Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Iran jubler

Iran har grunn til å være fornøyd: Sanksjonene skal fjernes og det eneste det koster dem er at de ikke kan lage atomvåpen nå.

Publisert: 14. jul 2015

I Iran jubles det det over at de kvelende sanksjonene omsider kan bli fjernet. USA og de andre avtalemaktene sier seg fornøyd med å ha satt en stopper for iranske atomvåpen. Mens Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller avtalen for et historisk mistak.

Israel vet hva de snakker om når de advarer om at atomavtalen ikke hindrer Iran i å bli en atommakt. På 60-tallet lurte de amerikanske kontrollører som skulle sjekke om atomreaktoren i Dimona drev med produksjon av atomvåpen. Den israelske journalisten Ari Shavit forteller i boka «My promised land» om hvordan de israelske atomteknikerne visste om at kontrollørene kom, og hvordan de sørget for å skjule sporene. De var likevel alltid nervøse for om noe ville bli røpet i kryssforhørene. Først da den første atombomben var klar, fortalte de sannheten til USA.

Detaljene er ikke kjent i avtalen mellom Iran og USA med venner – samt Kina og Russland. Dragkampen de siste døgnene skal ha dreid seg om nettopp spørsmålet om inspeksjoner. Der har man nådd fram til et kompromiss som visstnok skal innebære at FN kan kontrollere alle anlegg, men at Iran skal kunne ha innsigelser. Det vil med andre ord være varslede inspeksjoner, slik det var i Israel på 60-tallet.

Selv om Iran skulle holde seg til avtalen og la være å produsere atomvåpen, er det ingen krav om at de skal legge ned de anleggene de allerede har skaffet seg, inklusive sentrifugene som kan produsere plutonium. Det er fullt mulig for dem å sette i gang produksjonen igjen om noen år.

Hvis de gjør det, sier avtalen at sanksjonene skal gjeninnføres. Men om det vil bli mulig å gjeninnføre effektive sanksjoner i en slik framtidig situasjon, er ikke godt å si.

Når USA har gått med på en slik avtale, er det fordi den trolig er det eneste som kan hindre at det blir et nytt atomvåpenkappløp i Midtøsten. Hvis avtalen hindrer at Iran produserer atomvåpen, kan også Saudi-Arabia avstå fra det.

Israel setter nå sin lit til at avtalen vil bli stanset av den amerikanske kongressen. Trolig håper også Saudi-Arabia, Egypt og Tyrkia det. Det er ikke vanskelig å finne argumenter mot avtalen. Men spørsmålet er hva som er alternativet. Uten en avtale vil et isolert og skuffet Iran ha fri bane til å skaffe seg atomvåpen.

Kritikerne mener at det er bedre å beholde sanksjonene og eventuelt skru dem enda hardere til. Men Russland og Kina vil neppe være med på å fortsette sanksjonene dersom avtalen blir forkastet. Det er også et åpent spørsmål om de i en slik situasjon vil respektere FNs våpenembargo, eller om Russland vil levere raketter til Iran.

Ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale, hevder kritikerne. Det er nok omvendt: Alternativene til avtalen er dårligere.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Vestleg fantasi

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Hva er "vestleg fantasi" for noe? Ærlig talt, Brendberg.

Uansett: kunne du ikke forklare disse begrepene dine, rasjonell aktør og normalisering? Ikke med historiske anekdoter om ymse og hint, men med dine egne begreper?

dreier eg om propaganda og frykt. Regime som i hovudsak opptrer rasjonelt og forutseieleg blir framtstilt som irrasjonelle og upålitelege, avdi sterke interesser i vest tener på dette. "Fantasi" er heilt dekkande for korleis Putins regime er framstilt dei siste to åra. Då Colin Powel i si tid la fram "trugsmålet" frå Saddam Hussein dreidde det seg likeeins om fantasi.

Fiendskap er ein heilt normal ting i internasjonal politikk. Det treng heller ikkje vera noko problem, så lenge vi har kompetente utanrikstenester i stormaktene som spelar på alle tangentane på sine instrument. Men blir vi fanga av fordummande propaganda i eigen medieindustri (som lever høgt på å demonisera alle fiendar) risikerer vi unødvendige krigar. Unødvendige krigar er eit brotsverk.

"Normalisering" er at land som er medlem i FN kan driva normal handel med resten av verda, og at ein inngår avtalar med slike land som ein insisterer på blir halde. Når USA opnar ambassade i Havanna er det "normalisering". Når sanksjonane mot Iran blir bygt ned er det "normalisering".

Rasjonelle aktørar er regime som har god oversikt over politiske spel, som er mogleg å forhandla med, og som handhever eigne stormaktsinteresser.

Det er faktisk dei som hevdar at regimet i Teheran er "sinnsyke" som har oppsiktsvekkjande påstandar å prova. Kva litteratur byggjer du denne diagnosen på, Robin Haug?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere