Erling Birkedal

15

Bruk innestemmen i samlivsdebatten!

Det er blitt mye "utestemme" i debatten om likekjønnet ekteskap. La oss nå trene oss på en lyttende «innestemme» og ikke bruke en støyende «utestemme».

Publisert: 17. aug 2015

Bruk innestemme, sier barnebarna til meg når vi skal snakke litt rolig og lytte til hverandre. I barnehagen har de lært å skjelne mellom inne-stemme og ute-stemme, der man roper til hverandre. 

Jeg opplever at det er blitt mye «utestemme» i debatten om likekjønnet ekteskap. Jeg har registrert ord som minner mer om å rope og markere, enn å samtale for å skape innsikt og forståelse. Jeg hører ord som diskriminering og å gjøre forskjell på folk, brudd på menneskeverdet, og manglende bibeltroskap og brudd på skaperordningen.  

Det er mange grunner til at dette er uheldig. Det er mennesker som er personlig berørt og som opplever å være i «skuddlinjen» og gjør livet deres enda mer vanskelig. Et hardt debattklima er med på å bygge opp fronter i kirken. Jeg spør hva det vil gjøre med klimaet og samarbeidet i Kirkemøtet de neste fire årene. En slik skarp debatt tar også fokus bort fra andre store saker som skal avgjøres i kommende periode. Det gjelder nå spesielt hvordan kirken skal organiseres og forvalte sine ressurser etter fristilling fra staten.   

Ingen folkeavstemning

Kirkevalget i høst er ingen direkte folkeavstemning om vigsel av homofile, slik noen synes å tro. Det er en lang prosess før denne saken kan finne sin avklaring i kirken. Et flertall av biskopene må ville en slik endring, og det vil være behov for flere utredninger og avklaringer, og vedtak i flere omganger. Om det blir flertall for å innføre en ny vigselsliturgi tar det sannsynligvis et par år før det er på plass. Nå gjelder det å velge medlemmer til de kirkelige organer som skal være med og gjøre veivalg i denne og alle de andre sakene.

Kirkens enhet

Det blir ikke ro i kirken etter en kampvotering i Kirkemøtet om denne saken, uansett hvem som vinner. Ved økende konfliktnivå er jeg urolig for de langsiktige virkningene for kirken.

Jeg opplever, likedan som andre - blant annet Geir Gundersen i VL - at det er biskopene som har et spesielt ansvar for å ivareta kirkens enhet. Jeg skulle håpe at de kunne vise vilje til å finne løsninger som alle kan leve med. Det var antydninger til dette i forarbeidene til Kirkemøtet i 2014. Men så har det skjedd en markering på ytterfløyene. Senere er også Åpen folkekirke og Levende folkekirke etablert som kamporganisasjoner. Jeg har som medlem i Kirkerådet forsøkt å få saken opp på nytt i Kirkemøtet i denne perioden, men flertallet i Kirkerådet og Bispemøtet har ikke villet det. Jeg er i tvil om biskopene har vilje til å forsøke en samordnet løsning.

Kampanje med «ute-stemme» eller dialog «med inne-stemme»

Jeg ber dere som har gjort denne saken til en kampanje i kirkevalget om å vurdere hvordan dere kommuniserer. De som blir valgt inn i det nye Kirkemøtet får et stort ansvar med å håndtere denne saken på en måte som kan være tjenlig for kirken som helhet. Det er flere kandidater som ikke er skråsikre på hva som er beste løsning. La oss nå trene oss på en lyttende «inne-stemme» og ikke bruke en støyende «ute-stemme».

Erling Birkedal, førstekandidat Borg Bispedømme, Mangfoldig folkekirke- nominasjonskomiteens liste

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 17.6.2015

Kommentar #1

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Jeg skjønner ditt anliggende, men det er nok urealistisk med en forsiktig kosediskusjon omkring disse tingene.  For her loddes det dypt, noen ser denne saken som selve testen om kirken er et værende sted - og det gjelder på begge sider.  Følelsene og engasjementet er sterkt og da dukker hard retorikk opp.

Det betyr ikke at dialogen ikke er tilstede i mange sammenhenger.  Jeg vil tro at jo lenger opp i kirkesystemet man kommer, jo mer dialog ser vi, som f.eks på toppnivå blant biskopene.  På et forum som Verdidebatt treffes mennesker med så sprikende meninger og også med mangel på formelt ansvar i Kirken at den harde debatten ikke er til å stoppe.  Hvilket vi ser.

Kommentar #2

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

En samlet folkekirke forutsetter total likegyldighet

Publisert nesten 6 år siden

Hvorfor er det så viktig at folkekirken skal stå samlet, når samling ikke er mulig å få til?

En samlet folkekirke forutsetter total likegyldighet og dit har den ikke kommet for alle enda.

Likegyldighetens fred og samlingen som biskopene snakker om, vil komme når kampen er over og de konservative kristne har funnet andre trossamfunn. De fleste håper nok at dette skal skje raskt.

 

Kommentar #3

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Total likegyldighet?

Publisert nesten 6 år siden

Til Lilli Spæren som vi hittil har behandlet med tålmodighet.

Hvorfor rakker du hele tiden ned på Den norske kirke som du har meldt deg ut av, Lilli Spæren? Du er opptatt av å være en stein som roper (i et svar til meg for noen dager siden). Synes du det er en kristelig dyd å skrive så nedsettende om kirken, og mistolke dem som virkelig forsøker å gjøre det gode ved fortsatt å bli stående i denne kirken, noe du valgte å ikke gjøre?

Hvorfor snakker du om total likegyldighet i en kirke som du ikke er medlem av? Synes du det er pent å omtale oss på denne måten? Dette er ikke første gang du oppter slik. Tenker du noen gang over hvordan du omtaler andre? Nå er jeg faktisk sint, Lilli Spæren! Det virker som om du ikke har noen form for selvkritikk eller selvdisiplin. Jeg har påpekt dette tidligere, i betydelig mildere form, men det ser ikke ut til å ha virket.

Kommentar #4

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Ikke akkurat god debatt du bidrar til Løkke

Publisert nesten 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Nå er jeg faktisk sint, Lilli Spæren! Det virker som om du ikke har noen form for selvkritikk eller selvdisiplin. Jeg har påpekt dette tidligere, i betydelig mildere form, men det ser ikke ut til å ha virket.

Skråsikkerheten selv og i tillegg - sint???  Hvorfor rakker du i ett sett ned på Lilli?  Er det en kristen dyd?  Lilli gjør jo ikke annet enn å skrive sine meninger - meninger som du altså ikke deler.

Men, om det er noen som dømmer i ett sett er det jo du Løkke.  Du debatterer ikke - du dømmer.

Du setter deg jo til doms over Lilli hele tiden.  Ikke noe pent å se på. 

Jak, 4, 11-12. 

Kommentar #5

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Om å snu saken på hodet

Publisert nesten 6 år siden

Bjørn Erik Fjerdingen snur jo hele saken på hodet. Det tror jeg de fleste kan se.

Jeg har aldri hatt problemer med at Lilli Spæren og jeg er uenige. Det vet Lilli selv ganske godt. Men hvis du, Bjørn Erik, i utgangspunktet mener akkurat det samme som henne (og det har du selvsagt full rett til), så har du tydeligvis problemer med å se forskjell på meningsforskjeller og personangrep. Derfor ser du ikke alle angrepene fra henne. Og du leser angrep ut av mine kommentarer, fordi du ikke er enig med meg. Der har du tydeligvis et problem som du selv ikke ser.

Jeg forsøker faktisk å holde en vennlig tone i dette forumet, men denne gang ga jeg meg rett til å bli litt sint. 

På deg er jeg ikke sint, bare litt oppgitt ... ☺ 

Kommentar #6

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor rakker du hele tiden ned på Den norske kirke som du har meldt deg ut av, Lilli Spæren?

Du får være litt sint på meg også da, for Lilli og jeg deler syn. Jeg er heller ikke medlem (det vil si, det vet jeg jo ikke før jeg har sjekket igjen slik som denne kirken driver å melder inn folk i øst og vest...) og er helt enig i at man kan kutte staten helt vekk fra den kirken og la de som vil chippe inn og betale for dette selv. Så kan de konservative få sitte å ruge i disse byggene selv om de har råd til dem, eller selge dem, bygge dem om til noe nyttig eller rive byggene...

I følge norsk lov er det de kristne selv som er eiere av disse byggene (sier litt om kirken det også, alle har betalt disse byggene flere ganger, men det er de kristne som eier dem..) og har de råd til dem er det jo fint for dem, har de ikke råd får de finne seg i at de blir solgt, revet eller bygget om til bedre formål. Dette burde selvsagt ikke gjelde for de finste kirkene, de er jo kunstverk og må bevares, men resten av disse mastodontene i landskapet kan du jevne med jorden for alt jeg bryr meg... Mye bedre å sette opp livssyns nøytrale bygg som ALLE kan benytte og heller bruke statens penger på det. På høy tid faktisk at respekten for de som ikke tror på kristendom blir verdsatt her i landet og ikke bare skatte pengene deres...

Kommentar #7

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Ikke langsint

Publisert nesten 6 år siden

Mitt sinne har for lengst gått over, jeg er ikke langsint! ☺

Ellers er det jo pussig at du hevder at du er enig med Lilli. Det har jeg ikke sett mye til. Det eneste dere har felles, er at dere er utmeldt av kirken. Men det er jo med stikk motsatte begrunnelser! Jeg har oppdaget at det ikke er så helt enkelt å ha meninger her som ikke støttes av de mest konservative innenfor kirken. Da får man motbør både fra konservativt kristent hold og fra dem som ikke tror på kirkens budskap i det hele tatt. Det er for så vidt greit, så lenge samtalene er på et saklig nivå. 

Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
. Derfor ser du ikke alle angrepene fra henne. Og du leser angrep ut av mine kommentarer, fordi du ikke er enig med meg. Der har du tydeligvis et problem som du selv ikke ser.

Pussig med humor.  Det du kaller angrep er hennes forståelse og meninger.  Som du blir sint av i en meningsutveksling.

Du skriver selv at "Derfor ser du ikke alle angrepene fra henne."  Du ser det altså som angrep. 

Du er bare usaklig og sint.

Kommentar #9

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Merkelig

Publisert nesten 6 år siden

Det er merkelig, Fjerdingen, at du ikke ser forskjell på meninger og angrep. Jeg har faktisk ingen problemer med andres meninger eller at andre er uenig med meg. Det tror jeg de fleste andre her har oppfattet. Men jeg skjønner at det ikke nytter  å diskutere dette noe mer mellom oss. Det lever jeg for øvrig greit med.  

Ellers må jeg be Erling Birkedal om unnskyldning for at jeg kommenterte #2 såpass kraftig. Det førte dessverre til et utilsiktet sidespor i denne tråden. Jeg håper at vi alle nå får en god natt, og at tråden kan tas opp igjen i morgen i et riktigere spor. 

La meg tilføye at Frode Meland hadde en saklig og grei kommentar i #1.

Kommentar #10

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Over til innestemme

Publisert nesten 6 år siden

Over til "innestemme" - og tilbake til saken for min del:

Tusen takk til Erling Birkedal for et særdeles konstruktivt innlegg!

Kirkens enhet er allerede ivaretatt fra kristendommens startpunkt, den er basert på vår felles grunnvoll Jesus Kristus, og den har vært der hele tiden uten å bli rokket av våre forskjellige meninger og våre uoverensstemmelser gjennom tidene. Vår oppgave er å gjøre den mer tydelig, ved å bidra til at Jesu "yppersteprestelige" bønn ("at de alle må være ett") blir oppfylt. 

Jeg ser Kirkemøtet og Bispemøtet kun fra sidelinjen, men oppfatter at dere der gjør en god og troverdig innsats for å bevare kirkens enhet og fellesskap. (Til dem som måtte være uenig i dette, vil jeg da straks presisere at enhet ikke forutsetter enighet.)

Det er virkelig å håpe at vi får et kirkevalg nå som resulterer i et kirkemøte som kan jobbe videre med denne ene fanesaken, og alle de andre viktige sakene, med "innestemme" - slik at vi fortsatt kan oppleve en kirke som står sammen i det vesentlige,  selv om vi fortsatt må leve med uenighet i mange spørsmål.

 

Kommentar #11

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Hvorfor var du så sint?

Publisert nesten 6 år siden

Det er vanskelig å forstå hvorfor du var så sint. Jeg leser dine kommentarer og er ofte uenig, men jeg blir da ikke sint på deg av den grunn. Vi har begge lov til å ytre oss.

Når du bruker ordet sint, er det faktisk litt truende. Jeg føler at det er utrygt å være uenig med deg og at du har et sterkt ønske om at jeg melder meg ut av forumet. Du skriver at du har vært svært tålmodig med meg. Kanskje jeg har vært like tålmodig med deg?

Jeg tror forresten at stridens tid snart er forbi og du og dine meningsfeller blir sittende med seieren i DNK. Jeg ønsker dere lykke til. Og jeg er ikke sint hverken på deg eller dine meningsfeller.

Ha en fin sommerdag!

Kommentar #12

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Unnskyld

Publisert nesten 6 år siden

Unnskyld mitt sinne, Lilli, jeg kan forsikre deg om at det var litt for spontant og tankeløst. Det var også kortvarig. Jeg håper vi fortsatt kan utveksle meninger og være uenige på en rolig måte (som tidligere). Jeg har vært i en bursdag noen timer og har ikke kunnet svare deg før nå. Igjen: Jeg ber om unnskyldning for at jeg ble sint.

Takk for din sommerhilsen! Ha en fortsatt god kveld! ☺

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere