Tore Hansen

53

Fortapelsen

Publisert: 15. aug 2015

Jeg skrev først ett innlegg om hvordan man kan finne Jesus, og hvordan jeg fant Jesus. Og i Jesus er vi frelst. Men hva er frelse, og hva er vi frelst fra?

I samfunnet generelt snakkes det endel om fremtiden, og spesielt snakkes det om pensjoner. Mange er opptatt med å ha det godt i pensjonsalderen. Og hvem vil vel ikke ha det? Men få, og noen, snakker om tiden etter pensjonsalderen. Dvs. den dagen man dør. Jeg har hørt uhørt mange ting om det: Noen tror de bare opphører å eksistere, noen tror at man møter slektninger og skal være sammen med dem, noen tror ingenting, noen lever bare i nuet.

Men Bibelen beskriver at det finnes kun 2 utfall etter døden, den ene er Hades, som senere overføres til Gehenna, det andre er Himmelen.

Hades er Dødsriket, og det er der de døde som ikke trodde på Gud oppbevares til Dommen. Bibelen beskriver det på flere måter. Det ene er fra Salme 49. hvor han definerer denne verdens mennesker:

"De setter sin lit til sitt gods og skryter av sin store rikdom. Ingen kan kjøpe fri en bror, ingen kan gi Gud løsepenger for ham. Det er kostbart å kjøpe livet hans fri, det må en oppgi for alltid. Kunne han vel leve evig og aldri se graven?"

Salmisten i den gamle pakt klager over det som var en realitet da, ingen kunne kjøpe seg fra synden. Det er ett fangenskap med kun ett mål, og havne i Dødsriket. Ingen penger, ingen rikdom, ingenting kunne tilfredsstille en Hellige Gud. For Syndens lønn er døden. Men det fantes håp også da, for de som trodde på Den Evige og satte sitt håp til forløsningen som Gud hadde lovt.

Videre sier salmisten:

"Graven blir deres hjem for evig,  en bolig fra slekt til slekt, de som samlet seg jord i sitt eget navn. Med all sin prakt kan mennesket ikke bestå. Det ligner dyrene som må dø. Slik går det med dem som stoler på seg selv,  og med dem som følger etter og gleder seg over det de sier.

Som sauer drar de mot dødsriket, døden er deres gjeter. De rettskafne skal herske over dem når morgenen gryr. Skikkelsen tæres bort, i dødsriket skal de ha sin bolig. Men Gud vil kjøpe meg fri fra dødsrikets grep, for han vil ta meg til seg."

Her tror jeg Salmisten ikke bare beskriver Døden som en plass, men som en person, en ond hersker. Og dødsriket er hans regjeringsplass.

Jesus beskriver også denne plassen i denne fortellingen, som ikke er noen lignelse, men en som viser en faktisk hendelse i Lukas 16:

" Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag.  Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår.  Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans.

 Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet.  Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham.  ‘Far Abraham’, ropte han, ‘ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.’  Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine.  Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.’

Da sa den rike: ‘Så ber jeg deg, far, at du sender ham  til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.’  Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene, de får høre på dem.’  Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.’  Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.’»

Dette er en trist historie, hvor en fikk sin lønn i dette livet, men måtte betale en høy pris for det i evigheten, mens den fattige som led i denne perioden, ble trøstet i "Abrahams fang", en plass for hvile for de rettferdige. Nå er det ikke så at alle rettferdige lider, men det er veldig vanlig at det skjer. Heller ikke alle som går fortapt er nødvendigvis rike. Men Jesus forteller en historie så vi skal forstå at det finnes ett reelt sted etter døden, hvor man faktisk havner i pine.

Nå forstår du kanskje hva Jesus frelste/reddet oss fra? I følge Bill Wiese, som Gud lot komme til Dødsriket i 23 minutter, så er det ikke Gud som sender deg dit, det er du selv som sender deg dit, om du fornekter Korset og Jesu navnet. Gud har tross alt betalt for all verdens synd, og derfor ønsker også Gud at ingen skal havne der. Gud gråter i sitt hjerte hver gang en sjel havner der. Fordi mennesket er en evig sjel, derfor er plagen også evig.

Men, du tenker kanskje, jeg er en god menneske. Jeg må da komme til himmelen? Bill Wiese tok opp dette spørsmålet. Så sa han: Om du, ett fremmed menneske, oppsøker eks. ett riksmanns hjem, og ringer på døren, og sier "jeg er ett godt menneske", slipp meg inn og la meg bo her. Så er jo det uhørt. For å komme inn i en familie, må man rett og slett bli født der/eventuelt adoptert inn. Og det er nettopp det som skjer når Jesus kommer inn i hjertet ditt, du blir født på nytt, og er dermed i Guds familie. Du har alle rettigheter for å komme inn til himmelen, om du da holder fast på Hans navn.

Det siste stedet jeg skal ta med, er Gehenna. Gehenna var opprinnelig en søppelplass i eller utenfor Jerusalem i gammel tid. Der havnet lik, og der ble også små barn ofret til gudene. Og selvfølgelig søppel. En gang i blant så tente de opp søpla, og da brant det visstnok i månedsvis. Det var ett skremmende syn.

Gehenna er det vi kalle helvete. Eller ildsjøen. Det er der hver menneske som ikke har sitt navn oppskrevet i Livets bok havner. Det er Guds domsplass, og den var egentlig skapt for de falne englene, ikke for menneskene. Men følger man den onde, så må man også dele plass med han der.

Men hvorfor er dommen så hard? Jeg vet ikke. Jeg vet bare at denne jorden vil skaperen fjerne, sammen med hele universet. Og skape nytt, hvor kun Hans Hellige bor. Derfor tror jeg heller ikke at det finnes noen plass for de fortapte på en jord. Deres plass blir i Gehenna.

Jesus sier det sånn om den plassen"  Og om din hånd frister deg, da hugg den av! det er bedre at du går vanfør inn til livet enn at du har dine to hender og kommer i helvete i den uslukkelige ild,  hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes." Markus 11:43-44.

Ofte har jeg tenkt på at Gud er ild, og om en synder vil komme til himmelen, så vil Han rett og slett brenne opp. Det er hva forsoningen omhandler, du blir tilgitt, og alle dine synder tatt bort, og ditt hjerte renset. Du kan nå omgås Gud. Men ingen tåler å komme nær Gud, som da Han åpenbarte seg for Israel i 2 Mosebok 19. Det skremte vettet av Israel, og bare Moses kunne trå nærme Hans åsyn.

Vi kan lese dette i Salme 21 :

"Din hånd når fram til alle dine fiender, din høyre hånd skal nå dem som hater deg. Du gjør dem til en flammende ovn når du viser deg. Herren skal sluke dem i sin vrede og ilden fortære dem."

Mange spotter Gud fordi Han ikke viser seg for dem. Men jeg vil anbefalle deg å ikke ønske at Gud skal vise seg i all sin herlighet, for da hadde antageligvis hele jorden brent opp. Gud som elsker alle menneskene på jorden, tross deres ondskap, ønsker gode tanker for alle. Derfor holder Han seg unna, for at du i denne perioden du lever her i din kropp, kanskje søker Frelse mens det enda er tid. Gud søker deg hele dagen, for å se om du har øye for de evige verdier, og at du ser litt lengre enn pensjonen. Det kommer en tid etter pensjonen, som vi alle må gå.

 

Kommentar #51

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Moustafa Aziz. Gå til den siterte teksten.
Men hvis de troende som klarer å oppføre seg oppriktig kan videreføre sin religion tolkning til andre troende

Det finnes ingen fasit på rett tro. Det finnes noen religiøse skrifter, slik som bibelen og koranen, og en mengde mennesker som tolker disse skriftene ulikt.

Det er derimot ikke noe klart definert mål for troende å enes om. En felles religion for alle mennesker kan kun gjennomføres ved tvang og undertrykkelse.

Det finnes derimot en felles menneskelig natur.

Så om man er rasjonell og ønsker et fellesskap på jorden som inkluderer flest mulig mennesker, da bør man legge bort religion. Og er man rasjonell og skeptisk innstillt, men en åpen og vitenskapelig tilnærmin til virkeligheten, så har man heller ingen grunn til å tro at noen religion er sann.

Kommentar #52

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Så om man er rasjonell og ønsker et fellesskap på jorden som inkluderer flest mulig mennesker, da bør man legge bort religion

Jeg mente med (de troende som oppfører seg riktig) er de som klarer å leve i et selskap som inkluderer alle mennesker( uansett syn), uten å legge bort religion

Religion er noe som mange tror på, og det at mange tror på er jo en realitet som er ikke til å ungå!

Kommentar #53

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Moustafa Aziz. Gå til den siterte teksten.
Jeg mente med (de troende som oppfører seg riktig) er de som klarer å leve i et selskap som inkluderer alle mennesker( uansett syn), uten å legge bort religionVi ser jo at det ikke fungerer i praksis. Så lenge det finnes religion så skapes det fanatisme og konflikter.

>Religion er noe som mange tror på, og det at mange tror på er jo en realitet som er ikke til å ungå!

Det er riktig det, men det er allikevel ikke noe argument mot å jobbe for å redusere religion og religions innflytelse i samfunnet. Vi må jobbe for menneskelige verdier, og for rasjonell, skeptisk og vitenskapelig tenkning. Samtidig må vi jobbe mot religiøse ideologier og dogmer og mot religiøs antivitenskap og antifilosofi. På sikt kan vi redusere graden av religion, og med det graden av fanatisme og konflikter mellom ulike religioner.

Kommentar #54

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Nå er et barn høyst virkelig da, noe ingen gud har vært, utenfor hodene til de som tror... Det jeg ikke skjønner er hvordan du skiller dine gude "samtaler" fra fantasi? Du tror du kjenner og opplever gud, men hva skiller egentlig dette fra din egen fantasi? Det forstår ikke jeg.

Det er egentlig både enkelt og vanskelig. Gud taler inn i folks samvittighet, i ens indre. Og Han forsøker å få kontakt med alle mennesker. Man kan si at Gud har en radiokanal, og man må stille inn på den for å høre hva Han har å si. Men pga. alle andre kanaler som sender og forsøker å overkjøre den kanalen, så klarer man ikke å høre den. 

Og når mottakeren har masse rusk i tankene, så blir det enda vanskeligere. Men ikke umulig. Gud har gjort det så enkelt, at man må være ett barn for å forstå det. Og da blir det jo enda vanskeligere. Man ønsker jo virkelig ikke å være "barnslig" men heller ta seg godt ut for andre, venner, arbeidskollegaer og alle andre. 

Her i landet så får man ofte følelse av at det er en skam å tro på evangeliet. Og det har med det intelektuell baserte landet vi bor i. Om vi ikke ser, eller kan ta på det, så tror vi ikke.

Jeg har selv vært på en mindre misjonstur i Filippinene, og der var de virkelig som barn, de fleste. Og de forsto den åndelige verden godt. Men når vår frelsers kraft ble åpenbart, så ble mange, mange av dem helbredet. Noen møter vi hadde så ble omtrent alle helbredet. En lam reiste seg og gikk. En jente som hadde fått foten vridd, vi ba i Jesu navn, og etter en uke, så hadde hele beinet blitt snudd i normal posisjon. Det er enkelt, fordi vi fikk det for ingenting, og ga det for ingenting.

Men hemmeligheten med Guds kraft og evangeliet, er om mottakeren er sulten og åpner sitt hjerte. Da skjer det mirakler. Derfor skjer det mindre mirakler i våre rike nasjoner, ettersom vi føler ikke vi har noe behov for noe. Er vi syk, går vi til legen, er vi deprimert, går vi til psykologen etc. Men våre åndelige problemer i dypet av vårt hjerte, tror vi ikke er noe problem. Vi tror jo ikke at vi har noen ånd (hjerte). Men sannheten er at du er en ånd og du bor i en kropp. Kroppen er hjemmet dit.

Jesus gjorde mange mirakler og befrielser. Men når Han kom til sin hjemmeby, hvor "alle visste hvem han var", vel, da var skepsisen stor, og det skjedde også lite mirakler. Som Jesus sa " En profet blir ikke foraktet annensteds enn på sitt hjemsted og i sitt hus." og resultatet "Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, for deres vantros skyld." Matteus 13:57-58.

Så jo, Jesus lever og virker, for de som søker Ham. Det er bare å be en enkelt barnslig bønn og be Gud vise seg for deg, og ønske det av hele ditt hjerte. Om du ber oppriktig, så vil Han også gi deg sjanser til å bli kjent med Ham. Noen ganger kan Han vise seg, men som regel sender Gud mennesker i din vei, for å fortelle deg om Veien til Frelse.

Kommentar #55

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Moustafa Aziz. Gå til den siterte teksten.
Hei, Eksempel forenkler ting, jeg lurer på hvorfor Gud lot sønnen sin ta straffen for andre F.eks hvis naboens barn gjør noe feil f.eks mot sønnen din, da kan du vurdere å tilgi ham, men da kan du jo bare være tilgivende overfor naboens barn uten å trenge å straffe sønnen din for feilen naboens barn har gjørt!?

Ja, det er det som er forundrende med hele evangeliet:

" For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.  For neppe vil noen gå i døden for en rettferdig - for en som er god, kunde kanskje noen ta sig på å dø -  men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere" Romerbrevet 5:6-8

Og "  For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv!" Romerbrevet 5:10

Vi var ikke bare syndere, men Guds fiender gjennom vår livsstil. Men Guds kjærlighet var det som måtte til. For ett menneske kunne ikke betale for synden med noe som tilfredsstille Gud. Derfor brettet Gud opp armene selv, og ordnet opp i det rotet som de første menneskene, Adam og Eva, lagde. Som vi alle er påvirket av.

Det mest kjente bibelverset i bibelen sier det sånn "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." Johannes 3:16.

Det finnes mange ting rundt evangeliet. Men Gud klarte ikke å se på at hele menneskeheten gikk under på grunn av det første menneskets fall. Så gjennom Jesu offer, så ble alle synd forsonet. Selv de meste perverse synder, drapsmenn, prostituerte, mafiamedlemmer, og alle andre syndere, om de kommer til korset, bøyer seg og bekjenner Jesus som Herre, så får de nåde på ett sekund, og all deres synd forsvinner. Du blir renset i din ånd, og Herren selv flytter inn med sin Ånd og bor der. Da vil du aldri føle at du er ensom mer. Fordi skaperen av Himmelen og jorden bor der.

Det var ingen andre måter å gjøre det på, enn å la Guds Sønn ta vår straff. Les hele Jesaja 53, så vil du forstå Guds hjertelag for alle mennesker. Jesaja levde ca 700 år før Kristus ble født, og han profeterte nøyaktig hva Jesus måtte lide for hva andre hadde gjort.

Kommentar #56

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor tror du at du er enestående her, bare fordi du tror på disse påstandene?

Jeg tror ikke jeg er enestående. Dette er gode nyheter for alle, at man slipper å møte døden alene, og når døden nærmer seg, så vil man kjenne en indre fred som man ikke klarer å produsere selv. Og dessuten, alle mennesker er skapt av samme Gud, derfor vet mennesker innerst inne, om de er ærlige med seg selv, hva sannhet er for noe. Alle vet hva som er ekte og ikke ekte. Derfor finnes det heller ingen unnskyldning som er bra nok, om man må stå innfor dommeren med sin synd, og så har forkastet Kristus hele livet.

Og på dommens dag, så vil ikke Gud minne deg på hvor dårlig menneske du er, Han vil bare stille deg ett spørsmål: Hva gjorde du med Kristus? (mens du levde her nede på jorden).¨

Jeg hørte at Khomeini i Iran, på sitt dødsleie, ba dem be til gud for seg, så han kunne bli ansett som rettferdig. Han som var mer ekstrem i å leve ut sin religion for sin gud mer enn noen annen. Og likevel så kom tvilen på slutten av livet. Jeg tviler ikke, fordi freden på innsiden vitner med meg. Det betyr ikke at jeg er perfekt, eller ikke blir redd for ting. Jeg er ikke perfekt. Men uansett, jeg har Guds fred på innsiden, og den har jeg nå hatt i minst 25 år.

Jeg hørte også en historie om at når Stalin døde, så reiste han seg opp i skrekk i noen sekunder, akkurat som han så noe forferdelig sto foran ham, og så falt han om å døde. Tror ikke det var en Guds engel som hentet han.

Desverre, så kan ikke de døde komme opp og vitne om hvordan de har det. Og når noen har hatt nær til døden opplevelse, og det er faktisk ganske mange som har hatt det. Noen har også vært i dødsriket, og fortalt sin forferdelige opplevelse. Husker at jeg leste en manns vitnesbyrd i Vi Menn lenge før jeg ble kristen, og det forandret hans liv. Men jeg vet ikke om han fant korset. Men likevel, så bryr de fleste seg ikke. Men livet her nede på jorden er kort, og evigheten er lang. Korset er nåde for de som vil ha det.

Kommentar #57

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg hørte at Khomeini i Iran, på sitt dødsleie, ba dem be til gud for seg, så han kunne bli ansett som rettferdig. Han som var mer ekstrem i å leve ut sin religion for sin gud mer enn noen annen.

Ingen ting er mer vakkert enn indre fred når en kan be til gud en stille fredelig betraktende bønn, men det å be andre be for seg er en form for ydmykelse overfor ideen at vi mennesker er avhengig av guds nåde,

Vi vet at hans nåde er stor men vi glemmer ikke at vi trenge den

Det er generelle tanker og kan ikke med gerenti si at jeg vet om denne mannen du nevner hadde fred eller ikke inn i seg

Kommentar #58

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ypperlig!

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg tror Gud tilgir alle fordi han har tatt all verdens synd på seg.

Da blir det ingen evig straff likevel for oss feiltroende, enten vi er jøder, ateister eller muslimer.

Kommentar #59

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dette er så absurd sykt og forvrengt at det er utrolig at noen kan tenke slik.

Dersom det var slik, så er det helt selvsagt Gud som står med det hele og fulle ansvaret for hver eneste lille absurd del av dette systemet.

Det er Gud som har skapt spillereglene. Det er Gud som deler ut straffen. Det er Gud som har skapt mennesket og gitt oss vår menneskelige natur, og som derfor står ansvarlig for at en stor andel av oss forkaster slike absurditeter.

Trodde du at Gud var lik deg?

Kommentar #60

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jødene kalte ham Jahve (som betyr

Vel, det er vel å gå litt for langt. Gud og Allah er 2 vidt forskjellige personer. Allah ønsker tydeligivis å gjøre ende på jødene, mens Jahve støtter sitt folk Jødene. Allah har ingen sønn, mens Jahve har en Sønn, Jesus Kristus. Og det er visstnok blasfeVel, det er vel å gå litt for langt. Gud og Allah er 2 vidt forskjellige personer. Allah ønsker tydeligivis å gjøre ende på jødene, mens Jahve støtter sitt folk Jødene. Allah har ingen sønn, mens Jahve har en Sønn, Jesus Kristus. Og det er visstnok blasfemisk blant muslimer å tenke at Gud har en sønn. Og jo dypere du graver i Islam, jo mer vi du skjønne at det er som dag og natt mot den ekte kristendommen. Det finnes falsk kristendom, og endel av det omfavner Islam og andre religioner. En ekte kristen kan bare ha EN Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. En Gud, 3 personer.

Og Jesus selv sier "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg." Joh. 14:6

Det betyr at alle andre religoner blir utestengt og får merket falsk og imitert. Vel, om du skal finne Veien til Himmelen, så må man holde seg til Han som er Sannhet. Og det må du selv finne ut hvem det er. Alle har ett indre vitnesbyrd hvem det er, men å finne veien dit, kan være vanskelig for de som gjør det vanskelig. 

Kommentar #61

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Moustafa Aziz. Gå til den siterte teksten.
Det er generelle tanker og kan ikke med gerenti si at jeg vet om denne mannen du nevner hadde fred eller ikke inn i seg

Det var bare en historie jeg hørte/leste en gang. Jeg var jo ikke på dødsleiet hans. Men jeg var ikke kristen før jeg var 19 år. Og den dagen jeg tok imot Jesus i mitt hjerte, vel, det var en stor markant forandring på innsiden. Guds fred tok bolig i meg. Tomheten ble borte. Og siden har den vært der.

Jeg tror ikke at andre religioner kan gi den ekte freden som Jesus kan gi.

Kommentar #62

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Da blir det ingen evig straff likevel for oss feiltroende, enten vi er jøder, ateister eller muslimer.

Ikke om du dør med troen på Jesus. Du vet, prisen er betalt for alle. Men den ligger og venter på hver og en. Men alle må selv hente den, ved å ta den i tro. Kun ett skritt, så er man innenfor....

Kommentar #63

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Gud er én - og alltid den samme

Publisert rundt 6 år siden

Til Tore #60

Jeg ser ikke på Gud/Jahve og Allah som personer. Vi kan ikke sammenlikne Gud med oss mennesker på den måten. Jeg tror at det er én Gud som har skapt alle mennesker. Men menneskene kan ha ulike navn på Ham (Jahve, Gud, Allah eller noe annet). Og menneskene kan oppleve Gud forskjellig. Gud er likevel den samme.

Bibelen og Koranen er skrevet av mennesker. Disse bøkene er menneskers opplevelse av Gud/Allah. Derfor kan disse opplevelsene og beskrivelsene være svært forskjellige. Fordi vi mennesker opplever og forstår på ulike måter. Gud er likevel den samme. 

Jeg tror at Jesus er veien, sannheten og livet. Denne veiens retning går primært fra Gud til oss. Han har elsket oss først. Denne kjærligheten gjelder for alle mennesker, uansett hvilket navn vi bruker på Gud. Da gjelder også håpet for oss alle. 

Kommentar #64

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke at andre religioner kan gi den ekte freden som Jesus kan gi.

Et prakteksempel på religiøse forestillinger i det siterte...

Hvis jesus virkelig hadde eksistert ville han mest sannsynlig sittet og grått akkurat nå, grått fordi han ikke evnet å legge ved et eneste bevis for sin eksistens, noe som ikke bare resulterer i ateisme, men også at det blir en ny gren av kristendom så og si hver eneste dag fordi tekstene er så diffuse og tvetydige at de kan tolkes til så og si hva som helst, og de blir det... og han ville grått over å sett sine tilhengere skape ALT annet enn fred i verden, kun et utopi som har fått stå urørt alt for lenge... Hvis jesus hadde kommet tilbake i dag ville han mest sannsynlig ha vært rasende på de som kaller seg kristne og han ville neppe hatt noe med største delen av dem å gjøre... For hundre tusen grener, menigheter, sekter og kulter av tilhengere som alle sier de tror på ham, men som har laget ufred, krig og elendighet i århundrer ikke bare mot andre, men mest mot andre kristne og det kan jeg aldri tenke meg han ønsket seg, men det var det han i så fall fikk... Og drapene av uskyldige fortsetter i afrika... i jesu navn blir barn, kvinner og menn bortført uten annen "dom" enn blind tro på ideologien kristendom før de blir ført bort, torturert på det mest bestialske og drept.... Så mye for fred i jesus navn liksom... Og uføret vil vel fortsette i kina hvis ingen stopper de kristne fra å spre den blinde ideologien sin der... Ingen respekt blir vist fra kristne i møte med andre kulturer, deres tro ER best, gir mest fred, mest for pengene og mest frelse og deres moral er selvsagt overlegen... Var nok ikke dette jesus mente for to tusen år siden... Når er nok nok for kristne? Når de har ødelagt og voldtatt alle andre kulturer og religioner? For jesus deles villig ut helt uten tanke på at de som får sin kultur og levesett totalt ødelagt av jesus på korset har levd helt fint med den kulturen da har og hadde i tusenvis av år...

Blind tro har vært og kommer alltid til å bli destruktiv... og det blir ikke noe bedre at man tror at døden er eneste hellige i livet... og derfor lever for døden...og håper at andre skal dømmes fordi de ikke ikke tror på de samme ubekreftede påstandene...

Kommentar #65

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Trodde du at Gud var lik deg?

Nei, jeg tror ikke på Gud. Kommentaren min handler om noe helt annet, hvor forvrengt syn på virkeligheten kristendommen til tider skaper. I dette tilfellet forståelsen for hva ansvar og skyld innebærer. I dette tilfellet er den ansvarlige fratatt alt ansvar, og offeret gis all skyld.

Problemet med religion er selvsagt de dogmatiske svarene. Men ofte er det slik at disse dogmatiske svarene stemmer ikke over ens med fornuften. Da må fornuften forvrenges og tilpasses, og resultatet blir ofte absurd.

Kommentar #66

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Hva i alle dager

Publisert rundt 6 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror du er på ville veier. Om ikke skriften mener evighet her, så menes det heller ikke evighet i himmelen.

Først til det du siterer: Hva i alle dager mener du her. Livet i himmelen er evig, døden er også evig!!!

Så til det andre du skriver: Så og si alt det andre du skriver, kunne jeg ha skrevet til deg. Det er nettopp ved å lese Bibelen jeg har kommet frem til mitt synspunkt.

Kommentar #67

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

To ting

Publisert rundt 6 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
"Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv." Matt. 25:46

1. Dette er en oversettelse som er feil. Jeg vet at det finnes en oversettelse til norsk som pruker dette ordet, men det skal være "straff". Det engelske ordet er "punishment". Nå er det slik at dette ordet (punishment) kan bety "straff" og det kan bety "avstraffelse", men å bruke ordet pine er ikke ærlig. 

2. Jeg har ikke benektet at straffen er evig. Hva er en evig straff? En straff som ikke kan omgjøres. Kan den evige død omgjøres? Nei. Den endelige død (den andre død), er evig. Ordet evig er brukt om Jesu frelsesverk også, i Hebr 9.12, hvor det snakkes om eternal redemption. Du mener vel ikke at Jesus, etter at vi har kommet til himmelen, fortsetter å frelse oss. Det er vel heller slik at konsekvensen av det han gjorde for oss, er evig...

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere