Therese Utgård

27

Innestemme – 
eller en aktiv kirke?

Uenigheten om likekjønnede ekteskap kommer ikke til «å gå over» bare vi legger lokk på den, eller ber andre hviske.

Publisert: 20. aug 2015

Erling Birkedal etterlyser i Vårt Land 17. august «innestemme» i debatten om likekjønnet vigsel. Jeg vil derfor dele en opplevelse jeg nylig hadde Kirken.
Jeg var på en gudstjeneste, og jeg gråt. Det var ikke gravferd, ikke bryllup, ikke rørende barnesang. Årsaken var prekenen som presten holdt.

Etter å ha snakket varmt om Jesus som revolusjonær, som forandret tolkningen av loven, presiserte presten at en slik nytenking ikke gjaldt likekjønnet ekteskap. 
Jeg skalv av sinne og vurderte å gå. En burde stå opp, i solidaritet med dem dette treffer direkte? Eller?

Tålt. Jeg er jo kristen og tror fast på likeverd for alle. Jeg er også lege, og jobber litt med barn og unge og seksualitet. Vi vet hvor viktig det er at en får støtte til å utvikle seg til den man er.
I årevis har jeg tålt at kirken har et annet syn på homofili enn meg. I årevis har jeg lurt på om jeg burde melde meg ut. Da Kirkemøtet i 2014 stemte nei til likekjønnet vigsel, holdt jeg virkelig på å gjøre det. Men med Åpen folkekirke fikk jeg tro på en kirke der også jeg – der alle – kunne føle seg velkommen. I dag har Åpen folkekirke over 100 kandidater – og jeg er en av dem. Debatten om likekjønnet ekteskap er vanskelig for begge sider i kirken.

Truer. På begge sider trues det med utmeldelse. Mange liberale har alt meldt seg ut. NLM har dannet eget trossamfunn. Hvem blir sittende igjen i kirken?

 Jeg tror at begge sider i saken engasjerer seg pga dyp overbevisning. Jeg tror ingen forskjellsbehandler noen med vondt i sinne.

Men hvordan forholder vi oss til denne debatten; for eller mot likekjønnet vigsel?

For den kommer ikke til «å gå over» bare vi legger lokk på uenigheten, eller ber andre hviske. 
Dette er heller ikke en sak der konservative kan argumentere kun ut fra religionsfrihet. 

For det er nettopp religionsfrihet som gjør at jeg engasjerer meg. Jeg vil ha frihet til å utøve min tro i Den norske kirke.

Dette er heller ikke «aktivisme» utenfra, som det av og til hevdes. Vi i Åpen folkekirke er også kristne. Vi vil også bli anerkjent som likeverdige medlemmer – denne anerkjennelsen bør alle andre også få. Dertil hører at alle som ønsker det, får gifte seg og arbeide i kirken, uavhengig av seksuell orientering. Jeg valgte å bli sittende på benkeraden.

Gjennom. Jeg tenkte at vi må jobbe oss gjennom denne uenigheten, som kirke – sammen! Jeg valgte bevisst å få nattverden av den presten som jeg er dypt uenig med (og som jeg for øvrig kjenner som en veldig grei og flink prest!).

Åpen folkekirke mener kirken kan leve godt med uenighet. Vi vil ikke tvinge noen til å forandre mening. Vi vil ha reservasjonsrett for biskoper og prester som ikke ønsker å ordinere eller vie homofile. Da ivaretar vi den religionsfriheten for andre, som er så viktig for oss selv.
Med gjensidig respekt for hverandres syn i denne saken, kan begge sider samles om det som er kjernen i troen for oss alle. 
Men til gjensidig respekt for hverandre syn, hører det også med at begge syn får gjøre seg gjeldende i kirken.

Håper. Jeg håper inderlig at flere blir sittende i kirken – selv om det er vanskelig. Vi står, som Birkedal skriver, overfor flere utfordringer fremover, enn debatten om likekjønnet ekteskap.
Kirken kan og bør fortsatt være viktig i samfunnet. Derfor håper jeg også at kirken aldri slutter å engasjere seg, debattere, og provosere. Heller dèt, enn en stille kirke med tomme benkerader.
Therese Utgård
Talsperson og 1. kandidat til Åpen folkekirke Møre.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 20.8.2015

Kommentar #51

Therese Utgård

27 innlegg  28 kommentarer

Til Asgeir Remø

Publisert rundt 6 år siden
Jeg kan bare igjen oppfordre til å lese det jeg skriver. Jeg står ved det jeg skriver og på Åpen folkekirkes plattform; vi ønsker samvittighetsnekt/reservasjonsrett for prester og biskoper i denne saken. Jeg skriver også i mitt hovedinnlegg - avslutter sågar med - at jeg ønsker at Kirken fortsatt engasjerer seg, debatterer - og provoserer. I dette ligger det jo også at jeg godtar at av og til er det JEG som blir provosert - som nå. Dette er for meg et sunt tegn på at vi alle er engasjerte i vår kirke, og noe vi må leve med. Mitt anliggende var som sagt kun å vise hvordan en slik debatt kan virke på oss som er for likekjønnet vigsel. I en så viktig sak med så sterke følelser og så dyp overbevisning blir det da vanskelig å hviske - for begge sider.
Kommentar #52

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Therese Utgård. Gå til den siterte teksten.
Jeg står ved det jeg skriver og på Åpen folkekirkes plattform; vi ønsker samvittighetsnekt/reservasjonsrett for prester og biskoper i denne saken.

Kan du utdjupe? Meiner du at kyrkja offisielt og offentleg skal lære at homofilt samliv er bra, men at prestar og biskopar skal bli tolt om dei meiner noko anna?

Kommentar #53

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Jeg var også til stede

Publisert rundt 6 år siden

..på denne gudstjenesten. Dersom Utgård gråt og ble sint av Helge Standals milde ord, bekrefter det mange har skrevet ovenfor og som jeg har tenkt lenge: Det er ikke noen plass for oss som er enig med Bibelen i dette spørsmålet.

Kommentar #54

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Bibelen som slagvåpen

Publisert rundt 6 år siden

Bibelen må alltid tolkes. Det er ulike tolkninger og dermed standpunkter i denne saken. Å si "oss som er enig med Bibelen", er derfor et uberettiget maktspråk. Tenk litt mer over hvordan dere ordlegger dere, dere som mener å ha Bibelen på deres side. Og som mener å være alene om det. "Guds ord" og "Bibelens klare ord" og liknende uttrykk blir alt for mye brukt som slagord i debatten. Det er svært lite hyggelig. Men jeg tror ikke dere helt skjønner hvordan det virker. 

Kommentar #55

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Nei, Dag Løkke

Publisert rundt 6 år siden

..Bibelen må ikke alltid tolkes. Noen utsagn og formuleringer er så klare og tydelige at "tolkning" blir meningsløs. Bibelens tydelige formuleringer om homoseksuelle handlinger kommer i denne kategorien.

Kommentar #56

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Utgård

Publisert rundt 6 år siden

Utgård står øverst på lista til "Åpen folkekirke" sin valgliste til bispedømmerådet i Møre. Jeg lurer på om dette er tilfelle også for de andre som står på lista. Reagerer også de med "skjelvende sinne" når de blir minnet på hva som står i Biblen?

Kommentar #57

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

Svar til Sølvi

Publisert rundt 6 år siden

Jeg ser at du svarer meg, Sølvi, og det er forsåvidt hyggelig at noen gidder å gjøre det. Men jeg blir nok ikke enig med deg i denne omgang, og jeg syns en del av argumenta du bruker ikke er gode nok.

For eksempel er det svært lett å se at hudfarve er medfødt. Enhver som vet noe om husdyravl vil òg kunne si seg enig i at ulike raser generelt kan ha ulike egenskaper, enten det handler om tålsomhet for ulike værforhold, hurtighet og uthoidenhet, høyde, hvor godt de scorer på ulike tester osv., uten at dette gir grunnlag for å si at noen rasers menneskeverd er mer-eller mindreverdig. 

Heterosis-effekten gjelder såvidt jeg vet òg hos mennesker; ved kryssing av 2 raser vil avkommet ha egenskaper som er bedre enn gjennomsnittet av foreldras. 

Jeg aner mellom linjene at du prøver å lenke det å si nei til homofili, med rasisme. Men når en ikke trur at homofili er medfødt, så er det ikke sånn. Downs syndrom er derimot svært så medfødt, og disse opplever utvilsomt en del diskriminering fra samfunnets side, dels av mindre gode grunner, dels fordi samfunnet har en oppfatning om hva som er til denne gruppas og samfunnets beste.

Rusmisbruk er ikke medfødt, men samfunnet har likevel et ønske om å få disse vekk fra "å leve ut sitt forhold til rusmidler".

Så uenighetene handler egentlig ikke om hvorvidt det bør finnes grenser for den enkeltes livsutfoldelse, men hvor disse grensene bør gå. Antagelig er vi 2 helt enige om en del av disse grensene, men uenige om andre. Men jeg kaller deg ikke kjærlighetsløs, diskriminerende, umoderne e.l. for det. Vi lever begge i 2015. I 2015 er det lov å mene ulike ting, så lenge en ikke bor i Nord-Korea.

"Én sjel er mer verdt enn hele verden" sier Skrifta, og det gjelder uansett rase eller hva vedkommende måtte finne på. "Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse". 

Dagens unge vokser opp med at "alt er like greit" når det gjelder ymse samlivsformer, og jeg mener det kan sees på som uheldig for samfunnet om det blir normløst. Det er nok av eksempel på folk som har "bytta fil" underveis, så de medfødt-teoriene er det god grunn til å stille spørsmål ved. Men jeg utelukker ikke at det i enkelte tilfeller kan være medisinske forhold som er innfløkte, f.eks. tvekjønn og en del annet jeg ikke vet så mye om.

Hva jeg personlig opplever av fristelser gjennom livet, er ikke noe jeg føler veldig for å dele på det offentlige mediet internett. Men at det monogame, heterofile ekteskapet trues fra indre og ytre forhold, trur jeg en bare trenger å se en gjennomsnittlig episode av en såpeopera for å finne ut. I syndsbekjennelsen i kjerka sies det at vi "kjenner lysta til det onde i hjertet" eller noe sånt. Vi kan òg kjenne lysta til det gode, men striden mellom "den gamle Adam/Eva" og lysta til det gode, er et ganske godt kjent fenomen.

X antall ville hester er kanskje ikke det som får folk til å bytte preferanser, om en da ikke foretrekker dyr, noe som såvidt jeg erindrer nå er forbudt i Sverige, men lov i Danmark. Et godt eksempel på at folk trekker ulike grenser rundtomkring. Den diskusjonen har ennå ikke nådd kjerka, men det kunne iallfall gitt veldig interessante kjerkelige seremonier.

De onde kreftene i verden er derimot istand til å friste ethvert menneske til alt mulig rart. Jesus forkynte tilgivelse og frihet fra syndene. 

Nei, dette er slitsomt.....Uansett hvem av oss som har rett, så har vedkommende som skapte mennesket full oversikt, og hovedgreia er egentlig at "hver den som trur på Han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv". 

Mange kaller dem som ikke syns homofili er bra, for "mørkemenn-og kvinner". Kanskje noen av dem er fariséiske, men jeg har absolutt ikke opplevd disse som generelt "kjærlighetsløse og fordømmende" . Bibelen sier at dommen er at Lyset er kommet til verden. 

Kommentar #58

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Tolkning er ikke negativt

Publisert rundt 6 år siden

Jeg konstaterer at Lars Jørgen Vik ikke er så god på det å lage relevante overskrifter. Kommentaren med mitt navn som overskrift (#55), handler ikke om meg, men om tolkning av Bibelen. Kommentaren med trådstarterens navn (#56), handler ikke primært om henne, men om andre som står på listene til Åpen folkekirke. ☺ 

Det å tolke Bibelen er ikke noe negativt. Det er en nødvendighet. Du tolker også, Vik. Bibelen er et helt bibliotek på 66 bøker skrevet av mange ulike forfattere gjennom flere hundreår. Bøkene er veldig forskjellige. Ingen originale manuskripter er bevart. Kanskje finnes det fortsatt noen opprinnelige fragmenter i ørkensanden. Men alt som vi har tilgjengelig, er kun avskrifter, og avskrifter av avskrifter igjen.

Jeg sier ikke at vi ikke finner Guds ord i Bibelen. Også jeg tror at vi gjør det. Det er svært mye i Bibelen, og ikke minst i Det nye testamente, som jeg holder for å være Guds ord. Men når jeg henter fram det, og bruker det, så har jeg allerede tolket. Eller jeg bygger på andres tolkninger. 

Bibelen er den viktigste boka i mitt liv. Jeg håper du tror meg på det. Slik har det vært for meg i over 50 år. Jeg elsker den boka, og jeg har dypfølt respekt for den. (Men det er også en del av det som står der, som jeg ikke kan svelge, naturlig nok. Og hvem har det ikke slik?)

For å si det veldig enkelt (og sikkert litt for enkelt):

Bibelen er ikke Guds ord, men vi finner Guds ord i Bibelen. 

Jeg forventer ikke at du sier deg enig i dette. Men oppfatter du forskjellen? Forstår du at en kristen kan mene det som jeg her sier? Det er hyggelig om du vil svare meg på det. Det må gjerne andre også gjøre.

Vi kan i alle fall ikke slå hverandre i hodet med Bibelen, eller med begrepet Guds ord.  

Kommentar #59

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.
Så uenighetene handler egentlig ikke om hvorvidt det bør finnes grenser for den enkeltes livsutfoldelse, men hvor disse grensene bør gå. Antagelig er vi 2 helt enige om en del av disse grensene, men uenige om andre.

Jeg tenker at grenser for livsutfoldelse må gå der hvor man skader seg selv eller andre på noe vis. 
Og med skade, så tenker jeg selvfølgelig også krenkende adferd (feks mobbing).
Jeg tror norske lover og menneskerettighetene dekker det aller meste innen dette. 

Mener du noe annet enn meg her må du gjerne spesifisere hvor og hvorfor?  :)  

Kommentar #60

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.
Det er nok av eksempel på folk som har "bytta fil" underveis, så de medfødt-teoriene er det god grunn til å stille spørsmål ved.

Det er mange mennesker som er bifile i en eller annen variant. 
Man kan også være biseksuell, og tiltrekkes seksuelt av begge kjønn, men at det likevel kun er det ene kjønnet man tiltrekkes av når det kommer til å være i et forhold.

Slike ting kan nok forvirre utenforstående som kun får med seg bruddstykker av livet til disse, eller kun hører "rykter" om hvem de har "hatt seg med". Uten at det betyr at de noe som helst sted har byttet fil eller endret seg noe utover den de faktisk er født som.

Ofte er det også historier der noen tilsynelatende "hopper" fra det ene til det andre, man hører om eller henger seg opp i. Disse som lever hele sine liv kun med en av samme kjønn, og som kanskje kun har en (eller veldig få) partnere gjennom livet, er det ikke like mye "blest" om.
Jeg får ofte inntrykk av at de menneskene som har flest sexpartnere, som gjør mest "rare" ting i senga, som har seg med svært "forskjellige" mennesker, osv, er dem som folk er mest interesserte i å høre om eller snakke om videre til andre.
Og det til tross for at sex er noe som er like privat og hellig for oss alle, uansett hvordan man selv ønsker å leve ut sitt seksualliv gjennom livet. 
Nettopp derfor er det så viktig å lære unge mennesker at vi er alle unike, ulike, og at man skal respektere både seg selv og hverandre på dette området. For her finnes det ingen fasit, eller noe som er akseptabelt eller uakseptabelt. Så lenge det handler om egne ønsker og valg, samt at man er voksen og det er gjensidig, så skal man både kreve respekt og gi respekt. Uten forbehold. 

 

Kommentar #61

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.
Jeg aner mellom linjene at du prøver å lenke det å si nei til homofili, med rasisme. Men når en ikke trur at homofili er medfødt, så er det ikke sånn.

Da tror du ikke at heterofili er medfødt heller da? 

Men det vil jo være rasistisk å diskriminere mennesker bare fordi det er heterofile, uansett om det er medfødt eller ikke. Og uansett om det er synlig eller ikke.

Kan man diskriminere mennesker som er vegetarianere fra å gifte seg? Det er jo vertfall ikke noe som er medfødt, så hvor "rasistisk" er i så fall det?

 

Kommentar #62

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Er tolkning nødvendig?

Publisert rundt 6 år siden

Til #58, Rød. Jeg er helt enig: Bibelen er mangfoldig, blant annet fordi de ulike delene er skrevet av så mange forfattere på så ulike tidspunkter i til dels ulike kulturer, og noen av tekstene kan derfor for oss være utydelige og tilnærmet uforståelige. For å forstå tekstene ut fra våre forutsetninger i vår tid er det derfor nødvendig med tolkninger og fortolkninger. Men dette varierer fra tekst til tekst. Noen formuleringer i Bibelen er så tydelige at fortolkning blir unødvendig og meningsløs. Bibelens sterke fordømmelse av homoseksuell aktivitet kommer etter min mening i denne sistnevnte kategorien. 

Kommentar #63

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Alt er allerede tolket

Publisert rundt 6 år siden

Til Vik (#62)

Jeg er enig i mye av det du sier her, men også det som er tydelig i våre bibeloversettelser, har vært gjenstand for tolkning. Jeg går ut i fra at du som jeg ikke leser gresk eller hebraisk. Men jeg har faktisk en liten eksamen i hebraisk (selv om jeg ikke lenger kan lese det), og jeg kan fortelle deg at dette språket er så annerledes oppbygget enn vårt, at det overhode ikke er mulig å oversette uten samtidig å tolke. Det samme gjelder selvsagt gresk. 

Dette er et faktum uavhengig av hvilken forståelse vi har om hvordan Gud kan ha inspirert forfatterne. Du og jeg har kanskje ikke tolket, men andre har tolket for oss. Så alt det vi leser i Bibelen har blitt tolket av noen før vi leser det. 

Kommentar #64

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Er Bibelen gyldig og sann?

Publisert rundt 6 år siden

Til Løkke #63. Dersom alt som står i Bibelen er tolket og må tolkes på nytt, er det da noe som kan kalles sant og gyldig i Bibelen?

Kommentar #65

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

I Bibelen møter vi Jesus

Publisert rundt 6 år siden

Selvfølgelig inneholder Bibelen en mengde sannheter! Det er jo der vi først og femst møter Jesus! Det er ikke det det handler om. Du har visst hengt deg opp i at "tolkning" er et negativt begrep. Ta en prat med bibeloversettere, så får du høre noe annet. 

Kommentar #66

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Trenger sannheten tolkning?

Publisert rundt 6 år siden

Løkke #65. For meg er sannhet noe som ikke trenger tolkning. For meg er "tolkning" et helt nøytralt ord. Men dersom en forsøker å tolke det ikke-tolkbare, eller det som ikke bør tolkes, vil "tolkningen" kunne ha en destruktiv effekt på sannheten.

Kommentar #67

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Endres til det er (u)gjenkjennelig

Publisert rundt 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder kirkens enhet som det ofte snakkes om på bispeplan, så handler det ikke om å holde statskirken samlet for enhver pris. Det er en mye større sak i Guds rike og handler om den globale kristne enheten som samler oss om Jesus som verdens Frelser. Denne enheten er folkekirken i ferd med å melde seg ut fra, men de ser det ikke selv.

Nei, de ser det ikke selv. De ser ikke en gang Jesus. Det de ser er behovet for å følge sine egne meninger og lyster, uten å la seg konfrontere med sannheten. Dette i håp om å slippe straff for synd. Vri og vrenge på evangeliet blir derfor nødvendig, til det er helt og holdent gjenkjennelig for dem, men ugjenkjennelig for Gud. Som om Gud gir etter for et meningshierarki? Hva gjorde Kristus med "sentralmakten" i sin misjonstid?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere