjøre sitt eget Ord, opprettet Gud nasjonen Israel i 1948. For at de igjen skulle være klar for å møte sin Messias, Jesus annet komme. Denne gangen kommer ikke Jesus på ett esel ridende inn i Jerusalem, men på en stridshest klar til å stoppe og utrydde de onde som forsøker igjen å ødelegge nasjonen Israel med dens innbyggere. Åp. 19., Sakarja 12 og 14.

Derfor er det en strid om jødene og Israel. Og dessverre, så er det mange kristne som ikke forstår at å tro på Guds Ord og ikke tvile på det, er en strid. Alt som skjer i Israel er en kamp mellom religioner, og egentlig mellom Gud og denne verdens gud. Og løgnene kan ikke bli for mange i kamphandlinger.

Ett jødisk ordtak heter "Om Gud hadde bodd i ett hus på jorden, så hadde menneskene knust vinduene" (fritt gjentatt). Ettersom Gud ikke bor her nede, så vil menneskene kvele og ødelegge de som navnet til Gud (JHVH) er knyttet til. Menneskene i verden forstår ikke den usynlige striden eller at de er en del av den. Men vi kristne burde forstå den.

Og i Åpenbaringsboken så står det også noe interessant, når da dragen forfølger kvinnen, dvs. Israelittene, så står det "Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus" Åp. 11. Det kan tyde på at vi har slektninger som troende, nemlig jødene/israelittene. Det finnes en link mellom oss som vi burde forstå bedre. For avskyr du jøder/isralittene og deres stat Israel og støtter deres fiender, så kan det hende at du kutter av din egen rot hvor du henter næring til din frelse. Så vær forsiktig!

Konklusjon: Velsign jødene/Israel, så får du velsignelse tilbake!

Les da denne artikkelen om en utdypning av 1 Mos. 12:2-3.

 

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Velsignelen

Publisert over 6 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Konklusjon: Velsign jødene/Israel, så får du velsignelse tilbake!

Problemet med denne tanken i forhold til det nytestamentlige budskap er at det ligger en velsignelse og venter utenom Kristus.

Det tror jeg ikke. Selv om dette selvsagt er godt ment, så er den etter min mening hverken kristelig eller nytestamentlig. Nei, den desavuerer faktisk Jesu oppdrag for 2.000 år siden som var å bli til "en stor glede (velsignelse) som skal vederfares alt folket."

Ellers er det så mange ting å kommentere i innlegget, men siden Sakarja 12:3 siteres, så må man ikke glemme at i neste vers finner man "beviset" for at nevnte tekst ikke har noen ting med vår tid å gjøre: "På den dag [da alle jordens hedningefolk samler seg mot Jerusalem], sier Herren, vil jeg slå hver hest med skyhet og dens rytter med vanvidd."

I vår tid er det ingen hester og ryttere som ypper til strid mot Jerusalem.

Kommentar #2

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Israel - staten og folket

Publisert over 6 år siden

Jeg forstår at du har et godt hjerte for Israel og jødefolket, Tore!

I 1967, et par år før du ble født, hadde jeg to ulike opplevelser i forbindelse med Israel. Jeg var 20 år gammel og satt og halvsov en juninatt i ett- eller to- tiden, på lasteplanet til en bil som jeg selv var sjåfør på, i Pilestredet 10, det er baksiden av Aftenpostens gård i sentrum av Oslo. Da dumpet det en pakke med ferske aviser ned på lasteplanet, den første pakken av flere. Og på forsiden skrek det mot meg: Krig i Midtøsten! Israel hadde gått til angrep. 

Den samme høsten studerte jeg hebraisk på Menighetsfakultetet og jeg leste samtidig Thorleif Bomans bok om forskjellen på gresk og jødisk tenkning (eller hellenistisk og hebreisk som han kalte det). Det var veldig interessant. Jeg fikk et innblikk i jødenes måte å tenke på. Språket deres bar også preg av denne tenkningen (selvsagt). De har en mye mer dynamisk måte å betrakte tilværelsen på, mens vi tenker mer statisk. Jeg fikk veldig sans for jødene, for Jesu folk. Det var fascinerende å se nærmere på hvordan de tenkte, og hvordan de så på tilværelsen. Både på Gud og mennesker. Jeg fikk en godhet for dem. 

Samtidig lå seksdagerskrigen fra den samme sommeren i mitt hode og skurret. 

Dette fører kanskje litt for vidt. Men det jeg har på hjertet, kjære Tore, er at vi ikke må blande sammen Guds løfter til sitt folk i GT med opprettelsen av staten Israel. Hvor i Bibelen har du funnet årstallet 1948? Vår tidsregning var ikke engang oppfunnet da Bibelens siste bøker ble skrevet. 

Guds folk i Det gamle testamente var Abrahams, Isaks og Jakobs ætt. Det var Jakob som fikk tilnavnet Israel, fordi han hadde kjempet mot Gud og vunnet! Men Guds folk i Det nye testamentes tid - og i vår tid - er alle de mennesker som Jesus ofret seg for og vant det nye livet for. Han ga seg selv for alle.

Derfor er det nødvendig for oss å støtte alle dem som lider i Midtøsten (som ellers i verden), og det gjør vi etter min mening best ved å støtte fredstiltak på begge sider i konflikten. Vi må støtte både jøder og palestinere. Vi kan ikke velge bare den ene siden, og så motarbeide den andre. Det gjøres masse feil og galt på begge sider. Det er derfor det er så vanskelig å vite hvordan vi skal støtte dem. Men Kirkens Nødhjelp er blant dem som har funnet en god måte. Da er det en fin måte for oss å gi vår støtte f.eks. gjennom Kirkens Nødhjelp.

Det finnes selvsagt også mange andre mulige måter å støtte begge sidene på der nede, for dem som finner ut av det. 

Kommentar #3

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Jo, det kan vi

Publisert over 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Vi kan ikke velge bare den ene siden, og så motarbeide den andre.

I hele verden er det totalt 14 millioner jøder.  6 mill. av disse bor i Israel - 6. mill. i USA og resten er fordelt ut over verden i ganske så små posjoner.  Arabere og muslimer finnes det i millioner og milliard.  FN og NGO' ere er sprengt inntil nylig i interesse for denne ene sak som og har tappet og stjelt betraktelige summer fra de som virkelig er i nød verden rundt.  Israel har sin religion og kulturhistorie.  De er å anse som alenegåere i situasjon der nærmest hele verden er ute etter denne landflisa og jødene hates verden over.  Selvsagt vil jeg som troende stille opp på David-siden mot Goliat-kreftene.  Det er helt i tråd med min innerste overbevisning og noe jeg fikk inn i hjertet den dag jeg ble født på ny.

Selvsagt er mennesket som er araber og bor i Judea og Samaria like mye verdt og respektert som mennesket som en araber som er bosatt i Israel. 

Men- Israel er en utsatt liten landflis. Vi lever nå i en tid er Israel har et bedret forhold til sine arabiske naboer i Egypt, Jordan og Saudi-Arabia og Israel har en felles trussel i Iran som bruker sine proxy-soldater i Hizbollah og Hamas.  Hvis nå Hamas går inn i en 8 års våpenhvile med Israel så forplikter de seg til ikke å sende en rakett i retning den grønne linje - heller ikke bedrive tunellarbeid.  D.v.s. at Israel - hvis våpenhvile har fred med HamasGaza i beste fall fram til 2023.  PLO/PA ser en slik eventuell våpenhvile som det avgjørende brudd på de halmstrå av samarabeid mellom Judea og Samaria/Gaza som lå i føringene fra Oslo-avtalen.

Jeg tar meg noen ganger i å tenke at Guds menighet på jord - de troende - de som Herren kjenner og har en relasjon til er en like utsatt og under attack situasjon som Israel.  Det å løfte fram det sanne Guds ord og ikke møte tidsånden og dens krav om omskrivning med to do er ikke lett for sannheten er jo at Gud elsker alle som vil ha en relasjon med det guddommelige.

Kommentar #4

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Gud elsker også palestinerne

Publisert over 6 år siden

Gud har skapt og elsker også palestinerne, Knut. Ja, alle mennesker i hele verden. Du snakker om dem som Gud kjenner og har en relasjon til. Han kjenner oss alle bedre enn vi kjenner oss selv. Han har jo skapt oss alle. Er det noen mennesker han ikke vil kjenne? Synes du for øvrig at Kirkens Nødhjelp vurderer helt feil?

Kommentar #5

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det har vi diskutert i det vide og det brede i adskillige tråder nå

Publisert over 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Synes du for øvrig at Kirkens Nødhjelp vurderer helt feil?

Ja, selvsagt.  Kirkens Nødhjelp, Changemaker og KFUM/KFUK bedriver aktivistarbeid uten å vite hva de bidrar til.  Skrev dette til Glad-Gjernes for 36 timer siden:

"Maken til naiv begrunnelse for sitt engasjement skal en lete lenge etter.  KFUM/KFUK Global er som mange andre organisasjoner nyttige idioter for den ene siden i denne konflikten som kun kan løses hvis araberene vil ha på plass en forhandling som gir avtale med den uønskede - for noen - nærværende for å bli -staten Israel. Forholdet til Israel er i endring og bedring i den arabiske verden - Egypt, Jordan og Saudi-Arabia er mer enn fornøyd med at Israel er oppe og går slik at de kan bidra hvis så skulle skje at IS eller Iran-støttet våpenmakt svinger inn på tunet.

Men- GG og hans organisasjon har selvsagt ingen styring eller kontroll på hva de til enhver tid støtter opp om.  Han kan bare lage seg sin egen forståelse.  Inn i den legger han:

- at han og organisasjonen ikke samarbeider med de som vil fjerne staten Israel.  Det skulle jo være opplagt.  Hvis så ikke var tilfelle ville jo forhandlingene ha først til en palestinsk stat nr. 2 tiår tilbake, men noen ny statsdannelse ønsker tydeligvis ikke araberene.

Ikke er de mye strateger heller.  Hadde de hatt litt omløp i hodet, så ville de ha skjønt at hvis de forhandler fram en stat nr. 2 så vil det gi en bedret posisjon til å fullføre verket.

- "okkupasjonen av Palestina" - du må få med deg GG at det er mang en munn som i det uttrykket legger inn Israel og ikke det som du tror.

- "fraværet av diskusjon" - det er ikke noe fravær - her på VD er det mang en leser av Haaratz som finner stoff der diskusjonen ikke bare går, men det er selvhatende jøder som nærmest sviker den nasjonen de selv er en del av.  Allikevel er det rom for disse og deres meninger i demokratiske Israel.

Nå er det jo mangt annet i dette området som foregår som framtvinger annen og mer konstrukstiv refleksjon.  Denne saken med en palestinsk stat nr. 2 er sånn sett en fallende sak internasjonalt og særlig i nærområdet - det burde den og være for KFUM/KFUK Global.

Vi lever nå i en tid der verden oversvømmes av mennesker som går inn i flyktningebegrepet - i tillegg finnes millioner på vandring som går inn i begrepet migranter.  Verdens befolkning er i stor bevegelse.

60 millioner antas å være tvunget til eller har frivillig forlatt sitt i håp om en bedret situasjon i noen forhåndsannonserte favorittland i Vest - fra Syria - og de har min store sympati - Somalia - Sudan - Irak - Afghanistan - Kongo - og stort sett hele Afrika. 

9,5 millioner fra et område bare noen kilometer bortenfor Israel og de omtvistede områder - fra Syria. Disse for nå omsorg og stell først og fremst i nabolandene.  Halvparten av disse er barn.  De går ikke lenger på skole - har mistet nærstående - og har selvsagt ikke noe hjem eller for den del land å vende tilbake til.  De bor i et telt og lever i nuet.  Sult og sykdom banker på døra - og denne hverdagen lever selvsagt ikke disse "globalstøttede" arabere i Judea og Samaria eller for den del i Gaza i.  Det har de vel heller aldri gjort.

- "vi  har valgt å støtte ikke-voldelige ungdommer og voksne innenfor BDS-bevegelsen som anerkjenner Israels legitimitet".  Dette har vi diskutert tidligere på VD og disse - hvis de i det hele tatt troverdig finnes er i et antall på 1-3% av den arabiske befolkning i området.  Disse har selvsagt ingen makt eller myndighet til å sette noen dagsorden.  De er en ut-gruppe uten impact.

- " Det er derfor avgjørende viktig å støtte moderate politiske krefter på begge sider av konflikten, slik at voldelig ­ekstremisme ikke vinner frem."  Jo, du kan gjerne sitte i sofa'n og lage deg en drømmesituasjon for din agenda, GG - men slik er jo ikke verden.  Du har jo ingen makt eller myndighet utenfor sofa'n - åh- det var dette med boikotten da, men den og dens eventuelle virkninger har du heller ingen kontroll på.  Du er og blir en nytting idiot som ikke vet hvem du hjelper eller hvordan effekten vil slå ut.  Du lager deg din sofasamvittighet som gir deg handlingsrom - som alle andre som setter igang noe uten å vite konsekvensene av sine handlinger.

- Du tror at den vanlige israelitt vil tenke - "åh, kristne i den vestlige verden boikotter oss økonomisk; vi må gå i oss selv og gi enda større kompromisser til araberene slik at de kan tro at de vinner i lotto ved å inngå en fredsavtale med oss".  Dette er så langt fra virkeligheten som det er mulig å komme.  Ikke tror jeg at du ville ha tenkt tanken selv en gang hvis det hadde vært slik at du, GG, var innbygger i Israel."

Kirkens Nødhjelp, Changemaker og speiderforeningene er å anse som politiske aktivister for den ene side.  De som andre NGO'ere er en gjeng med hyklere som kun bryr seg med arabere hvis de er i konflikt med Israel.  I Judea og Samaria og Gaza er det ingen nød.  Det har det derimot vært i Yarmouk i lang tid uten at disse organisasjonene har løftet en røst for å hjelpe disse. 

Kommentar #6

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Selvsagt; Løkke

Publisert over 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Gud har skapt og elsker også palestinerne, Knut. Ja, alle mennesker i hele verden. Du snakker om dem som Gud kjenner og har en relasjon til. Han kjenner oss alle bedre enn vi kjenner oss selv. Han har jo skapt oss alle. Er det noen mennesker han ikke vil kjenne?

Det er ikke lett å være og fremstå som en kjærlig kristen på den ene siden og en tydelig på den andre. Vi er f.eks. blitt et lett bytte for interessegrupper som veldig lett greier å vippe oss av pinnen som "kjærlige" for foran helst et kamera eller en mikrofon å få oss til å fremstå som "ukjærlige" og "fordømmende".

Når vi prøver å si at Gud elsker alle mennesker - selvsagt også arabere og homofile, men ikke homofilien ...så er det ikke kjærligheten til den homofile som går inn som budskap, men fordømmelse over at den homofile ikke får aksept av Gud til å leve ut sin homofili- vel å merke hvis han har tatt imot Jesus som Herre og frelser- (og da er jo problemstillingen mer eller mindre utradert åkkesom)...uansett så er all synd - inkludert homofil aktivitet - mellom den troende og Gud ( en ikke troende bryr seg jo ikke om konseptet Gud åkkesom),

Men...når vi sliter med å balansere kjærlighet og tydelighet (men vi behøver ikke å bli lurt til å fremstå som unødvendig forødmmende- det er kun noe media og interessegrupper manipulerer fram ved å stille nettopp de spøsmålene som leder til at vi må enten gå rundt grøten eller bli unødvendig tydelig.

Kevin Prosch har en sang som er helt nydelig både som tekst og musikk - og den lykkes etter min mening i å nå fram med en budskap vi alt for sjelden lykkes med...at Gud i utgangspunktet elsker alle...legger inn "Harp in my heart" .. og det er viktig for både homofile og arabere at de er noe mer - de er mennesker som er i behov av en relasjon med den levende Gud

https://www.youtube.com/watch?v=6_41guaiBjs&p=D95C6853C008686A&playnext=1&index=2

I min vandring gjennom livet, som troende på han som sa "Jeg er sannheten, veien og livet"- ved daglig påfyll av Ordet og da særlig fra NT - ved å åpne med opp for min åndelige følgesvenn Den Hellige Ånd - gå inn i lovsang og bønn - så har jeg en relasjon med min Far - og i denne relasjonen er det kjærligheten som råder.

Denne muligheten er gitt til alle. Jesus er vår stedfortreder innfor den evige dom - en dom som bare har to utganger alt etter hvilken gruppe en gjennom livet har åpnet seg opp for å tilhøre - de frelste eller de fortapte.

Vi er etter Jesu død i en nådetid der Gud utfører en domsgjerning i menneskets indre som har til hensikt å forberede det for den tilstundende evige dom. Som troende, så vil Åndens overbevisning om synd, rettferdighet og dom føre til en sann omvendelse - som et første stadie - når dette stadie er inntatt så er den troende over i en relasjon med sin Far som leder hverdagen mer over i tjeneste og tilhørighet.

Kommentar #7

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Jeg ser poenget

Publisert over 6 år siden

Jeg ser poenget, Nygaard. Men jeg snakker om Guds uendelige, ufattelige og grenseløse kjærlighet. Den som omfatter alle han har skapt. Jeg har ikke sagt noe om den kjærlighet som du og jeg måtte mangle. Vi får jo håpe, både du og jeg og andre, at vi kan få nåde til å reflektere litt av Guds kjærlighet videre til våre medmennesker. 

Men her handler det verken om homofili eller om menneskets synder på den ene eller andre måten. Det handler om mennesker i Midtøsten, om barn og kvinner og menn som lever sine vanlige liv både i Israel og i de andre landene i området. Har de ikke alle behov for beskyttelse? Har de ikke alle rett til et verdig og anstendig liv? Er det ikke faktisk vår kristne plikt å søke å bistå alle som trenger hjelp? Det kan da ikke være rett å bare ta den ene sidens parti i en slik konflikt? 

I en bibelgruppe en gang opplevde jeg en av deltakerne si at "Gud passer på sine". Det opprørte meg. Men jeg valgte en stillferdig og lavmælt "protest" for ikke å ødelegge stemningen i gruppa. Hva synes du om et slikt utsagn? Kan man si at Gud passer på "sine"? Hvem er det? Lar han i såfall alle andre seile sin egen sjø? Og hvem er i såfall "de andre"?

Kommentar #8

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Problemet med denne tanken i forhold til det nytestamentlige budskap er at det ligger en velsignelse og venter utenom Kristus.

Det tror jeg ikke. Selv om dette selvsagt er godt ment, så er den etter min mening hverken kristelig eller nytestamentlig. Nei, den desavuerer faktisk Jesu oppdrag for 2.000 år siden som var å bli til "en stor glede (velsignelse) som skal vederfares alt folket."

Ellers er det så mange ting å kommentere i innlegget, men siden Sakarja 12:3 siteres, så må man ikke glemme at i neste vers finner man "beviset" for at nevnte tekst ikke har noen ting med vår tid å gjøre: "På den dag [da alle jordens hedningefolk samler seg mot Jerusalem], sier Herren, vil jeg slå hver hest med skyhet og dens rytter med vanvidd."

I vår tid er det ingen hester og ryttere som ypper til strid mot Jerusalem.

Alltid kritisk til folk som skal plukke fra hverandre Ordet.

Vi får sitere Albert Einstein "Jeg vet ikke hvordan tredje verdenskrig vil se ut, men jeg vet at den fjerde vil bli utkjempet med treklubber."

Du vet ikke hvordan den tekniske tilstanden eller hvordan verden ser ut når Sakarjas profeti blir oppfylt. Men jeg vet at dette kan oppfylles fort. Det finnes våpen som kan ødelegge denne jorden på noen timer. Og det finnes flere kritiske situasjoner hvor man ikke behøver mye fantasi til at man kan få situasjoner som ingen har kontroll på.

Kommentar #9

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Plukke, plukke

Publisert over 6 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Alltid kritisk til folk som skal plukke fra hverandre Ordet

Men det er jo akkurat dette du selv gjør, og som jeg anklager deg for å gjøre. Du plukker ut to vers fra profeten Sakarja, men siterer ikke det neste fordi dette ville ødelegge hele resonnementet ditt.

Husk også at hverken GT eller NT opprinnelig hadde kapitler og vers - det er noe vi har laget mange hundre år senere for å gjøre Bibelen lettere å lese.

Kommentar #10

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Dette fører kanskje litt for vidt. Men det jeg har på hjertet, kjære Tore, er at vi ikke må blande sammen Guds løfter til sitt folk i GT med opprettelsen av staten Israel. Hvor i Bibelen har du funnet årstallet 1948? Vår tidsregning var ikke engang oppfunnet da Bibelens siste bøker ble skrevet.

Trykk på linken jeg satt der, så finner du ut hvordan forfatteren fant det ut.


Husk at mange av profetiene i GT strekker seg over inn i den nye pakt. Daniels bok er ett eksempel hvor han profeterer både inn i Israels historie temmelig nøyaktig, noe som betyr at Gud visste alt som skulle komme før det hadde skjedd, også at Israel skulle forkaste Messias. Men Daniels bok er også nøye forbundet med Åpenbaringsboken. Så fortid, fremtid og nåtid, i Guds øyne så går ting over hverandre, i hverandre og om hverandre, for at vi ikke skal bli selvgode. Og tro at vi vet alt. Vi ser stykkvis og delt. Og vi må faktisk ha hjelp fra Guds Ånd for å finne det ut. Derfor tror jeg at man må lære seg å lytte til hjertet når man hører ting, ikke bare sluke alt for en god fisk. Er det Ånd på ting, så kanskje forfatteren har rett?


Men som jeg ser det, så starter Åpenbaringsboken  mye på grunn av hvordan Israel blir behandlet. De blir lurt inn i en falsk pakt, med en sterk leder, en såkalt fredspakt. Hvor han bryter denne etter halvgått tid, for så hvor Gud lar ødeleggelse komme over de som ødelegger. Dette omhandler Åpenbaringsboken.

De fleste jødene bryr seg lite eller ingenting om Guds Ord. De forsøker bare å overleve i ett hav av arabisk og muslimsk hat.

Du skrev ". Og på forsiden skrek det mot meg: Krig i Midtøsten! Israel hadde gått til angrep." Vel, da vil jeg si at Aftenposten da som nå la overvekten av skylden på Israel. 6 dagers krigen startet med krigshissing ved grensene rundt Israel i en sånt overtall fra araberne, at Israel valgte å slå til før de andre angrep. Israel ba Jordan, som da hadde okkupert halve Jerusalem, å holde seg borte fra konflikten. Men Nassar, enda de hadde lid tap, fortalte at de hadde store seire, og lurte Jordan inn i krigen. Og dermed så falt okkupasjonen til Jordan, og etter nesten 2000 år, så var Jerusalem igjen i jødiske hender.

Du vet, når USA gikk inn i Irak, så var hysteriet rundt dette, selv om mange protesterte, lik null. Men om Israel dreper en palestiner, og det i selvforsvar, så blir de fordømt. Hvor er så rettferdigheten i det? Tror du burde bli en israeler før du forstår hva de står ovenfor.

Les da denne artikkelen, og kanskje du forstår litt av hatet mot Israel.

Britisk turist angrepet fordi hun uttrykte kjærlighet for Israel

Du får ikke lov til å elske israelerne, men du hetset og fordømt om du da ikke elsker og forsvarer palestinerne. Hvor er det toleranse i det? Jødehatet idag har bare funnet nye veier og nye ord, men for jødene/israelittene er det samme som det har vært i 2000 år.

Kommentar #11

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Men det er jo akkurat dette du selv gjør, og som jeg anklager deg for å gjøre. Du plukker ut to vers fra profeten Sakarja, men siterer ikke det neste fordi dette ville ødelegge hele resonnementet ditt.

Husk også at hverken GT eller NT opprinnelig hadde kapitler og vers - det er noe vi har laget mange hundre år senere for å gjøre Bibelen lettere å lese.

OK! Så i ditt sammenheng, så når folk deler bibelen, så leser de da hele bibelen, fra a til å, for å være sikker på at de ikke gjør noe galt?

Og den røde tråden i mitt innlegg, var at pass deg du som kaller deg kristen for hvordan du behandler Israel, ellers kan dommen som står i 1 Mos 12:2-3 felle deg. Det er ett løfte, og Jesus Kristus er i går, idag og til evig tid. Og holder sine løfter før den gamle pakt som til den nye. Tror du Han har trukket sine løfter tilbake? Da har du isåfall ett snevert bibelsyn. For meg er Guds Ord (og det gjelder HELE skriften) først og fremst mat til mitt indre, samtidig som når jeg leser og fyller meg med Ordet, så er det Ånden som gjør det levende, her kan ikke intelektet forstå det som ligger Herren på hjertet.

Du henger deg opp i Sakarja. Men hovedpoenget er ikke Sakarja, men det er en del av det hele. Men jeg vet at det hatet som nå bygger seg opp, kommer til å oppfylle Sakarja i nær fremtid. Om det blir mest hester og annet, det kan godt være. Som Einstein sa over, at den 4 verdenskrig vil gå med klubber, dvs. hele verden er blitt såpass forandret etter 3 verdenskrig, at i den 4, så blir krigen kanskje som i steinalderen.

Jesus også tok bibelvers "ut fra sin sammenheng" eks. når han sier "dere er guder" og henviser til at skriften ikke kan gjøres ugyldig. Hadde du vært der da, så hadde du nok argumentert med Jesus.

Fordi Jesus kjente Faderen. Og Han hadde myndighet. Og også idag, så reiser Herren opp folk som har myndighet. De behøver ikke å si så mange bibelvers og kan ta Ord ut av sin sammenheng, men det finnes kraft og myndighet bak ordene. Og samtidig så vil det bli en haug med såkalte kristne som vil forfølge og stå imot disse åndsfylte troende, ettersom de er så "dømmende, ensporede, enkle, og tar ting fra sin sammenheng, klarer ikke å innrette seg". Men hemmeligheten av å tjene Gud, ligger ikke i å rett i alle detaljer, men å kjenne Gud, og utav det, så vil Han hjelpe å plassere Ordet sånn som det skal være. 

Jeg tror på at man skal bruke hodet, men når man beveger seg inn i det profetiske, så er det ikke alltid at hjernen forstår det som skjer der. Da Jesaja eller Daniel eller de andre profetene fikk Ord for fremtiden, så visste det virkelig ikke alltid hva de delte. Men de stolte på Herrens Ånd.

Dessuten har jeg hørt at 25% av skriften er profetisk. Så da burde vi undersøke litt mer hva profetisk er for noe. Det er skremmende å se at den profetiske tjenesten er som godt som fornektet av de fleste menighetene i Norge, og likevel så sier skriften at menigheten er bygd opp på "....apostlenes og profetenes grunnvoll,...", likevel så vet de fleste kristne ingenting om profeten eller den profetiske tjenesten.

Kommentar #12

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Også her..

Publisert over 6 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Og den røde tråden i mitt innlegg, var at pass deg du som kaller deg kristen for hvordan du behandler Israel, ellers kan dommen som står i 1 Mos 12:2-3 felle deg

Også her plukker du et skriftsted ut fra sin sammenheng. Løftet fra 1. Mos. 12:3 gjelder ikke Israel (selv om du antagelig får høre denne påstanden en gang i døgnet dersom du har en av våre 3 kristne TV-kanaler påslått).

Som nevnt utallige ganger tidligere i kommentar til dette vers, så taler Paulus om dette løftet ("Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.") i Galaterbrevet 3, og sier i klartekst at dette IKKE gjelder jødene eller Israel: "Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, 'til din ætt', og det er Kristus."

Utlagt: Den som tar i mot Kristus, skal velsignes. Den som ikke tar i mot Kristus, er forbannet.

Som Paulus også sier i 1. Kor 16:22 med 1. Mos. 12:3 som bakteppe: "Den som ikke elsker Herren, forbannet være han!"

Kommentar #13

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Hans barn?

Publisert over 6 år siden

#12

Hvis ætt språkelig betyr sønnene eller sønnenes sønner;?

Betyr det at Jesus var Abrahams sønn ? (selvfølgelig med mange sønner i mellom rom)?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere