Kristian Kahrs

109

Såkalt trakassering av homofile prester

Publisert: 12. aug 2015

Den lesbiske presten Sara Elisabeth Moss hevder at hun er «demotivert, søv ikkje og er sint». Jeg antar grunnen er at jeg og mange andre mener hun ikke bør være prest i Den norske kirke (Dnk).

Selvfølgelig får homolobbyen umiddelbart toppoppslag på NRK når de hevder at de blir «diskriminert» og «trakassert». Medias forelskelse i de homofile og liberale delene av Dnk var også noe Rolf Kjøde skrev elegant om i sitt innlegg NRK som mikrofonstativ.

Homolobbyen hevder at vår klassiske teologi er nedverdigende for deres menneskeverd. Imidlertid må anklager om et nedverdigende menneskesyn holdes adskilt fra teologisk uenighet.

Reaksjonene fra homolobbyen var intet annet enn det vi forventer fra den kanten. Men ledelsen i Dnk er uhyre svak når de ikke med ett eneste ord sier at det må være legitimt å mene at de som lever som homofile eller i heterofil samboerskap ikke skal få arbeide i kirken.

Den som skal være lederen, den fremste biskopen, Helga Haugland Byfuglien legger seg selvfølgelig langflat når homolobbyen antyder at de er diskriminert. Til NRK sier hun:

Det er svært alvorleg viss medarbeidarar i kyrkja opplever at dei blir trakasserte på arbeidsplassen. Og det har arbeidsgivar eit ansvar for å gjere det vi kan for at ikkje skal skje.

Hele tiden snakkes det om at vi må ha to syn i kirken, men når preses uttaler seg på denne måten, er det faktisk de som står for det klassiske og bibelske synet som blir diskriminert og trakassert.

Preses opptrer ikke som den lederen hun bør være, men jeg har vent meg til å bli skuffet når det gjelder hennes utspill og mangel på ydmykhet.

Vi må huske at Helga Haugland Byfuglien er biskopen som er opptatt av å fremstå som flyktningene i Middelhavet sin beste venn, men hun nekter også å be om sin tilgivelse for sin støtte til at Norge gikk til krig mot Libya i 2011. Dette var en krig som var en direkte støtte til islamister og menneskesmuglere, og krigen vår skapte et helvete for våre kristne brødre og søstre.

Men for biskopen synes det viktigere å være statens servile tjener enn å forsvare evangeliet.

Kristian Kahrs
Informasjonsleder for Demokratene i Norge 

PS: Noe må gjøres med nyhetsvurderingene i NRK. I dag kom Sturla Stålsett på med innlegget En kirke for alle – tross uenigheter, men mitt innlegg ble vurdert og forkastet av NRK Ytring. Situasjonen i NRK er trist, og når de er så ekstremt politisk korrekte, undergraver dette rollen til NRK som almenkringkaster og NRK som et lisensfinansiert medium.

Kommentar #51

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg har vært ute en vinternatt før.

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Men eg har også vore ute ein vinterdag før, og veit korleis den meiningsberande eliten her i landet opptrer som svinefylking i slike saker, og nyttar høvet til å idiotb- og hatstempla i ei sak der det finst mange grunngjevne meiningar. Korta blir blanda - sjølv om vi som likar sakleg debatt ikkje trivst med det.

Å bli slått ned er da ikke så ille. Det er da mye verre den psykiske mobbingen som drives?

Kommentar #52

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Å bli slege

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Å bli slått ned er da ikke så ille. Det er da mye verre den psykiske mobbingen som drives?

kan vera ganske ille. Vi reagerer ulikt på vald, og for nokre kan slike ting sitja i kroppen lenge. Men du har naturlegvis rett i at utfrysing, psykisk mobbing og liknande kan vera like ille. Og du har ikkje ein konkret valdsepisode å syna til. Du er spunne inn i eit giftig nett.

Men mobbing er - som Bastrup peikar på - eit arbeidsgjevaransvar. Det er ting som bør hankast inn med solide grep. Derimot er det ueigna som medie- og debattstoff. I media blir det lett ein konkurranse om å spela på offerrolla. Ein vinnarstrategi om du har ei dårleg sak - om du blir etablert i offerrolla, har ikkje argumenta noko å seia lenger. Berre kjipe og dumme folk argumenterer mot offer - som går vidare på walk over.

Kommentar #53

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er ille begge deler

Publisert over 6 år siden

Både den fysiske og den psykiske volden. Den psykiske volden er ikke like lett å bevise. Den går stort sett utover menn.

Men det er noe galt i begge tilfeller, hvorfor skal vi ty til ufinheter i stedet for argumenter?

Kommentar #54

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Korta blir blanda - sjølv om vi som likar sakleg debatt ikkje trivst med det.


Om du misliker denne kortblandingen, hvorfor bidrar du så ivrig med den?

Denne saken handler om at ansatte skal slippe å bli fysisk eller verbalt trakassert av sine arbeidskollegaer selv om disse mobberne mener mobbeofferet ikke skulle vært ansatt!

Jeg skjønner ikke at motstanderne av homofile prester ser seg tjent med å forsvare slikt?

Kommentar #55

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Skikkethet?

Publisert over 6 år siden

En arbeidsgiver har et soleklart ansvar for at en arbeidstaker verken mobbes eller lider ulempe av noe slag i arbeidslivet som følge av religion, hudfarge, politisk ståsted eller seksuell legning.

Ja det er enig i, men her er det snakk om skikkethet. Vi har eksempler fra  skolen hvor lærere har undervist stikk i strid med lærerplanen.De har blitt avskjediget. Det kan være tilfellet her og. Hvis det undervises at analsex er greit og bibelen forteller om at det er en styggedom, så har vi et problem.

Så er det noen som sier at disse skriftstedene til Paulus  gjelder ikke. Det er jo et paradoks all den stund at Paullus har skrevet halvparten av  det nye testamentet.

Jeg ser ikke noen annen vei at de liberale går ut av kirka og danner et nytt trossamfunn, så får vi beholde den tradisjonelle kristendommen. 

Kommentar #56

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Den lesbiske presten Sara Elisabeth Moss hevder at hun er «demotivert, søv ikkje og er sint». Jeg antar grunnen er at jeg og mange andre mener hun ikke bør være prest i Den norske kirke (Dnk).Hvorfor antar du dette, når begrunnelsen er en helt annen, altså den oppførsel hun møter direkte i møte med en del mennesker.

>Selvfølgelig får homolobbyen umiddelbart toppoppslag på NRK når de hevder at de blir «diskriminert» og «trakassert».

Selvsagt. Hvorfor skulle "homolobbyen" ikke få oppslag og oppmerksomhet? Det er en sak vært oppslag og oppmerksomhet.

>Homolobbyen hevder at vår klassiske teologi er nedverdigende for deres menneskeverd. Imidlertid må anklager om et nedverdigende menneskesyn holdes adskilt fra teologisk uenighet.

Det har de også helt rett i. Det teologisk begrunnede menneskesynet er ganske slett og bør selvsagt være mulig å kritisere.

>– Det er svært alvorleg viss medarbeidarar i kyrkja opplever at dei blir trakasserte på arbeidsplassen. Og det har arbeidsgivar eit ansvar for å gjere det vi kan for at ikkje skal skje.

>Hele tiden snakkes det om at vi må ha to syn i kirken, men når preses uttaler seg på denne måten, er det faktisk de som står for det klassiske og bibelske synet som blir diskriminert og trakassert.

Du hevder altså i fullt alvor at å klage på å bli trakassert, og hevde arbeidsgiver har et ansvar, er det som egentlig er trakassering? Har jeg virkelig lest deg riktig, for dette er noe av det mest absurde jeg har lest?

>Vi må huske at Helga Haugland Byfuglien er biskopen som er opptatt av å fremstå som flyktningene i Middelhavet sin beste venn, …

Dette er ikke relevant til saken, er det vel? I såfall er det bare personangrep.

>Kristian Kahrs
>Informasjonsleder for Demokratene i Norge


Om jeg noen gang har vurdert Demokratene, så skal det aldri skje igjen. For dette var hårreisende lesning. 
Spesielt nok har jeg sjelden sett så mange "Bra" på et innlegg heller. Det er et heller dårlig tegn.


Kommentar #57

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser ikke noen annen vei at de liberale går ut av kirka og danner et nytt trossamfunn, så får vi beholde den tradisjonelle kristendommen.

Minus statsstøtte og andre "goder" så er jeg helt enig :) La de som tror selv betale for det de holder på med... Så kan de sitte der å være så intolerante de bare vil for meg så fremt de ikke løper rundt og plager andre med det.

Kommentar #58

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Godt å ha tydelige motsetninger

Publisert over 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Spesielt nok har jeg sjelden sett så mange "Bra" på et innlegg heller. Det er et heller dårlig tegn.

Pedersen, ofte setter jeg pris på dine kommentarer, spesielt når det dreier seg om å ta et oppgjør med totalitære ideologier. Men takk for at du registrerer det høye antall bra-klikk på dette innlegget. Det er et signal om at vi gjør noe riktig med å ta et oppgjør med de rådende politisk korrekte meningene som gjør et opplyst ordskifte vanskeligere.

Ellers synes jeg det er greit at du ikke har noe til overs for det jeg skriver i dette innlegget. Det at vi er så tydelige på at vi er annerledes enn del fleste andre i det politiske Norge, tror jeg er en stor fordel for oss. I dag har jeg for eksempel jobbet med å svare på spørsmål fra Bergen LLH, og jeg ønsker å legge til rette for en god debatt mellom LLH og Demokratenes leder Atle Stien i Bergen. Dette er hva vi i Demokratene har svart LLH på deres spørsmål:

Kjære Bergen LLH

Vår løsning ved få ned tallene på smitte og psykiske problemer for homofile er å stille de gode kritiske spørsmålene når den meget sterke homolobbyen kjører en agenda som gjør homofile til ofre.

I Demokratene har vi ikke behov for å sette folk i bås i henhold til deres seksuelle legning, og homofile skal selvfølgelig stå fritt til å organisere sine liv og sin kjærlighet som de ønsker. Om noen er homofil er dette en privatsak og de skal behandles med respekt som et hvert annet menneske. Noen særbehandling mener vi de ikke trenger fordi det allerede er en lovgivning som gir denne gruppen de samme rettigheter som andre.

Vi mener identitetspolitikk er en avsporing fra saker som er mer viktig. Dette er en kultur-radikal strømning som kommer fra de amerikanske utdanningsinstitusjonene og som nå også er godt etablert i Europa. Sverige ligger lengst frem med sine LHBTQ sertifiseringer som de f.eks får innført i forsvaret. Forsvarets primæroppgave er å forsvare landet, ikke drive kjønnspolitikk fremmet av ekstremt politiske korrekte organisasjoner som forsimpler det offentlige ordskiftet.

Fokus på identitet og det at staten har en forpliktelse for en borgers identitetsoppfattelse mener Demokratene er å gå i feil retning.

Vennlig hilsen

Demokratene i Norge

Kommentar #59

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Pedersen, ofte setter jeg pris på dine kommentarer, spesielt når det dreier seg om å ta et oppgjør med totalitære ideologier. Men takk for at du registrerer det høye antall bra-klikk på dette innlegget. Det er et signal om at vi gjør noe riktig med å ta et oppgjør med de rådende politisk korrekte meningene som gjør et opplyst ordskifte vanskeligere.Det er vel langt fra det du gjør når du hevder at å klage på trakassering er den egentlige trakasseringen.

Ref #56.

Kommentar #60

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
For mennesker som ikke tror, er svaret, jo, la dem fortsette sitt løp i uvitenhet, stopp med å trakkasere dem. Deres rettigheter blir tråkket på av av noen kristne svin, som ikke vil se at det de gjør er så feil. Og dermed er man i et stort dillemma, skal man lyde menneske, eller skal man lyde Gud.

Om det er et dilemma om man skal lyde mennesker eller guden man tror på, så er jo det et dilemma man selv har valgt å sette seg i, da å tro er noe man selv velger. 

Om man i en eller annen grad eventuelt skulle føle seg som et offer, eller føle seg urettferdig behandlet, fordi man i en del tilfeller her i livet blir nødt til å respektere andre menneskers rett til å velge sine egne og kanskje helt andre dilemmaer, så har man kanskje et aldri så lite "problem" man burde ta tak i og få gjort noe med. 
 

Kommentar #61

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Vel, hvis man ikke lykkes å overbevise andre med gode argumenter så har man, ihvertfall litt, seg selv å takke.

Når det gjelder siste avsnitt : PS: Synes du det skal være en selvfølgelighet at du slipper igjennom på NrK ytring? Og at hvis du ikke gjør det så mener du at du blir diskriminert for dine meninger? NrK er Trist og PK..?

Åkey.

Kommentar #62

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Så må noen å tørre å si det som det er. Det er ikke normalt!

Det er heller ikke "normalt" med blondt hår, da det er en genmutasjon. 

Men det betyr ikke at å bruke ord som normalt/unormalt om mennesker som er født bare litt "annerledes" enn majoriteten ellers i verden, verken er hensiktsmessig eller et sant ord å bruke.
For begynner man på den måten, vil vi nok finne at vi alle er "unormale" i en eller annen sammenheng dersom vi piller oss selv fra hverandre bit for bit.  

Kommentar #63

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Å bli slått ned er da ikke så ille. Det er da mye verre den psykiske mobbingen som drives?

Skal vi ikke ha nulltoleranse for vold og mobbing, uansett hvem, hva, hvor, og graden av det? 

Å begynne å "gradere" slike ting, eller sette dem opp mot hverandre på et eller annet vis som gjør at enkeltepisoder med vold eller mobbing blir "ufarliggjort", er ikke særlig akseptabelt dersom man skal fremme holdninger som sier nei til slikt uansett. 

 

Kommentar #64

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Dette er hva vi i Demokratene har svart LLH på deres spørsmål:

Kjære Bergen LLH

Vår løsning ved få ned tallene på smitte og psykiske problemer for homofile er å stille de gode kritiske spørsmålene når den meget sterke homolobbyen kjører en agenda som gjør homofile til ofre.

Kan jeg få spørre hva slags spørsmål LLH har stilt dere?

Det er vanskelig å ta stilling til svaret du siterer her, så lenge det ikke er noen konkrete "spørsmål" på bordet her som viser til hvordan svarene deres samsvarer med det som er spurt om  :)

 

Kommentar #65

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Om noen er homofil er dette en privatsak og de skal behandles med respekt som et hvert annet menneske. Noen særbehandling mener vi de ikke trenger fordi det allerede er en lovgivning som gir denne gruppen de samme rettigheter som andre.

Om noen er heterofile, så er det også en privatsak. 
Men heterofile som får gifte seg i kirken blir ikke omtalt som om de får noen "særbehandling" bare fordi de har rett til å følge sin personlige tro i et land hvor det tross alt er religionsfrihet.

Hvorfor skal ikke kristne homofile ha samme rett til å følge sin personlige tro og ha samme retten til å utøve sin religionsfrihet som heterofile?
Slik det er i dag særbehandles jo de kristne som både får følge sin egen overbevisning i eget liv og leven, og som samtidig får "bestemme" at homofile ikke skal få ha den samme retten til å gjøre det samme.
Om både heterofile og homofile får gifte seg slik de mener er riktig i følge deres tro, så mister ingen av dem retten til verken religionsfrihet eller personlig valg av måten å leve etter den på.
Men at den ene parten skal styre hva den andre parten kan få gjøre i praksis med tanke på egen tro, er jo å direkte si at "jeg skal ha større rett til religionsfrihet når det kommer til hva jeg kan gjøre i praksis for å leve etter den i mitt liv enn det andre skal ha".

Det blir som å både skulle ha i pose og i sekk, og at andre må klare seg helt uten noen av delene, fordi enkelte krever "alt".
Noen skal liksom både kreve å leve etter egen tro, men også bestemme at andre ikke skal få lov til å gjøre det samme, fordi det strider mot førstnevnte sin tro.

Det er jo helt ulogisk og særdeles urettferdig.

Det blir som å si at menn skal få lov til å kjøre bil, men menn skal også bestemme at kvinner ikke skal få kjøre bil. Fordi menn mener at kvinner ikke er egnet til å kjøre bil, og at deres personlige overbevisning om det er så viktig at den retten kommer før kvinners rett til å selv kunne leve etter deres egen personlige overbevisning angående hvem som er egnet til å kjøre bil og ikke.

Det er religionsfrihet her i landet. Men hva man selv tror kan ikke styre hva andre skal få lov til og ikke med tanke på å kunne leve ut sin tro.
Det er det norske lover som skal og bør eventuelt sette begrensninger for, ikke subjektive meninger og/eller hva man tror ens egen gud sier. 

 

Kommentar #66

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Homofil livsstil er ingen genmutasjon

Publisert over 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Det er heller ikke "normalt" med blondt hår, da det er en genmutasjon.

Men det betyr ikke at å bruke ord som normalt/unormalt om mennesker som er født bare litt "annerledes" enn majoriteten ellers i verden, verken er hensiktsmessig eller et sant ord å bruke

Om det var slik, skulle det blant eneggede tvillinger bare foreligge to muligheter: Enten at begge er heterofile, elelr at begge er homofile.

Nå finnes det tilstrekkelig mange eksempler på eneggede tvillinger der den ene er heterofil og den andre er homofil til å torpedere den teorien fullstendig...

Kommentar #67

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Her er jeg som vanlig, enig med Søyland!

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Nå finnes det tilstrekkelig mange eksempler på eneggede tvillinger der den ene er heterofil og den andre er homofil til å torpedere den teorien fullstendig...

Så skal vi som mener noe annet være utsatt for edder og galle fra den politiske korrekte gemene hop?

Hvor er den berømmelige toleransen?

Kommentar #68

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Spørsmålene fra LLH

Publisert over 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Kan jeg få spørre hva slags spørsmål LLH har stilt dere?

Siden du spør, skal du få svar, men som sagt var det ikke i vår interesse å svare detaljert men heller svare overordnet og ideologisk:

Bergen –En inkluderende og mangfoldig by.

10 spørsmål om partiene sin satsning på lhbt-personer i kommunen 

2015-2019.

Spørsmålene er utarbeidet av LLH –Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Helse:_________________________________________________________________________

1)Syfilis-smitte har på 1 år firedoblet seg i Hordaland. Menn som har sex med menn utgjør den største delen av smitteøkningen. Haukeland Universitetssykehus kaller det en epidemi. Hvordanvil dere bidrafor å få ned tallene på syfilis-smitte samt nysmitte av HIV?

2)Flere lhbt-personer, spesielt ungdommer og transpersoner føler ikke at de kan være åpne om sin seksuelle orientering og/eller kjønnsidenitet med sin fastlege. Dette kan i flere tilfeller føre til at personene ikke får den hjelp de trenger til rett tid. Hvordan vil dere sørge for et bedre helsetilbud for lhbt-personer?

Ungdom og skole:________________________________________________________________

3)Lhbt-ungdommer er overrepresentert når det gjelder bruk av rusmidler, ulike psykiske lidelser og selvmordsforsøk. ”Homo” og ”homse” er noen av de mest brukte skjellsordene i skolegårdene. Hvordan vil deres parti sørge for bedre forståelse av lhbtog kjønnblant elever i ungdomsskolen?

4)LLH jobber i dag med kompetanseheving av ansatte i skolen samt elever. LLH har merket en økning i antall henvendelser om foredrag fra skoler de siste årene. Per dags dato har LLHBergen og Hordalandkunmidler til1 ansatt, og har ikke mulighet til å nå ut tilalle skoler. Vil dere øke støtten til LLH Bergen og Hordaland for å tilrettelegge tilen ny stilling som kan jobbe med kunnskapsheving av elever, lærere og andre skolepersonell i Bergensskolene?

5)Hvordan vil dere følge opp kommunens handlingsplan for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i ungdomskolen?

Eldre:_______________________________________________________________________ 

6)Flere eldre lhbt-personer går tilbake i ”skapet” når de havner på eldre,-og sykehjem i  frykt for negative holdninger blant andre beboere. Ansatte har ikke god nok kompetanse på lhbt-feltet, og klarer ikke å møte denne utfordringen.

Hvordan vil dere øke kompetansen på lhbt for ansatte i helse,-og omsorgssektoren?
Kultur:_______________________________________________________________________ 7)Festivalen ”Regnbuedagene i Bergen” er avhengig av LLH BgH sine midler. Dette medfører en stor økonomisk risiko, både for LLH BgH og Regnbuedagene. Vil dere være med å sikre festivalen økonomisk? I såfall; hvordan?
Innvandring og asyl:______________________________________________________________8)Lhbt-personerfra enkelte land, slik som Syria, klassifiseres av FN som særlig sårbare flyktninger. Mange lhbt-personer kan ikke bistås der de bor. Hva vil ditt parti gjøre for å ta i mot særlig sårbare flyktninger til kommunen?9)Flere lhbt-personer som har fått innvilget asyl og bor på asylmottak melder om vold, trusler og seksuelle overgrep fra andre på mottaket på bakgrunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk. Hvordan vil dere være med å sikre lhbt-personer gode levevilkår i asylmottak?
Arbeidsliv:______________________________________________________________________10) Homofile og 8/10 bifile er i skapet på arbeidsplassen viser en undersøkelse utført av Fafo. Bergen kommune er kommunens største arbeidsgiver. Hvordan vil dere sørge for bedre inkludering av lhbt-personer på arbeidsplassen i kommunen?
Kommentar #69

Erik Berg

0 innlegg  212 kommentarer

Epigenetikk

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Om det var slik, skulle det blant eneggede tvillinger bare foreligge to muligheter: Enten at begge er heterofile, elelr at begge er homofile.

Nå finnes det tilstrekkelig mange eksempler på eneggede tvillinger der den ene er heterofil og den andre er homofil til å torpedere den teorien fullstendig...

Det er ingen som mener det er en genmutasjon heller, så dette er ingen teori å "torpedere".

Derimot så peker alt man vet om mulige årsaker på utelukkende biologiske forklaringsmodeller - hvor epigenetikken er sentral.

Epigenetikk er et fagfelt som omhandler hvordan gener kan aktiveres og deaktiveres av molekylær miljøpåvirkning. Dette forklarer hvordan eneggede tvillinger med identisk genom har forskjellig fingeravtrykk, og hvordan det f.eks. er mulig for slike å ha forskjellig øyenfarge. Studier viser at sjansen for at begge tvillingene er homofil (når minst én er det) er over dobbelt så stor for eneggede som for toeggede tvilinger.

Homofili ser således ut til å ha en veldig sterk genetisk komponent med en del biologiske epigenetiske miljøvariabler (hormonpåvirkning under fosterstadiet har blitt trukket frem) som får denne genetiske komponenten til å manifestere seg. Dette er fullstendig naturlig og fullstendig biologisk. 

Så vi kan trygt konkludere med at homofili er fullstendig normalt og vanlig forekommende i populasjoner. Tar man en statistisk stor og gjennomsnitlig nok populasjon (f.eks. befolkningen i Tønsberg) så forventer man faktisk å finne en viss andel homofile individer der. Det er det som er det vanlige og normale; at noen prosent av befolkningen blir homofile. Skulle man ikke finne et eneste homofilt individ i en slik populasjon ville man kunne beskrive den populasjonen som unormal og avvikende. 

Kommentar #70

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Om det var slik, skulle det blant eneggede tvillinger bare foreligge to muligheter: Enten at begge er heterofile, elelr at begge er homofile.


Dette er en misforståelse som gjerne betegnes gendeterminisme.

Selv om en egenskap er styrt av gener, så kan det være miljøårsaker som påvirker om egenskapen faktisk "aktiveres" eller ikke.

NB! Dette er ikke noe innlegg for/mot noen gitt forklaring på eksistensen av homofili i naturen, bare en påpekning av at forholdet mellom gener og de egenskaper de koder for ikke er en til en.

Kommentar #71

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Et spørsmål

Publisert over 6 år siden

til dere som mener homofile blir trakkasert:

Hvordan er det mulig å leve med to syn i kirken når det ikke foreligger kompatibilitet?

La oss si at en vegg skal males. Maler nummer 1 sier at veggen skal være blå, mens maler nummer 2 sier at den skal være blå og svart. Maler nummer 1 mener han har fått beskjed fra sin overordnede at veggen skal være blå, og maler nummer 2 står fast på sitt.

Det er ikke mulig å male veggen på en slik måte at begge blir fornøyd.

Kommentar #72

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
til dere som mener homofile blir trakkasert:

Hvordan er det mulig å leve med to syn i kirken når det ikke foreligger kompatibilitet?

La oss si at en vegg skal males. Maler nummer 1 sier at veggen skal være blå, mens maler nummer 2 sier at den skal være blå og svart. Maler nummer 1 mener han har fått beskjed fra sin overordnede at veggen skal være blå, og maler nummer 2 står fast på sitt.

Det er ikke mulig å male veggen på en slik måte at begge blir fornøyd.

Man kan da vel være uenig i syn uten å trakassere hverandre?

Kommentar #73

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Malekunst eller folkekunst

Publisert over 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
La oss si at en vegg skal males. Maler nummer 1 sier at veggen skal være blå, mens maler nummer 2 sier at den skal være blå og svart. Maler nummer 1 mener han har fått beskjed fra sin overordnede at veggen skal være blå, og maler nummer 2 står fast på sitt.

Dette handler ikke om malekunst, Hisdal. Det handler om hvordan man forholder seg til mennesker annerledes enn en selv og kunsten å oppføre seg som folk. Dette burde selv Hisdal kunne forstå. For folk flest er dette enkel matte. Så finnes det noen som ikke skjønner det. De har en tendens til å finnes blant partiet Demokratenes velgerskare, ser det ut til. Skjønt skare var vel å ta sterkt i..... 

Kommentar #74

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Vi vet at de homofile har  tatt i bruk høyst forskjellige  handlinger, de og støttesplillerne har ikke vært snaue med utsagn andre veien for å skape blest om de homofiles sak.  Kan det tenkes at en viss overdrivelse av påberobt mobbing er en del av strategien  i kirkesaken  ?

Kommentar #75

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg har ærlig talt ikke oppfattet at det er så mye mobbing og trakassering

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Vi vet at de homofile har tatt i bruk høyst forskjellige handlinger, de og støttesplillerne har ikke vært snaue med utsagn andre veien for å skape blest om de homofiles sak. Kan det tenkes at en viss overdrivelse av påberobt mobbing er en del av strategien i kirkesaken ?

ute og går i homofilidebatten hverken på den ene eller den andre siden!

Har trakasseringen nådd mediene, slik at den blir delt med oss avislesere? Har ikke sett det!

Jeg merket meg bare at en lesbisk prest ble slått i ansiktet av en kirkegjenger.

Men er det så mye av slikt?

Mvh Sverre

Kommentar #76

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Om kirken lander på vielse av homofile

Publisert over 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
La oss si at en vegg skal males. Maler nummer 1 sier at veggen skal være blå, mens maler nummer 2 sier at den skal være blå og svart. Maler nummer 1 mener han har fått beskjed fra sin overordnede at veggen skal være blå, og maler nummer 2 står fast på sitt.

bør det kanskje gjøres til en friviilig sak for prester i en overgangsfase? Så kan de homofile som ønsker kikrelig vielse oppsøke de prestene som gjerne utfører slik vielse?

Eller aller helst: vielser gjør til en ren sivilrettslig avtale som underskrives hos fogden, og så kan man søke kirkens velsignelse i ettertid.

Mvh Sverre

Kommentar #77

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Hat synden, elsk synderen?

Publisert over 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
til dere som mener homofile blir trakkasert:

Jeg vet ikke så mye om at homofile blir trakassert, men en del homofile prester har levert et skriv til preses om at de føler trakassering. Dette er det sentrale i denne saken. Ved en slik henvendelse kan ikke preses gjøre annet enn å hevde arbeidsmiljølovens og andre ansvarsdefinerende lover for sitt virke. Hun kan ikke oppfordre til å scrappe loven, til å ignorere den for kirkens del, men må ta på alvor sitt ansvar for sine ansatte slik hun faktisk er pålagt etter lovene. Henvendelsen til preses hever saken over spørsmålet om å like homofile eller ikke. Dette er ikke en omkamp om vigselsrett, men en sak som sogner under kirkens personalorganer for drøfting om hvordan man skal unngå mobbing på arbeidsplassen, være seg av kolleger eller menighetsmedlemmer. 

Jeg går ut fra at like lite som Hisdal selv ønsker å bli mobbet for sine utvekster og særegenheter ønsker han å se på andre på en måte som berettiger at mobbing kan finne sted. Jeg går ut fra at hvis man mener alvor med i det minste utsagnet om at man elsker personen selv om man ikke elsker gjerningene må det komme til gyldighet her, og da gjenstår det for kirken å bevise at dette faktisk betyr noe. Tiden er nå. Hvis ikke rakner argumentasjonen til svært mange, og man står igjen med at man ikke kan fordra tanken på analsex, avkledd alle retoriske poenger. 

Kommentar #78

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Om det var slik, skulle det blant eneggede tvillinger bare foreligge to muligheter: Enten at begge er heterofile, elelr at begge er homofile.

Nå finnes det tilstrekkelig mange eksempler på eneggede tvillinger der den ene er heterofil og den andre er homofil til å torpedere den teorien fullstendig...

Poenget mitt var ikke at homofili var en genmutasjon. 
Poenget mitt var at dersom ting som er medfødt skulle være noe som kunne puttes i kategoriene "normalt" og "unormalt", så ville fort det med å være blond plutselig være "unormalt".

Jeg ser ikke poenget med å bruke slike ord om mennesker, spesielt ikke når vi da ender opp som "unormale" stort sett alle sammen.

Og så lurer jeg på hva som er hensikten med å omtale mennesker på denne måten?
Er det noen her som er for at vi skal begynne å snakke slik om vår annerledes neste?
Og at vi dermed åpner opp for at vi kan snakke slik om alle mennesker som feks er "mindretall", fordi de jo må være "unormale" når de ikke er som majoriteten av befolkningen.


Kommentar #79

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
til dere som mener homofile blir trakkasert:

Hvordan er det mulig å leve med to syn i kirken når det ikke foreligger kompatibilitet?

La oss si at en vegg skal males. Maler nummer 1 sier at veggen skal være blå, mens maler nummer 2 sier at den skal være blå og svart. Maler nummer 1 mener han har fått beskjed fra sin overordnede at veggen skal være blå, og maler nummer 2 står fast på sitt.

Det er ikke mulig å male veggen på en slik måte at begge blir fornøyd.

Du må huske på at min private vegg er min private vegg, og din private vegg er din private vegg. 
Det er ingen som mister noe her dersom vi begge får male vår egen vegg i den fargen vi selv ønsker.

Men dersom du skal stå i malebutikken (kirken) å bestemme at det kun skal selges maling i de fargene du selv mener er "rett farge" på en husvegg, eller at det for eksempel kun er mennesker med blå øyne som skal få kjøpe maling der, så vil du bli fornøyd, mens andre vil bli særdeles forskjellsbehandlet på et ekstremt urettferdig vis.

Det er religionsfrihet her i landet, på samme måte som alle selv må få velge farge på sine private vegger.

Dersom denne malebutikken (kirken) er drevet (betalt) av staten, så kan ikke de som er ansatt der eller noen som selv mener at de er mer "trofaste" kunder enn andre, komme og si at de både skal bestemme farge på sin egen vegg, og i tillegg stå hardt på at alle andre også må male i samme farge som en selv dersom de skal få kjøpt maling der.

Så jo, alle parter kan bli fornøyde.
Problemet er bare at når noen tror at de både skal ha full frihet til å male i hvilken farge de selv vil, og samtidig blir misfornøyd når det blir påpekt at andre mennesker også må få samme friheten angående sine private vegger, så er det jo klart at denne misnøyen er den som må ryke og reise.
Fordi ingen mister noe av sin fulle frihet til å male sine egne liv slik de føler for, selv om andre velger å male sine liv annerledes.

Religionsfrihet handler bare om frihet til å bestemme over egne liv, ingen andre sine. Og forsøker man det, så røver man religionsfriheten fra noen andre, og da er man jo i praksis faktisk imot religionsfrihet.

 

Kommentar #80

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Legger merke til at alle unnviker å svare på ditt spørsmål

Publisert over 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke mulig å male veggen på en slik måte at begge blir fornøyd.

Faktisk går det an å male veggen slik at begge blir fornøyd. De bør bare begynne å male, og når de har utført sitt arbeide, og veggen er ferdig, kan de gå hjem med fred i hjerte, fordi de begge har utført sitt oppdrag. Selv om resultatet er blått og blått/svart, vil begge ha utført sitt arbeid i henhold til den tro de har. Det er bare om de lar resultatet bry dem at de får ufred, og ufred kommer fra Guds fiende, ikke fra Gud.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #81

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Dette handler ikke om malekunst, Hisdal. Det handler om hvordan man forholder seg til mennesker annerledes enn en selv og kunsten å oppføre seg som folk. Dette burde selv Hisdal kunne forstå. For folk flest er dette enkel matte. Så finnes det noen som ikke skjønner det. De har en tendens til å finnes blant partiet Demokratenes velgerskare, ser det ut til. Skjønt skare var vel å ta sterkt i.....

Hei Olav

Hvordan kan man si sin mening om homofili, uten at man blir dømt for det her inne?

Kan man elske sin neste, selv om man er i mot homofili ? Og hvordan kan det praktiseres?  Er dette mulig å elske sin neste selv om man sier homofili er i mot Guds ord? Heller kan man ikke skille sine meninger i frhold til sine handlinger når det gjelder å elske mennesket? Ligger det hat i andres meninger som mener homofili er synd? eller ligger det kjærlighet til sannheten i Guds ord i dise tankene og meningene man formidler?

mvh

Rune

Kommentar #82

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Ikke dilemma

Publisert over 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Om det er et dilemma om man skal lyde mennesker eller guden man tror på, så er jo det et dilemma man selv har valgt å sette seg i, da å tro er noe man selv velger.

Om man i en eller annen grad eventuelt skulle føle seg som et offer, eller føle seg urettferdig behandlet, fordi man i en del tilfeller her i livet blir nødt til å respektere andre menneskers rett til å velge sine egne og kanskje helt andre dilemmaer, så har man kanskje et aldri så lite "problem" man burde ta tak i og få gjort noe med.

Lyde Gud og forkynne det gode budskap som ikke alltid blir tatt så godt imot. Menneskers bud er ikke alltid det samme som et godt budskap, selv om det er forkledd slik. Men der vil nok vi være uenige tror jeg.

Når vi da snakker om Guds ord, og forkynnelsen av det. Så er det jo slik at de som jobber i kirken og samtidig lever et homoseksuelt liv, vil føle seg trakasert når noen forkynner Guds ord slik det står i Romerbrevet 1, for her pekes det på at et slikt liv er synd i Guds øyne.

Noen mener at det er kun kjærlighet, og den kjærlighet som Kristus hadde for menneskene ved at Han døde for dem. Men at Kristus døde for menneske, innebærer at de som tror, tar imnot Ham i sin ånd. Og de som tar imot Kristus i sin ånd, vil ønske å leve ett med Ham, og ikke leve i synd. De vil synes det er for vanskelig å leve i synd. Deres liv i synd vil hindre Herren i å komme i kontakt med dem. Bare de som fornekter seg selv, og tar opp korset, kan følge Kristus. Dette innebærer at man slutter å leve ved sitt kjød, ved lysten, ved kjødets lyst, som i dette tilfellet er å leve ut sin homoseksualitet. 

Kjødets lyst er ikke bare homoseksualitet, det er alle ting som kjødet lyster etter, det er også heteroseksuelle menn og kvinner som forlater sine ektemaker for en annen, kun for å stagge sin egen lyst. Eller at de lyver til sine ektemaker om at de er utro. Dette er en side ved kjødet. Dessverre er det ingen som snakker om denne siden av synden, siden alle mener det er kun homofili som er syndig framfor Gud. Dette er feil. I Romerbrevet 1 ser du en hel rekke manifestasjoner av hva synd egentlig er.

De som i dag ønsker å fjerne homofili som en del av dette, de har for lengst fjernet de andre manifestasjonene, som er syndige fremfor Gud. For dem er bare en ting som gjelder, og det er den menneskelige kjærligheten, som mennesker viser hverandre. Det er denne de ønsker å gjøre guddommelig.

Så hvordan kan man da fortelle verden at det finnes håp hos Gud, når en det i dag utkjempes en kamp om rett og galt, om at til tross for dette synet på homofile, så finnes det et håp om frelse, men ikke på den måten som mange sier, ikke kjærlighet, ikke at du må gi opp din homoseksualitet, fordi det kan ingen. Bare Kristus kan få deg til å endre deg selv. Bare Kristus kan få deg til å gi avkall på ditt eget liv, slik du levde det før. 

Det høres sprøtt ut, men det er sannheten. Bare i Ham kan man bli kvitt sitt gamle, tidligere liv. Bare i Kristus kan man starte på nytt, med et helt nytt, evig, guddommelig liv. Det som vi blir født med når vi bekjenner vår tro på Kristus. Kristus er den som bringer liv inn i oss, inn i vår ånd. Bare Han kan gjøre oss levende, forvandle oss, til noe annet, til Guds barn. Som Guds barn blir vi frelst, som Guds barn gir vi avkall på vårt gamle syndige liv, litt og litt.

Men å viglse to homofile er ikke veien til å gjøre det,

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #83

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan man si sin mening om homofili, uten at man blir dømt for det her inne?

Det er ganske enkelt :)

På samme måte som du kan si din mening om mørk hudfarge, rødt hår, kvinner, jøder, handicappede, osv, så kan du også si din mening om homofile uten å bli dømt for det noe sted.

Homofile skal ikke under noen omstendigheter behandles eller snakkes mer "nedlatende" om enn andre grupper i samfunnet. Har man noe å utsette på enkeltpersoner, en gruppe mennesker, eller deres måte å leve på, så bør det være saklig og med argumenter som også sier noe saklig om hvorfor man mener det man mener.

Tar man utgangspunkt i at i følge sin egen personlige overbevisning eller tro, så mener man at feks kvinner ikke skal ha stemmerett, så må man gjerne mene og tro det. Men man må regne med å bli satt til veggs med tanke på at fordommer og intoleranse mot andre mennesker og/eller deres lovlige måte å leve på, ikke er noe man plikter å vise toleranse for.

Man skal være tolerant, men man skal ikke tolerere intoleranse. Da må man stå opp for dem som evt blir rammet dersom man ønsker å være et medmenneske.
 

Kommentar #84

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Se på spørsmålet

Publisert over 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Man kan da vel være uenig i syn uten å trakassere hverandre?

mitt. Det er jo nettopp dette jeg søker svar på. At du sier at man kan gjøre det, hjelper lite om du ikke sier hvordan...

Kommentar #85

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Ah...

Publisert over 6 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Dette burde selv Hisdal kunne forstå.

Du vet tydeligvis ikke hva en analogi er. I dette tilfellet valgte jeg denne type analogi for at også folk utenfor den kristne tro, som deg, skulle se hva konflikten egentlig går ut på.

Kommentar #86

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Takk

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
bør det kanskje gjøres til en friviilig sak for prester i en overgangsfase? Så kan de homofile som ønsker kikrelig vielse oppsøke de prestene som gjerne utfører slik vielse?

Eller aller helst: vielser gjør til en ren sivilrettslig avtale som underskrives hos fogden, og så kan man søke kirkens velsignelse i ettertid.

for seriøst løsningsforslag. Imidlertid, hvis jeg skal videreføre analogien, vil dette føre til at veggen får noen svarte flekker, og dette er ikke akseptabelt for maler 1, siden han mener han har fått beskjed fra sin sjef om at veggen skal være blå.

Når det gjelder å frata kirken vigselsrett, er det for meg som er kristen totalt uaktuelt å gå med på at ekteskapet, innstiftet av Gud, ikke skal skje i kirken (foran Gud).

Kommentar #87

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Litt bom

Publisert over 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
i de fargene du selv mener er "rett farge"

Det er jo ikke snakk om å male i de fargene maler 1 selv ønsker, men i den fargen sjefen sier han skal. Det har ikke noe med (skal ikke ha noe med) hva maler 1 selv ønsker, men hva sjefen ønsker. 

Slik jeg ser det, må man leve med 1 vegg som er blå og en som er svart, da de to malernes fargepreferanser er ikke kompatible med hverandre

Kommentar #88

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det høres sprøtt ut, men det er sannheten.

Jeg hopper over alt det andre, fordi tro er irrelevant for alle andre mennesker enn kun den som tror på det selv. 

Jeg kunne ha liret side opp og side ned med min tro om både guder, bibel og alt jeg personlig faktisk måtte være helt overbevist om. Men til syvende og sist så lever vi i et land med trosfrihet, og dermed står jeg helt fritt til å tro det jeg tror, men jeg står ikke fritt til å tro noe som helst på andre sine vegne og med tanke på andre sine liv.
Jeg kan selvfølgelig tro at "min sannhet" også er sant for alle andre mennesker i hele verden, men religionsfriheten jeg kan påberope meg og kreve i vårt samfunn som har religionsfrihet, gjelder til syvende og sist kun for mitt liv og mine valg. 

Så "sannheten" du kommer med her, gjelder kun for deg. Du kan tro at den gjelder for alle andre også, men i praksis med tanke på at alle andre mennesker rundt deg har akkurat den samme retten til trosfrihet som det du selv har, så gjelder sannheten "din" kun deg.
Du vil helt sikkert finne mennesker som har nesten helt lik "sannhet" som deg, og som lever sine liv i tråd med det du selv tror og mener. Men du vil også finne mennesker som tror helt annerledes enn deg, mennesker som ikke tror i det hele tatt, og mennesker som tror på mye av det samme som deg, men som likevel har svært forskjellig mening fra deg om hva din og deres felles gud faktisk står for og mener.
Og ettersom de har like stor rett på å tro hva de føler er riktig som det du selv har, så står de fritt til å leve etter det i sine liv.

Så forsøker du eller noen andre å forhindre dem i å leve på den måten de selv føler for etter det de tror på, så forsøker du å nekte dem den religionsfriheten du selv sannsynligvis setter veldig høyt.
Og dette høres ikke sprøtt ut, for dette er den faktiske sannheten  ;) 

Kommentar #89

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Vel

Publisert over 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det er bare om de lar resultatet bry

Synes svaret ditt er det beste av de jeg har fått. Likevel faller det litt short på slutten. Jeg må imidlertid erkjenne at noe av årsaken til det er at analogien min her har noen hull.

Kommentar #90

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
men i den fargen sjefen sier han skal.

Sjefen er staten, det er den som betaler for både malingen og malejobben ;) 

Kommentar #91

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Det er ganske enkelt :) På samme måte som du kan si din mening om mørk hudfarge, rødt hår, kvinner, jøder, handicappede, osv, så kan du også si din mening om homofile uten å bli dømt for det noe sted. Homofile skal ikke under noen omstendigheter behandles eller snakkes mer

Hei Sølvi

For min del, er det også enkelt  forstå og hvordan man kan skille på dette med menneske og synd. Å elske sin neste slik som seg selv, er i utgangspunktet vanskelig. men sannheten er heller ikke alltid like enkelt. men når sannheten blir åpenbart for mennesket, så ser man skille mellom synd og mennesket. Det å elske slik Jesus gjorde, er å skille mellom synden å mennesket. Jesus var svært radikal i sin forkynnelse. Han kunne støte mange mennesker på sin vei med sine uttalelser. Hvem tror han at han er, fikk han ofte høre. Men Jesus behandlet alle rettferdig utifra Guds vilje og ord.  Derfor så skal man elske alle mennesker selv om det er nesten umulig, i vår egen kraft er det umulig,men for Gud er alt mulig. Alle kan gjøre hva de selv vil med sitt liv, vi kan ikke dømme noen menneske for deres valg og handlinger. Men når den tro man har blir motstridende så er det vår rett i vår overbevisning, å si hva som Guds ord sier om fråtseri eller hor eller begjær eller homofili uten at man dømmer det andre menneske for deres handlinger. Å elske er å bry seg om hverandre. Det som er viktig å forstå Sølvi at vi har to forskjellige syn på Hva Guds ord sier om dette. Derfor så får vil ulike meninger om dette også.Det ser ikke ut som om Du kan forstå at man kan elske et menneske selv om man ikke støtter deres handlinger. men slik er det, jeg respekterer dine meninger og tanker selv om jeg er uenig i dine meninger om dette. 

mvh

Rune

Kommentar #92

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det som er viktig å forstå Sølvi at vi har to forskjellige syn på Hva Guds ord sier om dette.

Løsningen på det er jo uansett veldig enkel med tanke på å gjøre både deg og meg fornøyde :)

Du følger ditt syn i ditt liv, og jeg følger mitt syn. 
Jeg har ikke behov for å fortelle deg hvordan du skal leve ditt privatliv, og dersom du selv heller ikke har et stort ønske om at andre skal blande seg i akkurat det, så gjør du selvfølgelig ikke det med andre mennesker heller. 
Man gjør jo mot sin neste slik man ønsker at ens neste skal gjøre mot en selv. 

Valg av kjæreste, sexliv, utdannelse, osv, er en privatsak, og ting absolutt ingen andre har noe som helst med å blande seg i på noe som helst vis, verken direkte eller indirekte. 
Kommentar #93

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du kan forstå at man kan elske et menneske selv om man ikke støtter deres handlinger.

Joda. 
Men man må ha en saklig grunn derso man skal fortelle dem at man ikke støtter deres handlinger.
Det holder ikke å si at man elsker noen, men at man ikke støtter vedkommendes kjøp av en gul bil, fordi man selv aldri ville ha valgt en bil med den fargen.
Det er en bagatell som man som medmenneske fint kan heve seg over med tanke på at det ikke koster en noe som helst å faktisk støtte vedkommende i dette kjøpet fordi man ser at det gjør vedkommende lykkelig.

På samme måte støtter man sine barn i valg av utdannelse når man skjønner at det er et valg som vil gjøre dem fornøyde og lykkelige, samt at de har valgt noe som faktisk interesserer dem og som de passer å jobbe som. Man elsker ikke et menneske dersom man ikke klarer å støtte noen i slike private valg dersom "problemet" kun er at man selv ikke ville ha valgt den samme utdannelsen eller farge på bilen.

På samme måte elsker man ikke et menneske fullt og helt dersom man ikke kan støtte dem i valg av kjærligheten i sitt liv. Er man så lite medmenneskelig at man ikke kan støtte dem kun fordi man selv aldri ville ha valgt samme menneske å leve sammen med, eller fordi de har sex på en annen måte enn man selv ville ha valgt å ha sex, eller det er snakk om et annet kjønn enn man selv ville ha valgt å være sammen med, så mener jeg at man faktisk ikke elsker betingelsesløst slik det å elske faktisk handler om.

Men dersom mennesker faktisk gjør noe som er galt. Som å bryte norsk lov, mobbe noen, være utro mot noen, lyve og bedra, osv. Handlinger som rammer dem selv eller andre mennesker på en måte man faktisk kan sette en saklig forklaring bak. Så kan man si at man elsker dem, men at man ikke støtter deres handlinger.

 

Kommentar #94

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Men dersom mennesker faktisk gjør noe som er galt. Som å bryte norsk lov, mobbe noen, være utro mot noen, lyve og bedra, osv. Handlinger som rammer dem selv eller andre mennesker på en måte man faktisk kan sette en saklig forklaring bak. Så kan man si at man elsker dem, men at man ikke støtter deres handlinger.

Hei Sølvi

Støtter du fråtseri? Og hvis nei, er det synd å fråtse litt? hva med de menneskene som nyter sitt fråteseri, skal de dømmes fordi de nyter fråtseriet selv om du er uenigt i dette.? gjør de noe galt mot andre med sitt fråtseri?

mvh

Rune

Kommentar #95

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
På samme måte støtter man sine barn i valg av utdannelse når man skjønner at det er et valg som vil gjøre dem fornøyde og lykkelige, samt at de har valgt noe som faktisk interesserer dem og som de passer å jobbe som. Man elsker ikke et menneske dersom man ikke klarer å støtte noen i slike private valg dersom "problemet" kun er at man selv ikke ville ha valgt den samme utdannelsen eller farge på bilen.

På samme måte elsker man ikke et menneske fullt og helt dersom man ikke kan støtte dem i valg av kjærligheten i sitt liv. Er man så lite medmenneskelig at man ikke kan støtte dem kun fordi man selv aldri ville ha valgt samme menneske å leve sammen med, eller fordi de har sex på en annen måte enn man selv ville ha valgt å ha sex, eller det er snakk om et annet kjønn enn man selv ville ha valgt å være sammen med, så mener jeg at man faktisk ikke elsker betingelsesløst slik det å elske faktisk handler om.

Men dersom mennesker faktisk gjør noe som er galt. Som å bryte norsk lov, mobbe noen, være utro mot noen, lyve og bedra, osv. Handlinger som rammer dem selv eller andre mennesker på en måte man faktisk kan sette en saklig forklaring bak. Så kan man si at man elsker dem, men at man ikke støtter deres handlinger.

Hei Sølvi

Alle mennesker er frie til å gjøre hva de vil med sine liv, og alle er ikke enige om de valg man tar. om min sønn hadde blitt homofil, så hadde jeg ikke elsket min sønn noe mindre for det. Det er et valg jeg måtte ha respektert, selv om jeg hadde sagt at handlingene ikke sto i tråd med min tro. jeg tror min sønn hadde godtatt det svaret, og hadde vist at jeg elsket han og støttet han fullt ut fordi min kjærlighet hadde ikke veket en tomme til min sønn. selv om jeg ikke hadde støttet hans handlinger, og hvis han hadde vært en fråtser, så hadde jeg også sagt at dette er ikke noe som jeg ikke støtter, selv om det ikke er synd i manges øyne. om min sønn hadde valgt en utdanning jeg ikke var enige i, så hadde jeg sagt at det er ikke noe jeg tror han vil fungere i. men hadde likevel vært med han igjennom denne prosessen av valg han hadde tatt. slik Jesus gjorde med Judas. Judas vandret med Jesus i 3 år, og han både var en tyv og forrådte Jesus, men Jesus dømte ikke mennesket Judas, men hans handlinger. så hvordan forstå dette med å skille mellom handlinger som motstrider Guds ord og mennesket, er vel ikke så enkelt som man gjerne som man tror når vi to ha har så forskjellige syn på hva synd er Sølvi.

Mvh

Rune

Kommentar #96

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Støtter du fråtseri? Og hvis nei, er det synd å fråtse litt? hva med de menneskene som nyter sitt fråteseri, skal de dømmes fordi de nyter fråtseriet selv om du er uenigt i dette.? gjør de noe galt mot andre med sitt fråtseri?

Du må nesten definere hva du mener med fråtseri? 

Er det på bekostning av andre mennesker du tenker på? Som feks at alle vi her i Norge har en rikdom som vi daglig fråtser i, mens det sulter mennesker i andre deler av verden?

I så fall er vi alle i så fall "skyldige", hver dag, helt bevisst, hele tiden (jeg fråtser i rent vann mange ganger daglig, jeg fråtser i luksusen av å sove i en god og varm seng hver natt, jeg fråtser i mer klær enn jeg trenger for å holde meg varm, jeg fråtser i luksusen av å ha mobil, tv og kjøleskap, osv, osv).

Men nei, det er ikke noe vi her i Norge kan dømme hverandre for. Skal noen evt dømme oss for det, så må det være de menneskene som faktisk sulter her i verden.
Men den problematikken med at noen i verden har masse og andre har ingenting, handler om så mye annet og så mye som er sammensatt, at ord som fråtseri ikke dekker mer enn en smule av det.
Og det i seg selv er en egen diskusjon, som ikke er så veldig relevant i denne sammenhengen.

Men når det kommer til kjærlighet mellom mennesker, så vil jo den aldri ramme en selv eller andre mennesker på noe vis. Så sant man ser bort i fra kjærlighetssorg, eller slike ting som utroskap og slikt.
Men de aller fleste mennesker ønsker seg bare en kjæreste/ektefelle. Så det rammer ingen dersom alle andre mennesker man selv ikke er kjæreste med også finner seg en kjæreste/ektefelle her i livet.
Derfor rammer ikke to homofile mennesker som blir kjærester verken seg selv eller noen andre på noe vis. Tvert imot gagner det samfunnet at mennesker er lykkelige sammen :)  

Kommentar #97

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Alle mennesker er frie til å gjøre hva de vil med sine liv, og alle er ikke enige om de valg man tar. om min sønn hadde blitt homofil, så hadde jeg ikke elsket min sønn noe mindre for det.

I kommentar 77 gir jeg deg en utfordring, Rune. Du snakker så mye om å elske synderen og hate synden. Her er hjertesaken din. Forsvarer du hetsen mot de homofile prestene?

Kommentar #98

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke så mye om at homofile blir trakassert, men en del homofile prester har levert et skriv til preses om at de føler trakassering. Dette er det sentrale i denne saken. Ved en slik henvendelse kan ikke preses gjøre annet enn å hevde arbeidsmiljølovens og andre ansvarsdefinerende lover for sitt virke. Hun kan ikke oppfordre til å scrappe loven, til å ignorere den for kirkens del, men må ta på alvor sitt ansvar for sine ansatte slik hun faktisk er pålagt etter lovene. Henvendelsen til preses hever saken over spørsmålet om å like homofile eller ikke. Dette er ikke en omkamp om vigselsrett, men en sak som sogner under kirkens personalorganer for drøfting om hvordan man skal unngå mobbing på arbeidsplassen, være seg av kolleger eller menighetsmedlemmer.

Hei Njål

Man kan ikke se ned på andres menneskers valg,De menneskene står for sine egne valg, om de er prester eller ikke. Jeg kan ikke dømme en prest selv om han er homofil. hvorfor skal man hetse andres handlinger. ? Jeg kan bare påminne hva Guds ord sier om homofili. så får hver en av de som leser det ta det standpunkt om de vil lytte til Guds ord eller ikke. Så får man legge saken i Guds hender, når den dagen kommer. Hvorfor bruke tid på å hetse andre eller mobbe andre fordi de har en annen legning? Jeg forstår meg ikke på slike mennesker. DET SOM JEG ER INTERESSERT I ER HVA Gud sier om homofili, og på hva som er rett for mennesket. om vi mennesker mener noe annet en det Guds ord formidler. så er det opp til hver enkelt å forstå den sannhet som Gud har åpenbart for oss alle de som mottok ordet i sitt hjerte ved sin Ånd. Jeg støtter og forsvarer mennesket , men ikke menneskenes handlinger. Jesus forsvarte mennesket, men ikke syndens handling, der går skille.

mvh

Rune

Kommentar #99

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Men når det kommer til kjærlighet mellom mennesker, så vil jo den aldri ramme en selv eller andre mennesker på noe vis. Så sant man ser bort i fra kjærlighetssorg, eller slike ting som utroskap og slikt.
Men de aller fleste mennesker ønsker seg bare en kjæreste/ektefelle. Så det rammer ingen dersom alle andre mennesker man selv ikke er kjæreste med også finner seg en kjæreste/ektefelle her i livet.
Derfor rammer ikke to homofile mennesker som blir kjærester verken seg selv eller noen andre på noe vis. Tvert imot gagner det samfunnet at mennesker er lykkelige sammen :)

Hei Sølvi

Kjærligheten mellom to mennesker er godt i seg selv. Saken ligger også på et annet plan. Gud skapte mannen og kvinnen, ikke to menn eller to kvinner. Det var en mening at skapelsen bar preg av at vi måtte  formere oss. Derfor ble det unaturlig at to menn, eller kvinner skulle ha sex med hverandre, er du uenig i dette så må du ta det opp med Gud, og tror du ikke på Gud, så er jo også vår diskusjon om dette temaet umulig å forenes med hva som er rett for hver en av oss. jeg tror på Bibelen, og du tror på menneskenes ord. men jeg forstår din tanke om kjærligheten mellom to mennesker, og jeg er enig i den type kjærlighet er å elske sin neste. er å elske hverandre. men uten syndens handling som strider i mot Guds ord.

mvh

Rune

Kommentar #100

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Så får man legge saken i Guds hender, når den dagen kommer.

Vel, vel. Det er ikke det tråden handler om, men hva man synes om at noen prester skaper en situasjon som gjør at preses må fortelle dem at kirken har et ansvar for alle sine ansatte, og at Arbeidsmiljøloven gjelder for alle disse, uavhengig av legning. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere