Stig Magne Heitmann

95

Å vende det andre kinnet til

En prest har nylig sagt om en som ønsker å være kristen og som det er begått en urett mot, at hun burde vendt det andre kinnet til.

Publisert: 27. jul 2015

En prest har nylig sagt om en som ønsker å være kristen og som det er begått en urett mot, at hun burde vendt det andre kinnet til. Det er det blitt debatt av. Både hvermann og biskop har talt presten til rette. Men kanskje gir dette anledning til å reflektere rundt den etiske utfordringen. Jeg utfordrer til å komme med mer enn slagordpregede utsagn.

Det er ikke en overivrig prest som først sier noe som kan virke ufornuftig og over evne. Det er Jesus som har sagt det. Og hans ord er forpliktende for alle som vil følge ham. Den etikk han lærer disiplene i Bergprekenen, er etterfølgelsesetikk, selv om den kan synes aldri så «over evne». Jesus sier: «Dere har hørt det er sagt: ´Øye for øye og tann for tann.´ Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot dem som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på ditt høyre kinn, så vend også det andre til. … Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.»

Det må understrekes: Jesus lærer ikke at det er greit å slå en annen. Den som gjør en slik ugjerning, må omvende seg og be om tilgivelse. En slik gjerning kan en i alle fall ikke gjøre i kirkens og kristen etikks navn. Kirken lærer heller ikke at onde gjerninger, for eksempel hatkriminalitet, ikke skal anmeldes til dem som har myndighet til å dømme og straffe i samfunnet.

Men en høyere etikk, en radikal disippeletikk, følger dem som tror på Jesus. Den gjelder på alle livets områder, og den er radikalt utfordrende. Vi lærer alle noe om det, men jeg har lært aler mest om det fra mine forfulgte kristne søsken. Her følger et knippe av eksempler om det å «vende det andre kinnet til».

Biskop Festo Kivengere er kanskje den som har lært meg mest om dette, prinsipielt. Han skrev boken «I love Idi Amin» etter at han hadde hørt langfredagsbudskapet på nytt. At Jesus i fullkommen kjærlighet døde for alle mennesker skyld, utfordret til også å elske Idi Amin som hersket som despot i Uganda. Amin hadde drept flere av Kivengeres bispekollegaer og tusener av kristne i hans bispedømme. En gang ble Kivengere spurt: «Om du og Amin satt i samme rom og noen kom og ga deg et gevær, hva ville du gjort da?» «Jeg ville gitt geværet til Amin,» svarte biskopen, «og sagt: Dette er ditt våpen. Mitt våpen er kjærlighet.» «Jeg elsker mannen, men jeg hater hans gjerninger,» sa biskopen om despoten. Kivengeres holdninger og handlinger skapte en kristen kjærlighetsvekkelse i Uganda.

I India opplevde den kristne misjonæren Gladys Staines at hennes ektemann og deres to små gutter ble brent til døde av en hindufundamentalistisk gruppe som var rasende over at misjonæren hjalp utstøtte spedalske og slik viste dem Jesu kjærlighet. Gladys Staines protesterte ikke mot en rettsforfølgelse av gjerningsmennene, men på indisk TV uttrykte hun: «Jeg tilgir dem som drepte min mann og mine barn.» En kristen leder i India sa etter dette: «Glady Staines´ tilgivelse har betydd mer for evangeliets utbredelse i India enn flere titalls år med misjonsarbeid.»

I Pakistan, Egypt, Den Sentralafrikanske Republikk og Nigeria er det maktpåliggende for kristne ledere og forkynnere å undervise om denne tilgivelsens vei, i en tid der radikale muslimer forfølger Jesu venner på de mest brutale måter. Det ligger i alle menneskers natur å ønske «øye for øye og tann for tann». Å høre vitnesbyrd om forsoning fra unge kristne egyptere er gripende. De er villige til å lide for Jesu navns skyld, for de vet at de er kalt også til å følge ham i fornedrelse. Det skaper håp for Egypts fremtid.

En av de kritiske kommentarene i saken sa at nå måtte en slutte å bruke slike gammeltestamentlige ord som å vende det andre kinnet til (!). Så feil kan en ta. Men også i Det gamle testamentet finnes sterke eksempler på det gode en slik etikk fører til. Josefs livshistorie, fortalt i 1. Mosebok, er et glitrende eksempel. Davids holdning til kong Saul er et annet.

Det er bare det sinn som er fylt av Jesu kjærlighet som kan makte å handle i samsvar med hans ord om «vende det andre kinnet til» og å elske sine fiender. I den saken er prester og alle kristne ledere kalt til å gå foran.

 

 

Stig Magne Heitmann

Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg kjenner flere ikke-troende som mener det samme

Publisert over 6 år siden
Stig Magne Heitmann. Gå til den siterte teksten.
Det er bare det sinn som er fylt av Jesu kjærlighet som kan makte å handle i samsvar med hans ord om «vende det andre kinnet til» og å elske sine fiender. I den saken er prester og alle kristne ledere kalt til å gå foran.

Jeg tror dessverre du overdriver troen som eneste motivasjon til å etterleve Jesu budskap. Mange ikke-troende har lignende idealer og praktiserer det i sitt daglige liv. De søker fred, sameksistens og barmhjertighet, og ønsker å minimere hat og vonde følelser. En av mine nærmeste venner som er ikke-troende har brukt akkurat disse verdiene som grunnlag når han har arbeidet i internasjonale fredsprosjekter.

Vi kristne må vokte oss vel for å innbille oss at troen automatisk gjør oss til bedre mennesker enn andre. Så enkelt er det ikke.

Når det gjelder den helt konkrete saken, kommer det ikke frem om Heitmann mener det strider mot budet "å vende det andre kinnet til" å anmelde et overfall til politiet.

Jeg mener på det mest bestemte at kristne selvfølgelig må ha rett til å anmelde overgrep og overfall, og at dette på ingen måte kan sies å stride mot Jesu formaning. Man hater ikke sin overfallsmann selv om man anmelder hans handling og man søker ikke hevn eller bruker ikke selv vold.

Jeg oppfatter Jesus dithen at vi ikke skal la hatet slå rot i vår bevissthet og vi skal ikke ved selvtekt søke hevn over våre fiender ved selv å anvende vold.

Å blande Jesu ord om å vende det andre kinnet til inn i en sak der en prest er blitt slått, synes jeg er temmelig malplassert, særlig når det anvendes som en anklage om å ha brutt Jesu bud.

Skulle vi alle la være å anmelde kriminalitet ville det fort oppstå lovløse tilstander i landet vårt. Alle har selvsagt rett til å anmelde overgrep.

Mvh Sverre

Kommentar #2

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Les nøyere!

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder den helt konkrete saken, kommer det ikke frem om Heitmann mener det strider mot budet "å vende det andre kinnet til" å anmelde et overfall til politiet.

Det er jo nettopp dette Heitmann sier når han i tredje avsnitt kritiserer hatkriminalitet og skriver følgende: 

"Kirken lærer heller ikke at onde gjerninger, for eksempel hatkriminalitet, ikke skal anmeldes til dem som har myndighet til å dømme og straffe i samfunnet."

Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Javel!

Publisert over 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
"Kirken lærer heller ikke at onde gjerninger, for eksempel hatkriminalitet, ikke skal anmeldes til dem som har myndighet til å dømme og straffe i samfunnet."

Jeg ville selv heller si at ALL kriminalitet bør anmeldes. Synes Heitmann er litt upresis. Han nevner "onde gjerninger" og "hatkriminalitet", men jeg vet ikke om han med dette ønsker å dekke ALL kriminalitet.

Men det mener tydeligvis Unsgaard.

Det tar jeg til etterretning.

Mvh Sverre

Kommentar #4

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

??????

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Men det mener tydeligvis Unsgaard.

Det er ikke sant.

Kommentar #5

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nå er jeg forvirret!

Publisert over 6 år siden

Hva mener egentlig Unsgaard at Heitmann mener?

Du har trådt til forsvar for en innleggsoforfatter og tolket hva han mener.

Men hva mener du egentlig at han mener?

Etter ditt siste innlegg, er forvirringen total i mine øyne.

En oppklaring utbes.

Mvh Sverre

Kommentar #6

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Oppklaring

Publisert over 6 år siden

Jeg mener det går fram av det Heitmann skriver at vold må kunne anmeldes, og at slik anmelding ikke strider mot Jesu bud om å vende det andre kinnet til. Konf. hans avsnitt 3. Derfor ba jeg deg lese dette nøyere.

Jeg mener også at vold må kunne anmeldes og at dette ikke strider mot nevnte bud.

Forøvrig mener jeg det er ufint å tillegge folk meninger som de ikke har.

Kommentar #7

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Selv den beste kan feiltolke eller misforstå!

Publisert over 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig mener jeg det er ufint å tillegge folk meninger som de ikke har.

Det skjer hele tiden her på VD. Det er ikke verre enn at en liten oppklaring kan rydde saken av veien.

Jeg synes fortsatt at Heitmann enda tydeligere burde uttrykke at han synes det var helt riktig av den lesbiske presten å politianmelde personen som slo henne i ansiktet, dersom det er det han mener.

Mvh Sverre

Kommentar #8

Stig Magne Heitmann

95 innlegg  34 kommentarer

Å vende det andre kinnet til

Publisert over 6 år siden

Takk til Sverre Avnskog for spørsmål og kommentarer. Jeg vil prøve å presisere hva jeg mener:

Du har helt rett i at det er mange som ikke bekjenner seg som kristne, som lever etter det jeg kaller kristen etikk på dette området. Og det er kristne som (dessverre) ikke alltid har en integrert "disippeletikk". Derfor er det et stort behov for kirkelig undervisning om dette, og ikke minst for at de som vil være kirkens ledere, viser gode eksempler.

Jeg mener at en borger i et samfunn alltid har en rett til å anmelde forbrytelse og urett. Det gjelder også kristne. Men jeg mener også at positiv rett (etter loven) ikke alltid er det beste alternativet etter kristen etikk. La meg kort prøve å beskrive hva jeg mener Det nye testamentet sier om dette:

1. Jesus sier i Bergprekenen at "salig er den som hungrer og tørster etter rettferdigheten". altså: Det er en kristen etisk plikt å søke og å fremme rettferdighet og å kjempe mot urett på alle områder. Å overse urett er absolutt ingen kristen dyd. Urett er synd mot Gud og medmennesker.

2. Jesus selv gikk i rette med fariseerne som "la tunge byrder på andre". Jesus kjempet for de svakes rett. Det er en kristen etisk forpliktelse å kjempe for den urett svake, undertrykte, forfulgte osv. utsettes for.

3. Jesus kjempet ikke for sin egen rett. "Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle vandre i hans spor. Han svarte ikke med hån når han ble hånt, han truet ikke når han led, men han overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig." (1. Peters brev). Det er først ved hans gjenkomst, som Menneskesønnen, at han kommer for å dømme (Matteus 25). Den dagen er også en "hevnens dag fra vår Gud", slik det heter i Messiasprofetien i Jesaja 61. Det hører med til Rettens gjenopprettelse.

4. I Romerbrevet (kap. 12-13) underviser apostelen Paulus om temaet. Han sier først noe om den enkelte kristnes / kirkens reaksjon på urett: "Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke... Gjengjeld ikke ondt med ondt ... Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud ..." I kapittel 13 underviser han om myndighetenes oppgave: "Styresmakten skal ikke skape frykt hos dem som gjør det gode, men hos dem som gjør det  onde." Styresmakten bærer "sverd", det vil si skal sørge for lov og orden og dømme og straffe. Dens myndighet er å fremme retten og dømme uretten. Den er Guds tjener når den gjør dette.

5. Hva en skal gjøre når en "kristen bror" synder, taler Jesus om i Matteus 18,15ff.

Konklusjon: Den som gjør urett, som for eksempel å slå noen i ansiktet, skal ikke gå fri. Jeg er forpliktet som "bror" av den uretten er begått mot, å konfrontere den som gjør urett. Jeg skal stå solidarisk med den som har lidd urett. Men det er ikke uten videre gitt at det er den som har lidd urett, særlig når det gjelder en kristen, at det beste alternativet er å anmelde saken til øvrigheten (politiet). Det er min etiske vurdering.

Kommentar #9

Jens Thoresen

18 innlegg  28 kommentarer

Å bera over med urett

Publisert over 6 år siden

Det hadde naturlegvis vore ein bra ting om denne kvinna kunne bera over med ho som slo henne. I Bibelen finn med to typar rettferd. For det føste den som krev straff for ugjerningar. Det er den vanlege som folk flest er fortruleg med. Det handlar om at folk gjennom rettsapparatet får som fortent.

Men så har Jesus synt oss ein annan type rettferd som handlar om å frikjenna forbrytaren utan å rettsforfølgja vedkomande. Det er den rettferda som vert openberra gjennom evangeliet. Ja, Jesus gjekk så langt at han gav livet sitt for dei som torturerte han. Han kunne ha straffa dei, men valde å frelsa dei.

Som vaksne oppegåande kristne må me følgja Jesus, også når me vert forfølgde. Me må gå hans veg og tola urett. Heilt klart. Jesus utfordra oss til å ta opp krossen vår og følgja han. Den som bar ein kross gjennom gatene i Jersualem var i praksis eit dødt menneske, heilt rettslaus og kunne ikkje lenger hevda nokon rettslege krav.

Når Jesus prisar dei sæle som hungrar og tørstar etter rettferd, er dette menneske som hungrar og tørstar etter at menneksa skal bli frelst frå syndene sine og overgje seg til Gud og hans store sak i verda. Frelse og rettferd er nærast synonymer i Bibelen.

Som truande kristne har me ikkje tid til å driva med rettsprosessar korkje mot kristne søsken eller andre. Tida vår er for kort til det, og så mykje skal gjerast før Herren kjem. Jo visst skal me opptre i rettssalane, men det er når me sjølve blir rettsforfølgde for Guds ords skuld. Då skal me vitna for dommarane om Kristus. Og den tida nærmar seg at dette vil koma til å skje også i vårt land.

Kommentar #10

Stig Magne Heitmann

95 innlegg  34 kommentarer

Rettssak mellom kristne

Publisert over 6 år siden
Jeg vil bare nevne ett Bibelavsnitt til som sier noe om temaet. (Når jeg viser til Bibelen og apostlenes ord, er det selvsagt fordi jeg mener at de har autoritet.) i 1. Korknterbrev kap. 6 skriver Paulus om rettssaker mellom kristne ("brødre / søsken").
Kommentar #11

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Takk til Heitmann

Publisert over 6 år siden

Jeg vil gjerne takke Heitmann for å (gjen)minne meg på hva som tross alt er Jesu "logikk" i en kompleks verden.

Logikken bak å elske sine fiender, å vende det andre kinnet til osv., går så til de grader på tvers av alt det som vi mennesker, med vår begrensede rettferdighetssans, klarer å klekke ut, at vi (hvertfall jeg) stadig trenger å bli minnet om det på nytt.

I en verden der det faktisk noen ganger synes som om sivilisasjonene er i ferd med å "klæsje" sammen, og der det foregår så mye ondskap, og der nye generasjoner læres opp til så mye hat, er det lett å bli både sint (ja, rasende!) og frustrert og, ja, få lyst til å ta hevn, å gjengjelde, liv for liv, lidelse for lidelse. Dette er mine umiddelbare reaksjoner. Med slike tanker kjenner jeg ingen umiddelbar lystfølelse av å lese Heitmanns tekst, men når jeg leser den, kjenner jeg likevel at dette er noe jeg virkelig trenger å lese. Jeg tror kanskje det gjelder mange av oss kristne. Vi må bevisst "utsette oss for" Jesu logikk, for den kommer ikke til oss innenfra akkurat..

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere