Fredrik Glad-Gjernes

8

Blind lojalitet­ styrker ­ekstremistene

Det er tøv at vi som vil ha boikott i kampen mot den israelske okkupasjonspolitikken, har valgt ­kompaniskap med dem som vil fjerne staten Israel fra kartet.

Publisert: 20. aug 2015

Mange i Israel og resten av verden ønsker en avslutning av Israels okkupasjon av Palestina. KFUK-KFUM Globals kampanje vil legge press på Israel. Det gjelder at de krefter som ønsker rettferdig fred, får større gjennomslagskraft.

Les vårt første innlegg: Anerkjennende press på Israel

En global BDS-kampanje (=boikott, desinvesteringer og sanksjoner) vil sørge for at Israels­ befolkning må forholde seg aktivt til okkupasjonen. Mange er i dag ikke innstilt på fredsløsninger fordi de slipper å ta stilling til okkupasjonen.

Dette vises tydelig i fraværet av diskusjon om mulige løsninger i det israelske samfunn. Vi vil ha en tydelig boikottkampanje som bygger på staten Israels legitime eksistens og samtidig delegitimerer Israels okkupasjons­politikk. Dette vil føre til at flere israelere setter seg inn i og står opp mot okkupasjonspolitikken.

Frihet. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) og MIFF-leder Conrad Myrdal (Med Israel for fred) liker dårlig at vi legger press på det «eneste demokratiet» i Midtøsten. Men en grunn til at boikott kan fungere, er nettopp at israelere har frihet til å kunne endre den politiske situasjonen, i motsetning til land der befolkningen mangler grunnleggende menneskerettigheter og frihet til å velge. At Grøvan hevder at vi har valgt kompaniskap med dem som ønsker å fjerne Israel fra kartet er tøv. Vi har valgt å støtte ikke-voldelige ungdommer og voksne innenfor BDS-bevegelsen som anerkjenner Israels legitimitet.

Å sette likhetstegn mellom boikott av et land og å frarøve det samme landets folkerettslige ­legitimitet, slik mange av våre kritikere gjør, skaper mer utrygghet enn boikotten i seg selv.
Det virkemiddelet vi anbefaler vil ikke føre til brudd i dialogen med Israel og israelere. Det er fullt mulig å videreføre dialogen med beslutningstakere spesielt og befolkningen i Israel generelt, samtidig som vi velger bort så mange produkter som mulig fra selskaper som støtter okkupasjonen, uavhengig av selskapenes nasjonalitet.

Uakseptabelt. Grøvan holder ikke et tilstrekkelig presisjonsnivå. Vi kan ikke ta ansvar for at vår boikott av Israel og okkupasjonsselskaper minner Grøvan om den historiske forfølgelsen av jødene. Rasistiske boikottaksjoner er selvsagt helt uakseptable. Vi har gjentatte ganger presisert at vi tar sterk avstand fra demonisering av Israel og at vi fullt ut anerkjenner Israel som en legitim stat.

Conrad Myrdal spør om pale­stinske ledere anerkjenner jødenes tilknytning til Israel og arbeider for en to-statsløsning. Det er kun de ekstreme elementene i Palestina som ikke gjør det.
Oslo-avtalen som er signert av de sentrale aktørene på palestinsk side, legger opp til en to-statsløsning. Det er derfor avgjørende viktig å støtte moderate politiske krefter på begge sider av konflikten, slik at voldelig ­ekstremisme ikke vinner frem.

Med internasjonal BDS vil ­israelsk og palestinsk freds­bevegelse få tillit til at verdenssamfunnet gir dem ryggdekning for deres ikke-voldelige kamp mot okkupasjonen. MIFFs blinde Israel-lojalitet er derimot en lisse­pasning til ekstremistene som forteller dem at Israel gis blanko-fullmakt til å bryte internasjonal lov så lenge de vil.

Apartheid. Grøvan mener at å velge bort varer bygger opp under hat og fører til isolasjon. Det er som om han ikke har registrert historiens konstruktive erfaringer med boikott. Nelson Mandela oppfordret til boikott av apartheid. Martin Luther King oppfordret til boikott av raseskillet. Mahatma Gandhi oppfordret til boikott av det britiske kolonisystemet i India

Disse viktige rettighetskampene vant fram og de undertrykte fikk sin frihet. Å ikke gjøre noe for å stoppe disse menneskefiendtlige, politiske systemene ville vært det motsatte av kjærlighet. Å velge bort økonomi som styrker Israels evne til fortsatt okkupasjon er en kjærlighetserklæring både til Israel og til Palestina. En nyansert boikottkampanje er derfor neste nødvendige skritt på vei mot rettferdig og bærekraftig fred for både israelere og palestinere.

Øystein ­Magelssen
Generalsekretær. ­Norges KFUK-KFUM
Fredrik Glad-Gjernes
Utenlandssjef. ­KFUK-KFUM Global

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 20. AUGUST 2015

Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Håper Glad-Gjernes kan ta seg bryet og svare på spørsmålene

Publisert over 6 år siden

i tråden over som ikke er funnet verdig til lesertips og derved går ut av verdidebatt-historien mye raskere enn de som redaksjonen av grunner som kun den kjenner til velger ut som prioritert lesertips.

Jeg har tre spørsmål til de to lederne i KFUK-KFUM:

Kan dere gi navn på én palestinsk politiker som anerkjenner jødenes historiske, kulturelle og religiøse tilknytning til Jerusalem og landområdet mellom Middelhavet og Jordan-elven, og som arbeider for deling av dette området i to stater for to folk, en palestinsk, arabisk, muslimsk stat og en jødisk stat?

Forteller dere noe sted at de inngjerdede og patruljerte områdene til de israelske bosetningene dekker kun tre (3!) prosent av Vestbredden?

Er det noen andre land i verden dere vil boikotte (mange titalls av dem er involvert i territorielle konflikter), eller er det bare den eneste jødiske staten i verden?

Vi er flere som venter på svar - enten direkte på Myrland sin tråd som jo var forventet - eller hvis den forsvinner - så - på denne av redaksjonen gitt lengre levetid - tråden.

Kommentar #2

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Heia heia

Publisert over 6 år siden

"Ja la oss presse israelittene. La de smake litt på trang økonomi. Kanskje det vil destabilisere landet litt. Skape litt sosial uro i Israel. Det må vel bli bra! Da gjør vi noe godt! Dette er ekte nestekjærlighet. Det er jo så fredelig i midt-østen. Det er egentlig kun palestinakonflikten som betyr noe. - Er det krig i Syria? Ja ja alle kan jo ikke være opptatt av det flyktningeproblemet. Vi er opptatt av å legge press på Israel og det virkelige problemet. Å er det kaos i Egypt og Libya? - Ja ja alle kan jo ikke være opptatt av anarkiet som har oppstått i den såkalte arabiske våren. Vi er opptatt av uretten som Israel står for. Den er viktig den. Så får de 2-3 millioner flyktningene i Syria klare seg så godt de kan. Å er det en sammenheng mellom anarkiet i Libya og båtflyktninger? Ja ja men noen må støtte opp om Hamas også - det gjør KFUM/KFUK - det kommer til å bli et veldig bra demokrati med menneskerettigheter KFUM/K ikke har sett maken til ..."

Noe så hårreisende naute av KFUM/K!

Kommentar #3

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Glad-Gjernes har ikke eierskap til det som kan løse denne konflikten

Publisert over 6 år siden

Maken til naiv begrunnelse for sitt engasjement skal en lete lenge etter.  KFUM/KFUK Global er som mange andre organisasjoner nyttige idioter for den ene siden i denne konflikten som kun kan løses hvis araberene vil ha på plass en forhandling som gir avtale med den uønskede - for noen - nærværende for å bli -staten Israel. Forholdet til Israel er i endring og bedring i den arabiske verden - Egypt, Jordan og Saudi-Arabia er mer enn fornøyd med at Israel er oppe og går slik at de kan bidra hvis så skulle skje at IS eller Iran-støttet våpenmakt svinger inn på tunet.

Men- GG og hans organisasjon har selvsagt ingen styring eller kontroll på hva de til enhver tid støtter opp om.  Han kan bare lage seg sin egen forståelse.  Inn i den legger han:

- at han og organisasjonen ikke samarbeider med de som vil fjerne staten Israel.  Det skulle jo være opplagt.  Hvis så ikke var tilfelle ville jo forhandlingene ha først til en palestinsk stat nr. 2 tiår tilbake, men noen ny statsdannelse ønsker tydeligvis ikke araberene.

Ikke er de mye strateger heller.  Hadde de hatt litt omløp i hodet, så ville de ha skjønt at hvis de forhandler fram en stat nr. 2 så vil det gi en bedret posisjon til å fullføre verket.

- "okkupasjonen av Palestina" - du må få med deg GG at det er mang en munn som i det uttrykket legger inn Israel og ikke det som du tror.

- "fraværet av diskusjon" - det er ikke noe fravær - her på VD er det mang en leser av Haaratz som finner stoff der diskusjonen ikke bare går, men det er selvhatende jøder som nærmest sviker den nasjonen de selv er en del av.  Allikevel er det rom for disse og deres meninger i demokratiske Israel.

Nå er det jo mangt annet i dette området som foregår som framtvinger annen og mer konstrukstiv refleksjon.  Denne saken med en palestinsk stat nr. 2 er sånn sett en fallende sak internasjonalt og særlig i nærområdet - det burde den og være for KFUM/KFUK Global.

Vi lever nå i en tid der verden oversvømmes av mennesker som går inn i flyktningebegrepet - i tillegg finnes millioner på vandring som går inn i begrepet migranter.  Verdens befolkning er i stor bevegelse.

60 millioner antas å være tvunget til eller har frivillig forlatt sitt i håp om en bedret situasjon i noen forhåndsannonserte favorittland i Vest - fra Syria - og de har min store sympati - Somalia - Sudan - Irak - Afghanistan - Kongo - og stort sett hele Afrika. 

9,5 millioner fra et område bare noen kilometer bortenfor Israel og de omtvistede områder - fra Syria. Disse for nå omsorg og stell først og fremst i nabolandene.  Halvparten av disse er barn.  De går ikke lenger på skole - har mistet nærstående - og har selvsagt ikke noe hjem eller for den del land å vende tilbake til.  De bor i et telt og lever i nuet.  Sult og sykdom banker på døra - og denne hverdagen lever selvsagt ikke disse "globalstøttede" arabere i Judea og Samaria eller for den del i Gaza i.  Det har de vel heller aldri gjort.

- "vi  har valgt å støtte ikke-voldelige ungdommer og voksne innenfor BDS-bevegelsen som anerkjenner Israels legitimitet".  Dette har vi diskutert tidligere på VD og disse - hvis de i det hele tatt troverdig finnes er i et antall på 1-3% av den arabiske befolkning i området.  Disse har selvsagt ingen makt eller myndighet til å sette noen dagsorden.  De er en ut-gruppe uten impact.

- " Det er derfor avgjørende viktig å støtte moderate politiske krefter på begge sider av konflikten, slik at voldelig ­ekstremisme ikke vinner frem."  Jo, du kan gjerne sitte i sofa'n og lage deg en drømmesituasjon for din agenda, GG - men slik er jo ikke verden.  Du har jo ingen makt eller myndighet utenfor sofa'n - åh- det var dette med boikotten da, men den og dens eventuelle virkninger har du heller ingen kontroll på.  Du er og blir en nytting idiot som ikke vet hvem du hjelper eller hvordan effekten vil slå ut.  Du lager deg din sofasamvittighet som gir deg handlingsrom - som alle andre som setter igang noe uten å vite konsekvensene av sine handlinger.

- Du tror at den vanlige israelitt vil tenke - "åh, kristne i den vestlige verden boikotter oss økonomisk; vi må gå i oss selv og gi enda større kompromisser til araberene slik at de kan tro at de vinner i lotto ved å inngå en fredsavtale med oss".  Dette er så langt fra virkeligheten som det er mulig å komme.  Ikke tror jeg at du ville ha tenkt tanken selv en gang hvis det hadde vært slik at du, GG, var innbygger i Israel.

I hele verden er det totalt 14 millioner jøder.  6 mill. av disse bor i Israel - 6. mill. i USA og resten er fordelt ut over verden i ganske så små posjoner.  Arabere og muslimer finnes det i millioner og milliard.  FN og NGO' ere er sprengt inntil nylig i interesse for denne ene sak som og har tappet og stjelt betraktelige summer fra de som virkelig er i nød verden rundt.  Israel har sin religion og kulturhistorie.  De er å anse som alenegåere i situasjon der nærmest hele verden er ute etter denne landflisa og jødene hates verden over.  Selvsagt vil jeg som troende stille opp på David-siden mot Goliat-kreftene.  Det er helt i tråd med min innerste overbevisning og noe jeg fikk inn i hjertet den dag jeg ble født på ny.

I Spania har nå BDS gjort seg til skamme i sitt forsøk på å stenge den israelske reggae sangeren Matisyahu.  Hvorfor?  Jo, fordi det beviser akkurat det som jeg har skrevet et par ganger ovenfor- dette har du ingen kontroll på.  BDS snakker så pent om at de ikke skal ramme den vanlige borger - denne boikottaksjonen mot akkurat denne ene jøden beviser det motsatte.

https://www.youtube.com/watch?v=H8ULIw0Zgaw

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere