Fredrik Glad-Gjernes

8

Anerkjennende press på Israel

Sogneprest Leif Magne Helgesen har rett: Tida er inne for sterkere virkemidler. Vi må kjenne vår besøkelsestid, støtte fredsbevegelsen på palestinsk og israelsk side og velge bort produkter og selskaper som står for det motsatte av det vi ønsker.

Publisert: 30. jul 2015

Pause i økonomisk samhandling med Israel gir fredsmuligheter.

Sogneprest Leif Magne Helgesen tar til orde for å bruke sterkere virkemidler for å presse Israel til å avslutte okkupasjonen og gi palestinerne en egen stat. Han viser til at posisjonen til Den norske kirke er å ikke kjøpe varer fra okkupert område, men at tiden nå er moden for å trappe opp boikotten fordi Israel viser liten vilje til å avslutte okkupasjonen. Helgesen, som har mye erfaring som ledsager i Palestina, sier ifølge Vårt Land at boikotten bør få et omfang som ligner den Sør-Afrika ble utsatt for, nemlig politisk, økonomisk og kulturell boikott, men med en åpen dialog om politisk løsning.

KFUK-KFUM Global har gjennom vår «Free Palestine»-kampanje uttrykt at vi ønsker en pause i økonomisk samhandling med Israel og de aktører som støtter okkupasjonen. Vi har ikke tatt til orde for en full boikott, som omfatter brudd i politisk, kulturell og akademisk kontakt. Vi mener at i dagens situasjon er en kraftig bortvelging av varer, tjenester og investeringer som direkte eller indirekte støtter okkupasjonen av Palestina, det riktige virkemiddelet. Vi holder døren åpen for en ytterligere opptrapping, men mener en omfattende pause i økonomisk samhandling nå er det beste.

Vår posisjon skiller seg noe fra den norske stat og Den norske kirke (Dnk). De er begge for en boikott av varer fra okkuperte områder og fra selskaper som medvirker direkte i okkupasjonen. Vi er for en bredere økonomisk boikott av varer fra Israel og fra selskaper som støtter Israels okkupasjon av Palestina. Dagens smale boikott fungerer ikke, blant annet fordi Israel ikke merker varer fra de ulovlige bosettingene. Biskop Atle Sommerfelt hevder at en effektiv boikott av varer fra okkupert område må implementeres før vi prøver sterkere virkemidler. Spørsmålet vårt til Sommerfelt er to-sidig: hva har han og dNK gjort i alle disse årene for å sikre en effektiv implementering av den smale boikotten og hvor lenge skal vi fortsette med en ineffektiv boikott når Israel bare trapper opp okkupasjonen og voldsbruken.

Våre partnere Palestina KFUK, Øst Jerusalem KFUM og deres «Joint Advocacy Initiative – JAI» ber oss oppfordre folk til å støtte dem i deres kall om bredere økonomisk boikott. De gjør en formidabel innsats med å skolere palestinsk ungdom i ikke-voldelig motstand mot okkupasjonen og klarer å gi både formell og uformell utdanning til palestinsk ungdom. Dette gir en viktig motvekt til de mange oppfordringer fra ekstreme grupper om å bli med i den voldelige motstanden. Vi ønsker å gi vår fulle støtte til de ungdommer, kvinner og menn som på både israelsk og palestinsk side har forpliktet seg på en ikke-voldelig kamp for en rettferdig fred.

Vårt Land sier på lederplass at å boikotte et land er å ta fra det legitimiteten. Dette er ikke riktig. En boikott-kampanje kan være mye mer presis enn som så. Boikotten av Sør-Afrika på 80-tallet de-legitimerte ikke landet Sør-Afrika, men apartheid politikken. Boikotten av Frankrike på 90-tallet de-legitimerte ikke Frankrike som land, men politikken som tillot prøvesprenging av kjernevåpen i Stillehavet.  Vår posisjon understreker meget tydelig at vi gir vår fulle anerkjennelse til Israel som nasjon og til de internasjonale rettsdokumentene som legger opp til en to-statsløsning. Israel er et legitimt land. Vi antar at Vårt Land er enig med oss i at okkupasjonen av Palestina er illegitim. Det som skiller oss er at vi mener tiden er moden for at Israels stadig gjentatte brudd på internasjonal lov bør få konsekvenser, mens Vårt Land mener at Israel i praksis skal få nyte godt av fortsatt straffefrihet.

Den linjen som Vårt Land og Den norske kirke forfekter kan skape mer ekstremisme. Om palestinsk ungdom ikke opplever at verden slutter opp om deres ikke-voldelige kamp og gir tilslutning til det fredelige virkemiddelet som pause i økonomisk samhandling er, så vil det være fare for at flere mister ikke-volds motet og lar seg lokke over til leirene som driver med voldelig ekstremisme. Vi må kjenne vår besøkelsestid, støtte fredsbevegelsen på palestinsk og israelsk side og velge bort produkter og selskaper som står for det motsatte av det vi ønsker. Det er ikke et dramatisk virkemiddel.

Det er et virkemiddelet som virker. Vårt Land hevder i sin leder 25.juli det motsatte. Vi er overbevist om at Israel har rasjonelle institusjoner som vil ta kampanjens budskap til etterretning: Avslutt okkupasjonen, så avslutter vi boikotten. Vår kampanje gir Israel et godt insentiv. Etter hvert som den økonomiske pausen i samhandlingen med Israel øker i omfang vil kostnadene med å opprettholde okkupasjonen bli høyere enn inntektene ved å videreføre den. Da vil Israel avslutte denne politikken. Da vil en endelig fredsavtale kunne sikres.  

Virkemiddelet vårt gir også et viktig signal til palestinsk sivilbefolkning: Hold fast på ikke-voldslinjen! Verden våkner nå. Ikke støtt de voldelige ekstremistene.

De signalene som kommer fra Den norske kirke og fra Vårt Land gir så langt ikke mye håp til fredsaktivistene verken på israelsk eller palestinsk side om at ropene deres blir hørt og besvart med konkret handling. Sogneprest Leif Magne Helgesen har rett: Tida er inne for sterkere virkemidler.

 

Øystein Magelssen                                                        Fredrik Glad-Gjernes

Generalsekretær                                                            Utenlandssjef

Norges KFUK-KFUM                                                      KFUK-KFUM Global

Kommentar #201

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

I Norge er alt politikk

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Eller mener Brendberg at sivil sikkerhet og borgerrettigheter er politikk?

Når jeg diskuterer litt på utenlandske fora så møter jeg ofte beskyldninger om at i Norden har vi fascisme. Dagens sosialisme/sosialdemokrati blander seg i det meste. Noen ganger mer enn de verste kommuniststater.

Mer relatert til tema: Man aksepterer ikke Israels borgere rett til å forsvare seg mot overgrep. Heller ikke at staten gjør dette under politikken. Fordi det da rammer muslimer, Gasa, palestinere,...

Kommentar #202

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Legger inn link som funker

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Andre veien - det jødiske eksodus .. har selvsagt like mange historier og konsekvenser. Selvsagt blir jøder utsatte i tiden etter at Israel er et faktum, men de var og utsatt før den tid fordi den utryddelsesplan muftien Haj Amin al-Husseini av Jerusalem samarbeidet med Hitler om vekket gjenklang i arabiske hoder som Rashid Ali ay-Galani, pro-nazi nasjonalist i Irak som møtte Husseini etter han stakk av fra britenes arrestordre på han i 1939 og landet i Bagdad. Dette førte til pogomer.

Disse to stakk så til Berlin der de jobbet videre for nazistene med å legge planer for hvordan utrydde alle jøder som levde under britisk beskyttelse i Midt-Østen.

Husseini formidlet budskapet om utryddelse og utvisning av jøder fra arabiske land over Radio Berlin's Arabic Service 8 år før det var en eneste arabisk flyktning.

Selv om Hitler tapte, så var beskjeden fra Husseini gitt og den levde videre i den arabiske verden.

Fra 1948 ble jøder behandlet som fiender - noen ble fengslet - noen mistet sine jobber - de ble fratatt retten til å drive forretning og handel og det ble innført kvoter knyttet til utdanning for jøder. ( Irak)

I 1950 mistet de sitt statsborgerskap og i 1951 ble deres eiendommer konfiskert. ( Irak)

Det som skjedde i Irak skjedde og i andre arabiske land. Mer om dette finner du i gjennomgangen i linken her: "The vanishing Jews of the Arab world - Baghdad native tells the story of being a Middle East refugee"

Så at linken som ligger i kommentar 88 som knyttes til avsnittene ovenfor ikke funker - legger inn riktig link

http://www.sfgate.com/opinion/article/The-vanishing-Jews-of-the-Arab-world-Baghdad-2694221.php

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere