Siv Helene Sinober

1

INVITASJON TIL HEDNINGSAMFUNNETS ÅRSMØTE OG ÅPENT BREV TIL JONAS GAHR STØRE

Hedningsamfunnet er Norges eneste organisasjon som arbeider for frigjøring fra religionene og for et sekulært samfunn. Medlemmene våre følger med i det offentlige ordskiftet og har lagt merke til at du har deltatt på arrangement i Sarons dal. Troens

Publisert: 29. jul 2015

 

Hva med oss som ikke tror på Gud?

Selv om vi kun har rundt 700 medlemmer, er det omkring en million i Norge som må regnes som gudløse og som dermed er uorganiserte hedninger. Vi vil gjerne at du får møte medlemmer av Hedningsamfunnet, vi er engasjerte mennesker som bryr oss om hva som skjer i samfunnet.

 

Men først og fremst vil vi gjerne vite hva du, Jonas, mener og står for. Hvis statsminister vil du bli? Er det noen grunn til at hedninger ikke skal stemme på Arbeiderpartiet slik at du blir statsminister?

 

Om du har tenkt å bli statsminister, vil vi gjerne ha en statsminister for hele folket. Også for hedningene. Du har vært i Sarons Dal, og da regner vi med at du også kommer til vårt årsmøte, vi er likeverdige borgere og vårt livssyn er legitimt.

 

Hvorfor Sarons dal?

På årsmøtet kan du få snakke om hva du vil, selvsagt, men vi håper at du vil fortelle oss om din Gud, ditt forhold til menneskerettighetene og ikke minst hvorfor du reiste til Sarons Dal.

 

Andre aktuelle spørsmål er hvilken Gud du tror på, Jonas, han vi leser om i bibelen eller er det en reformert og snillere Gud.Ja, vi vil vite mer om guden din. Folk har selvsagt lov til å ha sin tro i fred, troen skal vi ikke ta fra deg. Men vi vil gjerne vite: legger du igjen Gud og bibel når du går inn på Stortinget eller er det den bibelske guds normer som gjelder for deg også i ditt virke? Eller er det bare i noen saker som f.eks mer kristendomsundervisning og mer eller mindre tvungen kirkegang for barn at man skal følge bibel i stedet for partipisk eller fellesnormer som menneskerettigheter?

 

Hedninger er beleste og kjenner din bibel. Og det er nødvendig fordi Folkekirken fremdeles har en særposisjon som ikke er et demokrati verdig. Folkekirken har fått større frihet og kan ansette biskoper selv. Men det overføres store midler, en politisk styrt pott, som er uavhengig av medlemsantall. Slik har det vært siden 1969, men fremdeles tror mange at kirka får penger pr medlem. Vil du bidra til at alle andre livssynsorganisasjoner får midler pr medlem, og etter en formel som faktisk også omfatter medlemsantallet i Folkekirken? Vi begrunner et slikt spørsmål med at alle som ikke tilhører et tros- eller livssynssamfunn har en oppgave å arbeide for. De burde få lov å disponere den summen som blir tildelt andre livssynssamfunn pr medlem, selv. Trolig ville ikke dagens ordningen tåle å bli prøvd for menneskerettsdomstolen. Hvordan vil du følge opp denne saken og har du satt deg inn i Stålsettuvalgets innstilling?

 

Det kunne ha vært verre, det må vi ikke glemme, f eks kunne vi hatt forbud mot å undervise i evolusjonskunnskap. Likevel lurer vi på, vil vi med kristen statsminister kunne forvente oss enda flere ”K”er. F eks, kirkelære, kirkegang og katekismus?

 

Humanistiske verdier, vitenskap og kjærlighet

Hedningssamfunnet er ikke en karismatisk bevegelse og vi kan ikke love deg hallelujastemning. Vi benytter ikke ritualer eller besvergelser. Vi har ingen dogmer og støtter oss kun på humanistiske verdier, vitenskap og kjærlighet til våre medmennesker og vår felles klode. Dette er verdier som vi håper vi har felles med deg. Vi tror derfor at dette vil bli et nyttig besøk både for deg og for oss om du kommer på vårt årsmøte.

 

Håper du kommer

Hedningssamfunnet avholder årsmøte lørdag 14. november i Oslo. Det hadde vært hyggelig om du kunne komme.

 

SU

 

Med hilsen

Siv Sinober

Leder i Hedningsamfunnet

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Vi som har levd en stund husker Hedningesamfunnets herjinger under Sommerstevnet i Sarons dal da de stormet plattformen under kveldsmøtet. Levi Fragell fulgte opp senere med en gratulasjonshilsen.

Hvis dette er modellen på det sekulære samfunnet Hedningesamfunnet inviterer til, velger jeg for min del å betakke meg.

Kommentar #2

Dagfinn Eckhoff

4 innlegg  4 kommentarer

Hedningers herjinger i Sarons Dal

Publisert rundt 6 år siden

Leif Gullberg husker hedningenes herjinger i Sarons Dal.  Hyggelig å bli husket - jeg var der ikke selv, men sendte min minibuss med fire medlemmer til Sarons dal da fremstående norske politikere stilte opp og æret predikanten, demonutdriveren og forretningsmannen Aril Edvardsen foran stortingsvalget.  Vi hadde offentlig lovet å bidra til debatten.

Uttrykket "herjinger" virker litt overdimensjonert idag.  Jeg får lett assosiasjoner til sterkere politisk/religiøse aksjoner enn at en enkelt person - Arild Karlsen - klarte å endre podiet.  Episoden ble observert og kommentert av derværende avisjournalister under overskriftene "Slaget i Sarons Dal" og "Aril slår Arild".  Det fremkommer i disse avisene at Arild Edvardsen - i forfjamselsen over at en uønsket person hadde kommet opp på podiet - regelrett slo ham ned, og fikk sine livvakter til å bære ham ut.

Kan det hende at du husker feil, Gullberg - eller er det slik at det også idag stilles ulike etiske krav til ulike livssynsgrupper?

 

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Feil

Publisert rundt 6 år siden
Dagfinn Eckhoff. Gå til den siterte teksten.
Episoden ble observert og kommentert av derværende avisjournalister under overskriftene "Slaget i Sarons Dal" og "Aril slår Arild". Det fremkommer i disse avisene at Arild Edvardsen - i forfjamselsen over at en uønsket person hadde kommet opp på podiet - regelrett slo ham ned, og fikk sine livvakter til å bære ham ut.

Jeg var tilstede den gangen,og det var ikke snakk om noe slag mot den rabiate inntrengeren,men en håndfast inngripen som selvfølgelig var påkrevet når en fremmed person kommer og skriker ukontrollert,og forsøker å ta styringen i et offentlig møte.

Denne oppførselen applauderte Fragell husker jeg,og hedningesamfunnet hadde dermed gjort seg selv til klovner. 

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ikke helt amnesi..

Publisert rundt 6 år siden
Dagfinn Eckhoff. Gå til den siterte teksten.
Kan det hende at du husker feil, Gullberg - eller er det slik at det også idag stilles ulike etiske krav til ulike livssynsgrupper?

Det er jo noen år siden, og dette er ikke noe jeg gjenopplever daglig, for å si det slik.

Men hvis denne episoden var så bagatellmessig som Eckhoff vil ha det til, hvorfor sendte da Levi Fragell gratulasjonshilsen etter "mission accomplished"??

Litt viktigere er det imidlertid at Hedningesamfunnet såvidt vites aldri har beklaget at de forstyrret et lovlig offentlig møte med over 1000 mennesker tilstede.

Igjen, hvis det er dette sekulære samfunnet "hedningene" fallbyr, så tror jeg ikke det har den store appellen i befolkningen. Noe kanskje også den lille medlemsmassen indikerer.

Kommentar #5

Lena Solli Sal

0 innlegg  7 kommentarer

Sinober igorerer HEF

Publisert rundt 6 år siden

"Hedningsamfunnet er Norges eneste organisasjon som arbeider for frigjøring fra religionene og for et sekulært samfunn." Nei, det er Hedningssamfunnet (HS) vitterlig ikke. Human-Etisk Forbund har drevet med det samme siden de ble stiftet, og det var lenge før HS oppstod. 

Kommentar #6

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Siv Helene Sinober. Gå til den siterte teksten.
Vi benytter ikke ritualer eller besvergelser

Det er da enda godt. Jeg har nemlig noen skumle minner fra hedningesamfunnets aktive tid i forbindelse med et Billy graham møte på Ullevål stadion i min ungdomstid.

Kommentar #7

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Åpent for alle?

Publisert rundt 6 år siden

Vi som har levd en stund husker Hedningesamfunnets herjinger under Sommerstevnet i Sarons dal da de stormet plattformen under kveldsmøtet. Levi Fragell fulgte opp senere med en gratulasjonshilsen.

Er det mulig på samme måte å møte opp på årsmøtet i den hensikt å frelse noen sjeler?

Kommentar #8

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Snakk sant!

Publisert rundt 6 år siden

Et par av kommentarene omtaler min "rolle" under den omtalte hedningaksjonen i Sarons Dal. Det er ikke riktig at jeg markerte min tilstedeværelse på noe vis, og selvsagt heller ikke med noen "applaus" til en episode jeg ikke kunne se. Jeg jobbet på denne tid som pressetalsmann i Justisdepartementet, og stod sammen med den lokale politimester i utkanten av publikumsmassen. Dette er omtalt i min bok Vi som elsket Jesus. Den respekterte journalist i Arbeiderbladet (nå Dagsavisen), Svein Dybing, skriver at Aril Edvardsen slo Arild Karlsen, og at "han var helt rød der han ble slått".Jeg har aldri bebreidet Aril Edvardsen for denne reaksjonen, som vel kunne være ganske naturlig og uavhengig av livssyn, og uansett vil være en bagatell i forhold til de hendelser i predikantens virke jeg har kritisert ham for.

Jeg har takket Hedningsamfunnet for at de gjennom årene både protesterte og demonstrerte mot de overgrep mot medmennesker Troens Bevis begikk - og fikk gode, troende støttespillere til å finansiere. Disse hendelser har fått et stort kapitel i min bok. Jeg er enig med  Lena Solli Sal at Human-Etisk Forbund også er en religionskritisk fritenkerorganisasjon, men hadde iallfall i "min" tid  ikke som formål å "frigjøre" landet fra religionene.  I så måte kan både formål og metoder bli ulike, men for egen del tror jeg et vitalt hedningsamfunn vil være  sunt og bra for livssynsmangfoldet i vårt land. Jeg har i min bok.også fremhevet dette samfunnets positive betydning for meg selv.

Så, får vi se hva Gahr Støre svarer!

Kommentar #9

Siv Helene Sinober

1 innlegg  5 kommentarer

Hedninger vil gjerne høre hva andre mener og tror

Publisert rundt 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Er det mulig på samme måte å møte opp på årsmøtet i den hensikt å frelse noen sjeler?

Om noen gjerne vil fortelle om sin tro i forbindelse med årsmøtet, er vi i prinsippet åpne for det. Jeg må selvsagt ta forbehold om styrets prioriteringer. For min del vil jeg gjerne høre Støre forsøke å frelse meg.

Kommentar #10

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ingen avsporing

Publisert rundt 6 år siden

Det var ingen avsporing. Det var en høyest berettiget saklig kommentar i sakens anledning og egne erfaringer.  Man blir bare matt av Vårt lands knefall de tomme livssyn på sekularistenes premisser. Skal Sinober/fragell få herje slik på verdidebatt? OK, da melder jeg meg ut av samfunnet. Dette er uverdig behandling av Støre.

Kommentar #11

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Hvem herjer her?

Publisert rundt 6 år siden

Jeg har lest både innlegget og kommentarene et par ganger, men jeg kan ikke med min beste vilje se at her er noen som herjer. Siv Sinober sender en invitasjon til Støre på vegne av Hedningsamfunnets årsmøte , som Støre enten kan akseptere eller la være å respondere på. Er ikke det en akseptabel måte å gjøre dette på? Og Levi Fragells kommentar er også høflig og opplysende i formen, så noen herjinger kan jeg ikke lese ut fra dette temaet.

Kommentar #12

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Siv Helene Sinober. Gå til den siterte teksten.
Andre aktuelle spørsmål er hvilken Gud du tror på, Jonas, han vi leser om i bibelen eller er det en reformert og snillere Gud.Ja, vi vil vite mer om guden din. Folk har selvsagt lov til å ha sin tro i fred, troen skal vi ikke ta fra deg. Men vi vil gjerne vite: legger du igjen Gud og bibel når du går inn på Stortinget eller er det den bibelske guds normer som gjelder for deg også i ditt virke?

Jeg har vanskelig for å tro at Jonas Gahr Støre vil bidra med oppmerksomhet for en organisasjon som har problemer med å møte mennesker som tror på Gud, med respekt.
Kommentar #13

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Hvorfor akkurat Arbeiderpartiet?

Publisert rundt 6 år siden

Hvorfor skal akkurat Arbeiderpartiets leder måtte stå til rette for Hedningsamfunnet og redegjøre for sin tro og hvordan denne påvirker det politiske arbeid? Også andre partier har hatt, eller har, toppolitikere som bekjenner seg som kristne. Jeg kan på stående fot nevne konkrete navn både fra Høyre, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti i nyere tid. Men jeg lar det av gode grunner være. 

Er det en spesiell grunn til at dette bare skal gjelde Arbeiderpartiet?

Kommentar #14

Siv Helene Sinober

1 innlegg  5 kommentarer

Jonas kan bli den nye supermann

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Er det en spesiell grunn til at dette bare skal gjelde Arbeiderpartiet?

Jeg er faktisk helt enig med deg, det er et viktig spørsmål. Arbeiderpartiet er det største partiet og slik situasjonen er nå vil partiet ha en god mulighet til å være regjeringsparti ved neste stortingsvalg med Jonas Gahr Støre som statsminister. I kjølvannet av nåværende regjering vi så langt i denne stortingsperioden sett hva som har skjedd når kristenfolket har kommet i en maktposisjon, f. eks. lov om statlig kjønnslemlestelse, forsøk på å ødelegge loven om fri abort og ny ”K” i barneskolen.

Arbeiderpartiet har i sine regjeringsperioder hatt en monopolstilling i forhold til sine borgerlige regjeringsalternativer. Jeg mener også at neste stortingsperiode har en oppryddingsjobb å gjøre.

Jeg oppfatter at Støre går nokså hardt ut med sin kristendom, men uten at vi får vite noe særlig om den. Det er kanskje det som er det verste. Ille nok med en (statskirke)prest som statsminister, men, vi viste hva Kjell Magne sto for, vi hedninger har jo lest bibelen. Dessuten er Kjell Magnes kristendom som barnemat å regne i forhold til Troens bevis.

Så lurer jeg veldig på, hvorfor gjorde han det, reiste til Sarons dal? Hva slags signal var det?

Det å være til stede på nettopp Hedningenes årsmøte ville lage en slags balanse. Dessuten er vi en hyggelig gjeng, kjent for å føre en usedvanlig åpen mikrofon. Å bli invitert til Hedningsamfunnets årsmøte er et veldig bra tilbud som han bør si ja til.

Kommentar #15

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Det skal ikke du lure på i det hele tatt.

Publisert rundt 6 år siden
Siv Helene Sinober. Gå til den siterte teksten.
Så lurer jeg veldig på, hvorfor gjorde han det, reiste til Sarons dal? Hva slags signal var det?

Det skal ikke du lure på i det hele tatt. Du skal vurdere Støres politiske agenda og du har ingenting med å snoke i Støre livsyn. Du har å holde deg til arbeiderpartiets politiske program for Støre som offentlig person er leder i Arbeiderpartiet. Dersom man på demokratisk vis finner ut at det kristne livssyn inneholder de nødvendige kvaliteter for å oppbære et sivilisert samfunn så skal du bøye deg for den demokratiske makten, iallefall du siden politikk åpenbart er det samvittighetsbærende for slike som dere. Hverken dere eller HEF har makt og myndighet, formelt eller uformelt å operere som livsynspoliti.  Dette dere driver med her er ufyselig. Det er Arbeiderpartiets valgkomite som har foreslått Støre og det er hans partimedlemmer som har valgt ham. Du og Fragell skal respektere denne valgkomiteens arbeide og ikke drive livssyns-kampanjer på vegne av eget livssyn på den politisk arena. Dette er akademiske herjinger og ødeleggende for demokratiet og demokratiprosesser når dere nå driver slik ufyseligheter. La oss slippe mer tøv fra deg og Fragell. At dere opptrer som overdommere over arbeiderpartiets valgkomite viser at dere ikke har magamål på vegne av egne maktambisjoner og politisk lobbyvirksomhet.        

Kommentar #16

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk for hyggelig svar

Publisert rundt 6 år siden

Takk for hyggelig svar, Siv Helene! (#16) Jeg tror deg på at dere er en veldig hyggelig gjeng. Men mange vil nok mene at dere har valgt et provoserende navn på deres organisasjon. Og det vil kanskje være mer naturlig for toppolitikere å møte hos Human-Etisk Forbund som en eventuell motvekt mot Sarons Dal? Jeg vet ikke hva politikerne selv tenker om det.

Jeg er selv medlem av Arbeiderpartiet, uten å ha noen verv der, og jeg har hatt hele mitt yrkesaktive liv i Den norske kirke og i kristne organisasjoner. Derfor vil det også for meg - og sikkert for mange andre i min situasjon - være spennende å bivåne et møte mellom dere og "min" partileder.

Jeg tror imidlertid at dere bør samarbeide med Human-Etisk Forbund om et slikt møte, slik at dere kan være vertskap sammen. (Unnskyld at jeg sier det, men jeg tror at dere vil kunne oppfattes som litt for marginale alene.) Men jeg kjenner ikke forholdet mellom dere og HEF. Det kan jo hende at det finnes gode grunner for at det ikke er aktuelt med et samarbeid mellom dere. 

Kommentar #17

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Jeg var også til stede

Publisert rundt 6 år siden
Dagfinn Eckhoff. Gå til den siterte teksten.
Episoden ble observert og kommentert av derværende avisjournalister under overskriftene "Slaget i Sarons Dal" og "Aril slår Arild". Det fremkommer i disse avisene at Arild Edvardsen - i forfjamselsen over at en uønsket person hadde kommet opp på podiet - regelrett slo ham ned, og fikk sine livvakter til å bære ham ut.

Aril Edvardsen la hånden over munnen til inntrengeren som forsøkte overta mikrofonen.

Tror også at det var han vakten på 207 cm og 120 kg som barn vedkommende ut. Men der kan jeg rote med lignende tilfeller. Var en del morsomme opplevelser... :-)

Jeg lærte av mediestyret da - og ved andre tilfeller - at tradisjonell media lyver notorisk. Det forteller også om medias makt: De kunne lyve med 10000 vitner til stede.

Dette har internett delvis reddet oss fra. Ikke rart media er velvillig til å skrive negativt om internett. De er fratatt mye av sin propagandamakt. Verdidebatt og tilsvarende er forsøk på å vinne tilbake mediamakt. Man kan forvente at media og deres medspillere i politikken i økende grad krever kontroll over internett. Gjennom insidig propaganda om det negative på nett, og det folk flest er villige til å tro er negativt.

At folk enda står for løgnen, forteller også noe om deres verdier.

Media lyver notorisk fremdeles der de føler de har makt til det. Jeg arbeider jo med den type problematikk til daglig på frivillig basis. Selvsagt kan man hevde at journalister "bare" vinkler ut fra en fra før av totalt feil virklighetsopplevelse. Det er imidlertid så sløvt at de skulle hatt sparken. Det er jo mulig med elementær sjekking av fakta og bruk av logikk, også overfor egen forforståelse eller tolkningsgrunnlag.

I Sverige så jeg samme typer løgner overfor trosbevegelsen.

Når lyver og fordreier media ellers? Flyktningepolitikk, familiepolitikk, FN, Israel, empiriske data om IQ, skolepolitikk, klimadebatten osv.

Det er helt naturlig at politikere forsøker delta der de kan sanke stemmer hos tusenvis av mennesker. Det er vel også naturlig at bittesmå grupper forsøker å bruke slikt for å profilere seg.

Kommentar #18

Per Hansen

0 innlegg  44 kommentarer

Kirke og arbeiderbevegelse

Publisert rundt 6 år siden

Arbeiderbevegelsen reiste seg opprinnelig til kamp mot fattigdom og undertrykkelse og møtte først en avvisende kirke der presteskapet representerte den bestående makta.

Gjennom Arbeiderpartiets historie har det hele tiden vært en dragkamp om partiets forhold til andre strømninger, så også den lutherske kristendommen. Det er verdt å merke seg at blant de fire første Stortingsrepresentantene som ble valgt inn på tinget for Arbeiderpartiet i 1903 var sokneprest Alfred Eriksen. 

Arbeiderpartiet skiftet holdning til Den norske kirke flere ganger på 1900-tallet, fra det rene kristendomsfiendtlige revolusjonære, til de klammeste omfavnelser. Jeg vil anbefale boka "Kirken og arbeiderbevegelsen - Tiden fram til 1940" av Nils Ivar Agøy for de som vil se hvordan forholdet var før 2. verdenskrig. Det som spesielt er å merke seg er dannelsen av Kristne Arbeideres Forbund i 1939. De har til dags dato hatt direkte påvirkning på Arbeiderpartiet sentralt, og har det fremdeles ved at de har ansatte som til daglig sitter på partikontoret på Youngstorget.

De fleste partiledere i nyere tid har hatt et mildest talt distansert forhold til Dnk, så som Reiulf Steen (I denne forbindelse: Av mystiske grunner - antakelig pragmatiske og stemmemessige - var også Reiulf med i Sarons Dal i sin tid.  Min antakelse er at dette ikke var blant hans "finest hours"  :-)   )   som blant annet stod fram humanist med å være med på å stifte Humanistiske Sosialdemokrater i 2006. 

Hverken Gerhardsen, Bratlie, Stoltenberg, Gro, etc løp vel ned våpenhusene i tide og utide.  Den nærmeste maktpolitikeren med annen agende var vel prestesønnen Hernes som dro skolepolitikken solid i kristen retning i sin gjerning.

Så at en partileder på Støres vis eksplisitt proklamerer sitt livssyn og at det virker som om det skal få direkte påvirkning på politikken med hans deltakelse i Sarons Dal og åpenlyse kurtisering av Hareide er ganske oppsiktsvekkende.

Derfor er Hedningsamfunnets invitasjon helt på sin plass her og jeg håper som leder av Humanistiske Sosialdemokrater at han kjenner sin besøkelsestid. Kanskje Human-Etisk Forbund også, som Løkke nevner, kunne gjøre det og spørre Hedningsamfunnet om de skulle gjøre felles sak her?
Humanistiske Sosialdemokrater støtter i hvert fall initiativet. 

Kommentar #19

Trond Knudsen

0 innlegg  16 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har vanskelig for å tro at Jonas Gahr Støre vil bidra med oppmerksomhet for en organisasjon som har problemer med å møte mennesker som tror på Gud, med respekt.

Hva du tror totalt uinteressant. Dette er noe Jonas Gahr Støre heldigvis må ta stilling til selv. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere