Fredrik Glad-Gjernes

8

Anerkjennende press på Israel

Sogneprest Leif Magne Helgesen har rett: Tida er inne for sterkere virkemidler. Vi må kjenne vår besøkelsestid, støtte fredsbevegelsen på palestinsk og israelsk side og velge bort produkter og selskaper som står for det motsatte av det vi ønsker.

Publisert: 30. jul 2015

Pause i økonomisk samhandling med Israel gir fredsmuligheter.

Sogneprest Leif Magne Helgesen tar til orde for å bruke sterkere virkemidler for å presse Israel til å avslutte okkupasjonen og gi palestinerne en egen stat. Han viser til at posisjonen til Den norske kirke er å ikke kjøpe varer fra okkupert område, men at tiden nå er moden for å trappe opp boikotten fordi Israel viser liten vilje til å avslutte okkupasjonen. Helgesen, som har mye erfaring som ledsager i Palestina, sier ifølge Vårt Land at boikotten bør få et omfang som ligner den Sør-Afrika ble utsatt for, nemlig politisk, økonomisk og kulturell boikott, men med en åpen dialog om politisk løsning.

KFUK-KFUM Global har gjennom vår «Free Palestine»-kampanje uttrykt at vi ønsker en pause i økonomisk samhandling med Israel og de aktører som støtter okkupasjonen. Vi har ikke tatt til orde for en full boikott, som omfatter brudd i politisk, kulturell og akademisk kontakt. Vi mener at i dagens situasjon er en kraftig bortvelging av varer, tjenester og investeringer som direkte eller indirekte støtter okkupasjonen av Palestina, det riktige virkemiddelet. Vi holder døren åpen for en ytterligere opptrapping, men mener en omfattende pause i økonomisk samhandling nå er det beste.

Vår posisjon skiller seg noe fra den norske stat og Den norske kirke (Dnk). De er begge for en boikott av varer fra okkuperte områder og fra selskaper som medvirker direkte i okkupasjonen. Vi er for en bredere økonomisk boikott av varer fra Israel og fra selskaper som støtter Israels okkupasjon av Palestina. Dagens smale boikott fungerer ikke, blant annet fordi Israel ikke merker varer fra de ulovlige bosettingene. Biskop Atle Sommerfelt hevder at en effektiv boikott av varer fra okkupert område må implementeres før vi prøver sterkere virkemidler. Spørsmålet vårt til Sommerfelt er to-sidig: hva har han og dNK gjort i alle disse årene for å sikre en effektiv implementering av den smale boikotten og hvor lenge skal vi fortsette med en ineffektiv boikott når Israel bare trapper opp okkupasjonen og voldsbruken.

Våre partnere Palestina KFUK, Øst Jerusalem KFUM og deres «Joint Advocacy Initiative – JAI» ber oss oppfordre folk til å støtte dem i deres kall om bredere økonomisk boikott. De gjør en formidabel innsats med å skolere palestinsk ungdom i ikke-voldelig motstand mot okkupasjonen og klarer å gi både formell og uformell utdanning til palestinsk ungdom. Dette gir en viktig motvekt til de mange oppfordringer fra ekstreme grupper om å bli med i den voldelige motstanden. Vi ønsker å gi vår fulle støtte til de ungdommer, kvinner og menn som på både israelsk og palestinsk side har forpliktet seg på en ikke-voldelig kamp for en rettferdig fred.

Vårt Land sier på lederplass at å boikotte et land er å ta fra det legitimiteten. Dette er ikke riktig. En boikott-kampanje kan være mye mer presis enn som så. Boikotten av Sør-Afrika på 80-tallet de-legitimerte ikke landet Sør-Afrika, men apartheid politikken. Boikotten av Frankrike på 90-tallet de-legitimerte ikke Frankrike som land, men politikken som tillot prøvesprenging av kjernevåpen i Stillehavet.  Vår posisjon understreker meget tydelig at vi gir vår fulle anerkjennelse til Israel som nasjon og til de internasjonale rettsdokumentene som legger opp til en to-statsløsning. Israel er et legitimt land. Vi antar at Vårt Land er enig med oss i at okkupasjonen av Palestina er illegitim. Det som skiller oss er at vi mener tiden er moden for at Israels stadig gjentatte brudd på internasjonal lov bør få konsekvenser, mens Vårt Land mener at Israel i praksis skal få nyte godt av fortsatt straffefrihet.

Den linjen som Vårt Land og Den norske kirke forfekter kan skape mer ekstremisme. Om palestinsk ungdom ikke opplever at verden slutter opp om deres ikke-voldelige kamp og gir tilslutning til det fredelige virkemiddelet som pause i økonomisk samhandling er, så vil det være fare for at flere mister ikke-volds motet og lar seg lokke over til leirene som driver med voldelig ekstremisme. Vi må kjenne vår besøkelsestid, støtte fredsbevegelsen på palestinsk og israelsk side og velge bort produkter og selskaper som står for det motsatte av det vi ønsker. Det er ikke et dramatisk virkemiddel.

Det er et virkemiddelet som virker. Vårt Land hevder i sin leder 25.juli det motsatte. Vi er overbevist om at Israel har rasjonelle institusjoner som vil ta kampanjens budskap til etterretning: Avslutt okkupasjonen, så avslutter vi boikotten. Vår kampanje gir Israel et godt insentiv. Etter hvert som den økonomiske pausen i samhandlingen med Israel øker i omfang vil kostnadene med å opprettholde okkupasjonen bli høyere enn inntektene ved å videreføre den. Da vil Israel avslutte denne politikken. Da vil en endelig fredsavtale kunne sikres.  

Virkemiddelet vårt gir også et viktig signal til palestinsk sivilbefolkning: Hold fast på ikke-voldslinjen! Verden våkner nå. Ikke støtt de voldelige ekstremistene.

De signalene som kommer fra Den norske kirke og fra Vårt Land gir så langt ikke mye håp til fredsaktivistene verken på israelsk eller palestinsk side om at ropene deres blir hørt og besvart med konkret handling. Sogneprest Leif Magne Helgesen har rett: Tida er inne for sterkere virkemidler.

 

Øystein Magelssen                                                        Fredrik Glad-Gjernes

Generalsekretær                                                            Utenlandssjef

Norges KFUK-KFUM                                                      KFUK-KFUM Global

Kommentar #1

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Det er heldigvis utenkelig at den norske stat vil innføre boykott av Israel

Publisert over 6 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Det er et virkemiddelet som virker. Vårt Land hevder i sin leder 25.juli det motsatte. Vi er overbevist om at Israel har rasjonelle institusjoner som vil ta kampanjens budskap til etterretning: Avslutt okkupasjonen, så avslutter vi boikotten. Vår kampanje gir Israel et godt insentiv. Etter hvert som den økonomiske pausen i samhandlingen med Israel øker i omfang vil kostnadene med å opprettholde okkupasjonen bli høyere enn inntektene ved å videreføre den. Da vil Israel avslutte denne politikken. Da vil en endelig fredsavtale kunne sikres.

Det er heldigvis utenkelig at den norske stat vil innføre boykott av Israel. Det ville bety at alt det diplomatiske arbeid Norge har utført gjennom flere tiår, blir lagt i grus. | Boykott er et aggressivt virkemiddel som bare overgås av militært angrep. KFUM velger å overse det faktum at det på et tidspunkt ble framforhandlet en fredsavtale, som Israels motpart valgte til slutt å avvise. Det springende punktet var anerkjennelse av Israels som jødisk nasjon. | Det betyr at motparten ikke er villig til å anerkjenne Israel og dets konstitusjon. Å stille seg tydelig på motpartens side i denne konflikten vil derfor innebære å gå inn for en delegitimering av Israel. Noe som vil måtte rubriseres som antisemittisme, og gjøre en allmen oppslutning om boykotten umulig.
Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det er tragisk at dere har havnet sammen med Goliat-kreftene

Publisert over 6 år siden

Hvilket "palestina" var det Syria, Egypt, Transjordan, Libanon og Irak kriget for etter at Ben Gurion 14 mai 1948 erklærte Israel for en jødisk uavhengig og selvstendig stat?  Dette etter at samme dag foreslo å dele den igjenværende del av Palestinamandatet i to områder - en jødisk og en arabisk.  De arabiske landene avviste planen.   

Vi kan vel være enige om at "palestina" og eventyret om denne ikke hadde påstartet ennå.  Disse landene angrep ut fra en ikke-aksept av landflisa Israel befolket av fortrinnsvis jøder og ut fra rent nasjonsmessige ønsker om land-grab.

Hvilket "palestina" var det Egypt, Jordan og Syria - med støtte fra Irak, Marokko, Algerie, Tunisia, Saudi-Arabia og Sudan kriget for etter at det i grenseområdene for de tre førstnevnte hovedlandene var spente forhold og tidvise grensetreffninger i 1967 og tiden forut? 

I mai 1967 la Nasser opp til en krig.  De fredsbevarende styrker på Sinai ble kastet ut.  Egypt mobiliserte med 100.000 soldater og 1000 tanks på grensen til Israel og stengte Tiranstredet for vareimport og strategisk materiell til Israel.  Dette førte til at Israel mobiliserte.

30.05.67 sier Nasser i en tale at Israel skal tilintetgjøres.  - Vårt mål er Israels ødeleggelse.  Det arabiske folket ønsker å kjempe, sa Nasser.

I bakrommet fungerte også Sovjet som foret araberene med opplysninger og strategi.  Bak Syria sto Sovjet som erklærte at landet var Midt-Østens mest progressive stat. 

Etter tapet i 6-dagers krigen mistet arabernasjonene selvtilliten og 04.06.67 - startdagen for krigen - ble eventyret om "palestina" den virksomme plan B i den fortsatte strategien for Israel's ødeleggelse. 

3-400 millioner naboarabere måtte se at Israel - som i dag huser drøye 6 millioner av verdens totalt 14 millioner jøder - vant sin annen seier. 

I 1973 gjorde Egypt og Syria nok et forsøk.  Med aktiv støtte fra Irak og Jordan.  Mindre bidrag fra Algerie, Libyia, Sudan, Marokko, Saudi-Arabia, Kuwait, Kuba, Pakistan og Nord-Korea. 

Angrepslandene hadde fått trening og våpen fra Sovjet.  Sovjetiske militærrådgivere hadde den største innflytelse på Egypts væpnede styrker - det var drilling av disiplin og profesonalitet.

Angrepslandene valgt bevisst 6 oktober - Yom Kippur - den jødiske forsoningsdagen - en full fastedag - en dag jøder flest hadde blikket for det relligiøse og ikke nasjonens sikkerhet. 

Selv om dette angrpet kom svært overraskende gikk det mot en nytt tap i kampen for å ødelegge Israel - disse kriget heller ikke for "palestina".

Etter hvert gikk lufta ut av Sovjet og de radikale verden over hadde mer posisjonert seg inn i det samfunn de en gang ville ha fjernet med væpnet revolusjon - dermed vokste behovet for å spre ut eventyret om "palestina" der jordaner hadde blitt "palestinere" som en konsekvens av å frembære en nasjonstilhørighet som ikke fantes historisk. 

Selvsagt er det leit at de arabere som flyktet fra sine hjem i 1948 ikke heller valgte å være - dele en hverdag som den som ble igjen i Israel har fått - de klager ikke.

Selvsagt er det leit av disse arabere som er eller er etterkommere etter noen som bodde en gang i Israel ikke blir tilkjent statsborgerlige rettigheter i de nabonasjoner de befinner seg og blir behandlet som annenrangs borgere enten det er i Jordan, Libanon eller i Syria. 

Selvsagt er det leit at de arabere som befinner seg i Judea og Samaria og i Gaza tvinges til å innordne seg plan B - eventyret om "palestina" - i håp om at det skal bli veien til å komme så mye på plass at det kan bli et skritt videre i det forsatte oppegående og ledende målet - å ødelegge Israel.

Så langt har ingen arabiske ledere akseptert og ønsket et "palestina" ved siden av den jødiske staten Israel.

Etter hvert har kirken og såkalte kristne organisasjoner som dere havnet i samme gruppe som verdens øvrige Goliat-krefter.  David - Israel - nærmest en alenegåer som hittil har hatt støtte i en lunefull kompis - USA - har nå mer blikk for alliansen Iran-Hizbollah - IS som valser rundt og kan svinge inn på ulike tun alt etter som - det samarbeides godt med Jordan og Egypt, men det har som det alltid har vært - mangt som kan putre på seg - gjerne for svært lite. 

Narrativen om "palestina" er den mest viktige i de muslimske land.  Det er ganske så utrolig at denne narrativen har vunnet innpass i de kristne som en skulle forvente mer hadde grunnlag for å ta narrativen for det den er - et eventyr som kun fungerer ut fra strategi og taktikk - og som holder arabere i ei flyktningeklemme de skulle ha vært befridd fra.

Det er Goliat-kreftene som prøver å rive grunnen under Israel ved hjelp av at arabere og muslimer nå er spredt over den ganske verden på en annen måte enn for 48 år siden - lefties finnes over hele verden - og unge som ikke kjenner den ganske historie er lette bytter for å kjøpe en narrativ der Israel fremstilles om uhyrelig - f.eks. ved at de ikke lar seg drepe i samme antall som arabere - ved at det å leve og ta vare på livet er viktigere enn å gjøre en eller annen tilfeldig blodig handling og ende opp som død - vi har NGO'er og FN - vi har Amnesty - vi har uttalige som har kjøpt denne narrativen og er vunnet som opinionsdanner. Det er enkelt å stå som forkjemper for den arabiske sak - direkte farlig å stå opp for Israel, men det gjør mennesker verden over.

Vi lever nå i en tid der mangt i området presser seg på og den "palestinske" saken er fallende internasjonalt og også i den arabiske og muslimske verden.  Iran og Hizbollah klager over at Israel mer er friends med sine naboland og at minoriteter som disse martyrflyktningene kan endre syn på Israel til å se de som sin beskytter.  Som eksempelvis drusere - en gruppe IS ikke er snau med å rydde av veien. 

While Iran tells people in English that it never starts wars with other countries, Nasrallah explains what they do engage in:

The resistance leader said that both Iran and Hezbollah stand with whoever raises the flag of the resistance, regardless his sectarian or political belongings.

He called on any Muslim or Arab country to bear its responsibilities towards Palestine.

“We guarantee that Iran will pave the way for any Muslim or Arab country to lead the resistance project if they bear the responsibility of defending Palestine,” Sayyed Nasrallah said.

Iran is willing to risk the lives of every Arab to fight Israel.

Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Symbolpolitisk agurkutspill?

Publisert over 6 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Helgesen, som har mye erfaring som ledsager i Palestina, sier ifølge Vårt Land at boikotten bør få et omfang som ligner den Sør-Afrika ble utsatt for, nemlig politisk, økonomisk og kulturell boikott, men med en åpen dialog om politisk løsning.

Jeg har latt meg fortelle at handelen med Israel aldri har vært større, og at den bare øker. Første halvår 2014 importerte Norge for 487 millioner kroner fra Israel. Første halvår i 2015 har importen økt til 493 millioner kroner. (Jfr. Statistisk Sentralbyrå, 15. juli 2015.)

Jeg tror det er ganske fåfengt å arbeide for å få i stand en slik boikott av Israel; langt tyngre synspunkter og motiver gjør seg gjeldende i motsatt retning. Det er kanskje ikke så mange som virkelig mener at Israel er en slik fryktelig stat som fortjener behandling på linje med gamle Sør-Afrika? 

Jeg tror dette utspillet mer er å betrakte som agurknytt, som symbolpolitisk utspill. Dere har i hvert fall ikke realitetene på deres side. 

Samtidig bør dere kanskje også grunne litt nøyere over, gjerne selvstendig, under referanse til de her relevante internasjonale begreper og lovverk, hva okkupasjon i dag regnes som - ikke politisk, ikke ideologisk, ikke som tegneserielogikk, men som legalt og juridisk gjeldende. Avtalen med PLO 28. september 1995 (en avtale som anerkjente nærværet av israelske styrker, f.eks.) og påfølgende års valg, f.eks., skulle få dette utspillet til å endre karakter. Til en begynnelse kan man også kikke på de innledningsvist aksepterte internasjonale legale rammeverk for definisjon og regulering av 'okkupasjon', nemlig de to artiklene i Hague Regulations (Hague II), 1899, som er identiske med artiklene 42 og 43 i de nye Hague Regulations som ble effektuert i 1907 (Hague IV). 

Politiske skyttergravsretorikker, som oftest slett ikke forholder seg saklig til gjeldende internasjonalt enigede juridiske rammeverk, tjener ingen - og aller minst palestinerne. Dette må snart også dere forstå. 

Ja, dere kunne begynne med å "anerkjenne" hva som de jure og, ikke minst, de facto er slik internasjonalt juridisk eniget. 

Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ja, dere kunne begynne med å "anerkjenne" hva som de jure og, ikke minst, de facto er slik internasjonalt juridisk eniget.

Siden Haug i dag midlertidig befinner seg i juridisk modus, burde det kanskje være mulig å henlede hans oppmerksomhet på Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949.

https://en.wikisource.org/wiki/Geneva_Convention/Fourth_Geneva_Convention#Article_49

Artiklene 47 til 78 omhandler rettigheter og plikter under en militær okkupasjon.

Særlig bør han merke seg hvordan hans forslag til etnisk rensing av Palestina står seg i forhold til disse artiklene.

Men det er nok ingen som forventer at Haugs interesse for internasjonal lov strekker seg lengre enn til klipp og lim av enkeltsetninger for demagogisk bruk.

Kommentar #5

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Moralsk opportunisme

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
det er nok ingen som forventer at Haugs interesse for internasjonal lov strekker seg lengre enn til klipp og lim av enkeltsetninger for demagogisk bruk.

Hans demagogi strekker seg videre. Til en etnisk basert relativisme. Han kan ikke og vil ikke stille krav om respekt for menneskerettighetene til Israel. Selvsagt kan han ikke det. Hele det sionistiske prosjektet er basert på en eneste stor (og derfor mangfoldig) menneskerettighetskrenkelse.

Derfor må Haug mfl. på demagogisk vis spiller på et offerkort. Joda, jøder har vært ofre - mange av dem og mange ganger gjennom historien. Men ikke alle til alle tider. Enda viktigere: Selv om man har vært offer er ikke det til hinder for selv å bli overgriper. Opererer man med kollektive størrelser, blir man unyansert. Noen ganger passer det særdeles utmerket - for eksempel når man kan trekke offerkortet. Det passer også når kritikk av det enkelte jøder gjør, kan utlegges som generell antisemittisme. Akkurat som sionistene/Israel gjør for å avverge kritikk av sin umoralske praksis.

Ikke rart da at pro-sionister og såkalte israelvenner stort sett befinner seg på et unyansert (oftest kunnskapsløst) nivå i sine framstillinger av konflikten og situasjonen i Midtøsten. Hvis man ble mer presis og nyansert, ville hele offerfortellingen om sionistene forsvinne, nettopp fordi det er forskjell på sionismens historie og jødenes historie. Basert på faktiske kunnskaper om politikk, støtte fra koloni- og supermakter, militære kapasiteter og doktriner mm., ville også myten om den israelske David mot den arabiske Goliat forsvinne.

Hvordan kan man bevise dette? Ganske enkelt: Hadde mytene vært sanne, hadde Israel ikke eksistert i dag. Hele David vs. Goliat myten er tøys. For dette handler om kolonialsime og okkupasjon.

Det er også derfor boikott og sanksjoner nå er på sin plass. Nettopp for å være moralsk konsekvente og konsistente.

Lars Gule

Kommentar #6

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Gules logikk

Publisert over 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan man bevise dette? Ganske enkelt: Hadde mytene vært sanne, hadde Israel ikke eksistert i dag. Hele David vs. Goliat myten er tøys. For dette handler om kolonialsime og okkupasjon.

Gules logikk: David er Goliat og Goliat er David. Goliat vinner fordi Goliat er Goliat. Det den opprinnelige David og Goliat-historien handler om, er at den underlegne vinner med kløkt. Historien er full av slike eksempler. Men i Gules forsker-øyne er Israel og sionismen Goliat. Det legitimerer boykott. Vent, minner ikke dette om noe? Noe fra Tyskland i mellomkrigstiden og begrunnelsen for boykott av jøder? Jeg antar at jødene kjenner seg godt igjen.
Kommentar #7

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Null logikk og uholdbare insinuasjoner

Publisert over 6 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Gules logikk: David er Goliat og Goliat er David. Goliat vinner fordi Goliat er Goliat. Det den opprinnelige David og Goliat-historien handler om, er at den underlegne vinner med kløkt. Historien er full av slike eksempler. Men i Gules forsker-øyne er Israel og sionismen Goliat. Det legitimerer boykott. Vent, minner ikke dette om noe? Noe fra Tyskland i mellomkrigstiden og begrunnelsen for boykott av jøder? Jeg antar at jødene kjenner seg godt igjen.

Det Karlsen ikke forstår er at metaforer, myter og påståtte historiske eller narrative paralleller har sine grenser. Noen bilder eller paralleller er relevante, andre blir bare tøys og tull. Israel som David og araberne som Goliat er en slik tøyeparallell til den bibelske historien.

Grunnen er at Israel er og har vært den knusende overlegent sterke part i Midtøsten-konflikten siden 1948.

Denne overlegne makten har Israel brukt til å fordrive palestinere, begå massakre, terrorbombe, torturere osv., osv. Kort sagt: Israel bruker sin makt til overgrep og menneskerettighetsbrudd. Dette er udiskutablet. Punktum.

DERFOR er det nødvendig med motstand - fra hele verdenssamfunnets side. DERFOR er boikott, desinvestering og sanksjoner nødvendig.

Hva har dette med nazistiske angrep på sakesløse jøder i Tyskland å gjøre? Ingen ting. Nok en tåpelig påstått parallell med utelukkende én funksjon: Å tilsvine meningsmotstandere med implisitte påstander om antisemittisme.

Men Karlsen vet åpenbart ikke hva antisemittisme er. Han har ikke presentert noen definisjon. Han snakker derfor tull. I motsetning til ham har jeg utallige ganger påpekt, forklart og dokumentert at sionismen og Israel diskriminerer systematisk og usystematisk - på etnisk/nasjonalt grunnlag. DET er det samme som rasediskriminering og derfor er det berettiget å kalle Israel for en rasistisk stat.

Mer om dette her: Israel, rasisme og vårt ansvar.

Lars Gule

Kommentar #8

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk KFUK-KFUM

Publisert over 6 år siden

Først en takk til Lars Gule for støtten i kommentarene foran (#6 og#8). Om oppfattelsen av den gamle historien om David og Goliat er riktig eller gal (se #7), er helt underordnet. Her er det snakk om å holde tanken klar og hjertet varmt overfor både israelere og palestinere i dag.

Dernest en stor takk til KFUK-KFUM som nok en gang stiller opp for menneskerettighetene i Midtøsten. Det er hele tiden snakk om å støtte både palestinske og israelske organisasjoner som med fredelige midler jobber for å stoppe bruddene på folkeretten og menneskerettighetene i dette området. 

Alle gode krefter må støtte opp om dette!  

Kommentar #9

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hvis så skulle være årsaken til sidevalg

Publisert over 6 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Verden våkner nå. Ikke støtt de voldelige ekstremistene.

så er det mangt i denne regionen som skulle ha vært på dagsordenen og i boikott-tankene hos en organisasjon som samtidig forventes å kunne historien til nasjonen Israel.

Sammen med min personlige overgang til å bli en troende i 1981 kom en sterk kjærlighet for det jødiske folk og nasjonen Israel.

Som andre hadde jeg vokst opp i en proIsraelsk hverdag og narrativ - hvordan landflisa sto seg under angrepslystne arabere med erobringslyst, men fra jeg ble troende fikk jeg sammen med den et hjerteforhold til nasjonen.  Dermed ikke sagt at jeg er blind eller ikke skjønner at det kan gjøres feil på israelsk side både i den rent humanitære håndteringen og i den til enhver tid rådende politikk, men som troende ber jeg for nasjonen og dets myndigheter med den samme kjærlighet som jeg har for kongeriket Norge.

Hvem er jødene?  Hva har dette folket gitt menneskeheten?  Denne kortfilmen er etter min og mange andres mening brilliant.  Det er stor undring knyttet til dette folket - dets overlevelse gjennom historien - og i dag i verdenssammenheng få i antall.  Et folk som ikke har vokst i antall som oss andre, men som har gitt menneskeheten et større bidrag enn alle andre.  I verden i dag er 1.65 milliarder muslimer i 57 land.  Totalt er det under 14 millioner jøder på planeten.  Intet annet folk har lagt beslag på så mange Nobelpriser.

https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84924572&v=j6k1jHAYtbI&x-yt-ts=1422411861#t=1236

I Europa er det igjen vanskelig og farlig å være jøde.  Det ser ut til at dess mer Mangfoldsamfunnene vokser dess verre blir det å være jøde. I Frankrike ble det loggført en dobling av antisemittiske handlinger - fra 423 i 2013 til 851 i 2014.  Voldshandlinger rettet mot jøder økte fra 105 til 241.  Foruten handlingene ligger det i hverdagen et trusselbilde og hat rettet mot jøder - bare fordi at de er jøder.  Disse blir trolig aldri rapportert.

51% av alle straffbare handlinger som er utført ut fra rase rammer jødene selv om de utgjør under 1% av befolkningen.

Legger inn en link til 2014 rapporten om antisemitisme i Frankrike

http://www.scribd.com/doc/253876155/2014-Report-on-Antisemitism-in-France

Europa er i ferd med å miste narrativen til det jødiske folket - dets historie og plass som bidragsytyer nummer en for menneskeheten.  Igjen er dette folket på vei til å hates og utstøtes.  Nasjonen er under angrep og har så langt greid seg mot alle jordiske odds.  Nasjonen blomster dette til tross.  Hver dag har sine utfordringer og plager - oppgaver skal løses og vi som ber og støtter nasjonen ber om visdom til lederskap og evne til å fatte gode beslutninger.  Ikke alt er vi enige i, men å forkaste den kjærlighet vi har fått på innsida tror jeg mang en Israel- og jødevenn kan istemme at vi aldri gjør selv om det en gang kan koste oss noe....

Personlig synes jeg det er tragisk at en såkalt kristen organisasjon har havnet på lobby-siden til de som kjemper for den arabiske gjenerobring.  Hvor kristne skal havne blant Goliat-kreftene er vanskelig å skjønne for hvis en skummer kommentarfeltet i f.eks. VG på et tema lignende dette, så vil en finne at langt de fleste som støtter og ser Israel sin alenegående hverdag som jødisk nasjon er det vi kan kalle "hvermansen" som argumenterer ut fra det at de ser at det er en mediestyrt narrativ som forsøkes å implementeres som sannhet. 

Det er å håpe at KFUK på sitt årsmøte tar denne støttelobby saken opp til ny vurdering for utad er den med på å plasssere organisasjonen som "utenfor".

Merkelig dette at Israel - det ene landet som fungerer etter vestlig standard i dette området - er det landet som de liberale og venstradikale enes om skal innga avtaler som er en fare for nasjonen. Enigheten glir her i Vesten inn i hverandre, slik at Israel og jøden kobles inn i et enhetlig fiendebilde for store deler av den vestlige befolkning - antisemitsmen er dessverre i vår Multikulturelle hverdag på fremmasj i Europa.

India og Israel er i ferd med å finne tonen. India har lenge fryktet at kontakt med Israel vil vekke den islamske minorieten til opptøyer. I en ny tid - uten Sovjet - med islamsk terrorisme åkkesom, så har India henvendt seg til Israel for miliær og teknologisk ekspertise.

I dag er India mottaker av nesten halvparten av Israel's militære eksport. Videre er India Asia's neststørste handelspartner med Israel - riktig Kristiansen - Kina er den største.

Den nye indiske regjering annonserte nylig at de ville kjøpe militært og tekno utstyr av Israel til en verdi av 13.1 milliarder US dollar. Det hører med i denne kontekst at USA's konkurrerende tilbud ble avvist.

Noe av det samme med Japan. De har vært engstelige for at forbindelser med Israel vil gi avstraffning i oljeleveranser, men p.g.a. økononomisk stagnering har Japan innsett at de er mindre avhengig av arabisk olje enn israelsk tekonologi. Japan er særlig interessert i cyber-sikkerhet, mobil apps og robotutvikling.

Aldri tidligere i Israel's nyere historie har landet hatt en så omfattende global anerkjennelse som fører med seg økonomisk og teknologisk makt.

Kommentar #10

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Hva gikk galt?

Publisert over 6 år siden

Noe som vil måtte rubriseres som antisemittisme, og gjøre en allmen oppslutning om boykotten umulig.

Vi vet at venstresida hater Israel, men at representanter av vår kirke gjør det er vanskelig å forstå.

Hva er fundamentet for den kristne kirke? Jo det er  Bibelen som er jødenes historie skrevet stort sett av jøder.

Det er som å sage av den greina en sitter på. Jeg har forklart på linken nedenfor hvordan det kunne gå så galt.

http://www.verdidebatt.no/debatt/post11589111.zrm

Kommentar #11

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Historien gjentar seg

Publisert over 6 år siden

Israel er på mange måter den nye jøden som blir jugd og løyet på. Akkurat som jødene ble demonisert før andre verdenskrig, gjør man det samme med Israel i dag.

Israel er det eneste sanne demokratiet i Midtøsten og er omringet av barbariske muslimske nasjoner og kalifater, men det er Israel som skal tas og som hele tiden blir forsøkt frosset ut av det internasjonale samfunnet.

Til tross for at Israel blir utsatt for grov diskriminering og utålelige dobbelstandarder med boikottprogrammer, fordømmelser og FN-resulusjoner, så ser vi at mange kristne faktisk bakker opp stiller seg i fremste rekke av det groteske hykleriet.  

For 80 års siden ropte Nazistene: Ikke kjøp varer av jødene! I dag høres det samme ropet, bare med ny vri. 

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvor har du dette fra?

Publisert over 6 år siden

David Lindhjem:

Israel er det eneste sanne demokratiet i Midtøsten og er omringet av barbariske muslimske nasjoner og kalifater, men det er Israel som skal tas og som hele tiden blir forsøkt frosset ut av det internasjonale samfunnet.
__________________________________

Fra dag 1 fra opprettelsen av Israel har FN støttet opp landet og gått i bresjen for opprettholdelse av dets grenser, og nå med USA i spissen. Det kan kalles et demokrati fordi det er opprettet gjennom demokratiske land og prosesser, men Israel forbeholder seg retten til å fornekte menneskerettighetsdomstolen som også er en demokratisk del av et demokrati. Det er også begrensninger for hvor lenge en stormakt kan holde på å mekle om fred når det ikke hittil har funnet fnugg av velvilje å se på motsatt hold. Og det går også ut over økonomiske forhold for en stormakt ved å favorisere et land fremfor andre, noe som over tid også vil svekke barnepasset. 

Frosset ut er vel neppe helt betegnende, men en ensidig dialog om stabilitet virker trøttende på et støttende demokrati. Og verden må trass alt gå videre når man mangler løsninger for å kunne gå videre i dialog med Israel. Det har ikke manglet på samarbeidsvilje fra det internasjonale samfunnet, tvert imot. Derimot er Israel i  Bibelen i Hos.4.16 beskrevet som en trassig ku... og som ikke vil innfinne seg med noe... det er allerede proklamert hvilken retning dette vil kunne medføre...

Jeg nøyer meg med å være enig med Hoseas...

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Så du vet det ikke ?

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det er også begrensninger for hvor lenge en stormakt kan holde på å mekle om fred når det ikke hittil har funnet fnugg av velvilje å se på motsatt hold. Og det går også ut over økonomiske forhold for en stormakt ved å favorisere et land fremfor andre, noe som over tid også vil svekke barnepasset.

Frosset ut er vel neppe helt betegnende, men en ensidig dialog om stabilitet virker trøttende på et støttende demokrati. Og verden må trass alt gå videre når man mangler løsninger for å kunne gå videre i dialog med Israel. Det har ikke manglet på samarbeidsvilje fra det internasjonale samfunnet, tvert imot. Derimot er Israel i Bibelen i Hos.4.16 beskrevet som en trassig ku...

Det skal mye Israelhat til for å unngå å få med seg at Israel er en ensom øy av demokrati blant en haug med land uten styring.

Jeg kom dessverre borti bra-knappen da jeg skulle trykke på siter...derav et utilsiktet bra på kommentaren din. 

Kommentar #14

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Lytt til jøden Jesus!

Publisert over 6 år siden

Til Knut Nygaard (#10):

Jeg kjenner meg igjen i det du skriver om å bli glad i jødene og landet deres. Som student på 1960-tallet leste jeg mye om Jesus og folket hans og landet deres. Jeg ble også glad i dem. Noen år senere ble jeg også mer oppmerksom på de andre folkene i Midtøsten. De er skapt av samme Gud. Og de er elsket av Ham. Både israelere og palestinere er Guds barn. Da ble det mange flere å bli glad i. Rundt om på jorda er vi mange søstre og brødre i Kristus. 

Til Knut Rasmussen (#11):

Du sier at venstresida hater Israel. Det er enten bevisst løgn fra din side, eller så er det ren uvitenhet. Vondt å lese var det uansett. Hvem er forresten denne "venstresida"? Er det noen av oss her på denne tråden? Da er det i alle fall helt uriktig. Jeg finner nemlig ikke spor av hat verken i hovedinnlegget eller i noen av de kommentarene som er kritiske til Israels politikk her. 

Det er en viktig ting som mange ikke har forstått: Berettiget kritikk er ikke ensbetydende med hat. La oss lytte mer til jøden Jesus. Han lærte oss veldig mye om det å elske hverandre! ☺

Kommentar #15

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Sikkert veldig lurt nå?

Publisert over 6 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Sogneprest Leif Magne Helgesen tar til orde for å bruke sterkere virkemidler for å presse Israel til å avslutte okkupasjonen og gi palestinerne en egen stat. Han viser til at posisjonen til Den norske kirke er å ikke kjøpe varer fra okkupert område, men at tiden nå er moden for å trappe opp boikotten fordi Israel viser liten vilje til å avslutte okkupasjonen. Helgesen, som har mye erfaring som ledsager i Palestina, sier ifølge Vårt Land at boikotten bør få et omfang som ligner den Sør-Afrika ble utsatt for, nemlig politisk, økonomisk og kulturell boikott, men med en åpen dialog om politisk løsning.

Sikkert veldig lurt nå for tiden når IS "banker på dørene" i området og Syria/Irak er regulære anarkier. Det er mildt sagt forunderlige hvor utopisk og urealistisk man kan bli i sine  politiske prioriteringer.  Kanskje det hadde vært en ide å ta til orde for boikott av Russiske varer pga. krigen i Ukraina?

Kommentar #16

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

No har

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Kanskje det hadde vært en ide å ta til orde for boikott av Russiske varer pga. krigen i Ukraina?

vestlege statar innført sanksjonar mot Russland - noko dei ikkje har gjort mot Israel. Russland har - med hjelp frå Frankrike og Tyskland - fått forhandla fram ein våpenkvile i Minsk. Så kva skulle liksom målet med ein boikott av russiske varer vera? Å få undergravd våpenkvileavtalen?

Eller er dette det vanlege "alle andre er så slemme, difor er det feil å ta ibruk sanksjonar mot Israel når dei stel jord og riv hus på Vestbreidda"?

Kommentar #17

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Karlsen har helt rett.

Publisert over 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Denne overlegne makten har Israel brukt til å fordrive palestinere, begå massakre, terrorbombe, torturere osv., osv. Kort sagt: Israel bruker sin makt til overgrep og menneskerettighetsbrudd. Dette er udiskutablet. Punktum.

Gule historeskrivning grenser til ren forfalskning fordi Israels handlinger settes ikke inn den rette sammenheng og Gule unngår å formidel samtidens andre aktører. Ved å isolere spesielle militære handlinger får han det til å se ut som om Israel er unik voldsutøvere sammenlignet med andre demokratiske/udemokratiske  stater.  Det boldet so formidles i sin heleht er ganske enkelt ikke sant når man ser andre samtidige konflikter. Sette i sammenheng med alle andre samtidige konflikter av betydning er Israelerne særdeles forsiktige og flinke. Gule nekter konsekvent å innse at det finnes hundretusener av jødiske flyktninger fra andre stater som har funnet sivil sikkerhet og borgerrettigheter i Israel. Lars Gule driver ren historieforfalskning når avviser sammenhengen mellom Europas sivilisasjonskollaps og opprettelsen av Israelstaten. Denne sammenhengen er entydig og staten var nødvendig av humanitære grunner. Lars Gule avviser det politiske realitetene i regionen som pr. dags dato må kalles et sivlisasjonskollap. Lars Gule avviser den realitet av palestinerne ikke på noe tidspunkt har vist evne til å ivareta egne borgeres menneskerettigheter. Lars Gule begynner i helt feil ende med tanke å svilisere Midtøsten. Først må Israels naboland, palestinere innkludert, vise tilstrekkelig evne til demorkati, ytringsfrihet, borger-rettigheter, avvikle borgerkriger, klanmotsetningerosv. Når det er gått en generasjon eller 2 og Isreals nabostater her vist evne til fungerende fredelige samfunn, kan man begynne snakke med Israel. I mellomtiden burde Israels naboland lære av Israels samfunnsystem og næringsliv. Israels naboland burde lære seg skattesystemer, innføre velferdsordninger og et velfungerende utdanningsinstitusjoner. De bør avvikle alle ambisjoner om atombomber.  DERETTER kan man forlange å snakke med Israelerne. Så kan man forhandle om flykninge-utvekslinger på humanitært grunnlag, gi erstatninger der det er rettferdig og leve i fred og fordragelighet. Lars Gule nasjonalisme er i sakens politiske situasjon helt og gjennomgripende ufyselig og antihumanistiske etter min mening.     

Kommentar #18

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

De fleste grunner til..

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Eller er dette det vanlege

Vi har vel de fleste grunner til å utelate viktige opplysninger. Norske myndigheter "stjeler" også land fra sin innbyggere så hva dine beskyldnnger innebærer er jeg nokså usikker på. Å fordrive sine innbyggere er nokså vanlig i andre land så hvorfor evt. hvorfor denne bekymringen for palestinerne?  Hvis ditt informasjonsnivå i disse sakene er på samme nivå som de sakene jeg har noe kjennskap til representerer du liten troverdighet. Det har vært nok av falske beskyldninger mot israelerne. Det tok f.eks. nokså lang tid før media erkjente av Hamas tok i bruk skoler/sykehus/levende skjold etc. som stridspunkter i sine kriger. Det har vært bilder brukt i worldwide media som skal forestille Israelsk brutalitet som er rene forfalskninger. Vi har de fleste grunner til å hevde at det er en ubehagelig selektivitet når det gjelder sannhet.         

(Moderator2 har redigert bort flere bifall som bryter med retningslinjene og god debattskikk generelt)

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vet hva?

Publisert over 6 år siden

Rune Holt:

Det skal mye Israelhat til for å unngå å få med seg at Israel er en ensom øy av demokrati blant en haug med land uten styring.

Jeg kom dessverre borti bra-knappen da jeg skulle trykke på siter...derav et utilsiktet bra på kommentaren din
________________________________________

Jeg syntes nok det var rart at jeg skulle få et + poeng fra deg da, men du har rett i at Israel har trøttet ut alle sine samarbeidspartnere med sin fastlåste politikk og blitt ensom. Alt kan ikke vara evig vet du, en skigard trenger vedlikehold. Da bruker man nye materialer… ikke de samme gang på gang.

Rart at du kaller all kritikk mot Israel for Israelhat, jeg mener at etter så lang tid på samme bladside burde man funnet en ny side. De lever som sagt på bekostning av andre folkeslags tidligere territorium.

Palestinernes siste skanse innenfor Israel er Gazastripen som nylig ble bombet sønder og sammen. Selv Israels befolkning er skamfulle på vegne av sin egens regjerings beslutninger om å skyte spurv med kanoner. Man kan jo si at Israel har seg selv å takke for at de ikke lengre er interessante - de maler og maler på den samme frykten om angrep fra fiendtliginnstilte land som Iran. De tenker lite på at de påfører enorme lidelser på en befolkning som har måttet vike fra sine eiendommer for at de selv skulle få et land å bo i. At de bomber dem attpå til gjør ikke palestinernes venner mindre vennligsinnet ovenfor Israel, og man kan jo si at de baker sin egen kake av surdeig som gjærer? At Israelske regjeringer er så smalsynte i sin iver etter å unngå konflikter er merkbart underlig med hensyn til sin vennegjeng? 

Kommentar #20

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Så dette

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Vi har de fleste grunner til å hevde at det er en ubehagelig selektivitet når det gjelder sannhet.

med boikott av russiske varer var med andre ord noko du berre kasta ut utan å meina noko med det.

Kommentar #21

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Parallelene er helt klare, bare ikke for Gule og hans likesinnede

Publisert over 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Hva har dette med nazistiske angrep på sakesløse jøder i Tyskland å gjøre? Ingen ting. Nok en tåpelig påstått parallell med utelukkende én funksjon: Å tilsvine meningsmotstandere med implisitte påstander om antisemittisme.

Parallelene er helt klare, bare ikke for Gule og hans likesinnede, som vil spre Israel-hat og likevel tror de skal unngå å bli kalt for antisemitter. | Et definerende element i antisemittismen, er når man bruker doble standarder i en ensidig kritikk. Venstresidens såkalte solidaritet er rettet kun mot araberne. Det faktum at jødene kom ut av nazistenes dødsleire og hadde behov for tilflukt, fornektes av venstresiden, mens den franske presidenten etter massakren i Paris i februar i år bekreftet dette faktum overfor Israels statsminister Netanyahu, samtidig som han karakteriserte nedsettende omtale av Israel som antisemittisme. | Gule går også så langt som til å fornekte jødenes historiske tilknytning til landet, og bejubles av Kirkens nåværende representant på VD, Dag Løkke. Å benekte jødenes historiske tilknytning til landet vil jeg anta i seg selv kvalifiserer til antisemittisme. | En annen av Gules antisemittiske påstander er at jødene har fordrevet palestinerne. Til tross for årelange forhandlinger i internasjonale fora etter den første verdenskrig, da seierherrene innså nødvendigheten av å gi jødene noe som etterhvert ble en minimal plass i de enorme landområdene som måtte disponeres etter at det ottomanske riket falt. | At verken palestinere eller arabere ønsket å gi jødene dette minimale arealet i sitt eget historiske landområde, til tross for anbefaling fra det internasjonale samfunn via FN, danner bakteppet for dagens konflikt. Alt som kan brukes mot Israel, blir brukt mot dem, også deres evne til å overleve som nasjon i denne konflikten.

(Moderator2 har fjernet en grov anklage som strider mot Verdidebatts retningslinjer)

Kommentar #22

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Det er veldig praktisk for oss andre at beskyldninger om hat og forfalskninger etc kommer helt i begynnelsen av kommentarene, for da kan vi bare droppe å lese videre hvis vi isteden ønsker å bruke tiden på seriøs informasjon i denne saken! 

Enkelte varsler også om sin stil allerede i overskriften, og da er det enda enklere for oss.

Kommentar #23

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja

Publisert over 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Det er veldig praktisk for oss andre at beskyldninger om hat og forfalskninger etc kommer helt i begynnelsen av kommentarene, for da kan vi bare droppe å lese videre hvis vi isteden ønsker å bruke tiden på seriøs informasjon i denne saken!

Enkelte varsler også om sin stil allerede i overskriften, og da er det enda enklere for oss.

Hvis Løkke virkelig er interessert i debatt er det faktisk helt opplagt nødvendig å lese det de han debatterer med skriver.
Hvis alle begynner å bruke Gules ignoreringsmetode i den offentlige debatt,vil man bare stå og rope i ensomhet på hver sin planet. 

Sånt blir det ingen dialog og framgang av. 

Kommentar #24

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Seriøs debatt

Publisert over 6 år siden

Jeg er selvsagt enig med Rune Holt i at vi må lese motpartens kommentarer i en debatt.

Men ikke alle er interessert i å krangle på et useriøst grunnlag, og da er det veldig greit å kunne sile ut det som det ikke er noen vits i å lese. Og når enkelte kommentarer inneholder uberettigede beskyldninger om hat (eller andre grove personangrep), da har skribenten i utgangspunktet avslørt seg som både usaklig og useriøs. 

En ordentlig debatt skal ha en hensynsfull tone overfor meningsmotstandere.  

PS: Det er mulig at tonen i min kommentar #23 var litt for sarkastisk! ☺

Kommentar #25

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Du sier at venstresida hater Israel. Det er enten bevisst løgn fra din side, eller så er det ren uvitenhet. Vondt å lese var det uansett. Hvem er forresten denne "venstresida"?

`Venstresiden`kaller Israel for en rasistisk stat. Rasisme er noe en bør hate (i alle dens former) så Rasmussen har et poeng...

Kommentar #26

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden

At  Israel er en rasistisk stat er vel ferdigdiskutert ?  Et land som gir særretter til en del av sine borgere ?   Kanskje dog ikke så ille som de rike statene nede i midt-Østen, Qatar, Kuwait, Saudi-Arabia,  der fremmedarbeidere er forbruksvare og søppel.

Kommentar #27

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Særretter for egne borgere

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
At Israel er en rasistisk stat er vel ferdigdiskutert ? Et land som gir særretter til en del av sine borgere ? Kanskje dog ikke så ille som de rike statene nede i midt-Østen, Qatar, Kuwait, Saudi-Arabia, der fremmedarbeidere er forbruksvare og søppel.

Det er utbredt i mange land å ha særretter for egne borgere. Jeg kjenner f eks godt det thailanske samfunnet, og der er diskrimineringen systematisk gjennomført. Kun thailandske statsborgere kan eie land og fast eiendom. Dette er en måte å beskytte seg mot store oppkjøp av landeområder fra utlendigner.

I de fleste turistattraksjoner er det også to priser: en for thaier og en for utlendinger. I en del tilfeller er det gratis inngang for thaier, mens "falanger" må betale.

Min kone, som er thai, forteller meg også at på markeder, avkreves turister langt høyere priser enn de innfødte. Jeg får alltid beskjed om å gjemme meg vekk litt når hun skal handle, for prisen går opp med en gang selgeren ser en falang.

Flere land i Sørøst-Asia har samme regler for eiendomsbesittelse som Thailand. Systematisk og gjennomført forskjellsbehandling.

Er alle disse landene da å betrakte som rasistiske land?

Mvh Sverre

Kommentar #28

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jøder ble fordrevet

Publisert over 6 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
At verken palestinere eller arabere ønsket å gi jødene dette minimale arealet i sitt eget historiske landområde, til tross for anbefaling fra det internasjonale samfunn via FN, danner bakteppet for dagens konflikt. Alt som kan brukes mot Israel, blir brukt mot dem, også deres evne til å overleve som nasjon i denne konflikten.

Det hører også med til historien at da Israel vel var opprettet, ble jøder som hadde vært bosatt i flere av de omkringliggende landene fordrevet og tvunget til å flytte til Israel. Visse arabiske land så denne mulighetent til å kvitte seg med sin jødiske minoritet, til tross for at de hadde bodd i landene i uminnelige tider, og regnet seg som borgere av landet.

Disse fordrevne jødene hadde det forøvrig ikke så lett da de ankom Israel, og fikk en viss uoffisiell status av å være "annanrangs" jøder.

Mvh Sverre

Kommentar #29

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er utbredt i mange land å ha særretter for egne borgere.

Det skjønner jeg, men jeg tenker på statsborgere imellom.  Palestinske  israelere får ikke eie jord har jeg lest.  Til og med  i  Norge er det vel slik at eksempelvis samer har visse særegne  rettigheter til beite og molter.  

Kommentar #30

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Boikott? Israels ansvar

Publisert over 6 år siden

Israelske myndigheter - sammen med et passivt internasjonalt samfunn - må selv ta ansvar for at BDS-bevegelsen vokser fram, med krav om boikott.

I snart 50 år har skiftende israelske regjeringer fullstendig neglisjert og nektet å etterkomme internasjonale krav om å ivareta helt grunnleggende rettigheter for den okkuperte sivilbefolkningen.

Når det dokumenteres kontinuerlige grove krenkelser av folkeretten, barns rettigheter og menneskerettighetene direkte knyttet til israelske myndigheters forvaltning av okkupasjonen, kan de ikke løpe fra ansvaret og skylde på Hamas, PA eller noen andre: 

Mindreårige arrestanter: Omfattende; systematisk; og institusjonalisert mishandling – slik karakteriserte UNICEF Israels behandling av mindreårige palestinske arrestanter på Vestbredden, i en rapport i 2013. To år etter konstaterte de at mishandlingen fortsetter. Hvorfor iverksetter ikke Israel enkle tiltak for å få stanset den institusjonaliserte mishandlingen? 
- Straffereaksjoner fra det internasjonale samfunn? Ingen.

Bosettingene: Flytting av egen befolkning inn på okkupert område er folkerettsstridig. Bosettingene er erklært illegale av det internasjonale samfunn. Reaksjon fra israelske myndigheter? Jo - de forsterker bosettingspolitikken. Senest denne uken ble det annonsert bygging av inntil 800 nye boliger – nok en gang til internasjonal kritikk, bl.a. fra den norske regjering. Men ut over verbal reaksjon? - Ingen straffetiltak fra det internasjonale samfunn. 

- Kollektiv avstraffelse: Israelske myndigheter benytter seg av kollektiv avstraffelse på de okkuperte områdene - både mot hele byer/landsbyer og enkeltfamilier der et familiemedlem har begått en alvorlig forbrytelse (eller mistenkes - det er tilstrekkelig). Dette er meget alvorlige brudd på folkeretten. Internasjonale straffereaksjoner? Ingen.

- Fordriving /etnisk rensing: Trusselen om rasering av landsbysamfunnet Susiya sør på Vestbredden er et aktuelt eksempel på en etnisk rensing som har pågått i de okkuperte områder helt siden 1967. Ca. 200 – 250.000 er fordrevet fra Jordan-dalen alene i løpet av okkupasjonsårene. Igjen; dette er eksempel på grove krenkelser av folkeretten og rettigheter til en okkupert befolkning. Internasjonale straffereaksjoner? Ingen.    

- Ødeleggelse av privat eiendom: The Israeli Committee Against House Demolitions har beregnet at 29.000 palestinske hjem i de okkuperte områdene er gruset av okkupasjonsmakten siden 1967. Nok et eksempel på grove krenkelser av rettighetene til en okkupert befolkning. Internasjonale straffereaksjoner? Ingen.

Slike grove krenkelser av folkeretten som illustrert over skal medføre medføre reaksjoner fra det internasjonale samfunn, men uteblir.  
Alvoret i krenkelsene og tafattheten fra det internasjonale samfunnet over mange tiår, bringer tankene tilbake til apartheid-Sør Afrika. Det var bred folkelig og utenomparlamentarisk mobilisering innen fagbevegelse, kirker, studentbevegelse, og akademia verden over som tvang fram internasjonale sanksjonstiltak og endelig innføring av demokratiske rettigheter for alle. Det ser ut til at historien gjentar seg.    

Kommentar #31

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hvorfor skal Israel forsøkes tvinges til noe "palestinske" ledere ikke vil?

Publisert over 6 år siden

"Palestinske" ledere ønsker ikke en uavhengig stat!

Alle arabiske ledere fra Peel Commision i 1937 og fram til i dag har forkastet de tallrike mulighetene de har fått til å etablere en uavhengig stat.

Istedenfor å være fokusert på nasjonsbygging - legge grunnlaget for en statsdannelse - så har alle ledere fra nazi-muftien og fram til i dag foretrukket å holde de "palestinske" arabere i et fortsatt egenopprettet gisseldrama.

Det som det imidlertid ikke hersker noen tvil om at det samtidig fylles opp diverse store bankkonti med givermidler som skulle ha vært anvendt til å legge grunnlaget for en statsdannelse ved siden av Israel - og ikke til egen berikelse.

Historisk ønsket ikke araberne noen uavhengig stat - de ville være en det av Stor-Syria. I 1937 så ble det uttalt at dette landområdet ikke bare var tenkt å tilhøre de "palestinske" arabere, men derimot hele den arabiske og muslimske verden.

Så sent som 3 måneder før avstemning om deling av landområdet i en jødisk og en arabisk nasjon ble det reist forslag fra Den Arabiske Liga om at området skulle bli en del av Transjordan og innlemmes i Stor-Syria.

Husseini på sin side presenterte seg for Hitler som representant for hele den arabiske nasjonen. Han ønsket ikke en palestinsk stat, men et samlet og uavhengig landområde bestående av Palestina, Syria og Irak under sin ledelse... forbundet med Nazi-Tyskland.

Hvor mange liv ville ikke ha vært spart hvis araberne hadde akseptert sin statsdannelse av den andre arabiskske stat fra det britiske mandatområdet jfr. delingsplanen? ( den første "palestinske" stat er Transjordan/Jordan)

Hadde Arafat/PLO ønsket sin nykonstruksjon - en palestinske stat, så har mulighetene vært der flere ganger. I steden ble konseptet en moderisk og korrupt terrororganisasjon.

En palestinsk stat kunne ha vært etablert på slutten av 60-tallet - i begynnelsen av 70-åra - i 1979 ved hjelp av Egypt - i mai 1999 som følge av et grunnlag lagt i Oslo-avtalen - Camp David sommeren 2000 o.s.v.

Abbas hadde muligheten etter Annapolis toppmøtet i nov. 2007 - eller da Netanyahu tok til orde for en tostatsløsning i juni 2009.

Det framstår som åpenbart at de palestinske ledere har vurdert det dithen at det økonomisk, politisk i panarabisk kontekst og i frykt for å gå inn i den ordinære nyhetsformidlingen - som de ser for seg vil være hverdagen etter en eventuell aksept av tostatsløsning - bevisst legger seg på status quo med de lidelser det har for innbyggerne - martyrgislene - det er mer å tjene på å være offer enn å åpne opp for en egen statsdannelse.

Dette innser eller skjønner ikke vestlige palestinakativister. De tror at lederne tenker som noen av martyrgislene, men det gjør de ikke - de ser situasjonen an med briller der sivilbefolkningen ikke er brukanes eller har verdi som annet enn offer.

Hvis det hadde vært en utdeling av årlig Oscar for dobble standarder, politisk hykling i de-luxe klassen; det å til de grader kjenne seg opprørt for den minste insident og mulighet til å smøre tjukt på - og samtidig snu ryggen til og lukke øynene for all elendighet som f.eks. foregår - og har foregått i Yarmouk blant arabere som har en mye verre skjebne enn det å omgås Israel - så er det ingen tvil om at anti-Israel aktivistene vil vinne hvert bidige år.

Palestinerene i Yarmouk er maksimalt uheldige. De får ikke hjelp av verdenssamfunnet i sin situasjon som araberene ellers til å bli vurdert etter doble standarder når utøver er Assad eller IS - eller egne rivaliserende falanger.

Når trusselen eller motstanderen er en annen enn Israel - glem det! Da er de overlatt til seg selv og Abbas er ikke nådig.

2014 gikk og ingen gikk i demo eller frontet dette lidende folket. Abbas trakk på skuldrene etter at Netanyahu sa det var greit at disse fikk komme inn i Judea og Samaria av humanitære grunner. Abbas ville ha de inn som "right of return", men da det er et punkt som skal inn i en større avtale - hvis mulig - så ble det fra Israel's hold sagt: Greit - av humanitære årsaker. Svaret fra Abbas var at da får de heller bli der de er og gå til grunne.

Allikevel stresser aktivister som har gått på samme raddis-gear hele livet og nykaprede innlurte kristne til å bli med bli med i sin BDS organisasjon eller annen boikott som fungerer på samme måte som den propaganda som de ofte blåser ut - apartheid.  Det eneste demokratiske land i regionen vurderes da som en versting - for boikott er et verstingvåpen - det nærmeste opp til faktisk krigføring.  Israel blir vurdert under lupe og forstørrelsesglass, mens land som Russland og Kina - Tyrkia og nå Iran slipper unna med det meste. 

Og - som jeg har nevnt - disse aktivistene vurderer og martyrgislene etter samme doble standard - de får bare oppmerksomhet hvis det skjer noe som kan relateres til et anti-israelsk propagandautspill - ellers er det tydeligvis ikke mer viktig om de går til grunne slik som mange av de andre verden rundt som ikke kommer inn i aktivistsonen.

Det ultimate målet til BDS og andre boikottstemmer er å delegimitere staten Israel - nasjonen Israel håpes det skal inn og bli sett som et internasjonalt paria-land - et land som skiller seg ut som en mørk pestflekk på kartet der alle de omkransede land framstår og tydeligvis fungerer som kanarifugler.

BDS og boikott er en taktikk som har til hensikt å gjøre ende på staten Israel og forkaste en fredsprosess ( som "palestinske" ledere ikke ønsker) - en taktikk som skader både de israelske arabere og de arabere som bor i de omtvistede områder. 

Kommentar #32

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Dette er

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det hører også med til historien at da Israel vel var opprettet, ble jøder som hadde vært bosatt i flere av de omkringliggende landene fordrevet og tvunget til å flytte til Israel. Visse arabiske land så denne mulighetent til å kvitte seg med sin jødiske minoritet, til tross for at de hadde bodd i landene i uminnelige tider, og regnet seg som borgere av landet.

Disse fordrevne jødene hadde det forøvrig ikke så lett da de ankom Israel, og fikk en viss uoffisiell status av å være "annanrangs" jøder.

ein viktig del av historia. Tidleg på førtitalet byrja leiinga i Yishuv å planleggja korleis ein skulle få ein million jødar til å flytta raskt til landet etter at staten vart oppretta. Etter krigen i 1948 vart desse planane aksellerert - 700 000 palestinarar var borte, og det trongst massiv tilførsel av arbeidskraft. Og raskt kom det jødar frå andre arabiske land - som Irak.

At desse jødane også var offer for det som skjedde er det neppe tvil om. Kvar ansvaret litt for flyktningekatastrofen er meir uklårt. Naemi Giladi gav for ein del år sidan ut ei bok der han underbygg godt at Haganah/Mossad stod bak ein serie bombeeksplosjonar i Baghdad som skapte panikk og ein flyktningebølgje. Det finst ein god del indisiar på at vi her står andsynes ein av dei mange "forståingane" mellom leiinga i Israel og dei veike og delvis korrupte regima som på denne tida kom ut av dei europeiske mandata som no vart sjølvstendige statar. Lik forståinga mellom kongen av Jordan og sionistane før krigen i 1948.

Og uansett kva som skjedde: Dette er komplisert og tildekt historie, der ein truleg kunne hatt bruk for ein sanningskommisjon for å avdekka detaljane. Og sjølv om den framveksande israelske staten hadde ein finger med i spelet, var dei jødane som vart fordrive naturlegvis offer. Israel hadde lenge ikkje spesiell interesse for den sefardiske tradisjonen, og desse jødane var "andreklasses" innbyggjarar. Slik er det framleis til ein viss grad, men Begins valsiger midt på syttitalet og framveksten av ortodokse Shas har til ein viss grad bøtt på dette.

Men dette har utan tvil kosta mykje for den sefardiske tradisjonen. Eg tinga i fleire år på "Sephardic Heritage Update" - eit nyhendebrev redigert av sefardiske David Shasha. Det er ei røyst som blir alt for lite lytta til - Shasha talar ut frå eit anna jødisk perspektiv enn det askenasiske som rår grunnen i Israel. Og som hevdar at Israel bør søkja å passa inn i den levantinske kulturen mange av dei israelske jødane kjem frå.

http://www.amazon.com/Ben-Gurions-Scandals-Haganah-Mossad-Eliminated/dp/1893302407

Kommentar #33

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Du er feilinformert av anti-israelsk propaganda

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Det skjønner jeg, men jeg tenker på statsborgere imellom. Palestinske israelere får ikke eie jord har jeg lest. Til og med i Norge er det vel slik at eksempelvis samer har visse særegne rettigheter til beite og molter.

Du er feilinformert av anti-israelsk propaganda. Arabiske israelere får kjøpe og eie jord på linje med jøder. Men ca 80 % av jorden i Israel er statseid, og selges til verken jøder eller arabere. Den statseide jorden i Israel leies ut til både jøder og arabere med israelsk statsborgerskap på åremål. Arabiske beduiner har særlig gunstige vilkår. Den privateide jorden i Israel er fritt omsettelig, og er ettertraktet av alle. Blant annet rike palestinere i Ramallah benytter seg av det åpne eiendomsmarkedet i Israel.
Kommentar #34

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Samane

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Det skjønner jeg, men jeg tenker på statsborgere imellom. Palestinske israelere får ikke eie jord har jeg lest. Til og med i Norge er det vel slik at eksempelvis samer har visse særegne rettigheter til beite og molter.

har eit lovfesta monopol på reindrift i dei nordlegaste fylka. Den gamle straffelova sine paragrafar om molteplukking gjeld derimot alle grunneigarar i Nord-Noreg. Så finst (og fanst) det eigne reglar for allmenningen i Finnmark - no Finnmarkseigedomen.

Men biletet er samansett. Reglane som gjeld for lakserettar i Alta/Tana om at fiskerettane er knytt til høyavling er utan tvil etablert for å ta frå nomadiske samar fiskerettar. Medan skoltesamane sin rett til å fiska med kastenot i kulpen under fossen i Neiden er ein historisk rett - og ein kuriositet. I all hovudsak er eigedom i Noreg lik statsborgarar imellom. Odelsretten er ein arv frå germansk stammerett, og avgrensar kjøp/sal av slektseigedom. Statsalmenningar er i praksis kollektiv eigdedom for bygdelaga - etter kommunegrensene frå før 1964.

Problemet i Israel er ikkje at israelske palestinarar ikkje kan eiga jord. Det kan dei i prinsippet (sjølv om det ikkje er så mange som gjer det etter nokre tiår med judaisering). Problemet er at staten har ein aktiv politikk for å "frigjera" slik jord, og overføra ho til jødisk eigarskap. Det andre problemet er at store delar av jordeigedomen er ein slags "allmenning" der ikkje-jødiske statsborgarar er ekskludert frå å kunna få byggjeløyve, forpaktingskontrakt eller liknande.

Skal Israel bli ein vanleg rettsstat, må dei gje slepp på lovene som gjev privilegie til jødar - og handsama alle sine borgarar likt.

Kommentar #35

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Rasismefilosofi

Publisert over 6 år siden

Eg er imponert over all viten, og tek attende kommentar # 27. Men for meg gjeng rasismegrensa eigentleg på noko nærare, og det er kravet om konvertering før ekteskap og avsky mot blodsblanding.

Provoserande,, men korleis hadde reaksjonane vore om den norske kyrkja hadde slike krav i si trusvedkjenning  og ikkje muslimske innvandrarar  ;-))    Ein debatt som vel fortener eigen tråd ! 

Kommentar #36

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Felles interesse?

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
At desse jødane også var offer for det som skjedde er det neppe tvil om. Kvar ansvaret litt for flyktningekatastrofen er meir uklårt. Naemi Giladi gav for ein del år sidan ut ei bok der han underbygg godt at Haganah/Mossad stod bak ein serie bombeeksplosjonar i Baghdad som skapte panikk og ein flyktningebølgje. Det finst ein god del indisiar på at vi her står andsynes ein av dei mange

Dette er et svært interessant emne, og noe som bare i veldig liten grad har vært i medienes søkelys. På Store Norske kan man lese at det dreier seg om et veldig stort antall jøder som ble delvis fordrevet, delvis reiste frivillig fra omkringliggende stater etter 1948:

"I 1948 bodde det rundt 1 million jøder i de muslimske land. Egypt hadde f. eks. rundt 75.000, Irak 135.000, Algerie 140.000, Libya 38.000, Marokko 265.000 og Jemen 55.000. Etter opprettelsen av staten Israel ble rundt 900 tusen jøder enten utvist eller på andre måter oppfordret eller tvunget til å forlate sine gamle hjemland. Majoriteten fikk et nytt hjem i Israel, men mange nord-afrikanske jøder foretrakk å flytte til Frankrike. Noen fikk også opphold i andre vestlige land. Sinaifelttoget i 1956 førte til videre utvisninger, bl.a. fra Egypt, og dette gjentok seg etter Seksdagerskrigen i 1967."

https://snl.no/mizrahim

Det kan altså dreie seg om så mye som bortimot 1 mill jøder som måtte forlate sitt hjemland, og mange av dem måtte forlate alle verdier og eiendommer, og kom så godt som tomhendte til Israel.

Om det israelske lederskapet hadde en finger med i spillet her, synes noe uklart, men det virker åpenbart at det var både i det nyopprettede Israels og de omkringliggende arabiske statenes interess at Israel ble "fylt opp" av jøder, som araberlandene ønsket å "bli kvitt".

I mediene er det vanligst å rette blikket og kritikken mot at palestinere ble fordrevet fra Israel, mens at jøder i like stor grad ble fordrevet fra nabolandene, blir sjelden nevnt.

Det kan vel neppe regnes som et større overgrep at palestinere ble fordrevet, enn at jøder ble fordrevet og "tvunget" til å bosette seg i Israel, mens de egentlig ønsket å bli boende i sitt "eget" land, der de hadde bodd i mange generasjoner, hadde sine eiendommer, sine liv og sine tradisjoner.

Kan dette også være noe av årsaken til at araberlandene bare i svært liten grad ønsker å gjøre noe for palestinerne? De er egentlige såre fornøyd med å ha blitt kvitt sine jøder, og anser det som en god løsning at de er forflyttet til Israel?

Det synes ofte merkverdig hvor lite araberverdenen er villig til å gjøre for å støtte sine palestinske "venner".

Jeg hører altså forøvrig til dem som synes Israel er alt for harde og uforsonlige og for lengst burde ha lempet på sin harde linje, men jeg må også innrømme at jeg fatter svært lite av den palestinske taktikken. Om de virkelig hadde ønsket en fredelig løsning, ser det ut til at de kunne oppnådd langt mer med en forhandlingslinje i stedet for deres meningsløse "krigføring", som kun legitimerer israelerne egen følelse av å ha rett til krftige gjengjeldelser. Det er rett og slett meningsløst å tro at man kan bekjempe verdens sterkeste militæmakt med steiner og utdaterte raketter som ikke treffer annet en øde land.

Palestinerne ser ut til å ha valgt en svært uklok strategi. Og jeg skulle likt å se en virkelig psykologisk dybdeanalyse av hvordan den palestinske maryrdyrkelsen påvirker deres evne til å finne konstruktive og varige løsninger.

I vurderingen av palestinsk kolokskap, bør man heller ikke glemme, at deres samfunn er sterkt preget av eldgammelt tankegods, der æresdrap, blodhevn, tvangsekteskap, voldelige menn osv har vært dominerende. Jeg henviser i den sammenhengen til opplysninger jeg har hentet fra fjernsynsprogrammer på NRK og svensk TV, som må anses som meget troverdige kilder. I en undersøkelse hevdet f eks ca 50 % av palestinske menn at de hadde rett til å bruke vold for å tiltvinge seg samleie med sin kone, dersom hun nektet. (Til sammenligning kan nevnes at 90 % av mennene i et fattig strøk i India svarte det samme.

Dette trekker jeg ikke frem for å legitimere grov undertrykking av palestinerne, men som et aspekt som er viktig for å forstå den palestinske mentaliteten i sitt forhold til en "fiende". Ære og hevn er svært sentrale elementer i palestinsk tankegang. Det forklarer kanskje også hvorfor Hamas ikke er villig til å fjerne sitt mål om å utrydde Israel fra i charter. Det er nærmest latterlig at de ikke fjerner dette punktet, som åpenbart er et svært stort hinder for å få i stand reelle fredsløsninger. "Det er bare noe som står på papiret", sier noen. Men så enkelt er det ikke. Målet om utryddelse står som et uoverstigelig hinder for reell fred. Men hva velger Hamas? Jo de vøeger steilt å la det stå, pga en meningsløs, urgammel æresoppfatning som sier at ingen skal få lov å bestemme hva de skal få mene. Og så nekter de å innse at denne æresoppfatningen skader dem selv mest av alt.

Og her kommer igjen maryrdyrkelsen inn. Heller dø enn å finne fredelige løsninger.

Mvh Sverre

Kommentar #37

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Mennesker av god vilje

Publisert over 6 år siden

Det finnes mange mennesker av god vilje både i og utenfor kirken.

Til alle som ønsker et balansert syn på denne konflikten, og som vil støtte fredselskende krefter på begge sider, anbefaler jeg hovedinnlegget her, samt Lars Gules kommentarer (#6 og #8) og Kjetil Nilsens kommentar (#31).

Enkelte andre her har også gode bidrag som støtter fredsarbeidet mellom israelere og palestinere. Men med det innlegget og de kommentarene som jeg her anbefaler, kommer man langt i forståelse av problemkomplekset. 

Kommentar #38

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Dette er både

Publisert over 6 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Du er feilinformert av anti-israelsk propaganda. Arabiske israelere får kjøpe og eie jord på linje med jøder. Men ca 80 % av jorden i Israel er statseid, og selges til verken jøder eller arabere. Den statseide jorden i Israel leies ut til både jøder og arabere med israelsk statsborgerskap på åremål. Arabiske beduiner har særlig gunstige vilkår. Den privateide jorden i Israel er fritt omsettelig, og er ettertraktet av alle. Blant annet rike palestinere i Ramallah benytter seg av det åpne eiendomsmarkedet i Israel.

sant og usant. Det israelske regimet for diskriminering er juridisk komplisert, og det er eit større arbeid å gjera greie for alle detaljar. I tillegg er regimet under endring. Dei siste åra har ein til og med sett døme på at ikkje-jødiske drusarar har vorte tatt opp som medlemer i kibbutz - noko som tidlegare var utenkeleg. Karlsen har også rett i at det i større byar er slept laus ein fri eigedomsmarknad. Dette har mellom anna ført til at palestinarar frå Nasareth har kjøpt eigedom i jødiske Øvre Nasareth - noko som har ført til høglytte klagar frå ordføraren i Øvre Nasareth.

Denne oversiktsartikkelen av Israel Shahak gjev nokre av hovudlinene - men det har skjedd fleire endringar av regimet etter at han vart publisert. Kjem tilbake seinare ein gong med meir oppdatert informasjon.

http://www.wrmea.org/1998-january-february/other-voices-israeli-discrimination-against-non-jews-is-carefully-codified-in-state-of-israel-s-laws.html

Kommentar #39

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Dette er

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Men for meg gjeng rasismegrensa eigentleg på noko nærare, og det er kravet om konvertering før ekteskap og avsky mot blodsblanding.

to ulike ting. I mange religionar vil ein meina at ein fullgod heim ikkje kan vera kløyvd i spørsmålet om religion. Foreldra må dra i same retning - difor må ein av foreldra konvertera.

Men om det er vilje til å konvertera, er ikkje blodsblanding noko problem.

Du kan ikkje berre konvertera til ortodoks jødedom - avdi blod og avstamming er viktig i ortodoks jødedom.

Sidan religionar må avgjera slikt sjølv, må moderne statar ha eit borgarleg ekteskap der ein kan gifta seg på tvers av religionsgrensa, utan å konvertera. Eit slikt ekteskap finst ikkje i Israel.

Kommentar #40

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Med "enkelte andre" i siste avsnitt i #38 tenkte jeg særlig på Hans Olav Brendberg. 

Kommentar #41

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Takk til Gule!

Publisert over 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Hele det sionistiske prosjektet er basert på en eneste stor (og derfor mangfoldig) menneskerettighetskrenkelse.

Er jeg plutselig sionist? 

Det er jeg slett ikke. Jeg fokuserer almenn rettferd. Der er onder som man må velge mellom; de rosenrøde menneskerettighetene - som er flotte nok, jøss bevares - ville, hvis de ble tvunget i livet, føre til bare enda en Stalin, enda en Mao. Dette kjenner du godt, Gule. Men du har fortsatt ikke guts til å erkjenne tidligere tiders skjensler. Men jeg har. Jeg har lest langt mer venstreradikal litteratur enn du kan drømme om; du har kanskje lest noen tusen sider med såkalt samfunnsvitenskapelig litteratur. Som er omtrent like givende som å kikke på størknende maling. Jeg har studert tenkerne, Gule, tenkerne. Jeg avslører måten du tenker på bare så uhyre enkelt. Peanuts! 

Men siden du er så opptatt av menneskerettighetene: hvorfor går du ikke i brejsen, du som har slik posisjon i det offentlige norske meningsbildet, for boikott og annet av Iran, Saudi-Arabia, osv.? Nå, nei, så var du ikke så interessert plutselig. At jomofile henges hver uke i kraner, rett ute i gatebildet i Iran, er ikke noe du gidder. Nei, du er interessert i å kritisere mulige brudd på mennesrettighetskonvensjonen kun i forhold til Israel. Det er liksom Israel som er den store skurken. I ditt verdensbilde. Fortsatt slik preget av et totalt manglende oppgjør med forgangne tiders stupide omfavnelser av såkalt radikal litteratur. I ditt verdensbilde. Men altså fortsatt det eneste demokratiet i hele den h........ (please pardon my French) regionen dominert av islamske tenkemåter.

Et demokrati de har maktet å stable på benene til tross for det h........ (again please pardon my French) press de har vært utsatt for, fra oss i Vesten, i den arabiske verden, ja, egentlig ganske over det hele. Men de produserer nobelprisvinnere så det suser etter. De er faen ta suverene! Er det kanskje også dette som provosere? At et slikt prøvet folk bare gir oss, verden, den ene perlen etter den andre, i film, musikk, kunst, vitenskap, filosofi, osv.?

Gule, jeg vet hva dette gandler om. Jeg som har virkelig studert disse jødiske tenkerne. La meg bare nevne fire: Spinoza, Marx, Levinas og Derrida. Du ha'kke nubbesjans til å forstå hva de egentlig prater om. So you go stick with your "research." Middelmådige middelhavsseilere hele bunten. 

Israel viser deg, oss, bakhulene! Farvel! 

Kommentar #42

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Det brilliante folket

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
https://en.wikisource.org/wiki/Geneva_Convention/Fourth _Geneva_Convention#Article_49

Du kan lese wiki så det tyter ut av ørene, min venn! Det hjelper ikke. Hvis vi skal ha en meningsfull diskusjon må vi alle først ha lest klassikerne. taler vi. 

Men juridikken er hva den er. Men politisk har man andre regler for akkurat Israel. Det må man jo, hvis man skal kunne få utløp for sin anger mot dette brilliante folket. 

Kommentar #43

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Såkalt palestinavenn? Er det tillat å si det?

Publisert over 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
såkalte israelvenner

Jeg tror til og med du forstår at jeg - hvem som helst-  like så godt kunne kalt deg ' såkalt palestinavenn.' 

Forskjellen, dog, er at jeg for alt i livet beskytter, i min tanke, i min ånd, i mitt hjerte, i min handling, et folk som gjennom tidene har vært utsatt for atskillige Diasporaher og en historisk unik Shoah.  Du gjør ikke det. Nei, hvor der er tusen regimer du i mennesterettighetenes navn burde gå hardt ut mot, går du ut mot dette landet. Bare dette landet. (Forståelig ut fra din bakgrunn, men du burde nå hatt tilstrekkelig med tid til å revurdere tingene: derfor så forstyrrende. Ja. Forstyrrende.)

Fy skam på deg! (Dette mener jeg fra dypet av mitt hjerte.)

Kommentar #44

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Du kan lese wiki så det tyter ut av ørene, min venn! Det hjelper ikke. Hvis vi skal ha en meningsfull diskusjon må vi alle først ha lest klassikerne. Så taler vi.

Men juridikken er hva den er. Men politisk har man andre regler for akkurat Israel. Det må man jo, hvis man skal kunne få utløp for sin anger mot dette brilliante folket.

Jeg anbefaler noen timers soevn etterfulgt av noen kopper svart kaffe foer du setter deg ned ved tastaturet igjen. Du makter ikke en gang foelge traaden i dine egne kommentarer!

Kommentar #45

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
to ulike ting. I mange religionar vil ein meina at ein fullgod heim ikkje kan vera kløyvd i spørsmålet om religion.

Ja, jødane set vel ennå større krav.

Men- seier du dermed at muslimanes krav er meir fundert i realisme (familiefred) og kultur enn pålegg frå religonen  islam ?  For det blir i alllefall hevda at det er så mange moderate, ja nærast sekulære muslimar blant oss, i så fall skulle saka, eller problemet utvikla seg omvendt proposjonal med integrasjonen. 

Ein annan ting som undrar, ja  irriterar meg  ;-)) er at ein konvertitt synes å måtte taka eit arabisk namn. Det norske er ikkje godt nok lenger.

Kommentar #46

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Ja, jeg er vred

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Du makter ikke en gang foelge traaden i dine egne kommentarer!

Ikke? 

Jeg har det på det rene. Jeg kan ikke svare for deg

Men forsøk, for én guds gangs skyld, å engasjere deg i et reelt argument. (Les deg opp på wiki om hva et argument er først.) 

Ja, jeg er forbannet. Jeg er forbannet på denne forfølgelsen av dette folket! Jeg synes slett ikke du/dere er moralske; jeg mener dere er direkte umoralske i denne forfølgelsen. På toppen av alle Diasporahene og Shoah, er det i dag, i 2015, toppen av ondskap å slik sette slike doble standarder, alt for å demonisere dette lille, men første monoteistiske, folket. 

(Dette mest til andre deltakere; vi har ingen tro på at Herstad, med 0 & @, skal annet enn polemisere det han tror er det allermest politisk korrekte.)

Kommentar #47

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden

I et land hvor ekstremistiske religiøse fanatikere dreper småbarn i ildspåsettelse trenger vi ikke gå så veldig langt tilbake i historien for å finne grunner for våre handlinger. Det holder i dette tilfellet i å gå tilbake til i dag morges eller i går. Det er nok å ta av bare i det tidsspennet. 

Boikott er likevel ingen vei å gå. Det vil ikke nå frem til de som bør forstå bedre uansett. 

Jeg synes alle israelvenner bør uttrykke en klar avstandtagen til den side av israelsk politikk som gjør slikt mulig, slik vi tar avstand fra all annen skamløs urett som begåes over alt. 

Kommentar #48

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg er forbannet. Jeg er forbannet på denne forfølgelsen av dette folket! Jeg synes slett ikke du/dere er moralske; jeg mener dere er direkte umoralske i denne forfølgelsen. På toppen av alle Diasporahene og Shoah, er det i dag, i 2015, toppen av ondskap å slik sette slike doble standarder, alt for å demonisere dette lille, men første monoteistiske, folket.

Naa forholder det seg slik, Haug, at de fleste av oss deler avskyen for den ondskap som ble paafoert dette folk og vi vil kjempe to the bitter end mot at slik ondskap skal paafoeres dette folk eller andre folk.

De faerreste av oss besitter maktmidler eller muligheter til aa influere i det store bildet, men i det smaa kan vi argumentere mot dine politiske holdninger og menneskesyn som vi anser som vesentlige for at slik ondskap skal kunne gjennomfoeres!

Ellers tror jeg det er svaert faa av oss som lar seg dupere av den hyklerske demagogien du leverer som forsvar for disse holdningene. Du er avkledd for mange ganger i Verdidebatts diverse traader.

Kommentar #49

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Mykje skrik

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg er forbannet. Jeg er forbannet på denne forfølgelsen av dette folket! Jeg synes slett ikke du/dere er moralske; jeg mener dere er direkte umoralske i denne forfølgelsen. På toppen av alle Diasporahene og Shoah, er det i dag, i 2015, toppen av ondskap å slik sette slike doble standarder, alt for å demonisere dette lille, men første monoteistiske, folket.

og lite ull, sa bonden då han skulle flå grisen.

Om jødane er eit "folk" er ein metafysisk diskusjon - saka er langt frå opplagt. Den jødiske staten har måtta speilvenda Nürnberglovene for å få rekneskapen til å gå opp. Jødedomen er ein religion, ein ideologi. Folk vel sjølve om dei vil tru på denne religionen eller ikkje.


Eg kjøper ikkje all denne patosen om forfølgjing av jødar - ingenting tyder på at du har gjort ein innsats for å skaffa deg ei balansert og sjølvstendig oversikt når det gjeld å forstå jødisk historie. Det jødiske "folket" har kanskje ikkje reist gjennom verdshistoria på første klasse. Men dei har heller ikkje reist på 3. klasse, slik dei fleste må gjera. Grunnleggjaren av moderne, jødisk historieskriving i USA - Salo Baron - rekna i si tid ut at ein jødisk innbyggjar i Aust-Europa på syttenhundretalet hadde tre gongar større sjanse for å ha levande etterkomarar i dag samanlikna med den ikkje-jødiske grannen.


Demonane er det berre du som ser, dei er eit produkt av din eigen fantasi og din eigen vilje til å miskjenna andre sine motiv. Andre pro-israelske i denne diskusjonen bidreg til å skjerpa sansen for fakta og detaljar, utan alt det teatralske.

For min del er eg lei av at folk nyttar folkemordet mot jødar på førtitalet som klubbe, som dei slår vilt rundt seg med for å forhindra at andre perspektiv, nyansar og liknande kjem til orde. Ikkje trur eg på opplegget heller - jødane er ikkje noko "heilag". Eg tek det fyrste bodet på alvor, og har korkje tenkt å konvertera til jødedom eller til sabbatsgoyim.

Kommentar #50

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Historie med skylapper

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
For min del er eg lei av at folk nyttar folkemordet mot jødar på førtitalet som klubbe, som dei slår vilt rundt seg med for å forhindra at andre perspektiv, nyansar og liknande kjem til orde.

Hvis ikke Brendberg har fått det med seg: Dette handler ikke bare en folkemordet på jødene. Israelstaten oppsto i kjølvannet av en hel sivilisasjonskollaps. Fra den Engelske kanal til Vladivostok. Det handlet ikke bare om jødeforfølgelsene under nasienes og andres rasisme-teorier. ( Nasistene var ikke alene om raseteorier. ) Dette handler også om at jøder var like rettsløse og borger-rettighetsløse som millioner av Europeere. Alt som følge av Europeiske intellektuelle og politikeres vanstyre. Fortsatt vet ikke halvparten av Europa ( øst )hva demokrati er, mangler sin institusjoner og mentalitet. I vest  dyrker man fåmannsvelde, ikke-demokratisk valgt. ( EU-kommisjonen. )  Du forstår åpenbart ikke alvoret slik du beskylder jødene for speilvende Nurnberglovene.  Men SELVOM du skulle ha rett, dvs. at jødene er så onde og så gale som du/Gule/Nilsen vil ha dem til, så ville det vært et forsvinnende lite problem. Årsak: Jødene er ikke imperialistiske, de gjør krav på et bitte lite stusselig land, de påfører ikke andre hverken sin livsstil eller livssyn med våpen og de misjonerer ikke.  Selvom dere har rett  ( hvilket dere naturlivis ikke har ) ville jødens overgrep bare vært en parentes sammenlignet med det som skjer i Syria, Libanon, Irak, Kurderland, Somalia osv. Men ingen bryr seg om nasjonalistisk islam et sekund eller i det hele tatt vurderer profeten Muhammeds rolle hos Israels nabostater. Ingen bryr seg et sekund hvilken rolle kulturell Islam spiller for arbeidsmoral, samfunnsmoral, holdninger og verdier i de land der den dominerer.      

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere