Arild Knutsen

11

Forbud stopper hjelpen, ikke hasjen

Adresseavisen har i det siste rettet søkelys på cannabis som rusmiddel, som medisin, som samfunnsfenomen og politikken rundt. Vi ønsker oss økt fokus på hjelp, mindre fokus på straff.

Publisert: 5. aug 2015

Av Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk

Cannabisens betydning for samfunnet er nærmest ignorert av helsevesenet,
likevel demonisert av justissektoren. Det eksisterer kun få, oftest tvangspregede, tiltak der man kan få hjelp for avhengighet eller andre bruksrelaterte problemer.

Hjelpeapparatet synes tilrettelagt for de yngste som blir tatt av politiet. Da oftest i form av tvungne ruskontrakter. Uten at den unge nødvendigvis har et rusproblem, ihvertfall på forhånd.

Cannabis er det desidert mest brukte illegale rusmiddel. Mellom 30 og 50% av de unge voksne i Norge har brukt cannabis og statistisk skal opp mot ti prosent av brukerne kunne risikere å utvikle problematisk bruk.

Alvorligheten er ikke i nærheten av alkohol, amfetamin eller heroinavhengighet, men bruken kan likevel bli så tvangsmessig at den går utover daglige gjøremål eller relasjoner. Noen kan trenge støtte til å endre bruksmønster eller slutte.

En av oss, Arild, har søkt helsevesenet om cannabisavvenningshjelp i en alder av over førti. Betegnende nok kom aldri noe svar. Trolig fordi cannabisavvenningsprogrammene, der de eksisterer, er forbeholdt de som er tvunget dit uten nødvendigvis å ha samme behov for hjelp.

Den manglende sosialfaglige og helsefaglige hjelpen bærer preg av at cannabisbruk holdes skjult i samfunnet. Til gjengjeld er politikontrollen intens: Med bøter, arrestasjoner, trakassering, inndragelse av førerkort, begrensning av samvær med barn, urinprøver og annen tvang. I frykt unnlater mange derfor å søke hjelp. Det blir således vanskeligere å vedgå for seg selv, dersom cannabisbruken utvikles til et problem.

Nils Petter Lyngsnes sier til Adresseavisen at han har vært rusavhengig i mer enn 30 år og at han ser en økning i antallet som bruker cannabis, særlig blant yngre. Det er ingen overraskelse når samfunnet gjennom forbud har snudd ryggen til cannabis og overlatt markedet til kriminelle. Et uregulert marked uten aldersgrenser bidrar ikke til å bremse rekrutteringen av mindreårige.

Lyngsnes beskriver i likhet med mange som har hatt tunge rusproblemer, at cannabis gir ham ro, gjør ham mer sikker og hjelper mot angst. Likevel er det forståelig at han angrer på at han begynte, etter et liv med mangeårig avhengighet. Sammenhengen blir derimot mindre klar når han ramser opp forbudskonsekvenser for så å konkludere imot legal regulering.

Det finnes ingen forskningsrapporter eller evalueringer som viser at kriminalisering har heldige konsekvenser. Derimot skaper det utenforskap, uheldige miljøtilknytninger og større risiko for skade og død. Lyngsnes gir likevel gode beskrivelser av konsekvenser som han har opplevd under dagens lovgivning.

Det går verre når overlege Pål Sandvik ved avdeling Østmarka på St. Olavs Hospital, i samme artikkel framstiller cannabis som så veldig psykosefremkallende. De fleste rusmidler er assosiert med psykoselidelser; cannabis er ikke et unntak. Mennesker som er disponert for psykoselidelser tyr oftere til rusmidler. Men å overdrive cannabisens betydning sett i forhold til andre rusmidler og andre risikofaktorer, bidrar bare til urimelig demonisering.

Nyere forskning gir ikke grunnlag for å si at cannabisbruk øker forekomsten av psykoser i samfunnet. Til tross for mangedobling i bruk av cannabis flere steder, ser man at forekomsten av psykoser forblir helt uendret.

Forklaringen på uttalelsen kommer kanskje når Sandvik hevder at “ruseffekten sammen med en tendens til å bagatellisere skadevirkningene” gjør det vanskelig å motivere pasientene til å slutte. Betyr det at skremsler om psykoser motiverer?

Ideologiske standpunkter, preget av indignasjon, har lenge hindret helsefaglig utvikling og gjort adekvat helsehjelp lite tilgjengelig for de med problematisk cannabisbruk. Ellers blir både medisinsk bruk og uproblematisk fritidsbruk mistenkeliggjort, sykeliggjort og konstant omtalt som misbruk.

Dersom forbruket har negativ innflytelse på livet er det tilstrekkelig for at en person vil søke bistand; og det bør være tilstrekkelig for at myndighetene bygger et relevant apparat for å ønske de bistandstrengende hjertelig velkommen.

Det burde være unødvendig at tapre mennesker som Nils Petter Lyngsnes skal frykte straff dersom han stadig sliter med rusproblemer. Det er vårt inderlige håp at hans åpenhet om fortsatt cannabisbruk snarere bidrar til at han får mange påminnelser om at det finnes bistand som han kan få, når han endelig er klar.

Kommentar #1

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arild Knutsen. Gå til den siterte teksten.
Nyere forskning gir ikke grunnlag for å si at cannabisbruk øker forekomsten av psykoser i samfunnet. Til tross for mangedobling i bruk av cannabis flere steder, ser man at forekomsten av psykoser forblir helt uendret.«Også disse studiene viser at noen er mer utsatt enn andre. – Det er ikke slik at cannabis alene forårsaker schizofreni, men bruk av cannabis er en delårsak i et komplekst samspill av andre bidragende faktorer. Hvis man fjernet all bruk av cannabis ved 15-års alder, vil man redusere insidensen av schizofreni med 8 % i dette utvalget fra New Zealand. Disse studiene tyder på at bruk av cannabis blant sårbare ungdommer kan få meget alvorlige konsekvenser. Denne tidlige og reglemessige bruken må vi som leger advare sterkt mot. Fortsetter cannabisbruken å være så utbredt som blant ungdom i Norge i dag, vil vi nok forvente en økning i forekomsten av schizofreni de neste ti årene, mener Johnsen.»

http://tidsskriftet.no/article/1124642/

Kommentar #2

Thomas Kjøsnes

0 innlegg  26 kommentarer

Atle Pedersen

Publisert nesten 7 år siden

Lenken din er fra 2005, da panikken for koblingen mellom cannabis og psykoser var på topp.

Mye har skjedd innen forskningen siden den gang.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Hasj-er-mindre-farlig-enn-alko hol-7569491.html

Kommentar #3

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

En samenlikning med alkohol er ikke spesielt relevant. Og å avvise forskning ved å bortforklare det med "panikk" er ikke spesielt saklig, men jeg googlet frem noen artikler fra 2015.

PS! Du har ingen referanse til din påstand i din hele tatt. Bare en henvisning til uspesifiserte "nyere forskning". Noe som må sies å være tynnere enn vitenskapelig forskning ra 2005.

«Norske og svenske forskere har nå undersøkt hvordan det gikk med mer enn 6000 innsatte i svenske fengsler etter at de ble løslatt, for å studere risikoen for at de utviklet primære psykoser. Resultatene bekrefter tidligere forskning som viser at cannabis øker risikoen for å utvikle primær psykose, men går imot tidligere studier som viser at amfetamin er en like stor risikofaktor.»

http://www.forskningsradet.no/prognett-rusmiddel/Nyheter/Cannabis_oker_risikoen_for_psykose/1254006168580/p1228296444708

«– Vi har flere ulike forskningsresultater som bekrefter at det er en sammenheng mellom cannabis og psykose. Cannabis er en risikofaktor for psykoseutvikling for noen unge mennesker, sier Else-Marie Løberg, fagsjef ved Divisjon for psykisk helsevern ved Haukeland universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen.»
http://www.nrk.no/norge/--a-drive-med-hasj-er-a-leke-russisk-rulett-1.12309759

– Folk som hadde sine første episoder av psykose, hadde tre ganger så stor sannsynlighet for å være røykere, heter det i en uttalelse fra King's College Londons Department of Psychosis Studies, som tok del i prosjektet.

– Forskere fant også ut av at folk som røykte daglig, utviklet psykotiske lidelser rundt et år tidligere enn ikke-røykere.

http://www.abcnyheter.no/livet/2015/07/10/194409939/forskere-undersoker-om-royking-foerer-til-psykose


Kommentar #4

Thomas Kjøsnes

0 innlegg  26 kommentarer

Studiene du viser til påviser ikke årsaksforhold

Publisert nesten 7 år siden

Du bør ta deg tid til å lese artikkelen til Willy Pedersen ettersom temaet om psykoselideser og cannabis er grundig beskrevet, ikke bare sammenligningen med alkohol.

Som vi skriver er det kjent at mennesker som er disponert for psykoselidelser oftere tyr til rusmidler. Dermed får man også en statistisk overrepresentasjon.

Det er imidlertid ikke bevis for at rusmidlene er årsak til psykosene. Studier fra blant annet Harvard har vist at metodene ved slike studier som du drar fram ikke har vært gode nok, og spesielt at de ikke tar tilstrekkelig hensyn til familiehistorikk.

http://psychcentral.com/news/2013/12/10/harvard-marijuana-doesnt-cause-schizophrenia/63148.html

Kommentar #5

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hva tror du?

Publisert nesten 7 år siden
Arild Knutsen. Gå til den siterte teksten.
cannabisavvenningshjelp i

Hvis da det stemmer - at 30 til 50 % av alle som vokser fram  er innom cannabis på sin vei mot et forhåpentlig voksenliv ( jeg synes denne prosenten var uforholdsmessig høy - har du nyere dok. på dette?) - så er det ikke mange arbeidsplasser vi andre i så fall merker at noen må ut å røyke seg en tjall for å komme igjennom arbeidsdagen som for de fleste av oss innebærer arbeid som krever både effektivitet og senitivitet - samt bruk og igjenfinning av våre kunnskaper.

Hvis denne prosenten stemmer, så finner de fleste veien ut selv - d.v.s. de som har bakkekontakt og hele veien har hatt en motivert plan med dagen i dag og framtiden.  De skjønner at når du skal inn i Forsvaret eller bak et ratt - eller inn i et forhold av mer seriøs karakter - eller får deg din første jobb - så er det ikke en tjall i ny og ne som er med på å holde deg til kjøreplanen for en trykk kreativ retning i bl.a. karriere og inntekt. 

Men - det er noen få - tydeligvis - som vender seg til at en må ha en tjall før f.eks. en film - en konsert og tror at de som ikke gjør det har en redusert opplevelse.  Før sex er nok ikke akkurat greien.

Vi lever i en tid der det å røyke tobakk - som og er et rusmiddel - er på god vei ut av "dette må vi prøve" holdning blant unge.  Vi lever i sunnere tider enn da Knutsen vokste opp.  Det å røyke er ikke noe alle er innom - det er et fåtall i våre dager som røyker - og det å røyke er vel fortsatt en forutsetning for å få seg en tjall?  Foreldre derimot er nok mer klar på hvordan ei cannabisplante ser ut og hva det lukter av magadraget - de som er til stede i unges liv kan forebygge mye ved å intervenere og tilby alternativer før vanen har lagt seg. 

Sannheten er vel egentlig at det er langt lettere å legge fra seg tjallinga enn røyken.  Cannabis er mer en viljeshandling enn avhengighet er min påstand.

De som jeg møter i min hverdag som barneverner med tilsig av dette rusmiddel er de som endrer seg - de som blir annerledes i holdning til skolegang og framtid - de som ikke lenger er til å stole på når det gjelder penger og gjenstander i egen familie - de som endrer omgangskrets - de som foreldrene ikke lenger får de gode stunder og samtaler med - de som sklir inn og vekk - de som forlater bolig og gir foreldre en opplevelse av trygghet på at de er på vei til skolen, men som er på vei et helt annet sted med en helt annen agenda enn inntak av kunnskap.

Vi jobber med helheten der rusforebygging er en del av konseptet - råd og veilending til foreldre - samarbeidsgrupper der eleven er deltagende - urinprøvetakinger - henvisning til hjelpere som BUP og PUT - miljøarbeider som gir opplevelser som alternative til rusbruken eksempelvis dykking - klatring - alpin o.s.v. - gi tilbud innen musikk og dans til å komme fram med egen kreativitet o.s.v. - gjøre det på en måte som ved relasjon drar ungdommen over i en annen holdning til villighet til å endre seg.

Nå er det jo også slik at mennesker reagerer ulikt på rusmidler. Noen kjenner fort at dette ikke er bra. Hjerterytmen kan endres; blodtrykket likeså. Noen kan gå rett i bakken etter inntak. Noen er i god form før inntak - andre er slitne og i dårlig forfatning. Disse er jo enklere å lede over i endringarbeid enn de som har mer positive erfaringer - og - slike innspill som dette fra tilsynelatende oppegående godt voksne gjør mer skade enn dere aner i det pågående holdningsmessige arbeidet.

Vi vet at hormonsystemen påvirkes - at egg- og sædproduksjonen svekkes. Vi vet at hukommelsen og læringsevnen svekkes - at en generelt sløves. Vi vet at hasj kan utløse personlighetsforstyrrelser, angst og fobier. Skadene er av både fysisk og psykisk art.

Når jeg reiser hjem til barndommens rike, så finner jeg fortsatt noen som ter seg akkurat som på det stadie jeg så dem da jeg forlot byen for 37 år siden - akkurat som denne gubben som har stått på stedet hvil i alle år siden første tjall.

https://www.youtube.com/watch?v=2ThVzPQBilg

Kommentar #6

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Thomas Kjøsnes. Gå til den siterte teksten.
Det er imidlertid ikke bevis for at rusmidlene er årsak til psykosene.

Den første artikkelen viser årsaksforhold. At ikke alle gjør det er riktig. Men dette er også noe som er ekstremt vanskelig å påvise sikkert. Både fordi årsaksforholdene er kompliserte, og fordi det er etiske problemer med å gjennomføre kontrollerte forsøk.

Men korrelasjonen mellom psykoser og bruk av hasj er så påfallende at lettvindt avvisning av sannsynligheten for kausalitet er useriøs.

Fra linken din:

«The researchers concluded that the results of the current study, “both when analyzed using morbid risk and family frequency calculations, suggest that having an increased familial risk for schizophrenia is the underlying basis for schizophrenia in these samples — not the cannabis use.

“While cannabis may have an effect on the age of onset of schizophrenia it is unlikely to be the cause of illness,” said the researchers, who were led by Ashley C. Proal from Harvard Medical School.»

Det de her har påvist er noe som ingen benekter, at det finnes andre årsaker til psykose. Sammenhold det med sitatet fra 2005: Det er ikke slik at cannabis alene forårsaker schizofreni, men bruk av cannabis er en delårsak i et komplekst samspill av andre bidragende faktorer.

Merk også at i sitatet fra linken det står at det påvirker NÅR man får psykose. "While cannabis may have an effect on the age of onset of schizophrenia …" Sammenhold det med "Forskere fant også ut av at folk som røykte daglig, utviklet psykotiske lidelser rundt et år tidligere enn ikke-røykere.", som det står i en av de andre sitatene mine.

At ikke alle undersøkelser kan påvise kausalitet betyr ikke det ikke finnes kausalitet. Vitenskap blir aldri sikkert, og dette er i natur svært vanskelig å avgjøre. Men sannsynligheten for kausalitet er etter min mening svært høy, gitt av den sterke korrelasjonen, at bruk av cannabis fremskynder psykoser og at enkelte resultater viser slik kausalitet.

Helt grunnleggende forsiktig holdning tilsier at vi tar dette alvorlig, og ikke bare avviser det fordi resultatene ikke er 100% sikre. Noe de uansett aldri vil bli.

Kommentar #7

Thomas Kjøsnes

0 innlegg  26 kommentarer

Fremdeles ikke årsak

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Den første artikkelen viser årsaksforhold. At ikke alle gjør det er riktig.

Det er forskjell på å vise og påstå. Din første artikkel bygger sitt ressonnement på korrelasjoner.

Som vi også viser til i artikkelen vår så har man sett en enorm økning i cannabisbruk i verden, men ingen økning i psykoser. Dette er uforenelig med forestillingen om at cannabis er en viktig årsak til psykoser som ikke ellers ville forekommet.

https://www.youtube.com/watch?v=UCggeEoNGCQ

Det er likevel mulig at cannabis kan framskynde psykoselidelser som uansett ville brutt ut hos sårbare individer, men da er det sannelig også på plass å undersøke hvilken effekt kriminalisering, stigmatisering og utstøting har på sårbare individer.

Ettersom forbudet uansett ikke forhindrer bruk blant mindrårige, vil man ikke risikere noe ved å inkludere de som bruker cannabis og tilby hjelp. Da er vi også tilbake til det sentrale temaet i artikkelen.

Kommentar #8

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Thomas Kjøsnes. Gå til den siterte teksten.
Din første artikkel bygger sitt ressonnement på korrelasjoner.

Ikke bare det. Jeg siterer:

«Ved det første intervjuet fortalte 13 % at de hadde brukt hasj fem ganger eller mer, mens tallet var 14,8 % ved det andre intervjuet. Etter å ha justert for en rekke bakgrunnsfaktorer, inkludert predisposisjon for psykose og bruk av cannabis før første intervju, viste resultatene en moderat økt risiko for å utvikle psykotiske symptomer fire år senere (justert oddsratio 1,67; 95 % KI 1,13 – 2,46). Denne effekten var langt sterkere hos personer som var predisponert for psykoser, noe som bekrefter tidligere studier.»

>Som vi også viser til i artikkelen vår så har man sett en enorm økning i cannabisbruk i verden, men ingen økning i psykoser. 

Jeg savner en referanse for denne påstanden. (En video med korte utsagn tatt ut av kontekst, uten henvisning til forskningens kilde, er ikke en troverdig referanse.)

Kommentar #9

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Venter og på det

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg savner en referanse for denne påstanden. (En video med korte utsagn tatt ut av kontekst, uten henvisning til forskningens kilde, er ikke en troverdig referanse.)

I ventetiden fant jeg en video som gir mening om temaet og viser til masse internasjonal forskning:  Peter Allebeck, professor folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet, berättar om sin forskning om sambandet mellan psykoser och cannabisrökning. Kan cannabismissbruk leda till schizofreni - eller är det de psykiska besvären som leder till ett missbruk? Det finns en föreställning om att en cannabispsykos inte är speciellt märkvärdigt. Men cannabis är ingen oskyldig drog utan den kan skapa allvarliga långsiktiga psykiska besvär, menar Allebeck. Inspelat i februari 2013.

http://www.ur.se/Produkter/175086-UR-Samtiden-Fakta-om-cannabis-Risk-for-schizofreni-och-andra-psykoser

Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Helt grunnleggende forsiktig holdning tilsier at vi tar dette alvorlig, og ikke bare avviser det fordi resultatene ikke er 100% sikre. Noe de uansett aldri vil bli.

Særlig når vi vet at hasjen bare har blitt sterkere, med høyere nivåer av tetra-hydro-cannabinol. Dette har i hvert fall hvert et hett tema her i Danmark. For eksempel: http://www.dr.dk/nyheder/indland/hashpsykoser-tredoblet-paa-faa-aar

Generelt til innlegget: har liten tro på annet enn å legalisere, få det i mer ordnede former. Hasj, som med andre nytelsesmidler, er i seg selv ikke problemet. Det viser det store antall individer som finner nytelse i rusmidler. Det handler om et lite antall individer som misbruker disse midlene, individer som allerede er utsatte og sårbare. 

Kommentar #11

Thomas Kjøsnes

0 innlegg  26 kommentarer

Viktig at man leser før man svarer

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg savner en referanse for denne påstanden.

Du fikk tidlig en lenke. Hvis du hadde lest den hadde du ikke savnet referanse. Der kunne du lese dette spørsmålet og svar fra Professor Willy Pedersen:

"- I 2007 refererte du til forskning som skulle fjerne tvil om at hasj gir økt risiko for psykose og schizofreni. Har det kommet ny forskning som sier noe annet?

- Dels har en pekt på metodiske problemer ved studiene, funnene var ikke så sikre som mange trodde. I tillegg har en undersøkt om det har vært noen økning av forekomsten av schizofreni i perioder med sterk økning av hasjbruk. Funnene tyder ikke på at hasj spiller noen viktig rolle."

Når Willy Pedersen her snakker om studier med metodiske svakheter, peker han på nettopp de studiene som du støtter deg på når du drar fram studier fra 2005. To år senere, i 2007, visste heller ikke Willy Pedersen bedre.

En britisk professor, David Nutt, som tidligere var rådgiver i disse spørsmålene for britiske myndigheter, skrev følgende allerede i 2009:

"The other paradox is that schizophrenia seems to be disappearing (from the general population), even though cannabis use has increased markedly in the last 30 years. So, even though skunk has been around now for 10 years, there has been no upswing in schizophrenia. In fact, where people have looked, they haven't found any evidence linking cannabis use in a population and schizophrenia."

http://www.theguardian.com/commentisfree/2009/oct/29/canna bis-david-nutt-drug-classification

En annen lett tilgjengelig kilde er altså den videosnutten over, der den amerikanske psykiateren, Dr. Lester Grinspoon, kommer med det samme argumentet og viser også der til at forekomsten av schizofreni holder seg stabilt. At cannabisbruken har eksplodert etter at forbudet ble innført burde være kjent.

Å lete fram tall for både cannabis og psykoser synes som en unødvendig akademisk oppgave på dette tidspunktet, men vi kan ta et eksempel med utgangspunkt i denne review-artikkelen som har sett på forekomsten av schizofreni i Storbritannia fra 1950 til 2008, uten å finne noen økning:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22457710

Nettopp for å undersøke en sammenheng med schizofreni, så man noen år tidligere på utviklingen i bruk av cannabis gjennom årene. I perioden 1970-2002 hadde man nesten 20-dobling i bruk av cannabis i England og Wales:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17362293

Til tross for 20-dobling i bruken av cannabis over 30 år, ser man altså ingen som helst økning i schizofrenitilfeller.

Kommentar #12

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Thomas Kjøsnes. Gå til den siterte teksten.
Du fikk tidlig en lenke. Hvis du hadde lest den hadde du ikke savnet referanse.

Jeg leste den ikke grunnet lekens tittel som sette alkohol opp mot cannabis, en fordummende tilnærming.

Nå har jeg lest den, og savner fortsatt en referanse. 

«I tillegg har en undersøkt om det har vært noen økning av forekomsten av schizofreni i perioder med sterk økning av hasjbruk.»

Hvem? Hvor? Hvordan? 

Det eneste vi har er Willy Pedersen sin påstand. Skal vi bare akseptere den blindt uten å stille noen som helst spørsmål om hvordan cannabisbruk er vurdert, hvordan forekomst av schizofreni er målt osv?

Men det er gjennomgående. Dersom noe er pro cannabis, så skal vi ta den mest overfladiske påstand eller video på youtube på høyeste. Men dersom noe peker på ulemper ved cannabis, så er selv årstallet forskningen er gjort et motargument.

Men slik selektiv kritisk innfallsvinkel så er det klart man finner bekreftelse på den troen man på forhånd har bestemt seg for. Da er det uinteressant med en sterk korrelasjon mellom psykoser og bruk av cannabis. Selv det at man er enig i at cannabisbruk fremskynder psykoser bagateliseres, for disse psykosene var kanskje latente allikevel. Men egentlig er slike konsekvenser ganske alvorlige i seg selv.

Tenk deg for eksempel et stoff som fremskyndet kreft, eller fremskyndet demens ... ville du bagatelisert det på samme måte, med begrunnelsre at kreften og demensen var på vei allikevel?

Kommentar #13

Thomas Kjøsnes

0 innlegg  26 kommentarer

Selektiv kritisk innfallsvinkel

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg leste den ikke grunnet lekens tittel som sette alkohol opp mot cannabis, en fordummende tilnærming.

Takk for i kveld.

Kommentar #14

Stig Norland

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Noen etterlyste referanser til studier...

RESULTAT
In general, the rate ratios of developing cannabis-induced psychosis and schizophrenia spectrum disorder associated with predisposition to schizophrenia spectrum disorder, other psychoses, and other psychiatric disorders in first-degree relatives were of similar magnitude. However, children with a mother with schizophrenia were at a 5-fold increased risk of developing schizophrenia and a 2.5-fold increased risk of developing cannabis-induced psychosis. The risk of a schizophrenia spectrum disorder following a cannabis-induced psychosis and the timing of onset were unrelated to familial predisposition.

CONCLUSIONS

Predisposition to both psychiatric disorders in general and psychotic disorders specifically contributes equally to the risk of later treatment because of schizophrenia and cannabis-induced psychoses. Cannabis-induced psychosis could be an early sign of schizophrenia rather than a distinct clinical entity.

Her er studien i sin helhet, som omfatter hele den danske befolking født mellom 1955 og 1990

http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=482877

Om du ønsker en meta studie kan du lese en her:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3168087/

Hvor litt av konklusjonen er :

The causal model has been debated with much enthusiasm over the last decade. Still, any concrete evidence for cannabis abuse resulting in schizophrenia is lacking. Clearly, it is not an essential factor to develop SSDs as people without any exposure to cannabis develop the illness. While a temporal association between cannabis abuse and subsequent development of SSD has been demonstrated,[21,23,29] it is not clear whether cannabis causes schizophrenia. The main argument against this model is that while cannabis use is on the rise worldwide, the incidence of schizophrenia has not increased.[1] An analysis by Frisher et al.[58] suggests that the annual incidence of schizophrenia and psychosis is either stable or declining in UK.

Kommentar #15

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Stig Norland. Gå til den siterte teksten.
The main argument against this model is that while cannabis use is on the rise worldwide, the incidence of schizophrenia has not increased.[1] An analysis by Frisher et al.[58] suggests that the annual incidence of schizophrenia and psychosis is either stable or declining in UK.

Her er hele avnisttet. jeg har gjort noen uthevninger:

The causal model has been debated with much enthusiasm over the last decade. Still, any concrete evidence for cannabis abuse resulting in schizophrenia is lacking. Clearly, it is not an essential factor to develop SSDs as people without any exposure to cannabis develop the illness. While a temporal association between cannabis abuse and subsequent development of SSD has been demonstrated,[21,23,29] it is not clear whether cannabis causes schizophrenia. The main argument against this model is that while cannabis use is on the rise worldwide, the incidence of schizophrenia has not increased.[1] An analysis by Frisher et al.[58] suggests that the annual incidence of schizophrenia and psychosis is either stable or declining in UK. However, in this retrospective analysis, trend of cannabis abuse was not traceable, though it was assumed to be on the rise. Still, it is important to note that this was a nationwide study representing 2.3% of the population in UK. While the numbers are large, the rising incidence of psychosis in high cannabis-use pockets (urban, disadvantaged communities) may be ‘diluted’ in the broader picture. Interestingly, Boydell et al.[59] have shown that schizophrenia incidence in the urban southeast London has doubled over the three decades from 1965 to 1995 (diagnosis based on DSM-III-R). Many factors, including increasing population, may account for this. However, the increase in substance abuse also has to be considered. Still, there is the unchallengeable evidence that the majority of cannabis-abusing youth does so without developing psychosis, and it indicates that cannabis is not etiologically linked with psychosis in a majority. However, in a vulnerable group, cannabis use may contribute to onset of SSDs at a younger age with more positive symptoms. Whether it causes schizophrenia or simply acts as a stimulant in a vulnerable person is yet to be determined.

----------

Personlig synes jeg altså det er mer enn alvorlig nok at stoffet stimulerer til tidligere og mer alvorlige psykoser.

Jeg har innsett at spørsmålet om cannbis forårsaker psykoser må forståes bedre. Hva legger vi i "forårsake"?

Min legmannsforståelse er at det medfører psykose i et tilfelle der psykose ellers ikke ville oppstått. Dette inkluderer altså fremprovosering av en latent psykose. En strengere forståelse er at det må skape psykosen hos ellers friske mennesker som ikke har et latent problem. Dette er et langt srengere kriterie, og dette er også varianten som synes å ligge bak avvisningen av at psykoser skapes av cannabis. Et utdrag av sitatet ovenfor:

«Still, any concrete evidence for cannabis abuse resulting in schizophrenia is lacking. Clearly, it is not an essential factor to develop SSDs as people without any exposure to cannabis develop the illness. While a temporal association between cannabis abuse and subsequent development of SSD has been demonstrated,[21,23,29] it is not clear whether cannabis causes schizophrenia.»

Her synes det å stilles strenge kriterier for hva "causes schizophrenia" innebærer. Det er ikke nok å utvikle schizofreni.

Dette er som tidligere nevnt vanskelig å forske på. Det er mange faktorer som påvirker, og av etiske grunner kan man ikke gjøre kontrollerte forsøk. Det er vanskelig å måle både bruk og konsekvens. Det er også vanskelig å måle ting som psykoser, da tolkning og raportering og andre årsaker også her er i konstant endring.

Men det synes å være en enighet om at cannabis kan fremprovosere og forterke psykoser. Dette i seg selv er etter min mening ganske alvorlig i seg selv for de personene dette gjelder. Selv om det også betyr at store deler av brukerne har lav risiko.

Jeg trekker frem sammenlikningen ovenfor. Ville man på tilsvarende måte bagatelisert et stoff som fremskynnet kreft eller demens i risikogruppene for disse lidelsene?

Kommentar #16

Stig Norland

0 innlegg  2 kommentarer

Feilslutning

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Min legmannsforståelse er at det medfører psykose i et tilfelle der psykose ellers ikke ville oppstått. Dette inkluderer altså fremprovosering av en latent psykose. En strengere forståelse er at det må skape psykosen hos ellers friske mennesker som ikke har et latent problem. Dette er et langt srengere kriterie, og dette er også varianten som synes å ligge bak avvisningen av at psykoser skapes av cannabis. Et utdrag av sitatet ovenfor:

Tror jeg velger å legge mer vekt på en fagmann enn din legmannvudering når det gjelder kausalitet.

Når man tar med vanlige risikoer for å få psykoser, som vanskelig oppvekst og arverlig disposisjon så viser det seg at det ikke er forskjell i raten på psykoser om man røyker cannabis eller ei. Dette støttes også opp med at det ikke er flere som får psykoser nå enn før, selv om trenden har vært økende i flere 10 år når det gjelder cannabisrøyking.

ref(http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=482877)

"Causal effects of cannabis cannot be established from this study, and it would not be possible to establish causality from any observational study. However, the results clearly show that cannabis-induced psychoses do not occur randomly. Rather, the degree of hereditary predisposition in individuals who receive treatment of cannabis-induced psychosis closely mirrors that in those who develop schizophrenia with no history of cannabis-induced psychosis. The results agree with those of other studies that show that cannabis predominantly causes psychotic symptoms in those persons who are predisposed to develop psychosis or show signs of psychosis in the absence of cannabis use"

Når det ersagt så kan man jo godt mene at det ikke er bra å ruse seg, og at rus som selvmedisinering ikke hjelper mer enn å ta vekk symptomene. De underliggende problemene som gjør at man ønsker å ruse seg forblir der, men dette er jo bare en god grunn til å se på dette som et helseproblem, ikke en politisak. En bot, avrusning eller fengselopphold gjør lite med de underliggende årsakene til at en velger å ruse seg daglig. Det man trenger da er hjelp til bearbeiding av traumer, hjelp til livsmestring, noe fornuftig å gjøre på og et sted og bo.Kommentar #17

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Hjelpen

Publisert nesten 7 år siden

er viktig for at den enkelte skal få et godt liv. Å diskutere psykoser eller ikke blir som å si at røyk ikke er farlig. Det trodde de før.

I uteseksjonen er det opprettet kontakter for oppsøkende virksomhet og alle kommuner skal ha tilgjengelig en ressursperson som kan hjelpe ved avvenning.

Det er vikttig med forebyggende tiltak.

De fysiske helserisikoen er større enn den psykiske hvis man snakker om psykoser etter hva jeg kan.

Det er vel også avhenhgig av renhet/styrke i stoffet. Når det gjelder rusrelaterte psykoser er det alt for lite kunnskap om det blant befolkningen. Mange tror at det bare er alkoholikere som får rusutløste psykoser. Det kan skje for alle som ruser seg.

Inger kommer ustraffet fra et møte med rusmidler i lengden.

Selvskading er vanlig også når det gjelder alkohol.

Full rulle i helgene får store konsekvenser etter noen år. 

Samfunnet er blitt avhengig av doping. Enten det gjelder idretten, sjelen eller utseende.

Man lurer seg selv ved å lage sin egen fantasi.

Rusmiljøer virker etter trussel, straff, tvang og mistenksomhetsmetodene.

Virkeligheten er ikke spennende nok.

Rusfrihet er virkeiig frihet. 

Frihet er åpenhet, tillit og troen på et godt liv.

Prøv det ved hjelp av helsevesenet.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere