Lars Randby

159

Fiendtlige innvandrere

Publisert: 1. aug 2015

Tenk deg en halv million fiendtlige innvandrere som lever adskilt fra storsamfunnet i egne klynger av småsamfunn. De betaler ikke skatt til landet de har innvandret til, de annerkjenner det vel strengt talt heller ikke, ikke er de interesserte i å bygge noe fellesskap med landets opprinnelsesbefolkning.

Stadig klager de på at det ikke er trygt nok der de har bosatt seg i landet de har innvandret til og de mener som den største selvfølge at deres opprinnelsesland skal beskytte dem, bygge egne inngjerede veger til dem samtidig som de snakker nedsettende om landets opprinnelsesbefolkning de har fortrengt land fra. 

Dette er noe landet Vestbredden opplever fra en halv million israelsek innvandrere fra helvete. Nå kaller de seg bosettere og de har ikke bare innvandret til landet Vestbredden de har ofte til og med fått hjelp og støtte til dette fra sitt opprinnelsesland Israel. 

Hvordan ville vi reagert om innvandrere til Norge hadde oppført seg på samme måte?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Humrer

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig oppførte ikke palestinerne seg slik overfør jordanerne, og er det fordi der er muslimer?

Det med solidaritet mellom religiøse grupper fordi de tilsynelatende deler samme gud og mye mer ser man vel hvordan utfolder seg i blant annet Syria og Irak. Vi har jo det gode gudsbåndet mellom katolikker og protestanter på de irske øyer og sikker også andre tilsvarende knvivinger innen andre religioner også. 

Så holder det stikk at man sår last og brast med hverandre fordi man deler religion, neppe. Det kan man vel legge heldig vis til for det betyr at de fleste religiøse ikke kun lener seg til sin religion når de tar etiske og moralske avgjørelser.

Kommentar #52

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Rettferdighet for hvem?

Publisert over 5 år siden

@Are Karlsen

Når jeg leser svarene til meg (#44 / #48) prøver jeg å finne en rød tråd. Jeg forstår at du er vokst opp i, og fastholder troen på Israel som narrativ fra Abraham frem til i dag – altså troen på det lovete land? 

Du avviser at det foreligger en okkupasjon og da den forpliktelsen dette fører med seg? Forklaringen din er at ‘En hver nasjons myndigheter plikter å ivareta sin egen befolknings sikkerhet først og fremst’? Er dette riktig oppfattet?

Hva da med de ‘eksistensielle problemstillingen’ som palestinere lever under, som får sine hus ødelagt, land konfiskert så bosettere kan brer seg utover? Og som den fanatisk religiøse bosetter som peker rundt seg og sier i videoen at det ikke er et palestinsk område. Alt tilhører Israel?

Hører denne villede politikk inn under ditt begrep ‘befolknings sikkerhet’ - fordi ‘Jødene har både en historie…’?

Ang. kritikk av jødiske myndigheter for manglende etterforsking av forbrytelser, og som du har vansker med å kommentere. Du tar ikke påstanden for god fisk i utgangspunktet. Nei, det forstår jeg ut fra det du sier ellers.

Det er nok meg som har fulgt med israelske menneskerettighetsorganisasjoners og alle andre fredselskende jøde- og jøder-palestinerorganisasjoners beretninger/ dokumentasjon om nettopp forskjellsbehandling i både etterforskning og domfellelse.

Israel’s hawks can't dodge blame for this day of violence” er overskriften * i fredagskommentaren til Jonathan Freedland i The Guardian. Det er brannen som er stiftet nå sist og som kostet et spedbarn livet og 3 andre ligger hardt skadet på sykehus, som er utgangspunktet. Siden 2012 er dette 8. gang bosettere brant ned bebodde bygninger. I kommentaren sies det også atvold fra bosettere mot palestinere er en del av den daglige rutinen av okkupasjonen.

Det har vært en rekke angrep på eiendommen, også: moskeer, jordbruksland og bedrifter. Men i de fleste tilfellene finner man altså ikke gjerningsmennene, til tross for den 'beste etterretningsorganisasjoner på planeten'. Her siktes det til en kultur av straffrihet som alltid har beskyttet bosetterne.

Rettferdighet for hvem?

*linken virker ikke under teksten. Her er den

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/31/israel-hawks-dodge-blame-two-bloody-attacks-impunity-internal-divisions

 

Kommentar #53

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Takk for historietimen

Publisert over 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Bildet var uansett sammensatt i Palestina og blant palestinere. Med framveksten av PLO ble kravet om ett Palestina tydeligere, men de palestinske gruppene hadde i utgangspunktet noen lunde fredelige forhold til Hussein i Jordan fordi de trengte Jordan som base i frigjøringskampen mot Israel. Slik var det før 1967 og også etter seksdagers-krigen. Men den palestinske motstandsbevegelsen ble etter hvert så sterk at kong Hussein oppfattet den som truende. Dermed fikk vi den svarte september i 1970, da Husseins beduinsoldater nedkjempet de palestinske gruppene og fordrev dem fra Jordan.

Jeg må innrømme at jeg ikke visste om attentatene, så jeg takker for historieleksjonen. Vil si det er ganske naturlig av Kong Hussein i 1970 og fordrive palestinerne fra Jordan siden de var så lumske som du skriver at de var. 

Det du i realieten skriver her, var at de hadde en felles fiende, Israel og kongedømmet Jordan. Før hadde de satset på PLO en stund, men innså egentlig til slutt at de kunne stole mer på staen Israel, og det er derfor de sluttet å gjøre krav på Vestbredden, og lot heller Israel og palestinerne sloss om Vestbredden? Det er vel essensen av hva du sier her, kongedømmet Jordan ville ikke ha palestinere fordi noen blant dem drepte deres konge, og ville drepe sønnen som overtok etter ham. Som et folk ble alle palestinerne straffet for disse gjerningene, noe som kanskje ikke er rettferdig. Noen blant disse palestinerne tok likevel loven i sine hender og drepte statsoverhodet i et annet land, sier noe om stormansgalskapen blant disse menneskene.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #54

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kan du utdype

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det med solidaritet mellom religiøse grupper fordi de tilsynelatende deler samme gud og mye mer ser man vel hvordan utfolder seg i blant annet Syria og Irak. Vi har jo det gode gudsbåndet mellom katolikker og protestanter på de irske øyer og sikker også andre tilsvarende knvivinger innen andre religioner også.

Så holder det stikk at man sår last og brast med hverandre fordi man deler religion, neppe. Det kan man vel legge heldig vis til for det betyr at de fleste religiøse ikke kun lener seg til sin religion når de tar etiske og moralske avgjørelser.

Jeg er usikker på hva du mener. Din overskrift sier humre, som jeg mener betyr å le. Jeg synes ikke det er noe å le av når noen bruker religion til å drepe hverandre eller knive med andre om noe de mener er rett. Om man da ser på palestinerne, eller Hamas. Er dette en gruppe som ikke ønsker fred, ikke ønsker vekst og velstand for sitt eget folk, men kun krig, kaos, sykdom og død. Det er slik jeg ser på Hamas, og det synes jeg er besynnerlig at de ønsker det for sitt eget folk. Det er noe jeg ikke forstår. De har et manifest der de sier de vil drepe og utrydde alle jøder. Jeg leste en kommentar her på Verdidebatt at noen hadde spurt en representant for Hamas hvorfor de ikke endret på dette manifestet, tok bort denne avskyelige paragrafen fra manifestet? Så hadde han fått som svar at ingen skulle få bestemme over hva Hamas gjorde eller ikke gjorde. Dette er stolthet. Denne stoltheten dreper Hamas' sitt eget folk. Dette er noe av det som leder Hamas til krig, fordi deres stolthet forbyr dem å bøye hode til omverden, deres religiøse overbevisning. Hadde de tatt bort denne paragrafen i manifestet, vil nemlig ikke Israel, eller omverdenen (det vil si de som deler mitt syn) lenger se på dem som en terrorgruppe, men trolig se på dem som en nasjons lovlig valgt regjering. Men i og med at de fremdeles trakter etter utryddelsen av alle jøder, vil de bli ansett som en terrorgruppe. Det er ikke kniving, men drap i den hensikt å utrydde et helt folk, og da er det terror. Er det ikke da lov til å forsvare seg mot dette, eller skal man stillestiende sitte tilbake å la seg utrydde slik det ble gjort under andre verdenskrig i ytryddelsesleirene? Er det noe å humre av?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #55

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Var jeg ikke klar over

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Denne stoltheten dreper Hamas' sitt eget folk

Har du linker eller annet til hvor mange av sitt eget folk Hamas har tatt livet av. Jeg var ikke klar over at Hamas bedrev drap på sine egne i noe utbredt skala.

Kommentar #56

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hamas forfatter sitt charter selv

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg leste en kommentar her på Verdidebatt at noen hadde spurt en representant for Hamas hvorfor de ikke endret på dette manifestet, tok bort denne avskyelige paragrafen fra manifestet? Så hadde han fått som svar at ingen skulle få bestemme over hva Hamas gjorde eller ikke gjorde.

Vi vet jo ikke hvor representativt dette svaret er. men er det egentlig interessant? Hovedsaken er at det fortsatt står der

Det som står der representerer den dominerende tenkningen. Og med en slik tenkning kan man vite hva man har i vente. Det står jo der.

Representantens svar var selvsagt tøvete. Det er jo både de som mener det ikke bør stå der, og de som mener det bør stå der. Hvorfor skulle representanten så la de som mener det bør stå der få bestemme hva som skal stå der? Svaret var en unnvikelse.

Hva som teller er at det er dette som er deres nedfelte tenkning. Altså hva de selv har bestemt skal stå i dette charteret. 

At enkelte ikke fatter hva dette betyr for sikkerhetssituasjonen for Israel for så være, det er egentlig helt uvesentlig; det viktigste er at Israelske sikkerhetsmyndigheter fatter hva denne tenkningen er og betyr og medfører. 

Kommentar #57

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Det er dette som er skremmende

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
At enkelte ikke fatter hva dette betyr for sikkerhetssituasjonen for Israel for så være, det er egentlig helt uvesentlig; det viktigste er at Israelske sikkerhetsmyndigheter fatter hva denne tenkningen er og betyr og medfører.

At mennesker ikke fatter hva dette innebærer, hva slik tenkning innebærer og hva det medfører. Vi har sett slik tenkninge og hva det kan medføre av handlinger av før. likevel så er det som mennesker har skylapper for denne slags tenkning er, betyr og medfører.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #58

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Beror på

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Har du linker eller annet til hvor mange av sitt eget folk Hamas har tatt livet av. Jeg var ikke klar over at Hamas bedrev drap på sine egne i noe utbredt skala.

I 2007 når Gaza ble gjort til et selvstyre, drepte Hamas alle uliktenkende, dvs de som var medlemmer av Fatah bevegelsen og som hadde verv i Fatah bevegelsen i Gaza stripen. Jeg trodde du var klar over dette, eller ønsker du linker på dette. I dag motarbeides alle som er uliktenkende av Hamas. De får ikke tilstander til å bygge opp hus, butikker med mer, de blir rett og slett trakkasert av politiet som er styrt av Hamas. Alle innbyggerne må gjøre som Hamas vil eller så må du regne med straff. Det finnes en dokumentar som jeg så på NRK om Gaza, som jeg også kan linke til om du vil. Jeg kan godt gjøre slikt grovarbeid for deg om du ikke orker det selv.

Hamas ved ås starte krig mot Israel vet at hvordan den israelske stat vil besvare hver rakettoppskytning fra Gaza, og som oftest ender det med palestinske sivile som blir drept. Kan linke til videoer som viser at Israelske myndigheter ønsker å unngå at disse blir drept, mens offisielle myndighetspersoner oppfordrer sivile til å være levende skjold, la seg drepe, og at de er stolte når sivile gjør som de anbefaler.

Her har du en link

Jeg håper den kaster noe lys over det jeg skriver.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #59

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Jewish Voice for Peace

Publisert over 5 år siden

–   "The struggle against racism in Israel will fail as long as the occupation exists, since we will always need racism in order to justify the occupation."

.

Alle de fredssøkende jødiske eller palestinsk-jødiske organisasjoner jeg kjenner til kommer med nøyaktig samme budskap etter ugjerningene som skjedde forrige uke.

Her er Jewish Voice for Peace som lenker til flg artikkel som sier: 

 

"Det finnes ingen måte åbekjempe jødisk terrorisme på, uten å få slutt på okkupasjonen.

Fordet ekstreme høyre, er vold mot sivile palestinere ikke utelukkende et resultat av rasisme - det er først og fremst en form for kontroll.

De aller fleste avbosetterne er ikke voldelig, selv om ulike nivåer av vold mot den palestinske befolkningen i de okkuperte områdene har ledsagetdette siden starten. Voldshandlinger er aldri et avvik, men en direkte konsekvens av situasjonen på Vestbredden.

Det offentligesnur det blinde øye til faktumet når slike hendelser skje. Svarene på drapet på den 18 måneder gamle babyen Ali Dawabshe, er et tegn på at man vil fortsatt ignorere det helhetsbilde.

 

Karakteristikken somdefinerer okkupasjonen er at den inneholder to sivilbefolkningen som bor ved siden av hverandre, og som er gjenstand for to ulike rettssystemer. Palestinerne lever under et militærregime, mens hver israeler som bor eller besøker bosetningene "bringer" den israelske loven med seg, inkludert alle de juridiske beskyttelse hun eller han har."

.

PS: Artikkelen er lang og har en del foto som viser hva som er ment. http://972mag.com/no-way-to-defeat-jewish-terrorism-without-ending-the-occupation/109613/

Kommentar #60

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Aftenposten

Publisert over 5 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
– "The struggle against racism in Israel will fail as long as the occupation exists, since we will always need racism in order to justify the occupation."

Jeg leste en artikkel i aftenposten som beskrev noe i samme form av det du her viser til, men de viste ikke til samme kilde. Det stod i lørdagens aftenposten. Så det du skriver ressonerer til meg. Men det må gå begge veier, det kan ikke bare komme fra en side. Om man gir opp okkupasjonen, da må også palestinerne gi opp sitt hat. Kan de det?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #61

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Combatants for Peace

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg leste en artikkel i aftenposten som beskrev noe i samme form av det du her viser til, men de viste ikke til samme kilde. Det stod i lørdagens aftenposten. Så det du skriver ressonerer til meg. Men det må gå begge veier, det kan ikke bare komme fra en side. Om man gir opp okkupasjonen, da må også palestinerne gi opp sitt hat. Kan de det?

@Rolf Larsen

Jeg ser at Larsen og jeg resonnerer likt, om at kampen motrasisme i Israel vil mislykkes så lenge okkupasjonen eksisterer, fordi man alltid trenger rasisme for å rettferdiggjøre okkupasjonen. Jeg anser dette som en dyp visdom om menneskelig relasjoner der likeverd er fraværende. Okkupasjon betyr overmakt og kontroll for den ene part og avmektighet for den okkuperte og kontrollerte undermakt.

Derfor mener jeg det må være for mye forlangt av palestinere å oppgi selvoppholdelsesdriften. Men så er det jo også palestinere som jobber hardt for fred uten å ty til hat eller/ og vold. Og blandt andre er Combatants for Peace  en bi-nasjonal fredsaktivistbevegelse bestående av tidligere israelske og palestinske stridende som i sin tid var en del av voldssyklusen. I dag jobber de sammen forfredog sameksistensmed ikke-voldelige metoder. De to stifterne av organisasjonen var her i Oslo i våres og fortalte om egen bakgrunn (det gjorde inntrykk på meg) og om den jobben de nå gjør for å skape fred. Combatants for Peacehar også organiserthundrevis avfelles aktiviteter,internemøter ogforedragiIsraelog Palestina. Oppropet er å fåen slutt påokkupasjonenog volden,ogtilgjensidiganerkjennelse,dialogogsamarbeidmellomdisse to folk.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere